Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • Yeni yıl bütçesi Yarın Meclise verilecek olan bütçe 2 milyar 100 milyon lira olarak tesbit edildi Ankara,29 Milliyet)1953 yılı bütçesi kanunî müddeti bir aralık pazartesi günü sona erdiğinden o gün Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • Bütün spor meraklılannm alâka ile neticesini beklediği Fenerbahçe Galatasaray m» ııuh lan Fenerli Kâmille,G-Sas«vlı kendilerine çok iş düşeceği sanı Muzaffer mücadele halimle İki ezelî rakip karşılaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • i Ahmet Emin Tahnan uçaktan I nerken Foto:Milliyet İFA)Ahmet Emin Yalman dün Malatyadan geldi Vatan Başmuharririne Ankaraya kadar Malatya Emniyet Müdürü refakat etttl Malatyada uğradığı menfur I sinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • Evlilik zinciri Bir kan koca balaylarını biri birine zincirle bagjı olarak geçirecekler Capri adası,29 AP)yaşlarındaki Franco Fozzi İle 25 yaşlarındaki karısı balaylarını geğirmek Özere bugün burayı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • Bugün şehrimizde hava umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • Köprülü Parise gidecek Avrupa Konseyine Maliye ve Millî Savunma Bakanlarının da iştirak etmesi muhtemel Ankara,29 Milliyet)öğrendiğimize göre 15 aralıkta yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısına işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • Churchill 78 yaşında Dünyanın en yaşlı lideri şimdi de tropikal bölge balıklarından bir koleksiyon yapıyor Londra 29 AP)îngiltue Başbakanı Winston Churchill bugün 78 yaşına basmıştır.Ihti yar ve tecrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • Faruk Demîrtaş bildiriyor Bayar Papagos mülakatı eniş akisler uyandırdı Bu mülakat iki dost memleket arasında tam görüş birliğini bir defa daha teyit etmiştir Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar dün bizzat K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • Tam bir moda çılgınlığı Sosyeteye mensup gene bir kadın yeni bir moda yaratmak hevesile evm kıymet-Iİ köpeğinin derisini yüzdü Şişlide eşine ender tesadüf edilen bir hâdise olmuş ve İstanbul sosyetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • Sıtkı Yırcalı Petrol hakkında izahat verdi Geniş izahatında İşletmeler Bakanı bu hususta yabancı fert veya şirketlerce anlaşmalar yapılacağını açıkladı Ankara 29 AJL)Hükümetin pctrolaiyaseti ve memlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • Yaşar Doğu hayatını anlatıyor DÜNYAYI Kaplayan şöhret ¦BH» Dünya şampiyonumuzun şimdiye kadar kendi muhitinde» namlı bir pehlivan olmak için yaptığı mücadeleleri ve müsabakaları okudunuz-Yarından itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • Papagos'un beyanatı Atina.29 AA)Ankara Radyosundan Şerif Arzık.bugün.Yunan silâhlı kuvvetlerine ait olan Atina radyosundan bir konuşma yaparak» Türk Yunan dostluğu hakkında bir konuşmada bulunmuş ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1952
  • KRAL FARUK BİR CANİ MİDİR?NdJk£u&*L* ümîr 06NİZ nw Altı güzel kız çırıl çıplak kalmıştı Bin bir rezaleti bütün dünyaca duyulan eski Mısır Kralı çocukken masum bir yavru idi.eo-O geoe «Villa Kleopatra»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.11.1952
  • KISA HABERLER İt Üç günden beri Ankarada bulunan Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay bu sabahki ekspresle şehrimize dönmüş olacaktır.İt Sular idaresindeki bir yolsuzluk iddiası üzerine Levazım Müdürün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • O LİSTE Arkadaşı Ahmedi balta ile öldürmeye teşebbüs eden Ali Osman adm*a birinin duruşması dün sona ermiş ve sanık 3 sene 4 ay hapse mahkûm edilmiştir.Dün sabah saat 9.30 da Tahtakalede Selâmet Hanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • KONGRE LÜ.T.B.İktisat Fakültesi Talebe Cemiyeti yıllık kongresi yarın saat 14 de Marmara lokalinde yapdacakür.ÇAY ir LÜ.T.B.Kimya Talebe Cemiyetinin tertiplediği yıllık tanışma c^yı 10 ocakta Kervansa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • Aralık ayında zengin olabilirsiniz 31 aralık 1952 de Lâle sinemasında Garanti Bankasının büyük ikramiye keşidesi yapı-t cak«\e bir talihli yüz bin iira kazaı.acaktır.Derhal Garanti Bankasına hasep açt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • Hir.30 Kasım 1952 Pazar Ra.12 B.Ey 1372 17 Kasın 1368 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 7.04 2.22 öğle 12.03 7.21 İkindi 14.28 9.46 Akşam 16.42 12.00 Yatsı 18.19 1.37 îmsak 5.2* 12.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • Mesken buhranının izalesine çalışılıyor Belediyaye ait arsalar üzerine blok apartmanlar inşa ediiecek Şehirde mesken buhranım önlemek maksadiyle bazı mühim kararlar alınmıştır.Bü hususta Belediye ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • Yakalanan esrarkeş ve eroinmanlar Evvelki gece şehrin muhtelif semtlerinde arama tarama yapan Emniyet memurları bu arada esrar veya eroin çekmekte olan 91 esrarkeş ve eroinmanı yakalıyarak Müdüriyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ A.0.28 KASIM 1952 Keşidesinde CEDES BENZ Markal uiUi Beyoğlu Şubemizde 17545 cüzdan sahibi Bay Raif Orak'a İsabet etmiştir.Para,altm ve kıymetli eşya kazananlar istanbul Merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • seferleri Tramyaylan kaldırmak maksadiyle yeniden elli otobüs daha sipariş edilecek Tramvay ve Otobüs İdaresinin ikinci parti olarak sipariş ettiği otobüslerin çoğu gelmiş,ve bunların bir kısmı eski s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • Liselerde okutulan müzik ve resim dersleri Liselerde okutulmakta olan ır-üzik ve resim dersleri bundan soma mecburî olarak dkutulmı Y&cak talebenin tercihine bırakı lacakUr.Talebe bu iki'dersten birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • İşçi Sendikaları Biriiği Yapı Kooperatifinin faaliyeti Gecen hafta Mecidiyeköyttnde iki arsa satın alan İşçi Sendikaları Birliği Yapı Kooperatifi dün 16000)metre murabbaı bir arda daha satın almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • Esnafın kontrolü o-Belediyece hazırlanan yeni gıda maddesi talimatnamesi alâkalılara dağıtıldı Yeni hazırlanan,gıda maddeleri talimatnamesinin üç aralık çarşamba günü yürürlüğe gireceğini bildirmiştik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • t HALKIN SESİ r/Mâîl'i Smhidam binalar,Okuyucularımızdan Ahmet Tezisin-yazıyor:«Memleket ve halk meselelerinde gösterdiğiniz ince ve titiz alâkayı takdirle takip eden bir okuyucunuzum.Gözüme çarpan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Medinedeki Asilerin ekserisi Seba kabilesine mensuptu 109 Hazreti Alinin taraftarlarınoan biri kendisine şöyle demişti:Ya Ebu Talibin oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • Birkaç gün evvel,27 kasımda,eski Eminönü Halkevi konferans salonunda» Kunuri Türk savaşının üçüncü yıldönümü çok güzel,samimî ve asiline bir törenle kutlanmıştı-Salonun oturulacak yerleri tamamiyle do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.11.1952
  • İtelim km Maşrıkla Magrip mmmm Ece ücü)gibi ültra modern kelimelerle Ha masî)gibi Nuh Nebî'den kalma acaiplerird yadırgama;İp şikâyet ederken,geçen gün bir gazetenin' spor sahifesin de Gayri federe)di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.11.1952
  • Bir tecruueuen alman ders işçi Partisi iktidarda iken ingiltere büyük sanayi,umumi ¦i/ııiet müesseselerini dejvletlej* tirmış,fakat programı cok geniş bir millileştirme esasım muhtevi okluğu için bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1952
  • Fransa Tunus ihtilâfı Fransa Tunus» yeni bir i nota vererek aradaki ihtilâfı halletmek üzere görüşmelere başlanmasını teklif etti-Paris,29 T.H.A.Fransız hükümeti,bugün Tunus Beyine yeni bir nota tevdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1952
  • Şurup halinde içilecek Penisilin hazırlandı Londra,29 Nafen)îngilterede çocuklar için mayi halinde penisilin imâl edilmiştir.Bundan sonra penilisine ihtiyacı olan hasta çocuklara bu ilâcı zerk etmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1952
  • Fransada nehirler taşıyor Paris,29 A.A.Loirc Nehri Anjou'da taşmıştır.80 kilometre boyunca pek büyük arazi kısımlarım sular kaplamıştır.Saumur'de nehrin suları saatte iki santimetre yükselmektebirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1952
  • Ntxon hükümette daha faal bir rol istedi Cumhurbaşkanı Muavini,Eisenhc sinin hükümette daha faal bir Vaşington,29 T.H.A.îyi haber alan çevrelerden öğrenildiğine göre,Amerikanın yeni Cumhurbaşkanı Muav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1952
  • 109 Bu arada Fernando artan sarhoşluğunun büsbütün körüklediği bir acelecilikle âdeta mırıldanıyordu:Ne zaman,ne zaman gebertebileceğim yarabbim bu men debur akrebi.O,kendine hükmedemez hale çoktan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Küçük hikâye ve I Küçük hikâyeyi üç buçuk satırla ölUme mahkûm eden cesur delikanlıdan,bu nereden geldiği meçhul otoriteden bahsedecek değilim.Bu.«Cesur delikanlı» William Saroyan'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1952
  • İKTİBAS Bir vahşi hayvan avcısının suren macerası •w O ftrünü öHimiiffi her adım başında pusu kurduğu ormanlarında geçirip durmuş olan PauPe hayvanlar hiç de sanıldığı gibi vahşi değildir görmemezîikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1952
  • GARANTİ BANKASI'nın 31 Aralık Yılbaşı Keşidesinde Büyük İkramiye 100.000 •fi Lirayı siz kazanabilirsiniz SON PARA YATIRMA GÜNÜ 15 ARALIK DERHAL Garanti Bankasında hesap açtırınız.G i seferimi* den iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1952
  • Akrep yutan adam Ödemişte bir gazete mü-VCZZÜ baZI hmgtaUıklajfhui tahaffuz için on beş akrep yutmağa karar vermiş.Fakat bu şahane ilacın lokmaları tu afiyetle mideye indirirken hesabı şaşırmış,şüphel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1952
  • Amerikada iki çocuk buz dolabında donarak öldüler Vaşington,29 T.H.A.Pennsilvanya'nm Newportville şehrinde fecî bir kaza olmuş ve iki küçük çocuk frijiderde donarak ölmüşlerdir.Hadise şöyle cereyan et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER SURİYE İT Amerikan Altıncı Eüo Komutanı Cassady,resmi ziyarette bulunmak üzere Beyrut'tan Şam'a gelmiştir.JAPONYA iç Sanayi ve Dış Ticaret Bakam Hayato İkeda,istifa etmiş tir.Hale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.11.1952
  • RESİMLE HADİ IDün bizzat Majeste Yunan Kralı Paul'ün kullandığı bir otomobille Yunan donanmasının Salamin'de yaptığı geçit resmine giden Cumhurbaşkanımız Celal Bayar yol üstünde bulunan eski Corinth ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1952
  • mfc^ Geçenlerde Nevyork'ta yapılan kapak kızları müsabakasında Bette Cox «En hanım kadın mo-f del» olarak seçilmiştir.Şimdi sadece ev kadınlarını alâkadar eden mecmualarda modellik ya-î pacak olan Bet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1952
  • BEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Vehabilerin Mekkeyi işgal ettikleri zaman yaptıkları Hükümdar Suut:ve çubuk yasaktır,bütün Vehabilerin ilk zamanlarıydı-Bunlar kovu Müslüman olduklarını ileri sürüp,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.11.1952
  • Bülent Eken oynuyor mu Tekrar eski kulübüne dönen Galatasaraylı Bülent Eken'in bugünkü macda Fenere karşı oynayıp OYnıyamıyacagı günün mevzuu haline gelmiştir-Sarı kırmızılı idareciler,ancak cuma gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1952
  • ANKARA KISA SPOR HABERLERİ Basketbol teşvik müsabakaları Bölge basketbol teşvik müsabakaları hakkında sportif oyunlar ajanlığım tebliği aşağıdadır:B.T.Ankara Bölgesi Sportif Oyunlar Ajanlığından:Bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1952
  • G.Saraylılar maç hakkında ne diyorlar Gündüz Kiliç Antrenör)Netice hakkında bir şey söyleyemem.Galip gelmiye çalışacağız.Turgay:Bir tahminde bulunmam güç.Fakat,maçı az farkla kaaznabiliriz.Naci:Maçı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1952
  • Ankara Lig maçları Ankara,29 TA)Lig maçlarının birinci devre son karşılaşması bugün 6000 i aşan bir seyirci kütlesi huzurunda yapılmıştır-Hacettepe Demırspora karşı 3-2 galip gel miş ve Gençlerbirligi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1952
  • Fenerbahçeliler maç hakkında ne diyorlar?Szekelly Antrenör F.Bahçe bu maçım da kaza-nacaktır.Sal;»hat t i ıı:Kıymetli rakiplerimizi yenmiye çalışacağız.Galip geleceğhnizi zannediyorum.Kâmil:îyi oynıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1952
  • Bugünkü maçı kim kazanabilir?Lig lideri Fenerbahçe takımı Fenerbahçeııin enerjik ve süratli Santrforu Feridun Fenerbahçe mi?Sol haf Akgün FB.Sag iç M-Ali Has FB.Sağ haf Nedim FB)Kaleci Selâhattin FB*)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1952
  • Beşiktaş Emniyeti 4 O mağlûp etti Vefa Beykoz 1 1 berabere kaldı Dün Vefa ile 11 berabere kalan Beykoz takım son kadrosu ile Dün Mithatpaşa stadında Vefa Beykoz profesyonel kar şılaşması yapıldı-Hakem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.11.1952
  • İktisat Fakültesi öğrencilerinin müracaatı Eukul:ve İktisat Fakültelerin Ce deneme mahiyetinde tatbik edilmekte olan B ve C kurları İyi netice vermektedir.Bu yüzden iktisat fakültesi talebelerinden 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1952
  • Bazı teklifler yaptılar.Eğer zayıçenin yerini haber verirsem bellim için her şey yolunda cereyan edecekmiş.Eğer reddeder,arzularım yerine getirmınfm idam edilmem mukarrermi.ş.Onun için sizinle konuş n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1952
  • Hazırlıyan:Ercüment ÜNVEB t 2 8.4.5 6 7 8 9 İÖ 1i 12 Soldan Safa:1 Yabana;Dahili inzibat kuvveti;Aklına getir.2 Spor da karşılaşım;Birdenbire.3 Kendine bend etmeklik;Üzerine kuvvetle baş;Tersi taban m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1952
  • îtlillnjet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık *t 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki Hilelidir.İlâa şartları 2 ve 3 ttnott sayfa saat.4 T.L.7 ve 8 inel «ayf a saat.2,50 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1952
  • Şoför Nureddinin katili 10 sene hapis yatacck Birkaç ay evvel Kadıköyünde ttir cinayet işlenmiş ve bu semt sakinlerinden Rifat Apaydın adında biri,Nureddin adında bir şoförü bıçakla öldürmüştü.Hâdisey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1952
  • l r'itmr» ırnı n il t Yusuf Paşa kır atının üstünde emirler veriyor ve dört tarafa koşuyordu 175 Var ol Paşa!Dilâverlikler göstermiş adam başkadır-Evet.bu Hasan Paşanın hak ki idi.Çünkü paşa gaza gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1952
  • Bu gece nereye gidelim ve kimleri seyredelim?On yedi buçuk liraya kahve içilen eğlence mahalli Sarı düğmeli frak giymiş garsonların hizmet ettiği bir pavyon-Güneş doğduktan sonra bile açık bulunan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Prenses elini bir kartal pençesi gibi erkeğin göğsüne attı 9 Oda gerçekten bin bir gece masallarım andıran bir dekor zenginliği içinde idi.Bir yanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.11.1952
  • Par iste müthiş cinayet Bir Cezayirli,bir fahişeyi beşinci kat penceresinden atıp öldürdü-Paris,29 T.H.A.Paris mahkemelerinin birinde,ırza tecavüz ve katil suçlariyle ittiham edilen bir Cezayirlinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1952
  • 45 yaşında bir Rum vatandaş sünnet oldu İskenderun,29 ANKA)Bir Rum vatandaş İslâm dinini kabul ederek llyas Karadağ adı nı almıştır.45 yaşında olan îlyas Karadağ dün Memleket Hastahanesine yatırılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali •alinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Hâlâ unutamadığım gülünç bir hâdise Kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1952
  • Bayar Papagos mülakatı akisler uyandırdı [Bas tarafı 1 incide!BAYAR PAPAGOS MÜLAKATI Cumhurbaşkanımız dün gece saraydaki yemeği müteakip ya pılagL resmi kabulde Mareşal Papagos ile Koornasyon Bakam Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1952
  • Churchill 78 yaşında [Baş tarafı 1 incide] t irsten tropikal banklar beklemektedir.Oldukça zengin bir koleksiyon vücude getirmiştir.Bildirildiğine göre boş zamanlarında akvaryom'unun yanına oturup saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1952
  • İki ezelî rakip [Bas tarafı 1 inchlel 75,kapalı tribün 30-35 liraya,kadar müşteri bulmaktadır.Ankaralı hakemlerin idaresinde oynanacak olan maçın neticesi etrafında söylenenler,kati neticeyi ifade etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1952
  • Papagos 'un beyanatı [Bas tarafı 1 incide] Mareşal Papagos,Şerif Arzıka» Türkiyeve yaptığı ziyaretlerin ve Atatürkle mülakatlarının unutulmaz hatırasından bahsetmiştir.Başbakan Mareşal Papagos» Şerif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1952
  • Mil!Eğitim Bakanı dün bir beyanat verdi Tevfik ileri ilk okuUarda yabancı dil dersleri verilmesinin faydalı olacağını söyledi Ankara,29 TA)Milli Eğitim Bakam Tevfik İleri,Türkiye Ajansının bir muhabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1952
  • FARUK BİR CRN!MİDİR?L ümit 0£MiZ+[Bas tarafı 1 incide] den dört müzisyen kadın bulmuş bunları da eve getirmişti-Masalar kurulmuş,çıplak güzel hizmetçiler servis vapmatya başlamışlardı-Antonvo'nun misa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1952
  • Sıtkı Yırcalınm izahatı [Bas tarafı 1 incide] dar 50 milyona yakın bir para »artı ile sadece kendi mali imkanlarımıza dayanan petrlo aramalarında Cide edilen neticeler,bu hususta fedakârlıkla çalışmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1952
  • Tam bir moda çılgınlığı [Bas tarafı 1 iaeidel killerden birinin yeğeni elan genç bir kadın,son zamanlarda kendisini modaya fazla kaptırmış ve bu mevzuda inceler meler yapmak üzere üc ay evvel Fransa v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1952
  • Ahmet Emin Yalman dün geldi [Bas tarafı 1 incide] Sabah yanında eşi Rezzan Yalman ve Malatya Emniyet Müdürü olduğu halde hastahaneden çıkan Ahmet Emin Yalman refakatindekilerle birlikte saat 13-40 Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • ttii PURO,müessir bir cilt kremi,eşsiz bir güzellik müstahzarı ve fevkalâde bir tuvalet sabunudur.Yeni kısmetler vaad eden sabun.devrimizin en en modern Sabun fabrikasında,yepyeni bir formülle İmal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • istanbul Belediyesi ilânları ARAZİ Mükellef adı Mahalle Mükerrem Devrez Hacı Hamza 2/3 H-Serape Zağkeban Kazlıçeşme 1/3 N-Nikola Kutup Oğ-Yani Kazlıçeşme Lâtif Baltacı Kazlıçeşme İsmail Kürkçübaşı Ari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • Aydın il Daimî Komisyonu Başkanlığından Aydın Memleket Hastanesinin 27484 lira 11 kuruş keşif bedeli 3 üncü kısım ek paviyon inşaatı açık aksiltmeye konulmuşturihalesi 15/12/952 tarihine müsadif Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • Özel İdare ve Belediye Emekli ve Öksüzlerinin üç aylıkları veriliyor İstanbul Belediyesinden:1 Maaş sahiplerinin aşağıda gösterilen günlerde saat 9 dan 12 ye ve 13.30 dan 16 ya kadar maaş cüzdanlarile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • I Tekel Genel Müdürlüğü Hânları m ı ı I Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Muhtelif eb'atda 290 adet iç ve dış kamyon lâstiği mevcut şartnamesine göre pazarlıkla satın alınacaktır-2 Pazarlığı 17/12/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • Teklif verme ilânı 1—Bakanlıkça hiçbir kayıt ve şartı tazammun etmemek üzere Ankara Ana Tamir Fabrikasındaki lâstik' tamir atelyesinin tezgâh ve aletlerini ikmal ve bunlar için lüzumlu külliyetli mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • Radyo isianbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havalan 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şar kılar 14.30 Ne arzu ederseniz «Pl» 15.00 Türküler 5.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • Haydarpaşa'da tevsi edilecek liman dahilinde yaptırılacak 34 000 tonluk hububat silosu için projesiyle birlikte teklif alma ilânı:Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1—Haydarpaşada tevsi edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Michel Duran Türkçesi Salâhaddin İrdelp Telefon:43157 Komedi ktsmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Reşiha O.Vali Vasfi R.Zobu Telefon:40409 Pazar günleri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)Piyes 3 perde ¥azan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfi Fransız temsilleri müddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat tam 21.15 de.Cuma talebe)pazar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü Enstitüleri Müdürlüğünden 1 953 Yılı Tütün Eksper kursu için idaremiz hesabına,müsabaka ile 12 talebe alınacaktır-2 Müsabaka imtihanı 24/12/952 çarşamba günü saat 10 da Cevizli M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • Kambiyo ve cslaTi Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı Isvigre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 787_282_0.80 64.03 5.60 54.12.50* 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı?787.50 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • Nöbetçi eczaneler Beşiktaş:Nail HaUt Eminönü:Eminönü Bakırköy:Hilâl Eyüp:Eyüpsultan Fatih:ismail Hakkı Beyazıt:Gedikpaşa Merkez Beyoğlu:İstiklâl Taksim:Taksim Şişli:Halk Galata:Merkez Kasımpaşa:Merkea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAK Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • Beykoz Müftülüğünden Münhal bulunan ANADOLU FENERİ camii müezzin ve kayyimlik müsabaka imtihanı 17/Aralık/1952 çarşamba günü saat 10 da Beykoz müftülük dairesinde yapılacağından isteklilerin dilekçe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • SAYIN DOKTORLARA Mevcudu kalmamış olan C-Vitaminini» B-Vitaminini ve Ka raciğerin Kan yapıcı diğer bütün cevherlerini havi olan Yüksek tesirli Karaciğer Şurubu SIROP HEPATON mmmm—mmmm Piyasaya yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • tst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 24 adet 1 2 ve 3 No-lı Şakir Zümre sobası pazarlıkla 4/12/952 perşembe saat 14 de izmit Dz-Ik-Mrk-Sa-Al Koda satın' alınacaktır-Bedeli 1400 Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1952
  • Biga Sulh Hukuk Yargıçlığından 952/622 Biganm Cumhuriyet mahallesinden Ahmet Garançer.Emi ne Akif.Hakkı,Fatma» Ali.Ayşe vekili avukat Muammer öz* aydın tarafından Bigadan Mahmut önder,Ömer önder,Fatma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8