Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 S A Y I 1064 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Orta-Doğu müdafaasında enin büyük önemi Nato Kurmay Başkanı General Grunther Amerikan Kongresinde mühim izahatta bulundu Washington,23 AP)Atlantik ittifakının Avrupa bölgesindeki silâhlı kuvvetleri Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • General Necip Beyrut'a gidiyor Arap liderlerinin önümüzdeki ay Beyrut'ta bir toplantı yapacakları bildiriliyor Kahire,23 A.A.iyi haber alan çevrelerden öğrenildiğine göre.Mısır Başvekili General Necip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • BİR OTOBÜS Dün Florya asfaltı üstünde yeni bir otobüs kazası olmuştur.Silivri 14 plaka No.lu bir otobüs İstanbul'a çelmekteyken rot'unun kırılması neticesinde bir müddet tekerlendikten sonra devrilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Paramızın kıymeti Türkiyede de,Yunanistanda yapılan para ayarlamasını andırır bir malî operasyona lüzum hasa olacağını tahmin eden bazı gazetelerin neşriyatı,alâkadar Vekâlet tarafından resmen tekzip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Konseyin aldığı kararlar Paris,23 A.A.Bugün burada toplanan Atlantik Paktı Vekiller Konseyi,Moskovanın son sulhperver jestlerine rağmen,Batının silâhlanma programına deVamedilmesine karar vermiştir.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Foster Dulles in Pariste verdiği beyanaf ımına aya silâh edecek Alman Ordusunun Avrupa savunmasına iştiraki üzerinde duran Amerika Hariciye Vekili,Rusyadaki hareketlerin bir taktik meselesi olduğunu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • İngiliz hakkını Kralından arayan kol 33 sene evvel îstinye sırtlarında vuku buîan korkunç bir baskın hadisesini bir türlü unutamıyan tek insan» Ahmet Rıza Erteoman isimli bir vatandaşımızdır.Geçmişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Bugün şehrimizde,havanın güneşli ve açık geçeceği,hava sıcakbğında yükselme olacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Bir lüks yolcu vapuru limanda yancı Danimarka bandıralı Kronprins Frederîk adlı lüks yolcu v^pufa 20 nisan günü Porheston doklarında yanmıştır.Resim liman itfaiyesini yangını söndürmeğe uğraşırken gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Churchill'in yapccağı teşebbüsler İngiliz Başvekilinin yakında Eisenhower ve Malenkov'la ayrı ayrı görüşeceği tahinin ediliyor Londra,23 A.A.İngilU parlâmento malıfülerinde dolaşan ve henüz teyit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Eisenhower,basın toplantısı yaptı Amerikan Reisicumhuru,Korede sulhun temini için her şeyi yapmaya hazır olduğunu Washington 23 AP)Başkan Eisenhower,bugün gazetecilerle yaptığı konuşmada,Korede sulhun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Iranda sarayın kuvveti gittikçe zayıflıyor Saray Nazırının istifaşryle Musaddık'ın yeni bir zafer kazandığı belirtiliyor Tahran 23 A.A.Saray Nazın Hüseyin Âlâ bugün îran Şahına istifasını vermiştir.JB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Jefferson Caffery Izmirde Amerikanın Kahire Büyük-elcisinin İ/mirde Orta Doğu müdafaasiyle ilgili temaslarda bulunduğu bildiriliyor İzmir,23 Milliyet)Sekiz kişilik maiyetiyle birlikte özel bir uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Madalya alan Kore gazileri Dün Ankara'da Gençlik Parkında yapılan bir törenle Koru gazilerine ve şehit ailelerine madalyaları verildi Ankara,23 Anka)Kore'de Birleşmiş Milletler saflarında gösterdikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Bir hafta devam edecek olan Çocuk Haftası münasebetiyle okullarda müsamereier verilecek 23 Nisan Millî Hâkimiyet Vf Çocuk Bayramı dttn şehrimizin muhtelif yerlerinde törenlerle kutlanmıgtır.Beyazıt me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Demir Yolları n P.T.T.nin alacağı yeni şekil Her iki idarenin de iktisadi devlet teşekkülü haline getirilmesi için hazırlanan tasarı komisyonda kabul edildi Ankara,23 T.H.A.Devlet Demiryolları ve P.T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1953
  • Bayar,Kırıkhanı zi yaret etti Kırıkhan,23 A.A.Reisicumhur Celâl Bayar bugün beraberindeki zevatla birlikte Kırıkhanı ziyaret etmiştir.Kırıkhanda hararetle karşılanan Bayar,kaymakamlık binasından halka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.04.1953
  • TAECV3NIB1H 8ft Bir cehl-i mürekkep numunesi Garp musikisi,etek dolu-su sarf edilen paralara* ruhlar ve hisler üzerinde yani" lan tahakkümlere,geceli gündüzlü edilen gayretlere rağmen.Türk musikisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • Hilton Oteli İnşaatında şirket ile işçiler arasın ia anlaşmazlık Geçenlerde yapılan Hilton erteli inşaatı işçi mümessili seçim lerine,işçiler tarafından itiraz edilmiş ve durum Çalışma Müdürlüğüne Aks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • C.H« P.Uye avcı ağına çıktı Cumhuriyet Halk Partisi Saryer ilçesinin kendi teşkilatına bağlı ocaklar arasında tertip ettiği ikramiyell âza toplama müsabakasında derece alan ocaklara dün akşam ilçe mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • Balediye İktisat Müdürü tetkik gazisin t çıktı Belediye İktisat Müdürü Mehmet Ali Gökberk sebze ve meyve fiatlariyle alakalı olarak donup bölgelerinde tetkiklerde bulunmaktadır.Müdürün dönüşünü müteak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • Balık fiat.arı ucuzluyor Son günlerde bol miktarda ba lık tutulmaktadır.Bu arada hamsi balığının perakende kilosu 30,kalkanın kilosu 160 kuruşa kadar «düşmüştür.Balık bolluğunun et fiatlaruıa da tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • Hie 10 Saban] ism 24 Nisan 1953 Cuma Kıı.11 Visan 1369 VAKtT VASATt KZANI Cİüneg ogle tklndi Akşam Yatsı İmsak 5.OS 12.12 16.01 18.58 20.38 3.16 10.10 5.15 9.04 12.00 1.41 8.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • Geçen hafta,Yunan Hükûme tintn drahmi kıymetini düşür düğünü,kısa bir ajana habe-rinden öğrendik.Komşu ve dost devleti böyle bir operasyona sevkeden saikler nedir?Bunları kat'l olarak bilmiyoruz.Bizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • DSIn temeli ablan binalar Levend mahallesinin devamını teşkil eden 337 ev ile Çocuk Esirgeme kurumunun Kasımpaşad& yaptıracağı çocuk bakımevinin temeUeri dün törenle atılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • illi Piyangoda kazanan numara Milli Piyangonun 23 Nisanı 1953 çekilişi dün Ankarada sa-J at 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:107553 numara 300.000 lira,225621 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • fşci Dispanserlerini tevsii ancak iki sene sonra mümkün olacak Şehrimizde bulunan îşçi Slgor talan Umum Müdürü Dr.Kâmil İdil dün kendisi ile görüşen gazetecilere şunları söylemiştir:a—İşçilerin muayen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • W»MWW»IW ıııj|f»-mı»« HALKIN SESİ Cevaplar oyalama siyaseti mi güdüyor Bakırköy de Karatepe,İııcirlioğlu'nda stüdyo arkasında oturan okuyucumuz Sedat Şahin yazıyor:«Yolsuzluk ve tenviratsızlıktan şikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • Kanser ilacı Tem a mı taşıyan tu i acın faydası oimaihğı an aşıldı Yeni bir kanser ilâcı olarak California Üniversitesi profesörlerinden Kinosita tarafından bulunan &em» in tesiri günün mevzuu olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • wvEvm ElâPAM Kral Rodrick,ssrveti ve şehveti seviyor,hattâ bunlara tapıyordu 37 Dostlarım işitiyorum ki Septe muhafızımız Kont Jülyenin güzel,müstesna bir kızı var mış.Bunu gören işiten var mı?Dinleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • KISA HABEgLER ft Çalışma Vekili Hayreddin Erkmen dün sabahki ekspresle şehrimize gelmiştir.Vekil,burada bir müddet kalarak,Vekâletini ilgilendiren işlerle meşgul olacaktır.ft Bilecik Valiliğine tâyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • MEZUNLAR GÜNÜ Haydarpaşa Lisesi mezunlarının ananevi pilâv günü 26 nisan pazar günü okul binasında kutlanacaktır.Erenköy Kız Lisesi mezunları günü 26 nisan pazar günü saat 15 de okul binasında kutlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • Türk Tab bîerînîn top ant sı Türk tabiplerinin ilk büyük kongresi 26 nisanda Ankarada toplanacaktır.Kongreye şehrimizden iştirak edecek delegeler şimdiden hazırlıklara başlamışlardır.Bu arada kendisiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • Randevuculukta yeni bir usul Beyoğlunda Asmahmesçlt cad desinde 64 numaralı apartmanda oturan tanınrrns randevuculardan Melahat Özbil'in,apartmanın koridorlarında tanınmış kadınları dışarıya satmak su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • İşçi sitesinin temeli dîln atı di İşçi Sendikaları Birliğinin Me cidiyeköyündeki Gayrettepe mev künde tesis edeceği ilk işçi sitesi nin temel atma töreni îün saat 14 de yapılmıştır.Törende Çalışma Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.04.1953
  • Takma evler Bir banka'nııı bu hususta yaptığı teşebbüs er müs-fit netice verdi Şehrimizde» inşaat mevsiminin başlaması dolayısiyle çimento Hatları hissedilir derecede artmıştır.Fiatların önümüzdeki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.04.1953
  • Eisenhower dün MiPî Güvenlik Konseyini top'adı Washington,23 A.A.Baş ^n Eisenhswer,dün askerî ve *tyasî meseleler hakkında karar *eren en yüksek hükümet orga-1,1 olan Millî Güvenlik üyeleriyle görüşmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • Kısa harf el haberler ŞtLİ İf Arjantin hükümetinin dave ti üzerine bir müddettir Arjantini ziyaret etmekte olan İsrail Dışişleri Vekili Moshe Sharett,bugün uçakla Siliye hareket edecektir.ALMANYA İf B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • Siyasî İcmal Esir)ar faciası Komünistlerin iade ettikleri müttefik esirlerinin anlattıkları,tahminin fevkinde» bir facia silsilesi teşkil etmektedir.Açlıktan,hastalıktan,yorgunluktan yürüyemiyen bedba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • Amerikan Komünist Partisi Federal büro müdürü gizli bir şekilde çatışan partinin bütün faaliyetini açıkladı Vaşington,23 A.A)Mem leket dakilindeki yıkıcı faaliyetleri kontrol bürosunun bu hafta başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • Amerikan Ordusunun idaresinde değişiklik Askerî stratejiyi gözden geçirecek muvakkat bîr kurmay hayeti teşkil ediiiyoı Taft'm kanaatine göre,bu per Vasington,23 A.A.Başta Ayan üyesi Robert Taft olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • 29 NİSAN AKŞAMINA KADAR BANKAMIZDA 150 Liralık bir hesap açtırarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • Am az o n yükseliyor Nehrin yükselmesi bir felâket halini almaya başladı Mangos Brezilya)23 A.A)Son 30 seneden "beri görülmemiş bir şekilde yükselen Amazon nehri,resmen bildirildiğine epre kıyılarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • Arap-fsrail ihtilâfı İsrail,Mısır ve Ürdün'ü Amerika'ya şikâyet etti Vaşinston,23 A.A.İsrail'in Vaşington Büyükelçisi A'bba Eban,dün Dışişleri Vekâletine müracaat ederek «Mısır ve Üürdün'ün İsrail'le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • İ b r e%.Aynası Bizim kahraman!Bir katil;kıskançlık yüzünden bir arkadaşını öldürmüş,diğerini de ölüm derecesinde yaralamış Adamın gazetelerde poz poz resimleri çıkıyor.Mübarek,sanki stüdyoda filim çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • Metropolitan operası kapanmak tehlikesi içinde Washington,23 A.A.New-York Metropolitan Operası müdürü Rudolf Bing,bugün burada yaptığı bir basın toplantısında,Milânodaki Scala operası nm metropolitan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • A man Landrusu bu'ırtamıvor Hanım Şimalî Almanya)25 A.A.Polls.6 seneden beri aradığı 17 kadmı boğmak suretiyle öldüren kaatilin bulunmasına faydalı olur mülâhazaslylo geçen gün burada genç bir işçiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • Izmir Alman S^faretJ binası açılıyor Izmir,23 A.A.İkinci Dünha Harbinden beri kapalı bulunan İzmir Alman konsolosluğunun yeniden faaliyete geçmesi için Akarnadaki federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • İsviçre'de meydana çıkarı'an casusluk Cenevre,23 AA.İktisadî ve askerî sırları yabancı bir memleket hesabına öğrenmeğe çahçan ve meydana çıkarılarak ajanlarının tevkif edildiği bildirilen casusluk mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • Bîr d^niz uç«gı düştü Virginia 23 A.A.Çift mo tcrlü bir deniz ucagt dün burada havalandıktan jnra dügmüşve yanmıştır.Alınan ilk haberi v.c göre,uçakta beş veya altı kişi bulunmaktaydı.Uçak civardaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • Düşünmedim.Yalnız olmak kolay değil-değü mi?Eh.Şikâyet etmiyorumpakat insana pek iyi gözle baK "aiyorlar,tabiî dışarda.Galiba her yerde öyledir.Pişmanlık duyduğum ot» *adı.Pakat istemediğin şeyler kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • İKTİBAS iz suyunu eîektri çeviren erii santralı Fransızların 1928 yılından itibaren tatbikına çJı.tik.arı bu proja nihayet hükümetin de yardımı i e EVlarcan sahilindeki Abican iskelesinde iEk büyük ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 24.04.1953
  • I FIKRA Ne oldu arsbnlara?Tarık BUâV* Napoli'de yapılan Greko Romen Dünya Şampiyonasının üzerinde durulacak noktala rı var.Ben kendi hesabıma neticeden öyle pek üzgün değilim:Takım tasnifinde ve yirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.04.1953
  • MERCİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAE'A Kara Mustafa Paşa,Viyana bozgununu haşivle ödemişti Paşa cellâtlara da ipi takıp iki Ordu Viyana önünde bozulmuş,bunu fırsat bilen Kara Mustafa Paşanın düşmanları Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 24.04.1953
  • oSiywoo cesur kadına agwunM—ııııj.ı.M wiwffliw ¦imiiii.wif Birçok bale filmlerinde gördüğümüz ve numa* ralarını hayretle seyrettiğimiz Micheline Fen ton insanda kcmiksızmiş,kanaatini uyandırır Buna ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.04.1953
  • Cem BAŞAR En genç millî futbol takımımız,Brükselde yapılan dünya genç takımlar şampiyonasında bütün zorluklara rağmen 16 takım içinde üçüncülüğü kazanırken,îtalyada yapılan greko-romen şampiyonasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1953
  • Cenubî Amerikada turneye çıkacak olan nıirı nw m ınmın ııı%nıa ı nııı mnw—İngiliz milli tolımsnm kadrosu tesbif edildi Hk maç 14 Mayısta Arjantin milâî takımı ile Buenos Aires'te yapılacak İngiliz mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1953
  • Adalet Adana-'ya gitti Adalet takımı futbolcuları.cumartaei've pazar günleri iki karşılaşma yapmak üzore dün eaıbah Toros ekspresiyle Ada-6 na'va hareket,etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1953
  • Nisan ve Mayıs da yapılacak olan futbol maçları Nisan ve mayıs ayları içerisinde şehrimizde yapılacak olan futbol maçlarının programı;25 Nisan:M.T.T.B takımı Yugoslavya Üniversite takımı.26 Nisan:Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1953
  • leva seyirciler Üniversitelilerin sportmence hareketleri üzerinde çok müsait bir intiba yarattı Si ad:Mitimi pusu,Maç:Yugoslav Üniversitesi Galatasaray hususi)Seyirci:5 bin.Hakem:Dr.Tarık Özeren gin,v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1953
  • mühim bir anlaşma yaptı Gençlerbirliği,Ankaragücü ve Dzroirspor Ankaraya getirilecek takımların organizasyonunu müştereken tartıp edecekler Ankara.23 TA)Şehrimizin birinci küme kulüplerinden Gençlerbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1953
  • Güreşçilerimiz bugün geliyor Italy ada yapılan 1953 dünya greko-romen güreş şampiyonasına katılan millî güreş ekibimiz iki günlük bir gecikmeden sonra bugün öğleyin şehrimize gelmiş bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1953
  • Türkiye Mısır millî atletizm karşılaşmaları yarın başlıyor Ankarada yapılacak karşılaşmalar iki gün sürecek.Mısır kafilesinde 25 atlet,6 idareci ve ikide gazeteci var 25 26 nisan tarihlerinde Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1953
  • i*«it»W î İsviçre milli takımının bize karşı yaptığı ve 5-1 mağlûbiyetimizle neticelenen maçta tsfendiyar isviçre bekini geçmeye çalışıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1953
  • İsveç Belçika maçı 2 8 May ısta yapılacak Londra,23 Nafen)Dünya futbol şampiyonasına dahil olarak İsveç ile Belçika arasında ki maç 28 mayısta Stokholmde oynanacaktır.Aynı takımlar arasındaki ikinci m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.04.1953
  • Iı George'dan hakkını arayan kol!33 sene ıvvel İstinye sı.t arında cereyan eden korkunç bir basktn Geçmişin kâbusunu bugün t;ferrııatîyle yaşayan Ahmet Rıza Erteoman inanılmayacak şsyler anlatıyor 192
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1953
  • Baraka alınacak Milli Savunma ihtiyacı için iskâna elverişli kapı.pencere» ve tecdidi hzfva tesisli)portatif baraka alınacaktır.Alınacak barakalarda istenilen vasıflar şunlardır.Barakalar demir iskele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakledeni AZİZ ÖZBAY Temiz bir yuvada geçen çok mesut bir gün n «Geliniz!Burada iyi karşılar nacağınızdan emin olabil i raini»,Şayet anlaşırsak işi uzatmağa lüzum kalmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1953
  • Sadrazam İbrahim Paşa uykusuzluktan kızılîaşan gözlerini kırpa kırpa huzura girdi 35 İbrahim Paça müsbet veya menfi bir cevap veremedi;arkadaşlarına anlatmak üzere divana geçti.Dev et erkânım teşkil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1953
  • Hazırlma Sadi BORAX f 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 r oldan raia:1 Hunhar;Yol.2 Çalma;Bir nota;Görünmeden gelir.3 Çivi;Büyük taş;Okun kardeşi.4 Bir renk;Peşine düş;Kaba evet.6 Eli yatkın.1 Bir mabut.8 Meyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnabi memleketlere iki mislidirîlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 TL.7 ve S inci sayfa sant.2,50 T.L.îlarJardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1953
  • iktibas Deniz suyu"iu elektriğe ç3VJF9ii Baştarafı S üncü sayfada)derecedir.Soğuk eu borusu 2 kutrundadır.Suyun yukarıya çekilmesine hasredilecek enerjiyi aafetUudut i çin tesisin deniz seviyesine nıü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1953
  • Müddeumuml Hanley madam Adler Greeley'in salona ahnnıası için mübaşire emir veröi.Baştan ayağa kadar siyahlar giyinmiş olan madam Greeley ağır ağır ilerledi,siyah eldivenli elini kaldırarak yemin etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.04.1953
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Temizlik Müdürlüğünce yaptırılacak kat yatakhanesi *tina inşası işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,2 Muhammen bedeli 57.674)lira 60)kuruştur.3 Teminatı 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Madalya alan Kore gazileri [Baş tarafı birincide] ataşeler,Ankara ValisL Ankara Merkez Komutanı,generaller,yüksek rütbeli subaylar ve şehrimizdeki orta dereceli kıa okullarının temsilcileriyle kalabal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Shekespear'o gönderilen telor af Stratford Von Avon Londra)23 A.A.Bugün Shakespear'm dog-umunun 368 nci doğum günü tesit edilirken,bin lerce ziyaretçi ve muhtelif mem leket temsilcilerinin doldurduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Fransız polisinin aciz kaldığı cinayet serisi Rodez,Aveyron)23 A.A.Bu sabah Espalion kasaba-sında Polis Müfettişleri 16 yaşındaki Louis Brassat'yt sorgu ya çekmeye başlamışlardı.Genç Brassat,Espalion
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Dört esirimiz daha bugün iade edilecek Kızıllar evvele© tesbit edilen miktardan daha fazla esir iade edeceklerini biidiuJiier Panmunjom,23 A.A.J Bir leşmiş Milletler ve komünist irtl bat heyetleri has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Konseyin kararlar TBaş tarafı birincidel Fransa Dışişleri Vekili George Bidault,mesai-arkadaşlarının fikirlerine tercüman olarak,Rus yanın samimi olup olmadığının sözler ve jestlerle değil,yapacağı ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Btr parlâmento heyetimiz zelzele bölgesine gitti Ankara,23 A.A.Çanakkale ve Balıkesir zelzele mıntakalannda tetkiklerde bulunmak üzere,Büyük Millet Meclisi Bayındırlık komisyonu reisi Gaziantep Mebusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • General Necip [Baş tarafı birincide)Bu toplantınını Camİlle Şamun un halen Mısır idarecileriyle yaptığı görülmelerin devamı mahiyetinde olacağı ilâve edilmektedir.Aynı çevrelerden bil dirildiğine £Öre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Demiryolları ÎBaş tarafı birincide!bi idare edilecek ve alım satımı ve münakaşa,gibi kayıtlardan kurtulacaktır.Adalet Komisyonunda is^ Ceza Kanununun tadili ile,Ticaret,Hukuk ve Uaul Kanuni.rının İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Charchüi'in yapacağı teşebbüsler İBaş tarafı birincide!seleler üzerinde müşterek bil hareket tarzı teklif edeceKtir Bu arada komûnsit Çinin Birleş mis Milletlere kabulü meseles başlıca müzakere kon.ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • amızın kıymeti Başmakaleden devam)Komşu memleket,her hangi bir mahsulü,dünyanın o maddeye olan İhtiyacını karşılayacak hadlerde yetiştirmekten uzaktır.Sonra,iyi tacirler okluklarını her vesile île isb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Ama katmayı tercih eden Piyanı st Hollywood 23 AA.Aslen İngiliz oLan meşhur caz piyanisti ve beş kişilik bir orkestramı!şefi âmâ George Shearing.Amerikada meşhur olmuştur.Caza düşkün olanlar bugün ona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Eisenhover,basın toplantısı yaptı TBas tarafı birîn''*d°l selesini incelemekte olduğunu;şimdiye kadar iade edilen esirlerin anlattıkları mezalim vakaları üzerinde durulduğunu fa-j kat henüz elde tam v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Mikrop harbi i d d ial ar incelenecek New-York.23 AP)Birleşmiş Milletler genel kurulu bugiuı Amerikan birliklerinin Kore'de mikrop harbi yapmış olduklarına dair kızıllar tarafından ortaya atılan iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Lort İsmay Türkiyeye geliyor Paris,23 AP)Kuzey Atlantik Paktı Teşkii£tı erene!fiekreteri Lord Ismay i ıgün gazetecilere verdiği beyanatta gelecek ay zarfında Türkiye ve Yunanistanı ziyaret edeceğini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • 23 Nisan Bayramı dün neş'e içinde kutlandı [Baş tarafı birincide^ tiyle,törenler yapılmış ve binalar bayraklarla donatılmıştır.Ayrıca bugün başlayan Çocuk Haftas dolayısiyie,okul binaları süslenmiş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Yedek su boyların hizmet süreleri Ankara,23 Anka)Haber aldığımıza eöre.halen Büyük Millet Meclisinde müzakere edilmekte olan Yedek Subay Kanunu tasarısını hükümet peri alacaktır Bilindiği üzere 1076 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Oria-Doğu müdafaasında Türk iyenin büyük önemi [Baş taraf' İ-Mncidel yan Meclisi Dış Münasebetler Komisyonunun 1 nisanda ak dettiği gizli bir celsede vermis ve beyanatı bugün açıklanmıştır.Kurmay Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • merikaya davet edildi ilim adamlarımız is âm lîpienen konferans seri Washington.23 AP)Prin cetown Üniversitesi ile B.Amerıka Kongresi Kütüphanesi Direktörlüğü Amerikan millî efkârının bugün islâm âlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Amerika Âvrupı-j ya silâh yardımı edecek {Baş tarafı birincide] çizdiğimiz yola senelerce devem etmemiz gerekmektedir.Dulles,NATO toplantısında verdiği beyanatın hulâsasını ya par ak şunları ilâve etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • İranda sarayın kuvveti [Baş tarafı birincide] salâhiyetlerini tahdit eden sekiz kişilik komi raporunu Meclis incelerken haber alınmıştır.KAYBOLAN POLİS MÜDÜRÜ BU ÜNAMADI Talıran 2» AP A.A.Tahran pedis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Jefferson Caffery İztnirde Bas tarafı birincide] lan kaynaklardan Öğrenil-I didiğine göre buradaki ğ NATO komutanlığında ya-I pılan müzakerelerin mev-I zuu Mısırın Kuzey Atlan-I tik Paktı veya mutasav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Montgomery kanadaia Montreal 23 A.A.Kanadayı ziyaret etmekte olan Mareşal Montgomery dün Montreal'le gelmiş ve akşama kadar bugünün programım hazırlamam la vakit geçirmiştir.Mareşal Montgomery bugün S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.04.1953
  • Çalışma Vekili şehr im iz de İstanbul,23 AJL)Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen dün sabahki ekpsresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Vekil,kendisiyle görüşen mü habirimize,bir müddet kalarak tetkiklerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.04.1953
  • 4*444444444*44444444444444 »444*-1^—ı ii i iu w ¦x it TT W ft:•Haklarında çıkarılan dedikodula ra omuz silken Ava Gardner F.Shıetra bir gece kulübünde.i i I tî Kısa sinema haberleri •jc Roma'da tanınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1953
  • Br Bl Wm h 11 L a\ŞC:İSTANBUL R*HK 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.45 Türküler «PI» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar;Nevin ve Saliha özertem,Rikkat Pyanık,Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli,Mııs tafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1953
  • ve çeşitli para ikramiyeler?Tasarruf Hesaplarında 750 Liraya kadar her.150 Lira ve 750 Liradan sonraki her 500 Lira için çekilişlere bir islirek hakkı venlir Enez 1000 Lira bakiydi Vadeli ve Preavilı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1953
  • Ankara Sağlık Memurları Oku!u Müdürlüğünden kapalı zarf suretiyle yiyecek alınacaktır Geçici Cinsi Miktarı Tutarı Güven Fiatı Lira Krs.akçası Kuyun eti kilo 265 Kr.26500.00)Dana eti 2000 kilo 175 Kr.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri ayrı ayrı hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bornova As.Sa.Al# Ko.da satın alınacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1953
  • Kapalı zarf usulü ile yapılacak kırmataş şose onarımı:Karayolları 1 ci Bö gs mlidü^iüjlîiiden s 49977.00 lira keşif bedelli Adapazarı Kandıra yoluna 32 41 Klm.leri arasında yapılacak kırmataş şose ona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1953
  • Açık Eksiltme ilânı istanbul Öğrenci Yurtları Müdürlüğünden 1 Gümüşsüyü Yurdu elektrik tesisatı açık eksiltmey0 konulmuştur.Keşif bedeli 6460)lira 18)kuruştur.Eksilt*08 4/5/1953 tarihinde pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1953
  • Hidroelektrik tesisatı su ve yap* kısmı inşaatı yaptınlacaktse* Uler Bankası 1 Kocaeli Vilâyetine bağlı Akyazı kazası hidro-eldktriK tesislerine ait su ve yapı kısmı inşaatı kapalı zarf usulü vfl vahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1953
  • tL an Kartal kazasının Kurtrf muş,Emirlı,Kurna köyleriy^ Gebzenin Tepeeren köyü dutlariyle çevrili 3 Ağaç Ç*rZ ligindeki arazilerimin tandı^ hudut ve namıma tescili ve h* ritasınm tanzimi hakkında 2J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1953
  • İSTANBUL BELED tYESt ŞEHİR TİYATROI^1" Saat 21 de tf DRAM KgJ?3 TABTÜF*15.Yazan:Moli#* Türkçesi:Orhan VeÖ Kanık Her çarşamba akşamı talebe g cesidir.Pazartesi akşamlan ^S yoktur.T»iaf «n 421 sil Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Kskoudea ve esham Açılış Kapan'" 784_280.50 0.80 64.03 o.eo 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 784.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8