Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.12.1952
  • Yakalanan Ali Dalmış Dün bir hapishane kaçkını yakalandı Bir müddet evvel muhtelif suçlardan dolayı hapse mahkûm edilen ve Sultanahmet Cezaevinde yatan Ali Dalmış adında biri yine aynı cezaevinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1952
  • Yaşar Doğu 66 kilo a olduğu zaman 61 Norveç'e gidecek ve Avrupa Şampiyonasına iştirak edecek takım şu şekilde tertiplenmişti:56 kilo Kenan Olcay,61 kilo Ahmet Işık,66 kilo Doğan Erdinç,72 Celâl,79 Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1952
  • Fecî bir infilâk patlaması neticesinde 3 çocuk öldü» 4 çocuk yaralandı Evvelki gece saat 19 sıralarında Kartal'a 15 kilometre uza'.dıktaki Bakkal kövündc bir infilâk hâdisesi olmuş ve bir top mermisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1952
  • şp^;ŞV.»gPBBWaMWIBIIWBWSWSBRBiSw«B!Neoip Fazıl Kısaktirek kendini müdafaa ediyor.Foto:Adnan Necip Fazıl kendisini müdafaa ediyor Büyük Doğo sahibi m kendisinin nede cemiyetinin Malatya suikastı ile al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1952
  • Nakleden:ÜMİT DENİZ 6* ı re tutulan on kigi Prensin Nil Prena AH Rasnavî'nin Kahi-I kenarındaki çiftliğine gönderilmeye gelmesini müteakip,tüQ I mie,dıgan ile temaslaiı kesilboş vakit gegirilmedi.Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1952
  • Bir günde dört cinayet islendi Bîr deli tımarhaneye gitmemek İçin han kapıcısını,bir garson alacak yüzünden arkadaşını,bir akşamcı da şarkı ihtilâfı!uğruna başka bir müşteriyi öldürdü Son 24 saat için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1952
  • Yeniköydeki fecî otomobil kazası Evvelki gece denize uçan otomobilde bulunan Prf.Ekrem Şerif Egelinin oğlu ve bîr arkadaşı öldü.3 kişi ağır surette yaratandı Yeniköydeki otomobil kazasında ölen iki ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1952
  • s&yılMt Wmm ¦v-Cumhurbaşkanımız Celâl Bayaı ve Kral F—L ftoMtarikte karaya çıktıktan sonra Foto:Milliyet Hikmet)Yunan Kral Sarayında verilen muhteşem suvare Arkadaşımız Faruk Demirtaş,bütün Yunan sosy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava;sabahleyin deniz üzeri sisli ve bulutlu;öğleden sonra açık geçecek;hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1952
  • Cumhurbaşkanımız Selânikte tezahüratla istikbal edildi Bayar,Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti ve geçit resminde hazır bulundu Cumhurbaşkanı,dün Kavataya hareket etti Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1952
  • Hocalara verilecek ders ücreti Büyük Millet Meclisi dön ek ders kabul eden öğretmenlere verilecek ücreti tesbit etti Ankara,1 Milliyet)Büyük Millet Meclisi,bugün saat 15 de başkan vekillerinden Kayser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • lOO.OOO Lirayı kim kazanacak?1952 yılının en Büyük Banka ikramiyesi 100000 lirayı Yılbaşında kimin kazanacağı halk arasında merakla beklenmektedir-Bu fevkalâde ikramiye keşidesine iştirak için 15 aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Saatte 3218 kilometre giden yeni tip güdümlü mermiler sağladığı yeni Unmimarı gözönünde tutan tngüfca hükümeti bütün müdafaa bünyesini,en yüksek *estjedfc yeni baştan gözden gtf»rmeye girişmiştir.Ga-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Belediyede ortalığı heyecana düşüren bir hâdise Dün Belediyede,Daim!Komis yon idelerinin toplantı yaptığı salonda ortalığı heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Belediye İktisat İşleri Müdürlüğü bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • KİSA HABERLER Ü Şehrimizde bulunan Estonyanın eski Hariciye Nâzın ve Milletlerarası Parlâmentolar Gru punun tanınmış şahsiyetlerinden M.Robert de Puşt dün Vali ve Belediye Başkanım makamında ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • O LİSTE if Mercan arsalarının satışında ihmalleri olduğu iddiam ile mahkemeye verilen Şehir Meclisi üyelerinin duruşmasına dün devam edilmiştir.Şahit olarak Şevket Tümer ve Enver Berkman dinlenmiş,dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • fOPLANTI I.Ü.T.B.Tıp Fakültesi Talebe Derneği yıllı genel kurul toplantısı 5 aralık cuma günü saat 14 de Marmara lokalinde yapılacakta.ÇAY tÜ.T.B.Kimya Talebe Cemiyetinin tertiplediği yıllık tanışma ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Hie.1 2 Aralık Ku.14 19 B.Ev.1952 1372 Salı 1368 VAIL tT VASATİ EZAN t Güne 9 7.06 2.25 ogle 12.03 7.22 îkind i 14.28 9.46 r Akja m 16.41 12.00 YaUi 18.10 1.38 Ş tmsa] k 5.22 12.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • HALKIN SESİ İskeSe,durağını* hali Veliefendi mahallesinde 18 numaralı sokakta,19 numaralı evde oturan okuyucumuz Ziya Kabakçı bildiriyor:«Yenimahalle ile Çimento Fabrikası arasında ve Gümrük iskelesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Bir işçinin ölümüyle neticelenen kaza Dün öğe üzeri Tafatakalede bir işçinin ölümü ile neticelenen fecî bu kaza olmuştur.Tahtakalede Lion fabrikasın da iğçı olarak çalışan Dimitri Foil asansörle üst k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Ş© hrin mahrukat ihtiyacı temin edildi Şehrimizin yakacak ihtiyacı için işletmelerde hazırlanan odunlaıın şehre nakline baştanımı,tıı.Bu partide yükleme mo« törJert tarafından getirilecek oç/un miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Anadolu yakasına etler kamyonla sevkedilecek Karaağaç kurumları müdürlüğü Ar.acı olu yakasının et ihtiyacım temin için mezbahada kesilerek deniz motörleri ile bu semtlere nakledilen etlerin sevkiyatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Yabancı sermayedarların çalışma şartları Yalancı piyasalardan şehrimiz Tkaret Odasına gelen tekliflerde yabancı sermaye yatırımlarının ne gibi şartlara caöl olduğu sorulmaktadır.Bu o urumu gözönüne al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Konser mevsimi bağladığı halde istanbul Belediye Konservatuarında bir faaliyet göremiyorduk-Nihayet 23 kasım 1952 pazar günü saat 11 de Taksim Belediye gazinosunda konser verileceği ilân edildi-Muayye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Gıda maddeleri nizamnamesi yarın yUrürlüğa girecek Gıda maddeleri nizamnamesi yaıından itibaren yürürlüğe silecektir.Bütün gıda maddelerinin imal ve satışlarını yeni kayıtlara bağlayan bu nizamname nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Mamul deri ihracına mtissnde edildi Sarayı Odası,mamul deri ve ayakk&bı ihracım sağlamak üaere teşebbüse geçmiştir.Bu aurum,Ekonomi ve Tica* let Bakanlığı yolu ile Gümrük ve Tekel Bakanlığına bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Tütün protokolü haziranda yenilenecek Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarain-oan ilgililere,Çekoslovak ya ile olan ticarî münasebetlerimiz lıukında bir sirküler günderiin.ıştiı.Bu sirkülere göre;memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Hazreti Muhammet ten sorcra iteler Devri Yazan:S.MAFİZ TANSU Hazreti Ali Müslüman kanı dökülmemesi için tedbir almıştı 111 Zorla roukataleye mi mecbur olaydım ya Ebu Talibin oğlu?Demiş ve.vaziyeti anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Kambiyo ve cglıam Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Üret Drahmi Eskouües AçıhfJ 785.5 280.50 0.80 64.03 5.60 64.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 785.50 280.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Şehrimizde yılbaşı hazırlıkları başladı Belediye iktisat Mi yılbaşı gecesi sabah Yılbaşı yaklaşmaktadır.Bu münasebetle şehrimizin bilhassa Beyoğlu,Şişli ve Nişantaşı gibi semtlerindeki büyük mağazalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Halk için dershane o—Dün üç semtte vatandaşlara biiği vermek için birer dershane açıldı Şehrimizde üç yerde açılan altı helk dershanesinde dünden itibaren tedrisata başlanmıştır.Bu uen haneler kadınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • Tedavi edilmiyen veremli öğretmen yok Bazı okullarda veremli hoca* ların bulunduğu,bunların pravantoryuma girmek hususunda yaptıkları müteaddit müracaatın «çalışabilir» raporiyle gtn çevx ildiği ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1952
  • İstanbul sergisi Bugün belediyede bir toplantı yapılacak ve sergiye ait işler hakkında kokuşulacak teleaiyc Daimi Komisyonu Genel Meclisin verdiği salahiyete dadanarak,Sergi komitesi üyeleımin vazifel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • Fecî bir otomobil kazası Ankaraya «iden altı kişinin bindiği otomobil ate yüzünden bir kampona çarparak parçalandı,dört kişi öldü Ankara,1 TA)Pazar günü Galatasaray Fenerbahçe masun seyrettikten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • Açık teşekkür Bedia Beken'in hastalığı esnasında alaka ve ihtimam lannı esirgemiyerek büyün mv\affakiyetle ameliyat edip bizleri huzura kavuştuzan Haseki Hastahanesi Uel.Hariciye servisi Şefi Opr.Aytu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • Acı ber kayıp Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ekrem Şerif Egeli'nin oğlu Tıp Fakültesi son sınıf talebesinden YAMAN BOELt Allanın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi,2 Aralık 1952 salı günü saat on birde Cağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • 80 yaşında bir ihtiyarın İşlediği cinayet Ankara,1 TA)Haymananın Yeşilyurt köyünde bir cinayet işlenmiş,80 yaşında Ali Rıza adında bir ihtiyar 40 yaşlarında akrabasından Elif adındaki kadını münakaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Eser hürdür Tenkit ve tenkitçi kalemlerin ti.çok önem verdikleri »ir konu oldu.Bunun üzerine yazılmış akademik tonda,kürsü işi bir hayli yazı okuduk.Okuduklarımız kadar da,görüp okum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • İKTİBAS Daima genç kalmanın,yi yıl yaşamanın şartı:Oru Sadece dinî bir emir saysgeldiğimiz orucu,bugün bazı Avrupalı doktorlar hemen bütün hastalara karşı yegâne tedavi usulü olarak kullanıyorlar.Dokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • Tramvay ve otobüs î.E.T.T.Umum Müdürlüğü tramvay batlarım kısım kısım kaldırmağa çalışıyor.Bazı memleketlerde bu is şoktan yapılmış veya ikmal edilmek üzeredir.Bu itibarla bunu ancak takdirle karşılam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • Güney Af rikada müthiş bir siklon vuku buldu Gece patlak veren siklon m t 35 kişi öldü.4 bin kişinin Johannesburg 1 AP)Dün gece Johannesbıırg'un yakınlarında bulunan Albertynsville şehrinde vuku bulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • İkinci Dünya harbinin tarihi lor ora,1 Nafen)Londra hükümet yazarlarından müteşekkil bir heyet ki,bunların bir kısmı tekaüt olmuş ordu mensup Jaroır,ancak 1965 senesinde •tamamlanacak bir iş üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • Misırtıa serbest bırakılan siyasî şahsiyetler Kahire,1 A.A.Askeri bir sözcünün bildirdiğine göre,7 eylülden beri mevkuf bulunan 22 siyasi şahsiyet bugün serbest bırakılmışlardır.Bunların arasında eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • ıu Zararı yok» zararı vok» diye mırıldandı' Fernando masaya oturduktan sonra bardağını hemen doldurdu ve bir yudum içfci.Bu kadar erken.Bu kadar erken?Şef garson öyle söylemişti ve Fernando buna tam b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • Fabrikayı soyduktan sonra polise telefon eden hırsızlar Londra,1 A.A.Maskeli beş kişi bu sabah erken saatlerde burada bir fabrikayı soymuşlardır.Bekçiyi iyice bağlayan ve başına da bir maske geçiren h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • Fransanın rücuu Fransa hükümeti emirlerini Juııus Beyine kabul ettirmek için büyük jestler yaparak,sesini yükselterek ortay» atılmıştı,Fransız partilerinin meşhur nutukJarlylo ayrı Ur kudret iktisap e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER A L M.A N Y A 1t Geçen harpte HiUer'in belerce Musevi ve diğer ırk*ra mensup insanlara işkence optiği Bergen Belsen tecrit jampımn eski yerinde dün Bat Almanya Hükümeti taıafndan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • Do v lot Ba^kanino hakaret eden adam Ankara,1 TA)Ahmet Akızoğulları adında biri dün gece kendisini bilemiyecek derecede sarhoş olarak Devlet Başkam ile hükümet erkânına küfrederken yakalanmıştır.Karak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1952
  • Mısır Sarayını gezen turistler Kahire 1 T.H.A.3aoık Kral Faruk'un yaşadığı sarayların halka açılması,dünya sapında bir alâka uyandırmış ve Amer ikadan,İngil tereden,Fransadan c diğer memleketlerden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.12.1952
  • r MI^^AAMWMMMAMMMMMMMAMV Bilindiği gibi sinema beldesinin kapıları sadece ya yıldız avcılarına" tesadüf etmiş istidatlara veya büyük tiyatrolarda esasen sivrilmiş san'atkârlara açık tutulmaktadır.Barb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1952
  • HERGlîN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A met de tahtından çalar azıttılar İstanbul kadısı efendi:"SuStanım,dedi,Kâğıthane sayfiyeleri yakılmağa lâyıktır.Padişah I.Mehmet kaşlarını çattı Katiyen yakmak günah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1952
  • RESİMLE HADİSELER IYunanistanda bulunan Cumhurbaşkanımız Celal Bayar,dün sabah Selânik'e varmıştır.Halkının büyük bir kısmı Türk olan bu şehirde Cumhurbaşkanımız,büyük tezahüratla karşılanmıştır.Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.12.1952
  • Nuri Hocanın antrenörlüğü Bundan bir müddet evvel Gü reş Federasyonu sabtk başkam Sadullah Çiftçioğlu,Nuri Hocanın millî greko romen takımınıza antrenör olarak yeniden iş başına getirilmesi kendisiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • Yarın yapılacak mektep maçları Yarın muhtelif sahalarda ve tep maçlarının programı.Vefa Salonu:salonlarda yapılacak olan meıc-FUTBOL Beşiktaş Beyko* Fenerbahçe Stadı:Kaoıköy Salonu:14.00 Pertevniyal Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • Lefterin Fransada muvaffakiyeti Fransada lig karşılaşmalarına devam edilmiştir-Marsilya şehrinde yapılan Marseille Nice macında yer alan Lef ter ilk devrede Nice'in şeref «ayısını yapmış ve devre 1-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • Adair» takımı Ankaraya geliyor Ankara bölgesinin davetlisi olarak 16 aralıkda Avusturya dan hareket edecek olan Admira futbol takımı An karada Ankaraerücü.Genck'rbirli£i.Havagûctt ye Ankara karmasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • Basketbolümüz için yüz kızartıcı bir hâdise Sportmenliğe yâkışmıyacak bir harekette bulunan Yalçının cezalandırılması spor otoritemiz için elzemdir.Cumartesi günü yapılan Galatasaray Kurtuluş basketbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • kalyanın yapacağı millî maçlar 1 talj adan haber verildiğine göre;İtalyan milli futbol takımı 26 nisanda aynı gün-biri Minaca Yunan genç milli takımı ile,ülgeri de Prağda Çekoslo/âk av* ili takımı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • Ateş güreş kulübünün muvaffakiyeti Alpullu,Milliyet)Şehrimizde bulunan Istanbulun Ateş güreş kulübü ile Kırklareli-Alp.ul lu karması güreşleri ile karşılaş malarını cumartesi gecesi Büyük Sinemada yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • J.Drobny yine galip geldi Buenos Aires Dün burada yapılan tenis müsabakalarında eski Çek tenisçisi J-Drobny Ar jantin şampiyonu Enrique Morea'yı 6-4.6-2 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • Borsada yapılan bir maçta Mufahham Elmeni dövdüler Bu kadarı/yçok fazla,İnzibat tedbirleri almak için bir hakemin ölümünü mü bekliyoruz?Sulhi GARAN Beden Terbiyesi Bursu Bölgesinin daveti ve istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • meş Belçfalı meşhur mukavemet k?u3u Gaston Reiff î cin.y?5000 metre koşusunun uğurpz olduğuna veya onun bu mşafe için artık yaşlanmış bûlu/iuğuna inanmak lâzım geli/rdumesafede olimpiyat rekorn;ı elin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • HaıMuhı voleybol jaropı yoiMi oldu 1951-52 Ankara voleybol birinciliğinin sob karşılaşması dün yapılmıştır-Harp Okulu.Jandarma gücünü 15-10.15-6.15-10.Gençlerbirliği Mülkiyeliler Birliği ni 11-İ5.8-15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • Galatasaray Izmire gidiyor Galatasaraylılar önümüzdeki hafta Izmire gidecekler ve 6.7 aralıkda Alsancak stadyomunda iki mac yapacaklardır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • İngiltere lig maçlarında Ârsenalm bir golü Gharton kalesinde Dünyanın muhtelif yerlerinde yapılan maçların neticeleri Bu hafta dünyanın muhtelif sahalarında ^yapılan lig maçlarında aşağıdaki neticeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1952
  • AMATÖR I.KÜME PUAN DURUMU A grûpo)O-G* JB.M.A:Y P:GP.Galatasaray 4 3 1 0 15:6 7:1 Beşiktaş 5 2 2 1 18:8 6:4 Defterdar 4 2 1 1 İİ:6 5:3 Adalet 5 13 1 6:5 5:5 Emniyet 5 11 3 5:21 3:7 Istanbulspor 5 1 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.12.1952
  • Pekâlâ!Gretadan kimse şüphelenemiyeceği için istediği zaman sizin evinize girip çıkabilir doktor.Vesikanın nerede ol duğunu bize söylememekte ısrar ederseniz kızınızı buraya getirmekte hiç bir müşkülâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1952
  • RÖPORTAJ Oyuncak düşkünü sakallı bebekler Çocuklar kızlar da dahil silâha pek meraklı oldular.İlim ilerledikçe oyuncaklarda da ona göre değişiklik oluyor Bir kadın oyuncakçı dükkânında çocuğuna oyunca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1952
  • Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Erzurum «Ulu Cami» in onarımına ait olup keşif bedeli «19625» lira «93» kuruş,geçici teminatı «1471» lira «94» kuruştur-2 Eksiltme:16/Araiık/952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1952
  • SIMM IV,Volide Sultan Sadrazam Paşaya doğru meyletti,başını o m uzun a koydu!177 Valde oturdu» Paşayı,da ya-nına oturttu;ellerini hemen;avuçlarının içine aldı-Paşa başına geleceği anlamıştı,sakin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1952
  • Mid)ili rat lal Müdürliiğündeı Mardin ilçesi Midyat Soyadı Kayapınar Ömer işi ihracat taciri Mahallesi Midyat Estel Ulucami mahallesi Verginin yın 1951 yılı takvim faaliyeti Verginin nisbeti,35 Vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1952
  • «w BULMACA Hıtırlıyu:Ercüment İJNVER 1 a 4 S 7 8 9 10 ti 12 1 i 2 3 i 4 UU_İ s L I 6 lJ '7 ta 8 1 9 10 II 12 I Soldan Sağa:1 En son giyilen entari;Namsal iki kelime)2 Fazllası yapılırsa Aşık bile usan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ 'CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Yalnız bana üzerime bir entari giyecek kadar fırsat versinler 11 Jabirovska prenslik hakkını kullanıyor Lökok:Prenses!Diye söze başlıyacak oldu.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.12.1952
  • Ticaret odasında yapılan kongre Avrupa ve dünya federasyonu fikrini jayma cemiyetinin yjiUk kongresi dün saat 17.30 da Ticaret Odası salonlarında yapıl,ırıgtıı.Gemici riyaset divanı seçiminden j-onra,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1952
  • İlköğretim genel müdürünün tetkikleri Şehrimizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı İlk öğretim Genel Müdürü Ferruh Saner dün Millî Eğitim Müdürlüğünde tik ögıetim Müfettişleriyle bir toplantı yapmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1952
  • Necip Fazıl kendini müdafaa ediyor [Bas tarafı 1 incide)tek basın müessesesi bulunmadığını söylemiştir.Necip Fazd ayrıta Malatya hâdisesini çıkaranların kimler oldöğunu ve ne maksatla bu işi yapabilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1952
  • Yeniköydeki otomobil kazası [Bas tarafı 1 incidel atle ilerlerken araba» eski Alman elçiliğiyle Fransız mektebinin önündeki virajı dönememiş ve yol kenarındaki beton korkuluklardan dördünü parçaladıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce mütabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı TBu yazıların bütün haklan «MU Uy adına m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1952
  • Cumhurbaşkanımız Selânikte istikbal edildi [Bas taralı 1 incide] Kolordu Komutanı ve Selanik Valisi karşılamış ve kendilerine «hoş seldiniz» demişlerdir-Seremoniyi müteakip Türk ve Yunan millî marşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1952
  • Hapishane kaçkını [Bas tarafı 1 incide)birisini öldürmüş ve mahkemeye şevki sırasında jandarmaların elinden kaçmağa muvaffak olmuştu-Ali Dalmış sıkı bir takip sonunda dün Karaköyde bir otomobil içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1952
  • Fed bir infilâk [Bas tarafı 1 incide] cuk ta tehlikeli surette yaralanjaıstır-B»r müddet evvel bu civarda topçu atışı yapılmıştı-NasıJ kaldığı henüz bilinemiycn bfr top mermisi 840 çocuk tarafından bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1952
  • Bir günde t [Bas tarafı 1 incnlel şebbüs etmişlerdir.Yakalanacağını anlayan İsmail,dışarı fırlamış ve bu sırada hanın gece bekçisi Ali Demirle karşılaşmıştır.Kendisini yakalamağa çalışan bekçinin elin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1952
  • Hocalara verilecek ders ücreti [Bas tarafı 1 inekle] yet Halk Partisinin ve Mil* le' Partisinin aday göster* memeleri üzerine,15 i De* rookrat,1 i Türk Köylü Partisi ve 1 i Bağımsız olmak üzere cem'an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1952
  • KRAL FARUK BİR CRN!MID L imtt 0£ttu^.[Bas tarafı 1 incide] çok tehlikeli,hem de çabuk duyulmaya müsaitti.Ali Rasnavî Kahireye gelince doğru çiftliğine inmedi.Bir iki gün şehirde kalıp Kral ile Asmahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1952
  • Yunan Kral [Bas tarafı 1 incide] dansım açtı.Suareye davetli bulunan kadınların tualetleri dikkati çekecek kadar dekolte idi.Umumiyetle askısız olan bu elbiseler içinde,Atina'nın en güzel kadınlarım g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.İl)sd r* GRiPı 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.Mideyi boxmai,kalbi v« böbrekleri yon 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAVIE CEMAL D*hüiy« MUUhAaaı.1 Faaurtan ba#ka ha* güa aaba* aaat ıo.ao-11.00 oglad*n sonrn 14.İ0-1T.0O de hasta kabul adar.Iıtaabul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • GÜZELLİK»« GENÇLİK İKSİRİ 3 no I iV i TUVALET SABUNU yf" devrimizin en modern Sabun Fabrl*' kalarından biri olan MeeidiyeköyUndekl Yeni PURO Fabrikasının mamulâtıdır.K Yeni Puro Sabununu hemen bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • Fatih Kaymakamlığından Faik unala Vazifede kayıtsızlıklarından ötürü şikâyette bulunduğunuz komiser Muavini Salih,Poüs memuru tsmet haklarında ilçe idare Kurulunca men'i mukaheme kararı verilmiştir-Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • Aydın il Daimî Komisyonu Başkanlığından Aydırf Memleket Hastanesinin 27484 lira 11 kuruş keşif bedeli 3 üncü kısım ek paviyon inşaatı açık aksiltmeye konulmuşturihalesi 15/12/952 tarihine müsadif Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküter Orkestrasından dans müzi-ler «Pl» 13.30 Victor Silvesgi «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • Bu kış yeni bir film çevireceği söylenen Gary Grand» Jean GreenHe beraber Gary Grand,Betty Grable ve Judy Garland ne alemdeler GARY GRAND bir müddetten beri adetâ beyaz pardeden ayrılan bu tanınmış yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • Deniz Astsubay sınıf okuluna öğreniri alınacaktır 1 Deniz Astsubay Sınıf Okuluna alınacak öğreniciler için aranacak nitelikler:a—Türk vatandaşı olmak» b—Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak,tekni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • Vctinta KUMMİ Baş ağrılarını Grip ve Nezleyi Diş Ağrılarını Soğuk algınlığını Romatizma ağrılarını giderir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • Istanbul sularidaresinden Kayışdağı suyunun baş maslağından şehir içindeki lkbaliye deposuna kadar olan 100 m/m lik boruların çıkarılıp temizlenmesi ve tekrar yerlerine döşenmesi İşi pazarlığa konmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:Jean Anouilh Türkçesi:Oktay A ithal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi k-smı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Reşiha C Vâfi Vasfi R.Zobu Telefon:40409 Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 10 ton İspanak.30 ton Lahanaı 15 ton Prasa,25 ton Havuç,5 ton Kereviz kapalı zarfla 10/12/952 çarşamba saat 15 de izmit Kara As-Sa-Al-Koda satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;AH Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • Ereğli Kömürleri işletmesi Genel Müdürlüğünden Müessesemizde' çalışacak ecnebi uzmanlara tercümanla* maksadiyle,Almancadan Türkçeye ve Ttirkçeden Almancaya iyi tercüme yapabilecek iki elemana ihtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • İstanbul Beşinci İcra Men Bir borç için hacizli olup halen Istanbulda Yedikulede İstasyon caddesinde 99 No.lı kömür deposu şuasında yeni yapılmış olan apartmanda bulunan bir acet beş lambalı radyo,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • 5000 adet potele için demirden tek konsol 500 il ıı çift 500 ı Duvar kolyesi satın alınacaktır I.E.T.T.işletmelerinden 1 Muhammen bedeli 16 800 lira tutarında olan yukarı* da cins ve mıkdarları yazılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1952
  • Açık eksiltme ilânı Kız Teknik Öğretim Enstitüsü Müdürlüğünden 1 istanbul Olgunlaşma Enstitüsü kalorifer tesisatı ona* rımı keşif bedeli «8982» lira 56 kuruştur-Eksiltme 18/12/952 tarihinde perşembe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8