Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • •jfltotoJtwtiiK.Bugün şehrimizde havanın sabahleyin sisli ve çok bulutlu,öğleden sonra bulutlu geçeceği,hava sıcaklığını muhafaza edeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • Genç millî 'tulumm elemanları bîr an trenmanda» Genç milli takımımız dün Fransayı 1 O mağlup etti Takımımızın galibiyet golünü 25 inci dakikada Akgün güzel bir sütle temin etti Brüksel» 31 Anadolu Aja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • T.M.Talebe Federasyonu kongresi o Bugün de devam edecek olan kongrede idare heyeti raporu-1 nun tenkitleri yapılacak Ankara,31 Milliyet)Türkiye Millî Talebe Federasyonunun dün başhyan 9.Kongresi çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • Luxsemburg Velîahtının düğün hediyesi Luxsemburg veliahdmın evlenmesi münasebetiyle Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü laîdbelerinm hazırladıkları 18 kişilik sofra takımı düğün hediyesi olarak bugün Luxembu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • Rahibeleri vuran Dimifri "Delideğilim„ diyor Kanlı hâdisenin faili Katolik mekteplerinde okoyan talebelerin baskı altında bulunduklarını iddia etti Evvelki gün Saint Benoit Lisinde iki rahibenin ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • Tifo,yeni bir harbe inanmıyor Dün Belgrata avdet eden Yugoslav Devlet Reisi,soğuk harp bir müddet daha devam edecektir,diyor Belgrad,31 A-AO Mareşal Tibd Belgrad'a varıcında verdiği demeçte «Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • Türk-Arap dostluğu o Başvekilin Orta Doğu seyahatine Arap siyasî çevreleri büyük ehemmiyet atfediyorlar Kahire,31 TH-AO Suudî Arabistan Kralının daveti üzerine» bütün Arap memleketlerinin hükümdar voy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • Ayvalıkta dün zelzele oldu o-Halk bir müddet evlerine giremedi,hasar olmadı izmir,31 Milliyet)Bu gece alınan bir habere söre,Ayvalık ilçesinde bugün yeni zelzeleler olmuştur-Dün gece sabaha karşı saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • Kraliçe Mary'nın cenazesi dün törenle kaldırıldı o-Ana Kraliçenin naşı» müteveffa kocası Beşinci Georges'un yanma gömüldü Windsor ingiltere)31 A-AO İngiltere büyük ana kraliçesi Mary,bugün Windsor sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • İstanbul Valisi hakkında yanlış haber Saym Fahrettin Kerim Gökay'ın İstanbul Valiliğinden alınarak bir büyükelçiliğe tâyin edileceği haberi bir kısım basınımız için zaman zaman hoşa giden bir mesele h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • Milliyetçiler Derneğinin duruşması dün yapıldı Sanık avukatlarının bilirkişi raporuna itirazları reddedildi.Dâva karara kaldı Ankara,31 Milliyet)Cemiyetler Kanununa aykırı faali yetlerde bulunması dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • Dün Köprülü'yü ziyaret eden İngiliz Büyükelçisi ingiliz Elçisi Köprülü'yü ziyaret etti Mülakat esnasında Türk İngiliz ticarî münasebetle^ rinin bahis mevzuu edildiği anlaşılıyor Ankara,31 Milliyet)în
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • M.Spaak dün temasları hakkında izahat verdi Avrupa sağlık teşkilâtı Türk çocuklarına 115 bin dolarlık yardımda bulunacak m M.Spaak Hıfzıssıha Ens Ankara,31 Milliyet)İki günden beri şehrimizde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • Londra canavarı nihayet yakalandı Katil,bir polis memuru tarafından köprüden Times nehrini seyrederken teşhis edildi Londra,31 A.A.Keskin gözlü bir polis memuru bugün nöbette bulunurken Notting Hail d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • mmm uıeısicumhur Celâl Bayar ev I Bayar Harp QktitUflOa|velki gün beraberinde Milli Savunma Vekili Sevfi Kurtbek otöufca halde Harbokulunu ziyaret etmiştir.Erkânı Harbi** umumiye Reisi,Hava Kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1953
  • orede muhasamata son verilmek üzere ııiı^ır 0+msi IW Mütareke müzakereleri Panmunjomda yapılıyor iirleşmîş Milletler ve komünist irtibat abah iki saat süren resmî Tc ı?vo,31 A.A.General ark,bugün komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.04.1953
  • YAPRAK anason ve afyon!ULUNAY Medeni cesaretini çok takdir ettiğim Behçet Kemal Çağlar'm mecmualar dan birinde bir yazısını gördüm* Şair.bu yazıda bu cesareti Türk musikisinden bahsetmek hususunda da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • M Ü X A Z A B A M.T.T.Birliği Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Derneği tarafından tertiplenen cHayatta ideal için mi çalışmalı?mevzulu münazara bugün saat 14.30 da yapılacaktır.KONFERANS ¦if Sanat Dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Hie 1 Nisan Rn.16 19 Recep 1953 Mart 1372 Çarşamba 1368 VAKİ tT VASATİ EZANİ Güne f 5.45 11.13 Öğle 12.18 5.45 Ikind i 15.53 9.19 Aksa m 18.34 12.00 Yata 20.07 1.33 îmsa le 4.01 9.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Garip bir hırsızlık o Bir tacirin 7 bin lira parası meçhul hırsızlar tarafından çalınmış Emniyet 2.Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masası memurları garip bir hırsızlık hâdisesine elkoymuşlardır.Taksimde Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • G^lîr Verçrsi beyannameleri Gelir Vergisi beyannamelerini vergi dairelerine verme müddeti dün akşam sona ermiştir.Be yannamelerini dün akşama kadar vermiyenlerden 15 nisana kadar kusur cezası alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Bir doktorun basmahanede 25© lirasını çaldılar Zabıta Guraba Hastahaneslnde cereyan eden bir hırsızlık hâdisesine elkoymuştur.Hastahane doktorlarından Şev ket Tuncer,hastalarını muayene etmek için bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • İfç!aranıvor İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürlüğünden bildirildiğine göre,askerliğini yapmış olmak şartiyle 10 elektrik kaynakçısı,6 tornacı,5 mobilya ustası,8 birinci sınıf yağhboyacı,10 saç gemi inşaiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Belediye İktisat Müdürü bîr derece t«*rffi etti Belediye İktisat Müdürü Meh met Ali Gökberk bir derece terfi etmiş ve maaşı 90 liradan 100 liraya yükselmiştir.Kendisini tebrik eder basarılar dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • ı*m HALKIN SESİ Kadıköy tramvayları vapur kaçırmaktadır İsim ve adresi bizde mahfuz bulunan bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta şöyle yazılıyor:«Aynı mevzu hakkında üçüncü defa şikâyet zorunda kaldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Blok evler inşaatı o Evüp,Fatih ve Üsküdarda yapılacak ucuz evi rın inşasına yakında başlanacak Belediyenin yaz ayları içinde göstereceği faaliyetlerin programını tesbit etmek üzere dün bir toplantı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Sa^'ık mü akab 5 tabiplerinin faaVy«*ti Geçen şubat ayı zarfında Belediye başhekimleri ve sağlık mu rakabe tabipleri tarafından 5955 müessese teftiş edilmiş,lüzum görülen yerlerden 575 numune alınarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Em broş Mî*** «til Evvelki günden itibaren şehrimizde «Embros=rtleri» isimli mmca bir gazete intişar etmeğe başlamıştır.Dr.Nuri Akça ve Todori Çitos tarafından çıkartılmakta olan Embros,mera leketimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • SokaVîarm tamirine d vam edalîvor Sokak ve mecraların tanzim ve tamiri işine devam edilmektedir.Belediye,bilhassa meskûn bulunan mıntakalarda açıkta akan ve koku neşreden mecraların süratle kapatılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Bel %d"y ttin ucuz halk lokantası acılıyor Belediyenin Eminönünde tesis etmiş olduğu ucuz halk lokantasının ihalesi Daimî Komisyon tarafından yapılmıştır.Lokanta önümüzdeki cuma günü saat 12 de törenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Nfsan ayanda iki keşide Garanti Bankasına 100 lira yatırırsanız 3 em 23 Nisan fevkalâde,hem de 30 Nisan aylık keşidelerine iştirak edebilirsiniz-Bu iki keşidede iki apartıman dairesi,iki arsa ve ayrıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • KEMHADAN dlRMATAYA Kanlı hâdiseler Mekkelileri son derece telâşa düşürüyordu 14 MUslüm kendisine karşı yapılan mukavemete bütün şiddetiyle mu bele ediyor,bu arada hiddetlenerek eline geçen esirleri id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • KISA HÂBEFLER İc Dün.limanımızdan muhtelif Avrupa memleketlerine 340 bin liralık çeşitli mal ihraç edilmiştir.İr 4 nisan cumartesi günü Ankarada açılacak olan 12.devlet resim ve heykel sergisine Güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • P o L I S T Fatihte Hasan Hanife mahallesinde oturan Kadriye,A.dviye ve Hanife adında üç kadını bıçakla tehdit eden Sait adında biri yakalanmış,hakkında gereken kanunî muamele yapılmıştır.¦fr Tarabyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Eminönü Asmaaltt Telefon:21359 29815 NOT:6 Nisan 1953 tarihinden itibaren telefon numaralarımız aşağıdaki şekilde değişecektir.İdare Meclisi 21359 Santral 24533 24534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • wwfri wımtmm9W:PjjKmısmE?jegfet,TSGm a a Mareşal Titonun Londradan döndüğü sıralarda,bizim Türk Yunan Yugoslav paktına cevap olarak komünistlerin Macaristan Romanya ve Bulgaristandan mürekkep bir muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • o o a o CiisK vakalar:Pcstahaned® mktup utan b'r kalınan müc vhar ve parasını eaBdılor Son günlerde şehrimizde yan kesicilik hâdiseleri birdenbire fazlalaşmış ve dün de muhtelif semtlerde bu kabîl iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Ölümle neticelenen vesait kazası Dün sabah Kartalda fecî bir kaza olmuştur.Kum almak üzere Kemikli Deresine gitmekte olan Pendik 242 plâkalı kamyondan atlayan Sabri adında biri düşerek başından ağır s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Öîsv vapurumda bir ceset bu'undu Müddeiumumilik esrarlı bir ölüm hâdisesine elkoymuştur.Evvelki gece Kadıköyden kal-1 kıp Köprüye gelen Denizcilik ı Bankasının Ülev vapurunda ge-j minin başaltı denile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • Ka'p sektesi nien ö'cTi Şişlide oturan İsmail Hakkz adında biri alış-verişe çıkmış,fakat yolda kalb sektesinden dü şüp ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.04.1953
  • RaJyo teVsttlerBnm odama müddeti dün soiTa erdi P.T.T.îşletmesince tahsil edilmekte olan radyo taksitlerinin normal ödenme müddeti dün sona ermiştir.Dün akşama kadar taksitlerini ödemVyen mükellefler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.04.1953
  • Keşiş cesedinin hikayesi Keşiş Şarbai'în cesedini manastırın av usuna gö nmlîşlercfi.Yağmur ve seller mezarı alçı ve sönmüş klreçla doL urdu.Ceset bir nevi debagata uğrayarak dış tasir* İare karşı muk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • FIKRA Minimini Bir.vapura Uuyradpaşaaan bindik.Kadıköy yolcuları salottlan tamamen doldurmuştu.Hava güzelce.Sarınır güvertede otururuz dedik.Bizim ıioi düşünenler oi/kmus:Güverte de doldu.Yalnız önced
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • Hatice bu kadar yılda bu kadar eıoıse dikindi;bjr tanesiyle ılgüenOı nu T ¥oc .Bir defa olsun oturup Kadıma şuna,J^^TTı Knu^tu mu?ifoo.iciioıKien AtiıU.n Hatice çocuktu dalı*-Böiaiıattın adam olitivdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • ÖÖRB Jin propagandası Saint Benoİt kız lisesinde dün fecî bir cinayet imlendi.Kız kardeşine katolik obrıam telkin edildiğine kanaat getiren bir Ortodoks Rom genci mektebin müdiresi ile müfettişini ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • Türkiye kredi banosi a.o.30 MART 1953 KEŞİüESİN'de ikramiye kazananlar:İstanbul Merkezi Cüzdan numarası;1623.1901.2155.4327.5305.5931.8681.9171.11449,12617,14019.14485 Beyoğlu Şubesi Cüzdan numarası;4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • Yeni İtalyan seçim kanunu yayınlandı Roma,31 A.A.Cumhurreisi ft yan ve mebuslar meclisi tarafından tasdik edilen yeni seçim kanununu yayınlamıştır.Hatırlarda olduğu gibi yeni mec lisi tarafından tasdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • Siyasî İcmal Korece mutjrek^ olacak mı?Son haberler Korede mütareke akdine ünkân bulunacağı u-midini tevlit edecek mahiyettedir.Uiç beklenmedik bir anda komünist kuvvetleri BaŞktmıan dam yarab ve hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • Türkiye Mısır ticareti_İki ay devam ede müzakerelerden sora kararlaştırılan anlaşma önümüzdeki günlerde Kahire'de imzalanacak Kahire 31 T.H.A.İki ay evvel Kahirede başlayan Türk Mısır ticaret müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • Tekaüt t dilen Ganerai E id şsrefine geçit resmî yap.İdi Frankfurt.31 A.A.Av-'upadaki Amerikan küvetleri ku maadanı general Edd'nin emekliye yarılması üzerine bugün generalin şerefine bir veda £eçit r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • Himalayalara gidecek İsviçre hjyeiî Bombay,31 A.A.Hima layalarda 8.000 n:eden fazla bir yüksekliği olan «Dhavalgiri tepesine çıkamaya hazırlanan sekiz kişilik İsviçre heyetinin beş üyesi heyet başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • Rusyaya giden Amerikalı gazeteciler Helsinki,31 A.A.Moskovaya gitmekte olan 10 Amerikalı gazeteci dûn akkanı uçak la Helsinkiye gelmiştir.Gazeteciler bugün Moskovaya doğru yollarına devam edeceklerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • iran'da Şah Musaddık ihtilâfı devam ediyor Başvekilin,Parlâmentoda tereddüt hasıl olursa halkın reyine müracaat edeceğini söyleniyor Tahran,31 A.A.Yeni yıl bayramından sonra Tahranda siyasi hayat yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • Yeni atom fecrübaieri e Bu yıl yapılan tecrübelerde dürdnücü atom bombası dun Nevada çölünde infilâk ettirildi Las Vegas Nevada 31 A.A.Hükümet emrinde çalışan fen adamları bugün Nevada çölünde Greenwi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • Süveyş kanalındaki tıkan klik açıldı Port Sait 31 AA.Dün Kuzey Mısırda hüküm süren şiddetli fırtına sebebiyle,Süveyş Kanalında karaya oturarak seyrüseferin kesilmesine sebep olan Fransi2 bandıralı «Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.04.1953
  • İtoSyd daki nümay şler n Komünistler tarafından çıkarılan rev ler sırasında polis göz yaşartıcı bomba kullandı A.Komünistler taraf nidan çıkarılan bütün memlekete ğamil ve 16 saat süren grev esnafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.04.1953
  • Uf *jf jf *jf *X înving Daine adlı genç bir Danimarkalı kız İnsan havsalasının almıyacagı Şekilde akrobatik hareketler yapmaktadır.Daine'nin en çok dikkati çeken bir husisiyeti de pürümüz denebilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 01.04.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Çin'de,eskiden kadın bir geçer akçe sayılırdı.Kadını pazarlıkla alan erkek tarafı,damat beğenmediğî takdirde iade etmeyi de şart koşardı.Bir erkek kesesine güvendiği kadar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.04.1953
  • Riro de Janeiro jBelediye Reisi General Angelo Menden de Moruîs.Olimpiyftd oyunlarının yapılacağı stadın direğine Bre/ilya bayrağını çekiyor*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • Fenerbahçeliler dün Yunanistana gittiler Olimpiyakos,Panatinakos ve Enosiı ile üç maç yapacak olan Fener takımına Naci,Basri e Hüsamettin de iştirak ediyor y 3 ma-yapmak ii/ere dün Yunanistana fiidcn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • Denizcilik Bankası,Su Sporları Federasyonuna 40 pirat ve S dragon veriyor Ankara.31 ANKA)Huber aldırımıza Su Sporları Fetatuyoiiu bu yi] raaliyct programını şarpi ve kotradan o.iHka dragon'a da teşmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • Shu!pistleri restore ediliyor Şehrimizde Mithatpaşa va Fenerbahçe pistlerinin restora edilmelin.başlanılmıştır-Bu sahaların atletlerimizin istifadelerine açık tutulabilmesi b çin hummalı bir faaliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • Adaletin kalecisi Necat,kulübünden ayrıld Nrratl NıılııUoftlu Haber aldırımı?göre Adalet Kulübü kalecilerinden Necati mılııkoftlu ktılübiylc olan mu* icivciPHini feshetmiştir.Necatınla önümüzdeki sezo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • Dünya Kupası maçlarının favorileri Brezilya spor gazeteleri,195$ dünya kupası eleme maçlarını kazanarak,final turlarına kalabl lecek memleketleri şöyle tahmin etmektedir:Uruguay,İsviçre Doğrudan dagrt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • Dünya orta siklet boks şampiyonluğu Londra,31 THA Ray1 Sugar Robinson'un ringi terk,etmesi üzerine hoş kalan dünya orta sıklet şampiyonluğu jçin Turpin ile Charles Humez'in 9 haziranda Lott* drada kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • Amerikanın I en iyi basketbolculan Look Mecmuasının 489 gazetecinin iştirakiyle yaptığı bir ankette Amerikanın en eş basketbolcusu unvanını şu oyunculara kazandırmışlardır:Bob Houbrges 2 metre)John O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • Ea kıjraetJi ba^k^tholca mükâfatım kazanım» olan W-Whfta M S tianlcml* aldırı kupa lift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • Beşiktaş yarın Adanaya gidiyor Lig ikincisi Beetktaa Kulübü iki maç yapmak üzere yarın Adaoaya hareket edecektir Fenerbahçe ve aalataaarayin Adanada aktığı dereceler Özerine Adalet kulübünün de yakımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • Sait Çelebi vefat etti Spor âlemimizin kendisini çok yakandan tanıdığı ve sev dıgı,spor aleminin Çelebisi Çelebi Tevfık Beyzade Sait Çelebi ıkl günden beri ntlk geden hastalığından kurtu lamtyarak dUn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • Dünya ferdî ping pong şampiyonası İngilizler tahminler hilâfına hiç muvaffakiyet gösteremediler Bükreş.31 TJH.A.Bükreş Radyosunun verdiği habere gore,dünya ferdi plng-pong şampiyonası da yapılan çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • r 952-53 Türkiye Basketbol şampiyonasının en müuvaffak oyuncusu Y-Granit top sürüyor Boks Federasyonunun 1953 yılı faaliyet programı Türkiye ferdî boks birincilikleri ayında Ankarada yapıl Mart 1953 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1953
  • Sekizinci Türkiye Basketbol şampiyonasının neticeleri Turnuvanın en fazla sayısını Galatasaraylılar 199)en azını da Altın Ordulular çıkardılar 102)En az sayı yiyen yine Galatasaray 143)vs en fazla say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.04.1953
  • ÖRÜMCEK Piyes 3 perde 14 Tablo Yazan:Joseph Kranun Çeviren:Tevfik Sndullah raneye Koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşanbadan başka her akşam Suat tam 21.15 do uma talebe)Pazar ınutitıo Saat tam 17 lı Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1953
  • Ölüleri parçalayan bu canavar aramızda mı Karacaatimet mezarlığındaki genç kız ölülerine tasal ut eden bu canavarı yakalemak için poSîs seferber olcu.Sabık Maliye Müsteşarının kız nn cesedini k'm ptrr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç ^CİNAYETLERİ Makledgn;AZİZ ÖZBAY Canavar ikinci cinayetinde de bir neşter kullanmıştı 3 İki kutbu arasında en hayret edilecek benzerlik şu idi:Mary Ann da Martha gibi evlenmiş,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1953
  • KTMSfA J&mtfJmmctfio Sarayda Hatice S ıltan ile Sadrazam İbrahim Paşa karşılıklı otırmış,bir şeyler fısıldaşıyorîardı 14 Hırsia yakasını çözdü,çıplak göğsüne bir vurcruk vur du:Şu tabudan başka neyimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1953
  • ISTAXBri,BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI t O do DRAW KISMI L İ L t O I Yaran:Fran/Bfııtfl Türlcv;Mi:ekoğ'la Her çarşamba akşamı tale&o gecesidir.Pazartesi ansatemsil yoktur.Teleîua:42157 Komedi k'Siıı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1953
  • Eu bulmacamız hediyeiidir Çizen:Ercüment Outer Haarlıjaa Sadi B03AS So*dan sağa:2 Kendine bend etmeklik.5 Tembih edatı,6 iskambilde bir kâ*ıL 7 Sondaki harfsiz namzet;8 Su.10 Hacım veya iktidar anlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1953
  • Okuyucu arımrz3 Bugrünkü buinıaeauuz hcfjiyelidir.Doğru halledenler arasından 20 kişiye kura ile İ* PM kalem ve kitap t-dilecektir.Müsabakaya katılma müddeti 10 nisan akşamına kadardır.Hediye kazanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1953
  • fi«9NMVI Çeviren:Fahri Nevru/o&hı Mason ile Drake bakıştılar.Genç kızın teklifini yerinde buldukları için:Mükemmel bir fikir!dediler.Olanın numarasını biliyor musunuz Evet.62S.Mason saatine baktı:Belk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.04.1953
  • Milliyetçiler Derneğinin duruşması dün yapıldı TBas taraf!birincide!dernek olduğunu bildiren bilirkişi Prof.Muvaffak Akbayın ra poru geçen duruşmada okunmuş ve mahkeme sanıklarla avukatlarının rapora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • Kraliçe Mary'nın cenazesi kaldırıldı [Baştarafı 1 nci sayfada!Kraliqe İkinci EHzabetli,Windsor Dükü ve Windsor ailesine sıhriyeti olan Avrupa* da ki kraliyet mensunlart.de* fin merasiminde hazır b-lun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • İstanbul Polis Pravantoryumu Satınalma Maddenin cinsi Komisyonu Başkanlığından Miktarı Muhammen İlk Azı Çoğu Kg-tutarı teminat Kilo Kurug Lira Krş.Lira Krş.""Eksiltme gelıli gün ve Saat Dağlıç Koyun e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • istanbul Valisi TBastarafı 1 ncı savfada" etmiştir-Bilmeyiz ki,h^-bakımdan yanlış olan bu haberi tekzibe dıhi lüzum var mı?Bizim bildirimize KÖre-İstanbul Valilisinde şimdilik bir deliklik yınılmak lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • T.M.Talebe Federasyonu kongresi rBastarafı l nrt savfadal tısı açılınca Ankara ve İstanbul Üniversiteleri Talebe Birliklerine mensup delegeler,kongre baş kanlığına birer önerge vererek Reisicumhur Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • SOYADI TASHİHİ Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesinin 6/Mart/1953 tarih ve 953/29 sayılı kanırile Kayfladur olan soyadım Oğuzoglu olarak değiştirilmiştir-4695* Mehmet Reşat Oğuzoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • Ayvalıkta ze'ze'e fliastarafı l nci sayfada* at 20 15 te sekiz saniye süren çok şiddetli bir zelzele olnnuştur-Halk çadırlarından fırlamıştır-Geçen zelzelede hasar gören birçok binalar yıkılmışbir kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • Tito,yeni bir harbe inanmıyor [Bas tarafı birincide)Yugoslav durumuna karşı anlayış müşahede ettiğini söylemiştir-Mareşal Tito bundan sonra,îngilterenin Yugoslavya üzerinde baskı icra edeceğini sananl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • Genç mıfcî takımımız Fransayı 1-0 yendi [Bas tarafı birincide?gün ve şuurlu idi-20 dakika devam eden Fransız baskısından kurtulur kurtulmaz 25 inci dakikada Metin'in sürüklediği dalıcı bir hücumda Akg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • Mr.Spaak dün temasları hakkında izahat verdi TBas tarafı birincklo min etme mevzuunda da temas Ilarda bulundum.Neticenin müs bet olacağını tahmin etmekteyim,"««ir »araftan hükümetinizle vaki temasları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • Denizli Krom ve Manganez Madenleri Türk Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulundan Şirketimizin Hissedarlar Genel Kurulu olağanüstü toplantısı 22/Nisan/1953 Urihİne müsadif Çarşamba günü saat İO da Sirkeci.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Nad KARAcaj* İt* »ö»hada Me'»ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • Rahibeleri vuran Dimitri "Deli değilim,diyor [Bastarafı 1 nd aayfadal Ilyor.Görüyorsunuz ki hjjç de öyie değilim.Geçirdiğim buhran lan bir bilseniz şimdi,dehrmediğime şaşarsınızk Amma şimdi rahatım ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • İstanbul Belediyesi İlân arı İLÂN istanbul Belediyesi Karaağaç Kurumlan Talimatnamesi Genel Meclisin 27/2/1953 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.Kurum dahilinde çalışan ve Kurumda iş yapan ve yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • Tashih i'ânı r Karaağaç müesseseleri hizmetlileri için lüzumu olup 9/Nî-Ban/953 perşembe günü satın alınacağı 27/3/953 tarihli gazetemizde ilân olunan lastik çizme miktan 552 çift olmayıp 348 çifttir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • Alâkalılarına satılık arsalar 1 Şehremininde Denizaptal mahallesinin Köprülü Meh" oıetpaşa sokağında kadastronun 1713 üacü adasında 7 parselden ayrılma ve şartnamesinde B-S)işaretli 1652 metrekare 'sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • Londra canavarı yakalandı 'Rın tarof» nin yürümekte olduğunu görmüş,tahmin edilen eşkâlinden onu derhal tanımıştır n yakalandığı yer cinayet evinin 8 kilometre mesafede bulunmaktadır.Hemen hemen çıpla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • İngiliz elçisi Köprülüyü ziyaret etti Baştarafı 1 nci savf&daj digi günlerde tesbit edileceği söylenmektedir.TtCARET VE EKONOMİ BAKANIMIZIN SON BEYANATI ETRAFINDA TEPKİLER Londra.31 A.A.înglltereden T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.04.1953
  • Türk Arap dostluğu f Bas tarafı birincide] yet atfolunmaktadır-Lübnan.Suriye ve M'sıriın strasiyle Cumhurbaşkanı Şamun.General Selo ve Ba*vekil General Necip tarafından email edilecekleri haberi de ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.04.1953
  • Istanbul 428 m.701 Ke-S.TAW.Orta Dalga)12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo 13.45 Şarkılar Pl 11.15 Dans mü zigi «Pl 14 30 Türküler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1953
  • Yuzunuz çamaşır değildir BEYAZ SABUN YERİNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1953
  • PURO Tuvalet Sabunu kullanınız i X)e Puro elidinizi kaplayan kir ve yabancı maddeleri tamamen temizler e Puro,teninize bir kadife yumuşaklığı,bir çiçek tazeliği verire Puro.yüzünüze bambaşka bir güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1953
  • Kambiyo ve ettıın)Kapanı» iterllnf Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frîsvte,Kf.Florin l.ıret Drahmi Kskoude» Açılış,ivapanıj 788—7 s.280.30 M0âQ u.SO o.ac 64.03 64.03 C-C3 5.60 M 11.50 54.12.50 73.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1953
  • rotık silindirli ALMAN MALI WULFEL SANTRİFÜJ POMPALARI İLE TAM DİZEL YATIK VE DİK SİLİNDİRLİ 5 BEYGİRDEN 36 BEY8İRE KADAR WULFEL-NQRMAG MOTOPOMPLARI TORKİYENİN HER TARAFINDA EMRİNİZE AMADEDİR 3 İLA 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1953
  • Bayındırlık vekâletinden 1 Horasan-Sankamışarasında yaptırılacak 74 kilometr** lik demiryol aplikasyonu isi kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmuştur-2 Tahmin edilen bedtfi 56 000 Ura olup geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1953
  • Açık eksiltme ilânı İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 v.Hava Alanı Qimruk Müdürlüğü teşkilâtı i^m büyük hangarda yaptlacak tadifet ve tamirat işleri açık eksilt* meye çıkarılmıştır-Keşif bedeo72709
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1953
  • GfeiPiN Bo|.«i oda*.HH lonnı Utkın «d#r Grip v* next* bo|lonQie»rt lo t° fanolık^n önl«« SG'otUhoınıolur. *•rho,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1953
  • Kapalı zaıfla eksiltme ilânı Beden Terbiyesi Edirne Bölgesi Başkanlığından 1 '13117 lira 38 kuruş* kes* bedelli Beden Terbiydi spof alanında kapalı tribün yapılması Upalı zarfla eksiltmeye koa muştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla.3500 ton linyit kömürü 20/NUan/953 pazartesi saat 16 da Gelibolu As-Sa-Al-Koda satın almacaktır.Bedeli 115-500 lira geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1953
  • 4 însan kendi evini kim bilir ne güzel süsler:C9 MAYIS 1953 ÇEKİLİŞİNDE İSTANBULDA ERENKÖYDE 5 ODALI bÜYÜK BİR EV VAR.AYRICA 1 T A N E 10 OOO lO TANE 1 OOO 20 TANE öOO 100 TANE 100 OLMAK ÜZERE 40 ooo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1953
  • INğAAT İLANI Sümerbank Genel Müdürlüğünden:Erzincan İplik Fabrikamızın 50 000—lira keğifli su d ve hidrofor tesisatı birim fiatı esamiyle ve kapalı zarf usuliyle ikinci defa eksiltmeye konulmuştur-Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1953
  • Amasya vilâyet daimî encümeninden Merzifon eıköy dunun ıg 19 300 kilometreleri arasında re tulünde v metre arzında yapılacak parke v2î;9$ 172' kıi;ıiğ kâşfi e.ıhilinde fcrmî v« ^¦ıri"-r,e"tnr 1953 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan