Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle çok bulutlu geçeceği,rüzgârların poyrozdan eseceği,hava sıcaklığımda değişiklik olmıyacağı sanılmaktadır.97
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Dün Atina'da Panatinaikos'u 3-0 mağlûp eden Fenerbahçe takımı Fenerbahçe dün Af inada Panatin Baştan sona kadar hâkim oynayan Sarılâcîvertlîlerin gollerini Burhan,Niyazi ve Feridun attılar Atina.1 Ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Genç millî takımımızın ikinci maçı Türkiye Lüksemburgla,Macaristan İrlandayla,İngi tere Yugoslavya ife bugün karşılaşıyorlar Belçikada yapılmakta olan dünya genç millî takımlar şam* piyonası maçlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • OTOMOBİL HIRSIZLARI Otomobil çalarak bunların lâstik ve diğer aksamını satan Rauf Bilgitay ve Enver Gönül artımla,iki sabıkalı yakalanmış ve tevkif edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Ana Kraliçe Mary'nin cenaze töreni Geçenlerde 85 yaşında olduğu halde ölen İngiliz ana kraliçesi Mary'nin eenaaesi evvelki gtin büyük bir merasimle kaldırılmıştır.Kraliçenin naşı,Windsor sarayının içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Trafik kanununun i müzakeresi sona erdi Meclisin dünkü içti mamda.Askerî şoförlerin işliyecefcleri suçların trafik mahkemelerinde görülmesi kararlaştırıldı Ankara,1 Milliyet)Bü-i işliyen şoförler hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • 70s,V İl M-Spaak Keçiören çocuk ynva smda felâket bölgesinden gelen çocuklar arasında görülüyor.M.Spaak'ın konferansı Misafir devlet adamı dün Ankarada "Birleşmiş Milletler,mevzulu bir konferans verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Marmara bölgesinde dün yeniden zelzeleler oldu ÇanakkaEede bulunan Teknik Üniversite Profesörleri sarsıntının bir müddet daha devam edeceğini söylediler Dün,şehrimizde,saat 13-07 ı olmuştur-Alâkalılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Ordudan ihraç edilen 3 subay o-Askerî eşyayı çalan subaylar muhtelif hapis cezalarına çarptırıldılar Ankara,1 A.A.Millî Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:27-3-1953 tarihinde çıkan gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Yeni Sovyet idarecilerinin sulh taarruzu m* im*Tmt\nuı*\ınHi\Rusya,Kore harbine on verilmesini istedi I Molotov,Panmunjomda mütareke görüşmelerinin derhal başlamasını teklif ederek Kızıl Çinin Birleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Başvekil bugün Ankaraya dönüyor İzmir.1 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes,beraberinde İçişleri Vekili Ethem Menderes olduğu halde bugün Aydın'dan İzmir'e gelmiştir-Başvekil yarın,uçakla Ankara'ya dönec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Eden'in Türkiye seyahati İngiliz Dış işleri Vekili,Ankara'da Balkan Paktı mevzuunda görüşmelerde bulunacak Londra,1 A-A)İngiltere Dışişleri Vekâletinden bugün bildirildiğine göre.Dışişleri Vekili Mr.f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Londra canavarı mahkemede Dün ilk duruşması yapılan Christie'nin bir hafta müddetle nezaret altında tutulmasına karar verildi Londra canavannı yakalıyan İngiliz polisi Londra,1 A.A.Geceyi Rillington H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Kraliçe Neriman Dillere destan oldum,diyor o-Faruk'u hiç sevmediğini iddia eden Kraliçenin hayatı terte-Sabık Kraliçe gayet sade bir tualet giymişti.Çok sakin görü nüyordu.Gazetecileri tebessüm-Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Milliyetçiler,reddi hakim talebinde bulundular Sait Bilgicin reddi hâkim talebi hakkında bugün karar verilecek Ankara,1 TA)Türk Mil-11 de büyük bir dinleyici kütleliyetçiler Derneğinin muhakeme sinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • Gönüllü hastabakıcı kursları açıldı Türkiye Kızılay Derneğinin şehrimizin üç muhtelif semtinde tertip ettiği gönüllü hastabakıcı kursları dün törenle açılmıştır-Bu münasebetle yapılan törenlerde Vali,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1953
  • iı *c İ% v ı DÜNKÜ YANGIN Kadırgada Cömertler sokağı 47 numaralı Fotika Örücüoğluna ait üç katlı evde yangm çıkmış» binanın dahili ve çatısı tamamen yandıktan sonra söndürülmüştür* Resimde itfaiye yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.04.1953
  • 8fc YAPRAK Râhib ve rahibe mektebleri Kongregasyon denilen rahip teşkilâtı Katolik dünyasının en kuvvetli istinad noktalarından biridir-Fran şada kilise ile devlet ayrıldığı zaman müthiş bir papaz ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • KİSA HABERLER Bugün yapılması icap eden Hopa aralık postası Denizcilik Bankasının gördüğü lüzum Üzerine tehir edilmiştir.Bir haftadan beri şehrimize bol miktarda yumurta gelmektedir.Bunun neticesi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • POLİSTE Şehremininde oturan Saniye adında bir kadını ölümle tehdit eden aynı semt sakinlerinden Çaban adında biri yakalanmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • TOPLANTI İstanbul Gazeteciler Sendikası tdare Heyetinden:Sendikamızın fevkalâde kongresi 7 nisan 1953 salı günü saat 14 te Cazeteciler Cemiyeti İdealinde yapılacağı sayın azaya bildirilir.Gündem:1 Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Hie.2 Nisan 1953 Perşembe Ru.17 Recep 1372 20 Mart 1S6S j VAKİT VASATİ EZANİ i Güneş 1 Ogle İkindi 1 Akşam Yatn imsak 5.42 1218 15.53 18.35 20.08 3.59 11.08 544 919 12.00 1.33 9.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Pendükte bir koza oldu o-Bir otomobille bir marşandiz katarının çarpışması sonunda üç kışı yaralandı Evvelki fece saat 20.30 da Pendikte bir otomobille marşandiz çarpışmış ve Üç kişi ağır surette yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Yediği lâhına tursu«undan Üsküdarda Toprak sokak No.35 t e oturan Koço Kurabiyeci admda bir adam,iddiasına pore Kadıköydeki bir turşucudan abp evinde yediği biber ve lahana turşusundan zehirlenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Bir kadın saç'arınj makineye kaotırtfı Kurtuluşta,Azak Bayır sokağındaki bir iplik atelyesinde çalışan Binnaz Yücel adında prenç bir işçi kadın,iplik ballarken saçlarını makine miline kaptırmıştır Sac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Synge-cil'ğimSz gelişivor Süngerciliğimizin gelişmesi yo lunda Et ve Balık Kurumu yeni bir çalışma programı hazırlamıştır.Kurum ayrıca Milletlerarası Gıda ve Ziraat teşkilâtından memleketimize bir sün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Diln OHtakövcte Ekf esrarkeş yakalandı Emniyet îkinci Şube Müdtirlüg-îl memurları dün Örtaköyde Kırkor ve İsmail Cihangir adında iki kişiyi yakalamış ve üzerlerinde bir miktar esrar bulmuşlartîir.Suçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Kemali yed s bir kovun üç keçi doğurdu Kemaliye.1 A-A.İlçemizin Hanopos köyünden Mehmet Kayanas/a ait bir koyun üç keçi birden doğurmuştur Doğan keçiler ölmüşlerdir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • *m*m HALKIN SESİ Asırlık çınarlara Kıyıfıyormu Hukuk Fakültesine devam eden okuyucularımızdan Refik Demir geçtiğimiz Pazartesi günü matbaamıza kadar gelerek şunları anlattı:Mahmutpaşa Cami'inin avlusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Dükkân sahipleri mü teki o\ııkiard işportacılara protesto ettiler Azanın bu teklifi heyeti umumiyece kabul edilmiş,Vali ve Belediye Başkanlığına bir pro-Mahmutpaşayı Güzelleştirme* Cemiyetinin yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Maya galerisinde bSr sergi aç^Hı 14 ressam ve heykeltıraşın eserlerinden müteşekkil bir sergi dün Beyoglünda,Lion mağazası yanındaki Maya Galerisinde açılmıştır.Sergi 15 nisan akşamına kadar devam ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Türk İta'vaı trcır^ti g^n işiyor Son zamanlarda memleketi-I mizle İtalya arasındaki ticarî J münasebetlerde büyük bir gelişme kaydedilmiştir.Alâkalılarca verilen malûmata göre ocak ve şubat aylarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Sırrolan mermiler o-Bir silâh bayıî Tekelden aldığı binlerce mermiyi el altından satmış Emniyet 3 üncü Şube Müdürlüğü memurları uzun zamandan ve gayet kurnazca hareket eden beri mermi kaçakçılığı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • fahrî O di**aryüs Ok verildi Üniversite kanununun 10 uncu maddesi fahrî akademik unvan vermek salâhiyetini Senatoya ta nımıştır.Senato bu salâhiyetini ilk defa kullanarak Tıp Fakültesi eski hocalarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Öğretmekler için dinlenme evi Beluviiyede yeni kurulan KH1ttirel vo Sosyal tesisler Müdürlü g^ine bağlı olarak Kızıltoprak Ögretmenevi ile Çubuk ludaki Hidiv Köşkü dinlenmeevinin faaliyete göçmesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Dünya sağlık teşkî-âtından iki üye g^fiyo?Dünya Sağlık Teşkilâtından j Dr.Orley ile sağlık mühendisi Shepnıen yarın uçakla şehrimize 1 gelecek ve sağlık müesseselerini ziyaret edecektir.Bu arada çöp v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • Yezid,ezra,şura v fazlasiyle âşinâ 15 ed ZUbeyr'ln oğlu Abdullah,bu haueruen hem maanen nem ue maüueıen lsuiaue etmişti.Evvelâ MeKKenın kudsıyeu,dokunulmazhgi Dır defa üana keiıuısuıı tanıtmıştı.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • t IUlMIIIllU t.ltıuhh Telef oa:2135» 23815 NOT.6 Nisan 953 tarihinden itibaren telufon numaralarımız aşağıdaki şekilde değişecektir.İdare Meclisi.21309 Santral:21533 24534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.04.1953
  • innwwra» Wtt-j^i^ m^mtmi—w Konservatuar,yirmi üçüncü konserini pazar günü Taksim Belediye gazinosunda verdi.Klâ sik fasıl olarak GUl'izar)faslı seçilmişti.Bu makam,gerdaniye perdesinden başlamak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.04.1953
  • Mısırdaki M emeîerı Gn.flecip tarafsndan keme 12 stıbav ve 3 Kahire.1 AA.Millî istikamet vekili Fuad Gallalhaftalık basın toplantısında verdiği beyanatta ihanet suçlarını muhakeme eden ihtilâl mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • Uçakla intihar Yere saplanmak suretiyle intihara kalkışan pilot «üçlükle kurtarıldı Washington.1 THA)Roland Sperry adındaki pilot bütün Kaliforniyayı heyecan içersinde bırakmıştır-l Los Angelos hava a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • Cinayet v rekoru o Amerika da £eçcn yıl dakikada dört cinayet işlendiği tesbit edildi Nevyork,1 TA)1952 senesi Birleşik Amerikada zabıta vak*alarının en çok olduğu senedir Geçen sene iqinde 2036-510 c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • Windsor Dükü menfaya dönüyor Londra.1 A A)Daily Express gazetesinin sahibi Lord Beaverbrook bugün yaz-j dığ)bir başmakalede söyle demektedir:«Windsor Dükü bugün îngiltereden ayrılmakta ve menfaya dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • Bir Komünist Mebus düelloya yanaşmaiı Roma.1 AA.İtalyan âvan âzasından Emillio Lussu,bugün îtalyan Ticaret Vekili Malfalugola tarafından yapılan düello teklifini reddederek şöyle demiştir:«Ben Vekilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • I Yapı ve Kredi Bankası hisse seıtef'eri sahiplerine 1952 yılı için,Umumî Heyet toplantısında alman karar gereğince yüzde 12*5 kâr tevzi edilecektir-8 numaralı kupon mukabilinde ödenecek olan temettül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • *w»a-Suriye îst.ftba.at bü.türüne dair Bir ajans telgrafından öğrendik.Suriye Cumhuriyeti İstihbarat Umum Mil* dürlüğü tarafından neşredilen Fransızca,tur bonene ekü haritada Hatay.Seyhan ve İçel vilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • İKTİBAS Telsiz merkezleri yerine alıcı verici dimağlar İnsan,tabiatın olağanüstü bütün kuvvetlerini varlığında toplamış görünüyor.Bir İngiliz doktoru on yıl'ık çalışma dan sonra,biri deniz altında,diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • 1952 Senesinin meşhur adam'ar:Nevyork,1 TA)Dünyanın en meşhur 100 şahsiyeti hakkında her sene muntazaman bir eser neşreden tanın mis Amerikan muharriri Ronald Robinson,1952 senesinin meşhur şahsiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • "«MM FIKRA Farzef I Mevtamı Oiâleddiıi Rum» için ölümünün TOO üncü yıldönümü münasebetiyle yabancı ülkelerde yapılan ihtifaller bizim gazetelerde dedikodulu haberlerin intişarına sebep olda.Bu lıaberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • Süleyman bir kahve daha istedi.Rahminin bir cümlesi;anlattığı trajediyi geriye iterek aklına takılı pkalmıştı.Rahmi:Aşk kim,Hisarh neresi?Düşün su yağmur bekliyen Hisarhyı Süleyman.Düşün de aşka benim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • Naziler hakkında tahkikat Hükümet darbesi ha/ırhyan Nazilerin İngiltere,Fransa ve Belçika'dan yardım gördüğü iddia ediliyor Bonn,1 AA)Dün akşam Bonn'daki Amerikalı gazetecilere beyanatta bulunan Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • Kısa harici haberler YUNANİSTAN if New York Üniversitesinde tahsil eden yabancı talebe sayısı 1306 kişiyi bulmuştur.84 rauh telif memleketten gelen bu talebeler arasında tran 78 talebesiyle başta gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.04.1953
  • Arap me ıtSeketUrı ve Filistin Paris ton bildirildiğine göre Arap Birliğinin Kahire'de yaptığı toplantıda Filistin sulhunu alâkadar eden çok mühim kararlar alınmak ü/eredir-Bu hususta bir tebliğ neşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.04.1953
  • RESİMLE HADİSELER ^^iPWwWWNii*!"T **7*T 1 Birleşmiş Milletler nezdinde Türk murahhası Hamdı özgürel 1953 yılı teknik yardım programına iştirakimize ait vesikayı imzalamıştır.2 Dün Galatasarayda hemşir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 02.04.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR YAK'A Jan Jak Rusonun Saraya yazdığı mektuplardan biri Saraya diyor ki:Bende senin için yanar bir gsnç yüreği vardır;Bu bana kâfidir.Kış yanardağı buziyle örter,fakat.Jan J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 02.04.1953
  • I î Kendi sesini I dinüyen güzel iş-O jjt Amerikan halk şarkıcısı Alain Russo son aylar için-*t de büyük bir şöhret temin etmiştir.Öyle ki son üç ay *t içinde bu yüzden kazancının 800 bin dolara yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.04.1953
  • Millî futbol rcamzstleri çalışmalara baştad&Iar İstanbul r 1 AA)Moda da kampa çekilmiş bulunan millî futbol takımı namzetleri bugün saat 15 de İtalyan an trenör Puppo Sandro'nun nezaretinde Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.04.1953
  • mw v» Bu yıl İçinde muhtelif millî karşılaşmalar yapacak olan millî basketbol taîtunımız bundan evvelki maçlarının birinde seremoni esnasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.04.1953
  • ç millî fakımı Takımımızın forvet hattında değişiklikler yapılması muhtemel Brüksel,1 Anadolu Ajansının hususî ekibinden)Courtrai'de Fransaya karşı temin etmiş olduğumuz kıymetli galebe.Belçika spor m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.04.1953
  • Milliyet okuyucularının millî takım oldu Turgay Naci Muzdat Eşref Ali İhsan Akgiin Fikret Kap.M.Ali Garbis Burhan İsmet KAPTANLAR Fikret Naci Muzaffer 19 Nisanda Madridde yapılacak Türkiye ispanya mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.04.1953
  • w^/vv^/penceresindeki kız krj Mb r Bayraktı Ekspres,mühimce bir ara istasyonu gelip de durunca,kargımda oturan güzel kız vagonun penceresini açtı ve etrafına bakınmağa başladı.İşte,bizim vagon da bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1953
  • tarihteki korkunç ^CİNAYETLERİ gtokledam AZiZ ÖZBAY Polis Müdürü Caniyi yakalamaktan acze düşmüştü Anni iie müşterisini sow alarak sokak başında gören çajaa-Şircı kadın bu meçhul adana hakkında fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1953
  • J^mdfmmtM^iİ HMİL Omuz omuza vermiş ve kona kana içmiş on Yeniçeri yalpa vurarak gidiyorlardı 15 Kendisine dönen ve el bağlayan Veziriazam Damat:Doğrudur efendimiz de di.yanlışı yok-Peki şimdi ne olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1953
  • Kütahya Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Vilâyetimiz merkezinde eski Gazİkemal okulu arsası;üzerinde yaptırılmakta olan ilkokul binasının ikinci kısım in' şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1953
  • Sümerbank Genel Müdürlüğünden Bankamız merkez binası mağaza kısmı ile merkez müdür* lügünde yapılacak tadilât ve ilâve işler birim fiat esasiyle ve kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur-Yapdacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1953
  • Hazıriıyan Sa Ji BOîlAÎİ r,fa 3 4 5 6 7 e 9 io II 3 B fO il j.iiiiijiiij ıi'-i.j:J7.T77TT75 J.JUI i:ii:t tijll t ili »ill!i ¦fftitTtiti tir.r:îtoluan sağa:1 Fenalıkta bulunan İki kelime)2 Hicap duygum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1953
  • Baldızınız olduğunu söylemiştiniz değil mi?Otel ücretini tediyede müşkülât çıkarraıyacağımzı ümit ederim.Gayet tabiî.Faturayı yapmalarını söyleyiniz.Belki lokan tada bir kriz geçirmiştir.Her halele ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.04.1953
  • TIMARHANEM Karşımdaki emirerim değilya,her arzuma itaat etsin 101 Kim gönderdi Yusuf?Kim olacak Beyram.yavuklum-Sen onu ağlatıyorsun amma o gene seni arıyor-Yusuf'a acır gibi baktım:O yoktan Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Eden'in Türkiye sayahati TBas tarafı birincide] TÜrkiyeyi ziyaretini müteakip Mr.Eden 13 nisanda Atiayı ziyaret ettikten sonra 17 nisanda Roma'da olacaktır-Türkiyede yapacağı görüşmeler esnasında İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Amerikalı on gazeteci Moskovada Moskova.1 AA)Besi fcadm,besi erkek olmak azere On Amerikalı gazeteci dün ak-«am Moskova civarında Vunkovo hava alanına vasıl olduk »an zaman,meydanda «Sim* marka yepyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Bir memur rüşvet alırken yakalandı Beyoğlu Kaymakamlığında Vazifeli Ömer Aktepe adında bir »lemur dün bir lokantacıdan riU,vet alırken suçüstü yakalanmış tır.Şişlide bir lokanta işleten Hakkı Tazgan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • MiTiyetçi'er [Bas tarafı birincide!Toruntay,Necati Torun ve Süreyya Bilgiç hazır bulunmuşlar dır.Sanık vekili olarak kimse gelmediğinden,sanık vekillerin den Sait Bilgicin duruşma dışı verdiği dilekçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Londra canavan mahkemede [Bnstnrafı 1 nei sayfada?nun yapılacağı mahkemeye getirilmiştir.Oldukça solgun bir yüzle otomobilden inen Christie derhal mahkemenin alt katında bulunan tevkifhaneye götürülmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • M.Spaak'm konferansı [Bas tarafı birincMo Coğrafya Fakültesi konferansalonunda «Birleşmiş Milletler» mevzulu bir konferans vermiştir.Hariciye Vekili Prof.Fua* Köprülü,Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Kraliçe Neriman dille re destan oldum TBastarafı 1 ncı aavfadaı le karşılayan Neriman,ilk önce vatanına kavuşmuş olmanın ver diği heyecanla şunları söylemiştir:«Vatanıma avdet ettiğimden do layı ne de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Kemalpaşada iğrenç bir tecavüz hâdisesi I tzmir.1 Milliyet)Bugün de Kemalpaşada iğrenç bir tecavüz hâdisesi olmuştur.23 yaşında evli ve çocuk sahibi Mahmut Çırpıcı isminde bin 6ü yaşında Elif adında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Abone şartlar:Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketle»* iki mtaliderlifin şartları 2 ve 3 üncü sayfa aant.4 TL 7 ve 8 inci sayfa sant 2.50 T.L.Hânlardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • şh 5* SKP'A^f Tozfinfiz çamaşır PURO TUVALET SABUNU KULLANINIZ Puro Tuvalet Sabunu derhal köpiirür ve cildi fevkalâde temizlerim Siyah beneklerin ve lekelerin teşekkülüne mani olur ı Sihirli Ur Güzell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de it İSMİ LÎLİOM Yazan:Fran/Muhtar Ttîricç-îsı:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi aKşamları temsil yoktur.Telefon:#2157 Reme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Fırtına neticesine] İskenderun,1 ANKA)Bir I kaç günden beri güzel giden havalar bugün birdenbire bozmuş ve çiddetli bir fırtına başlamıştır/Fırtına yüzünden iki çocuk öl müş,bir kadın da ağır surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Trygva LSenirs y^rı/ua İsveçli D^g Hammarskjalc'u g3:isJ r saçjHi New York 1 Radyo)Birleşmiş Milletler sekreterliğine bugün İsveçli diplomat olan Ham marskwo ona karşı bir muhalit oyla seçilmiştir.Uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • DödUncU Dîğişt,T«tî3 BJrJği Memlekete dönmek özer© hazırlık yapan Korefleld mensup askorlor Kore dördüncü değiştirme birliğimize mürettep kahramanların •onuncu kafilesi bu sabah erken saatlerde Maraka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Ruslar Kore harbine son verilmesini istedi [Bas tarafı birincide!basın konferansında bugün verdiği beyanatta.Birleşmiş Milletler.Kore'de mütareke müzakerelerine yeniden başlanması hususunda komünistle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Memurların Üniversiteye devamı o-İki mebus tarafından hazırlanan kanun teklifi.Millî Eğitim Komisyonunca reddedildi Ankara.1 Milliyet)Devlet memurlarının üniversitelere devamlarını men eden kanunun me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • ETgn-'îçtfc korkunç b:r cinayet işlemdi tzmir,1 Milliyet)Bu.çün Bigadiçte fecî bir cinayet işlenmiştir.29 yaşında Cemil Aşık tarlaca çalışırken 26 yaşındaki Fatma adında bir kadınla kavga etmiştir.Hır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Ordudan ihraç edilen 3 subay r Bas tarafı 1 nci anvfndal rar verilen üç subayın durumları hakkında aşağıdaki tavzihin yapılması lüzumlu görülmüştür.Kurmay Albay Arif Uçar ve Yüzbaşı Müştak Matsoya isn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Fenerbahçe dün Atinada galip geldi dan iyi bir pas alan tolaçık Niyazi sağiç mevkiine kayarak topu şandelliyerek Fenerbahçenin ikinci golünü atmıştır-Bundan sonra oyun yavaşlamıştır Bir ara Burhan,bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • iden zelzele oldu [Bas tarafı birincklel I ve halk korku iqinde evlerin-1 den sokaklara fırlamıştır-Bazı binalarda çatlaklar görülmüştür-Yer sarsıntısı kısa fasılalarla devam etmektedir.YENİCE'DE Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Genç millî takımımızın ikinci maçı [Basta rafı 1 ncl sayfada!Bu şampiyonanın bugünkö kardöfinal maçlarında Türkiye Lüksemburgla,Macaristan Irlandayla,İngiltere,Yugoslavya ile,Almanya da İspanya ile ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.04.1953
  • Trafik Kanunu [Bas tarafı birincide)mislerdir.Kemal Özçoban yolcuların ırzına tecavüz,sarkıntılık ve hırsızlık edenlerin ve ahlâkî redaatie meluf şoförlerin,Pertev A.rat da dikkatsizlikle ölüme sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.04.1953
  • 5-7-8-12-15-27 beygirlik Siavia-Skoda Isilo Lorenz Dizel motorları va Bî'cümle yedek parçaları ÎHRACATÇISI Strojeexport Praha Çekoslovakya Türkiye Umumî Mümessili Mühendis İHSAN KENT Güven han kat 4 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • fir-Sogufc Algınlığı Nezleye Karşı GRIPİN Kullanınız i# 9 Baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder Siyatik,lumbago ve romatizma ağrılarına karşı başarılıdır.Jj t Fazla yorgunluklardan mütevellit üyk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz umumî âmme hukuku ve-medenî hukuk kürsü* lerinde birer asistanlık açıktır-İsteklilerin 16 Nisan 1953 tarihine kadar Dekanlığa müra* caatları-4763)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • Gayri menkul satış ilânı Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:949/llW Lüçika Kırıpsinin uhdesinde olup mirasçılarının iştirak ha* Ünde uhdelerinde bulunan Beyoğlu Hüseyin âğa mahallesi Tan1 laba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Bserleri Pazar,çarşamba ve ouma gibileri saat:10-11 Topkapı Sarayı Pazartesi hariç her gün 1S.40-16.S0 Ayasofya Mttnesi:Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • f ÖRÜMCEK Piyes 3 perde 14 Tablo Yazan:Joseph Kramm Çeviren:Tevfik Sadullah Saneye Koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşanbadan başka her akşam Saat tam 21.15 de Cuma talebe)Pazar matine Saat tam 17 de Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAS Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaas)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • İmar durumları mevcut satılık emlâk İstanbul Defterdarlığının 23/3/1953 tarihli nüshasında 511/6122 dosya numaralı gayrı menkulün teminatı 59-25 lira olması icap ederken 39-25 lira olarak çıkmıştır-Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • Köprü Tahkimatı Yaptırılacak Yollar 4.Bölge Müdürlüğünddn Ankara 1 Ankara İstanbul yolu başlangıcındaki Akköprü köprüsünün tahkimat işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Bu işin keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mikdarı yazılı muhtelif eşya nakli kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Siirt As-Sa-Al-Koda eksiltmeleri yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • İçme su tesisi için Motopomp satın alınacak İller Bankasından 1 Tarsus ve Dikili kasabalarının içme su tesisi için fennî şartnamesinde yazılı evsafta motopomp satın alınacak ve montajı yaptırılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüp Artırma Ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından 1 Açık pazarlıkla ihalesi yapılacak 12 aylık Dış Ticaret istatistik Hulâsalarının baskısıdır-2 Mecmuu Beher aylık)1.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • e Nakliye ilânı Etibank Şark Kromları işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden Maden ulemanı 1 işletmemizin muhtelif ocaklarından maden ve murat veya gülüşkür istasyonlarına kamyonla krom cevheri naklettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • Dikilmh Komple Portatif Çadır Alınacaktır.Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 1.No.lu Satın Alma Komisyonu Reisliğinden 1 Mühürlü numune ve şartnamesine göre asgari 1500 adet dikilmiş komple)portatif ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • İSTANBUL.12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler ıa.io Türküler Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Mustafa Kovancı Çalanlar:Hüseyin Coşkuner,Kadri Şençalar,Ercüment Batanay 14.20 Öğle konser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • Karagümrük İlkokulundan aldığım pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.553 Ferhunde Ecer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1953
  • W i u Kambiyo Kapanış gterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.Iaveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudea ve ebham Açılış kapanış 786.50 280.30 0.8U 64.03 c.£C 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan