Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • Künü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Başkan Trumanm kızı Maharet ve Korede Birleşmiş Milletler ideali uğruna savaşan Türk kahramanlarının muhtelif resimlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • D3nyı minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Deli Hakkı pehlivanla yaptığım delice gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • Sevdiği kadını yaralayana Zeron Apil Aşk uğruna yaralama o-Red cevabı alınca sevdiği kadını yaraladı Dün 3069 plâka numaralı Koca Mustafapaşa otobüsü Samatyada durak yaptığı esnada,otobüsün içinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • Ramideki göçmen evleri hakkında asılsız iddia Yıkılan bir tek ev olmadığı gibi açıkta kalan bir tek vatandaşta yoktur İstanbul,23 A.A.İstan-başladı)başlığı altında neşrebul vilâyetinden bildirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • İ'a v».Yugoslav matbuat heyetinin temasları gazeteciler şerefine Emirgân Köşkünde bir çay vermiştir-Şehrimi/de misafir bulunan Yugoslav gazetecileri dün sabah Vali ve Belediye Başkanı Prof-Gökayı ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • General Handy Amerikalı general.er in temasları Ankara,23 A.A.Amerikan Askeri Yard.m Kurulları Başkam ve Avrupadaki Amerikan Orduları Başkomutan Vekili Orgeneral T.T.Handy maiyetindeki generaller ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • Aşçıyı öldürenler cinayeti anlatıyor Dolmabahçe cinayetinin işlendiği yerde dün bir keşif yapiidi Teknik Üniversite ile Dolmabahçe Satdı arasındaki çamlıkta İsmail Ulukan adında Sivaslı bir aşçıyı öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • Kral Faruk'un hiç Reçinem ediği annesi ve üç kardeşi Kral Faruk bir cani midir Faruk kız kardeşleri ile de geçinemezdi Of zaten hafifmeşrep olan annesinin ve kız kardeşlerinin en küçük hatâlarını bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • Izmirda yakalanan bir hırsız şabakaai Adanadan gelen ve Izmirde gece yarısından sonra faaliyete gecn azılı bir hırsız ve gangster şebekesi ele geçmiştir.Şebeke mensupları son olarak 1unirde bir terzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • Birleşmiş Milletler gunu kutlanıyor Birleşmiş Milletler günü,bu teşkilâta bağlı bütün devletlerde bugün törenle kutlanacaktır-Bu münasebetle şehrimizde de bir tören yapılacaktır-Saat 11 de Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • Bugün şehrimizde hava,sabahleyin bulutlu ve muhtemelen yağışlı geçecek,hava sıcaklığını muhafaaz edecektir.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • Orta Doğunun müdafaası için yedi devlet anlaşmaya vardı ı,J| m Anlaşmanın gayesi bu bölgede milletlerarası bir plânlama kurmay karargâhı vücude getirmektir Londra 23 AP)Aralarında Birleşik Amerika ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1952
  • Ceyhanda vukua gelen zelzelenin bilançosu Üç köyde 13 kişi öldü,150 ev tamamen harap oldu ve iki cami yıkıldı Ceyhan,23 A.A.Dunge-t detli olarak hissedildiği M:sis,ce bölgemizde vuku bulan şid-Kürtköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Hudâvendigâr'ın meşhedi ve şehadefi İsmail Hamt DAMİŞMEMD s Dünkü yazımda Sırp kralı I.azar Grebllyanoviç)in Osmanlılar aleyhine kurmuş olduğundan bahsettiğim Bal kan ittifakına karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • KISA HABERLER İf Zabıtanın mücadelesine rağmen sarkıntılık hâdiseleri bazı semtlerde el'an devam etmektedir.Bu kimseler hakkında ilgili makamlarca yapılan takibat görülen lüzum üzerine bir »nisli daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • Hie.24 Ekim 1952 Cuma Ru 4 Sefer 1S72 11 Ekim 136S VAKİT VASATI EZANİ Güneş 6.22 1.05 Öğle 11.58 6.41 îklndi 14.56 9.38 Akşam 17.16 12.00 Yabn 18.49 1.31 İmsak 4.42 11.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • POLİSTE Dün kuduz bir köpek Sirkecide bir kadın ve bir de çocuğu ısırmış,kuduz olduğu anlaşılarak öldürülmüşür.Sütlüce Beylikçi çıkmazı 1 numarada oturan Zalife Uğurlubaşla.Fevziye Nemli adında bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • KONRE İstanbul Kız Lisesini Kalkındırma Derneğinin senelik kongresi yarın saat 15 te lisenin konferans salonunda öğrenci velilerinin iştirakiyle yapılacaktır.fa Demokrat Parti Seyhan il kongresi 26 ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • 41-Buçuk mecmuasının karikatürleri müstehcen görülmedi «41 BUÇUK» mizah mecmuasının 6ncı sayısındaki bir karikatür savcılıkça müstehcen addedilerek takibata geçilmiş ve mecmua toplattırılmıştı.«41 Buç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • Bir tavuk hırsızı yakalandı Beyoğlundaki Zapyon Rum Mektebinin kapıcısına ait 4 tavuk çalınmıştır-Sıkı bir takip sonunda hırsızm.mektebin yanında oturan Tâcettin adındaki şahıs olduğu anlaşılmış ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • Bir Amerikan firması saç kılı almak istiyor Amerikan firmalarından biri şehrimiz Ticaret Odasına enteresan bir teklifte bulunmuştur-Firma bu teklifinde,memleketimizden insan saçı müba yaa etmek istedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • 500 üncü fetih yılı o-Yıldönümü münasebetiyle zengin bir sergi ve koro tertip edüecîk istanbul un 500 üncü fetih yıldönümü yaklaşmadı dolr»yısiyit hazırlıklara hız veı*mıiş bulunmaktadıı.Uu tirada şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • HALKIN SESİ Bîr cevap Başı boş kedi ve köpeklere dair olan ve bu sütunlarda çıkan bir şikâyet içiu Temizlik Müdürlüğünden aşağıdaki cevabı aldık:cMilliyet gaz iteninin 9/10/952 tarihli nüshasında «Ked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • Yekûnu otuz milyonu aşan vergi Maliye müfettişleri,bazı ticarethanelerin dosya ve faturalarına dün el koydular Maliyeye evvelki güa yapılan ve miktarı 30 milyon lirayı aştığı söylenen vergi kaçakçılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • Londra Şehir Meclisi Başkanenın tetkikleri Ankara Belediyesinin davetlisi olarak şehrimize gelen Londra Şehir Meclisi Baş kanı Sör Edwin Baytiss ye eşi bugün saat 11 de beraberlerinde Ankara Belediyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • Çamlıca Kız Lisesi kolej haline getirilecek Kız talebelerin de yabancı dil öğrenmelerini temin maksadiyle Millî Eğitim Bakanlığı tetkiklerde bulunmaktadırîlk plânda Çamlıca Kız Lisesi ingilizce dille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • Taksim Bucak Müdürünün duruşması Tksim Bucak Müdürü iken.Aldaliko adında bir îtalyandan rüşvet aldığı iddiası ile mahkemeye verilen Safa Akkepenek'in duruşmasına dün 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • C.H.P.de yeni istifalar Son günlerde CHP-den istifa edenlere ilâveten Bostancı.Yeni Kariye muhtarı Rıfkı özdogru ile Şile ilçesi îsa köyü muhtarı Mustafa Ün D-P-ye girmişlerdir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • VEFAT Denizcilik BankaBi T-A-0 Yalova Kaplıcaları MüdürU MUZAFFER ÖZGÖK 23/10/1952 günü vefat etmiştir-Cenazesi 24/10/1952 bugünkü cuma günü Eyüpsul tan Camiinden ikindi namazını müteakip kaldırılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • İtalyaya buğday satışı Haber aldığımıza göre hükû metimiz.İtalyaya 220000 ton buğday satacaktır-Bu husustaki anlaşma bugünlerde Ankarada imzalanacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • Devlet tahsilatı artıyor Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilen rakamlara nazaran devlet tahsilatında seçen yıla nazaran büyük bir artış vardır-1951 de eylül sonuna kadar geçen 7 aylık devre içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • Bîr kıza tecavüze yeltonen Lâtif mahkûm oldu Bir ay evvel Sevim adında 14 yasında bir kızı kandırarak Gülhane Parkına götüren ve orada tecavüz etmeğe kalkışan Lâtif isimli gencin duruşması dün 10 uncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • İskenderun limanında tahmil tahliye zorluğu İskenderun seferini yanmak ta olan Necat vapuru,altı gün rötarlı olarak îftnire gelmiştir.İskenderun limanının tahmil ve tahliye işlerinde görülen aksaklıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • S* Q urulen eroinciler o-İki eroin satıcısı ikişer sene müddetle taşraya sürgün edilecek Dün 5 inci Asliye Ceza mahkemesinde 2 eroin satıcısı daha mahkûm olmuştur.Musa Tezer,1 sene hapis,2 sene sürgün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • Hazreti Muhaünmetten sonra Halifeler Devri Yazan:S,NAFİZ TANSU Bütün Valiler Hazreti Ömerden çekinir ve şakası olmadığını bilirlerdi 72 Evet ya Arar,Allanın üzerine yemin ederim ki bunda hiç tereddüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • Nevyorkun «Amerikanın Sesi» adile pek enteresan bir radyo yayınının yapılmakta olduğunu,sanırım ki bütün radyo meraklıları bilirler-Bu radyo,bir takım faydalı konuşmalar neşretmekle beraber Türk musik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1952
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.Florin Liret Drahmi Eakoudea ve esham Açılış Kapanış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Orta Şark savunma bloku Kahircden bildirildiğine gere «çok yakında Ankarada Orta Şark Savunma Bioku iyin ihzari mahiyette bir toplantı yapılacaKtır.Bu ilk müzakerelerde müsbet neticelere varıldığı tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • taslar Almanyada iki adayı sivillerden boşalttı Şerlin 23 Nafen)Sovyetler ı Al manyadaki İngiliz bölgesine 40 kilometre mesafede olan Baltık denizindeki Walfish adasını sivil ahaliden boşaltarak buras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • 'Sayın Doktor ve Eczacılarımıza' iktidarsızlığa,bel gevşekliği,tenasülî zaaf ve erken ihtiyarlamada muvaffakiyetle kullanılan Jcuna.ua ıııuv BEK Tabletleri Mnaı Piyasaya ar zedümistir.SANTA FARMA BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Komünistlerin Dr.Schacht'a yapt ğı teklif Berlin,23 Nafen)Burada açıklandığına göre Doğu Berlindeki Sovyet temsilcileri Hitlerin eski Malî Müşaviri Dr-Schacht'a Polonya ve Doru Almanyada çalışmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Yapı ve Kredi Bankası Bile bile lâdes Be güzeldir,ölçersiniz,biçersiniz,sununda da aldanmanın bir hakkı tetfüm olduğunu görerek,işte böyle,san'at hareketleri köşesine* bir bankanın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Tasfiyeye uğrayan komünist memurlar Trigve Lie Birleşmiş Milletler Sekreterliğinde çalışanı 11 komünist Amerikalı memurun işine son verildi Nevyorfc Birleşmiş Millet ler)23 A-AO Birleşmiş Milletler Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Fransada fecî bir uçak kazası Paris.23 AP)Bir Fran sız askerî uçağı bugün Le Bourget hava alanından hare ketinden az sonra düşüp parçalanmış ve 8 kişi ölmüştür-Hâdiseyi müteakip Havacılık Bakanlığı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Gl.Necib dün bir nutuk söyledi Kahire,23 AA)Bugün yapılan büyük geçit resminde bir hitabede bulunan General Necip şunları söylemiştir:«Mısır büyük bir devlet olmalıdır.Fakat yabancı devletlerin kontro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • 72 Bu yamşı Sofiyayı kaybetmekten gelecek acılar la ölçülemez bir şekilde kendisine aitti-Susuşu şimdi sâdece üzüntülü,hattâ mağmum bir hâl almıştı-Sofiya son kozjrjıu kullanmak için hazırlandı:Sözü S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Memleketlerine dönen hacılar 114 bini buldu Mekke,23 Nafen)Burada resmen açıklandığına kö re hac mevsiminden sonra Mekkeden kara,deniz ve hava yolları ile memleketlerine dönmüş olan hacıların rakamı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Fuhşun sonu Sabık Mısır Kralı Faruk,hâlâ dünya umumi efkarım işgal etmektedir.İnsanlar,gizli kalmasını istedikleri sırlarının şüyuuna sinirlendikleri kadar başkalarına ait kirli çamaşırların ortaya se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Türkiyeye verilen tepkili uçaklar Brindisi 23 AP)Amerikan «San Angelo Victory» gilebi bugün Türkiye ve Yunanistana verilmek üzere 7 tepkili av ugağı daha getirmiştir.Uçaklar Türk ve Yunan pilotları ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • I İKTİBAS 1 Balkonları karaborsaya düşüren bir cülus töreni Ingîltsre Kraliçesi II.Elizabethan taç giyme merasimine VJ.George için sarfedilen paranın üç misli para sarfedilecektir.Cülus alayının geçec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Yns«fe ÇÖ VENEfi z\r İbrahim ULAŞ Evlendiler 23.10.952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Almanya israil anlaşması Arap memleketleri Batı Almanyanın İsrail andlaşmasını yürürlüğe koyduğu takdirde Alman mallarına boykot edecek Londra.23 Nafen)Arap memleketleri temsilcilerinden mürekkep bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Hindi Çinids şiddetli çarpışmalar Hanoi 23 A.A.Dün gece Vietminhli üç tümen «Kara neni» bölgesine doğru şiddetli bir hücuma geçmiştir.Bu suretle Hindiçinide en şiddetli çarpışmaların başladığı bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Sağırların duymasını sağhyan gözlük Nevyork,23 Nafen)Bir Amerikalı,sağırların duyma âleti takmalarını sevmediklerini nazarı itibara alarak,bunun yerine duymalarını temin eden bir gözlük meydana getirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Hitlerin son ikametgâhı satılıyor Bonn,23 Nafen)Hitler'in ikametgâh olarak son kullanmakta olduğu Berchtesgaden şatosunun bir otel olarak satılacağı bildirilmektedir-28 yatak odası bulunan şato dağ sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Yugoslavya üstünde uçan Macar uçakları Paris.23 AA)Tanyoug Ajansının bildirdiğine sröre,21 ekim tarihinde Yugoslav semaları.Macar hava kuvvet lerine ait olan 5 Mig uçagi»ta rafından üç kere ihlâl edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1952
  • Kısa haricî haberler JAPONYA Bu sabah Honshyu adasının kuzey-doğu sunda Sendai açıklarında vukua gelen fırtınada bir Japon balıkçı gemisi,içindeki 25 kişiyle birlikte batmıştır.Perişan bir halde yüzme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.10.1952
  • 1 Bundan evvel,çıkan bir ihtilâf yüzünden 4 defa tehir edilen İzmir Alsancak D.P.bucak kongresi evvelki gece yapılmıştır.Foto:Ege Ajansı)Dolmabahçe cinayeti faillerinin yakalandığını dün bildirmiştik.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1952
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A II.Katerina'nm kocaları,sayılmıyacak kadar çoktu Başka Imparatoriçe,Kraliçeler gsbi gaddar değildi.Sevdiğini savmediğâ zaman bile öldUrtmezdi.Fakat sık sever,sık def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1952
  • r Birleşik Amerikada yüzlerce gezici cambaz kumpanyası vardır.Fakat «Drowing Girls» cambaz i trupu repertuarında hiç de fevkalâde numaralar bulunmamasına rağmen diğerlerinden çak daha t fazla rağbete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.10.1952
  • İngiliz kadın atletlerinden Sewell halen tngilterenla ea tanınmış atletidir.Geçenlerde bir gazetenin yaptığı anket sonunda tngilterenin en gevilen kadın atletlerinden olduğu anlaşılmıştır.Olimpiyata d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.10.1952
  • DOnya ping-pong şampiyonası Paris,23 A.A.Yugoslav Vilmes Haranagozo dün a.•im rakibi Fransız Guy Amourettiyi 19/21,212/7,21/15 ve 21/1 yenerek ping-pong şampiyonasının dördüncü turnuasını kazan mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.10.1952
  • Bir kadın bisikletçinin rekoru Londra,23 Nafeu)Coventry şehrinde Bileen Sherlden İsminde bir kadın bir bisiklet rekoru kırmıştır.Mrs.Sherlden Londradan York şehrine kadar olan 196 millik mesafeyi 10 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.10.1952
  • Ankara lig maçları Bu hafta Ankaracla yapılacak olan birinci,ikinci,üçüucü küme futbol maçlarının ajanlık tarafından tanzim edilen programı aşağıdadır:BİHINCİ KÜME:25 Ekim 1952 Cumartesi Saat:13.15 Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.10.1952
  • W*Sf v V.k:¦i f Ip v r-k q *J.1950 tlünya kupası maçlarım Rio de Janeiro şehrinde organize Br8Zliy3 rilID Ol rCO^raSyOnlI etmiş ve 1953 senesinde İkinci bir dünya kupası futbol maçlarım tertiplemeyi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.10.1952
  • ingiltere Millî Takımı Uruguayda Uruguaylılar önümüzdeki mayıs ayı içinde İngilizlerle milli bir maç yapmak için teklif yapmışlar ve prensip itibariyle anlaşmaya varmışlardır.Fakat böyle bir maç için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.10.1952
  • Hollandada 350 bin lisanslı futbolcu var Yedi milyon nüfusu olan kü-$ük Hollanda'da Futbol Fedorasyonu 350 bin* lisans dağıtmış bulunmaktadır.MIH!^ampiyonaya 56 kulüp iştirak etmekte ve bunlar «4 lük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.10.1952
  • Son haftadan kısa notlar:FİFA toplantısına muhakkak surette iştirak etmeliyiz Millî futbol takımı antrenörlüğü için eski şöhretlerden istifade edilmelidir.8.Garanın İtalya seyahatinin önemi Futbol dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.10.1952
  • Kış sporları programı Beden Terbiyesi 1952-53 mevsiminde yapılacak faali yelerin programını ilân etti Beden Terbiyesi bu mevsimde yapılacak kış sporları programını tesbit etmiş bulunmaktadır.Kış sporl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.10.1952
  • ISM*U'* DROBNY FİNALE KALDI Meşhur tenisçi Jaroslav Drobny İngilterede muvaffakiyetli maçlar çıkarmaktadır.Drobny İngiltere kapalı salon tenis turııunsında seyircilerin takdirine mazhar olmuş ve bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.10.1952
  • İç 30 ekim perşembe günü muhtelif bölgelere mensup bisikletçilerin iştirakiyle An karada bir bisiklet turu yapılacaktır. Ankara turu» adı verilen bu tur yarışmaları nın çok çetin geçeceği tchmin edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.10.1952
  • Kurtuluş Kulübünde yapılacak güreş maçları Ateş Gençlik Kulübü ile Kurtuluşlu güreşçiler cuma günü karşılaşıyor Îstanbulun güreşle uğraşan kulüplerinden biri olan Ateş Gençlik Kulübü önümüzdeki cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.10.1952
  • Istanbul profesyonel karmasına çağırılan tstanbulsporlu Aydemir Cumhuriyet Kupası maçlarına katışacak İstanbul karması 30 ekimde gidiyor istanbul profesyonel muhteliti 29 ekim çarşamba.ünü Arıkaraya h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.10.1952
  • ILDIZLARDA KA 24 Yarın misafirleriniz geldikten sonra sizi ziyaret eti.•cinde bir mahzur var mı doktor?Tabii polis komiseri ıf atiyi e gelmiyecegim.Bir arkadaş,bir aile babası olarak.Bu teklif benim i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1952
  • 3 4 S S flazıriıvan:Sadi BORAK 7 8 9 10 11 1 Soldan Sağa:1 Oscar Wilde'in bir eseri 2 Ses;Yed 3 Benzer;İlâvenin dörtte üçü;Cüz'î 4 Bir renk;Mas et;Fransızca bir harfin okunuşu;Şart edatı 5 Tuzak;Geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdü*:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Dlllinger'in başaramıyacağı bir iş ve aşamıyacağı engel yok gibiydi 1 Bîr numaralı halk düşmanı Dillinger Dillinger'in yüzde yüz Amerikalı olan bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1952
  • Erzurum Vâkıflar Müdürlüğünden:Erzurum vUlucamii» nin «19-625» lira 93 kuruş bedeli keşifli onarım işine istekli çıkmadığından eksiltme 2490 sayılı kanun uyarınca bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1952
  • İstanbul Belediyesinden:Kadıköyde Koşuyolunda bedeli mukabilinde halka tevzi edilmek üzere yaptırılan 102 adet evin.28-104952 tarihine tesadüf eden salı günü saat 10 da zamanında müracaat etmiş olanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1952
  • Valide Kösem Sultan yavaş yavaş Bektaş Ağaya sokuldu,vücudu titriyordu 141 16 OCAK AĞALARI SARAYDA Bektaşî-Allah bilir,seni gördükçe içimden bir şeyin havalandığını zannediyorum.Allah,Allah!Çok sevdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1952
  • RÖPORTAJ ismail çavuş da geçimin yolunu işte böyle bulmuş Vallahi beg,diyor.Sor herhese huni Mustafanın ailesi Ancei yok mu?Hani piyanist,o beni iyice bilir.Sonra binbaşı da varlsnifü!Çavuş î)Kaburga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • Çiftçi Partisi genel kongresi Ankara,23 Milliyet)Türkiye Köylü Partisinin birinci büyük kongresi 26 ekim pazartesi günü şehrimizde toplanacaktır.Köylü Partisinin bu ilk kongresine teşkilâtı bulunan on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • Gl.Kanatlı Newyorkta Kara Kuvvetleri Komutanımız Yasingtoa'da as* kerî merasimle karşılanacak Nev York,23 A.A.Türk Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanatlı,Vaşingtonda Walter Reed basta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • Ceyhanda vukua gelen zelzele [Bas tarafı 1 incide] vuku bulmuşturölü adedi Misisi'de 2,Kürtkfcyünde 7,Sirkeli köyünde 3,Kölebenti köyünde 1 olmak üzere 13 tür.Hayvan kayıbı henüa kat'î olarak tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • Birleşmiş Milletler günü [Baş tarafı 1 incide] Gürkan açacaktır-Müteakiben Edebiyat Fa kültesi Dekanı Prof-Macit Gökberk ile Devletler Hukuk Doçenti Mahmut Belik söz alarak günün önemini belirtecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • BİR GILLETTE TRAŞ MAKİNASI 2 ADET GILLETTE TRAŞ BIÇAĞI tfalnızlSS kurusa Traş olanlara yapılacak en cazip teklif I.Yalnız 185 kuru;mukabilinde dünyaca tanınmış bir markanın baştan başa madenî olup has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • RÖPORTAJ îsmailıl Çavuş da geçimin yolunu işte böyle bulmuştu Baştarafı 6 ncı şayiada)yen vardı,hani K.abrisi.jk.nlarda geceleri gezer sırLian olacak)Adını Mişon Paşa «conıuştum.Ke dim vardı.Ayı,Karta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • Faruk kız kardeşleri ile de geçinemezdi [Baş tarafı 1 incide] melekini idare eden Kral Faruk,onlara para vermeyerek kıvrandırır ve istediğini yaptırana kadar zorlardı-Faruk,annesi Nazlı ile kardeşleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • Aşçıyı öldürenler [Bas tarafı 1 incide] edilmiştir.Cinayet işlendikten sonra kaa tillerden Necati,Mustafa ve Ali Bursaya kaçarak,Necatinin babasının Işıklar caddesindeki evine saklanmışlardır.İzlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • Orta Doğu müdafaası için 7 devlet anlaştı [Bas tarafı 1 incide!istihdaf ettiği gaye Akdenizde bir milletlerarası kurmay karargâhı meydana getirmektir;bu karargâh icabettiği takdirde çabucak bir Akdeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • Amerikalı generallerin temasları [Baş tarafı 1 incide] zeri şehrimize gelen Müttefik Güney Avrupa Hava Kuvvetleri Başkomutanı Korgeneral Schlatter ve maiyetindeki heyet bu sabah Hava Kuvvetleri Komuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • Ramideki göçmen ev!eri [Bas tarafı 1 incide] den tetkikat yapıldı:1—Yıkılan bir tek ev dahi olmadığı,2—Açıkta kalmış tek aile bulunmadığı,3—2014 evlik büyük göçmen altesinin sağlam bir halde durduğu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • Dünya minderlerinde îürk gücünün timsaii halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırb yere g-eimiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] sonra hasmının altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.10.1952
  • Aşk uğruna [Baş tarafı 1 incide] kağında oturqn Zeron Apil adında bir Ermeni genci,aynı sokakta oturan,evli ve bir çocuk annesi bir kadını bıçakla karnından ağır surette yaralamıştır.Muazzez Kocabıçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.10.1952
  • JStim BEYOĞLU CAD.75 ttmSBı Wk 5/RKECİ HAMİO/Yİ CAD.16 HAD/KÖY HAOtKOY PAIA5 3 ^fZ^/üksek katite yçun fi ât-Ted/ko/ay/tk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.10.1952
  • Galatasaray Vefa Futbol maçı biletleri Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Müdürlüğünden:Profesyonel iig maçları 5 inci hafta karşılaşmalarından.26 ekim 1952 pazar günü Mithatpaşa Stadında yapı* lâcak Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.10.1952
  • GAİBE İHTAR Firar suçundan hakkında kanunî kovuşturmada bulunulan ve yapilan takibata rağmen saklı durumda kalan» Kurşunlu Yılanlı köyünden 330 D-lu Hasan Hüseyin Yılmazın 1-1-1953 tarihine kadar 131-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.10.1952
  • GAİBE İHTAR Firar suçundan sanık olup gaip bulunan 930 D-lu ^Sürtiçlü Mehmet oğ.Hüseyin Yavuzun bulunduğu yer As-ŞubesL Türk Konsolosluğu veya Türk Sefareti vasıtasiyle mensup olduğu kıt'a veya As-Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.10.1952
  • Devlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 işletmemizin Dokurcun'serisinin 58 ve 77 No-lu havzalarından istihsal edilmiş kayın traverslerinden traversliğe elverişli olmayanlardan elde edilecek 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.10.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen asker?kıtaat ilânları îstanbulda Çamlıca As.Sanatoryomu inşaatı işi kapalı zarfla 7/11/952 cuma günü saat 11 do Ankara M.S.B.4 No.lı Sa,Al,Ko,da ihalesi yapılacaktır.Keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.10.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Şehir mezarlığında yaptırılacak 8-ci kısım inşaatına ait 205)adet lahit ve teferruatı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur-2 Muhammen bedeli 49 935)liradır-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.10.1952
  • İçme su tesisleri yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN:1 Aşağıda isimleri» keşif bedelleri've geçici teminat miktarları gösterilen kasabalarm içme suyu tesisleri yaptırılacaktır-Borular müteahhit tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.10.1952
  • KADIN ve MODA 1 Resmini gördüğünüz Hor mine» e benzeyen bu kürk yirmi sterline bizim paramızla 160 T-L—na)çıkmaktadır-tngilterede kadınların giydikleri en son moda kaplar ve mantolar bundan yapılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.10.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL.Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.10.1952
  • si an jul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PI.13.30 Karışık hafif müzik Fİ.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar XP1-15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler 18.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8