Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.11.1952
  • K o rede bir uçan kale kayboldu Tokyo,1 A.A.Dün gece Kore üzerinde bir vazife uçuşundan dönmekte olan bir üstün ucankaienin motorunda vukua gelen Arıza neticesinde denize mecburi iniş yapması üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1952
  • şbakan dün Yugoslav zefecilerini kabul etti Dost memleket basın mensuplarının suallerini cevaplandıran A.Menderes,Yugoslavya hakkındaki düşüncelerini belirtti Ankara,1 Milliyet)Başbakan Adnan-Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1952
  • V si y M General Eisenhovter seçim nutuklarından birini söylerken Eisenhower Şikagoda isnatlara cevap verdi Memleketimizde bulunan Amerikalılar Cımhurbaşkanlığı seçimi için oylarını kullanmaya başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1952
  • Mısır-Sudan anlaşması o-Sudandaki siyasî partiler dlln birleşmeye karar verdiler General Neclb Mısır Sudan anlaşmasını imzalıyor Kahire,1 A.A.Mısır hükümeti ile Sudan İstiklal Cephesine mensup partile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1952
  • Dün yeniden Meclis Başkanlığına seçilen Koraltan Meclisten n o 11 a r Refik Koraltan büyük bir ekseriyetle Meclis Başkanlığına seçildi Ankara,1 Milliyet)Büyük Millet Meclisi 9 uncu dönem,3 üncü toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1952
  • IHtay* auderlerines Türk gücünüıv timsali halinde ftiferfer yaratın,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere daki sırtı yere tebriyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Şakîrle güreşebilmek için haşa çıkıyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1952
  • Kral Faruk bir cani midir "Demir Muhafızlar,m 11 kararı çok ciddi idi.Suikastten bir 0ı evvel yapılan görüşmeler Kral,Vahit ismindeki bir Demir Muhafızı,Hasan El Banna'yı öldürmeye memur etmişti.Nakle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava umumiyetle açık ı geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacak-tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1952
  • Büyük Millet Meclisi dün Celâl Bayarın mühim bir nutku ile açıldı Cumhurbaşkanımızın tarihî nutkunda inkılâplarımızın korunması mevzuuna geniş yer vermesi Mecliste sürekli tezahürata vesile oldu Dış s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1952
  • İstanbul Üniversitesi yeni ders yılına girdi 499 uncu ders yılının başlaması mUnasebetile Fen Fakültesinde bir tören yapıldı istanbul Üniversitesi,dün sa-I rans salonunda yapılan bir töat 10 da Fen Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1952
  • Orta Doğu Savunma sistemi Türk görüşlerinden mülhem iyeni ve mühim müzakerelerin başlıyacağı bildiriliyor,Paris,1 TJH.A.Atlantik Paktı Genel Karargâhına yakın çevrelerden verilen haberlere göre,Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • r ~r *ınn-ıı-ı ~ı-ntırrır n r r "ıfijuıjınon.^ı TARİH BAHİSLERİ Osmanlı tarihinin en büyük faciası tem»il Hami DANİŞMEMD 3 Kabin» erkânıma lıaberi bile olmadan dört kişi taraf ııulan gizlice hazırlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • Tadı çıkarılamadı D e n i z c i lik Bankasının Ban kacılık Şubesi hiçbir merasim yapılmadan a-Çildı.Ne nutuk verildi,ne resim çekildi ve ne de kürdelâ kesildi.Bir arkadaşla bu bahsi konuşuyorduk:Kimbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • Hic.2 Kasım Hu.13 20 Sefer 1952 Ekim 1872 Pazar m* VAKİT VASATI EZAN!Güneş 6.32 1.27 Öğle 11.58 6.31 İkindi 14.46 9.41 Akşam 17.04 12.00 Yatsı 18.38 1.33 İmsak 4.51 11.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • 2000 Altın sahibi olabilirsiniz Yakında yüz bin lira kazanabilir ve iki bin altın satın alabilirsiniz.Derhal Garanti Bankası gişelerinden izahat isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • HALKIN SESİ Eski yolcu salonunun perişan hali Açık adresi bizde bulunan bir okuyucumuz yazıyor:«îç hatlarda işliyen gemilerimizin çoğu Tophanedeki eski yolcu salonunda beklenir.Yani burada bizbizeyiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • II I a iki kışının olumu ile biten otobüs kazası Belediye otobüsünün altında kalan 6 yaşındaki bir çocuğun beyni parçalandı Dün Yıldızda Teknik Okulun önünde fecî bir otboüs kazası daha olmuş ve 6 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • Cemiyet KONGRE Demokrat Parti Çeşmemeydanı Serat Ocağının yıllık kongresi 13 kasım perşembe günü saat 20 de,ekseriyet olmadığı takdirde ertesi gün aynı saatte Ocak lokalinin altındaki kahvehanede topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • Hükümetin aldiğı kararlar piyasada tesirini gösterdi Hükümetin son aldığı kararlar piyasada derhal tesirini göstermiş ve bu sebeple,kalay,kah ve ve karabiber gibi ithal malla rındaki âni yükselmeler n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • Fuh u şla o» Ahlâk zabıtası kısım şefi değiştirildi Ahlâk zabıtası memurları son günlerde şehirdeki fuhuş yuvaları ile şiddetli bir mücadeleye girişmiştir.Bu cümleden olmak üzere dün gece meşhur rande
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • Ktınuri zaferi o-Tarihî meydan muharebesinin yıldönümü 27 kasımda törenle kutlanacak Koredeki Türk tugayının kalı ramanlıklan ile harbin seyrini değiştiren Kunuri meydan muharebesinin üçüncü yıldönümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • Zimmetine 16 bin lira geçiren muhasibin duruşmasına başlandı Zimmetine 16 bin lira para gt çirdigi iddiası ile mahkemeye verilen Denizbank muhasibi Sadi Koçibeyin duruşmasına dür.1 inci Agırceza Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri S.NAFİZ TANSU Git ya Abdullah babana müjdeyi ver,emri yerine gelecektir,81 Vardır,vardır ama,babamın yaralan derindir.Ona ne versek,hep karnından barsaklarmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • 3ÜNUN Neden hissemiz yok?5 Ekim Pazar günkü «Bazı ehemmiyetli askerî meseleler» yazımızda Fakat meselâ Fcansanın yapmağa çalıştığı gibi,Amerika»!ıu alacağımız silâh.top.tank ve uçaklardan bir kısmını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • POLİSTE Bakırköy O.smaniyede Fildarnı sokağında 20 sayılı evde oturan Abdülkadir ile Turhan fün bir alacak meselesinden •kavgaya tutuşmuşlar.Bir ara l u;a#ını çeken Turhan arkadaşı Abdülkadiri muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1952
  • KISA HABERLER İt Dün İstanbul Üniversitesi nin 499 ııncu tedris yılına girmesi münasebetiyle Üniversite Talebe Birliği Marmara lokalinde bir danslı toplantı tertip etmiştir.Samimî bir hava içinde geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.11.1952
  • Vali dün hal'deki kabzımalları kontrol etti Vali ve Belediye Başkanı Pro£ Gökay dün,sabahın erken saat lerinde meyve ve sebzo haline gi derek Belediye murakıplarının çalışmalarını kontrol etmiştir.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1952
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O-31 Ekim 1952 Keşidesinde Para,Altın ve Kıymetli Eşya Kazananlar:İSTANBUL MERKEZİ Cüzdan Nosu:163.2155-2325.3599-3993.4503.5633.5739,6035,7915.8335-8999,9239,9765.10655.10773
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1952
  • Avcılarla Avcıların avlanmak için baş vurdukları türlü hilelere karşılıki av hayvanlarının tevarüs ettikleri korunma tedbirler o kadar şaşırtıcıdır ki insan yakından tetkik edince mucize karşısında ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1952
  • San seyrüsefer kararlarına dair Şehir Meclisi,son içtimaıııda aldığı bir kararla el arabalaruun şehirde işlemesini menctti.Aynı zamanda sabah ve aksanı,trafıfiğin arttığı saatlerde arabaların ana cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1952
  • YILDA 16 KEŞİDE 1953 yılının en cazip ikramiyeleri Lüks apartman daireleri.Müstakil evler,Para ikramiyeleri,Lüks otomobiller,Chris Chraft Ddhiz Motörü olmak üzere,SÜMERBANK'IN 1953 yılı ikramiye plânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1952
  • Nato'nun deniz tatbikatı başlıyor Manevraların esas hedefi Akdenizde düşman tehlikesinin Valetta,1 Nafen)Akdenizde,Türk,İngiliz,Fransız,İtalyan.Yunan ve Birleşik Amerika deniz ve hava kuvvetlerinin iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1952
  • Koreye gidecek yedek subaylar Millî Savunma Temsil Bürosu 36 cı dönem mezunu Yedek Subaylardan Koreye gidecek aateğ menler 4 kası m 1352 Salı günü Ankarada bulunacaklardır.Asteğmenler Ankarada '23 inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1952
  • Bir Amerikalı profesörün yapacağı tetkikler Amerikadaki Montana Ötato Kolejinin coğrafya şubesi faskanı Prof.Nicholas Halburn,Anadolunun tarım coğrafyacı Uzerinde tetkiklerde bulunmak Uzere memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1952
  • ingilizler Irandan ayrılıyor O-İngiliz maslahatgüzarı Musaddıkın mesajını götürmeyi reddetti Tahran,1 AP)Dışişleri Bakanı Fatımî'nin bugün gazetecilere bildirdiğine göre ingiliz Maslahatgüzarı George
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1952
  • Siyasî İcmal Tass Ajansının yeni küstahlıkları Komünist kongresinde Türkiye ve müttefikleri aleyhinde söylenen sözleri bütün dünyaya yaymak için Kus Tass ajansı büyük bir gayret sarfetmektedir-Propaga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1952
  • Siyah Kehribar 81 İlerledim-Leonardo:Tam zamanında geldin,dedi-Sebep sorar gibi baktım,ilâve etti:Bu hanım ikinizin de dostu olduğunu söylüyor.Kadın artık tamamen bana dönmüş gülüyordu-Birdenbire kafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.11.1952
  • w;1*M Fransamn lâtif iklimi ve meşhur plajları ile tanınan Cote d'Azure sahillerinde hâlâ yaz mevsiminin tatlı sıcaklığı hüküm sürmektedir.Dünyanın hçr tarafından g'elen binlerce tıırist'in birkaç ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1952
  • Casanova kadar çok kadın tanıyan kimse olmamıştır Önce bir ahmaktan başka bir mahlûk değilken sonraları girmediği meslek,görmediği iş,geçirmediği macera kalmamıştı.Bazan hürmet topladı,bazan da hakare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1952
  • lerl görüşmüşlerdir.Resimde toplantıya iştirak eden eczacılar görülmektedir.Foto:Milliyet Hikmet)8 Millî Savunma Akademisi dün sabah yapılan bir törenle açılmıştır.Törende Türk ve Amerikan yüksek rütb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.11.1952
  • Amerikalılar artık futbolu seviyorlar Amerika Futbol Federasyonu ilerisi için yeni bazı tedbîrler alıyor Birleşik Amerika futbol bran şında 1952 Helsinki Olimpiyatlarında uğradığı talihsizlikten yılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1952
  • Bugün yapılacak maçların programını aşağıda bulacaksınız:2 kasım 952 Pazar Mithatpasa Stadında:Saat 15 00 Panatinaikos G S-S Eryar.C-Ergün,S Pural LİG MAÇLARI Şeref stadında:1315 Karagümrük Hilâl S Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1952
  • İta ya-SVîssır mîllî maçını idare eden Sulhi Garan bu akşam geliyor Baride italya Mısır milli maçını muvaffakiyetle idare eden Sulhi Garan Atinadan bugün hareket edecektiritalyan gazeteleri beynelmile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1952
  • Amerika 'dan dört Pankra* güreşçisi gelıyoı Ankara,T.A.Bir Ankara kulübU.Aıııcıık.Ki/ı pek revaçta olan pankras güreşini memleketimiz halkına da tanıtmak maksadiyle Amerikadan 4 pankras gürreşçisi get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1952
  • Futbol Federasyonunun toplantıları Ankara,1 T.A.Futbol Federasyonu toplantılarını sıklaştırmış ve haftada Uç gttn toplanarak yurtiçi ve dışı temas ve deplasmanları tesbite başlarniftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1952
  • Bisiklet sporu memleketimi/dr gün geçtikçe büyük bir alâka uyandırmaktadır Vukardaki resimde İstanbul Edirne yarışının birincisi meşhur bisikletçi Mehmet ll:ıshek gtirülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1952
  • Jmât SKiWw^;ü^l Cumhuriyet Kupası maçların» İştirak eden İzmir karması Ankara Karması dünkü maçta İzmir muhtelitini 3 2 yendi Ankara.1 AA)istanbul.Ankara ve izmir karma takımları arasında tertiplenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1952
  • Panatinaikos bugün ikinci maçını Mithatpaşa stadında Galatasaray» karşı yapacaktır-Enerjik bir oyuna v* 5 millf futbolcuya sahip bulunan Yunanlı feUptnİB bugün ne netice alacağı merakla beklenmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1952
  • iranlı güre Eskişehirde güreş ve futbol maçları yapan Tebriz şampiyonu dün sabah şehrimize gelmişlerdirtran takım» gelecek hafta şehrimizde güreş ve futbol karşılaşmaları yapacaktır-Eskişehirde yaptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1952
  • Mes'ut bir tvenme Kuzguncuk Gençlik Kulübü futbol takımı soliçi Muzaffer Akçan ile Nimet Yağcı'nın dü günleri dün aksam Marmara lokalinde yapılmıştır-Tara feyne saadetler dileriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1952
  • Panatinaikos,B.Spor ile dün berabere kaldı i.I w—Mithatpaşa stadında yarımşar saat oynanan maç 2 2 beraberlikle bitti Yunanistanın Panatinaikos ta kimi dün ilk maçım Mithatpaşa «tadında hakem Dr.Tarık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.11.1952
  • Büyük Millet Meclisi dün Celâl Bayarın mühim bir nutku ile açıldı Baş tarafı 1 inci say fada rine çevrilmesi ve bucak malikemeleri adedinin çoğaltılması yolundaki mesaiye devam olunmaktadır.Aziz mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.11.1952
  • Kral Faruk bir cani midir [Baş tarafı 1 incide] lis ve devriye kuvvetlerine kapının önünde bekleyen nümayiş çiler güçlük çıkaracaklar,böylelikle kaatilin kaçmasını temin edeceklerdi.I Akşam da basına,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1952
  • Ortadoğu savunma sistemi [Bas tarafı 1 incide] Zelanda ve Güney Afrika arasında,pek yakında yeniden mühim müzakereler yapılacaktır.Bu müzakereler esnasında Orta Doğu savunma sisteminin ana hatları esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1952
  • Mısır Sudan anlaşması [Baş tarafı 1 incide] rihten önce Sudan Mebusan ve Ayan Meclislerini seçmek üzere seçimler yapılacaktır.Bundan sonra 31 Aralık 1055 tarihine kadar devam edecek olan üç yıllık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1952
  • Başbakan dün Yogoslav gazetecilerini kabul etti [Bas tarafı 1 incide] Sizlere evvelâ,dost Yugoslavya ve onım çok cesur ve o nisbette dirayetli ve liyakatli şefi hakkındaki hayranlıklarımı bildirmek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1952
  • Büyük Millet Meclisi dün Ceiâl Bayarın mühim bir nutku ile açıldı Baştarafı 6 ncı sayfamızda)istikrazda görülmüştür.Türkiyenin yüz yıla varan istikraz tarihinde görülmemiş bir tarzda,mutedil faizle ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1952
  • Meclisten notlar [Baş tarafı 1 incide] nel Başkanı İsmet İnönü bugün Meclise gelmemişti.Celâl Bayarın inkılâplarının korunması mevzuunda bazı kimselerin sık sık imtiyazlı inkılâp bekçileri rolünde gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1952
  • i fi jjf.M £1 f f U'uıya minderlerinde Türk gücünün timsali lalinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce raiisabaJkada bir kere dahi sırtı yere eelnıiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • 44 İke San Diego Union gazetesinden Avrupa güzellik kraliçeliğine seçilen ilk Türk kızı H Günseli Başar'ın güzel bir pozu İstanbul,13 eylül A.P.1952 Avrupa güzeli Asyadaki evine döndü ve yeni lâkabiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • Dram kısmı Saat21 de FIRTINA Yazan:Shakesppare TUrkçesi:ı Haldun Derin Telefon 42157 rtomedi kısmı DONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Pugct Türkçesi:Yılmaz İnal Telefon:40409 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • ÜCÜ ^e istersiniz W hat Yon VVilI)Komedi 2 Bolüm Yazan W.Shake.speare Çeviren:Orhan Buıian Sahneye koyan:Muhsin Ertıığrol Çarşambadan başka her rkçam saat tam 21 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • I i Istanbolun merkezi bir yerinde Garaj,atelye.laboratuar,apartman yapılmağa fevkalâde müsait 535 metre kare üzerinde 3 kapılı 13 oda ve 2 kuyu ve bir sarnıcı olan hane satılıktır-Sultanahmet Alemdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • Kambiyo ve sura Kapanış pterling Dolar Ft.Frangı İsviçre Fr.B«lçlka Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudea Açılış 790.50 281—0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 001.87i 9.73.90 Kapanıp 791_281
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • BULMACA iazırlıyan:Sadi BORAK 8 O 10 n 12 Soldan Sağa:1 Ustaca;Mania.2 Boy at;İnsan.3 Bey;Mayi haline gelen.4 Lüzumsuz;Tersi bir göz rengi.5 İstirhamda bulun iki kelime)Hayvan patiği.6 Kendine gel;Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • İstanom 12.57 Açılıg ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havalan 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar 14.30 Haftanın film yıldızı «Pl» 14.45 Türküler 15.00 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • Türk ve İslam Eserleri Müzesi:Salı hariç her gün saat:13.30 17.00 Deniz Müzesi:Pazartesi ve salı hariç her gün 10 17.Pazar günleri:10 18 arası.Resim ve Heykel MUzesi:Pazartesi hariç her gün 10 16.Yere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • İstanbul Belediyesinden:Bakırköyünde Osmaniye mahallesinin Mektep ve Mühendis sokağında kadastronun 156 ncı adasında 3 parsel 31099 m2« sahayı haiz Şerife Muzaffer Al'a ait arsanın ilkokul inşası için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ' SANCILARA KARŞI.X S s. J O Baş,di},adale,sinir ağrılarına karşı »on derece faydalıdır.9 Romatizma ve lumbago ağrılarını teskin eden.O Süratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • İstanbul Belediyesi ilânları Dükkân kiraya verilecek Tahtakale Uzunçarşıda 226 kapı numaralı dükkân yıllık 20.25 lira kira bedeli üzerinden 3 yıl için Millî Korunma kanunu hükmüne tevfikan kur'a çekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • Etibank îenel Müdürlüğünden:Kuvvetli akım Elektrik veya Elektro-Mekanik yüksek mühendislerine ihtiyaç vardır-İyi lisan bilmek,askerliğini yapmış olmak,proje-etüd işlerinde veya enerji istihsal ve nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 14 ton Bulgur 2-5 ton Nohut.3.5 ton yeşil Mercimek,3 5 ton Pirinç,3.5 ton Makarna.2 ton Şehriye,1 ton Sadeyağı kapalı zarfla 3/11/952 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş;Gureba Hastahanesinde 2418700 lira keşif bedelli tesisat onarımı olup geçici teminatı 181402 liradır.2 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1952
  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından:1 Fakültemize burslu olarak seçilen öğrencilerin isimleri aşağıya çıkarılmıştır.Sıra Aday Sıra Aday No.No-Adı ve Soyadı No-No.Adı ve Soyadı 1 443
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8