Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Muhabbet tellâlı milyoner Genç bir kadın,20 aydır «Margarin kralının oğlu hesabına çalıştığuıı» itiraf etti New York 11 AP)Genç kızları fuhşa teşvik ederek bu işten kazandığı para ile yaşıyan Maragrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Eskrim maçları ^Bbul f ı İtrim maçlarının ilki olan lsmaçlarmm tanbul Viyana karşılaşması dün gece Dağcılık Kulübünde yapılmış ve istanbul takımının 9"1 galibiyetiyle neticelenmiştir.Bu gece de İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Avrupa seyahatinden dönen Dulka ve Stassen* Eisenhower'* izahat veriyorlar* Foto:AP)ingiltere Yalta andlaşmasının feshedilmesini kabul etmiyor Omar Bradley Ruslarsn elinde bu unan Port Arlhur'un Çinli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • ingiltere Mısırla anlaşıyor o-Sndau meselesinde iki memleket arasında mutabakata varıldı Kahire,11 T.H.A.Sudan'ın muhtariyeti hakkında İngiliz hükümeti ile Mısır hükümeti temsilcileri arasında bugrün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Subayların mecburi hizmeti 10 yıla indi Ankara.11 Milliyet)Mec tisin bugünkü toplamışında subay ve askerî memur ve gedikli erbaşların mecburi hizmet müddetlerini 0 sen^ve indiren kanun teklifleri eirü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • İrticaa karşı birleşme Dün Gazeteciler Cemiyetinde yapılan toplantıda Millî Tesanüt cephesi kurulması kararladın di İrtica ve ırkçılığa karşı hükümetçe alınan ve iktidar partisi iatişarî kongresi tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • İstanbul Şehir Tiyatrosunda huzursuzluk o-Vali kadroda her hangi bir değişiklik yapılmıyacagını söyledi İstanbul Şehir Tiyatroları meselesi hakkında son günlerde efkârı umumıyede muhtelif dedikodulard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Fotoğrafçıdan kaçan kaçakçılar Eroin imaline yarayan 280 bin lira değerinde kaçak malzeme ile yakalanan Fuat Keymen.Fedon Tinel.Vedat Taşkın.Jan Marsel.Vartan ve Jakob Tekan'ın duruşmalarına dün de de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Pm n Dünyadaki büyük merkezlerden birine dikilerek olan «Meçhul Siyasî Esir» âbidesi için Londra'da açılan bey* nelmilel müsabakaya iştirak etmek üzere 4 Türk sanat" kârı da davet edilmişti Müsabakaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Meclis nihayet kararını verdi Kiralar 1954 de serbest olacak Ev kiraları için hiçbir tahdit yok,ticarethaneler için Suih Mahkemesine müracaat edilebilecek Ankara.11 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Fedaiyanı İslâm lideri serbest bırakıldı trandald Fedaiyanı İslâm Cemiyetinin liderlerinden Nevaf Safavt serbest bırakılmıştır.Bllfaıdiği gibi Nevaf Safavî İranın sabık Başvekili Razmarayı öldttrmek s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Bugün şehrimizde ve civannda bava;sabahleyin sisli,günün devamınca az bulutlu geçecek.Hava sıcaklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Boyar,Kordiplomatiğe dün bir ziyafet verdi Ziyafette Başbakan ve muhalefet lideri İnönUde hazır bulundular Ankara 11 Milliyet)Cumhurreisi ve Bayan Celal Bayar bu akşam saat 20.30 da Çankaya Köşkünde C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • General Arnold GL Arnold Tiirkiyeden ayrılıyor o-Memleketimizdeki Amerikan Askerî Yardım Heyeti Başkanlığına Gn-Shepard tayin edildi Washington 11 USİS)Birleşik Amerika Savunma Bakanlığı bugün Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Menemende yakalanan Büyük Doğucu Malatya suikastıylo ilgili olduğu sanılan Mustafa Doğu tevkif edildi îzmir,11 T.H.A.Bugün Menemen kazasında Malatya suikastiyle alâkası olduğu zannedilen bir Büyük Dog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Kambiyo sistemi değişiyor Ankara.11 Milliyet)Maliye Vekâleti tarafından mevcut kambiyo sisteminin değiştirilmesi için.hazırlanan kanun layihası Meclise sevkedilmiştir-Mevcut kanun 1933 yılında tedvin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Bütçe tenkidine hazırlık Pazartesi günkü müzakerelerde L H.P.namına İnönü konuşacak Ankara,11 ANKA)1953 yılı bütçesinin Komisyonda müzakereleri bitmiş ve Meclis gündemine alınmıştır.Bütçe müzakereleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1953
  • Demokrat Partiden 9 mebus daha çıkarılıyor Parti Genel idare Kurulu dün Adnan Menderesin Başkanlığında geç vakte kadar toplanarak yeni kararlar verdi Ömer Bilen,Biirhanettin Onat,Ali Fahri İşeri,Feyzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • sa YAPRAK Tasavvuf ve sulh ULUMAY Anadolu Ajansı Hindis* tanda bir Volinin sulhun teessüsü için bir fedakârlık yapmak isteyerek toprağa uzanıp bir ay aynı vaziyette yattığını,bununla dünya sulhunun ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • KISA HABE R I.E R if Vali Muavini Fuat Alper dün beraberinde alakalı daire müdürleri olduğu halde Ramideki göçmen mahallesini ve gecekondu mıntakasım teftiş etmiş ve teftiş neticelerim bir rapor halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • f» O LİSTE if Evvelki gece çok şık giyinmiş,orta yaşlı bir adam İstiklal caddesinde eroin satarken sivil polirter tarafından suçüstü yakalanmıştır.Minas adındaki kibar eroin satıcısı Adliyeye teslim e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Cemiııet BAM» it Güzel Sanatalr Akademisi Talebe Birliğinin tertiplediği yılık kostümlü balo 3 mart sah akşamı Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.©püf Selçuk Kız Enstitüsünün tertiplediği yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • 37 Ce.E 1S72 12 Şubat 1953 Perşembe Ru.30 Ocak 1S68 VAKtT VASATİ EZANİ Güneş 7.00 1.22 Öğle 12.28 6.50 İkindi 15.19 9.40 Aksam 17.38 12.00 Yatsı 19.09 1.32 îmsak 5.20 11.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Bu mevzuda 15 gün evvel çıkan yazım üzerine bir çok mes lekdaşlarımdan şifahen telefonla ve yazıyla teşekkür ve teşvik mahiyetinde haberler almış/bulunuyorum-Meslekdaş larımın bu kıymetli alâkası;üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • İthalât için 18 milyon l-ralık tahsisat ayrıldı Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin liberasyon yolu ile İthal edijecek bazı mallara yeniden 18 milyon liralık bir tahsis yapmış olması piyasada,büyük bir mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Bir kiracı oturduğu ev' yakmaya kalkıştı Üsküdarda Valide-i Atik mahal leşinde Çinili Cami sokağında 21 numarada oturan İbrahim Tunalı adında biri,ev sahibinin kirayı arttırmasına kızarak bir teneke g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Yavrukurtların dün yapt klan gösteri Kadıköy ilçesi ilkokullarına mensup bütün yavrukurtlar dün saat 14.30 da Kadıköy öğrenci lokali spor salonunda gösteriler tertip etmişlerdir.Gösterilerde Kadıköy K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Mahalle bekçileri o-Bekçi teşkilâtıma daha miisbir şekilde çalışması için yem bir talimatname hazırlandı Beyoğlu Kaymakamlığı bekçi teşkilûtının daha müsmir bu şekilde işlemesini temin için yeni bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Röportaj 5000 heykeltraş aynı mevzu için çalışıyor Dünyadaki büyük merkezlerden birine dikilecek olan «Meç.Jaul siyasî esir» âbidesi için Londra'da açılan beynelmilel müsabakaya 4 Turk sanatkârı da ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Ağaç!linyitleri belediyeya dövrsdüiyor Şimdiye kadar devlet eliyle İşletilmekte olan Ağaçlı Linyit Madeninin Belediyeye devredil meşine karar verilmiştir.Belediye buraya yeni tesisler ilâve edecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Emniyet Müdürü brr hıırs!2i yakaladı Evvelki gün sabaha kargı Fatihte aylardan beri aranan azılı bir hırsız bizzat Emniyet Mü-dürü Ahmet Tekelioğlu tarafından yakalanmıştır.Evvelki gece arama tarama e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Ustaoğlunun avukatı dün istifa etti Samsun milletvekili Hasan Fehmi Ustaoglunu Akın gazetesi aleyhine açtığı dâvanın duruşmasına dün basın davalarına bakan Toplu Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Yaşlı bir kadını doland rdılar Tophanede oturan Naciye adında bir kadın evinin ipotek taksitini ödemek için evvelki gün Emniyet Sandığına gitmiştir.Vezne önünde sırasını beklerken temiz pak giyinmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Beyaz zehir ticaretine kalkışanlar adliyede Sabıkalı iki eroin satıcısı dün hapis ya sürgün cezasına mahkûm edildi Duruşma bazı hususların tesbiti.şahitlerin ve cürmü meşhudu yapan emniyet memurları-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • HALKIN SESİ Müsbet bir cevap Bir ay kadar önce bu köşede bir okuyucumuzun yerinde bir ikazı neşrolunmuş tu.Bu defa Eminönü Kayma kandığından şikâyet konusu olan durumun izale edildiğini bildiren bir c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Bakırköy cinayeti D—Katil Mühendis İhsan Aydın dünkü duruşmasında ftö şahidin' dinlenmesini isledi Arkadaşı mühendis Fethi Aderi çalıştıkları Bakırköy Bez Fabrikasında tabanca ile öldüren yüksek mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Kadın kıyafetine giren hırsız Bir hafta kadar evvel yargılanmak üzere Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesine götürülürken jandarmaların elinden kaçan Hüsnü Çevril adındaki hırsız dün Üsküdar Müddeiumumiliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Metresini ağır su/ette yaraladı Beyoğlunda bir yaralama hâdisesi olmuştur.Eski Çiçekçi sokağında oturan Salâhattin anında biri uzun müddetten beri beraber oturduğu metresi Muteber Eğil ile kavga etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1953
  • Sendikaların muamelât ve hesapları inceleniyor Çalışma Vekâleti müfettişlerinden Hakkı Hasırcı Ankaradan Istanbula bütün sendikaların hesap ve muamelâtını tetkik etmek üzere gelmiştir,tik defa Basın T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • Katyn faciasının mesulleri Birleşmiş Milletler tarafın dan yapılan tahkikatta bu katliamı Sovyet polislerinin yaptığı tesbit edildi Birleşmiş Milletler.11 AA)Birleşmiş Milletlerdeki Amerikan temsilcis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • Eise»how"*r Gandînİn hayatına ait bir füm s.y etti Washington,11 A-A-Cumhurreisi Eisenhower eşi ile birlikte dün Hindistan Büyükelçisinin misafiri olarak mahallî tiyatroda hususî surette gösterilen.«2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • Soygunculara si'âh kira'ayan bir şebeke yaka'andı Roma,11 AA)Silâh kullanmak suretiyle hırsızlık yanan soygunculara otomatik silâhlar «kiralayan» dört kişiden müteşekkil bir şebeke,polisin uzun bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • I Batı Berlin halkı harp politikasına karşı korunuyor Berlin,11 AA)Sosya-list-Komünist Partisinin Ber-v lin şubesi.Berlin halkına hitaben vavınladıgı bir beyanna-mede.Demokrat Alman Cumhuriveti hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • Yeni Ingüliz şövalyeleri o-Kraliçe Elizabeth 60 kişiye şövalyelik payesi verdi Londra,11 AP)Dün yapılan gayet parlûk bir merasimle Kraliçe ikinci Elizabeth 60 Tcişive şövalyelik payesini vermiştir-Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • Tulycrın satışı o-İrlanda Meclisi.Tulyar'ın 560 bin dolara satın alınmasını şiddetle tenkit ediyor Dublin,11 AP)Irlandn millî harasının 560.000 dolar vererek Ağa Han'ın meşhur Tulyar isimli atının sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • Arap A!man ticaret 0 r goı uşm Kahlrede bulunan AJırun heyeti müzakereleri yarıda bırakarak f'örsü^or Kahire.11 A-A-Batı,Almanya ile Arap Birliği devletleri arasında yapılmakta olan ticaret müzakerele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • Bir cambazhanede vuku bulan kaza Louis Ville,11 AA)sirkte çalışan 15"20 vas an:daki 4 cambaz kız.üzerin bulundukları madenî sat!kırılır» çökmesi üzerine 10 m re yükseklikten yere düşm lerdir-Cambazlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • Bir Alman generali ser bast bırakıldı Bonn 11 AA)Haber verildiğine göre.Amerikan askerî makamları,eski Alman ge nerallerinden Walter Kuntzeyi bugün serbest bırakmıştır-Landsberg hapishanesinde yatmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • Al manyada 17 bin İşçi grev ilân etti Dusseldorf,11 AA)Ücretlere saat basma 12 fenig zam yapılması hususunda yapılan müzakerelerin akamete uğraması üzerine Nordhorn.Borghorst ve Gronau mensucat endüst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • izm Kokmuş et deposu ı Ankarada belediye zabıtası memurları bir soğuk hava deposunu kontrol eder ken tonlarca kokmuş kaçak et bulmuşlar.Fareler bunr ların arasında dolaşıyor,beğendikleri parçaların ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • Madam Eisenhower taç giyme törenine gitmiyor Washington.11 A-A-Be yaz Saray basın sekreteri James Hag-erty dün verdiği beyanatta,Madam Eisenhower'in.Londrada yanılacak taç giyme merasimine iştirak etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • PV/fıs*rda bir general müebbet hapse mahkûm odu Kahire.11 AA)Libyaya kaçmağa çalıştığı sırada ge çen temmuz ayında tevkif edilmiş olan eski hudut muhafaza komutanı General Hüseyin Sırrı Amr.müebbet ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • İKTİBAS 13 dil konu milyoner macera kral S^hte İspanyol hüviyeti ile yakalanan vs aslan Polonya olduğu anlaşılan bu adam,kumarda Kral Faruk'a basktt çıkmış va onu bir kac milyon franka borçlandır mı *
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • KRAL FARUK BİR CANI MIDIR VM3T &EAT1T 134 Teşekkür ederim.Görüyorum.Ve pek mahzuz oldum.Sen artık çekilebilirsin.Sonra italyanca olarak ilâve etti:Arabayı al götür.Bu gececi biz burada geçiririz belki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • FIKRA Nesil bozuldu Şikâyet ihtimal Âdem baba-mı/dan bağladı.O gün bu gün babalar oğullarından memnun olmamış,oğullar yü geçip baba olunca da durum aynı sekli muhafaza etmiş.Edecektir de.Çünkü bu haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • Amerika gazetesinin şikâyeti Bir Amerikan gazetesi yeni Hariciye Vekillerinin Avrupada,bilhassa tngilteıede çok soğuk karşılandığından* mutad teşrifat kaidelerine bile riayet «dilmediğinden şikâyet ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • Paris 13 ş"»hir tasa t işçileri «yreve basları Paris,11 AA)Şehir taşıt servisleri personelinin on gündür,zaman zaman anî olarak çalışmaları durdurmak şek linde yaptıkları grev bu fabph genişlemiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER MISIR Buradaki «Hosy» bankası mahkeme karariyle kapatılmıştır.Banka idare heyetinin bir üyesi ile müdiriyet mensuplarından birkaçı,Mısır ile diğer Orta Doğu memleketleri arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.02.1953
  • I m m m S km m Hi A Linda Davies adındaki Amerikan güzel bir kaaın son gumerae Metro tinin renkli filmler direktörü Richard Lewis'in dikkatini çekmiştir.Lindanın en barix hususiyeti j göğüsleridir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1953
  • HEKGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAKA Uluborludaki höyüğü bir çingene kaldırmak istiyordu Çingene genci İpin uçlarını eline sarıp,höyüğün dibine oturdu Yıkın üstüme dedi.Kasabadaki!sr:11 Nasıl yıkarız deyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1953
  • t RESİMLE HADISELE 1 Reisicumhur Celâl Bayar dün Türk jeoloji heyetini kabul etmiş ve kendileriyle bir müddet görüşmüştür.Foto:Basin)2 Gülsen CimiHi.UNE3COnun tertip ettiği yazı müsabakasını kazanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.02.1953
  • Jules Rimet kupasına iştirak edecek milletler 954 yılında Isyîçrede yapılacak olan dünya Jules Rimet kupasına 40 millet katılacak Önümüzdeki yıl İsviçrede ^va İngiltere.Iskoçya,Gal ve Irpılacak olan '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1953
  • Kısa spor haberleri Alman futbolcularının beğendikleri futbolcular Batı Almanyada intişar eden bir spor mecmuası milli Alman futbolcularına şimdiye kadar yapmış oldukları beynelmilel müsabakalarda Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1953
  • Basketbol iiğinde puan vaziyeti ve en çok sayı yapan.ar İstanbul basketbol liginin 11hafta müsabakaları cumartesi ve pazar günleri yapılan karşılaşmalarla tamamlanmış bulunuyor.Bu haftaki maçlarda Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1953
  • Millî takıma seçilecek futbolculanmaz önümüzdeki aylar içinde yapılacak olan millî futbol karşılaşmalarında,millî takımda yer alacak futbolcuarı tesbit maksadiyle,Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1953
  • İngiltere İtalya maçı 125 bin kişî ik yeni Roma stadında yapılacak müsabakada 75 bin sterlin hasılat tsmîn edileceği zannediliyor Londra,İl Nafen)ttaK 55 000 sterllnglik olan eski reyan Futbol Federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1953
  • am Akdeniz Kupası ma hırından Türkiye İtalya millî maçında Hüseyin bir akını kafa ile keserken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1953
  • Türk-Japon millî güreş karşılaşmaları münasebetiyle salahiyetliler ne diyorlar?Nuri Hoca takımımız için şunları söylemektedir:Gençlerimiz tecrübesiz olmakla beraber ileride çok şeyler vadetmektedirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1953
  • İspanya mill!yüzme takuutmn yapacağı müsabakalar Madrid 11 AP)İspanyanın mili!yüzme takımı bu sene içinde dört milletlerarası karşılaşma yapmaya Ttarar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1953
  • Profesyonel takımların 1952-1953 mevsiminde yaptıkları hasılat 1952-53 futbol mevsiminde 27 ocak 1953 tarihine kadar yapılmış olan İstanbul birinci kUme profesyonel lig maçlarında elde edilen hasılat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1953
  • j|.*4-Yugoslavian!çıkacak MİLLİ KADRONJZ iık çıkan takımı taiunin «İmiş olanlar Oynanış tarihi yakında belli olacak Türkiye Vu-•k goslavya milli maçı için gazetemiz,okuyucularımız arasında büyük bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1953
  • İtalya futbolu ve Ş.Gülesin'e dair Okuyucularımızdan Vitta Por to kalyadan yazıyor:Bu mektubumu tayyare ile Milanodan Atmaya gelirken ya* zıyorum.Geçtiğimiz hafta Milanoda yapılan Palermo Milano maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1953
  • HAYRET Hakem tazminatı olarak faz a bedel almak değil,hakikate uymayan rapor vermek suçtur Ankaradan verilen bir habere göre;gecen pazar tstanbula gelip maç idare eden Ankaralı Uç hakem ZUlbahar Sağna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.02.1953
  • Yirmi adım ilerisini müşkülâtla görebilmesine ragmen Saunders mesafeyi azalttı,onu gözden kaybetmedi.6u esnada mütemadiyen düdük çalıyordu Tan min ettiği gibi ön tarafta diğer bii düdük kendisine ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda yazılı 2 muhtelif parti nakliyat kapalı zarfla 29/2/953 günü saat 11 de Elazığ As Sa Al Ko da eksiltmesi yapılacaktır,Şartnamesi Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1953
  • Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 1 XIV üncü Devlet Resim ve Heyke)Sergisi 15 nisan 1953 tarihinde Ankarada açılacaktır-2 Teşhir edilecek eserler en geç 25 şubat 953 akşamına kadar Istanbulda aka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1953
  • HazırJjyaj.Sadı tıOıiAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lü;d s»a ıa:1 Bir komedi artistimiz 2 içki sunan;Ateş 3 Kuru çayır;Kaba evet;Bir.nota 4 Sahip;Bir gıda maddesi;Karnım doyur;Bir cetvel şekli 5 Tutamak;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Nakled3A:AZİZ ÖZBAY Genç adam nihayet bir fundalığın yanında durdu 53 Yüzde yüz sabit oJmuş o* yedi cinayet,ayrıca şüpheli görülmüş yirmiden fazla katil.İşte Vaher'in korkunç katliam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1953
  • TIMARHANEDE YIL Öyleleri vardı ki verilen bütün yemekler yıkıyor,hafta üzüm hoşafını dahi Hamam kapısında bekleşenler 58 İşler,bu anlatma üzerine cereyan ediyor.Zaten akçam karanlığı kendilerine yaruı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1953
  • mmmmım VAtaNi Ç&mao z tov*ua*ı Burada benden başka kimse yoktur.Açık ve yüksek konuşabilirsin 234 Bu sözler,ani Kelen misafir Jerin kaiblerinde daha başka ferahlık yarattı;birer birer huzura daldılar-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Milli takıma Izmir de futbolca verecek îzmir 11 CTJIJL)Futbol Federasyonu Başkanlığı şehrimiz futbol ajanlığına bir yazı göndererek,yakın bir zamanda başUyacak olan millî maçlarda oynayabilecek eleman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • ingiltere Mısırla!iyor [Bas tarafı birincide] Bu müzakerelerde.Mısır hükümeti,doğrudan doğruya Mısır Başvekili General Muhammet Necip,İngiliz hükûmeü de Kahire Büyükelçisi Ralp Stevenson tarafından te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Gl.Arnold Türkiyeden ayrılıyor [Bw tarafı birincidel un Avusturyadakl Birleşik Amerika Kuvvetleri Komutanlığına tayin edildiğini bildirmiştir.Savunma Bakanlığı tebliği.Güney Kuvolina'daki Fort Jackson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Yediğim iki şeftali ile içtiğim su beni az daha yendirecekti 122 O gece ben biri Amerikalı ve diğeri Avustralyalı olmak üzere iki kişi ile karşılaştım-ve ilk güreşi bunlardan Amerikalı Meril'le yaptım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • TUVALET SABUNU KULLANINIZ Beyaz sabun çamaşır,çorap,mendil ve bulaşıklar içindir.İk-Bol köpüklü Nefis kokulu Puro cildini* sin muhtaç olduğu sabundur.PURO TUVALET SABUNU Cildinizin gizli kalan güzelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Med'de karşı tedbir alındı Londra,11 T.H.A.İngiltere,Hollanda ve Belçikanın bu hafta yeni bir med hadisesiyle karşı karşıya kalacağının bildirilmesi üzerine,bu üç mem leketin sahillerinde su baskınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Bayar kordiplomatiğe bir ziyafet verdi ı [Baştarafı 1 noi sayfada] italya,Afganistan,İspanya,Hindistan,İran,İngiltere,Birleşik Amerika,Fransa,Almanya,Pakistan,Kanada büyükelçileriyle Norveç,Lübnan,Suu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Kiralar 1954 de serbest olacak Baştarafı 1 nci sayfada] bazıları bir intikal devresinden sonra 30 uncu maddenin yürür lükten kaldırılması lüzumu üzerinde durdular-Kanunun artık hükmü kalmadığını söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Vakıflar idaresi!banka kuruyor Ankara.11 Milliyet)Vakıflar Bankasının kurulması için Maliye Vekâleti tarafından hazırlanan kanun layihasının Meclis komisyonlarında müzakeresine başlanmıştır-Vakıflar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Muhabbet tellalı milyoner [Bas tarafı birincide!Mamafih mahkeme bu isim* ler arasında Hollywood ve siyaset âleminin ileri gelen şahsiyetleri bulunmadığını ilâve mistir.Müddeiumumi,Pat Ward'in müşteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • İrticaa karşı birleşme rBaş tarafı birincide] Bu içtimaa;İstanbul Üniversitesi ve Teknik Üniversite Rektörlükleri,Istanbul Barosu,Etıbba Odası,Ticaret Odası,Sanayi Odası,Tüccar Derneği,Türk Kadınlar B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Vali dün akşam Ankoraya flitti Vali ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay,dün akşam Ankaraya hareket etmiştir.Cuma sabahı tekrar şehrimize dönecek olan Profesör Gökay cumartesi günü uçakla Parise gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Bir Alman ticaret heyeti geliyor Ankara,11 Milliyet)Br.Alman ticaret heyeti yarın gen rimize gelecektir-Bu hevetle hükümetimiz arasında yapılacak anlaşmada bilhassa jpamıfk j lanmıza satış imkânlan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Adapanmuda yeni bir kızıl tahrikçi yakalandı Adapazarı» 11 Mflliyet)Geçen hafta ilçemizde Vagon Fabrikasında vuku bulan komünistlik vak'asının tahkikatı henüz sona ermeden bir k»*1 günden heri yine ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • DRAM KISMI LUİON Yazan:Franz Molnar TUrkçesi:VBude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42187 Komedi kfsntı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşat Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Bütçe tenkidine hazırlık [Bastarafı 1 nci sayfada!retle 2953 yılı bütçesinin tümü Üzerindeki görüşmelere haşlamlacaktıröğrendiğimize göre,CJH.Padına bütçe tenkidini,Genel Başkan tsmet tnönü yapacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Şehir Tiyatrosu Bas tarafı birincide] devlet bütçesi Ue idare edilecektir.Ayrı bir haberde,önce 4,sonra 18,daha sonra da 51 kişinin kadro dışı edileceği bildirilmiş,bu hal sanatkârlar arasında büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Adanada durum düzeldi Adana-11 AA)Seyhan nehrinin feyezanı bu sabahtan itibaren tamamiyle durmuştur-Sular hemen hemen tabiî mecrasına inmiştir Yalnız evvelce nehrin taştığı bazı arazi sular altındadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Japon güreşçileri Ankara'da 4 4 berabere kaldı Ankara.11 AA)Japon güreş takımı ile Türkiye Millî Talebe Federasyonu güreş takımları arasında bugün saat 21 de Siyasal Bilgiler Fakültesi jimnastik salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • ingiltere Yalta andlaşmasını kabul etmiyor [Bas tarafı birincideJ Güney Sakaun Rusyaya verilmişti.Bugün LiOrdlar Kamarasında bu meseleye temas eden Hariciye Müsteşarı Reading Marki'si,ingiliz hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Menemende yakalanan Büyük Doğucu IBa» tarafı birincidej heder şekilde konuşmlarda bulunduğu ihbar edilmiş ve yakalanmıştır.Mustafa Doğunun üstünde yapılan aramada birçok eski yazı mektup v* vesikalar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1953
  • Kambiyo ve «itanı Kapanı» Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi iSskoudes Açılı» 790.50 261.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.02.1953
  • M^-M-M4^*+**MW+fİngrid Bergmanın yeni aşkı Geçenlerde Fransız gazeteleri sinema âleminde bomba gibi patlayan bir haber verdiler-Bu habere göre» bu harikulade güzel ve sanatkâr artist yeniden âşık olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1953
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Mürşide Şener ve Gülseren Güvemli.Çalanlar:Cevdet Çağla,Burhanettin ökte,Kadri Şençalar 13.45 Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1953
  • HUUiıjet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki mislidirlifin şar iferı 2 ve 3 UncU sayfa sank 4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa sunt.2,60 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1953
  • f40 Baş ağrıları.GRİPİN.baş,diş,nezle,romatizma,adale ve sini» ağrılarını geçirirfaal,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1953
  • Takriben 100 Ton Cıvata Perçin Rondela Pim ve Ağaç Vidası Satın Alınacaktır Etibank istanbul Şubesinden Bu husustaki tekliflerin en geç 20/2/1953 tarihine kadar verilmesi şartnamesi her gün satınalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1953
  • Yıkıcılara Çağaloğlunda kârgir bina yıktırılacak.Müracaat:Nusrel Güreşen,Nuruosmaniye Cad t No 62 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1953
  • Betonarme köprü yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Topkapı Silivri Tekirdağ yolunun takriben 0 000—138+973 kilometreleri arası tesviye,sanat yapılan,betonarme köprüler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1953
  • Eshot Umum Müdürlüğünden IZIVIÎK Elektrik şebekesi için aşağıda bildirilen muhtelif malzemo satın alınacaktır-Yeraltı Kabloları 1 20 kilometre yüksek tevettür ve JL.5 kilometre alçak tevettür yeraltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul MUdUr:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1953
  • 31MART1953 CEKİE® 2o ŞVBAT1953 AKSAMINA KADAR VADESİZ 150,EN AZ 3 AY VADELİ 250 UFJVDK BİR TASARRUF HESABI AÇTIRIRINIZ T.C.ZİRÂAT BANKASJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8