Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • Menderesin basın toplantısının akisleri »w aşvekilin beyanları bir memnuniyet uyandırdı Adnan Menderesin partilerarası münasebetler hakkındaki konuşmasi yle demokrasimizin temellerinin kuvvetlenmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • Diana Harris mahkemede ağlıyor Amerikada'ki dedikodulu dâva Nevyork,31 T.H.A.«Bey nelmilel Wamp» Jokaliyle şöhret bulan Diana Harris adında [Devamı Sa.7 Sil.S de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • Dün geceki boks maçları o-Garbis,Fransa üçüncüsü Leandro'ya ittifakla salip geldi Vefa kulübü tarafından tertip edilen boks maçlarına dün gece Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir-Gecenin ilk karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • Beşiktaş,bygün Galatasarayla karşılaşıyor 15 inci hafta profesyonel fntbol maçlarına dün başlanmıştır.Dolmabalıçe stadında oyn—~i maçta lstanbulspor Vefavı 2-1 yenerek haftanın ilk sürprizini yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • İskoçya sahillerinde bir gemi battı Denize dökülen 123 yolcudan bir kısmının boğulduğu bildiriliyor Londra,31 Radyo)IŞugün İskoçya açıklarında büyük bir deniz kazası olmuştur.Her gün İskoçya İle Kuzey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • 500 üncü fetih yıldönümü Milli Türk Talebe Birliği yeni bir komisyon kurulmasını ve kendilerine vazife verilmesini istiyor îstanbulun Fethinin 500 üncü Yılını Kutlama Derneğinin,fethin yıldönümüne bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • Carney yarın geliyor Nato komutanı Ankara ye Izmirdö askerî temaslarda bulunacak Ankara,31 A.A.Nato Güney AvruPa Kuvvetleri Başkomutanı Oramiral R.M.Carney ve Hava Kuvvetleri Komutam Schlotter beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • Sait Bilgiç ile Tahsin Tola D.P.den ihraç edildiler m b Dün toplanan Merkez Haysiyet Divanı her iki mebusun partiden ihraç edilmelerine karar verdi Milliyetçiler Derneği hakkında âmme davası açıldı İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • Kaza neticesinde parçalanan vagonlar Edirne postası büyük bir tehlike geçirdi Rayların bir kısmının sökülmesi neticesinde iki vagon devrildi.Savcılık sabotaj ihtimali üzerinde duruyor Çorlu.31 Vak'a m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • Izmir C.H.P.Vilayet kongresi dün başladı Çalışma rapo unda,Menderesin Konak C.H.P.İlçesi kongresinde yap niş olduğu konuşmadan sitayişle bahsediliyor İzmir.31 Milliyet)Cum-Parti il başkanı ile bjr cok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • son seyahati hakkında izahat verdi Dün Ankaraya haraket eden Dışişleri Vekili "Belgrat ve Atina görüşmelerinde tam bir mutabakata vardık dedi Dişişleri Vekili Profesör Fuat I Dışişleri Vekili,dün saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • Aksarayda cereyan eden aile faciasının içyüzü Üsteğmeni ve Nerminfi vuran başçavuş,hâlâ karşılaştığı hakikate inanamıyor Üç srece evvel saat 24 sıra-vet» denilemez Ancak tahkilarında Aksaravda semt sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • ibret Aynası Facia Kadıköy vapurunda bir feryattır kopuyor.Herkes telâşlı,soruyorlar:Ne var?Vapur yanıyor!Eyvah,şimdi ne yapacağız?Yanan bu değil,karşıdaki gemi.Yanan falan yok canım,bir adam kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • Iran Şahın n kardeşi gitti Bir müddetten beri şehrimizde misafir bulunan İran Şahının kardeşi Hamit Rıza Pehlevi ve karısı Nilüfer evvelki ceve sabaha karşı uçakla İrana hareket etmişlerdir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • Bir pilot mahkemeye verildi Eskişekirde on kişinin ölümtt ile neticelenen uçak kazasında pilot Orlıanın ihınal ve tedbir* sizliği görülüyor Eskişehir.31 TA)Şehrimiz Ağıfceza iflahKemesrintio,Adliye ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • F.Dulles Romada Amerika Hariciye Vekili» Avru&anın savunma meselelerini yerinde tetkik edecek Roma,31 T.H.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakam Jhon Foster Dulles,beraberinde Karşılıklı Güvenlik Teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1953
  • fitoto'fitıfaum Bugün şehrimizde hava;sabahleyin sisli,öğleden sonra bulutlu geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıvacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Bir genç metresinin eşyasını çaldı Eyüpde oturan Ali Yıldırım adında bir genç,evvelce metrus hayatı yaşamış olduğu Kara-gümrükte,Kasımodalar sokağında 16/3 de oturan Ferideyi ziyaret maksadiyle evine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Karısını öldürmek isteyen Mehmsdin duruşması Bir müddet evvel Kasımpaşadaki evlermde,yaptıkları bir kavga sonunda karısı Hayrıyeyi öldürmeğe teşebbüs eden Moh met Rıza adında birinin duruşması dün son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Cemiuet KONSERLER:if Pedagoji Cemiyetinin yıllık kongresi dün saat 15 de Çapa Egitim Enstitüsünde yapılmıştır.İf Beyoğlu Kız Lisesini Bitirenler Derneğinin senelik kongre si yarın saat 14 de Dernek me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Körler için bir meslek okulu açılacak Ankara.Sİ TA)Mithat Ene adında bir âmâ.Tü.rkiyedeki körler için hükümet tarafından da desteklenecek bir enstitünün inşaat olanlarını hazırlamaca muvaffak' olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Erdoğan Atalay'ın cenazesi defnsdildJ Ankara,31 Anka)j Bir polis memurunun başkasına at tıjh kor bir kursuna kurban giden stajyer Dr-Erdoğan Atalay'ın cenazesi bugün Ankaradaki yüksek tahsil gençliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • HALKIN SESİ Belediyeyi Belediyeye şikâyet «Adres:Nuruosmaniyede Türbedar sokağında 18 numarada:Milliyet» Kimi kimden kime şekva edeyim!devri elbette geç ti.Buna inandığımız için bugün belediyeyi beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Bir Usteğmen'e madalya verildi Bolu,31 AA)Kore savaş birliğinde kahramanlık eros teren üsteğmen Nihat Tüzün'e Amerikan bronz yıldız madalyasının verilmesi dolayısiyle bugrün Bolu'da bir tören yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Kıskançlık kavgası o—Bir komisyoncu çıkan kavga sonunda karısını iki yerinden bıçakla yara'adı Evvelki gece Beyoğlunda kıskançlık ve geçimsizlik yüzünden kanlı bir hâdise olmuş ve r Şefik Igonaran adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Veterinerler Ankarada bir toplantı yapıyorlar Ankara,31 TA)Tarım Ve kâleti memleketteki bütün veteriner müdürlerini Ankarada yapılacak bir toplantıya çağırmıştır.Bu toplantıda tâdil edilmek te olan Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • HUtVBMDEN YAPRAK Alışılmış ta'birler Memleketi anlatmamak felâketinden kurtarmak r fkf konuşulan dile avdet #izumunu takdir eden Meclis,«Teşkilâtı Esasiye» Kanunundaki tâbirleri kabul etti-İta suretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Hie.1 Şubat Hu.16 19 »Ce.B 1953 Ocak 1372 i Pazar 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.12 1.48 1 Öfle 1.27 7.02 İkindi 15.07 9.43 Akşam 12.25 12.00 Yatsı 18.57 1.34 İmsak SİM)12.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • *«0İ 0*0 Geç olsun da güc olmasın!Derler-Fakat bizim Ortadoğu Yakındoğu ve Batı Avrupa müşterek müdafaa işlerimizin yoluna konması galiba hem geç hem de güç olacak!Söyle ki:İran ile İngiltere arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Güzsüsrirı defilesi Avrupa güzelleri 4 şubat çarşamba gecesi Kadıköy Opera Si nemasında hâsılatı Yeldeğirmeni Ortaokulundaki fakir öğrencilere verilmek üzere bir defile yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Gfi 3 m n S did Id nU|JJ U5U CddoSI bir tamir görecek Bu hususta Beıediy hazırlanan rapor 1 Yirmi beş seneden beri esaslı hiçbir tamirat görmemiş olan Galata Köprüsünün revizyona tâbi tutulması düşünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Sabunların imal şekli o-Belediye sabunların içine bazı kimyevi maddelerin konulmasını yasak etti Gıda Maddeleri ıtfizamnaınesine saounıar hakkında da yeni hükümler konulmuştur.SaDun imalathaneleri bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • ms*» sommemi İd Hicv in matemi Haftanın mühim hâdiselerinden bi-I ri de Neyzen Tev-j fik'in ölümüdür-Onun mevcudiyetine o kadar Yazan-A R I I alışmıştık ki vefatı ile husule gelen boşluğun acısını gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Tarım Vekâletinin yaptığı tamim Ankara,31 ANKA)Silindiği gibi çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun tatbikatından öteden beri şikayet edilmektedir.Tatbikattaki bu aksaklıkların giderilmesi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • KISA HABERLER if Haydarpaşa Numune Hasta-Lanesi Hariciye Kliniği Şefi Dr.Operatör Ferudun Şevket Evren sel'in emekliye ayrılması münasebetiyle dün saat 11 de ha.stahanede bir tören yapılmıştır.Törende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • P O LİSTE •fr Bakırköyde oturan Hüseyin adında bir memurun 12 yaşındaki kızı Nedret Orsa,dün yan lışıkla süblime içerek zehirlenmiş ve Esnaf Hastahanesine kal dırılrmştır.İ^ Aksarayda Kuyulu sokağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Adliyenin musluklarım çalmaya kalkıştı Evvelki gün Beykoz Adliye binasının musluklarını çalmuja teşebbüs eden bir hırsız yakalanmıştır.Saat 10,30 sıralarında Adliye hademelerinden biri belayı temizlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Adana İskenderun uçak seferleri Ankara.31 AA)Hava" yollan Genel Müdürlüğü Adana İskenderun arası uçak seferlerinin 1 şubat 1953 Dazar gününden itibaren eünde iki defa yapılması için bir tarife hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Yeşilköy hava meydanı işletmeye açılıyor Sivil havacılığımızda önemli bir yer alan Yeşilköydeki modern terminal binası pek yakında işletmeye açılacaktır.Bu münasebetle îstanbula gelmiş olan Ulaştırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1953
  • Basın Yayın turisti k bir sergi hazırlıyor Basın Yayın ve Turim Genel Müdürlüğü bu yıl geniş Wr turizm kampanyasına girişmeyi kararlaştırmış ve bu maksatla hazırlıklara başlamıştır.Cîenel Müdürlük bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • Karadeniz tütün piyasası Sıtkı Yırcalı.mahsulün çok iyi olduğunu ve satışların süratli bir seyir takip edeceğini söylüyor Ankara,31 A.A.Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Vekili Sıtkı xircali,Samsun Mebusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • Dünyanı» en garip teknesi yapılıyor Madrit,31 A.A.53 yaşmdaki İspanyol Fernando Mayolas Garcia'nm Atlantik'i geçmek için bizzat tasarladığı tekne hakkında şu bilgi verilmektedir:Uzunlamasına ortadan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • Belediye Sağlık Müdünûğiî çaıişmaları 1952 senesi zarfında Belediye sağlık işlerine dair çalışmalardan alınan neticelere göre,Belediye bağlık Muaurlugu geçen yü içersinde sıhhî murakabe he kimleri tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • San'at Enstitüsüne alınacak ta'ebeSer Erkek Sanat Enstitülerine mi)racaat eden talebelerin önümüzdeki ders yılından itibaren istedikleri branşa alınmaları karar» laştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • Dünya nüfusu görülmemiş bir şekilde artıyor Birleşmiş Milletler,31 A.A.Dünya nüfusu şimdiye kadar tarihte görülmemiş bir şekildeartmaktadır.1950 yılında umumî nüfus 2 milyar 406 milyon idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • Bir komünist faslağı mahkûm oldu Bir müddet evvel komünizm pronsfirnnda'" varmak suçundan Adliyeye verilen Süreyya Kaya adında biri dün ikinci Agırceza Mahkemesince 1 sene hapse mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • Fransaya turîs akını o ı Gecen yıl çoğu Amerikalı olmak üzere 3 milyon 200 bin turist Fransa yi ziyaret etti Paris.31 T.H.A.İlgili makamlardan resmen açıklandığına göre.1952 yılı içerisinde,Fransayı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • Amerikanın altın stoku Yeni iktidar altın ve gümüş miktarını tartarak devralacak Vaşington,31 A.A.Amerikan rj.azıne Bakanı George Humprey dün akşam bir beya-uulu oulunarak,Hazinenin muhafazasına tevdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • DOÖÜBANK Tasarruf hesaplan 4r Hesabı cariler Teminat mektupları Ticarî kredi Sigrorta isleri Ve her türlü bankacılık muamelelerinde EMİNÖNÜ ASMAALTI LOKALİNDE Değerli müşterilerinin emrindedir-Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • 123 Size öyle geliyor.dedi.«Yanan ışık kırmızı,döşemeler kırmızı,bu bakımdan renk değişmiş gibi oluyor.Kız,elini çekmeden başını sedirin arkasına dayadı.Ve gözlerini kapadı.Kral hayran hayran onu sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • Siyası İcmal Rusya ve baynelmilel komünizm Moskovada doktorlar komedyasiyle açığa vurulan Yahudi düşmanlığı Çarlar devrinde sık sık tekerrür eden katliamları çok hatırlatmaktadır.Adetti:Bir Ilrristiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • Tr umana yapılan iş teklifi Nevyork,31 A.A.Nevyork'un gece kulüplerinle;bici olun Jarlıer,Lalın* in sainbt Lou Wallers,Gece Kulüpleıı Sahipleri Birliğinin Buşkunngının Trumaıı'a teklif edildiğini agiK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • İşçi miimessillerlitiit dün yaptığı toplamlı Şehrimizde bulunan fabrika v»-imalftthanelerdeki büttta işçi mümessilleri dün saat 24 de Cibali Tütün ve Sigara Fabrikasında bir toplantı yapmışlardır.Topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • BBSS I rri TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.0.30 OCAK 1953 Keşidesine!a ikramiye kazananlar ISTANBUL MERKEZİ:Büyük Postahane karşısında)Cüzdan numarası:813.1291.2155,2629.368L 5721.7519.8023* 9817,11219.11481.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • Üniversitede Şubat kayıtları basladt İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakülte ve okullarına öğrenci kayıtları,yarın saoah bag layıp 16 şubat pazartesi günü saat 17 de sona ererek tir* Kayıt ve kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • FIKRA teselli imiz 27 tarihli-bir Paris haberi Fransız Cumhurbaşkanı Vincent Auriol'ün beraberinde milli Eğitim Vekili ve daha bir çok şahsiyet bulunduğu halde tezyinim sanatlar müzesinde aeçılan Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • 'xmx 6ÖRI Koyun postu ve imam efendi Vakayı sözüne güvendiğimiz bir arkadaşımız anlattı.Bu zatın,genç bir ziraat mühendisi tarafından idare edilen bir çiftliği vardır.Delikanlı Kurban bayramında bayra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • Rusya Eisenhowere karşı tedbir alıyor Amerika hükünetijı n enarjlk siyaseti Sovyetlerin soğuk harbini şi Jdetlendirdi Londra,31 T.H.A.îngilız siyasi çevrelerinde nükum süren kanaate gore,«SoguK harp»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1953
  • İKTİBAS a mezalimi ve korkunç Stalin generallerile bir geçil resmini takip ediyor nü Rus'askerlerine çevirdikten sonra haykırdı:Çek,Rus.cek!Çek tetiği!Ve Rus.tetiği çekti-Kadın delik deşik bir halde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.02.1953
  • IAnkarada müessif bîr cinayet neticesinde ölen Erdoğan Atalay'ın cenazesi dün törenle kaldırılmıştır.Bu hazin törene Erdoğanın Tıp Fakültesindeki arkadaşları ve aile efrad)iştirak etmiştir.Foto:Basın)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1953
  • Hem günahkâr,hem namuslu bir Arab kadınının recmi!Acı bir tebessümle meclisi tetkâk eden kadın:Ista onu yapamam dedi,suç ortağımı ele veremem.Zira bütün günah benimdir.Günahkârım,fakat namussuz değili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1953
  • ^s jGeçen hafta kocası Ali Han'dan ayrılan Ritanın gayet sakin bir hayat sürdüğü bildirilmektedir.*Rita,talak kararından sonra hiçbir gazeteci ile konuşmak istememiştir.I MI» I—İIMI ¦llflîl»!p—II IWI1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.02.1953
  • Günün programs Fuiboî Profesyonel Şeref stadında 1200 Kasımpaşa Adalet Fenerbahçe stadında:1100 F-Bahçe Beyoğlu Amatör Şeref-stadında:1000 G-Saray 1st-Spor 1400 Elektrik Alemdar Fenerbahçe stadında:91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1953
  • Archie Moore galip Toledo B.A.28 AP)Dünya yarı ağır boks şampiyon lugu unvanım kazandığından beri dü ngece ilk defa burada ringe çikan Zenci boksör Archie Moore,rakibi Chicagolu Toxie Hall'ı,10 rauntl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1953
  • Dün oynana n basketbol maçları Basketbol lig maçlarına dün Teknik Üniversite spor salonun da devam edilmiş ve aşağıdaki neticeler alınmıştır:Gençler:Daruşşafaka:39 Şişli:19 maçlarından heyecanlı bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1953
  • alatasaray-Beşiktaş karşı!Beşiktaş tabımı Galatasaray takımı Maçın tek Geçen devre oynanan G-Saray Beşiktaş maçından görünüş Haftanın en mühim maçı,şüphesiz ki Galatasarayla Beşiktaşın Mithatpaşa satd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1953
  • JtJfOfOM-Büyük Anketimiz r om-Yugosla vlara çıkacak İ MİLLİ KADROMUZ t I İl nciye 12 inciye:î 3 uncuye 15 inciye:Radyo Kol saati 1 D.Kalem Portföy Çakmak Kat'f tarihi yakında belli olacak Türkiye Yugo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1953
  • çok güzel oyunla Vefalılar dün Istanbulspora 2-Vefalı Fuat ilk golü istanbulspor hesabına i kalesine attı kend Profesyonel lim maçlarına bugün Mithatpaşa ve Şeref Stadlarında devam edilmiştir.Mithatpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1953
  • Emniyetliler bütün gayretlerine rağmen Beykoza 3-1 mağlûp oldular Dün Şeref stadında Beykoz kâh beceri "!i''i«r«mden,kâh Kasımpaşa takımları hakem Sul Beykoz kaecisi Halilin güzel ohi Garanın idaresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.02.1953
  • A R PA MBARI Le Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul îngjliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba vo cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1953
  • TIMARHANEDE YIL Delikanlı/misafirim olmasına rağmen ikram edilen kahvesini bana uzattı Taki fındıklı kahvenin sırrını ifşa ediyor Çizen:Mehmet Pişdar)47 Kov Alinin yüzüne bakmadan mattı.Buyur diye uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1953
  • Bilmem ki nasıl olur.Böyle bir salahiyetim var mı?ihtiyar asabiyetle ellerini hareket ettirmeğe başladı.Bir an düşündüten sonra tekrar kendini topladı:Çok iyi bilirsiniz ki ben ya pamıyacağım birşeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1953
  • tarihteki korkunç ^cinayetlere ttantaaen;AZIZ Ö2BAY Latum bir patika kenarında kuru ekmek yerken bir kız görmüştü 44 Yavaş yavaş bu volıa insanlar arasına sokulmaya başladı,hasat yahut bağ oozumu vesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1953
  • SAMIN m I!Valdenin vücudundan yayılan hararet Bektaş Ağayı kafi derecede harekete getirmişti 223 Gelemem ki.Ama bu gün sırf zatınızı görmece eeldim» Eksik olma» Bununla beraber ocakta bir kaynaşma yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1953
  • Ha/ırlıyan:Sad» itOilAK 2 a 4 5 e 7 8 9 10 11 12 Bu bulmaca hediye icîir Soldan sağa:1—Yüz:Müdahale et.2—Bir nevi diktatör;Ekmeğin öylesi makbuldür.3—Ateş;vKabaca işaret.4—Allah;Haliçte bir semt;Tersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • Yediğimiz soğuk meyvaların bizlere yaptığı azizlik 117 Lonchaya vardıktan iki gün sonra kampa iyice yerleşmiş ve antrenmanlarımıza başlamıştık.O tarihte Londra Büyükelçimiz olan Cevat Açıkahn her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • Sait Bilgiç ile Tahsin Tola D.P.den ihraç edildiler Baskırafı 1 nci sayfada] kikat tamamlanmış ve bu husustaki dosya tekemmül ettirilerek Müddeiumumilik tarafından âmme dâvası açılmıştır.Bu mühim dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • Başvekilin beyanları geniş memnuniyet uyandırdı r Bas tarafı 1 nci sayfada)cağı toplantıda iç meseleleri miz etrafında bir tebliğ yayınlanmasının muhtemel olduğunu ve bu itibarla 7 şubata kadar bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • Izmir C.H.Pvilayet kongresi l Baş taraf i 1 nei sayfada 1 set divanı seçimiyle başlanmış ve eski vekillerden Cemil Sait Barla.s ye Münir Birsel namzet olarak gösterilmişlerdir Fakat gerek Cemil Sait g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • Edirne postası büyük bir tehlike geçirdi [Baştarafı 1 nci sayfada] rüsünden geçerken 45513 numaralı ranfor ile 45506 numaralı lokomotifin yoldan çıkma drayman)hâdisesi vuku bulmuştur-Drayman sommda uo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • tskoçya sahillerin de bir gemi battı [Baştarafı 1 nci sayfada!İrlanda arasında muntazam neferler yapan «Prıncesse Victoria» gemisi tskoçya açıkların* da imdat işareti vermiştir.123 yolcu ile birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • P.Dulles Romada [Ba.ştarafı 1 nci sayfada] kam de Gasperi,Amerikanın Roma Büyükelçisi ve Amiral Car neyle diğer bir çok zevat karşılamıştır.Foster Dulles,hava alanında verdiği beyanatta,Avrupa Savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • ^yerine amyo PIIKO Tuvalet Sabunu kutlanınız I Puro Tuvalet Sabu nu cazibe ve güzelliğinizi bir kat daha arttırır.Puro Tuvalet Sabunu cilt üzerindeki siyah benek ve sivilcelerin teşekkülüne mani olur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • Köprülü son seyahati hakkında izahat verdi [Baş tarafı 1 nci sayfada] Jenmekte idi.Ancak,tstanbuldan hareket eden trenin Çerkeşköyünde raydan çıkarak bir vagonun devrilmesi neticesinde yol tıkandığı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • Aksarayda cereyan eden aile faciasının ıçyuzu Üsteğmeni ve vuran başçavuş,hâlâ karşılaştığı hakikat» inanamıyor Zira onun metresi Nermin'di-Komşuları ve yakınları ise ülkü-için:[Raştarafı 1 nci sayfad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • Bir pilot mahkemeye verildi i Bastarafı 1 nci sayfada!tayyare anî bir dalış neticesinde yoldan geçmekte olan bir kamyoneti biçerek geçmiş ve biraa ileriye düşmüştür.Kaza neti' cesinde teğmen Orhan muc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • Âmerikadaki dedikodulu dâva [Bastarafı 1 nni sayfada] genç ve güzel bir kadının,«fuhuş» suçundan başlayan mubakemesi burada büyük bir alâka yandırmıştır.Savcının ileri sürdüğüne göre,Diana Harris,3 kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • Dün geceki boks maçları [Bastural'ı 1 fici sayfada!ile Türk boksörü Aleko Papakozraa arasındaydı-Üstün dönüşen Charle.Aleko'vu î ncı ranndda abandone ederek kazandı Gecenin ikinci karşılaşması Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1953
  • 500 üncü fetih yıldönümü IBaşturafı 1 ncj sayfadal yük biT üzüntü doğurmuştur.Bu Konu ile-ilgili olarak dün bir tuj)lantı yapan M.T.T.BirKfi idare Heyeti yeni bir karar almıştır.Bu mevzuda kendiliyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • istanbul Belediyesi İlânları Kamyon Şasisi Alınacak istanbul Karaağaç Kurumları için lüzumu olan 3-5 4 tonluk 10—adet kamyon şasisi 125.000 Lira muhammen bedel çevresinde 16/Şubat/953 pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • Kambiyo ve esnan Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudea Açıh9 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.5U 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanım 790
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 fc»o,ii3?H ktsmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Güntekln EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • İstanbul Asliye Altıncı Hukuk Hakimliğinden 952/1051 Davacı Sabatay Sadaka tarafından davalı Galatada Bankalar caddesinde Sağlık apartmanı kat 1 ve No-1 de mukim Bo hor Sadakanın-aleyhine açılan boşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • Tekel Genel MîlrfUrHlğU ilânları Satınalma Komısv©"" Balkan'ımdan 1 Mevcut şartnamesine göre bir adet komple seyyar elektrik kaynak makinesi acık eksiltme suretiyle satın ahnacaktır 2 Açık eksiltmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 1 Askerî ihtiyaç için evvelce kapalı zarfla eksiltmey6 konan ve talip çıkmıyan 16)ton sadeyağı tekrar kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • NEŞRİYAT olunan Hekim Mecmua* Lokmanhekım Mecmuası çıktı.No.U9.I Verem neden çoğalıyor En ucuz,en bereketli vitamin kaynakları Han^l in Banlardır ki arka üstü uyurlarsa zarar görürler Ah muuarek manda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAI.Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her g\x\sabah snat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.0C de hasta kabul eder.Istanbul DivanvHu No 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Alı Naoi KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ 'Basıldığı yer:AKÇA Matbaas*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • t»tanV»l 10.55 Taksim Belediye Gazınorunda naklen Istanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi 1c ra Heyeti Konserinin yayımı 12.57 Programlar 13.00 Haaerler 13.15 Saz Eserleri 13.30 Orhan Avşar Tang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • Muhtelif Malzeme alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 T Avrupa tediye birliğine dahil memleketlerden asağ.da yazılı malzeme tekhf alma suretiyle satın alınacaktır ^7.ay?KPlŞa;PCrİT°
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • fMüzaier Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve euma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri s:ıat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her »ün 13.40-16.30 Ayaso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • Abone şartları Lr.Kr Senelik 42 00 Alt!aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 00 Ecnebi memleketlere İki mislidir.İlâ;şartlan 2 ve 3 üncü aayf a sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,00 T.L Hanlardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • İstanbul 6 acı icra Memurluğundan 51/1507 verili birrtaRn T" P"w irilmesine kara,verilen bir kasa Mersedes marka yazı makinesi kodomin dört gozlu yazı masası celık dosya dolabı be9 gözlü üzeri camh ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1953
  • Sümerbank Kayseri ve Adana Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Aşağıda müfredatı yazılı mallar 20 Şubat 1953 cuma günü saat 10 da Kayseri fabrikamızda açık arttırma suretile ve şartnamemiz esasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8