Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.11.1952
  • Memleketinde kanlı hâdiseler olan Irak Kralı Faysal Irakta nümayişler dün de devam etti Ordu birlikleri İle nümayişçiler arasında kanlı çarpışmalar oldu Bağdat 25 TAA.A.A,Sokağa çıkma yasağına rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1952
  • KRAL FARUK BİR CANİ MİDİR?lV4m&ewt* om ir deniz Kral,bu gece barı kapatıyorum,de 55 Güzel dansöz Asmahan Mvgüt sinin kızgınlığı ve hiddeti karsısında onu biraz teselli etmek İhtiyacını duydu:Dinle ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1952
  • Ahmet Emin Yalmanı vurduğu idd edilen Şerif Dursun dün teslim oh Sanık bütün ısrarlara rağmen suçu inkâr ediyor Hâdise esnası Yalmanın üstüne ışık tutan meçhul otomobil Şüpheli görülen bir t be de dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1952
  • Gündüzleri insan gece goril olan bir adam Londra'da mttsahade altına alman bu adam gece saat.iki" den sonra «beni ormanlara çağırıyorlar» dedi-Londra 25 A.A.Londrada bir hast&banenin doktorlar;gündüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1952
  • Cumhurbaşkanımız dün Atinay törenle uğurlandı Dolmabahçede yapılan törende Meclis Başkanı ve Başbakan da hazır bulundu Pire ve Atina sokakları baştan başa Türk ve Yunan bayrakları ile donatıldı r.Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1952
  • Bugün şehrimizde hava,öğleden evvel umumiyetle acık,öğleden sonra az bulutlu ve hafif yafıglı geçecek,hava sı cakhfuu muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • KISA HABERLER r Tekel tarafından piyasaya ıkatılacak olan salon b lalanın satışına önümüzdeki aydan ibaren başlanacaktır.Şehrimizdeki Sağır,Dilsiz e Körler Okulunda yeni metodar tatbik etmek üzere Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Vana gidecek yolculara kolaylık Denizcilik Bankası Van gölü işletmesince,haftada iki 'efa muntazam yapılmakta o?an vapur seferlerine ilâveten Tu£ ile Va narasında direkt bir ekspres postası ihdas edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Türk vs Müslüman Ural ahalisi Bu yazı Almanya'da München şehriade Ukraniski Saaıattnik adiyle intişar edea istiklâlci Ukrayna mecmua,smm 24,31 ağustos ve 7 eylül tarihli nüshalarında çıkan.Ukrayna aka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Galata köprüsü Köprünü!esaslı bir şekilde tabirine karar verildi ve hazırlıklara başlandı Yirmi beş yıldan beri esaslı hiç bir tamir görmemiş olan Galata köprüsünün revizyona tâbi tutulmasına karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • İtalyan Şan Okulu açılıyor Şehrimizdeki İtalya a Şan Okıılunun açılması münasebetiyle cumartesi günü akşamı saat 21.15 de T3eyoğluwlaki İtalyan kültür merkezinde bir müsamere verilecektir.fJUsamerede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Kadın yüzünden çıkan kanfiı kavga Dün Bakırköy Kartallepe men sucat ticaret T.A.Ş.de biı kavgaolmuştur.Bir kadın meselesi yüzünden aralan e3kiden beri açık olan thsan Havutoğlu ile Dursun ince Ca'oaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Metresini bıçakla ağır surette yaraladı Kenan Balkan ad.ndu bir:dün Tepebaşında istanbul Palas otelinde çalışan eski metresi Sabi* hayı barışma teklifini rettetiğl için bıçakla yaralamıştır.Kadın lıas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Fırtına dindi Birkaç günden beri devanı etmekte olan fırtına dün geç va kit hafiflemiştir.Hava poyraza döndüğünden deniz yatışmış ve dünlcü seferlerde her hangi bir aksaklık olmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Liman işletmesinin tesisleri genişletilecek Denizcilik Bankası Limon İşletmesi,ihtiyaçlanm karşılamak üzere önümüzdeki 1953 ılı içinde yeniden bazı mekanik tesisler vücuda getirecektir.Bu arada lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • İbrahim Deüdenizin açtığı dâva Şehir Tiyatrosu san'atkâ darın dan İbrahim Deüdenizin,tiyatro yönetim kurulu üyelerinder Mal* mut Morali,Vasfl Rıza Zobu Refik Kemal Arduman;Ercüment Ekrem Talu,Talât Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Pakistanlı profesör ve öğrenciler Şehrimizde bulunun dvst Pakistanın beş üniversitesine men sup profesör ve öğrencilerden müteşekkil kültür heyeti üyeleri dün sabah saat 9.30 da Dolma-Dahçe Sarayını,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Şükrü Kanatlı Amerikadan dönüyor Bir müddetten bod Amerikada tedavide bulunan Kara Kır» vetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanatlı bu gece saat 1.40 da uçakla şehrimize gelmiş olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Manifatura piyasası birdenbire yükseldi Bazı büyük ithalâtçı firmaların tröst yaptıkları iddia ediliyor Son zamanlardı manifatura piyasasında sebepsiz bazı flat yükselişleri görülmüş ve ilgili ler bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • HALKIN SESİ Zavliı kiptiler Beyoğlunda Alyon solıağmda oturan bir okuyucur muz bize şunları yazıyor:'«Tarife ne hacet.Cümlemiz biliriz.Daha doğrusu bilir olduk.Hani kollarında bir,ellerinde bir,sırtla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Mahrukat satışları Oı.Belediye,odun ve kömür futlarının yükselmemesi için tanzim satışı yapacak Belediye,halkın mahrukat ili tlyacım ucuz fiatla temin için bazı tedbitlûr almıştı:Bu rneyanda kömür tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Çocuk yüzünden çıkan kavga Fener Tekke sokak 133 nuuıa ralı evde oturan iki aile brr çucuk meselesi yüzünden birbirlerine girmişlerdir.Evin üst katında oturan Kabahat ile alt katta oturan Neza het dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Gümrük tarifesinde tadilât Bir kısım tüccarın gümrük tarifelerinden faydalanarak güm rük resmi vermeden parça halinde çakmak ithaline teşebbüs ettikleri ve bu parçalan sonradan birleştirmek suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri azan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Alinin hilâfetini bütün Hicaz ve Irak tanımıştı 105 Bu zor iş,beni de felâkete sürükleyecek,kimbilir benim ölü müm de böylece bir z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • 31 ARALIK-YILBAŞI KEŞİDEMİZDE 100.000 Lira Kazanabilirsiniz* GARANTİ BANKASI DERHAL Şube ve ajanslarımızda hesap aktırınız-Gişelerimizden izahat isteyinizki:keşide JLâıe Sineması salonunda Noter ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • EĞLENCE GÜNÜ İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti bugün saat 14 de Marmara lokalinde danslı bir eğlence günü tertip etmiştir.ÇAY istanbul Unıversiesi Kimya öğrencileri Derneği 10 ocak c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • iliç.8 R.Ev.1872 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.00 2.16 öğle 12.01 7.18 İkindi 14.30 9.46 Akşam 16.43 12.00 Yatsı 18.21 1.37 tmsak 5.16 12.32 26 Kasım 1952 Çarşamba JUı.13 Kasın 1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1952
  • Bu yazı çıktığı zaman,sayın Celâl Bayar,Yunan Kral ve.Kraliçesinin,devlet ve hükümetinin beklenen aziz ve kıymetli bir misafiri olarak.Pire ve Atinada en büyük dost luk tezahürlerile selâmlanmış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Hidrojen bombasının tesirleri Bir Japon âliminin iddialarına Köre elli tonluk bir hidrojen bombası dünyayı yokedebilir_Tokyo,25 THA)Hidrojen bombası tecrübesinin ya pıldığı hususundaki haberlerin resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Komünizm propagandası ye par» öğretmen Ankara,25 TA)Hasanoğlan Köy EnstitüsUnde edebiyat öğretmeni Veli Uysal'm ders esnasında talebeye Kemalizm aleyhinde ve komünizm lehinde propaganda yaptığı öğreni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Bir işçi ağır surette yaralandı Dün Hahcıog-lunda bir kaea olmuş,Kemal Fındıklı ve Mus lala Ağırogl u adında iki işi büyük bir ızgara demirini la cırlarken demir ellerinden kurtulmuş ve yere eğilmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Iranda komünist propagandası Londradan bildiri!Iıgmo göre» Kuşlar Iran hududuna yakın bir yerde yalnız İrana hitap edecek yeni bir telsiz istasyonu kurmuşlar,komşu memleket halkım zehirlemek için geni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Rusya Hint teklifini I Bu suret e Kor ede mütareke ümitleri yeniden Birleşmiş Milletler New-York)25 A.AO Sovyet Rusyanın.Hindistan tarafından ileri sürülen Kore sulh plâ nında uzlaşma teklifini kat'î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Türk Parlâmento heyeti geliyor Londra,25 T-H-A.İngiliz Parlamentosunun davetlisi olarak Britanyayı ziyaret etmekte olan Türk Parlamento heyeti bugün de tetkiklerine devam etmiştir.Türk heyeti,bugün İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • İşinize gitmek istemiyorsanız Londra,25 Nafen)Londra nakliyat teşkilâtının bas hekimi olan Dr-Leslie Norman bir konferans esnasında dinleyicilerine su tavsiyede bulunmuştur:«Eğer bir gün ise gitmek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Baba oğul bir adamı soydular Ankara,25 TA)Rıza Kılavuz adında biri,dün oğlu ile birlikte Çubuk asfaltı üzerinde pusu kurmuş ve yoldan yalnız başına geçmekte olan Sefer Arseven isminde bir vatandaşı du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Millî Savunma Bakanlığında bir tâyin s Ankara,25 THA)Millî Savunma Bakanlığının Ankaradaki tetkik kurulunda vazife gören Korgeneral Nazmi Ataç'ın Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreter vekâletine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Tunus'ta yeni bir suikast tsş bbüsü Tunus,25 THA.Haber verildiğine göre,3 Fransız askeri bugün Tunus Beyinin yakm müşavirlerinden 2 şahsın evine bombalar atmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • BU AKŞAM |Vfl|İEL!E!ik€ S^EMASINDA Şahane Yıldız:ELlZABET TAYLOR ve LARRY PARKS tarafından nefie bir surette yaratılan AŞK AVCISI Love in Better Than ever Metro Goldwyn Mayer Şirketinin Aşk Neş'e Zevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • İtalyan Başbakanı Attaaya davet edildi Atina,25 T-HA)Yunar hükümet çevrelerinden busrüı açıklandığına göre.Italvan Başbakanı De Gasperi önümü"3:deki ayın 8 inde Yunanistan resmen ziyarete davet edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Alaskada kaybolan uçak bulunamadı Elmendorf hava üssü,Alaska)25 A.A.Alaska'da ka\bolan askerî C-124 dev taşıt u çağını bulmak için yapılan araş tırmalar dâvam etmektedir.En son gelen haberlere göre uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Askerî sırları düşmana veren Amerikalı çavuş yargılanacak Tokyo,25 AP)Uzakğu Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı Arizon&h Çavuş Ouiseppe Cascio'yu F-86 tepkili uçağın uçuş tecrübelerine ait bazı sırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Gıizel Sanatlar Birliği resim sergisi Güzel San'atlar Birliğinin senelik resim sergisi Amerikan Haberler Bürosunda açıldı.Sergide teşhir edilen eserler arasında,çok geniş »ir süje yakınlığı var.O kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ isim takmak.Yerli filmlerin isimleriyle bir hayli alay edilmiştir.Söz aramızda,edilmiyoctk şevler değildir bu İsimler:Sanki insanı hüngür hüngü:ağlatmak için kırk yıl düşünüldükten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • İKTİBAS Prens Yusupof Rasputini nasıl öldürdüm I II M—Bu asrın başlarında şöhrati bütün Rus çarlığını kapta»!olan Rasputin,eşi az görülmüş bir macera ve facian kabramanıdır.Şimdi yarım asırdır ba bikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • 105 Yemeğe çıkalım Niva.Bu akşam seninle,başbaşa,gürültüsüz,küçük bir lokantada yemek yemek istedim.Sanki evimizi bir gün için,hafta sonu için bırakmışız gibi.Niva uzun bir öpüşle minnet dolu teşekkür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Çekoslovakyada temerküz kanıp'arının sayısı arttı Münih,25 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Bildirildiğine göre son zamanlarda Çekoslovakya'nın muhtelif bölgelerinde bulunan temerküz kampları sayısının arttığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1952
  • Yeni İngiliz paralarına kraliçenin resmi konuluyor Londra,25 T.H.A.Bildirildiğine göre,tngilterede yeni gümüş ve bakır paralar basılacaktır.Bu paraların üzerlerinde Kraliçe îkinoi Elizabeth'in resmi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.11.1952
  • Cumhurbaşkanımız Celâl Baya*,dost Elen Kral ve Kraliçesinin davetlisi olarak dün Savorona yatiyle Pire'ye müteveccihen limanımızdan ayrılmıştır.Bu sayfamızdaki resimlerde Bajyar'ın uğurlanışı münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1952
  • J? 4&6*fW Annig Ball Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde filmler çevirmiş olan bir sinema yıldızıdır.Ge-en sene meşhur Fransız artisti Jean Gabin ile birlikte «Develerin Arkasından» filmini çevirtmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kazıklı Voyvodaya taş çıkartan Boyacı Hasan cellâdı İnsanları göz yaşlarına bakmaksızın işkence ile ö dürtürdü.Arkasından ağlayan kadın ve çocuklarını da zincirlere vurdurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.11.1952
  • ingiltere-Belçika bugün karşılaşıyor Gal karşısında başaralı bir oyun çıkaran İngilizlerin,bu maçı,en az üç golle kazanmaları beklenmektedir Geçenlerde Gal'i 5-2 mağlûp eden ingiliz millî futbol takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1952
  • Geçenlerde-şehrimizde Rahi Ahen Iran takımiyle müsabakalar tertipleyen Ateş kulübünün güreş takımı.28 aralık cuma nüyüikisi greko romen ikisi serbest dört müsabaka yapmak üzere.Kırklareli ve Alpullu'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1952
  • Ankarada gol kralları Bu hafta oynanan lig maçlarından sonra birinci kümede atılan 107 gol sekiz takıma mensup oyuncular arasında şöyle dağılmış bulunmaktadır:7 gol atanlar:r.Hadi GB.ve Yılmaz A.G.6 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1952
  • Avusturya futbolunda yeni l ir çığır açan VVacker takımı,şehrimize geldiği kadrosu ile Yeni Avusturya VVacker takımının yeni oyun tarzı,klâsik Viyana futbolunun yerini modern futbola bırakacağına bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1952
  • Kısa spor haberleri FUTBOL ¦jt Pazar günü Lizbon'da yapılan millî futbol karşı*' takmasında Avusturya Portekiz 1:1 berabere kalmışlardır-Maç idare etmekte acizlik gösteren hakemler in lisanslarının ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1952
  • İng.kerede hasslat rekoru Geçen hafta Londra'da Vemb!ey Stadında oynanan ve İngiltere'nin 5-2 galibiyeti ile sojıa eren İngiltere Gal karşılaşmasında yeni bir İngiltere hasılat rekoru tC3is edildiği h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1952
  • Fakülteler futbol tu rnuvası final maçı Ankara Üniversitesi Öğrenci Derneği Spor Kolu Başkanlığı tarafından tertip edilen fakülteler arası futbol turnuasınm final karşılaşması yarın 19 Mayıs Sta^lı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1952
  • Bir mevsimde 600000 lira kazanan yarış atı Şöhretli antrenör M.Marsh'ın yetiştirdiği Talyar,bu mevsim yaptığı bütün yarışlarını kazanmıştır lngilterenin en meşhur at yetiştiricilerinden Marcus Marsh'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1952
  • Karagüçlü Şükrü ve Kâzım Fenerbahçey* giriyor Karagücünde oymyan eski Vefalı oyunculardan Kâzım'ın askerliğini ikmal ettiğinde Fenerbahçeye girmek üzere anlaştığı haber verilmektedir.Kaleci Şükrünün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1952
  • Amerikadan idare edilen basketbol takımı Fransa'da bir basketbol takımı Amerikadan aldığı talimatla fevkalâde başarılı oyunlar çıkarmaktadır Mulhouse takımının kapta* nı Ldtuanyalı Grybauskas Fran san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1952
  • Bugün yapılacak mektep maçları Geçen hafta başlanan okullararası karşılaşmalara bugün de devam edilecek Geçen hafta başlanan ve merakla takip edilen mektepler arası spor karşılaşmaların^,bu Kiin de şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.11.1952
  • Hatta şimdi de bu hulusta bir malûmatım yok.Sual sormak hakkını haiz değilim Bu keşfe memleketimin ihtiyacı olduğunu bilmem kâfi.Onun için ne olursa olsun ben daima diğer tarafta ve sizinkilerin kar »
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1952
  • RÖPORTAJI Tophanedeki Kılıçalipaşa hamamında gece hayatı Başar tarihinda aaffalate dair yazılmış,yazılacak na kadar mevzu varsa,hepsini müşahhas olarak bu hamamda bulmak ve görmek mümkündür saat ikisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1952
  • 'imli',ıı ıı ıw.TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZİZ ÖZBAY "Gözüpek,nefsine derin itimadı olan neşeli bir delikanlı idi 40 Diye söylendi.Bu cümle,0nıitsizlığe düşmüş olan Reyni'nin üzerinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1952
  • Sağlık Bakanlığının İstanbul Valiliğine Ankara,25 TA)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İstanbul Sağlık Teşkilâtı dahilinde yapılan tetkiklerde görülen aksaklıkları bir tebliğ ile Valibir tebliği hğe b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1952
  • iğ 6 1 i m Jjf A W Hazırlıyan:Ercümet ÜNVER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 1 2 3 4 5 r—6 7 8 I 9 10 11 12 Soldan Sağa:1 Şart edatı;Soyut.2 Akıl;Bir renk;Taam et.3 İnce boru sesi;Bir nota;Manen hırpala.4 No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1952
  • uaGuamofuıu Sadrâzam Paşa:"Çubukları tazeleyin,keyif dediğin böyle olur işte,dedi 171 Maksadı âcizanem o değil midir?Valde Sultan ile birleştiğimizde böyle konuşma mı.ş mıydık?Bağdaşını değiştirip dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.11.1952
  • Dilnyn minderlerinde Türk gücünün timsali ^alinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce mü-•bakuda bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı skerliğimi Amasya ve Ankarada yaptım Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1952
  • Çekosîovakyada temizlik Prag,25 Nafen)Çekosîovakyada,bilhassa komünist partisi içinde geniş bir temizliğin i hazırlanmakta olduğu haber verilmiştir.Prag muhakemesi esnasında ortaya daha birçok isimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1952
  • Irakta nümayişler [Bas tarafı 1 inckleî dat'ın ana caddelerinde otomobille bizzat teftişlerde bulut» muş ve asayişi temine meram askerî birlik komutanlanna bası talimat vermiştir.Bir kararname üe fesh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1952
  • D.P.Meclis Grupu dün toplandı Ankara,25 Milliyet)D-P-Meclis Grupu bugün saat 15 de Büyük Millet Meclisinde toplanmıştır-Evvelâ Yugoslav Meclisinin davetlisi olarak Yugoslavyaya gidecek Meclis heyeti D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1952
  • işçilere ait muhtelif meseleler halledildi Çalışma Bakanı S.Ağaoğlu dünkü basın toplantısında işçiler için alınan kararları açıkladı Şehrimizde bulunn Çalışma Bakanı Samet Ağaoğlu» işçi ve işveren teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1952
  • Kunuri savaşının yıldönümü Ankara,25 AA.Millî Savunma Bakanlığı Tenıail Bürosundan bildirilmiştir:Kunuri muharebesinin 3 üncü yıldönümü 27 kasımda memleketin her tarafında kutlanacaktır.Bu arada Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1952
  • [Bas tarafı 1 inekle!kikatta bizzat hazır bjüunmuslardır-İLK SORUŞTURMALAR Sanık Şerif Dursun bu ilk soruşturma esnasında kendisine atfedilen cürmü tamamen inkâr ederek şunları söylemişe tir:Zabıtanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1952
  • Cumhurbaşkanımızı dün Atinaya törenle uğurlandı [Bas tarafı 1 incide] fer Gürsoy.Kütahya Milletvekili Ahmet Gürsoy.Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâtibi Büyükelçi Cevad Arkalın,Cumhurbaşkanlığı Umumî Kâtib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1952
  • Âtinadoki hazırlık [Bas tarafı 1 incide] Bilhassa Türkiyeden mubadü olarak gelenler,bir bayram gününün arefesinde imişler gibi sevinç içindeler.Atina şehri bir Türk için hiç de yadırganmıyacak bir hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1952
  • Gündüz insan gece goril [Baş tarafı 1 inekle] doktorlar bu adamın hakikaten gece yarısı yataktan alladım,elleri ve ayakları üzerinde garip seseler çıkararak,yürüdüğünü görmüşlerdir.Bu halinde gayet ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1952
  • [Bas tarafı 1 incide] r han doğru söylüyo.ne sen,ne de ben Krala karşı gelecek kud retto değiliz.Onun iyin bırak da,kızcağız düşündüğü gibi hareket etsin.En yakın dostunun da Kraldan yana çıkması genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • Iıtanbu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo Salon Orkestrası Konseri 13.45 Şarkılar «Pto 14.15 Dans müziği P)14.30 Türküler ve oyun havaları «Pto 1500 Kapanış 18.00 Açılış ve türküler 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • İKTİBAS Prens Yusupof anlatıyor:Rasputini nasıl öldürdüm kettim-Derken bu göz acılıver di* Hemen ardı sıra sağ göz ka pağı da titreyip acildi-Bu göz ler üstüme dikilmiş ve beni hip notize edip oraya ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • Ingiltereye ait notlar 1952 İNGİLİZ OTOMOBİL SERGİSİ Londrada Earls Court Sergi Sa# ymda tertiplenen ve 10 gün devam ettikten sonra kasım ayı iptidalarında kapanan otomobil •ergisi bilhassa ihracat ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • ZAYÎ TC-Merkez Bankası İstanbul Şubesinden aldığımız 23/6/952 tarih 4054 numaralı Dolar 226200—lik tahsis mektubunun transfer nüshasını zayi etmiş olduğumuzdan yenisi alınacağından eskisinin hükmü kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • Sahip ve Baamuhanlrl:Ali Naci KARACAN lu aüahada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Baaıldıftı y«r:NURİ AKÇA Matbaas*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • "Huniye!Abone şartları Lr.Hr.Senelik 42 00 Altı aylık 32 00 Uç aylık 00 Bir aylık «0 Ecnafcl memleketler* İki mlaUdlıhân şartları 3 v« 3 a&yta aant.4 T.L.7 v« 8 keol aayfa aaat 2,60 T.L.Hanlardan tnaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • Mudanya Asliye Hukuk Yargıçlığından 952-133 Imralı Yeni Ceza Evi memurlarından Mustafa Kemal Yılmazın 29/9/952 tarih ve 952/133 sayılı kararla Yılmaz soy adının «Kara Salih oğlu» olarak değiştirilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • Nöbetçi eczaneler Beşiktaş:Nail Hali* Eminönü:Eminönü Bakırköy:Hilâl Eyüp:Eyüpsultan Fatih:İsmail Hakkı Beyazıt:tiediknaşa Merkez Beyoğlu:İstiklal Taksim:Taksim SIşll:Halk Galata:Merkez Kasımpaşa:Merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • Taksim Beşiktaş otobüsleri i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Bir müddettenberi tecrübe mahiyetinde çalıştırılan «Beşiktaş Taksim» ring otobüs seferleri 28/Kasım/952 cuma günü sabahından itibaren yapıbnıyacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • Deniz Astsubay sınıf okuluna öğreniri alınacaktır 1 Deniz Astsubay Sınıf Okuluna alınacak öğrenicile-ı için aranaeak nitelikler:a—Türk Vatandaşı olmakb—Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak,teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten LJttle Viggere)Piyes 3 perde Yazan:Aghaıa Christie Çeviren:Reşiha C.Vâfl FrajihLr.temsilleri müddetinee çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat tam 21.15 de.Cama talebe)pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • CİLDİNİZİN GlZLİ KALAN ş&sây £sğs Güzelliğinize Wm w-%M MEYDANA ÇIKARAN SABUN,J PURO Tuvalet Sabunu MOfcSSİR BİR CİLT KREMİ Ve RAKİPSİZ BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARIDIR İugünden itibaren banyo ve lavabo* Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • ı-Kambiyo ve esham Kapanış gterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belgika Fr.İsveç Kr.Florin i.Liret Drahmi Hskoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • istanbul Belediyesi ilânları İl.I Çöpler denizde imli ettirilecek istanbul Belediyesi tarafından toplatılıp şartnamesin zıh iskelelere getirilecek günlük 1100 metreküp tahmin gehir çöplerinin günlük 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 60 ton kuru Fasulya kapalı zarfla 19/Aralık/952 saat 15 de Kütahya As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-42,000 Lira geçici teminatı 3150 Liradır-Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • Sümerbank Genel Müdürlüğüne!1 Diyarbakır Yünlü Fabrikası ikinci kısım inşaa den hazırlanan birim fiat esasije ve kapalı zarf usuliylt meye konulmuştur-2 Yaptırılacak işin keşif bedeli 1060000—lira o c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • Asma Köprüler Yapım Karayolları Genel Müdürlüğün 1 Eksiltmeye konulan iğ:Erzincan ilinde,Arapkir maliye yolunda Halmüge)Ağağı kindir)ve Bağıştf rında Buğıgtaş)köprülerinin asma köprü olarak ya olup ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Michel Duran Türkçesi Salâhaddin İrdelp Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Rejiha O.Vafl Vasfı n Zobu Telefon:40409 Pazar günleri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Faaardan başka her gUn sabah saat 10.8O-12.00 öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8