Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • Başbakanın dünkü beyanatı uyandırdı Muhalefet çevreleri dahi Menderes'in açık ve kesin beyanatını tasviple karşılıyorlar i WH m ı.C.H.P.Meclisi dün bir toplantı yaptı Ankara 21 Milliyet)Başbakan Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • Avrupanın en kuvvetli ordusu Türk Neşredilen istatistiğe göre Türkiyeyi,Fransat Yunanistan?İngiltere» italya.Portekiz ve Belçika takip ediyor Washington 21 T.H.A.Amerikan hükümeti tarafından neşredilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • Üç ay önce esrarengiz bîr şekilde ölen hukuk talebesi Harika Ganbakan Harika Canbakanın I II olumun esrar Üç ay önceki esrarengiz ölümün tahkikatına yeniden başlanıyor Adliye tarihimize «Harika Canbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • 1 Kore şehitleri için okutulan mevlûd İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğî dün Sultanahmet Camiinde Kore şehitlerinin adz rnWari-Bİr COk de*eIU hafızlarm ^raketö»bumevmWhrinZ?e inkara Radyoları tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • V£ğA* V6bN+amkimı\an um m^m s Güreşin sonuna yaklaşmasına rağmen Celâl oyun alamıyordu 81 Nitekim haamım sarmayı BSk meğe muvaffak olamam.Adamakıllı yorulmuş,kan ter İçinde kalmıştı.Aynı zamanda mücad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • Bir mesaj yayınlıyacak olan Eisenhower Amerikada komünizm ile mücadele Eisenhower komünist tehlikesinin hakiki veçhesini bir mesajla Amerikan milletine bildirecek New-York 21 A.A Başkan Eisenhower'ln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • Tun us beyi müşkül durumda Fransız tekliflerini kabul etmesi üzerine Tunuslular tahtan çekilmesini istiyorlar Tanca 21 AP)Tunus Beyinin Fransız tekliflerine kısmen boyun eğmesi yeni bir siyasî buhrana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • Ticaret Bakanı şehrimizde Enver Güreli bugün Se-I lânik'e hareket ediyor Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli» dün sabahki trenle Ankaradan şehrimize gelmiştir-Ekonomi Bakanına,Dış Ticaret Dairesi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • Bugün Roma'ya' hareket edecek olan Dışişleri Bakanımız NATO memleketleri Dışişleri Bakanlan İle bir arada Foto:AP)Dışişleri Bakanımız dün Ridgway,Carney ve Mountbatten ile görüştü Roma,21 AA.Tür kiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • Evvelki gece yeni bir cinayet daha işlendi MecidiyekÖy'de on dört Kıpti bir olup bir genci bıçak ve odunla öldürdüler Evvelki gece Mecidiyeköyünde ı Hadise ğu şekilde cereyan et« yeni bir cinayet dana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • Otlakçılar cinayetinin katili kim?îki ay kadar evvel;27 ekim pazartesi günü Fatihte Büyükotlakçı sokağında oturan ve arabacılık yapan İsmail Se merci adında bir gene evinin biraz ilerisinde muhtelif y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • TIMARHANEDE Müthiş bir kükreyiş karşısında bütün eroinciler koşarak yataklarına sığındılar c Bu bakıştan cüret alan eroinci açıkça yalvarmaya başlayınca bir daha baktı.Meğer o bakış yıldırımmış,arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • j P i| J ı?lib.j&J i m ri/ite Kış mevsimini Nice şehrinde geçirmekte olan Ağa Han Londraya gitmekte olan Pakistan Başbakanı Khawja'yi köşkünde misafir etmiştir.Besimde A.ğa Han ve oğlu Ali Hanı Pakist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • GALATASARAY RAPİDLE DÜN 1-1 BERABERE KALDI Şehrimizde misafir bulanan Av usturyanın Rapid takımı dün son karşılaşmasını Galatasaray yapım* ve maç 1-1 berabere neticelenmiştir» Resimde Hüse yinin netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1952
  • f/buk 'ttoMum Bugün hava açık geçecek öğleye doğru biraz kapanacaktır.Hava,sıcakhğım muhafaza edecektir.•MUtBl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.12.1952
  • TOPLANTI 37 nci dönem süvari yedek subay talebeleri 24 aralık günü Ayazağadaki okul binasında toplanacaktır.TÖREN •fr Fransız iktisatçısı Charles Gide'nin ölüm yıldönümü münasebetiyle 29 aralık pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Hir.4 22 Aralık Rıı.9 K.A 1952 Aralı 1372 Pazartesi 1368 VAKJ tT VASATİ EZANI Güne?ogle îkind Akşaı Yatsı Imsal-7.22 12.12 14.22 Tl 16.44 18.22 l 5.34 2.39 7.28 9.48 12.00 1.39 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Kanser:Büvük mtıamve mühim Bir «Kanser yaşı» olmak lâzım gelirse de kansere bir yaş hududu tâyin etmek güçtür-Zira küçük çocuklar,genç kadınlar kansere ihtiyarlar kadar maruzdur-Yazan Dr.Recep FERDİ K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Kaçakçı kamarotlar o-Kadın yolcuları alet eden üç kaçakçı yakalandı Ankara vapuru kamarotlarından bazılarının yolculara eşya vererek gümrükten ge girdikleri ve bu eşyayı yolcuların adresine gidip aldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Üniversiteli bir gencin ölümünü örten esrar nedir Cağaloğlu Talobe Ymelunda kalmakta olan Hukuk FakülteBi öğrencilerinden Özdemir Tokman dün gece muhtelii.yerlerde içtikten sonra kendisini bilorriiyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Pamuk rekoltesi geçen yıla nisbefen bol ve bereketli Bu sene pamuk rekoltesinin geçen seneye nazaran daha bol ve bereketli olduğu malûmdur,Bilhassa Çukurova e Ege istihsal böJgelerinden piyasamızı gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Amerikalı Millî Eğitim mütehassısı hastalandı Bir müddettanberi ğehri»rüzde misafir olarak bulunan Amerikalı müteha33i3 profesör Eilaworth Tompkins,cumartesi günü rahatsızlandığı için tcrkiklerino dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Röportaj Derya kuzuları bunlar!Hay babbhaaam Haaaay!üskumrkiifleees!Fatih Malta çarşısında üç beş balıkçı dükkânı çığırtkanı ileriki sebilin önünde pazar kurmuş olan «Küçük Balıkçılar Halk İstihsal ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • P O LİSTE if Eminönü Halkevi hademelerinden Nahide dün polise n^111' caat ederek.tüccar olduğum' soy leyip kendisini lokantaya ^afi0n eden bir şahsın,kolundaki liralık bileziği alarak söylemiştir.Hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • KİSA ic 12 ilâ 17 ocak arasında Kopenhag'da 20 den fazla milletin talebe birlikleri mümessilleri raşmda bir toplantı yapılafal£ tır.Bu toplantıda ayrı ^l lerin yüksele tahsil mensupla* arasında bir kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Hazret!Muhammetten sonra 9 evrı Yazan:S.NAFİZ TANSU Allahtan beni korkmağa davet edecek ancak vicdanımdır 131 Ya Musa,biz yalancı olmıyacagız,onlar suçlu olacaktır.Zira harbi biz istemedik,kandökülmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Şehrimizde yeni aç;Saçak dispanser,doğum evi ve kreşler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından İstanbul has tahanelerinin yatak adedinin art tmlmasına karar yenlmişar.Üsküdardaki Zeynep'oımıl ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Birleşmiş EV!iilet9®r nezdindeki delegemiz döndü Birleşmiş Milletler nezdindeki TürJc deie#esi Osman Basman dün saat 16 da uçakla Londradan şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Üniversitelilerin yaptıkları toplantıdan elde edilen son kararlar Türkiye Millî Talebe Fuc'evas yorumun İstanbul teşkilâtına bağlı üç birlik ve on sekiz cemiyet başkanı,lederasyın GeneJ Başkanı Ali İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Kurtlu kahveler o-Tekel ve Sağlık Bakanakları bu hususta tedbirler alıyorlar Son günlerde gümürklerden çekilen kurtlu kaa/eleı piyasaya sürülmüştür.Sağlık ve Sosyal yardım Müd uûüğli tarafından sıhhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • HALKİN SESİ Dört yıldır lâmba bekliyen bir sokak Üsküdar'da Selâmi Ali mahallesinde,Karakolhııııc sokağında oturan ve sokak sakinleri adına yazdığını bil direrek iş adresini de ilâve eden Celâl Şentür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • Şehir Tiyatro karışıklık ha Valinin san'atkârlarla uzun uzadaya konuşmasının hiçbir işe yaramadığı anlaşılmış bulunuyor İstanbul Şehir Tiyatrosunda birkaç gün evvel Vali ve Belediye Reisi Profesör Gök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.12.1952
  • BViektepSerde menenjit vakıaları görül meye başladı Şehrimizde,son zamanlarda sık sık tifo augmntibm sonra şimdi de yer yer menenjit vak'a larına rastlanmağa başlanmıştır.Bu hastalığın bilhassa ilkoku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.12.1952
  • Siyası icmal lunus Bayının kararı Tonus Beyi,Fransızlar tara-fından iki ıslâhat projesini uzun bir mukavemetten sonra imza etti.Nihay ite kadar mücadeleden vazgeçerek tay ve tahtanı bu uğurda feda eyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Demiryolu işçiierinin yılı k kongresi yapıld Demiryolu işçilerinin yiihk kongresi Siricecıdeıd,merkee binasında yapılmıştır.Kongrede ge^en yılm faaliyet ve muhasebe raporu okunmuş,daha sonra Işçilsı*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • p KIRIKKALE Şubemia Bu gün açflldı 22 Aralık 1952 Akbank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Edinburg dükü ilk uçuşunu yaptı Londra 21 Nafen)Pilotluk dersi almakta olan Dükü dün ilk de'a olarak tek başına uçağını kullanmıştır.Hocası,Edinburg Dük inüa çok güzel bir uçuş ve iniş yapmış olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Stalin barış mükâfatını kazananlar Paris,21 A-AO Moskova radyosunun verdiği bir ha bere göre 1952 senesi Stalin barış mükâfatı şu şahıslara verilmiştir:Fransız muharrirlerinden lives Parge,Rus muharri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Izmirda bir çocuk tiyatrosu kuruldu îzmir,21 CT-H-AO Şehrimizde kurulmasına karar verilen Çocuk Tiyatrosu dünden itibaren faaliyete geçmiş bulunmaktadır-Bu münasebetle tiyatronun kurucuları ile bizzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Küba'da bir isyan hareketi Havana ı,21 ANKA)Hükümeti devirmek hazırlıklarının meydana çıkarılmasiy le bugün 10 yüksek rütbel denjz subayı tevkif edilmişler dir-Geçen hafta Nevyork şehrinde 4 Havanalı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • israil Polonya ihtilâfı_İsrail hükümeti» Polonyadaki İsrail Elçisinin geri çağırılmasını isteyen notayı reddetti Kudüs,21 AP)israil hükümeti» Polonyadaki İsrail Elcisi Leon Kubovy'nin geri çağırılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Amerikanın hudut dışı edeceği kadın gazeteci Aslen Mısırlı olan fin bir Rus casusu lakla itham ediliyor yet propagandası yapjnağa başlamış ve Rus casusluk şebekesi ile daimî temas halinde kalmıştır-Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Birleşik bir Avrupa fikri Delft Hollanda)21 T-H A)Ef İcarı umumi venin Birleşik Avrupa devletleri hakkında ne düşündüğünü öğrenmek maksadiyle.Hollandanın Delft ve Bolsward şehirlerinde,tecrübe mahivet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Otomobil çalan itfaiye erleri Paris.21 T-HA-Son za manlarda birçok hususî oto mobillerin kaybı meselesi hak kında tahkikatta bulunaı Fransız polisi,hiç beklenil meven bir neticeve varmıştır Filhakika,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Yapışık kardeşlerin ikincisidir öldü Menplis Tennesee 21 A.A.Curadaki yapışık kardeş lerden ikincisi de dün akşam ölmüştür.Operatörler onu kurtarmak için her hançi bir müdahalede bulunmamışlardı.Başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Amerikada gansterlere ksrşı savaş açılıyor Albany,21 A-A.Nevyork Valisi Dewey ile** Nevvork Cinayet Komisyonu bugün yaptıkları toplantıda,sen rin sahillerinde faaliyette bulunan gangsterleri temizleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Draper Alman Başbakanı Adenaeur'Sa görüştü Bonn,21 Nafen)Dün burada Amerikanın Karşılıklı Güvenli Teşkilâtı Avrupa Baştemsilcisi Draper ile Batı Almanya Başbakanı Adenauer arasında mühim temaslar yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER İSRAİL Türkiyenin yeni israil Ortaelçisi Şefkati Istinyeli,Cumhurbaşkanı Benzvie'ye yarın sabah itimatnamesini sunacaktır.AMERİKA Birleşmiş Milletler genel kurul başkanı Lester Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • İngiltere'deki son kasırgada ölenler Londra 21 T.H.A.tngilterede hüküm süren son kasır ge esnasında asgart 8 in öldüğü haber verilmektedir.în#iltörenin her tar.unu kaplayan kasırga,bilhassa kuzey ve o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Dr.Schact dün Almanyaya döndü Şam,21 T-H-A-Suriye hükümetinin davetlisi olarak iki haftadan beri bu mem lekette tetkiklerde bulunan tanınmış Alman maliciyecisi Dr-Schact bugün uçakla Almanyaya dönmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Yedek subayların yılbaşı izini Ankara 21 TA)Yılba&ı dolayısiyle 27 aralıktan 5 ocağa kadar izin verilen yedak subaylar cumartesi günü izinlerini geçirmek üzere memleketlerine gideceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • îg&e Terbiyeye dair Saat üçte otobüsler epey tenha oluyor.Önümüzdeki sırada iki genç oturumş,bir kaç yolcu da pencere önlerine serpilmişlerdi.Rahat rahat konuşabilmek imkânı çe nelerini açmıştı.Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • I İKTİBAS Edisona göre saadet çalışyalnız çalışmaktır Fakat yalnız Edison değil,daha bîr sürü bî gin ve fiuozofiarda aynı fikirde.Ancak her çalışma şeklinin gerçek saadete erdiretiieceğini kimse iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Nikahlanmak isteyen metresini bıçakîayan azı&e aşık Evvelki gece Kasımpaşada genç ve güzel bir kadının ugıı yaralanması ile neticelenen Kan lı bir hâdise olmuştur.Zıncirlikuyu caddesinde 290 numarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Kadın kiracısına yaralan hiddetli ev sahibi kayıp Dün sabah saat 10.30 sırnîannda Alemda.da Pertev paşa sokağı 17 numaralı evde oturan Vahap Çakmakla kırağısı Aysel Dömec elektrik parası yüzün* den ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Bir buçuk kiloluk bir çocuk doğdu îzmir,21 T-H-A)Şehrimiz îsci Hastahanesinde Sabiha Taneüner adında bir kadın 7 avlık ve bir bucu kilo aeırlı&ında bir cocujc diinvava jretirmistir-Erkek olan bu çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Yugoslavya'dan ithal edilecek pamuklu Ankara 21 T.H.A.Yugos,lavyadan ithal edilene* 5UU bin liralık pamuklu mensucata nit akreditif müsaadesi verilmiş ve Merkez Bankası buna aic muameleye tevessül etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • Dil derdi Dünkü yazımızda^ ve bilemeyiz kaçıncı defa olarak,şivelere,ağızlara saplanıp kalan yazarlara dokunmuştuk.Buna sebep tc Yeditepe'de Mehmet Fuadın yazmış olduğu «Köylü Konuşması» başlıklı yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.12.1952
  • KRAL FARUK BİR CANI MIDIR İ/M3T O E Al* M 82 Majeste!En cok sevdiğiniz spor hangisidir?Faruk elindeki hafif karabinayı el kundağından tutup sallıyarak:Avcılık!dedi-«Belki kan dökmek hos bir sev d,eğil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.12.1952
  • 11953 yılı fotoğraf müsabakasını Kit Kristian Helm adlı Danimarkalı bir kadının resmiyle Bel-i çikah fotoğrafçı Jean Pierre kazanmıştır.Kit Kristian geçen yıl bocasının çok içki içmesinden I şikâyet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 22.12.1952
  • Başkumandan Ebu Ubeyde,ricate mâni olmak istedi ama Filleri gören bütün islâ m süvariler,şimşek hızıyle çekiliyor.Zab köprüsünden kendilerini beriye atmağa çalışıyordu.Fakat köprü,Ubeyde'nin evvelden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.12.1952
  • Avusfuryanın şöhretli fakımı Rapid şehrirnizdeki son maçıno dün yaptı BûBw«S»ij ii)V w SŞfjpi X'-fry' j^iWjlUIMi^llIM^ 1 Çak şanslı bir kaleci olan Pflug Rehanın yüzde yüz gollük bir sütünü kornere çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.12.1952
  • Dünkü ve cumartesi günkü hasılat Galatasarayın Rapidle yaptığı müsabakada 18148 kişi seyirci bulunmuş ve 31493 lira hasılat elde edilmiştir.Cumartesi gllnkü Be^ktaş Rapid macında ise hasıllt 23016 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.12.1952
  • F.Bahçe Karşıyakayı dün 4-1 mağlûp etti Fenerbahçe idarecileri Izmirde koymuşlardır îzmir 21 T.H.A.Şehrimizde bulunan Fenerbahçe takımı bugün ikinci ve son maçım İzmir lig şampiyonu Karşıyaka ile yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.12.1952
  • Adalet Ankarada G.Birliğini Ankara 21 ANKA)Ankara Spor Yazarları Derneği tarafından iki maç yapmak Üzere getirtilen İstanbul profesyonel takımlarından Adalet takımı ikinci karşılaşmasını kalabalık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.12.1952
  • Dün yapılan basketbol maçları 2.ve 3.küme terfi maçlarının «on üçü Teknik Üniversite saha sında yapıldı ve bu suretle 2.vo S.küme takımları belli oldu.Dünkü maçlarda:Altınordu Davustapa^a lıulc man,Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.12.1952
  • Dünkü maçın tankidi RAPID TAKIMI ANSLI İDİ En kıymetli üç elemanın-j I ragmen-Avusturyida?b»zdan mahrum bir şekilde İs-den daha güzel tatbik oy tanbula gelen Bâpidliler,ilk I nuyorlarkarşılaşmada Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.12.1952
  • TIMARHANEDE TOfAW YIL Müthiş bir kükreyiş karşısında bütün eroinciler koşarak yataklarına sığındılar [Baş tarafı 1 incide] ten sonra,burnuna baş par« mağını dayayarak enfiye gibi çekti.Sonra onun yaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1952
  • TARİHTEKİ ^CİNAYETLER Nakleden:AZİZ ÖZBAY Peter,Prag'a düşmanı rol ı 5 ile lüzumundan ziyade ileriye gitmeğe,yüz kızartıcı hareketlerde bulunmağa sevkediyordu.Böylece zavallı mahlûk,babasının yanlış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1952
  • m 9HÂNL l 11 Aslanım,endişen olmasın,Kaya Icemmel bir hayat sürüyor cariyeniz mu 192 Herkes çelebi efendinin verdiği cevabı işitecek,en köhne kimselerin bile cesaretleri artacaktı-O itibarla boynunu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1952
  • BULMACA Haziriiyam ^Sarii BORAK 1 2 3 4 5 8 7 8 10Jlj£,S°ldan sağa 1 Gezme mahalli iki kelime)2 Nizam dinlemez;İnkıraz bulmuş bir millet;İşaret sıfatı 3 Jtki harf;Yamyassı;Bu naklık 4 Cilt;Tersi köpek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden ver Sen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı va zıh yiyecek ile yakacak mad si hizalarında yazılı gün ve saatlerde kanalı zarfla Ankara S-B-1 No-h Sa-Al-Ko-da s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1952
  • Dudağım için hemen bir şey yapabilir misiniz?dedi.Doktor ilerledi,kalın ve küt şahadet parmağım hastasının üst dudağına bastırdı,baktı ve:Bu operatör işi.Benim ihtisasıma dahil değil,cevabını ¡erdi.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.12.1952
  • mı mm.AHfğ9Afi fBn yazı kırın bütan hal dan «Milliyet» juhna malıfuadur] [Baş tarafı 1 incide 1 hal bir tek kle taktım ve yüklenmeğe başladım.Rakı Dim tekrar canlanmış ve karşı koymağa oaşiamıştı.Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • arloya yapılan ICZcl Roma sinemalarının birinde büyük sanatkâra sevgi tezahüratı gösterdiler Roma-21 AP)Roma talebeleri bugün meşhur aktör Charlie Chaplin'e muazzam te zahürat yapmışlardır-Buüün Roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • M.P.Bursa mitingi Bolükbaşının yaptığı uzun konuşma diğer hatiplerin kürsüye çıkmasına mani oldu Bursa 21 Milliyet)Millet Partisinin tertiplediği miting bugün saat 13.30 da Cumhuriyet alanında yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Almanya dün Yugosiavyayı 3 2 yendi Ludwigshafen 21 A.A.Havanın yağmurlu olmasına rag men bugün burada yapılin Yugoslav Alman mili' fucool maçında fO.000 seyirci bulunmakta:idi.Durmadan yağan yağmurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Beynelmilel bir kaçakçı şetrekssî o-Şebeke efradı arasmda henüz ismi açıklanmayan bir Türk de tevkif edildi Bonn,21 THA-Amerikan polisi,işgal bölgesinde,uyuşturucu madde kaçakçılığı ile iştigal eden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Fransız Cumhurbaşkanının gelini sürat rekoru kırdı Marsilya.21 AP)Fransa Cumhurbaşkanının gelini Jacqueline Auriol bugün kendisine ait bulunan dünya İca1 dınlar uçak sürat rekorunu kırmıştır.Kadın hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Amerikada komünizm ile mücadele [Bas tarafı 1 incide] tecilere verdiği demeçts Başkanın,komünist tehlikesini Amerikan milletine izah için,müstakbel kabinesi erkânından dört kişi ile birlikte bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Köprülü Romaya gidiyor [Baş tarafı 1 incide] Dışişleri Bakanlığının bulunduğu Shigi Sarayına azimetle burada Başbakan ve Dışişleri Bakanı De Gasperi ile bir müddet görüşecektir-Türkiyenin Roma Büyükel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Bışlııkâ [Bas tarafı 1 incideJ veriıen izahatı mütalâasız kay detmekle iktifa etmişlerdir.MUHALEFET BAŞMUHARRİRLERİ NE DİYORLAR?Başbakanın daveti üzerine dünkü basın toplantısında bulunan Dünya gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Harika Canbakanın ölümündeki esrar [Baş tarafı 1 incide] geniş ölçüde dedikodusu yipılarve nihayet bir çok bakımdan izaha muhtaç bulunan bu hadi se,muhakkak ki 952 yılııjı en karanlık ve meraklı vak'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Evvelki gece bir cinayet işlendi [Bas tarafı 1 inciıle] i Mecidiyeköyünde tepeüstünde-ki gecekondularda oturmalcta olan Tahir,Bahriye adında bir i kadınla metres hayatı yaşamaktadır.Halen Tahirden hâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Üsküdar D.Pilçe kongrasi dün toplandı D.P.Üsküdar ilçe kongresi dün saat 14 de Sunar sinemasında aktedilmiştir.Kongrede Q.P.istanbul Milletvekilleri,Ankara D.P.il başkanı ve partililer hazır bulunmuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Bir bar artisti arkadaşının kol saatini çaldı îzmir 21 T.H.A.Kordondaki Şen Bar artistlerinden Serbahi Havikyan admda bir artist aynı barda çalışan Jale Teker'in sarhoşluğundan bilistifade kolundaki a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Yanıkara Hastalığı Önlendi îzmir 21 CTH.A.Eır müd det önce Tuzçullu köyü hayvan* larında görülen Yanıkara hastalıgrı ilimiz veteoiner taskilatinin devamlı çalışmaları neticesinde tamamen önlenmiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Haetaiıanelerde muayene ücretleri ^kaldırılacak Ankara 21 ANKA)Bilindiği gibi hostahanelerde muayene ücreti olarak elli kuruş bir para alınmaktadır. Her ne kadar bu para çok cüz'î ise de,hastaların bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Mr.Stalin 73 yaşına bastı Londra 21 AP)Bugün bütün Doğu A.vrupa komünist memleketleri radyoları Dütün ya yınlannı 73 üncü senei devriyesini tes'it eden Stalini m^the ve tebrike hasretmeyi vazife edinm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Zekâi Okan ftiapolide Genelkurmay İkinci lîaşkam Amiral Carney ile görüşecek Napoli,21 AP)Türkiye/Genelkurmay ikinci Başkanı General Zekâi Okan bugün,Atlantik Paktı Güney Avrupa Kesimi Komutanı Amiral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Gromyko şecaat ı arzediyor!I Birleşmiş Ulletlerdeki Kus delegesi Amerikan askerlerim Kasaplık la itham etti New-York-21 AP)Itosya bugün Kenedeki Amerikan as-İteri makamlarını kasaplık ve,komünist esir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Güney Avrupada yağan yağmurlar büyük zararlara ve can kaybına maloSdu Paris.21 T-H-A)Güney Avrupanın birçok yerlerinde yağan şiddetli yağmur ve kar birçok su baskınlarına ve binnetice deniz ve kara mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Otlakçılar cinayeti [Bas tarafı 1 intidel O zaman yapılan tahkikat sonunda îsmaîlin arkadaşı Ethem tarafından öldürüldüğü neticesine vanlmıs ve Kthora tevkif edilmişti-Ismailin ğabeyleri M-Ziya Semerc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Hür Avnıpanın en kuvvetli kara ordusu Türkiyedir [Bas tarafı 1 incide] başında 20 tümenle Amerika ve kendisini 18 tümenle Türkiye takip etmektedir.Bu suretle,Türkiye,hür Avrupa memleketleri arasında e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • îzrair limanından yapılan tütün ihracı İzmir.21 d\HA Bir ay içinde limanımızdan ihraç edilmok üzere 2 milyon 558 bin 86R kilo tütüne ihraç lisansı verilmiştir-"Bu tütünlerin ihraç edildiği memleJıetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • NATO'daki Yunan personelimin aileleri bugün geldi İzmir,21 THA)NATO kuvvetlerine 'bağlı yunan subaylarının aileleri bugün şasi 15 30 da uçakla Gaziemir bava alanına gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Do&ii Güney Akdeniz hattına üç büyük ve lüks «^nır tahsis edildi İskenderun,21 T-HA)Denizbank.Doğu Günev Ak deniz hattına.İstanbul,İskenderun ve Adana vapurları eribi üç lüks büyük yolcu cemisi tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Virjinya tütünü mevzuunda Ece tütüncüleri acele bir karara varılmasını istiyorlar İzmir,21 T-H-A-Mer kezi îstanbulda bulunan Türkiye Tütüncüler Federasvonu son günlerce yaptığı bir toplantıda Türkiyed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.12.1952
  • Tunusbeyi müşkül durumda [Bas tarafı I incide] fi günden Deri Bey Tunuslular üzerinde hiçbir manevî tesir icra edememektedir.Bu suretle Fas Sultanından daha kol^y bir şekilde tahttan indirilmesi mümkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.12.1952
  • Eî.DÜNYAYI FETHEDECEK YAZI MAKİNESİ SSfeü x,V.Alman 'Mamulâtı Alman Sanayii nihayet narına bir yazı makinesi imal etti.Diana,portatif makinelerin kolayhk ve rahatlığı ile büyük boy makinelerin sağlaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • RADYOLAR İS 3DUİ 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış »terling Dolar Wt.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Kakoudes Açılış 787—280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapama 787.50 280.30 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • SEKERCİ Akideler Bergomot Nane Tarçın Sade Sakızlı Güllü Fındıklı Fıstıklı Âlt-JUHİDllN HACİ BEKİM BİR KISIM MAMULATIN FIATI.200 Badem ezmesi 340 çekeri 200 Çocuk icm badem ezmesi 400 Sekeri 200 Badem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • Devlet Orman işletmesi Giresun Müdürlüğünden 1_işletmemizin Aksu bölgesi Aksu sahil deposunda mevcut 1406 adede denk 475-257 metreküp ladin tomrukları üç parti halinde 22-12-952 tarihinden itibaren 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve euma günleri saat:13-16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve onma günleri saat:10-12 Top kam Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 18.40-16.80 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • Milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık »0 Ecnebi memleketten iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 linaü »ayla »ant.4 T.L.7 ve 8 inal tayfa saat.2,50 T.L.ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • Güzellik Banyonuzugüzellik sabunu ile yapınız ı En lüks Amerikan sabunlarının ayarında olan YENİ 'PURO TUVALET SABUNU yepyeni bir formülle imal edilmiştir.cildinizin derinliklerine kadar nüfuz ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN lu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA MatbaasX
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka her gUn sabah aaat 10.80-12.00 öyleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • ZAYİ İnebolu Nüfus Memurluğundan almış olduğum nüfus cüzdanımı ve askerlik terhis vesikamı kaybetim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.339 doğuıilu Hüsnü oğlu Mehmet Emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de VAHŞt KIZ Yazan:lean Anouiln Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42l5« Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselrinff Türkçesi:Reşlha C Vâfi Vasfl B.Telefon:40409 Pazar günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • Yazan:10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggertf)iyes 3 perde Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden Bankamız liman ihtiyacı için 8 adet vinç alınacaktır* Bunlara ait evsaf şartnamesi Malzeme Müdürlüğünden bedel' siz alınır Teklifler en geç 6 ocak akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • Kapalı zarf usulü ile ilân Belen Belediye Başkanlığından Yapılacak iş:1—iskenderun Belen Bucağında Belediye oteli inşaat» olup keşiflerde bazı düzeltmeler 'yapılarak yeniden kapalı zan usulü ile ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • 4 30 BAŞARI İLE KULLANILIR Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin ederaf Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Soğuk algınlığından mütevellit dermansızlığa karşı son derece fayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1952
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 5 ton irmik açık eksiltme ile 2/1/953 cuma saat 14-30 da Adapazarı As-Sa-Al-Ko-da satm alınacaktır.Bedeli 3750 Lira geçici teminatı 281.25 Lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan