Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Cumhurbaşkanımızın Atinayı ziyaretleri sırasında ikametlerine tahsis edilecek «İMİ Foto:Milliyet Hikmet)Atina seyahati Celâl Bayar,Atinaya hareket 25 kasım günü İstanbul etmek üzere i gelecek Ankara 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Yaralı ve şehit listesi Korede 31 ekimden 18 kasım gününe kadar 1 şehit Terdik.22 er yaralandı Ankara,19 A.A.Milli Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Kore Savaş Birliğimizin 31 Ekim 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Konyalı senelerin armağanını Koreye götürecek olan asteğmen Kore Tugayımıza gönderilen süngü Kore tugayımıza armağan e-dilmek üzere Konya Erkek Sanat Enstitüsü tarafından imal edilen süngü istanbul Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Delinin zoru IRnsyaya gitmek için baş» vurmadığı yer kalmadı Bundan bir müddet evvel muh telif gazetelere mektuplar yollayarak,Nazım Hikmetle Moa-[Devanıı Sa.7 Sii.6 daj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Vergi kaçakçılığı ihbarları üzerine Dün 90 müessese ani olarak basıldı Baskınlın 15 müfettiş e 70 polis iştirak etti.Müsadere edileı errak özerinde tetkikata başlanıldı İstanbul Defterdarlığı Hunisi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Dün geceki boks maçları Şehrimizde bulunan Napoli,Olibpia Kulübü boksörleri *on karşılaşmalarım dün gece Spor ve Sergi Sarayında Ankara ve İstanbul muhtelitine karşı yapmışlar ve 4-2 kazanmışlardırf D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Ankaradaki talebe grevi Ankara 19 TA)Yönetmeliğin tadilini istiyen ve bu istekleri yerine getirilmediği takdirde derslere devam etmeyeceklerini bildiren Ziraat Fakültesi talebeleri bugün derslere gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Pakistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Raea Gazanfer Ali Han OTOM Ktoftett* binasında bıı kokteyl vermiştir.Resimde Büyükelçi,Dışişleri Bakanı Prof-Fuat Köprülü t© Milli E*Ittm Bakanı Tevfik ileri Ut bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Gl.Van •dilen Fleet'e Türk hediye kılıcı dirmiştik-Resimde Tugay tarihî kılıcı,Ordu Komutanın» Korede 8 inei Ordu Kumandanı Gl.Van Fleete bir Türk kılıcı hediye edildiğini evvelce bil-Komutanımız Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Kral Faruk bir cani midir?Afyonlu şerbeti içen Sonya kendinden geçti Güzel Rus ki» Suya afyonlu şerbeti içtikten sonra kım.ldanamaz elamşto.Zoriıkla şunları mırıldandı:Banı m yaptın» kımıldanamıyorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • sorularla meşgul oldu Camiül Ezhar'e niçin talebe gönderilmediğine dair olan sözlü soruyu Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri cevaplandırdı Ankara,19 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Bütün dünyada merakla beklenen Truman-General Eisenhower görüşmeleri dün sona erdi Yayınlanan müşterek tebliğde milletlerarası münasebetler çerçevesi içinde Amerikayı ilgilendiren en mühim meselelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Ticarî muvazene f^^J azetelerde okuyoruz-Ti kŞ& carî muvazenemizde beğ yüz milyon liralık acık varmış-Lüzumsuz ithalât yapılmış,bunlardan bazılarını almamamız mümkünmüş.fakat hatâ edilmiş-Tabiî bu açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • s 1 V;M js:#*wg Mau Maular Kenya'da müthl» bir tedhiş hareketine girişen Man Maularla mücadele gün geçtikçe inklşal etmektedir.Resimde son bir kaç gün içinde yakalanan ve gözlerle cezalarım bekleyen M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • &p k,tHüU mı Bugün şehrimizde ve civarında hava umumiyetle çok bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek;hava sıcaklığında dünnisbetle mühim bir değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1952
  • Mrşl.Papagos dün kabinesini kurdu Yeni hükümetin Amerika,Türkiye ve Yugoslavya ile daha sıkı birişbirliği yapacağı bildiriliyor Atina.19 AP AA.Mareşal Papagos tarafından teşkil edilmiş olan yeni Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Her yıl istanbul Muallimler Birliğinin tertiplediği öğretmenler tanışma çayı bu sene 22 kasım cumartesi günü saat 15 19 arasında Taksim Belediye Gazinosunda yapılacaktır.'konser Konservatuar Türk Musi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • m İfâ Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Üret.Drahmi Iflakoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Fazan:8.NAFİZ TANSU Hazreti Ali eline mektubu alınca halifeye gitmeye karar verdi 99 Resulûllahı severiz,sayarız,fakat yalancı bir halifeye asla boyun eğmiyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Atlı araba yasağı o Arabacıların bir kısmı kamyon işletmek için teşebbüse geçtiler Şehir Meclisi tarafından alınan kararlar mucibince atlı ara baların günün muayyen saatlerinde seferden men edildiği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Lâle sinemasında yüz bîn lira 31 Aralık 1952 de Lâle sineması salonunda,noter ve halk huzurunda Garanti Bankasının büyük ikramiye keşidesi yapılacak ve bir talihli 100000 lira kazanacaktır-Bu fevkalâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Yozgat şilebinin tamiri bitti Seylân adasındaki Colombia tezgâhlarında tamir edilmekte olan Yozgat şilebinin onarımı bitmiştir.Şilep seyir tecrübesini müteakip yükünü boşaltmak üzere îngiltereye gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Estonyaiı profesör dün ilk konferansını verdi Estonyanın tanınmış siyaset adamlarından ve Beynelmilel Devletler Hukuku Enstitüsü azalarından profesör Pusta,dün saat 10 da Hukuk Fakültesi dershanesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Mercan orsaları o Yeni şahit dinlenmesi için duruşma başka güne bırakıldı Satış karan hayli dedikodulara sebep olan Mercan araası dâ vasına dün 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.Vazifelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Dünya basınından Malay adaki savaşlarda kimler çarpışıyor Malayada yaşıyan ır.litenevvî cemiyetler ve bunlarla ilgili meselelerden fazla siyle bahsedilmekle beraber orada komünist tedhişçilere karşı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Hic.20 Katım 1952 Perşembe Ru.2 K.Er.1372 7 1368 VAKİT VASATÎ EZANI Güne Öğle İkine Akse Yata îmss f 6.53 12.00 H 14.32 ıra 16.47 t 18.23 k 5.10 2.06 7.12 9.45 12.00 1.36 12.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • HALKIN SESİ Belediye böyle sahnelerden kaçınmalıdır Osmanbeyde Halaskar Ga zi Caddesinde No.35 de oturan Mümtaz Yurtsever isimli okuyucumuz yazıyor:«Geçenlerde Şişli Feriköy pazarından geçerken çok en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Ayvalık isimli gemi yola çıktı Denizcilik Bankası tarafından Hollanda'da inşa edilen Marmara tipi gemilerden «Ayvalık.dün Kottcrdam'dan şehrimize müteveccıhan hareket etmiştir.Hava müsait olduğu takdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Fatih Suitan Mehmedi.Manisadaki valiliği ve ilk padişahlığı zamanmdanberi tahsil ve terbiyesi altında yetiştirenlerin Molla Gürani ile beraber başında bulunan Molla Hüsrevin hal tercümelerinden bâhig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Amerikan haberler bürosunun yeni kütüphanesi açıldı Amerikan Haberler Bürosu.Beyazıt kütüphanesi dün saat 15 de törenle açılmıştır-Törende Rektör.Amerikan Haberler Bürosu Müdürü Mr.Kerwin.Millî Eğitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Modarn fıapisane binasının inşasına yakında başlanıyor Hapishanelerde sık sık vukua ^elen müessif hâdiseleri önlemek maksadiyle şehrimizde büyük ve modern bir hapishane kurulması düşünüldüğü bilinmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • KISA HA BERLER if Denizcilik Bankasının Demir şilebi,iskenderun hattında birikmiş olan yükleri almak üzere bir iki güne kadar Iskenderuna hareket edecektir.İşletme ayrıca,mevsim dolayısiyie rarenciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • yeni bura ücretlerinin tatbikma yeni malî yıl başında başlanacaktır.Diğer taraftan aynı gaye ile M.T.T.Birliğinden Üç kişilik bir heyet de yakında Ankaraya gidecektir.Talebelerin burs meselesi halledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • P O LİSTE Kazlıçeşmede Kireççi sokağında İshaka ait plâstik fabrikasında çıkan bi ryangın neti-cesi 4 işçi muhtelif yerlerinden hafif surette yaralanmıştır.Fab rikadaki zarar 1000 T.L.olarak tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1952
  • Göçmen evlerinin durumu tetkik edildi Ramide tesis edilmekte olan göçmen mahallesi inşaatında bazı yolsuzluklar olduğu hakkındaki iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı,durumu tahkik etmek üzere şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • D.P.Kasımpaşa ocağının kongresi Demokrat Parti Kadıköy Rasimpaşa ocağının kongresi dün yapılmış ve başkanlığa Hüseyin özgenbilgin,ikinci başkanlığa Selim Sayer,yazmanlığa Refik Akyılmaz,saymanlığa Bül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • ingiliz Portekiz deniz manevraları baş adı Londra,19 AJv.İngiliz Portekiz müşterek denk*,ve hava manevralarına dün Atlantikts Portekizde Espiehell Burnu açıklarındu başlanmıştır.İki devletin uçak ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Korede çalınan zehirler bulundu Pusan,19 A.A.J Amerikan ordusuna ait bir kamyondan geçen hafta çalınım?olan UU kilo siyanür,bugün Güney Kore polisi tarafından bulunmuştur.Resmî makamlar,20.000 kişiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Yeni bir Alman Fransız hudut hâdisesi çıktı Fransız Lejyonuna yazılan AJmanları nakleden bir otobüsün durdurulması iki memleket arasında ihtilâf doğurcu Bonn,19 T.H.A.Bir Fransız askerî kamyonunun Sch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Filozof Bertrand Russel evleniyor Londra,19 İAl?i 80 yakındaki filozof Bertrand Russel'in 52 yaşındaki bir Amerikalı kadın muharrirle evleneceği bugün öğrenilmiştir.Russel,geçenlerde üçüncü karısından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • İskenderun'da bir işçi ceryana kapılarak ölöü İskenderun,39 «T.H.A.Şehrini izdeki Amerikan Havuz Jar Şirketinde fecî bir kaza olmuştur.Bu şirkette alıaan işçilerden Rizeli Zilkifli Okur,vinçte çalışır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Fransız Cumhurbaşkanının treni kaza yaptı j Lyon,19 IA.A.«Mavi Tren.bu sabah ia.it 1.20 de Saint-Rambert Daibon istasyonunda bir marşandiz treniyle çarpışmıştır.1 ölü ve 8 yaralı vardır1.Mavi Tren'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER MISIR Iskenderiyede narhtan faala fazlaya et sattıklarından dolayı 10 kasap tevkif edilmiştir.YUNANİSTAN Birleşik Amerika Ticaret Bakanı Charles Savvyer dün Komadan Atinaya gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Fenerbahçe Vefa maçı r biletleri satışa çıktı Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından Profesyonel lig maçlarının 8 inci haftası karşılaşmalarından 23/XI/1952 pazar günü Mithatpaşa stadında yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • SANAT HAREKETLERİ U Feda-yı nefs„ Bana öyle gelir ki,biz okuyucuların sanatkardan asıl istediğimiz,eserde asıl aradığımız şey bir insan tarifidir.Bu inanışla,bir zamanlar,Tolstoy'un insanı şöyle,C» id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Necjp ve Vefd Partisi Vefd Partisinin-hükümetin tasfiye kararını,ilkin sert hareketlerle reddettiği,marnla kette bir ihtilâl çıkarmağa hazırlanır gibi mitingler ve neşriyat yaptırdığı,en sonra ta maın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Bir takside külliyetli miktarda kaçak eşya bulundu İskenderun,19 T.H.A.GümrUk muhafızları,Kırıkhan plâkalı bir takside yaptıkları aramada 4500 çakmak taşı,280 çakmak vd bir miktar kaçak ceket ele geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Paris te şiddetli kar fırtınası başladı Paris,19 A.A.Bu sabah Farisi şiddetli öir kar fırtınası kaplamıştırssokak ve caddeler kaim bir kar tabaaksı ile kaplanmıştır.Bu suretle bu sene kış müstesna biv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • ispanya Unesco'ya kabul edildi Bugünkü toplantıda İspanya 44 devletin tasvibiylc Birleşmiş Milletlerin Unesco teşkilâtına kabul edildi Paris,19 AP)İspanya bugün 65 âza devletten 44 ünün tasvibiyle Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • General Wyman Atinaya gitti Atina,19 A.A.NAİO Güney Doğu Kesimi Kara Kuvvetleri Komutam General Wyman,dün Izmirden buraya gelmiştir.General Wyman,Mareşal Papagos ile görüşmüş ve bımu mü teakıp Yunan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Rus yada bir mahkûmiyet sebebi Berlin,19 T.H.A.Sovyet lerin resmî gazetelerinden İzvestiya» Mosk ovada bir gıda maddesi kooperatifi müdürünün 10 bin lira muadili bir meblâğı suiistimal ettiğinden dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Arap devletlerinde Fransızlara karşı protesto grevi yapılacak Kahire,19 T.HA.önümüzdeki 21 İtası in cuma günü bütün Arap devletleri Tunus ve Fas dâvası lehine müşterek nümayişte bulunmaca karar vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Churchilin yeni bir zaferi Londra,19 AP)Başbakan Churchill'in Muhafazakâr Partisi millileştirilen kamyon endüstrisini özel teşebbüse dev* retmek üzere yapmakta olduğu mücadelenin son safhasını da dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • 99 Ciyo,belki de,ölümünü kendisinde görmüştü.Ve Fernando o anda Ciyoyu öldürebilmek için hiçi bir şeyden çekinmediğini düşünüyordu.Son günlerde kendisi babadan kalma küçük bir gelirle arkadaşlarının h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Amerikan filosu üssüne döndü İzmir,19 T.H.A.Bir müd dettenberi limanımızda,bulunan Amerikan harp filosu bugün saat 9 da üssüne dönmek üzere limanımızdan ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • İ2& 6ÖR£ Bir şoförle konuştuk Sirkecide durak yerinden geçerken arkadan gelen hususi bir otobüs,az daha şoförünün yanında oturduğumuz dolmuşu parçalayacaktı.Şoför kazayı atlattıktan sonra bize bakarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1952
  • Rus casusları nasıl ve nerede yetiştirilir?Dünyanın en esrarengiz adamı olarak vasıflandırılan Valkof,Rusçadan başka bir çok lisan bilir.52 yaşındaki Valkof Sovyet casuslarının hocasıdır.İkinci Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.11.1952
  • Bu üç genç kız geçen 1952 senesinin bütün aylarını mayo ile geçirmişler bir senede iklim farklarına göre muhtelif mıntakalarda 67 plaj gezmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1952
  • II inci Abdülhamid aklına temamen sahip bulunuyordu Ona zekâsını tamamen kaybetti diye iftira edenlere yine milletini ve vatanını düşündüğünü anlatan tek cümle İle cevap yermişti.ÖmrUntin son günlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.11.1952
  • Vefalı Kâzım Fenere giriyor Halen,Ankarada Karagilcii takımında solaçık oynamakta olan Vefa solaçığı,Kâzım,Fener idarecileri tarafından,askerliğinin hitamında,Fener takımında yer almak üzere,200 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1952
  • Bu hafta yapılacak basketbol ve voleybol maçları 22-11-1952 cumartesi günü G.Saray salonunda yapılacak olan basketbol gençler teşvik turnuası:Saat:13.30 G.Saray Beyoğlu 14.15 D.Şafaka Istanbulspor 15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1952
  • Herkesi hayrette bırakan bîr kararla Boksu terkederek dansör olan boksör Profesyonel bok3 dünyasınla en büyük şampiyonu diye vasıflandırılan zenci boksör «Sugar» Ray Robinson'un.dansörlük yapacağını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1952
  • Vefa santraforu Garbis bir haftada oynıyâmıyor Evvelki hafta yapıaln Vefa tstanbulspor mayında basından ciddi surette sakat alnan Vefa santrforu Garbisin,önümüzdeki hafta yapılacak olan Fenerbahçe f'V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1952
  • Naili Moran Hollanda'ya gitti Atletizm Federasyonu Başkanı Naili Moran dün saat 14 te bir Hollanda uçağı ile Amsterdam'* gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1952
  • Dün yapılan mektep maçları 1952-53 okullararası spor hareketlerine bugün muhtelif sahalarda törenle başlanmıştır.Bu arada Vefa stadında yapılan maçlarda şu neticeler alınmıştır:istiklal 4 P.T.T.0 DarU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1952
  • Belçikaya çıkacak ingiliz millî takımı Londra 19 Radyo)Çarşamba günü Belçika ile karşılaşacak olan İngiliz millî futbol takımı şu şekilde teşkil edilmiştir:Kaleci:Gilbert Merrick B.City Bekler:Alf Ram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1952
  • Yeni mevsim başında Basketbol Galatasaray,Moda ve Kurtuluş klasmanda ilk üç sıraya namzet görülüyorlar Cumartesi ve pazar günü Teknik Üniversitede yapılan maçlarla 1952-53 basketbol lig maçlarına başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1952
  • iyatlarından eki duru Nurettin Zafer Yugoslav millî takımına antrenör oluyor î Greko-Romen sahadaki çalışmalarımız Haiit TALAYER Yugoslavya.milli takımına antrenörlük yapacak olan N-Zafer 1952 Helsink
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.11.1952
  • Söylediklerinizin hepsi doğrudur.Müessese bizi tahmin ettiğiniz maksatla gönderdi.Teferruatını da söyliyeyim.Bir madde aranırken.Sözünü kesti.Kocasına dönerek:Her şeyi açıkça söylemek daha doğru olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1952
  • mı imâni tim-»¦¦¦minimi r—»a—m»«m Mn— ummM—mf »m Sultanzade ile Cinci Hoca Padişahı zorla hastanın yanından kaldırdılar 165 Adam kelimeleri çiğneyerek,ıstırabından inlikerek konuştu ğu halde İbrahim h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1952
  • Nakleden:AZİZ ÖZBAY Eşyalarımı dahi almadan bir gece konağı terkettim 34 'O gün Markiz'in yanında fazla kalmadım.Bir bahane uydurarak odadan çıktım.Fakat artık bu evde durmam da tehlikeli idi.Aynı gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1952
  • İstanbul Lsvaz;verilen Askerî 110 Ton Sığır eti kapalı zarfla 29/11/952 günü saat 12 de Kayseri As.Sa.Al.Kc.da satın alınacaktır Tutar:105,000 lira geçici teminatı 9500 liradır.Şartnamesi Ko.da ve ögt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1952
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Fİ.13.30 Düke Ellington orkestrasından caz müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar PL)15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dans müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1952
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ GRiPiN KULLANINIZ Baç,diç.adale,tinir ağnlarıcı derhal keser.Grip ve Nezle başlangıcında alınması faydalıdır.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karcı başarı ile ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1952
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Erzincan ilinde,Arapkir Kemaliye yolunda Halmüge)Aşağı kindir)ve Bağıştaş civarında Bağıştaş)köpruıerinin asma köprü olarak yapımları olup keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1952
  • BULMACA Hazırdı an:Kemal DEM R ASAL f 2 3466789 10 11 12 Soldan Sair»:1 anlamına bir 'kadın ismi;Güzel sanat ile iptidai otel mânalarının birleştiği bir soyadı 2 Toprağı kazı;Eliyle dayanan 3 Eyüp cih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de KON KOZ Yazan:Miclıel Doma Tiirkçesi Salâhaddin trdelp Teli'fon:42157 no.nsii ks.Ti)AHIDIDU Yazan t ph KeKMhinç Türkçesı:K*-ha.C.Vali Vasfl K.Zobıı Telefon:4( 409 Ç:VI NONÜ BÖLÜM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1952
  • Ne isterseniz W Hat You Wtll)Komedi 2 Bolüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Oı han Burian N Koyan:Muhsin l.rtuğrul Fransız temsilleri müddetince ç«rç#ımbadan ve cumadan başka her akşam saat 21.15 de cuma,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • Boks maçları riîaş tarafı 1 incide} Karşılaşmaları teknik neticelei aşağıdadır:51 kiloda Orhan Tuş Vellucl'ye sayı hesabiyle.54 kiloda Serti,Sadiye sayı hesabiyle.63.5 kiloda Adnan Lomberciyoyla berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • Kore Tugayımıza [Bas tarafı 1 incide] Ay-yıldız ve «Yurtta sulh cihanda sulh» ibaresi,diğer yüzünde de Birleşmiş Milletler bayrağı işareti ve «Konya Erkek Sanat Enstitüsünden Kore Birliğimize» ibaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • Truman Eisevhower görüşmeleri sona erdi [Bas tarafı 1 inekle] vazifeye başlayacak idare arasında haberleşmeyi temin edecek bir teşkilât tesis ettik-Anayasamıza aykırı her hangi bir tedbir alınmış deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • Bir döviz kaçakçısı yakalandı tkinci Şube memurları dün enteresan bir hadiseyi Adliyeye intikal ettirmişlerdir.İzmirde büyük bir müessesenin sahibi olan Ali Taşkent'in limanımızda misafir bulunan Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • Ankaradaki talebe grevi [Bas tarafı 1 inekle 1 yapılamamıştır.Dekanlık durumu savcılığa bildirmekle beraber bugün iki toplantı yaparak talebelerin isteklerini inceliyerek bir tebliğ yayınlamıştır.Bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • Delinin zoru [Bas tarafı 1 incide] kova Şark Üniversitesinde bejra ber okuduğunu,Moskovaya gitmek üzere müteaddit müracaatların reddedildiğini söyleyen Adnan Canayakın adındaki mee zup,bu kere de Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • Vergi kaçakçılığı [Bas tarafı 1 incide] da şüpheli durumları tetsbit edilen firmalar hakkında kanuni takibat yapılacaktır.Dün bu hususta görüştüğümüz Defterdar Esat Gürsu şunları söylemiştir:Mülkiye m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • C.Başkanının Atina seyyahati [Bas tarafı 1 inchlel ATİNADAKÎ HAZIRLIKLAR AUna 19 T.H.A.Yeni Yunan hükümeti,Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayarın bu ayın 27 sinde Yunanistana yapacağı ziyaret münasebetiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali Dinlinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerco mü-i bubakada bir kere dahi sırtı yero g-elmiyen büyük Türk güreşçisinin hayata Hasmıma birden iki elense çektim.Anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • Mrşl.Papagos kabinesini kurdu [Bas tarafı 1 incide] fanopoulos Sandalyesiz fîakan Emmanuel Tsanderos.Bakanlar Kuruluna memur Devlet B-Panayotis Sifnaios,Adalet Bakanı Dimitri Bakakos,Maliye Bakanı Con
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • [Bag tarafı 1 incide!teklifi müzakereslz oya konuldu.Ve reddedildi.Müteakiben Maraş D.P.mil letvekili Abdullah Aytemizin Mı sırdaki Camiül-ezher'e neden talebe gönderilmediğine dair sorusuna Millî Eği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • Ticarî muvazene [Başmakaleden dev»mi lerini göstermek için bazı rakamlar zikretmeyi münasip görmekteyiz.Elimizde bugün asgarî bir hesapla ihraç edilecek bir milyon tondan fazla hububat,beş yüz bin bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • Bir arabacı bıçakla arkadaşım yaraladı Dün Yedikuledeki gaz fabrikasında kömür almak için sıra bekleyen arabacı Adnan Demir ile arabacılar katibi Mustafa Polat arasında yükleme meselesinden bir ihtila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1952
  • Afyonlu şerbeti içen Sonya kendinden geçti Kralın kıza verdiği şurup,içine afyon ve baharat karıştırılmış nefis bir şeydi.Tesirini azamî beş dakika içinde gösteren bu şurup,içeni ancak paralize eder,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.11.1952
  • Yenişehir Belediye Başkanlığından Bursa 1 Belediyenin şahsiyeti maneviyesine ait Koca Çayır mevkii ile Mezbaha önünde 952 yılında çeltik ekilen beton bende kadar her iki parçanın mecmuu 800 dönüm mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • İzmir ili bayındırlık komisyonundan 14/11/952 tarihinde ihalesi icra kılınmak üzere açık eksiltmeye konmuş olan «29999 lira 96 kuruş keşif bedelli» İzmir veteriner tahaffuzhanesi ihata duvarı ve sundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • Kartograf alınacaktır Harp Akademilerine 15:20)lira asli maaşlı bir kartograf memuru alınacaktır-isteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4-cü maddesindeki belgelerle birlikte amavı yapılmak üzere 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • İRELLEBORG RUBBER i KAMYON,OTOMOBİL,MOTORSİKLET VE BİSİKLET LÂSTİKLERİNİN SAĞLAMLIĞI DÜNYACA TANINMIŞTIR* TOftKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:MEHMET MAVALA Galata,Tahir Han İstanbul Telgraf:UMET-İstanbul Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • Ankara Jandarma satınalma komisyonundan Bir çiftine 110)kuruş fiat tahmin edilen gartnamesiyle numune ve evsafına uygun d00000)çift yün çorap 8/Aralık/952 pazartesi saat 15 te Ankara J-Genel K-lık bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • Deniz astsubay sınıf okuluna öğrenci alınacaktır 1 Deniz astsubay sınıf okuluna alınacak öğreniciler için aranacak nitelikler a)Türk vatandaşı olmakb)Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak,teknik b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Faaardan başka her gün sabah saat 10.80-12 00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul «der.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • ŞEKER ve LOKUMLARININ Nefasıtile dünyaca meşhur olan ÂLİ MUKiDDiN HACI BEKİR Ticarethaneleri,kış mevsimi dolayısiyle hâlis şekerden Tahin Helvası,Kırk katlı Saray Baklavası,Bülbül yuvası,DFfber Dudağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından Parsel Cinsi l Tapudaki İstimlâke M2 nin No-miktar tabi Mik-değeri Sahibi Düşünceler M2 M2 Lira Ki 3 Arsa 124,50 124-50 27-50 Mehmet Şerif Tamamen istimlâk 4 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • BEYOĞLU STİHLÂl CAD.75 5/RKECI HAMİOİYt CAD.16 M AD/KOY KADIKÖY 0AIAS.6 ^üksek kalite-t/yçunfidt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • ist.Lvz.Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 25 ton parça Bez kapalı zarfla 26/11/952 çarşamba günü »&at 15 de İzmit Dz-lk-Mrk-Sa-Al-Koda satın alınacaktır,Tutan 30,000 Lira geçici teminatı 225
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • Imralı yeni ceza evi müdürlüğünden 1 Ceza evimiz için 10 ton kösele alınacaktır-2 Alâkalılar bu işe ait şartnameyi Mıaırçarşısı 86 sayılı »ajrazamızdan temin edebilirler-3 Teklif mektupları ert gfç 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1952
  • memleketimizin youarinpa STEYR HAKİMDİR!Kiper tipi V)0t«* #1 »i aı m m\m m,m a» m a» «i,m,R)Kiper tipi kendi yükünü »aga,»ola v« arkaya devirir)2 Uzun şasi şoför maha.siz 13 Uzitn şasi ve şoför mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan