Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • m12?*k iş W Başaran Denizaltı tamir gem esini t e s I imal di k Charleston deniz tezgâhlarında yapılan U-S-S-Patroclusdenizaltı tamir gemisi bir törenle Türk deniz kuvvetlerine devredilmiştir-Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • Sayarın kerimesi N.Gürsöyla bir mülakat Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve kerimeleri Nilüfer Gürsoy Atina,4 THA)«Atinaiki» gazetesi Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın kerimesi Bayan Nilüfer Gürsoy'la yapılan şay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • Gazeteciler Cemiyeti idare heyeti seçildi Dünkü seçimler sonunda eski idare heyetinden bir kişi kazandı.Felek Burhan ancak üçüncü yedek azalığa girebildi Heyecanlı «ecen Gazeteciler Cemiyeti kongresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • Kastamonudakj cinayetin duruşması Savcılık,Milletvekili Ahmet Keskin'i öldürenlerin idamlarını talep etti Kastamonu,4 TA)Kastamonu milletvekili Ahmet Keskini öldürmekten sanjî "Mustafa ile arkadaşı Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • M I ı I 65 Kral Faruk'un işlediği ve islettiği cinayetlere dair herkesten fazla bilgi sahibi bulunan Prens,kendisiyle yaptığımız müteaddit konuşmalarda bende su intibaı bıraktı-Esasen hüviyetinin açığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • Köy kahvesinde bir cinayet Adapazarı,4 Milliyet)Dün gece Hendek ilçesine bağlı Çarığı kuru köyünde fecî bir cinayet işlenmiştir-Aslen Akyazı ilçesinin Şarkı Beynevit köyünden olduğu anlaşılan Salih ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • Dükkân mı kaçak eşya deposu mu?Iskenderunda yakalanan Meh met Küçük isminde bir kaçakçı Suriyeden 16,000 liraya aldığı bir miktar malı,Mercan Şerif paşa Kızılay hanında 17 nu»arada elbise satıcılığı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • Adalet Bakanının beyanatı Ankara,4 A.A.Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ,Malatya hâdisesi dolayısiyle Anadolu Ajansına aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:«Vatan gazetesi başyazarı Bay Ahmet Emin Yalman'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • GÜYA DİN GAYRETİ İLE TERTİP EDİLEN Menfur Malatya suıkastınin içyüzü Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ,hâdisenin içtimaî nizamı ve ahengi bozmaya matuf terörist bir hareket olduğunu açıkladı Malatya,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • & &'thifanw Bugün şehrimizde hava,sabahleyin bulutlu ve muhtemelen hafif yağışlı geçecek,hava sıcaklığım muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • 3» 1 SSfc 1:Yunan Kralı Paul'e bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanımız evvelki Keçe halkın tezahüratına mukabele ederek Atlas sinemasından çıkarken Foto:İFA)Bayar ve Kral Paul'ün karşılıklı mesajları Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • İM Trygve Lie kararından dönüyor mu?New-York,4 THA)Bu gün resmen açıklandığına gö re,Birleşmiş Milletler teşkilâtının istifa eden genel sekreteri Trygve Lie'nin,1954 vıhnın şubat ayına kadar bu ifesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıraianm Anlatıyor!Türkiye Greko Romen güreş birincilikleri 64 Bir müddet sonra kulübe varmış,ilgililerden gereken müsaadeyi almış ve soyunup mindere çıkmıştık.Tam güreşe başlıyacağımız s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1952
  • Bir ihtiyarın garip iddiası 2 soyguncunun dükkânına girip paralarını aldığını ve kendisini öldürmek istediklerini iddia eden bakkalınifadesi bir hayal mahsulü mü Nişantaşı GUzelbahçe sokak 27 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.12.1952
  • Hic 5 1 Aralık Ra.17 22 1952 Kasın 1272 Cuma 1368 V AS ATÎ EZANİ Günea 7.00 2.28 Oile 12.04 7.23 İkindi 14.28 9.47 Aksam 16.41 12.00 Yatsı 18.10 1.38 İmsak 5.24 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • ÇAY it İstanbul Kız Lisesini Bitirenler Derneğinin tertiplediği yıllık tanışma çayı 22 aralık cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosunda verilecektirit Î.Ü.T.B.Kimya Talebe Cemiyeti yıllık tanışma çay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • KISA HABERLER Yunan işçilerinin ziyaretini iade maksadiyle 100 işçimiz yakında Atinaya gidecektir.•jf Geçen sene Lizbonda toplanan Beynelmilel Ticaret Odala-Kongresi 18-23 Mayıs 1953 Viyanada toplanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • P O LİSTE Dün öğle tatilinde Cıbali Tü tün Fabrikası işçilerinden Yaşar ve Cemal adlarında iki işçi aralarında kavga etmiş ve bunlardan Yaşar,Cemali yaralamış tır.Anadoludan mal almak için şehrimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Ortaöğretim müesseselerinde dinlenme tatili Şimdiye kadar ilkokullarla,ortaokullar ve liseler ayrı ayn zamanlarda dinlenme tatili yap makta idiler.Buna sebep te oc taöğretim müesseselerinin sömestr ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Buğday fflatları bir miktar yükseldi Serbest buğday piyasasında fiatlar bir miktar daha yükselmiştir.Has unlarda kullanılan lüks buğday 38,yüzde 4-5 çavdarlı sıra stiller 32 kuruştur.Yüzde 1 çavdarlı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Gıda maddeleri talimatnamesinin tatbiki Belediye gerek halkın sağlığım koruma gerek esnafın temiz ve muntazam ambalajlı maddeler satışını temin bakımından yürürlüğe girmiş bulunan gıda maddeleri talim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Şehrin imarı Boğazıçinin sahil kısmında herhangi bir inşaata müsaade edilmiyecek Şehrin imar ve bilhassa Boğaziçinin güzelleştirilmesi bazı inşaatla Boğaz kıyılarının kapatılmaması için Belediye taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • HALKIN SESİ Çımacı derdi Gazhanede oturan ve adiyle adresinin neşrini istemiyen bir okuyucumuz yazı* yor:«ikinci mevkide vapur yolculuğu yapmıyan veya o taraftan çıkmağa teşebbüs etmiyenler bilmez.Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Mahrukat fiatları yükselmeye başladı tabibi ile bazı satıleye verilecek iki odun deposu ı cılar mahkem 15 20 günden beri havalar gayet güzel gitmektedir.Fakat buna rağmen mahrukat fiatlarında bir mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Bir adam damadını tabanca ile yaraladı Dün akşam üzeri saat 15 sılalarında Unkapanında Bozdoğan kemeri civarında kanlı bir hâdise olmuştur.Kaıagümrükte oturan Hamdi ve camadı yeni aldıkları bir atı ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Eğitim Enstitüsü mensuplarının toplantısı İlkokul öğretmenleri,öğretmen okulundan mezun olduktan sonra tayinleri kendilerine tebliğ edildiği andan itibaren teçhizat bedeli adiyle bir bedel almaktadırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Edebiyat Fakültesi Cemiyetinin beyannamesi Edebiyat Fakültesi Mezunları Cemiyeti dün bir beyanname nesi ederek,son günlerde oazı mecmualar tarafından aleyhlerinde yapılan neşriyata ce/ap vermiş ve hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • 10 Arahk]5)52 tarihine kadar SÜMERBANKTA Açtıracağınız 150 liralık bir hesapla 1953 yılın m ikinci büyük ikramiyesi olan 20 BİN LİRAYI Kaza nabilirsiniz-Tasarrufunuzu Sümerbank'a yatırınız* Her 150 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Namık Kemal Gecesi yapılacak Büjük vatan şairi Namık Kemal'in 112.doğum yıldönümü mi iı.use be tiyle 21 aralık pazar gecesi Çapadaki eğitim esncitüsü konferans salonunda bir Namık Kemal gecesi yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • TekaOde sevkedilecek ilkokul öğretmenleri İstanbul ili dahilindeki İlkokul öğretmenlerinin durumları ilk öğretim müteffişleri tarafın dan tetkik edilmektedir.Müfettişler öğretmenlerin durumları hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Millî saraylar Saraydaki bir kısım eşyanın satılacağı haberi kaydi ihtiyatla karşılanıyor Ankaradan alınan bir habere göre B.M.M.Başkanlık Divânı,millî saraylarımızda bulunan ve tarihî bakımdan pek ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ayşede Hazreti Ali ile savaşa hazırlanıyordu 114 Cemaat Hacr bin Addî'nuı misaline uyarak ayağa kalkmış ve gönüllü yazılmıştı.Bir kaç gün içinde H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Kambiyo ve eıham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes AÇıllf} 790,50 280.50 u.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı;79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • jeriı san atkar Münir Nurettinin 2 aralık 1952 salı akşamı saat 21,15 de Saray sineması salonunda vereceği kon serin ilânını gazetelerde okuyanlar pek sevinmişler-Kimi görsem,«Güzel bir musiki ge* ces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.12.1952
  • Karışık haberler Ingilferede 1.200.000 kişi silâh altında İNGİLİZ SİLÂHLI KUVVETLERİ Büyük Britanya Savunma Bakanlığı geçenlerde muhtelif silâhlı servislerin 30 Haziran 1952 de mevcut durumunu açıklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • Kısa haricî haberler İTALYA if Yunan Kurmay Başkanı General Stilyanos Kitrilakis bugün uçakla Atina'dan Roma'ya gelmiştir.ALMANYA İC 1952 yılının ilk dokuz ayı içinde Almanyanın Munra ihracatı 25 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • Tunusta tethiş hareketleri devam ediyor Tunus,4 AP)Dün gece Gafsa şehrinin dış mahallelerinden gecen ve içinde Fransız emniyet memurları bulunan fair kamyona meçhul şahıslar ateş etmişler ve kamyondak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • Siyasî Icmaf Vifttorıo Orlando Birinci Dünya Harbine ııüıayet veren sulh muahedelerini bazırbyanlardan Hülyanın oski li.ı.joıuvaıu Vittoriu Orlando bir kaç gün evvel 9'Z yîsşında olduğu halde öldü.Mum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • Lübnan İdarsei komünistlerden temizleniyor Beyrut.4 Nafen)Lübnan Eğitim Bakanı Mecliste verdiği beyanatta,komünist olarak tanılan bir kimsenin öğretmen olamıyacağmı ve memur olarak da vazife göremiyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • Siyah Kebribı g.114 Fernando başını masaya dayamış,dalıp gitmişti.Niva onu uyuyor sandı,omuzlarından tu-Urak:Fernando,Fernando,dedi.Fernando başını kaldırdı:Gidiyor muyua?Evet.Derhal.Hayi kalk.Niva on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • 2 GÜN KALDI 100 LİRA İLE j 30 Aralık 1952 de 1 Müşteriye 1000 Altın 1 Müşteriye 100 Altın AYRICA Bir Çok T.Jih'iye ALTINLAR 8 Aralık 1952 Pazartesi akşamına kadar 100 liralık bir hesapla şansınızı den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • Fransız hükümeti güven oyu «İdi Paris,4 AP)Fransız Mîllî Meclîsi bugün 212 ye kargı 320 ile Başbakan Antoine PJnnay'e jçüven oyu vermis ve böylece yeni yıl bütçesinin miiza'kerlerine yol açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • Evereste çıkan isviçre heyeti Yeni DeVü,4 AP)Everest zirvesini fethe çıkan bir İsviçre seferi heyetinden uzun müddetten beri haber alınamaması Yeni Delhi'deki İsviçre Ortaelçiliği mensuplarını vahim e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Amerikalılar Birleşmiş Milletler teşkilâtında komünistliğinden şüphe ettikleri her memuru Amerikadan çıkaracaklarını bildirdiler Nevyork,4 TJUL)Amerikan aleyhtarı faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • ingiltere Malezyaya veriyor General Sir Gerald Templer,Ingilterenm Malezyaya iç işlerinin sevk ve idaresinde tam istiklal vereceğim söyledi Lcndra 4 AP)General Sir Gerald Templer bugün tngilto'cniıı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • Mau Mau'cular birbirine duştu Nairobi,4 Nafen)Kenyaca karışıklıklar çıkarmış olan Kiyu Kiyu kabilesine mensup olan Eliu Mathu,radyoda yaptığı bir kcııugmada kabile efradından Mau Mau teşkilâtı ile alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • Amerikan uçaklarına yol gösteren kuzey Koreliler Londra» 4 Nafen)Moskova radyosunun verdiği bir habere göre.Kuzey Kore başkenti Pyongyang da 3 «casus» ateşler yakarak Amerikan bomba uçaklarının atışın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • ÖÖRt Ağaçlı oteli Gazeteler yazdılar.Ağaçlı da bir turistik otel yapılacak,istirahat etmek istiyenler için ideal bir yer olacakmış.Hattâ şimdiden küçük issiz güçsüzler burada istihdam edilmek üzere ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • İKTİBAS VII.Edvardla Çar Nikolayı ayağına getiren kadın Daha çocuk denecek yaşda,ateşli mizacı ve sevgisi ihtirası ile sürüklenerek maceradan maceraya atılmış olan Karolin Ötere,gençliğinde biriktirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1952
  • Şehrimizin tiyatrosu Düı:Vahşi Kız hakkında yazarken' inanını/iyim sızlıyortlu Bizin şu Şehir Tiyatrosu'ıii!ciddice ahnak iyin elimizden gcıeıü yaptık,hattâ sırası geldi ıiıizaeımızı zorhyarak hoş god
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.12.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kafkasyanın Zergeran köylüleri ölülerim kuşlara atardı iki tepede ayrı ayrı beslenen kuşlardan çaylaklar kadın,kargalar da erkek eti yerlerdi.Bu kuşlar gayet korkunç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1952
  • mm S t 1 Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar düıT beraberinde Vali ve Belediye Başkam olduğu halde dün Orduevlne gitmişler ve bir müddet istirahat etmişlerdir.Foto:Milliyet ÎFA)2 İngiltere Başbakanı Churr ch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1952
  • 'WWWWWNMWIAiVWAIV^MMWVWVW* Bundan on beş gün evvel şehrimize gelmiş olan Fransanm meşhur Maggy Rouf Terzilik Mües-Y sesesine mensup mankenler An karada da bir iki defile verdikten sonra Beyrut'a gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.12.1952
  • İngiltere karşılaşıyorlar iki takım,ingiltere Federasyonunun kuruluşunun 90.yıldönümü münasebetiyle mayısta Londra'da karşılaşacaklar İngiltere Futbol Federasyo-Macaristan millî takımı kur'anu 90 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1952
  • Reha Eken nişanlandı Galatasaray kulübünün.ve millî takımın santrforlarından Reha Eken dün nişanlanmıştır-Nişan merasiminde akraba ye yakın dostları bulunmuş ve aile arasında samimî bir nişan merasimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1952
  • Mermingas Oiimpi-yakos'a reis oldu Atina,MRS)Yunanistanin en kuvvetli ekiplerinin bağında sayılan Pire'nin Olimpiyaicos kulübü,eski reisleri ye halen federasyon birinci reisi Mermingas'ı yeniden kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1952
  • ingiltere liginde gol krallığı cetveli Cetvelin beşında 15 golle Wolverhampton Wanderers'li geliyor İngiltere ligleri hararetli bir Wanderers'ten bir oyuncu busafhada devam etmektedir-Bu Ilınmaktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1952
  • Etn i koş takımı takviyeli geliyor Bu hafta şehrimizde oynayacak Elen takımı A El ve Olimpiyakos'tan iki oyuncuyu kadrosuna alacak Cuma günü 20 kişilik bir kafile halinde şehrimize gelecek olan Pire i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1952
  • Robinson Turpin iki boksör İngiltere Kraliçe sinin taç giyme merasiminde Londrada karşılaşacaklar Londra,4 MRS)İngiltere Kraliçesi Elizabeth II-nin taç giyme merasimine rastlatılmak üzere,bir Randolph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1952
  • ispanya Arjantin Millî futbol maçı Bn hafta yapılacak maçta oyoyacak İspanya Millî takımı kadrosu belli oldu.Ekiptn bir kısmını bize karşı oynayan futbolcular teşkil ediyor Bu pazar günü.Madrid'de Arj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1952
  • Turgay'ın talebe lisansı iptal edildi Ankara.4 TA)Galatasaray takımı ve millî takım kalecisi Turgay Seren üki sene üstüste sınıfta kaldığı için okul spor yönetmeliği gereğince Galatasaray kulübü taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.12.1952
  • ca Kız Lisesinin galibiyeti devam ediyor Şimdiye kadar yaptığı üç maçta en kuvvetli rakipleri' ni mağlûp ettiği için bu yılda şampiyon olacak İstanbul kız liseleri arasında altı hafta üzerinden ve lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.12.1952
  • IRÖPORTAJI istanbul caddelerini çocuklar idare ediyor 12 ve 13 yaşındaki poliscikier Bankalar Caddesinde trafik tanzimi KUçllk bir dimağın pratik zekâsı Seyrüsefer memurları neler anlatıyorlar?Tramvay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1952
  • Kalay fiaiları süratle yükseliyor Kalay Hatları gün çeçtiıcçe yükselmektedir Bir hafta önce 12 lira olan kalay dün Öğleye fjog-nı 14 liraya kadar yükselmiş tir.Fıatlann.İni ani yükselişi hak kınca mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1952
  • «r-Greta siz misiniz?dedim.Parmaklar beni kuvvetle sıktı:Hugh pencereye gidiniz.Duandan bir merdiven daya ılım.Otomobiliniz,Dawn'm gü eel otomobili biraz iterde,yolun üzerinde duruyor,dedi.Beni pencer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZIZ Ö Z B A Y Canavar kadın ölümlü şehvet sarasını ilk olarak o gece geçirdi 14 «öbür yandan dadımla da aa laşmıştım.Beni anneme söylemediği takdirde ben de ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1952
  • Murat Ağa uzaklardan Yusuf Paşaya mendil sallayıp teşvik işareti veriyordu 180 İşte bunun önüne geçebilmek iğin Yusuf Paga o kadar kan dökerek dört tarafına top tâbi ye ettirmiş bulunuyordu-Her iş bit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1952
  • llazirliya.il:Ercüment ÜN YE it t 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 1 s 3 4 5 6 i 1 H 1 7 8 1 Hr d Soldan Safa:1 İran Başbakanı;Çerçeveye değer veren.2 Serbest;Uzun boylu bir yaban!hayvan.3 Geçmiş zamanın tati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • Yasar Doğu Hatıralarım Anlatıyor!lıiu yazıların bütün haklan «Milliyet» adına mahfuzdur] [Baş tarafı 1 incidej Ne gibi?Mademki ikisi arasında bir iddiaya girişildi.Bunun ucunda da bir şey olmadı.Mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • Bay arm kerimesi N.Gürsoyla bir mülakat [Bas tarafı 1 incide] mülakatı aynen bildiriyoruz:«Celâl Bayar'ın kerimesi Bayan Nilüfer Gürsoy,bizi Cumhurbaşkanının ikametine tahsis olunan Maksimos malikânes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • Dükkân mı kaçak eşya deposu mu?[Bag tarafı 1 incide I Onnik HacınUgil'in dükkânına dün bir baskın yapılmıştır* Esasen bundan evvel de kaçakçılık yaptığı iddiasiyle mahkemeye verilmiş olan Onnik'in dük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • Adalet Bakanının beyanatı [Baş tarafı 1 incide] Şimdilik hâdisenin mürettip ve faillerinden 15 kişi elde edilmiş ve adalet önüne getirilmiştir.Mefsuh İslâm Demokrat Partisi ile ve Büyük Doğu Cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • Dış işlerini tayin ve Dışişlerinden başka larda da yeni tayin Ankara,4 Milliyet)Dışişleri Bakanlığı memurları arasında yeni bazı naJril ve ter-k filer yapılmıştır-Üçüncü dereceden umumî kâ tip muavini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • suikastın [Baş tarafı 1 incide] duğu tahmin edilen Necip Fazıl Kısakürek aleyhine muhte-Jif yazılarından ötürü bazı kim Beler tarafından açılan davalar nihavetlenmis kararlar Temyize yollanmıştı-Temyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • Gazeteciler Cemiyeti idare heyeti İki günden beri devam eden istanbul cGazeteciler Cemiyeti» kongresi dün seçimleri yaparak mesaisinin büyük bir kısmını ta mamlamıştır.Dünkü müzakerelerin sıklet merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • Bir ihtiyarın garip iddiası [Baş tarafı 1 incide J kiğinin saat 15.30 sıralarınla dük/tanına geldiğini,bu miktar parasın zorla alarak kendisini Dağlayıp yatakların altına tıktık.arını,bilâhare üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • Amerikan maden iaçiie rinin ücretleri artırıldı Washington 4 AF)Başkan Truman dün Amerika» Fiat Aharlama Teşkilâtının muhal el e i ine ragmen 375.000 maden işerinin ücretini 1 dolar 90 sent fcadaı Art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • YILIN SOM ÇEKİLİŞİ ERENKOYDE 2 EV Ayrıca Dolgun Para ikramiyesi ÇEKİLİŞ T-R11Iİ:29 ARALIK SON İŞTİKAK TAKİI1İ:10 ARALİK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • Kastamonideki cinayet [Bag tarafı 1 incide] 1 arını talep etmiştir.Bu akşamki ilk celse geç vak te kadar sürmüş ve dün de bildirdiğimiz gibi Mustafa,suçu arkadaşı Ahmedin üzerine atmış,Alımet ise bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • Açık eksiltme ilânı 1st.Bayındırlık Müdürlüğünden 1 istanbul Cezaevi sıhhî tesisat onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır-Keşif bedeli 9997)lira 57 kuruştur.Eksiltme 18/12/952 tarihinde perşembe günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • Bayar ve Kral Poul'ün mesajları [Bas tarafı 1 incide] Majestenizden istirham ederim.Unutulmaz hatırasını daima muhafaza edeceğim ikametim sırasında Elen milletinin şahsımda Türk milletine o derece içt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1952
  • [Bas tarafı 1 incide] hepsi şu suali soruyorlar:Kral Faruk'a ait bu yazdıklarınız doğru mudur?'Hakikaten böyle bir prens mevcut mudur?Bizi.ikna etmek için hüviyetini açıklayamaz mısınız?Faruk'un cinay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • Cildinizin gizli kalan güzelliğini meydana çıkaran SABUN.taat devrimizin en modern sabun fabrikalarından biri olan MecidiyeköyOndeki Yeni Puro Fabrikasının mamulâtodv.En üstün İptidai madde ve tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • RADYOLAR 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Konstalanetz Orkestrasından karışık hafif müzik 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)'i yes 3 perde *azan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C Vâfi Fransız temsilleri müddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat tam 21.15 dr Cuma ^talebe)pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • Maliye Bakanlığından 5 faizli 1951 istikrazı muvakkat tahvillerinin asıl tahvillerle tebdil muamelesine 15 Aralık 1952 tarihinden itibaren başlanacaktın Bu itibarla hâmillerin 15 Aralık Î952 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • İstanbul üniversitesi rektörlüğünden Beyazıt'ta eski Maliye Nezareti bahçesinde inşasına karar verilen 310.89461 üçyüzonbin sekizyüz doksan dört lira altmış bir kuruş)keşif bedelli jeo-fizik binasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • Sahip ve Baamuhaniri:Ali Naci KABACA* la vOahada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • Pulluk ve Diskharrow catm alınacak Devlet üretme çiftlikleri genel Müdürlüğünden Teşkilâtımız ihtiyacı için 60 adet beg diskli.80 adet dört soklu pulluk ile 100 adet asgari 32 diskli Diskharrow teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • Dram kıs m Saat 21 de VAHŞÎ KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:Oktay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 rvomedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Reşiha C Vâfi Vasfi R.Zobu Telefon:40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • j.J.L!SSRWP*™8mbb.ı.DenVilik Bankası T.A.0.Şehir Hatları işletmesinden Paşabahçe Vapuru 6ür'at ve hususî Ada ve Yalova sefer programı değiştirilmiştir-6/12/1952 günü başlanılacak yeni program iskelele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • Ankara Jandarma satınalma komisyonundan Bir çiftine 110)kuruş fiat tahmin edilen şartnamesiyle numune ve evsafına uygun 100000)çift yün çorap 8/Arahk/952 pazartesi saat 15 te Ankara J Genel K-lık bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • Daktilo alınacak Harp Akademilerine 175'lira aylık ücretle bir erkek daktilo alınacaktır* isteklilerin 788 sayılı Memurin Kanununun 5-Îi maddesindeki evrakla birlikte smavı yapılmak üzere 10/Aalık/952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Yapı ve Kredi Bankası anonim Şirketinin ortaklık sermayesi Sicilli Ticaret Gazetesinin 25/9/952 günlü ve 2740 sayılı nüshasiyle ilân olunan ana sözleşmenin değişik sekizinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • İstanbul jandarma satmalına kurulu başkanlığından 1—Müteahhidi nam ve hesabına 357 kilo hâki renk merserize ipliği açık eksiltme ile satın alınacaktır-2—Eksiltmesi 13/Arahk/1952 cumartesi günü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden 1—Eksiltmeye konulan iş:Erzurum «Ulu Cami» in onarımına ait olup keşif bedeli «19625» lira «93» kuruş,geçici teminatı «1471» lira «94» kuruştur-2 Eksiltme:16/Aralık/952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • istanbul Jandarma satmalına komisyonu Başkanlığından Miktarı T.Tutan G Teminat Cinsi Kilo Lira Lira H Sığır eti 100000 165000 9500 Koyun eti 16000 40000 3000 00 1 J.ihtiyacı için yukarı da cins ve mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • Kocaeli Tekel Başmüdürlüğünden 1 Adapazarında yaprak tütün bakım ve işleme evinç kapalı zarf usulüyle betonarme,merdiven,hela yıkanma yeri ve döşeme takviyesi yaptırılacaktır-Keşif bedeli «18757-39)Ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 60 ton kuru Fasulya kapalı zarfla 19/Aralık/952 günü saat 15 de Kütahya As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Tutarı 42,000 Lira geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • YOL YAPIMI Karayolları Genel Müdürlüğünden 1—Tekrar eksiltmeye konulan iş:21-11-1952 tarihindeki eksiltmesine iştirak eden isteklinin yaptığı mukabil teklifi kabul edilmeyen Karaman Mut yolunun takrib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.12.1952
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ Muayyen zamanlardaki sancılara karş basan ile kullanılır.Baş,diş,adale,sinir,ağrılarını süratle teskin eder.Romatizma,siyatik,lumbago teda* visinde faydalıdır.Süratle hazmo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8