Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.11.1952
  • FARUK BİR CBNİ MİDİR?Kral,Esmahanı görünce:"Ben bu kadın için barı kapatabilirim,dedi 53 tık-O geçe «Piramit B*r» hm tıkhmdı-Bütün localar tutulmuş,par terde iğne atılsa yere düşmeyecek kadar kalaablı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1952
  • Milliyet ekipi Yunanistanda MUHARRİR ARKADAŞIMIZ FARUK DEMİRTAŞ ve FOTO MUHABİRİMİZ HİKMET DÜN UÇAKLA ATlNAYA HAREKET ETTİLER Cumhurbaşkanımız Celâl Bayan Pire'de karşılamak ve bu ziyaret münasebetiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1952
  • F.Bahçe,Vefayı dün 2 O mağlûp etti Dün de devam edilen profesyonel küme maçlarında Fenerbahçe Vefayı 2-0;Beşiktaş B-Sporu 9-1/1-Spor ds.Emniyeti 5-0 yenmişlerdir.Resimde» San Lacivertlilerin 2-0 salib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1952
  • r^KF Yunan Kralına hediye edilecek atlar Cumhurbaşkanımız Celâl Bayarın Majeste Yunan Kral ve Kraliçesine hediye edeceği iki binek Arap atı dün Sirkeciden trene yükletilmiştir.Hediye edilecek allar Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1952
  • Ankarada fırıncıların zam talebi On «üne,kadar ekmek gramaj» mdirilmezse fırınlar kapanacak Ankara.23 Milliyet)Şen rimiz bugünlerde bir ekmek buhranı ile karşılaşmak tenli kesine maruz bulunmaktadır-F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1952
  • Bağdat ve Mnsuldaki kargaşalıklardan sonra İrakta da ordu idareyi ele aldı Kral ve Kral Naibi ordunun muhafaza ettiği yazlık saraya çekildider.Sokaklarda motorize devriyeler geziyor» Geceleri Sokağa ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1952
  • Efeenhow6r Truman mülakatının hazırlıklarını umul İçin AmerikadaU İkamet müddetini uzatan Eden» Birleşmiş Milletlerden!Hint deiegesiyle görüşürken Foto:AP)Eisenhower-Churctıill mülakatına hazırlık ı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1952
  • Başbakanın Malatya D.R II Kongresindeki hitabesi Menderes,iki bucuk yıllık D.P.iktidarının rakamlara dayanan bir bilançosunu verdi Başbakan dedi ki:Biz iktisadiyatımızı,Sağlık işlerimizi,Bayındırlığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1952
  • Menderes suikastı tel'in etti «Fikir ve politika adamları silâhla tehdit edilemez* Buna cür'et edenlerin kafalarım bin parça etmeğe kandili/Malatya 23 A.A.Başbakan Adnan Menderes bu gece Demokrat Part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1952
  • Menfur hâdisenin tahkikatı Suikastçı dün tesbit edildi Demokrat İslâm Partisine mensup olan carih Şerif Dursun,her tarafta şiddetle aranıyor Malatya.23 Milliyet)dürll Kemal Ay gün dün gece-Adliye Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1952
  • Ahmet Emin Yalmanın yaralanmasiyle neticelenen Malatyadaki menfur tecavüz bütün yurtta teessür yarattı Dün Vatan matbaasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı:"Memlekette fikir hürriyetine hiçbir suretle teca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1952
  • 4/toxk 'İHtfUmm ğgf Bugün lehlimizde hava sabahleyin acık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.11.1952
  • PO LİSTE it Polis Enstitüsü ile polis okullan tüzüğünün,bugünün ihtiyaçlarına cevap veremediğinden değ-iştiirlmesine İçişleri J3a-kanlığınca karar verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Silâh deposu gibi seyahat eden tuhaf bir adam Evvelki gece şehrimizden tren le Edirneye giden Hasan Erdi!adında bir şahıs şüpha üzerine bir polis memuru tarafından aranmıştır.Neticede Hasanın üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Bursada bir hayvan hasta ha nesi açı I yor Bursa,23 T.H.A.t Bursanm mühim ihtiyaclun arabtnda bulunan hayvan hastahanesi in şaatı tahakkuk etmiş bulunmaktadır.Tarım Bakanı eNdinı ökmen buna ait tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • BALO Milli Türk Talebe Birliği,kuruluşunun 37 nci yılını tesit için 4 aralık perşembe gecesi Taksim Belediye Gazinosunda muhteşem bir balo tertiplemiştir.KAHRAMANLIK GÜNÜ Kunuri savaşının yıldönümüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Dost ingilterenin deniz aşırı ordusu n Britanya ordusu bugün bir denizaşırı ordusudur-Harpteki eski müttefikleriyle birlikte İngiliz asker leri,Almanya,Avusturya ve Trieste'de bulunmaktadır-Kuzey Afri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • HJc.24 Kasım 1992 Pazartesi Ha.6 R.Kv,1S72 11 Kasın 1268 VAKİT VASATİ BZANt Güneş 6.58 2.13 öğle 12.00 7.16 İkindi 14.90-9.45 Akffun 16.44 9.45 Yata 18.21 1.36 İmsak 5.14 12.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Gençlik,uzuvlarımızın olgunluk çağına erişmesidir.Vücudun gelişip teçhizatım ikmal ederek tam kadro ile çalıştığı bu devre 19 unda nisabım alıp 30 yaşında kemale erer.Gerçi insan otuzunda ihtiyar addo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • ı ııiffünr1 Kambiyo ve etfıam Kapanı} Bterling Dolar Fr.Frangı tsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç.Kr.Florin.Liret Drahmi Rşkoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.87b 9.73.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • 1 Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S,NAFİZ TANSU "Osmanı şehit eden Hâşimilerdir.Buna kendim kadar eminim,103 Hazreti Ali küçük iken,bir gün Resulûllah ile Kabey* gitmişti.Hazreti Ali d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Bir hafta evvel kaybolan Rumun cesedi kuyudan çıktı Dün Hasköyde,Mahlûl sokağında 12 numaralı evin önündeki kuyudan bir ceset çıkarılmıştır.Yapılan tahkikat sonunda cesedin aynı evde oturan ve bir haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • İstanbul Samsun yolu 12 saat kısalıyor Samsun limanının l'J53 malî yılı içinde temeli atılarak inşasına başlanacaktır.Ayni yıl limanla 'beraber Kızılırmak üzerinde 910 metre uzunluğunda bir köprü de y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Kurulacak yeni aygır depoları Tarım Bakanlığı önümüzdeki sene Maraşta bataklığın Jturutul ması ile elde edilen arazide ve Sivas'ın Hafif kazasında Direr aygır deposu kurulacaktır.Bundan başka Lalahand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Şehrimizde açılacak yeni talebe yurdu Şehrimizde talebe yurdu sıkıntısını nazarı dikkate alan Erzurum Kültür vs Yardımlaşma Cemiyeti îstanbulda bir talebe yurdu binası almağa veya yaptırmağa karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • B&kliyat piyasası canlanmaya baş'adı Yunan ordusu ihtiyacı için 1500 ton fasulye mubayaası münakaşası Türk tacirlerinde kalmıştır.Bu vaziyet karşısında uzun zamandan beri durgun giden piyasa canlanmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • D.O V i Z kaçakçısı Yahudi sarraf ayrıca polisiyede rüşvet teklif etti Sirkecide Muhzırbaşı sokağında Güzel Handa sarraflık yapan Sabatay Bencuva'ın kaçakçılık yaptığı haber alınmış ve dün gece müesse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • HALKIN SESİ Bîr kaptandan ş'kâyet Balat*da,Püskülcii sokağında 37/1 numarada oturan okuyucumu/İhsan Dinçer yazıyor:«Bir çok vatandaşlar gibi ben de her sabah Balat'dan vapura binecek Karaköye geçmek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • iç ve dış ticaretimi görülen inkişaflar ihracatımızda geçen seneye nisbeten büyük bir artış görülüyor 1952 ekim ayındaki 10 aylık ithalât ve ihracat durumumu2 İstatistik Genel Müdürlüğünce tesbit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Liselerde beden eğitimi dersi Mült Eğitim Bakanlığı Lise talebesinin bedence ortaokul ça ğındakilerden daha fazla gelişmiş olduğunu nazarı dikkate alarak beden eğitimi derslerini yeni bastan tanzime k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Zeytinyağı ve sabun ffiatları ucuzluyor Teni mahsul zeytinyağı piyasaya arzedilmek üzeredir.Fiatlarda bir gevşeme vardır.Bu gevşeme Ayvalık,Edremit gibi istihsal bölgelerinde fiat gerilemesi şeklinded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • KISA HABERLER İç Son günlerde kahve fiatlarında cüzt bir artış görülmüşse de bunun perakende fiatlara tesir edeceği zannedümemektedir.•fc Şehrimizde birkaç gündür güzel giden havalar dün gece yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Balık satışını tanzim için açılacak dükkânlar Belediyenin Fatia Malta çarşısında yaptığı balık tanzim satışlarının ilk neticeleri müsbet olduğundan,yakında Çarşıkapıda,Aks ar ay da;Kasımpaşada ve Üskü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Tazminat dav ası o Hazine,Denizcilik Bankasından 480 bin lira talep ediyor İddia edildiğine göre-Maliye Bakanlığı.Denizcilik Bankası aleyhine 480 bin liralık bir tazminat dâva3i açmıştır-Buna sebep;te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Güzel bir kızın esrarengiz ölümü Dün gece Eyüpte mahiyeti itibariyle şüpheli görülen bir ölüm hâdisesi vuku bulmuştur.Eyüpte Otakçılarda 10 numarada oturan Cemalin 20 yaşlarındaki kızı Sevim evinde ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Büyükdere Çayırbaşı muhtar seçimini D.P« kazandı Şehrimizde açık bulunan Büyükdere Çayırbaşı mahallesi muhtar seçimi dün yapılmış,seçim sonunda 9 kişilik Demokrat Parti listesi büyük bir ekseriyetle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.11.1952
  • Bir köyün Sakinlerinin kurdğu köprü Orhaneli ile Keleş arasında bulunan Belenviran köyünde,köy halkının iştirakiyle inşa edien köprü açılmıştır.Bu iş için hükümet sadece 2 bin lira tahsisat verdiği ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • Alaska'da bir uçak kayboldu Kaybolan uçak Amerikan ordu ve hava kuvvetlerine mensup 52 yolcuyu taşıyordu Seattle Vaşington)23.AP)Bir dev 124 Olpbemaster uçağının 52 yolcusu ile Alaskada bir yerde kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • ingiliz donanmasının helikopter filosu Londra,23 Nafen» İngiliz donanması ilk helikopter filosunu teşkil etmektedir.Bu filo,Malezyaya gönderilecek ve komünist teroristlerla mücadelede vazife görecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • Siamın eski kurmay başkanı tahliye edildi Bangkok 23 A.A.Siam adası eski Kurmay Başkanı General Netr bugün kefalete rapten serbest bırakılmıştır.Bilindiği gibi General,hükümeti devirmeğe teşebbüs eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • Liibnamn kuracağı donanma Beyrut,23 Nafon)l»übnan hükümetinin bir donanma kurmak üzere plânlar hazırladığı bildirilmektedir.İlk defa olarak Liibnamn bir donanması olacaktır.Avrupa üe Avrupadaki Lübnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • Hindicini macerasına dair Faristen alınan bir ajans telgrafı Fransa hükümetinin Amerıkaya müracaat ederek,Hindiçimdeki askerî masrafların muazzaın bir yekûna baliğ olduğunu,bunu bütçelerinden karşılam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER IRAN Endonezya eski Maliye Bakanı Dr.Zogman Hakim halen Tahranda bluunmaktadır.Gazetecilere verdiği beyanatta Dr.Hakim,hükümeti namına petrol satın almak için müzakerelerde bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • Himalayaya altı heyet çıkacak Londra.23 Nafen)Himalaya'lara sefer yapmak üzere birçok memleketler© men sup heyetlerin hazırlanmakta oldukları bildirilmektedir.Bu memleketler şunlardır:İngiltere.Norveç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • Nazizm yeniden uyanıyormu?Paris,23 T-HA)îyi haber alan çevrelerden bildirildiğine göre,Fransız Kabinesi son toplantısında Almanya'da milliyetçilik ve Nasi cereyanının yeniden uyamiıg neticesine varmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • Çekirgelerle yapılacak mücadele Roma 23 A.A.Çekirgeler le mücadele meselesini müzakere eden Birleşmiş Milletler tağe ve Tarım teşkilâtı Ammanda birkonferansm toplanmasına karar vermiştir.Bu konferanst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • Bursa'da bir kadına taarruz edtSdi Bursa,23 T.H.A.Şenrimizdc çirkin bir tecavüz hâdisesi vukubulmuşt.uı".Çekirgede oturan Sabri ve Süleyman adlarında iki kişi evvelki akşam karanlık bastıktan soma Ulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • Amerika Almanyada hava üsleri kuruyor AJmanyanın memleket haricinde kurduğu en büyük us Almanyada kurulacak ve bir milyar dolara ma olacak Londra.23 THA)«Picture Post» gazetesinin verdiği bir habere g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • Din ve dil Hasreti Musa,Turu Sinad*Mi indiği gfitff*^" Allanın ou maddelik emrini kavmine 1bnice olarak tebliğ eylemişti.Yahudiliğin mukaddes kitapları bu dilde yazılmıştır.Mebdeinden itibaren yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Belediye Türkçesi Göze batmaz bale gelmiş artık-Resmi makamların bozuk diline alışmış gitmişiz* Elbette önce onlar alışmış,sonra da biz* Ama beride saıı'atkârlara* örnek diye gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • İKTİBAS Çocuğunuzun cinsiyetini ilk günden bileceksiniz Bunun için doktora kadar gitmeğe lüzu n yok:Hususî bir kâğıdı yataktan kalkınca ağzınıza a-ıyor,ıslatıyorsunuz.Sonra kurutarak kimyahaneye gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1952
  • 103 Bir 1ğ arıyorum,dedir—Sana yardım edebilir mi* jrim?Burada mı?Patron başım salladı:Hayır.Maalesef hayır Fernando.Şimdi artık Siyah Kehribarın yalınız hesapları bana ait.Barımı çoktanberi başkaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.11.1952
  • 64 yılda 7 suikastten kurtulan kraliçe Viktorya 64 yıllık saltanat hayatında yadi defa suikast atlattığı halda rahat döşeğinda öldü.O buna lâyıktı,çünkü şerefli bi" tarih bırakıyordu ingiliz Kraliçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1952
  • İBir Amerikan film kumpanyası Brooklyn ve Haiti danslarını gösteren ve mevzuu çok enteresan olan bir film hazırlamaktadır.Kumpanya bu filmde rol alacak artistleri seçmekte büyük bir titizlik göstermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.11.1952
  • Profesyonel küme puan durumu M G B M A P FENERBAHÇE 8 8-24 4 16 GALATASARAY 8 5 2 1 15 8 12 BEŞİKTAŞ 8 5 1 2 31 15 11 KASIMPAŞA 8 4 2 2 15 12 ıa VEFA 8 4 1 3 17 12 9 ÎSTANBULSPOR 8 2 3 3 16 15 7 BEYKO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1952
  • Partizan takımı «Atinaya gidiyor Yugoslavya'nın as takımlarından Partizan takımı aralık ayında ÜÇ maç yapmak üzere Atinaya gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1952
  • Profesyonel küme gol rekoru Beşiktaş B.Sporu 9 1 mağlûp etti Siyah Beyazlılar ilk devreyi 6-0 galip r»Kirdiler Profesyonel küme 8 inci ftn T* 35 ind dakikada dm hafta karşılaşmalarından Be-Fahrettinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1952
  • Amatör küme maçları Sarıyer:*3 Süleyraa-niye:2 A-Hisar:4 Eyüp:1 KaraRÜmrük:2 Ha-Uç:O Anadolu:1 Topkapi:0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1952
  • Dünkü maçın tenkidi Dün,Mitkatpaşa «tadında yapılan maçta,Vofa'ya 2-0 mağlûp 4den Fenerbahçeliler şampiyonluk yolundaki iddialarım bir kat daha kuvvctlendirmiş oldular.Oyun,zaman zaman,tarafların hâki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1952
  • Amatör küme maçlarında G.Saray Beşiktaş'a 5-2 galip geldi Sarı kırmızılılar,maçın bilhassa ikinci devresinde çok güzel bir-oyun çıkardılar Dün sabah Şeref Stadında İkinci devrede,cok güzel ve yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1952
  • i.Spor Emniyeti 5-0 Emniyetliler bu maçdada gol atmaya muvaffak olamadılar Profesyonel küme maçlarından.I-Spor Emniyet karşılaşması,dün saat 13-30 da Fenerbahçe Stadında yapıldı-Muayyen saatte,takımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1952
  • F.Bahçe Vefa'yı 2 Güzel bir oyun çıkaran Sarı Lacivertliler,gollerini ilk devrede Burhan ve Feridun vasıtasiyle attılar 8 inci haftanın en mühim maçı olan Fenerbahçe Vefa karşılaşması,dün Mithatpaşa S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.11.1952
  • IROPORTAJ Bu gece nereye gidelim ve kimleri seyredelim Tipik sarhoşlar daha ziyade nerelerde bulunurlar 7 Sahna mi bahçe mi 7 Kim okuyor,kim çalıyor 7 Küçük B&bekde ki yalı gazino'sunun hususiyeti ned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1952
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 80 Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 00 Ecnebi memleketler* İki mislidir.İlin şartlan 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,60 T.L.Hânlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1952
  • Ayağa kalk i dedi.Müşkülatla itaat edebildim.Robin önümde duruyor,ineafftiz ve merhametsiz bir bakışla bana bakıyordu.Elinde,göğsüme çevirdiği bir tabanca ¡ardı.Dönünüz ve otomobile doğ ûu ilerleyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1952
  • H.Zirlıy;n:Eroüınet ÜNVER 2 3 4 S 6 7 8 910 1112 j 1HK 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldun Sağa 1 insan arasına girerse ara bozar 2 Karşılıksız verilen şey;Pederin yarısı 3 Benzeri;Italyada bir radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü Hânlara Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1—Tekel Cibaji Tütün Fabrikası Müdürlüğünün Maltepe Cevizli Deposuna denizden gelecek takriben 2000 M3 keresetnin vasıtadan indirilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1952
  • $mm m vrmm yarm öbürgün Şekerpareyi de Budin Valisi Paşayla baş göz edeceğiz,169 Köyü zaptedeceğiz» Lâkin cana» mala dokunulduğunu görmiyeceğim» Böylece Kara Murat kolu o köye girerken,sol cenahtaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZiZ ÖZBAY Paris şehri müthiş bir korku sar'asına tutulmuştu 38 Nihayet meçhul prenses,Ümitsizlik İçinde,bir de Felipekko adında italyan soyundan bir müneccime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.11.1952
  • Malafyadaki tecavüz yurlfa teessür yarattı dişe etrafında malûmat almış ve müteakiben hastahaneye giderek Ahmet Emin Yalmanın sıhhi durumu ile yakından alâkadar olmuştur-Başbakan tedbirler alınması hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.11.1952
  • Suikastçı dün tesbit edildi [Bas tarafı 1 incide] I maktadırlar.Ahmet Emin Yal-manın yaralanmasında»* sonra suikastçının kaçtığı sokağın ileri kısmında V3 Şerbetçiköşesi denilen mahalde sahipsiz bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.11.1952
  • Ankarada fırıncıların zam talebi [Bas tarafı 1 incide] ettiklerini belirtmektedirler.Dün bir tonlantı yapan Fırıncılar Derneği on gün içinde ekmek gramajı indirilmediği veyahut Ofis tarafından un daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.11.1952
  • Almanya arap devletlerine radyo yayın1 yapacak Kahire 23 Nafenj lsraile verilecek tazminat meselesinden dolayı Arap devletlerinin Batı Almanyaya karşı cephe almaları üzerine,Bonn hükümeti Arap âlemine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.11.1952
  • İtizar Münderecntimizin fazla-lığından dolayı «Yaşar Doru Anlatıyor» isimli tefrikamızı koyamadık-0kuyuculanmusdan özür dileriz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.11.1952
  • Tunusta tethiş hareketleri Tunus,23 A.A-Son 24 saat içinda burada 3 hadise cereyan etmişse de her hangi bir hasara sebebiyet vermemiştir.Sidi Bouzid bölgesinde iki telgraf driegi kesilmiştir.Aynca Bej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.11.1952
  • Başbakanın Malatya D.P.II kongresindeki hitabesi [Baş tarafı 1 incide] niz müddetçe her hangi bir ik tidarın yolunu şaşırmasına imkân yoktur-Millî murakabenin teessüs etmesi ile-memleket dertlerinin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.11.1952
  • Bayarın Atina seyahati I Yunan matbuatı bu ziya-I retten sitayişle bahsediyor Atina 23 A.A.Bugünkü Yunan gazeteleri,Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayarın Yunanistana yapacağı resmi ziyaretin mufassal pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.11.1952
  • I.e mif^OtitiZ [Bas «anlı l incide] yoktuîkisi gelip locaya yerleştikleri zaman onlara bar sahibi bizzat hizmete başlamıştı-Faruk çıkarı olduğu zamanlar en adî insanlara bile iltifat etmekten çekinmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.11.1952
  • Irakta ordu [Bas tarafı 1 incide] İçlerinde binlerce talebe bulunan 20 bine yakın halk kütlesi Bağdadin ana caddelerinde yaptıkları nümayişler esnasında İngilizlerle bütün nıünasebatın derhal kesilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.11.1952
  • Menderes suikasti tel'in etti [Bas tarafı 1 incide] Hürriyet mücadelesi yapan bir kalem ve fikir adamının burada bir kaste kurban gitmemiş olmasından cidden memnun ve bahtiyarız.Kendisi bizi zamanzama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • RAKİPSİZ BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARI MÜESSİR BİR CİLT KR6Mİ İtepURO Tuvalet Sabunu Cildinizin gizli kolon güzelliğini rn»ydono çıkarır.Hususi bir formülle imal edilen Yen» Puro Tuvalet Sabunu,cildinizi be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • Sümerbank Genel Müdürlüğünden:V—Diyarbakır Yünlü Fabrikası ikinci kısım inşaatı yeniden hazırlanan birim fiat esasile ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur 2 Yaptırılacak işin keşif bedeli 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • Küll Bayanların muayyan zamanlardiki şancılarına karsı da son t daraca faydalıdır 4 foat ora ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de SON KOZ Yazan:Miebel Duran Türkçesi Salahaddin İrdelp Telefon:42157 Komedi kısmı AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Reşiha O.Vafi Vasf K.Zobıı Telefon:40409 Pazar günleri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • Ne isterseniz What Tou WİI1)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian »anneye;Koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız temsilleri müddetince çarşambadan ve cumadan başka her akşam saat 21.15 de cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • Deniz ikmal Gurup Başkanlığından 500 adet boy gamselesi satın alınacağından,vermeye istekli bulunanların birer adet numune gamsele ile teslim tartlarımda bildiren teklif mektnplannı en geç l/Aralık/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla Bartın Polikan Telsiz istasyonu elektrik tesisatı yaptınlacaktır ihalesi 28 Kasım 1952 cuma günü saat 15 se Ankara MSB-2 No-lı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • 35.36.37 ııci İkramiye Evleri 1952 de SON ÇEKİLİŞ» &9 ARALIK BU ÇEKİLİŞE,3 Bahçeli Ev TAHSİS EDİLMİŞTİR.Ayrıca 43.500 lira tutarında para ihramîy'tîetl Bankanındı açtıracağına en aı 150 liralık bîr U*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • Teklif verme ilânı 1-Bakanlıkça hiçbir kayıt ve şartı tazammun etmemek etmemek üzere Ankara Ana Tamir Fabrikasmdaki lâstik tamir atelyesinin tezgâh ve aletlerini ikmal ve bunlar için lüzumlu külliyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • Sahip v« Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ MUdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • Radyo 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük orkestra konseri Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl)15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • Lokman Hekim J)r.HAFIZ CEMAL.Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • WJ\'in ^i%tıwfiı-ıfflt,f'-ıı V •T^H jm Deposu:ı/âk ürünherç ftâ/ûf/pr/Pızhptea yokuşu Af/Ji hvn/sünbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1952
  • Haydarpaşa'da tevsi edilecek liman dahilinde yaptırılacak 34 000 tonluk hububat silosu için projesiyle birlikte.teklif alma ilânı:Toprak Mahsulleri Of si Genel Müdürlüğünden 1—Haydarpaşada tevsi edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8