Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Bugün şehrimizde havanın küsmen bulutlu geçeceği,rüzgârların kuzeyden orta kuvvet te eseceği,hava sıcaklığının bite eseceği tahmin edilmiştir.»HI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Panmunjom görüşmeleri pazartesi günü başlıyor Sovyetlerin sulh taarruzu ihtiyatla karşılanıyor Elsenhower son teklifleri ehemmiyetle inceliyor.Bu teşebbüslerin gayri samimi olduğu anlaşıldığı takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Millî Tesanüt Cephesinin statüsü Bir konfederasyon haline ge-Ijrıjmekte olan Millî Tesanüt iğinin statüsünü hazırlayan va^îlte dÜnde toPla^ılanna de-«n etmiş ve teksir edilmiş «an statüyü bir kere dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • BURlIANEDDtN BERKER DEFNEDİLDİ Evvelki gün vefat eden eski Yüksek Mühendis Mektebi ve Teknik üniversite kıdemli hocalarından Ord-Prof-Burhaneddin Berker'in cenazeri dün törenle Rnnıelihisarnıdaki aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Bayan Roosevelt İstanbula geliyor New-York,2 A-A)Müteveffa Amerika Cumhurreisi Mr-Roosevelt'in eşi Mrs-Roosevelt'in 19 mayıs tarihinde uçakla Japonyaya giderek,kadın grupları huzurunda konferanslar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Hükümetimiz Suriyeyi protesto etti o-Güney vilâyetlerimizi Sariye hudutları içinde gösteren haritalardan dolayı Sariye hükümeti Özür diledi Şam,2 THA-Burada bugün açıklandığına göre.Şükriye'de.Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Milliyetçiler derneğinin talebi reddedildi Dünkü duruşma sonunda sanıklara müdafaa için mehil verildi Ankara,2 Milliyet)Cemiyetler Kanununa aykırı faaliyetlerinden dolayı yargılanmakta olan Türkiye Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Ootomobil hırsızı nın sebep oldnğu kazadan sonra dükkânın haU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Bir otomobil hırsızının marifeti Çaldığı otomobili kaçırmak isteyen İbrahim bir j dükkânı altüst etti Galatada bir otomobil hırsızı çaldığı taksiyi kaçırırken bir kaza yapmıştır-Şehremininde oturan İb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Kömür haline gelmiş olan cesetler enkaz altından çıkarılıyor Kumkopı yangını bir faciaya sebep oldu Yangın sırasında ortadan kaybolan iki çocuğun cesedi dün enkaz altından çıkarıldı [Yazısı 7 ncidel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • mm Lüksembıırg'ıı 3-0 mağlûp eden genç millî takımımızın elemanlarından bîr kısmı Genç milli takımımız Lüksem u 3-0 yendi Her iki devre de çok güzel bir oyun çıkaran takı* mımızın gollerini Coşkun,Erc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Diğar maçlar Bugün Belçikann muhtelif şe birlerinde "oynanan diğer kardöfinal maçların neticeleri aşağı-dadır.MACARİSTAN İRLANDA Başından sonuna kadar Macarların hâkimiyeti altında cereyan eden maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Almanya ile yapılan Ticaret görüşmeleri Bükûmetinden talimat almak üzere Almanyaya gitmiş olan heyet,bir ay sonra Ankaraya dönecek ve müzakerelere devam edilecek Ankara» 2 Milliyet)Bugün bir havadis a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Ceyhan tekrar taştı O—Adanada 1,5 metre yükselen nehir civarındaki evler tahliye edildi Adana,2 Anka)İki günden beri devam eden yağmurların sonunda Ceyhan nehri 1.5 metre yükselmiş ve dağlara yağan ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Nato karargâhının îkkıci yıldönümünde Gl.Ridgway daha fazla kuvvet istedi Nato Başkomutanı Almanyanın Avrupa müdafaasın^ iştirakinin bir zaruret olduğunu ileri sürdü Paris,2 AP)General Ridgway bugün A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Carneyve Cassady geliyorlar o-Ankarada Nato komutanlariylc Doğu Akdenizin savunması ile ilgili görüşmeler yapılacak Ankara,2 Milliyet)Nato Akdeniz Kuvvetleri Başkomutanı Amiral Carney ve Amiral Cassad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Başvekil Istanbula geliyor Izmir.2 Milliyet)İki günden beri şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes ile İçişleri Vekili Ethem Menderes bu sabah tekrar Aydın'a gitmişler ve gece geç vakit İzmir'e dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • HM J'.1JMMIIH MUIIIIIMUUU Köprülü Parise gidiyor Dışişleri vekilinin iştirak edeceği Nato konseyinin bu toplantısına büyük bir ehemmiyet atfolunuyor Ankara.2 THA)Önümüzdeki 24 mayısta Dışişleri Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Arjantin'in felâketzedelere yardımı Zelzele felâketzedelerine gerek vatandaşlarımız gerek yabancı memleketler tarafından yapılan yardımlar devam et-rDevanu Sa.7 Sü.1 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1953
  • Spaak Ankaradan şehrimize geldi Avrupa Birliği Umumî kâtibi bu akşam bir basın toplantısı tertip ediyor Bir kaç günden beri memleketimizin misafiri bulunan Avrupa Birliği Umumî Kâtibi ve eski Belçika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.04.1953
  • TAKV.MMN &k YAPRAK Fetih Neşîdeleri ULUNAY Elli sekiz gün sonra İstaubuluo beş yüzüncü fetih yılını tesid edeceğiz* Fatih Sultan Mekmedin.bu büyük zaferi nasü kutlanacak?Orasını bilmiyorum-Fakat bu za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • K I SA HA it Pedagoji Cemiyeti tarafından tertip edilen kollejyum konuşmalarından ikincisi bugün saat 17.30 da Galatasaray Lisesinde yapılacaktır.Bugünkü ko nuşmayı Eğitim Enstitüsü Müdürü Kemal Kaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • POLİSTE Nihat adında bir şoförün idaresindeki taksi Kumkapıdan geçerken Ahmet Sabri Üztürk adında bilme çarpmıştır.Kaza sonunda bacağı kırılan Sabri haa tahanaye kaldırılmış,şoför yakalanmıştırir Şofö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Cemiuet GECE if Vanlı Öğrencilere Yardım Der neğinin tertip ettiği folklor gecesi 8 nisan çarşamba günü akşamı saat 21 de Taksim Belediye Gazinosunda yapılacaktır.MÜNAZARA İf Yüksek Ekonomi ve Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Hie.3 Nisan Ru.18 21 Recep 1953 Mart 1372 Cuma 1868 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 5.40 1L05 öğle 12.17 5.43 İkindi 15.53 9.18 Akşam 18.16 12.00 1 Yatsı 20.03 1.33 İmsak S.57 9.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Bizim tarihlerimiz tabiî hâdiselerden,sanki bir ufacık ehemmiyeti yokmuş gibi,hemen hiç bahsetmezler Hani Fatih devrinin tstanbulda kurduğu mamureyi altüst eden 915 1509)zelzelesi tafsilâtı?Bunlara bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Telefon:21359 29815 NOT:6 Nisan 953 tarihinden itibaren telefon numaralarımız aşağıdaki şekilde değişecektir.İdare Meclisi:21359 Santral:24533 24534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • jf I Fatma Birkoa I ile Salûhatti" Dikici nişanlandılar İstanbul 2/4/953 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • «¦IRMATAYA Muaviye güzel zevcesini çocuğu Yezit iîe vahaya sürmüştü 16 Bu şiirlerle ne demek istiyorsun?diye bağırmıştı.Şunu demek istiyorum ya Ebu Süfyanın oğlu!Arap kızları vahalarda yaşadığı müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Ucuz halk lokantası o-Belediye tarafından tesis olunan ilk lokanta bugün açı acak Belediye tarafından Eminönünde Balıkhane binası yanında tesis edilmiş olan ucuz halk lokantası Daimî Komisyonca ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • İlkokul talebelerinin satjlk muay^n^si Millî Eğitim Müdürlüğü Saflık Müfettişleri dün saat 14 do Millî Eğitim Müdürlüğünde Sağ hk Teftiş Şefi Dr.Hikmet Sezer'in başkanlığında toplanmıştır.Müfettişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • felâketlide öJenler için me v Jit okutulacak Son zelzele felâketinde ölenler ve Korede şehit düşenlerin ruhla rina ihaf edilmek üzere mulılolif teşekküler mevlit okutturmak İçin teşebbüse geçmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Ocak va Şubatta yapı an ihracaat İstatistik Genel Müdürlüğü,ocak ile şubat aylarında yapılan İthalat ve ıhracatımızızn istatisığıni hazırlamıştır.Buna pförc şubat ayındaki ithalâtımız 107.9,ihracatımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Et fi vatları tekrar y*ikselmeğ3 baş adı Et fiatlannda yeniden bir yükselme başlamıştır.Kasaplarda koyun 300 350,sığır 270 kuruştan satılmaktadır.Koyunların doğurma mevsimi olması dolayısiyle canlı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Osrlnce mo 18 Unlin güvertesi çöktü Kasımpasada bir kaza olmuş tur.Burada havuzlarda sac ve demir yüklü olarak duran İlerince motoru tahliye edilirken motorun güvertesi çökmüştür.Kaza sonunda tahliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Dikkatsizlik yüzünden iki çocuk zehirlendi Fatihte Hasan Hanife mahallesinde oturan Cemat adında birinin bir buçuk yaşlarındaki oğlu Mahmut ortada bırakılan zararlı bir ilâcı şeker zanniyle yiyerek ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Armatörler Ankaraya bir heyet gönderiyor illi Cemi sahipleri yolcu t^şjrnıa hakkının kendîier.na de teşmilini istiyorlar Bir toplantı yapan armatörler deniz ticaıi.t filomuzun inkişafı İçin bazı karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • HALKIN SESİ Çarşıkapı pazari ve arabscrSar Çarşıkapı esnafından olduğunu soyliyen,isim ve ad resini de veren fakat neşredilmesini arzu etmiyen bir okuyucumu/idarehanemize uğrayarak şunları söyledi:«Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Büyükîeri takıît etmiş o Küçük bir kız çocuğa oyun arkadaşını jiletle yüzünden yarala lı Dün sabah Fatihte garip bir yaralama hâdisesi olmuştur.Bu semtte Tomrukçu sokağında oturan bir ailenin G yaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Yumurta lh~actaa d^vam ediliyor ttalya ve Yunaniatana memleketimizden yapılan yumurta ihracatı devam etmektedir.Geçen hafta içinde yalnız Yunanistana 20!5O sandık yumurta gönderilmiştir,thracatçı taci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Ilk yard m Hn stands!Baştabibi hakkında tahVikat açıldı öğrendiğimize göre;Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti.Beyoğlu tik Yardım Hastahanesi Başhekimi Dr.Semih Olcay hakkında tahkikat açtırmıştır.Buna s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • ibrahim Müteferrikanın ölüm yıldönümü Yarın memleketimizde ilk olarak matbaa kurmak suretiyle fikir hayatımıza büyük hizmetlerde bulunan İbrahim Müteferrikanın ölüm yıldönümüdür.Bu münasebetle B,asın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.04.1953
  • Pandik ve Ü;kdarda ki kaza oHu Biri Pendik,diğeri Üsküdarda olmak üzere iki kaza olmuştur.Pendikte tstasyon Caddesindpvî bir inşaatta çalışan Hasan Uçar adında bir nata muvazenesini kaybederek merdive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.04.1953
  • İKTİBAS SB Sihirbazlar arasında do Iaşan Avrupalı mühendis iptidai kabilelerde sihir ve sihirbaz Nasıl tefsir edersek edelim,bazı insanların gaybl mahiyette gösteri imkânlarına malik olduklarını inkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • Muhtelif yuvarlak lama hususî 1 profil demir saç ve levha satın alınacaktır Türkiye Ziraî Donatım Kuromu ziraat âfetleri ve makineleri fabrikaları müessesesi Müdürfüğiiaden A da pazar a Şartnamesine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • FIKRA i ana,İki Amerikalı yazarın hazırladığı bir röpofc-taj okuduk.Yazarların hüviyetleri mevzuun ehemmiyetini bütün bütün artırıyor,üzerinde daha ciddiyetle durmayı ieabettiriyordu.Röportaj kelimesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • Nermin şivesinde,konuşmala *ında,oturuşunda,giyiminde îs tanbulu getirmişti.Öğretmenler odası onunla İstanbul havasını teneffü3 ediyordu.On;ı,yaşlı öğretmenler de,genç Öğretmenler de,kadın öğretmenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • IW^ mm 6ÖR* Bir tâUfon konuşması Misafirlerimizle ciddî bir mevzu üzerinde konuşuyorduk.Telefon çaldı.Biz açtık.Biraz hiddetli fakat şirin,tatlı bir kadın sesi anlatmağa başladı.Hemen geliniz,bekliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • Sİyast icmal Rusyada Amerikan g.z8t ciiari Beşi kadın olmak özere on Amerika» gazetecisini»» Moskovaya geldiklerini ajans haber verdi.Meslektaşlarımızı tayyare meydanında fabrikadan yeni çıkmış dört S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • Amerikalı gazeteciler Moskovada Gazeteciler fabrikalarda» başka her yeri» resmini çekebilecekler Moskova 2 A.P.Mosfco vayı ziyaret etmekte olan yedi Amerikalı gazeteciye,fabrikalar hariç olmak üzere ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • O-BV Fransız filosu Izmîre gslivor Paris,2 TA)Safafıharp destroyerlerinden müteşekkil bir Fransız filosu mayıs ayının ilk genlerinde İstanbul ve İzmir limanlarını ziyaret edecektir.Bu [ziyaretin mutat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • Ankara'da çrp'ak ka*iın takvimleri yasak edifdi Ankara,2 ANKA)Bugün Ankara Savcılığı aldığı bir kararla,çıplak kadın resimleri İle bazı çocuk kitaplarının azaltılmasını ilgililere tebliğ etmiştir.Tebl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • Fransada komili'stler günden güne azalıyor Paris,2 A.A.Fransız Komünist Partisi şefi Maurice Thorez'in Fransaya avdetinin arefesinde «Paris Presse» ga-I zetesi bu partinin harpten önce ki ve bugünkü d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • serbest dolaşmak hakkı verilmemektedir-Bu şartlarla oraya kadar ıritmek iki taraflı h**külfettir.Ne doğruyu görecek "e de hakikati okuyucularına anlatabileceklerdir.DİPLOMAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA ¦fr Amerika Kuzey Kutbunda,hususî bil* meteoroloji,istasyonu kurmayı kararlaştırmıştır.Bu istasyon bilhassa fırtınaların mevkiini evvelden tâyine çalışacaktır.İNGİLTERE İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • Almanya Başvekili dün Amertkaya hareket etti Adenauer Anerikan devlet adamları ile Avrupa savunma meselelerini görüşecek Le Havre 2 AP)Birleşik Amerika resmî saasıyetlenyle gayet mühim müzakerelerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • Arap-İsrail mücadelesi o-israil mallarının Arap memleketlerinde satışı menedîldi Kahire 2 ANKA)Arap Bir ligj Komitesi bu sabah Mısır Dışişleri Bakanı Mahmut Fevziııin başkanlığında toplanmıştı.Müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • üçüncü atom i n f i lâkı ıı Tecrübede kullanılan 150 metrelik kulenin yıkılmadığı hayretle görüldü Los Vages,Nevada 2 A.A.Birleşik Amerika atom enerjisi komisyonundan bildirildiğine göre geçen hafta ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • Bir manyak 5 dakikada 11 kişiyi foîçskîadı Seattle,Kanada)2 ANKA)Filipino isimli birisi şehir civarındaki Nipland Hastahanesine girerek 11 kşiy bıçaklamıştır.Bir manyak olduğu anlaşılan Filipino gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.04.1953
  • 1 Windsor DâBkii taç giyme törenime gitmiyor Londra,2 fA.A)Windsor Dükü Queen Elizabeth Transat lantigi ile tngiltereden Birleşik Ameri kaya hareketinden önce «Evening Standard* gazetesine verdiği bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.04.1953
  • "W v mSm •frt-jf *x-rt-i •J Amerikalı artist Kit Christian Helms Amerikanın en büyük tiyatrolarından biri olan «Metro-politan» tarafından angaje edilmiştir.Kit Christian bir sene müddetle Amerikada op
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 03.04.1953
  • Napolyon'un mezardan çıkarıldığı zamanki hali Burnu tamamen düşmüş,yanakları dökülmüştü.Üstünde büyük üniforma,parmakları fışkırmış yırtık çiz şişmiş,kaşları fakat ayaklarında meler vardı Napolyon Bon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 03.04.1953
  • IKore cephesinde bir müddetten beri devam eden şid detli savaşlar iki gündür hafiflemiştir.Diğer taraftan buradaki Birleşmiş Milletler kuvvetleri modern Amerikan malzemesi ile teçhiz edilmektedir.2Hin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.04.1953
  • Mısırdan dönen T.M.T.Fsporcularının intibaları General Necip'ten gördükleri hüsnü kabulden genç sporcular sitayişle bahsediyorlar Türkiye Millî Talebe Federasyonu voleybol ve basketbol takımları Lübna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.04.1953
  • Fenerbahçe Yunanistanda ikinci maçını bugün yapıyor Üç karşılaşma yapmak üzere Yunanistana giden İstanbul profesyonel lig şampiyonu Fenerbahçe takımı Atinadaki ikinci müsabakasını bugü" yapacaktırtik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.04.1953
  • 4*te* MK Kara kuvvetleri boks maçları neticeleri Şehrimizde 4 ve 5 Nisan günleri yapılacak olan Türk Silâhlı Kuvvetleri boks karşılaşması için Kara Kuvvetleriboks şampiyonası Harbiyedelri Ordu spor bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.04.1953
  • fT 3f:v:"i Napolide yapılacak dünya grekoromen şampiyonasına katılacak olan kadrosu tesbit edildi Mi HBH-Dün Valovada yapılan seçme müsabakalarında 57 ve 67 kilolar hakkında kati karara varılamadı i T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.04.1953
  • Amerikalıların en çok sevdiği spor base-bal Kadıköy Spor'un geçen sene Istanbulda denediği bu spor branşının çok sevileceği ve tutulacağı zannedilmektedir Bugün memleketimizde henüz tamnmaya başljıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılı$ ve program 13.00 Haberler 13.45 Türküler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik 13.45 Şarkılar.Oku yan:Selma Köprülü.Çalanlar:Emin Ongan,Şerif İçli,Ercüment Batanay 14.20 Dans ve caz müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1953
  • Gayrimenkul Satogt l&anbul İkinci İcra Memurluğundan:953/1011 Şuyu'unun izalesi için satıcına karar verilen Beyoğlu mahallesi Türbeyi sakağında kain en eski 24 eski ve yeni ve taj 86 kapı 1296 ada 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç "CİNAYETLERİ 1 Nakleden:AZİZ ÖZBAY Aynı gece işlenen çifte cinayet Londrada infial uyandsrdı Beklenmedik bir felâket İM mes'ut hayatı bir anda altüst etti:1878 de içlerinde EJizabe'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1953
  • BITRÖMA Sadrazamın yakından alâkadar ölmesiyle seferberliğin tahakkuk ettiğini biliyorsunuz,İG Kulunuz gideyim,sefer berlik ilân edildiğini Babıaliye iş'ar edeyim,halk duysun ve sükûn bulsun-Fesat erb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1953
  • Hava Kuvvetleri Ast Subay Sınıf Okullarına Öğrenci Alınacak Hava Kuvvetleri Komutanhğından 1 1953,1954 öğretim yılı için Astsubay sınıf okullarına öğrenci alınacaktır-2 Kayıt ve kabul 2 mart 1953 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1953
  • Ijazırlıyan Sadi BORAK t 3 3 4 5 6 7 e 9 IO ü 1 2 îi:İHİ 3 55389 4 6 6 1 7 Ill e 9 Ijiijljlll ıo 1!Soldan saja:1_Adanuua yenildi.2 Alât;Yükselme.3 Bir harfin okunuçıı;İskambilde bir kâğıt.4 İdam et;Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1953
  • Kabul ediyorum.Cumaya İcadar hazırlanacağım,dedi.Ruscell müdafaa avukatı olarak karşısına çıkan her baro Azasını bir kurnaz dalavereci addederdi.Bu itibarla samimiyet göstermeksizin yine nazik davrand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.04.1953
  • Genç milli takımımız 3-0 yendi [Bas tarafı birincide I ûugün kuvvetli Türk müdafaası karşısında ilk dakikalarda parlayan hücumları neticesiz kalınca hücum hatları duraladı.Hücum hatlımız gayet anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Arjantin'in yardımı [Baştarafı 1 nci sayfada!¦»ektedir-Bu cümleden olmak üzere Arjantin hükümeti tarafından gönderilen iki uçaktan müteşekkil seyyar hastahane dün gece Yeşilköy'e gelmiştir Seyyar hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Diğer maçlar TBas tarafı birincide)cereyan eden maç,golsüz sona ermişse de temdit edilmiştir,tik temdit devresinde Yugoslavya bir gol atmışsa da ikinci temdit devresinde İngiltere bir gol atarak berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Devlet Demir Yollan Genel Müdürlüğünden Devlet Demiryolları Adapazarı Vagon ve Eskişehir,Sivaa *er biyelerinde çalıştırılmak üzere altı tekniker alınacaktır-Askerlik ödevini yapmış olan Teknik Okulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • istanbul Konservatuar Müdürlüğünden Konservatuar Konserleri Muhiddin Sadak Voyolo^sel resitali LPianoda:Ferdi Ştatze* 5 Nisan Pazar sabahı saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda 4864)^11 II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Pulluk uç demirleri satm alınacak Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Ziraat âletleri ve makineleri fabrikaları müessesesi Müdürlüğünden Adapazarı a plns ye mikdarlarile muvakkat teminatları ve satın alma na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Ankara Jandarma Satmalma Komisyonundan Mîlîta-Muhammen Kil0 n Fİatı M.teminat 2flQ0ft nsi Kuruş Lira İhalenin gün ve saati 45 OM Yfketa 840 9 650 20-4 953 pazartesi saat 15 de Mv ele 620 1491i)21-4953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Ceyhan tekrar taştı TBastarafı 1 nol savfadal ta göre,nehir 10 seneden beri görülmemiş bir seviyeye yükselmiştir-Sular hızla Adanaya doğru akmaktadır.Suların sabah 2 veya 3 e doğru Adanaya varacağı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • İstanbul Umum Sigorta Şirketinden 31/Mart/1953 tarihi için içtimaa davet edilen Istanbul Umum Sigorta Şirketi hissedarlar heyeti umumiyesi.nisabı ekseriyet hâsıl olmamakla toplanamadığından,hissedarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Foto ofset usulü ile tap ve teksir işinin eksiltmeden kaldırıldığı hakkında Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğünden 6 Nisan 1953 tarihinde açık eksiltme ile ihalesi yapılacak olan foto ofset usulü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Minerva Dikiş Makinalari1 uzun senelerin,tecrübe ihtisas vve gayretlerin neticesidir Mîoerva dünyanın en mükemmel dikiş ve nakıs makinalarıdır.Töffciyt «mÜRhotır ftfcolcırpM MEHMET KAVALA Gauta.Tahlr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden ver len Askerî Kıtaat ifârJarı Kapalı zarfla 25 ton koyun eti 13/nisan/953 pazartesi saat 16 da Çankırı As-Sa-Al-Ko-da satm alınacaktır-Bedeli 55.000 lira geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Ustaoglu Zafer dâvası Ankara 2 TA)Meşhur Ustaoğlu'nun Zafer gazetesi aleyhine açtığı dâvaya busrün öğleden sonra devam edilmiş-I tir-Duruşmada sanıkla^an I Fatin Fuat ve vekili Burhan I Apaydın ile da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Köprülü Parise g:diyor FBas tarafı birincide?Hgili çevrelerden belirtildiğine göre,bu toplantıda Natov nun daha mükemmel bir suret-te işlemesini mümkün kılacak' bazı mühim kararlar alınacak* tır-Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Hükümetimiz Suriyeyi protesto etti fBastarafı 1 nci sayfada?nezdinde şiddetli bir protestosunu intaç ettirmiştir-Suniye hükümeti iki memleket arasındaki münasebatı ihlâl eder mahiyette olan bu nevi fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Spaak Ankaradan şehrimize geldi [Bas tarafı birincide 1 niz "beni teshir etti-Fevkalâde memnunum-Ankara'da sayın Reisicumhur Celâl Bayar beni kabul etmek nezaketinde bulundu-Kendileriyle tanıştığım da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Kumkapı yangını bir faciaya sebep oldu Evvelki gün Kumkapıda bir facia ile sona eren müessif yangının tahkikatına dün de devam edilmiş,facia kurbanlarından iki çocuğun cesedi bulunmuştur.Kumkapıda Cöm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Ulaştırma Vekilinin tetkikleri Şehrimizde bulunan Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin dün saat 11 de Denizcilik Bankasına giderek Umum Müdür Muavinleri Ulvi Yenal ile Osman Dardağandan,bankaya ait ulaştırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Almanya ile yapılan ticaret görüşmeleri TBas tarafı birincide] şeyin varit olmadığını,Alman heyetinin,hükümetinden talimat almak üzere Bonn'a gittiğini,müzakerelere önümüzdeki aylar içinde tekrar Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • MiKi Tesanüt Cephesi TRss Hrnfı birînr».'1 »î tsına iştirak etmiş olan bütün teşekküllere gönderilecektir.Milli Tesanüt Birliğinin umumi heyeti statüyü görüşmek üzere 15 nisan çarşanba günü saat 17 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Başvekilin Millet gazetesi aleyhine açtığı dâva r—o Dünkü duruşmada Nurettin Ardıçoğlu.reddi hâldm talebinde bulundu Ankara,2 TA)Başvekil I Adnan Menderes'in Millet gazetesi aleyhine açtığı dâvaya bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Londra canavarı Londra,2 A.A.Notting Hill mahallesinde Rillington Place'deki 10 numaralı binada,daha başka cesetler bulunabileceği ihtimali dikkat nazara alınarak ve cesetlerin teşhisine yarıyacak ip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.04.1953
  • Gl.Ridgway kuvvet istedi [Bas tarafı birincide!münasebetiyle verdiği beyanatta,Rus tecavüzü ihtimalinin henüz azerre kadar eksilmiş» olmadığını söylemiştir-General Ridgway.barış teşebbüslerine rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.04.1953
  • oğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı 0s Wkm ||isMM İm 11 H W KULLANINIZ 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.Ortaklığı Malzeme Müdürlüğünden Aşağıda yazılı maddeler hizalarında gösterilen tarihlere kadar TEKLİF ALMA suretile satın alınacaktır-Dış piyasalarda imalâtçı veya birinci el sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1953
  • İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz umumî âmme hukuku ve medenî hukuk kürsülerinde birer asistanlık açıktır-İsteklilerin 16 Nisan 1953 tarihine kadar Dekanlığa müracaatları-4763)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1953
  • Amasya vilâyet daimî encümeninden Merzifon Gümüşhacıköy Osmancık yolunun 18+300 19 300 kilometreleri arasında 783)metre tulünde ve 8)metre arzında yapılacak parke taş ve döşemesi igi 29999)lira 72)kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1953
  • Diğer bazı tarım ilâçları UGSSİPOİ ®S)1;'Çiftli Gesarol50 KORSÜL Kükürtlü müstahzar ABAVİT Tohum ilâcı FUKLASİN Mantarı hastalıklar için COTTON DUSTLAR Pamuk zararlıları için KOREXAN Hayvan ve insan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1953
  • Rakip vt Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Baaüdıfcı y«r:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1953
  • s,J Vv t J C y İNSAN KENDİ EVİNİ KİM BİLİR NE GÜZEL SÜSLER!29 MAYIS 1953 ÇEKİLİŞİNDE İSTANBULDA tRENKÖYDE 5 ODALI PÜYÜK BİR EV VAR.V AYRICA 1 T A N E 10 OOO lO TANE 1 OOO 20 TANE 600 100 TANE lOO OLMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1953
  • MENKUL SATIŞ İLÂNI istanbul 5 inci İcra Memurluğundan:951/3862 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen bir masa 6 adet tahta koltuk 25X5X400 ebadında 11 adet latanın 14/4/953 tarihine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1953
  • TÜRKİYE İŞ BANKA 31 Aralık 1952 Bilançosu A S AKTİF Kasa ve Merkez Bankası Kanunî Karşılıklar Kasası Bankalar Sen eda t Cüzdanı Esham ve Tahvilât Cüzdanı Avanslar Borçlu Cari Hesablar Muhtelif Borçlul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan