Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle çok bulutlu geçeceği,rüzgârların güney-doğudan eseceği,hava sıcaklığının azalacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Sovyetler,iftira siyasetine devam ediyorlar ¦ıııu^1iMiııııınnıiw ıiıı—ım«ıiLilııniıBiııııgi jmn—a*wnnıuiwııfı^ W —MWWawm.uiıf ınıı«ıinnnM«—ııı»MuW»ı—¦*a*ithamlarına cevap verdi Rus delegesinin,Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Azapkapıda korkunç r cinayet i Bir atölyenin gece bekçisi meçhul kimseler tarafından öldürüldü.Demir kasada bolnnan 6 bin lira çalındı Meçhul hırsızlar tarafından soy Dün sabaha karşı Azapkapıda korku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Londra korku içinde o Scotland Yard,yeni Lan*dru bulununcaya kadar Londra kadınlarının müteyakkız bulunmalarını istedi Londra» 27 AA.0 Londra polisi bugün Noting Hill cinayetleri serisiyle ilgili oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Lise mezunları ilkokul öğretmeni olabilecekler Millî Eğitim Vekâleti ökokullardaki öğretmen buhranını gidermek maksadi e bu kararı aldı Millî Eğitim Vekâleti fflcokullardaki öğretmen buhranını göz önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Bîr genç tren altında parçalandı Fatihte oturan ve Yeşilköy hava meydanında telsiz memuru Ali Duyguner'in oğlu Ferrulb dün Yeşilköye gitmek üzere babası ile Yenikapıda tren beklerken,geçirdiği bir buh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Amerikan Fransız örüşmeleri sona erdi Foster Dulles ve Bidault Rusyaya karşı takip edilecek siyaseti müzakere ettiler Washington,27 A.AO Fransa ile Amerika anpfcında Hindiçini'ye müteallik askerî görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • rank Kanunu 0 Meclisin dünkü içtimaında Trafik Kanununun 26-36 ncı maddeleri kabul edildi Ankara 27 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü içlimanda trafik kanununun görüşülmesine devam edildi.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • felâketzedelere para gönderenler Kızılay veznesi önünde sırat beklerken Foto:Adnan)Yenice'de dün yine zelzele oldu o Mütehassıslara göre;zelzele hava şartları düzelinceye kadar devam edecek Ankara,27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • istanbul Belediyesinin vilâyetten ayrılması Hâlen Komisyonda müzakere edilmekte olan kanun teklifinin Meclis gündemine alınması kabul edildi Ankara,27 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Fikri Apaydm'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Korede göğüs göğüse savaşlar cereyan ediyor Kızıllar,Seul'un 80 kilometre kuzeyindeki iki tepeyi ele geçirdi Amerikan deniz piyadeleri mukabil taarruza kalktılar genişliğinde bir Kore Cephesi 27 AP A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Resmî bîr vazife verilmediği takdirde İngİItereye dönmiyeceğini bildiren Windsor Dükü Windsor Dükü vazife istiyor o-Sabık İngiltere Kralının resmi bir vazife verilmediği takdirde anavatanına dönemiyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Kocasını tabanca ile vuran Belçikalı İcadının duruşması o-Savcı» Ivoıı Tibasam'ın beraatım istedi Ankara,27 Milliyet)Bir müddet evvel birlikte yaşadığı Nihat Bayramoğlunu tabanca ile yaralıyan Belçika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • TU r k ingiliz ticareti Norman Covey'in isnatiarma Ticaret Vekili dün cevap verdi Ankara 27 A.A.J Ekonomi.ve Ticaret Vekili Enver Güreli şu beyanatta bulunmuştur:«Türkiye ile İngiltere arasında müteka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Mr.Black Vilâyette I Sanayiin gelişmesi tedbirleri Beynelmilel Sanayi Kalkınma Bankası Genel Müdürü şehrimizde toplantılar yapıyor Ankarada temaslar yapan Beynelmilel Kalkınma Bankası TDevanıı Sa.7 Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Ca Ha Pa Meclîsi toplantısı o Dünkü toplantıda anti-demokratik kanunların tas0yesiyle» Anayasanın tadili meseleleri görüşüldü Ankara,27 Milliyet)C İL P.Meclisi bugün de saat fDevaraı Sa.7 Su.4 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Vali Gökay orkestra şefi Vali ve Belediye Reisi Profesör Gökay tarafından görülen lüzum üzerine Konservatuar İlmi Kurul Seçimi tehir edilmiştir.Vali,bu hususta şunları söy TDevamı Sa.7 Sü.5 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Kraliçe Mary'nin cenaze töreni o Yann yapılacak merasimde» Kral ailesine mensup 4 Dük tabutu yaya olarak takip edecek Kraliçe Elizabeth ve kocası,Ana Kraliçenin nâşının bulunduğu saraya giderlerken [Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1953
  • Mısır Başvekili General Necip Sudan seyahati esnasında Foto:AP)General Necip Süveyş'in derhal tahliyesini istiyor o-Dün akşam Kahire'ye dönen Mısır Başvekili,bugün İngiliz Devlet Vekili üe görüşmelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.03.1953
  • D)Cedveli ULUNAY İstanbul Belediye Konservatuarında aylardan beri devam eden sarsıntılar,nihayet zelzele denilecek bir sekil aldı:İcra heyetinden bazıları ve ilmî denilen kumlun reisi Vali beye müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • K İ SA HA Yunan Başkonsolos vekili dün Valiyi ziyaret ederek Çanakkale ve Bahkeslrde vuku bulan son zelzele felaketinden dolayı teessürlerini bildirmiştir.Belediye Fen İsleri Müşaviri Hüsnü Keseroğlu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • PO LİSTE ¦jç Üöküdarda Çavuş Deresi caddesinde oturan Fatma Şen adındaki kadının 2 yaşlarındaki oflu Sinan eline geçirdiği bir şişenin içindeki gazı içmiştir.Çocuk hastahaneye kaldırılarak nezaret alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • I VAKİT Hie.28 Mort 1953 Cumortesi Ku.12 Recep 1872 15 Mart 1368 VASATI EZANİ Güneş Öfcle İkindi Akçam Yatsı îmsak 550 12.19 1551 18.30 20.02 4.08 11.21 5.50 9.21 12.00 1.32 9.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • •Kıninönii Asmaaltı Telefon:21359 29815
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • KONGRE Malûl Gaziler Cemiyeti İstanbul Şubesinin yıllık 'kongresi bugün jsaat 13 te Tophanedeki Malûl Gaziler Yurdunda yapıla' çaktır.ÖECE Boyalık Köyü Düşkünlere Yardım Cemiyeti 30 mart pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • uımarmA Düşmanlar Hazreti Hüseyine ve maiyetine ok atmak istemiyorlaydı 10 Kadınlar ve çocuklar ortada toplanmış erkekler müdafaaya kazırlanmışlardı.Biraz sonra Yezidin kuvvetleri ağaçların altında gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • İngiltere'ye i ihracatımız o İngilizler,Memleketimizden 3,5 mııyjn kLo tütün auuaya kırar verduer Ticaret heyetimizle birlikte Londraya giden Tekel Genel Müdürü Kenan iCMtev dun uçanla şehrimize dönmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • Davutpaşa çöplüğünde bîr gecekondu ÇÖ/CİÜ Davutpaşada Çöp iskelesinde Bekir Dereü admda birine aM gecekondu son zelzeleden yıpran nuş ve evvelki gün vuku bulan hafif-zelzeleyi müteakip yıkılmış tır.Çö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • Son yağmurlar Hatay da tahribat yaptı Hatay,27 Anka)Son yağan yağmurlar ilimizin Rey-hanlı ve Kırıkhan bölgelerin-de büyük tahribat yapmışta*.Amik ovasında halen 400 bin!dönüme yakın geniş bir arazi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • Toprak Ofisi yeni 4-0 stîo alacak Ankara.27 Anka)Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü dürlüğü Amerikadan 40 adet çelik kule silo)almaya karar vermiştir-Bu kuleler en yakın zamanda memleketimize «getirilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • HALKIN SESİ Rakılardan şikây it ediliyor.İsim ve adresi bizde mahfuz bulunan,fakat tatlı bir akşamcı olduğu kolayca anlaşılan bir okuyucumuz yazıyor:«Rakılar bozuldu diyecek olsak en y akınlar imiz bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • 500 üncü fetih yi ait program haz Dün VaSinin başkaniığanda toplanan bir heyet bîitin teferruatı tesb.t etti Istanbulun 500 üncü fetih yıldönümü 29 mayısta yapılacak büyük bir törenle kutlanacaktır.Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • Ahmet Tekelioğîu dun vazifesine ba-^a^ı Bir kaç gün evvel Silivri yolunda bir kaza g-eçiren ve yaralanan Emniyet Müdürü Ahmet Tekelioğîu iyileşmiştir.Kendisi dün tedavi gördüğü Cerrahpaşa Hastahanesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • Demir fi atlarının düşmesi bekleniyor Son aylarda Avrupa piyasalarında demir fiatlarınm düşmesi yüzünden bizde de demirin kilosunun 45 kuruşa kadar satılabileceği belirtilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • Dün limanımızdan ih~aç edilen mallar Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 1.792.811 liralık mal ihraç edilmiştir.Bunlar aracında yaprak tütün,barsak,mısır,kurn soğan ceviz kütüğü,balık yağı ve yumur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • Ticaret Lisesi talebeleri sergi açacaklar Sultanahmet 1 inci Ticaret Li sesi talebeleri lıer sene olduğu gibi bu eene de daktilo ile yaptıkları resimleri bir sergi lıalinde teşhir edeceklerdir.Sergi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • Oenüzcilik Bankası i o-Genel Kurul top anlısı dün yapıldı ve yeni idare heyeti seçildi Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının Genel Kurul toplantısı dün saat 10 da Yolcu Salonunda yapılmıştır.Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • Baldızını bıçakla ağır sur tfte yaraladı Dün sabah Kasımpaşada kü-çük bir mesele yüzünden karih bir hâdise olmuştur.Bu semtte Kam sakağında oturan Basri aduıda biri ailevî bir mesele yü zünden karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • 13 ş$fıit ailesi ve gaziy sî| madalya verVeak Ankara 2,7 A.A.Miüî,Sa-i vunma Vekâleti Temsil Bürosundan bildirildiğine göre,"Kore;savaş birliğimizden 13 şehit ailesi ve kahramanımız için gelen madalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1953
  • ğP* ¦ff-rgi—nııu^ı.mnw Kapitalist devletler arasında ki etezat» m derinleşmesine ve kapitalist cemiyetteki «sıuıf kavgası nın alevlenmesine intizaren.barış ile savaştan hic birine yanaşmıyan ve yorup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • Siyasî İcmal Rusya ve Türk ekalliyetleri Mosıtovam luuısyada yaşıyan Türk ekalliyetlerine kargı,normal imnaıara ilaveten,yeniden geniş bir imha kampanyası açmak üzere olduğu anlaşılmaktadır,ikinci Dun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • Endonezyada bir yanardağ indifa etti Jakarta,27 A.A.Bali adasında bir yanardağın şiddetle indifa etmesi üzerine 2000 köylü kaçmak zorunda kalmıştır.Alınan ilk haberlerde ölü ve yaralı miktarı bildıril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • Thorez Fransaya dönüyor_Fransız Komünist Partisi lideri Maurice Thorez için Almanyadaki İngiliz işgal makamlarına müracaat edilerek geçiş müsaadesi iştendi Paris,27 A.A.Fransız komünist lideri Maurice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • Bir İngiliz Mebusuna gelen tehdit mektubu Londra,27 A.A.Muhafazakâr mebuslardan Ladyt Weeds muir dün gece Avam Kamarasının toplantısında,«tskoç Cumhuriyetçi ordusundan» bir tehdit mektubu aldığım bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA İf Türk Haberler Bürosu,burada Türk mahsulleri ve münakale yollarını gösterir bir grafik sergisi hazırlamıştır.Sergi,Türkiyenin cihan pazarlarında gittikçe artan ehemmiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • üveyş'te ingiliz ava tatbikatı başladı Üç gün devam erfec;bö.'gssînin uçaksavaı Kahire,27 AP)Bir İngiliz askeri sözcüsünün bildirdiğine göre Kraliyet Hava Kuvvetleri RAF)Süveyş Kanalı Bölgesinde «Sess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • Mau-Maular faaliyette Nairobi civarında bir yeri basan tethişçiler birçok erkek,kadın ve çocuğu vurdular Nairobi,27 A.A.Dün gece Mau Mau tethişçüeri,Nairorobi'nin 40 kilometre civarında bulunan iki mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • Eisenhower tehdit edildi o-Başkana gönderilen bîr inek tupla ölüm tehdidinde buluna şahsın deli olduğu sanılıyor Washington,27 TA)A merikan polisi Morris Yoder a cunda bir şahsı,Başkan Eiser hower'i ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • Avustra'ya Moskovaya elçi göndermiyor Canberra,27 A.A.J Avustralya Dışşileri Vekili Casey,bugün verdiği bir beyanatta,Rusyada hayatın fazla pahalı olmasından dolayı Moskovaya yeni bir elçi gönderilmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • TURK TİCARET BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN SAYIN ORTAKLARA 20 Mart 1952 tariflinde yapılan bankamızın alelade umumî hey'et toplantısında A)B)ve C)tertibi aksiyonların her birine 1 Nisan 1953 terihinden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • f^e beyazın kabahati ne?Kral Faruk hakknda şimdiye kadar çok şeyler işitmiştik.Fakat bu acı günlerinde işi bukadar azıtaeağııiı da hatıra getirememiştik.Bir kaç ay ıewel İsviçreli bir gazeteci ile kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • İKTİBAS nin mucidi Lo Turko a gören su özler yapıyor O,harp yıkarında tehlikeli bir silâh olan V 2 ye ait plân ve hesapları Mussoünânin delaletiyle Almanlara satmıştı.Hesaplarının hemen gere kleştiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • Arnavutlukta yeni idam hükümleri Londra,27 A.A.Arnavutluk radyosunun bugün bildirdiğine göre,Yunanistan hesabına casusluk etmekten dolayı yar gıianan 7 Arnavüttan 2 si Ölüm cezasına,diğer 5 i de 12-25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • Rus asıllı bir Amerikan vatandaşlıktan' atıldı Washington,27 A.A.BU*leşik Amerika Başsavcısı Heı*« bert Brownell,Amerikan kornü* nist partisinde belli başlı bir rol oynamış bulunan,aslı Rus olan Mrs.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • SANAT HAREKETLER!U Örümcek Küçük Sahne,Örümcek isimli bir Amerikan piyesim temsile başladı.Eser 1952 Flutzer Mükâfatını kazanmış.Aınerikada gecen yıl belki de daha başarılı bir piyes gerçekten yoktu.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1953
  • Bir bungunluk.bir bungunluk—Yağmurdan haber yoktu,yağmur artık asla yağmıyacağa benziyordu.Pancarlara elveda!Halbuki Hisarlı demek pancar demekti-Bütün yerlilerin pancarlarından vaz geçilse bile,köyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.03.1953
  • Sevimli artist Diananın en çok sevdiği hayvan köpektir.Buna ragmen gene en çok köpekten J korkar.Resimde güzel yıldızı küçük bir köpeği severken görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1953
  • Kamlus,kızkardeşine göz koymuştu,nihayet aldı Wl 1—1 m U P—ll.l.M İl II m Eski Mısırda ilk karı-koca hayâtı tavukların bugünkü hayatına benzerdi.Firavun Menez ortaya "ayıba» koydu,kanunlarla karı koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1953
  • IPakistanın Ankara Büyükelçisi Ekselans B.Gazanfer Ali Han geçen gün Ankaradaki evinde bir ziyafet vermiştir.Bu ziyafette Büyük Millet Meclisi Reisi,diplomatlar,gazeteciler ve diğe rdavetliler hazır b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.03.1953
  • Dün uçakla Belçika ya hareket eden Junior takımı antrenörleri Cihat Arman'la bir arada e ve Luonana giden karma takımın hikâyesi Söylenenler doğru ise yabancı diyarlarda spor itibarimizi kıracak bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1953
  • Süreyya Ekim Tarlabaşı:Turgay Naci(K)Müzdat Eşref.Çetin(K-Paşa)Muzaffer Fikret,Fahrettin,Bülent,Burhan,Nusret Ank-Tevf ik Ercan S-Ahmet Turgay Naci K)Vediî Eşref.A.İhsan.Basri Fikret,Fahrettin,Bülent,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1953
  • I İspanyada I yapılacak garip birmaç I O-En zayıf âzası 116 kilo o-lan şişmanlar kulübü takı-mı ile İspanyanın en sıska adamlarının kurdukları dernek mensupları arasın-da bir futbol maçı yapılacak* Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1953
  • Belçikackı yapılacak milletlerarası genç millî takımlar şampiyonasına katılmak üzere Brükdelde yapılacak milletlerarası genç millî takımlar futbol şampiyonasına iştirak edecek olan genç millî futbol t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1953
  • Türkiye Basketbol şampiyonası maçları 1 Müsabakalar 28,29 ve 30 Mart 1953 günleri Spor ve Sergi Sarayında Galatasaray,Altınordu.Mülkiyeliler Birliği,Ankaragücü takımları arasında^ lig usulü ile oynana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.03.1953
  • Patrona Halil köhne bir meyhanede tasla şarap içiyordu oturmuş 10 Varol.Lâkin yine durgunsun,bu,yorgunluktan nu geliyor?Hayır Padişahım,uğrunuzda çalışan yorulur mu?Yeni.bir haber mi var yok ea?Harp f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1953
  • Kambiyo Kapanı?Sterling.Dolar.Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret.Drahmi Ealto\uİ33 ve echam Açılış Kapanım 786.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de KISMİ LÎLtOM Yazan:Franz Mohıar Ttirkç-îsi:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe geeesldlr.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:43157 Komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1953
  • Hasırlıya» Sadi BOK ÂK f 2345678910 11 1& So'dan sağa:1 Serdiklerimizden;Büyük 2 Kıraet;Bir nota 3 Sıfat takısı;Tersi müteallik;Tîr 4 Kırmızı;Amerika bayrağının yıldızlarından biri;Nida 5 Hesapsız par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1953
  • Rujunuzu ne yaptmız?Çantama koymuştum.Bir Jcadının nasıl boyandığını tabii bilirsiniz.Ruju dudaklarına sürer,sonra parmağının ucuyla yayar.Erkekler Ruj lekesinden hoşlanmazlar.Munasebetsiteliğe tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1953
  • Heykeltraşlar atölyesizli sıkıntısı içinde_Anıl Kabirin dış duvarlara için hazırlanan rölyefler Okmeydanı mı,atölyemi?Bîr heykeltraş ne kazanır?Anıt Kabir Bundan çok seneler evveldi.Babıali foto muhab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1953
  • TARİHTEKİ korkunç 'CİN AYETLERİ Naklettin:AZİZ OZBAY JiFin suçlu olup olmadığına tarih kesin bir hüküm veremiyor İlsizden yalnız küçük bir dilekte bulunacağım:Suç ortaklarım olan iki uşağımın,Hanrîyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.03.1953
  • Kore'de göğüs göğüse savaşlar cereyan ediyor [Baştarafı 1 nei sayfada] Komünistler evvelâ pazartesi akşamı Seoul'e giden başlıca istilâ yolu ağzındaki Chonvon ¦bölgesi batısında faaliyete geçerek Kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Belçikalı kadının duruşması TBas tarafı birincide] ile tanıştığı günden "beri geçen bütün hâdiseleri teker teker tahlil eden Savcı,hâdise gecesi Nihadm elinde tür makasla sar hcş bir halde kadının üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Windsor Dükü T Basta rafı 1 nci sayfadal Dükü'nün istikbali meselesiyle rıu',^ui olma Jet a dır.Gazete,bugünkü bir yazısında,aslen Amerikalı karısiyle birlikte kendi istegiye menfa hayatı süren Windso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Amerikan Fransız görüşmeleri [Bas tarafı birincide] HARİCÎYE VEKİLLERİ TOPLANTISI Fransız Dışişleri Vekili Bidault ile Amerika Dışişleri Vekili Foster Dulles,bugün batı ve doğu âlemleri arasında umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • İnşaat ilânı Sümerbank Genel Müdürlüğünden 1 Defterdar Yünlü Fabrikamız alanında yaptırılacak demir fiktif ambarı inşaatı birim ifiatı esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur* 2 Yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Fen Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Genel Kimya Enstitüsüne bir asistan alınacaktır-isteklilerin:1 Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin A-E.O Hı V,Z fıkralarında yazılı şartlardan başka,a Görev gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Açık eksiltme ilânı İstanbul payın iıriık Müdürlüğünden 1_Yeşilköy Hava Alanı Gümrük Müdürlüğü teşkilâtı için büyük hangp^ia yapılacak tadilât ve tamirat işleri ıçık eksiltmeye çıka^ln^Ştır-Keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Londra korku içinde IBaştarafı 1 oci sayfadal tedbiri alırken ayni zamanda 6 haftadan beri evine dön mi yen 21 yaşında Margaret Boyle isimli güzel bir kadını aramaktadır-Margaret Boyle'un evi.cinayetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Türk İngiliz ticareti t Bas tarafı fcîrîncidel g-etirmelc üzere sarfettigimiz me sainin semeresini de görmüş bulunuyoruz.Diğer alıcılarımızın şimdiye kadar hiçbir şikayetiyle karşılaşmadığımıza göre,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Sanayiin gelişmesi tedbirleri [Baş tarafı birincide] Genel Müdürü Mr.Black dün şeh timize gelmiştir.Genel Müdürü saat 17.30 da Sanayi KaUanma Bankasında şehrimiz sanayicileri ve Banka Mdürülerinin yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • S.Sarper,Gromikonun ithamına cevap verdi [Bas tarafı birincide] terdiği huzursuzluk gayretlerimizde muvaffak olduğumuzun nişanesidir-Bu hakikat onları rahatsız eder zira bizim gayretlerimiz sulhun muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Trafik ft [Bas tarafı birincide!yona iade edilen 26 ncı madde aşağıdaki şekilde kabul edildi:Madde 26 şoför veya sürücü ehliyetnamesi almak için:a)Bisiklet kullanacak olanların 11,amatör ve profesyone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Âzapkapıda korkunç bir cinayet işlendi Lfcas tarafı 1 nci sayladaJ f besini «uıuıran bir Duıauır.I-^eriye buyuK tanta bir Kapıdan v ,bançeden girilmektedir.Atölye,yarısı saçıa kaplı bir bahçe ve birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • General Necip [Baş tarafı birincide] bulunmaktadır-Başvekil» bu seyahati esnasında Güney Mısır'ın bazı şehirlerini gezmiş ve bir çok yerlerde hitabelerde bulunmuştur Bu hitabelerde General,tngiliz kıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Sağlık Ve Sosyal Yardım Vekâletinden Dr-Rüştü Yemez Tıp Fakültesi 1951 yılı yatılı mezunlarından 5979 sayılı kanuna göre çekilen kura veçhile Keban hükümet tabipliğine tayininiz yapılmış ve gösterilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Adana Belediye Başkanlığından 1 Adana Belediyesi ve itfaiye motorlu vasıtaların 953 yılı akaryakıt ihtiyacı olan cem'an 83800 litre benzin 2750 kilo birinci vakom,1850 kilo valvaün.975 kilo fras.550 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları I I-Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 6/3/953 cuma günü pazarlığı yapılacağı ilân edilen,Tekel Cibali Tütün Fabrikası Müdürlüğünün Maltepe Cevizli deposuna denizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Kraliçe Mary'nin cenaze töreni Londra 27 A.A.Buckingham sarayından yayınlanan bir tebliğde bildirildiğine göre,Kral ailesine mensup dört duK,Eüuıburg,Gloucester;Windsor ve Kent dükleri pazar günü öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • C.H.P.Meclis toplantısı [Bas tarafı birincide] 10 dan itibaren çalışmalarına devam etmiştir-Bugün milletvekilliği namzetlik nizamnamesi üzerindeki müzakereler bitirilmiş ve tebel lür eden fikirlerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • İTİZAR Tımarhanede 3.5 Yıl ishnli tefrikamız münderecatımızm çokluğu yüzünden koyamadık.Aziz okuyucularımızdan özür dileriz*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Vali Gökay [Bastarafı 1 net sayfada] lemiştjr:Hiç bir yerde huzursuzluğa tahammülüm yoktur.Bu işe de el koymuş bulunuyorum.Makamın emri ile seçimler tehir edilmiştir.Bundan sonra orkestra şefi benim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Yenice'de dün yine zelzele oldu l Bas tarafı birin cid el alman malûmata göre,felâkej sahasında halk.yiyecek sıkıntısı çekmemektedir-Her gün katar katar gelen çadır ve bat taniyeler derhal tevzi edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Milyoner Jelke mahkûm oldu New-York,27 AP)Milyoner bir yağ fabrikatörünün varisi «Mickey» lâkabiyle maruf Minot F-Jelke bugün fuhşa teşvik ve muhabbet tellâllığı suçundan asgerî 3.azamî 6 yıl hapis ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Genç Millî Takım Belçıkaya gitti o-Dün uçakla Zürih'e hareket eden kafileı oradan da Brüksele gidecek Brüksel'de yapılacak olan Dünya Genç Millî Takımlar Turnuasına iştirak edecek olan genç millî takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • Et ve sebze fiyatlarında yükseliş o-Vali icab eden bütün zecri tedbirıeri alacağını söyledi Ani olarak anormal bir seviyeye yüKseıen et ve seoze fıauan mevzuunda görüşülmek üzere dün Vali ve belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1953
  • istanbul Belediyesinin vilâyetten ayrılması [Bastarafı 1 nci sayfada)racaat ettiğini ve teküfinin ruznameye alınmasını istediğini bildirmiştir.Rüknettin Nasuhioğlu.İçişleri Komisyonu namına konuşmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve pragram 13.00 Haberler 13.15 Dan3 müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli,Şükrü Tunar,İsmail Tezelli 14.00 Karışık hafif müzik PL)14.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • Denizcilik Bankası T.Â.O.Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden Teklif fsteme İlânı 1 Üsküdar.Kartal ve Yalova araba vapuru iskeleleri inşaatı için fiat vahidi esasına göre teklif alınacaktır-Teklifler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • Dikilmh Komple Portatif Çadır Alınacaktır.Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 1.No.lu Satın Alma Komisyonu Reisliğinden 1 Mühürlü numune ve şartnamesine göre asgari 1500 adet dikilmiş komple)portatif ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Artırma Ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından 1 Açık pazarlıkla ihalesi yapılacak 12 aylık Dış Ticaret istatistik Hulâsalarının baskısıdır-2 Mecmuu Beher aylık)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığından Hukuk Sosyolojisi sahasında çalışmak üzere İstanbul Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi kürsüsüne bir asistan alınacaktır-Taliplerin istanbul Hukuk Fakü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • Denizcilik Bankası T.Â.O.Denizyolları İşletmesinden 1 Görülen lüzum üzerine 27 Mart 1953 cuma günü Hopa sürat postasına kalkacak istanbul vapuru bir gün rötarla 28/3/953 cumartesi günü saat 10 da hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • Dizel Grubu Satın Alınacaktır iller Bankasstîtiara:1 Van şehri e.'ektrik santralına fennî şartnamesinde yazılı evsafa uygun ve işler bir halde teslim olunmak üzere bir adet 225-270 beygirlik dizel gur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan Vilâyet dahilinde köylerde yapılacak su tesisatının proje* leri ve inşaatlarının kontrolü ücretli yüksek mühendislerle ve* ya götürü olarak aşağıdaki şartlarla yaptırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat iîâniarı Kapalı zarfla 70 ton arpa 7 Nisan 1953 salı saat 15,30 da Kayseri As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Arpanın bedeli 19,600 iira,geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • Kapalı zarfla eksiltme ilânı Beden Terbiyesi Edirne Bölgesi Başkanlığından 1 43117 lira 38 kuruş)keşif bedelli Beden Terbiyesi spor alanında kapalı tribün yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • İNŞAAT İLÂNI Sümerbank Genel Müdürlüğünden Erzincan iplik Fabrikamızın 50000—lira keşifli su deposu ve hidrofor tesisatı birim fiatı esasiyle ve kapalı zarf usuliyle ikinci defa eksiltmeye konulmuştut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.Istanbuî\Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • Abone şartları Lr.Senelik Altı aylık Üç aylık Bir aylık 42 22 12 i Kr.00 SO 00 30 Ecnebi memleketlere iki mfelkürlifin şartları 2 ve 3 Üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 3 kıcl sayfa »ant.2,50 T.L.İlânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • Beyoğlu 3-Sulh Hukuk Mahkemesinden:952/960 Davacı Rupen Farhi ve Iraklis Kopas tarafından davalı Beyoğlu Aşmalı mescit Şahberdan sokak 8 No-da mukim Kemal Sakarya aleyhine açılan tahliye dâvasının icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1953
  • General Electric ampulünün imalindeki teknik.2 VASITASI YLE.ampulün verdiği ışık ve çektiği elektrik takati ölçülür.İşte bu son sistem kontrol aleti sayesindedir ki satın aldığınız bir GENERAL ELECTRI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8