Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • Köprülü De Gasperi ile Komada görüştü Siği Sarayında yapılan müzakerelerde Güney Ayrupa,Orta-Doğu meseleleri gözden geçirildi Roma,23 Radyo)Romayı resmen ziyaret etmekte olan Türkiye Dışişleri Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • Başbakan Izmire gidecek İzmir 23 Milliyet)Başbakan Adnan Menders,D.P.11 kongresinde bulunmak üzere önUmüzdeki cumartesi günü şehrimize gelecektir.Bu seyahati esnasındı Başbakana,yüz kadar milletvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • Sakın politikacılar havayı bozmasınlar!on basın toplantısının yarattığı tesirler ve neticeler gösteriyor ki bir demokratik idarede gazete denilen müessesenin ehemmiyeti ve mesuliyeti muazzamdır* iki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • in mm* JL-vjfc.ğİa8| f/fr 1 1 TV,Yılbaşı hazırlığı Bütün dünya hummalı bir «eklide yılbaşına hazırlanmaktadır.Hemen hemen bütün cebirlerde çeşit çeşit oyuncaklar görülmektedir* Yukardaki resimde İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • i Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğiniz tefrikamızı bugünlük 7 İnci sayfamızda bulacak-siniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • Almanyada yakalanan esrar ve döviz kaçakçısı Almanyada yakalanan Döviz ve esrar kaçakçısı Evvelki gün bir ajans tarafından,şehrimizin maruf ihracatçılarından-Edvin Kambi adın da bir tüccarın,Batı Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • Beyrut önlerinde feci deniz kazası İçinde Ş4 TUrk hacısı bulunan bir Fransız gemisi karaya oturarak battı Beyrut 23 Radyo)Beyrut «Champollion» un bfftU ytlcu limanı açıklarında r ir kum te-ve müretteb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • TIMARHANEDE Helaya yaklaşınca sol kolu,sol bacağı sakat iri bir adam yanıma yaklaştı 8 Vallah bir şey demedim.Canın sağ olsun.Bak sana ne göstereceğim,diye koluna girdi,kulağına fısıldadı.İhtiyar duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • İstifa eden Fransa Başbakanı Pinay Fransada kabine buhranı Bütçe müzakereleri sırasında Pinay istifa etti Paris 23 AP)Fransının harp sonrası hükümetlerinin 17 ncı Başbakanı olan ve geçen marttan bari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • Dünkü Demokrat Parti Meclis Grupu içtimamda cereyan eden bir hâdise A.H.Başarın yersiz bir hitabesine Başbakanın sert bir mukabelesi Tahminler hilâfına C.H.P,nin gasbettiği mallar meselesi bu günkü gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • Hakimin evini soyan hırsız Sıraselviler Caddesinde Metin apartmanında oturan Bey koç Sulh Yargıcı Rasih Ulusoy'un fDevnnu Sa.7 Sü.6 dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • Dün gece yarısından sonra Kasımpaşada meydan muharebesini andıran kanlı bir kavga oldu Bıçak ve tabanca ile biribirine giren iki kahve halkından bir kişi öldü dört kişi yaralandı Dün,gece yarısına doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • Bugün Belgratta resmî temaslarına başlıyacak olan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Gtireli Yeşilköyde kendisini uğurla* yanlarla bir arada Foto:Milliyet Hikmet)Ticaret Bakanı Belgrata vardı Yugoslavya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1952
  • fc Atatürk Derneği* Kubilây'ın Menemen'de şehit düşmesinin 22 nel yıl* dönümü münasebetiyle dün Marmara lokalinde bir anma töreni tertip edilmiştir-Besimde toplantıya iştirak edenler cörülmektedır* Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Konseyi ve alınan neticeler Beyannameye göre Trakyanın müdafaasını NATO üzerine alıyor-Batı Avrupa ordusu» Rusya ve peyklerinin kuvvetleri karşısında müşkül durumdadır General Ridgway'in endişesi NATO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Kardeş katilinin duruşmasına devam edildi Sarıyerde 12 yaşındaki üvey kardeşi Haticeyi öldürmekten sanık olarak 3.Agırceza Man kemesine verilen Zekiye Karagüllerin duruşmasına dün de devam edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Birbirinden güzel dört tane genç hanım.Her biri,meşhur Amerikan moda mecmuası «Vogve» dan fırlamış gibi,şık ve zarif.İnsanın yalnız hayran kalıp seyredeceği tiplerden.Sabahın erken saatinde sırf buray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • KONGRE iç Demokrat Parti Galata bucağının yıllık kongresi 4 ocak pazar günü saat 10 da Liman Lokantasında yapılacaktır.BALO İç Denizcilik Bankası A.Oyılbaşında Yalovada yılbaşı gecesi büyük bir balo t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Hie.24 Aralık 1951 Çarşamba liu.6 ıc.A 1372 11 Aralı 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneg 7.22 2;37 Öğle 12.14 7;29 İkindi 14.32 9.48 Akşam 16.45 12.00 I Yatsı 18.24 1.39 İmsak 5.37 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • 3 O LİSTE if Beyoğlunda Paskal lokantasında çalışan Mehmet Ali,aynı yerde garsonluk yapan Kadir Biçici ile şakalaşırkcn elindeki bıçakla arkadaşını yaralamıştır.10 gün kadar «wel 37270 plâkalı otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • KISA HABERLER *fc Ermeni Patriği,dün akşam saat 18 de Valiyi Belediyedeki makamında ziyaret etmiştir.Şişli ile Beyazıt arasım birleştirecek metro mevğuunu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Ankaraya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Hazretti JMuhammetten sorara Uz.Osmamn şahadetinde benim ve Haşimilerin bir suçu yoktur,133 Muaviyenin en büyük kuvveti Arabistanın şeytanı sayılan meşhur Amr İbnilâs ila ve Muaviye nin meşhur kumanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Ttirk Devrim Ocaklarının faaliyeti Türk Devrim Ocakları Istanbul ili Beyoğlu Devrim Ocağı,bugün saat 17.30 da Teknik Üniversite konferans salonunda yapılacak bir törenle faaliyete geçecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Batı Almanyadan ithal edilecek mallar Batı Almanyadan ithal maksadiyle tahsis beklenen pamuklu mensucattan akreditif veya vesaik mukabili taleplsre kısmı tahsis yapılması Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Şemsiye ile tedrisata devam eden ilkokul Son günlerde yağan yağmurlar yüzünden Sarıyer ilçesi dahilinde bulunan Kireçburnu İlkokulunun dami harap olmuş ve bu yüzden yağmur bütün dershanelere akmaya ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Emınönüne yeni vapur iskeleleri yapılacak Denizcilik Bankası belediyeye müracaat ederek Karaköy rıMımında olduğu gibi Eminönü nh Ununda da yeni Iskeiv'.cr vücuda,getireceğini bildirmiştir.BeledU ye,De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Yeni gemi inşaatı o-îstinye tezgahlarında yapılan küçük gemilerin inşaatı yakında tamamlanıyor Denizcilik Bankasınca,isletme ihtiyacını karşılamak üzere îstinye tersanesinde yaptırılmak ta olan şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Kubilâyın hatırası dün anıldı Atatürk Derneği,Kubiiaym Menemende şehit düşmesinin 22yıldönümü münasebetiyle dün saat 15 de Marmara lokalinde bir anma günü tertip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Bir genç kız kardeşini bıçakladı Sarıyerde oturan Şevki adında birisi kız kardeşi Sevimin fazla gezdiğini ve bazı erkekicrlo dolaştığını ileri sürerek bıçağını çekmiş ve kz kardeşini muhtelif yerlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Eyüp ilçesin durumu dü Sular idaresi bütçesinin mîizakeresi şehir meclîsinin gelecek toplantısına kaldı İl Genel Meclisi,Sular İdaresi bütçesini müzakere etmek üzere dün bir saat süren fevkalâde biı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • HALKIN SESİ Ankara belediyesinden bir rica Ankarada Turan mahalle* sinde,Cingöz sokağında 20 numarada oturan Gıyasettin CUylân isimli bir okuyucu* muz şöyle yazıyor:«Mahallemizde öksüzler adında bir c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Bir esrar tekkesi basıldı Emniyet 2 nci Şube Kaçakçılık Bürosu memurları;Kasımpaşada Karanlıkçeşme sokağında 25 numaralı evde oturan Fat ma Doğan,Ali Doğan ve İsmail Duyuranın evlerini esrar tekkesi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Ticaret Bakanı dün gitti Şehrimizde bulunan Ekonomi ve Ticaret'Bakam Enver Güreli dün sabah saat 8.15 de Yeşilköy den kalkan bir Yuuan uçağı ile Selanik üzerinden Yugoslavyaya hareket etmiştir.Bakan,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Acqyip bir kazd t-o-Biı şoför bozuk kamyonunu tamir ederken altında kalarak ezildi Dün sabah Yeşildirektea geçmekte olan şoför Hilmi Altın,idare ettiği 3633 plâkalı kamyonunun bozulduğunu görereö durm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Peynir fiatları kontrol edilecek Peynir fiatlarının anormal şekilde yükselişini önlemek maksadiyle Belediye Daimî Komisyonunca konmuş bulunan narh ti tdare Şfeyeti tarafından tasdik edilmîş bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1952
  • Orkestranın iştirakiyle koro konseri Konservatuar orkestrasının 'g tirakiyle Şehir Koro su mevsimin 9 uncu büyük Konserini zcn gin bir programla önümüzdeki 28 aralık pazar sabahı saat 11 de Taksim Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Stalin 73 yaşında Basyadan alınan haberlerden Mareşal Stalin'in yas gününün tesit edilmediğini' gazetelerin bundan bahseylemediklerini öğrenmekteyiz-Vaktiyle komünizmin büyük babasınm «veladet gününde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Meyhaneye bomba atan askerler_Dün sabah 3 asker New-Yorkta ka abalık bîr meyhaneye fosfor bombası attı,13 kişi yaralandı New York,23 AP)3 genç asker bu sabah erken saatlerinde kalabalık bir meyhaneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Orta Doğuyu çekirge akını tehdit ediyor Amman,23 T.H.A.Dün yayınlanan resmî bir tebliğde,Orta Doğuyu büyük bir çekirge akınının tehdit ettiği bildirilmektedir.Bu tebliğe nazaran,tran istikametinden ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Amerikanın Habeşistan Elçisi istifa etti Vaşington,23 AP)Habeşistandaki Amerika Büyükelçisi J.Rives Childs kendisinin ve eşinin Habeşistan iklimine ahşmalanna imkân olmadığım bu memleketin yüksek irti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • İtalyadaki muazzam toprak kayması Milano,23 A.A.Milano civarındaki Caselle Di Fanano köyü,saatte vasati oiarak bir metre kadar ilerlemekte olan binlerce metre mikâbı toprak ve taş yığını tehdidine mâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Kor eden 6 kişilik bir subay kafilesi geldi Korede bulunan Türk tugayına mensup 6 kişilik üçüncü Yedeksubay kafilesi dün bir Panamerikan uçağı ile şehrimize gel mistir.Bu Yedeksubay'aı Koro Türk tugay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Polise rüşvet teklif eden mahkûm oldu Bir ay kadar evvel yazıhanesinde arama yapmağa gelen po Üslere 100 lira süşvet teklif ettiği için muhakemeye verilen Sabatay Bencuya'mn duruşması dün nihayetlcnmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER İRLANDA it îrlandada 1000 erkeğe 965 kadın isabet ettiğini bildirilmektedir.Bu rakamları veren istatistiklere göre,İrlanda bütün beyaz ırk memleketleri arasında bir istisna teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Tün I kazarak hapishaneden kaçmışlar Walla Walla Vaşington)23,A.A.Walla Walla Devtet Hapishaneslndeki yedi mahkûm,hapishanenin bahçesinde bir top rak yığını altından bağlıyarak hapishane duvarlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Bir papas dokuz seneye mahkûm oldu Roma,23 ANKA)Uzun müddet Vatikan Devletinin Dışişleri Bakanlığında çalışmış cilan Eduardo Cippici isimli bir papas karaborsacılık,sahtekârlık ve hırsızlık suçlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Amerika uçak satın alıyor Paris,23 AP)Dün burada açıklandığına göre.Amerika bu yıl ingiltere ve diğer Avrupa memleketlerinden yüksek evsafta tepkili uçak satın almak iqin 5 milyar dolar har camayı tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Faruk tabiiyetten ishat ediliyor Kahire,23 AP)Tarafsız El Ehram gazetesi bugün sabık Kral Faruk'un Mısır tabiiyetinden iskat edilebileceğini yazmıştır.Gazeteye göre,ilgili makamlar böyle bir harekete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Bir kadın film seyrederken doğurdu Londra,23 Nafen)Mrs.Stella Lawford İşitende Mr icadın bir sinemada filim seyreder ken anî olarak doğum yapmış ve bir kız çocuk dünyaya getirmiştir.Genç anne bir cank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • tm Kur'anı Kerimin tercümesi Bütçe Komisyonunda Diyanet İşleri bütçesi müzakere edilirken Milletvekilleri Kur'anı Kerimin herkes ta-rafından anlaşılması için Türkçeye tercümesi üzerinde çalışılıp çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Ahmet Topalofilu dttn yeni vazifesine başladı İstanbul Emniyet Müdür Muavinliğine tâyin edilen Ahmet Topaloğlu dün yeni vazifesine başlamıştır.Ahmet Topaloglu 1 inci Şube Müdürlüğünü de uhdesinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Bu yıl fazla balina tutulacağı sanılıyor Londra,23.Nafen)Bu sene Kuzey Kutbuna gidecek olan İngiliz balina avcıları,diğer senelere nazaran daha fazla balina tutacaklarım tahmin etmektedirler.JÇorveç,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Şam Elçiliğimiz Büyük Elçiliğe yükseltildi Ankara,23 T.H.A.Bakanlar Kurulu,Samdaki Elçiliğimizin Büyükelçiliğe yükseltilmesine karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Ürdün hükümeti Fran saya nota verdi Amman,23 ANKA)Ürdün hükümeti,Ammandaki Fransız Elçisine bir nota vererek Fransanın Tunus ve Faştaki ezici ve muhasım hareketlerini protesto etmiştir.Bilindiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • İKTİBAS Ateşte yanmıyan insanlar için Avrupalı ne diyor?Çoğumuzun şüphe İle karşıladığımız bu vakaları Avrupalılar gerçek bir olay olarak ele alıp tahlilini yapıyorlar.Aşağıda bir MUslümania bir Hindl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ İnanmak bir fazilettir Tarık BUĞRA Kigilik bir bakıma hasislik ve nekesliğe benziyor,öyle ya;insan gücü belki bir devreye kadar artıyor.Bu da,dünya ile.dünyanın,yani insanın meselele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • 84 Majeste» dedi-«Siz kutoarı çok seversiniz değil mi?Evet» ne olacak?Majeste sizinle hürriyetim ve saadetini üzerine bir kumar oynayacağım-Bunda ben kazanırsam derhal müsaa denizle buradan çıkıp gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1952
  • Korede,Kızıl Çinliler yeniden taarruza geçti Çok şiddetli soğukların hüküm sürdüğü bir havada yapılan taarruzlar püskürtüldü Seoul,23 AP)Çinliler dün gece ve bu sabah çok şiddetli soğukların hüküm sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.12.1952
  • RESİMLE HADİ M Her seneye nlsbetle bu yıl I kadın şapka modelleri çok bariz değişiklik arzetmektedir.Paris caddelerinde kadınlara bilhassa Şark motifleriyle süslü şapkalarla tesadüf edilmektedir.2 İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1952
  • Hangi kapıdan Istanbula gireceğini bilemezsen yandın Dördüncü Murat bugünkü Yenikappyı açtırır,diş bilediği Arap falcıyı bir vuruşta helfik etmek üzere karaya çıkar.Lâkin kâğ tta "Yenikapının,tebrik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1952
  • •v M V Zm Bir müddetten beri Güney Afrikada filmcilik tarihine adı geçecek bir film çevrilmektedir.Zi ra bu filmde rol alan 200 e yakın figüranın hepsi de Amerikada gayet titiz bir şekilde toplanan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.12.1952
  • Turpin ve Archie Moore biribirine meydan okuyorlar New York.23 AP)Dünya orta sıklet boks şampiyonluğunu yeni kazanmış olan Archie Moore'un meneceri dün bu genç boksörün Randy Turpin'le karşılaşmaya ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1952
  • 353 ju ve Batı Almanya spor mevzuunda bir anlaşmaya varmak üzere Berlin,23 Nafen)Doku Alnlanya ile Batı Almanya spor teşkilâtlan,iki bölgeyi ayıran siyasî meseleleri bertaraf ederek iki bölge arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1952
  • millî futbol maçı 25 ocakta oynanacak maç hakkında şimdiden Fransız ve Balçikada spor efkârı merak duymaktadır 25 aralıkta Pariste;oynanaçak Fransa Belçika millî maçında takımlar aşağıdaki kadrolai-iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1952
  • V M Büyük bir alâka toplıyan kız lisesi basketbol maçlarından enteresan bir görünüş Foto:Milliyet Hikmet)Okullar arasında spor hareketleri Fuıfcol ve basketbol maçları büyük bir afâka topluyor Okul ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1952
  • KEMAL HO Amerika yolunda BKÜiaHH-I Millî atletimiz önümüzdeki Olimpiyatlarda 10-15 sene içinde Türkiyede kırılamıyacak rekorlar tesisi niyetinde Kemal Horolu muvaffak koşularından birini bitiriyor.Fot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1952
  • Yeni güreş Federasyonu Yıllardır alıştığımız fakat Son senelerde elde edemediğimiz şampiyonluklara kavuşmak,bunlarla iftihar etmek istiyor ve bu günü sabırsızlıkla bekliyoruz-Suihi Garan Vehleten bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1952
  • Genç millî takım idmana başlıyor Nisan bidayetinde Belçikada on üc milletin iştirak edeceği gene millî takımlar futbol turnuası için hazırlıklara girişen alâkalılar,ilk olarak bu işe istanbul Futbol A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.12.1952
  • TIMARHANEDE YIL Helaya yaklaşınca sol kolu,sol bacağı sakat iri bir adam yanıma yaklaştı Doktor baba büyük çinko tasını uzatmış «çoıim.çorba» diyor [Baş tarafı 1 İncide] haklarla,emaye kaplanmış geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Sadi BORAK 1 12 3 4 5 e 7 t I 0 10 11 12 2 3 4 5 J1-6 7 8 pL İBIHH 9 10 11 12 Soldan sağa 1 Serseriye öyle de derler;Berberin elindeki.2 Nefesli sazlardan;Ağacın kolu.3 Fizikte bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1952
  • Ahmet Ağa,Piyale Paşanın kafasını bir darbede vücudünden ayırdı 194 Artık oraya hâkimdi» Tekrar parmaklarının uçlarına ba sarak kapıya gitti» Ramazan ağaya gelmesini ihtarla adamı Öldürdüğü küçük kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1952
  • Yaşını tayin mümkün değildi,irmi de kırk beş te olabilirdi,u aavallı mahluk,kadından ziide,pis bir kadın karikatürü 'i.Dükkânında dünyanın en gü 1 kızlarının resimlerini görenrnn ondan tiksinmemeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1952
  • TAİIHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZİZ ÖZBAY Peter ve Lena arasında başlayan plâtonik aşk 7 Kendisine takdim edilen güzel Lena'yı,uzun zamandan beri içinde hapsettiği genç kızlık hüviyeti ile ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Kasımpaşada meydan muharebesi [Baş tarafı 1 incide 1 Kasımpaşada Arabacı sokağı 20 numaralı esrar ve kumar kavesini işletmekte olan Korsikalı Mustafa Sılam ile,Kasımpaşa Muvakkıthane Caddesi 11 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Döviz kaçakçısı [Bas taralı 1 İncide] tifade ederek harice külliyetli miktarda döviz kaçırdığı hususunda bir ihbar yapılmış bulunan Edvin'in bir ay kadar evvel Emniyet Şube Müdürlüğüne müracaat edip,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Fransada kabine buhranı [Baş tarafı 1 incide] binenin uzun süren bit kabine toplantısı soauada Ani olarak yayınlanmıştır.Cumhurbaşkanı Vincent Auriol,Pinay'ın istifasını önce reddetmişse de,müteakiben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Adanada sel felâketi tehlikeli bir hal aldı Dağdan inen sular batı mahallelerini Adana.23 AA.Dört günden beri şehrimizde devam eden şiddetli yağmurların mey dana getirdiği seller bugün şehrimizde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Edenin Türkiyeyi ziyareti o-İngiliz Dışişleri Bakanı Ankarada Orta Doğa meselelerini müzakere edecek Londra,23 Nafen)ingiliz Dışişleri Bakanı Anthony Eden'in,Türkiye ile Yunanistan!ziyareti ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Malatya suikastçıları Ânkarada yargılanacak Araştırma neticesin Fazılın mektupları Ankara,23 TA)Malatya suikastı hâdisesinin Malatyadan gayri Türkiyenin büyük merkezlerinden birinde muhakeme edilmesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Köprülü DaGasperi Romada [Bas tarafı 1 incide] İtalya ile Türkiye arası rida ticarî mübadeleleri genişletme t nususunda iktisadî meselelere husıı sî bir dikkat hasredilmiştir.Bu ziyaret iki dost ve mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Hakimin evini soyan hırsız [Baş tarafı 1 incide] evine meçhul bir şahıs girmiş ve bazı giyim eşyası çalarak kaçmıştır.Dün polise müracaat eden hâkim,bir müddet önce hırsızlık suçundan mahkûm ettiği Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Beyrut önlerinde deniz kazası [Baş tarafı 1 incide] oturduktan sonra ikiye uölünerek sulara gömülmüş öif.Tahlisiye faaliyetinde esaslı bir rol oynayan Lübnanlı klavuz kaptan Baltacı,bugün öğleden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • [Bu yazılann bütün haklan «Milliyet» adma ııııılıf—Jul'!Rakibinmin tırnakları vücudumu kanrevan içinde bırakmıştı 88 Bu hesaba göre rakibimin tırnağının veya tırnaklarının olmaması icabederdi.Zira mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Başbakan Izmire gidecek [Bas tarafı 1 incide] tir.Başbakan şehrimize gelir gelmez Konak meydanında İzmirlilere bitap edecektir.Başbakının bu ko ılışmasına siyasî çevrelerde büyük bir ebem miyet atfedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Orta-Doğu müdâfaa projesi Kahire Büyükelçimiz Mısır Dışişleri Bakan Vckiüyle mühim bir görüşme yaptı Kahire,23 THA)Mısır Dışişleri Bakan Vekili Fethi Rıdvan,dün Kahiredeki Türkiye Büyükelçisini kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Basarın hitabesine Basbakanın mukabelesi [Bas tarafı 1 incide] böyle bir yola gidildiğini söylemiştir-Bilâhare istanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Basar söz alarak Başbakan Adnan Menderes'in Grupun gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1952
  • Ticaret [Bas tarafı 1 incide 1 lav heyetinin anlaşmalar imza etmek üzere Ankarayı ziyaret eeceğini ilâve etmiştir.Yugoslavya Türkiyeye vagon,maden sanayii mamulûtı,elektrometrelerle diğer makineler ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.12.1952
  • «Bu Kız Böyle Düştü» filminde Nevin Aypar ve Bülent Ufuk Bu kız böyle düştü Bu Kız Böyle Düştü fil mi tamamlanmıştır-Filmin kısaca mevzuu şudur:Bir tren makinistinin kızı olan Naciye,zengin bir delika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.12.1952
  • Devlet Orman İşletmesi Giresun Müdürlüğünden 1 İsletmemizin Aksu bölgesi sahil deposunda mevcut 1406 adede denk 475-257 metreküp lâ,din tomrukları üc parti halinde 22/12/952 tarihinden itibaren 10 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.12.1952
  • BOŞ YERE ğ$,m^ ISTIRAP 8 İL ÇEKMEYİNİZ J"T| Wk wk 43 T BAŞ AĞRILARINA KARŞI BEBjflTI KULLANINIZ Baş,diş,adale,sınır k«ıw ağrılarını teskin eder îTri Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.12.1952
  • SAFİR GENEL TİCARET T.A.Ş.J Yeni Telefon numarası 4 4 6 8 8 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.12.1952
  • e*t bir parfî VARTA AKUMULATORLERİ ^GELMİŞtİR^ m f,Otomobilinizde,Traktörünüzde,Kamyon veya Deniz Motorunuzda her zaman,dayanıklığı ile dünyaca şöhret kazanmış olan VARTA akümülatöruııü kullanınız.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.12.1952
  • 10 BUYUK YARAMAZ Ten Little Niggers)Piyes 3 perde Yazanı Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vafi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.19 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.12.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CBMAL ttohiiiy* Ifutehaasım Paaardan ba#ka.her gün sabah saat 10.1O-13J.00 öğleden sonra 14.S0-1T.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.12.1952
  • toplantılarda cazip olmanın ilk şartıdır!Cilt güzelliği için tamamen hususi ve yepyeni bir formülle İmal edilen Yeni Puro Tuvalet Sabunları 17 4 cildinizi temizler ve besler,4 teninizi kadife gibi yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.12.1952
  • ist.Lvz Amirliğinden Salihli mühimmat deposunda 12 adet 40X60X14 ayaklık Fit)Amerikan barakasının kurulması işi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur-Keşıt bedeli 20591.87 lira geçici teminatı 1544.40 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.12.1952
  • RADYOLAR Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo Salon Orkestrası Konseri 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havaları «Pl» 15.00 Kapanış-18.00 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.12.1952
  • Leyna Nal Jean Simmons Henüz 23 yaşına girdiği halde san'at hayatının en üst basamaklarına ulaşabilen bu sevimli İneiliz artisti,simdi kocası Stewart Graneer ile bir film çevirecek-Bu filmi çevirmek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8