Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • 8 Şubat 1953 Pazar Adres:NuruoHmanlyo Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:Mİ1JAYET İstanbul YIL:3 S A Y I 98» Posta Kutusu 4 t TELEFON:29611 FtATI slSKoruf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • Fenerbahçe bugün Beşiktaşla karşılaşıyor Profesyonel lig 16 ncı hafta karşılaşmalarma dttn başlanmış ve gtinnn İlk macında Vefa Ka* Bimpaşayı 3:0 yenmiştir' Diğer taraftan Şeref stadında oynana n tsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • Yugoslav-Yunan görüşmeleri bitti Neşredilen tabliğde TUrkiye-Yugos avya ve Yunanistan arasında tekrar askerf görllşmelerin yapılacağı bildiriliyor Belgrad,7 AP)Yugoslav.kiye ile birlikte bir Balkan it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • I p f 1 Dün geceki karşılaşmada Japonları 7-1 mağlup eden Mili!güreş takımımız Foto Milliyet:Hiking)Dün gece yapılan ilk karşılaşmada Japon milli serbest güreş takımı 7-1 mağlûp oldu 52 de Hasan Gemic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • Mccaristanda yapılan temizlik o-Macar Adalet Vekili ile Gizli Polis Teşkilâtı Reisi tevkif edildiler Belgrad,7 T.H.A.Buraya gelen haberlere göre,Macar Adalet Bakanı ile Gizli Polia teş kilâtı başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • 230 liraya satılan kadın O-İki randevucu,bir kadını alıcılara teslim ederken polis ta* rafından yakalandı Ankara,7 Milliyet)Dün şehrimizde bir kadlnın 230 liraya satılmasiyle neticelenen enteresan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • D.P.istişarî kongresi dün toplandı Yüzden fazla delegenin huzurryle açılan kongrede parti ye memleket işleri görüşülüyor Ankara,7 Milliyet)D.P.mücadele yıllarından beri arada bir İstişare kongresini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • Bir casus mahkemeye verildi Kars,7 TA)Geçen sene eylül ayında Göle taraflarında Zahaf Manolya adında bir ermeni casusluk yaparken yakalanmıştı.Zahaf Manolya hakkındaki tahkikat neticelenmiş ve elde ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • ibret Aynası Bu sefer denk geldi Dünyanın her yerinde radyoda haber neşriyatı halkı en çok alakalandıran meseleleri bildirmek için yapılır.Yılların bizden evvelkilere ve bizlere verdiği tecrübeyle İnl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • m Bugün şehrimizde hava açık geçecek hava sühuneti azalmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • Başvekil,D.P.1st işarı kon çok mühim bir hitabede bulundu İki ana partiyi sevk ve idare eden ruh ve zihniyetin,Demokratik anlayışlara göre ayarlı olmasıicab ediyor,ıı ı M ı m—Milliyetçilik ve Lâiklik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • Köprülü Madrite gidiyor Hariciye Vekilimiz din İspanyol Elçisiyle bir saat kadar görüştü Ankara,7 Milliyet)tspan yanın Türkiye Büyükelçisi,bugün Dışişleri Vekilimiz Puat Köp rülüyü makamında ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • Hollanda yeni bir seylâp âfeti karşısında bulunuyor Bu ayın 16 sında,vukuu beklenen mad hâdisesinin Hollanda için yeni bir felâket olmasından korkuluyor Amsterdam,7 AP)Hol-Sx':v:Ş:Ş-S:S:s:i Yersiz yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1953
  • Foster Dulles bugün Amerikaya dönüyor Hariciye Vekili Avrupa başkentlerinde yaptığı müzakerelerden memnun Brüksel,7 T.H.A.Ameri-1 dim Teşkilâtı Müdürü Harold kan Dışişleri Bakam John Fos-Stassen bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • YAPRAK Lâ enin matemi tilexur,şnrezâr oldu.Avrapnnın »imalini istilâ ede* felâket sursusu «a fazla tahribatını,lâle bn İlçesinde yaptı;flollandayı viraneye Çevirdi.Ajanslardan,gazetelerden imrendiğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • KISA HA if VaH ve Belediye Reis Ve-1 kili Fuat Alper evvelki gece Ka dıköy,Üsküdar ve havalisinde emniyet ve asayiş durumunu gözden geçirmiştir.Vali Vekilinin ansızın yaptığı bu teftig gece yansına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • P O LİSTE Edimenin Meriç kazasından gezmek için şehrimize gelen Fet t ah Sönmez adında biri tacirin evvelki gece Şehremininde iki meçhul kimse tarafından zarfçılık suretiyle 125 lirası çalınmıştırif E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • Bir delinin marifeti Evvelki gün Sultanahmet Ta pu Dairesinde kanlı bir hâdise olmuştur.Kasımpaşada »turan Kemal Deva adında biıi öğleden sonara Tapu Dairesine giderek müfettiş Feridun Aklatmanın Jda-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • Fetih yıldönlimli için çıkarılacak sigaralar Tekel Genel Müdürlüğü tarafından îstan bulun 500 üncü fetift yıldönüm münasebetiyle piyasaya 25 er adetlik yeni bir tip sigara çıkartılacaktır.Orijinal amb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • g W if Ttrkiye Sanat Mektepleri Ifn—lııı Cemiyeti,kız ve erkek sanat enatitülerinin öğret-•nen w mezunlarını tanıştırmak jı&ksadıyle 14 şubat cumartesi günü saat 15-1» arasında Kostak liMUanndu bir ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • m.8 Ku 23 Ciu» Şubat 1953 26 Ocuk m Pazar 1368 VAKİT VASATİ EZANİ CRtaMş öfie İkindi Akşam 7.05 1.33 12.28 0.55 15.14 4.41 17.33 12.00 19.05 1.33 5.24 115i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • Eisenhower,işe başlarken yatıştırma siyasetine son vereceğini ve bundan böyle Birleşik Amerikanın Sovyet Rusyanm siyaset oyunlarına tâbi kalmıyarak inisiyativi yâni teşebbüsü onun elinden alacağını sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • Zührevi hastalıklar gittikçe azahyor Şeiuimizse zührevî hastalıklarla mücadele" dispanserlerinin faaliyetleri Sağlık Müdürlüğünce tetkik edilmekte ve alınan neticeler üzerinde çalışılmaktadır.İki sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • Mandıra köyündeki cinayet Evvelki gün Sılivriye bağlı Mandıra koyünse kanlı bir hâdise olmuştur.Ekrem Güneş adında bıı köylü eski bir mesele den dolayı araları açık olan arkadaşı Şükrü Tunayı bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • Bir Çingeneyi öldüren korucu mahkûm oldu Bir müddet evvel Büyükderede oturan Mehmet Ali Avgen adında bir orman bekçisi İzinsiz olarak korudan odun kesen Hüseyin Kıraç adında bir Çingeneyi çifte Ue yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • mm» toHBmm Lodos gibi geçti Amerikalılar «Rüzgâr Gibi Geçti» diye film yaparlar da sanki biz yapamaz mıyız?Biz de «Lodos Gibi Geçti» diye bir film yapacağız.Hem de bunun senaryosunu ben yazacağım Geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • Haliç Tersanesi Müdürlüğü Mümtaz Balsözden boşalan Haliç Tersanesi Müdürlüğüne Denizcilik Bankasr mühendislerinren Nedret Ulutan tayin edilmlştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • i!piyan azanan numaralar Millî Piyangonun dünkü çekilişinde ikramiye kazanan nu maraları aşağıda bildiriyoruz:426440 numara 100000 Lira 187174 numara 50000 Lira 128618 numara 20000 Lira 396065 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • Toprak Of s sat ısları 6u yıl birçok memleketlerden huuubat ithali için talepler yapıldı Toprak Mahsulleri Ofisi kampanya başından bu güne kudar muhtelif memleketlere 526 bin ton buğday,225 bin ton ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • HALKIN SESİ Bîr otobüs durağının encamı Bundan biı müddet önco bu köşede bir okuyucumu» zu Elmadağ otobüs durağına dair bir dileği çıkmıştı.Bu dileğe cevap olarak Elektrik,Tramvay,Tünel UmuiD Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1953
  • Kalkınma kongresi o-Önümüzdeki ay top anacak kongrede şehir lıaikının dertleri gülüşülecek Şehrimizin topluca kalkınmasına ait meseleleri görüşmek üzere geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul Kalk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • Avrupa ordusu Birleşik Amerika hükümetinin yeni Hariciye Vekili F.Dulles.Avrupa hükümet merkezlerin» kısa birer ziyaret yaptı.Komada verdiği beyanatta «müttefik memleketlerdeki ıneslekuaşıarını dinlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • Fransa bütçesi kabul edildi Bütçenin 880 milyar franklık kısan kalkınma ve harp zararlarının tazminine ayrıldı Paris,7 A.A.Bütçenin butunu uun gece 20ö e *w*işı 415 oyia kaoui edilmiştir.Aleyh te oy v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • Bir ana baba katili idama mahkûm edilüi I^Klmıh,7 Ai» 2tt yaslarında Miles Gıifard isimli uır kıuıei oduncusu,anne ve da basını öldürmek suçundan dün mahkeme taralından İdama manıauu edilmiştir.Müdal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • Roios açıklarında bir deni-yılanı yakalandı Atina,7 T.H.A)Yunan balıkçıları Rodos açıklarında muazzam bir deniz yılanı yakalamışlardır.Bu yılanın uzunluğu 2 metre 80 santim,çerçevesi santimetre ve ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • Amerikada mezarcılar grev ilân ettiler 7 AA.Mezarcılar ve mezarlıklar memurları taraf metan girişilen grev kareketi dolayusiyle geçen ay içinde vefat eden 250 Kişi dostları ve akrabaları tarafından gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • Kezzap içerek intihar edan Rum Arnavutköyde Lûtfly* aoKagmsa 34 numarada oturan 60 yaşlanndakl Yorgi Yorgiyadia adında bir adam evvelki gece,kezzap İçerek intihar etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • 130 Kralın gülen yüzü birden den du.Kaşları çatıldı.Sağlamakta olduğu kravatı elinde kaldı,tki adımda geniş yatağını-yanına ^eldi.Ne var hayatım?Niçin ağlıyorsun Bu daha ziyade,kızmak Üzere olan bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • Amerikada fyat kontrolleri kalktı Malt çevrelar bu k.rjrm Amerikan ekonomisinin lehinde oiduğunu bildiriyor A.A.j Baş-Vaşington,7 kan Jblisennowerin ücretlerin ve bazı maddelerin fıaı Honiroluna nihay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • Bîr n fedakârlığı o Bir Yogi sulhun tesisi içini Gandinin medarının yanında S gün gömülü olarak kalacak Yen» Delhi,7 i A.A.Naraya» Asharya isminde güney hufcouiianiı uır «Yogi* mensubu barışın tesisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • Sinema helasında iğrenç Kît^ tecavtl?Paris.7 T1.A.Ejundan birkaç ay evvel Parist»,çalış,tığı sinemanın helasında d ya şında bir kızı bayıltarak tecavüz ettikten sonra öîduren 37 yaşlarındaki Suç«ne Nl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • ÖÖRE Haraç İki zorba temsiller veren b|r zata müracaat ederek haraç istemişler,verilmezse düğmekten,yaralamaktan,temsil esnasında rezalet çıkarmaktan dem vurmuş» tehdide kalkmışlar-Şikayet üzerine yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • Almanyada b« 9 uyuk goç o Batı Berlindeki 74 kampta 30 bin mülteci bulunuyor Licıiıiı,i A.A.j,öovyel işgal bölgesınuen gelen nıüUecuer meselesi hakkında uun anşam Berlin Ayan luecuai taralından üo sai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • wamamaaammmmmm Herkes talihini kendisi kazırlar yalnız *S gün kaldı Türkiye Kredi Bankası A.Qistanbul Büyük Postahane karşısı Beyoğlu İstiklâl caddesi 339 İzmir Büyük Kardiçalı han Adana özler caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • İKTİBAS ve alınacak tedbirler Bu yıl» biz de dah J,çoğu Avrupa ma ıtlakatiari yani baş* tan grip salgının ı uğradı.Har yarda bit hastalıktan bah« aediliyor.Bereket bit seferki de-iki yıl öncaki gibi-ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • Yağ fiafları Yağ Haslarında,hissedilir bir düşme varmış,gazetelerde okıuluk.Ayni haberde bu düşmeye sebep olarak nebati yağ Istihsaimi» artış» gssterillyerdn.Bizim ürfa ve Tra' on yağlarmuam* unseens*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1953
  • Acele ediniz!Ankara Sağlık Bakaabğı Mithatpaşa caddesindeki kaloriferli tekmil konfora haiz Lüks apartmanın bir dairesin» Sahip ötebilirsiniz.Bunun İçi» 9/ŞÜBAT7953 pazartesi akşamına kadar Sobe ve aj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.02.1953
  • Geçenlerde kocasından ayrılan Ann Blyth şimdi yeni bir aşkın dedikodularına mevzu olmaktadır-Bir ttalyan azilzadesiyle son zamanlarda sıkı fıkı dost olması,onun yeni bir ev-liligin arifesinde olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1953
  • I BEIİGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A O da padişahımızın sana ihsan ettiği içi altın dolu kazlardır Kayıkçı müşterisinin padişah olduğunu anlamıştı ama,mabeyinciler kayıkçı ile sultan arasındaki konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1953
  • RESİMLE HADİSELER IReisicumnur Celâl Bayar,dün Çankaya köşkünde Bartından gelen bir heyeti kabul etmiş ve kendileriyle bir saat kadar görüşmüştür.Foto:Basın)2 Hindistan Cumhurbaşkanı Hint ordusu subay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.02.1953
  • On birinci hafta Istanbul basketbol şampiyonası Ankaralın Harbokulu il* Mülkiyeliler Birliği bugün şehri «İzde karşılaşıyorlar İstanbul basketbol gençler II P-Bahçe î Spor:91-40 ve I küme karşılaşmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1953
  • Baz üzerinde hokey maçında Oxford takımı Cambridge?yendi Richmond Surrey)7 A-A)Dün akşam yapılan Oxford Cambridge üniversiteler arası buz üzerinde hokey maçını Oxford takımı 5/3 kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1953
  • Vefa,Kasımpaşayı 3-0 yendi tik devreyi golsüz berabere bitiren Yeşil-Beyazlılar galibiyeti oyunun ikinci yarısında temin ettiler Profesyonel küme 16-hafta cumartesi günü karşılaşmalarından Vefa Kasımp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1953
  • J Günün programı j PAZAR Futbol Profesyonel)Mithatpaşa Stadımla 15 00 F.Bahçe Beşiktaş Şeref Stadında 1200 G-S Beypgluspor,Vefa Stadımla 11-00 Adalet Emniyet Amatör)Şeref Stadında J 1000 G S.Defterdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1953
  • Genç Milli Takıma Oyuncu bulmak için Refik Osman Top seyyah ate çıktı Nisanda Belçikada yapılacak genç mili Itakımlar maçı için "Istanbul,Ankara ve tzmirde ha»,zırhklar yapıldığı malûmdur.Bölge antren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1953
  • 1.Sporla Beykoz 1-1 berabere kaldılar Beykozlular attıkları tek golli kâfi gördükteri/ıdan Istan bu] s porluların yaptığı sayıya mâni olamadılar Beykoz Istanbulspor profesyonelleri dün Şeref stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1953
  • Mfsfor Evans tekaüt oldu Türkiye Almanya maçım idare eden Mister Ellis'den sonra tngiltereni nen iyi hakemi olan M.Evans,yaş haddinden dolayı tekaüde sevkedilmiştir.tngiltere liginde maj idare eden ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1953
  • Hangi taraf kazanacak?Fenerbahçe mi?Yoksa Beşiktaş mı?Sarı lacivertlilerin en fehilkeü »jroıcusn Fikret siyah beyazU Ali İhsanla Vediiyi aşmak için mücadele ederken SiyafcrBeyazlılar konuşmuyor!Yazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1953
  • Kısa spor Amerikan atletlerinin Ruslara üstün kalmaları için,büyük bir kampanya açılıyor New-York;7 mÂ.A-merikah Atletizm Federasyonu.Amerikan atletlerinin gelecek olimpiyat oyunlarına şimdiden hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERE Nakladan:AZİZ OZBAY Sonu olmıyan müthiş bir yolculuğa çıkış.49 Vaher öldürmeden;ölmeyecek Vaher bu ret.cevaplan hapçısında yıldırımla vurulmuş» döndü.Aşkında,samimiydi.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1953
  • TIMARHANEDE YIL Mehmet Ağo günahlarını affettirmek için gece gündüz durmadan namaz kılıyordu Şimdi yumruğa İndiririm» luminal düş-manı 54 Beyefendi ciddi vaziyet aldı,Apoya çıkıştı:Ulan biniz adam,sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1953
  • Vaktiyle de böyle rüyalar görmüştüm.Bir defasında bir kapıyı açtım,evin mutfağın» girdim,orada annemi buldum.Boğazını kesmişti.Korkunç bir hali vardı.Adetâ kendi başım bizzat koparmış gibiydi.Ekmek bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1953
  • rnrnu m otinuii Valide Sultan dafmış düşünüyor* Kaya âa bu düşüncenin tesiri altında bulunuyordu 230 Ben de çok seviyorum Padişahımızı» r-Biz de çok.ama pek çok severiz» Velinimetimizdir-O halde Valid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1953
  • İmar durumları mevcut satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Josya No-Cinsi Lira Lira 5.15 72 Beyoğlu.Feriköy man,eski Ye-8840 663 niyol yeni Açıkyol so-1220 ada,12 parsel eneski 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1953
  • Uazırlıyan Sadi BpRAK t 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 t 5 6 7 a 9 I HP» BW U 10hH 111 ı^iü 1 1_Beyaz;Yuttuklarımızdan;Cereyan et;Z—Fakire yardım et anlamına iki kelime;Tersi cüz'l.3—Büyüğün yansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1953
  • 1st.Levazım AmirHğindeıt verile» askerî kıtaat ilânları 2800 kilo renkli Üstüpü pazarlıkla 12/Şubat/1953 perşem be saat 11-30 da izmit Dz-Ik-Mrk-Sa.Al,Ko.da satın alma çaktır-Bedeli 4480 Lira kesin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1953
  • Eshot Umum Müdürlüğünden İZMİR Elektrik şebekesi için aşağıda bildirilen muhtelif malzeme satın alınacaktır-Yeraltı Kabloları 1 20 kilometre yüksek tevettür ve L5 kilometre alçak tevettür yeraltı kabl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.02.1953
  • Japon millî serbest güreş takımı 7-1 mağlûp oldu [Bas tarafı birincide] millî takım da piste çıkmışlar mutat seremoniye müteakip müsabakalar başlamıştır.Dünkü müsabakalarda takımımız altı tuşla biri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1953
  • ifugosiav Yunan görüşmeleri bitti Lüaştarafı 1 nci şayiada] tera*v«.ueM ınuŞcereKen açıkiamışıaruır.1 ifynuaııan teungde şoyıe uenıImeKieyır:«ifunan Hariciye Nazırı Ekselans tileran btefanopulos'un Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1953
  • Macaristanda temizlik [Bag tarafı birincide] birçok ileri gelen Yahudileri tev kif edilmiştir.Macar Radyosu Başkanı ile müzik kısmı direktörünün ve Bu dapeştedeki Yahudi hastanesi Başhekiminin de mevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1953
  • 230 liraya satılan kadın [Bastarafı 1 nd sayfada] tin adında tanınmış iki randevucu.Fikriye Zeriner adında bir kadını Keçiören'in Cicik köyünden 8ftt lnvg Koca ile kardeşi Mustafa Koca ve aynı köyden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1953
  • ÎTİZAii Yaşar Doğu isimli güreş tefrikamızı bugün koyamadık» Kıymet li okaynculanmızdaB özür dileriz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1953
  • Genel sokak lâmbaları I.E.T.T.Umum müdürlüğünden Genel sokak lâmbaları istanbul Belediyesinin tensibi ile idaremize bildirilen yerlere konulmaktadır ve bu itibarla genel ışık lâmbaları hususunda İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1953
  • Takriben 100 ton cıvata perçin rondala pim ve ağaç vidası satm alınacaktır Etibank İstanbul şubesinden Bu husustaki tekliflerin en geç 20/2/1953 tarihine kadar ¡erilmesi şartnamesi her gttn Satınalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1953
  • Köprülü Madride gidiyor [Ba« tarafı Mrinekte] nuldugu tahmili edilmektedir.Ayrıca ispanyol Büyükelçisinin Profesör Köprülüyü resmen Madrid» davet ettiği de bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1953
  • F.Dulles Amerikaya dönüyor [Bas taraf ı birincide] Avrupadaki tetkik seyahatlerinin son merhalesi olan Brüksele varmışlardır.Foster Dulles verdiği beyanatta,Birleşmiş Milletlerin Koredeki harekatı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1953
  • [Baş tarafı birincide] kûmet icraatını ayrı mütalâa etmek yerinde olur-Şimdi,demokrasinin gerçek* Ieşmesi bakımından mühim olan memlekette demokratik vasat ve şartların tekemmülü hâdisesini ve bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1953
  • Hollanda yeni bir seylâp afeti [Bas ta rafı 1 nti sayfadal dikçe ortaya yeni cesetler çık-I makta ve ölü sayısı bu sureti© gittikçe kabarmaktadır.Sedieıi tamire uğraşan on binlerce amele ve ordu perso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1953
  • D.P.tstişarî Kongresi [Baştarsiı 1 nei sayfada] kan Adnan Menderes demokrasinin tekâmülü.Par t iler arası münasebetlerin inkişafı,hürriyet rejiminin şiddet politikasından alayiş devrine geçişi,demok r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • Türk-Japon güreş müsabakası»» biletleri satışı Sporcuıan Koruma Derneği Başkanlığından Şehrimizde misafir olarak bulunan Japon güreşçiler ile bu akşam ve yarın akşam yapılacak olan temsilî maçlara ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • Ruhi Tolds"" Mersin Zafer caddesi No 8 Semih l Meçhul s Veraset ve intikal vergi dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden olup yukarıda adları ve soyad lan yazılı bulunan şahıslar adına salınan veraset ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • Tip:IX 402 Coy.kuvvetli t lombob tüh» pllU bu rodyor««in Fıot.ı Tl.373 7ok5.ll.29?tip Sarfiyatı oı göst«rifi güz*l 4 lambalı kuvvetli »etli.pilli bir radyo.•••İn oi.TL 200 Taksiti* ı 21a I Tip:BX Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • Kartal İcra Memurluğundan 952/140 Nuredsin Sayı vekili avukat Seniha Altmayin masraflar hariç olarak 600 lira kira bedeli alacağından mütevellit hapsi eşya muamelesine istinaden relimin paraya çevrilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • Z A Yİ Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundan aldığım şebekemi za yi ettim.Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hUkmü yoktur.I.Sınıf öğrencilerinden 5663 No.it Yusuf ı Kıravat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pasardan başka her gUn sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • İ|İ|v R A D f 12.57 Açılış ve Program 13.00 Haerler 13.15 Saz Eserleri ve Oyun Havaları 13.30 Faruk Akel ve Arkadaşlarından Dana Müziği 14.00 Şarkılar Okuyan:Rıza Rit.Çalanlar:Emin Ongan,Şerif îçli,Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • istanbul Defterdarlığından:Mükellef veya Vergi sorumlusunun Verginin Adı ve Soyadı Bilinen aoresı Nev'i Muammer Türkmen Ankara Yüksel cad-No-20/6 Veraset İhbarnamesi Hayri Sezgin İzmir Karşıyaka İstas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ' Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaas»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • •İU.DQnyaya nam veren Turk Firması AKİDE ŞEKERİ 200 Kr.BADEM ŞEKERİ 440 Kr.ELVAN ŞEKERİ 340 Kr.SATIŞ YERLERİ:İSTANBUL-BAHÇEKAPI BEYOĞLU KARAKÖY KADİKÖY MİSİR ELKAHİRE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • Tashih ilânı Istanbul Emniyet Sandığın* dan gönderilen ve gazetemizin 6/2/1953 tarihli nüshasının 8 inci sahif esinde,besinci ve altıncı sütunlarım teşkil eden ve A.8492 hesap numaralı gayri menkulün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • i SOĞUK ALP İN LIĞI VE NEZLEYE ^^¦^HraBHHBHHnOriP s:M 31 m2\3 4 u»ai ©rd im gündü 3 adet almjabrlfo.j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1953
  • Kartal lora Memurluğundan Nureddin Sayı vekili avukat Seniha Al tın ayın JVıaıtepe KTçüicyah Caddesinde 57/1 numaralı villada kiracı olarak mukim Suzan öçalgirayın aleyhine yapmış olduğu hapsi eşya ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8