Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • Denizcilik Bankasında büyük dolandırıcılık Hukuk müşavir muavinlerinden biri bankanın 150 bin lirasını dolandırdı Denizcilik Bankasında çalı-ken takibata başlanmıştırşan salahiyetli bir zatın banka-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • Venîzeiosa suikast teşebbüsü o-Suikasti hazırlayan şebeke tevkif edildi Yunan Başbakan Muavini Sofokles Venizelos Yazısı 7 ncl sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • isveç bandıralı Stella Polaris dün sabah 78 turistle gelmiştir Gemi bir gün limanımızda kalacak ve turistler bu müddet zarfında şehrin tarihi eserlerini ve görülecek diğer yerleri gezeceklerdir* Foto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • E k mekler beyazlaşıyor Hububat rekoltesinin bol olması gözönünde tutularak büyük şehirlerde)belediye sınırları dahilinde istihlâk edilen ekmeklik unun kalitesinin bugünden İtibaren yükseltilmesine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • r Yeni Tefrikalarımız 1 «Yıldızlarda Kan Var» Jonathan Sagge'nin bu meşhur zabıta romanını bugün 6 ncı sayfamızda bulacaksınız.Tercime eden:F.Nevruzolğu.2«Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri» Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • Atlantik Paktı deniz kuvvetleri başkomutanı Mc.Corm'ck yarın geliyor Ankara,30 A-A)Kuzey Atlantik Paktı Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Amiral L Mc-Cormick,2 ekim perşembe günü saat 11-30 da Esenboğa hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • Dün bir seçim nutku söyleyen Başkan Truman,Eisenhowerm vahim hatâlarından bahsetti ¦¦msı-1-"General,Rusyanın dünya sulhu için arzettiği büyük tehlikeyi vaktinde göremediği için büyük zararlar hasıl ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • ANLATIYOR 1 Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı Babamı hatırlıyamıyorum.Ben 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • Bugün şehrimizde hava umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığım muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • s w şKanının poaKİ tetkikleri Ardahanda büyük sevgi tezahUratiyle karşılanan Bayar,dün gece Ankara 30 AA.Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar,refa-J katlerinde İçişleri Bakanı Ethem Menderes İşletmeler Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • Sarıyerdeki cinayetin yeni safhası tspirtizmacı bir kadın kaatilin Murat olduğuna ihbar etti İstanbul Emniyet Müdürlüğü mühim bir ihbar üzerine Sarıyer cinayeti tahkikatını derinleştirmeye uğraşmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • Efendice konuşmayı öğrenelim!Başbakan Menderes'in Demokrat Partinin Ankara il kongresindeki son nutku siyasî havaya bir yumuşaklık verdi-Ortalıktaki gerginlik,sinirlilik kısmen gevşedi-Gerçi fikir fuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1952
  • Boşalan evlerin kirası serbest bırakılacak Hazırlanan tasarıya göre Millî Korunma kanunundan evvelki ev kiralarına yozde 30,dükkân kiralarına yüzde 100 zam yapılması teklif ediliyor Meclisin açılmasıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • K O NC»;R E I,E.II Demokrat.Parti Bostancı Ocak Kongresi 10 ekim rnma günü saat 20 30 da Ocak lokalinde,•fa Demokrat Parti Yenisahra Ocak Kongresi 11 ekim cumartesi günü saat 10 do Orak lokalinde.¦fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra alifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU İslâm ordusu Zikar kalesinde konaklamış,emir bekliyordu 49 BİKİNCİ KISMIN HÜLASASI Medinede.Hazreti Muhammediıı Ölümü büyük bir heyecan ııy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Bostancı cinayetSnin duruşmasatıa başBantİJ Altı 'ay evvel Bostanc;da Nuriy'e ait meyhanede kanlı bir kavga olmuş ve neticede AH Bozkurt admda bir gefiç,Sait Duman isimli balıkçıya bıçaklıya rak öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Tarım Bakanlığa fındıkçılar için kurs açacuk Ordu,Giresun ve civarındaki fındık bahçeletinde müstahsilin kâfi randıman alamadığını gözönüne alan Tarım Bakanlığı bu illerde yeni fındık bahçeleri yctişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Hie.Ru.11 Elcim »8 Muh.1952 Eylül 137i Çarşamba 1368 VAKİT VASATI EZAtfI Güneş Ogle İkindi Akşam Yatsı imsak 5.57 12.04 16.22 17.52 19.25 4.18 12.00 6.11 9.29 12.130 1.31 10.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Madenî çöp kabı kullanırı ryanlar cezalandırılacak Belediyenin ana caddeler üzerinde bulunan binalarda oturan vatandaşlarla;dükkân;mağaza ve müessese sahiplerine büyük;madeni çöp kapları tedarik etmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Komünizm propagandası yapan dört kişi tevkif edildi Abidin Özkan,Sabih Şendil,Dikran Yurdakul ve Suat Taşer adında 4 kişi,dün komünizm propagandası yapmaktan sanık olarak adalete teslim Edilmiştir.Adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Başkanlık divanı ve dassni komisyon seçimfejrinin neticesi merakla bekleniyor II Genel Meclisi ekim dönemi mutad toplantılarına bugün saat 15 te bağlıyacaktır-Toplantı gündeminin ilk maddesini başkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • HALKIN SESİ a asBİma yasağı hâlâ carî mi Beşiktaşta Yıldız caddesinde Hüseyin Demirci yazıyor:Çok olmadı.Belediye sıkı emir verdi,tramvaya asılanlardan ceza alınacağını bildirdi.Hattâ Vali bizzat otom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Ceza evleri ara nıyo r 0-Dün yapılan aramada 100 gram ısrarla bir çok kesici alet bulundu Hapishanelerde sık sık vukubulan kanlı kavgaları önlemek Ü2ere.Savcılık ve Emniyet Müdürlüğü sıkı tedbirler al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • İşten elçektirâSen Fen isteri memurlar!Fatih Belediyesi Fan İşleri Müdürlüğünde bazı yolsuzluklar vilâyetçe bazı memurlara işden vuku bulduğunu ve bu sebepten el çekthrildiğini dün bildirmiştik.İşden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Bsieaîye Hukuk İşleri Müdürün ün «turumu Dünkü bazı gazeteler Belediye Hukuk îşleri Müdürü Hasan Şerif Perker'e mecburî mezuniyet verildiği yolunda bir haber neşretmişlerdir.Belediye Başkanlığından bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Millî Eğicim Bakanının tetk&teri Bir müddettenberi şehrimizde bı.'lunen Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri beraberinde Millî Egitim Mtidürü Muhittin A.kdik olduğu halde dün Beyoğlu Erkek ve Kız Lisele/r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Uçaktan inen bir hacı öldü Dün Yeşilköy hava meydanına gelen hacılardan Ayşe Bekâr isimli ihtiyar bir kadın uçaktan indikten biraz sonra kalb sektesinden vefat etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • İkinci hacı kafilesi pazar günü gelecek Hacıların son kafilesiyle(Ciddeden hareket eden Denizcilik Bankasının Güneysu vapuru 5 ekim pazar günü limanımıza gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • MAKALE Hadîs'e göre İstanbul fethinin ehemmiyeti İsmail Hami DAMÎŞ^IEMD 4 flâdisâta göre veyahut İstanbul'u fethetmek için sefer açmış bâzı Emevi ve Abbasî halifelerine yaranmak maksadiyle muhreHf dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Üniversite imtihanları Bütün fakülte ve yüksek okuiların imtihan günleri ilân edildi İstanbul Üniversitesine bağlı bütün fakülte ve yüksek okullarda eylül dönemi imtihan hazırlıkları tammalanarak fakü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • Memleketimizi doğrudan doğruya ve pek yakından ilgilendiren yakın ve orta doğu bölgelerinin savunma meselelerini bu sayfalarda bir kaç defa bahis konusu etmiş vene kadar çetin olursa olsun,vardığım ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • ir Sarıyerde bir subay tarafından öldürülen noterin yerine vekâleten noterlik başkâtibinin vazife görmesi şimdilik uygun görülmüştür.*01İ8TE İf Tophanede Fahrettin Camii,»okagı 2 numarada oturan Zekiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1952
  • KISA HABERLER if Vali ve Belediye «Başkam Prof.Gökay evvelki gece Ortaköy,Bebek ve Kurtuluş bölgelerinde kontrollar yapmıştır.İf Yugoslav ve Irak Başkonso loşlar,dün Vilâyete gelerek Valiyi ^ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • 49 İkinci kısım Melinanın böyle haber vermeden bırakıp gideceğini aklım almıyordu-Kendimi bulmak için epey vakit harcadım-Duştan sonra,giyinirken,artık her şeyi anlıyordum:Melina ancak benden böyle ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • Ziraatle uğraşanların,sanayicilerin,tüccar ve esnafın Bankaları var DENİZCİLİK BANKASI da Deniz işlerile,yakın uzak alâkası olanlar için kuruldu.Banka Karaköydeki binasında yakında faaüyete geçecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • Siyasî İcmal Sora EfgariBstana mı geldi?Türkistanı istilâ eden Ruslar Afganistana da gözlerini dikmişler,Hindistan yollarını kendilerine kapatan bu mjMilckcti de ilhaka çalışmışlardı.Afganistamla daim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • Adana D.Pihtilâfı halledildi Geçen yıl istifa eden 1454 kişi yeniden D.P.ye kaydoluyorlar Adana,30 Hususi muhubirimiz bildiriyor)Geçeüı sene Seyhan D.P.il kongresinden sonra,Partiden ayrılmış olanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • Eddie Cantor baygınlık geçirdi Hollywood,30 AP)Tanınmış komedi »artisti Eddie Cantor mevsimin ilk televizyon müsameresini verdikten sonra pazar akşamı birdenbire baygınlık geçirmiştir-Doktorlar 60 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • Milan hakimleri bunaldı Roma,30 AA-Milan hâkimleri işten bunalmış bir hale gelmişlerdir-Filhakika bir sene zarfında ayrılma kararı iqin Milan mahkemesine müracaat eden çiftlerin sayısı 30-000 i bulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • Güney Kore Başbakanı istifa etti Pusan.30 AA.Güney Kore Başbakanı Chang Tack Sang,bugün istifa etmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • Demokrat adayı Dünyayı,dostlarımızı ve medeniyeti komünizm canavarından korumak yolunda Amerika baş rolü oynamalıdır diyor Ndv York,30 AP)Demokrat Parti Başkan adayı vali Adlai Stevenson dün geceki nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • Londra Belediye Başkanı seçildi Londra,30 AP)Avam Kamarasının en kalın sesli adamı olmasiylo şöhret bulmuş olan Lord Rupert de la Bere dün Londra şehri Belediye Başkanlığına seçilmiştir.Sir Rupert 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • Eva Peron'un yüzü ay'a aksetti Buenos Aires,30 AP)Burada yayınlanmakta olan «La Prensa gazetesi dünkü sayısın da pazar gecesi Buenos Aires üzerinde yüksekli ayda Bayan Eva Peron'un çehresinin resmedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • S.Sarper silâhsızlanma komisyonu başkanı Nevyork Birleşmiş Milletler)30 AA)Türk delegesi Selim Sarper.1 ekimden itibaren silâhsızlanma komis' yonu başkanlığını deruhte edecektir-Silâhsızlanma komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • Harp Akademileri yeni ders yılına bu gün giriyor Kara,Hava ve Deniz Harp Akademileri ile Kurmay Subaylara ait olan Doktrin Kursu bugün törenle yeni ders yılına gi-recektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • Atlantik'te bir gemi battı Brest.30 AA.Joao Costa adında bir Portekiz gemisi Atlantikte batmıştır-İçinde bulunan 80 kişiden 12 si kurtarılmıştır-Diğer kazazedeleri kurtarmak üzere hâdise yerine uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • Beşyüzuncü Fetih yılı hszırkklarına dair Fethin beş yüzüncü yıldönümünü tes'it için yapılan hazırlıklar hakkında hâla bir şey öğrenemiyenler,gazetelerde gördükleri teferruat nevinden haberieri teessür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bir toplantıdan notlar Tarık BUĞRA Şu peçen pazar günü tiyatro tenkitçileri Şehir Tiyatrosunun misafiri olarak dram kısmında toplandılar.Edebi Heyet Başkanı kısa/bir konuşma yaptı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1952
  • İKTİBAS Fas Sultanı nasıl y Peygamber soyundan gelen FasSııltanmın Inaı Ayşe P«çe w Onun en çok sevdiği büyük kızı Prenses Ayşe,yaptığı bir konuşmada yurd£aşlarına kadın hak ve hürriyetlerinden bahset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.10.1952
  • IRhin Nehri kenarında yapılan müttefik manevralarına iştirak eden İngiliz paraşütçüleri,Londradan Almanyaya Amerikan dev nakliye uçakları ile nakledilmişlerdir.2 Şehrimizde seyrüsefer meselesi her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1952
  • fe m M.WS/WWV /Sarışın Linda Frymbelle bütün bir mevsim boyunca meşhur Johannesburg plajlarının alâka merkezi oldu.Her gün değişen mayoları daima kendi buluşları idi ve hepsi de vücudunun zenginlikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1952
  • Alman imparatoru ikinci Frederik!deli eden hâdise "Her ikîsi de küplere bindi İmparator karşısındakinin verdiği saçma cevaplar üzerine söylendi "Ya sen kaçırıyorsun,ya ben oynatıyorum,muhatabı aynı so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.10.1952
  • Vefalı Şükrü mukavelesini feshediyor Halen asker olması dolayı* siyle Ankara Karagücü kadro* sunda yer alan Vefa takımı* nın kalecisi Şükrü profesyoneli lik talimatında yapılan son değişiklikler üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1952
  • Yalçın Granitin Türkiye Avusturya ¦açınoaıd nir pozu YALÇIN GRANİT Güzel oyunları ve kısa zamanda elde etmiş olduğu şöhretiyle memleketimizin bir numaralı basketbolcusudur 1948 den bu yana basketbol s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1952
  • Demâr s p or'un yemekli toplantısı Ankara Demirspor kulübü 7 ekim salı günü.akşamı Gar gazinosunda zengin bir yemekli toplantı tertip etmiş bulunmaktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1952
  • Yunan Futbol Federasyonu U.Kâtipliğine P.Rangavi seçildi Üç seneden beri Yunan Futbol Federasyonu Umumî Kâtipliğini yapmakta olan,Yunanistanın değerli iş adamlarından ve kıymetli avukatlarından Pavlos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1952
  • Yunan gazeteleri ve S.Salâhaddin Cıhanoğlu Atinada intişar eden «Atletiki tho» adındaki günlükv spor gazetesi istanbul muhabirinin Bölge Müdürü Sait Salâhattin Cihanoğlu ile yapmış olduğu röportajı ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1952
  • ingiltere liglerinden resim İngiltere lig maçları bütün hararetiyle devam etmektedir.Yuka rdaki resim İngiltere liglerinin bütün heyecanını göstermektedir-Portsmouth'un Newcastle ile yaptığı maçta Por
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1952
  • Italya-Mısır millî futbol maçı Akdeniz Kupası müsabakalarından olan ttalya Mısır karşılaşması hakkında Mısır Futbol Federasyonu maçın 26 ekimde yapılacağını îtalyaya bildirmiş bulunmaktadır.Mısır Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1952
  • Almanya-Fransa maçım Ellis idare edecek Alman ve Fransız millî takımları 5 ekimde Paris'te karşılaşıyorlar kampta bulunmaktadırlar* Almanlar Pariste karşılaşacakları Fransız millî takımına karşı en ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1952
  • İtalyan boksörü Farrarl bugün saat 11,30 da tıçakla memleketine dönecektir.Futbol Federasyonu bir amatör takımda ancak iki profesyonel futbolcu oynayabileceğini İstanbul bölgesine bildirmiştir.İ(Futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1952
  • «m A,"İ0'İ:Millî takımımızın en son kadrosu İspanya maçından evvel:Soldan sağa)Naci,Muzaffer,İsfendiyar.İsmet,Nusret,Garbis» Turgay,Vedü,Şevket.Mustafa,Ali İhsanve temsili maçlar arefesinde 1952-53 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.10.1952
  • t 2 3 4 5 6 Haz rlıyan:Sadi B0R.4K 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 İngilterede son günlerde ismi çok geçen siyaset adamı;Diriliğimizi temin eden;Tersi koşan su.2 Muhafazasına mecbur olduğumuz manevî hasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1952
  • Yugoslavya ile folklor ve spor temasları arttırılacak Memleketimizle Yugoslavya arasında başlayan samimî dostluk münasebetlerinin her sahada sıklaşması yolunda yeni adımlaı atılmaktadır.Bu meyanda iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1952
  • m m$î ııraıpı Valide Sultan oğlunun arzularına her zamankinden ziyade riayet ediyordu 115 İKİNCİ KISIM «Sarayın Dişi Şeytanları» tefrikasının biten birinci kısmında sarayın içyüzünü,Padişahın haleti r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1952
  • B,u vak'a yeni otomobili almamızla alâkadar gibi görünürse de hakikatte kızım Davvn'ın böyle bir mubayaayı nikbin hayalinden geçirmediği zamanlarda başlamıştır.Küçük,bankadaki hesabı carimin,muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1952
  • Nöbete?eczaneler Eminönü:Bahçckapı Alemdar:Türkiye Beyazıt:Yeni Lâleli Bakırköy:Merkez Eyüp:Eyüpsultan Kadıköy:Rifat*Muhtar Beşiktaş:Vidin Fatih:Üniversite Beyazıt:Beyoğlu Taksim:Taksim Galata:Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1952
  • TARİttEKI KORKUNÇ Francois ana kactili diye nasıl yakıldı Büyük cinayetler insan ruhunun olduğu katlar cemiyetin de şuur altını açığa vuran ve sırf bu.sebepten kütlelerin ilcisini çeken,onlara uzun he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1952
  • Esrar ticareti yapan karı koca yakalandı Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık masası memurları uzun bir takipten sonra dün şehrimize esrar kaçıran bir çeteyi ele geçirmiştir.Bursanın Yenişejıir kazası halkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1952
  • KUPOKIAJ ve hangi şart Dilsiz Okulu pek mükemmel işliyor* Hattâ,bu okul,diğer ilkokullarımıza örnek olacak mükemmeliyettedir Öğrencilere dudak Dilsiz Okulunun kapısına geldiğim vakit sual dolu gözlerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Silvana Mangano yine kalbleri fethetti Londra.30 AP)«Anna» isimli filminin ilk gösterilişi için buraya 15 yaşlarındaki kız kardeşile birlikte gelmiş olan tanınmış italyan artisti Silvana Mangano dün t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Japonyada seçimler yapılıyor Tokyo-30 AA)Müstakil Japonyada yarın ilk defa olarak başlıyacak umumî seçimlere 35 milyon kadın ve erkeğin iştirak edeceği sanılmaktadır.Bu intihapta yeni Temsilciler Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Ankara,30 T.H.A.Çalışma Genel Müdürü T.H.A.muhabirine bir beyanat vererek tş Kanunu,iş yerleri ve deniz işçileri hakkında Umum Müdürlüğün çalışmalarını izah etmiştirîş Kanununun günün ihtiyaçlarına ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Venezüeliada askerî isyan Caracas,Venezüella)30 A.A.Kurmay Başkanlığın dan bugün açıklandığına göre,bir garnizona bağlı küçük bir birlik,bugün Venezüelladaki hava üslerinden biirne hücum etmiş,silâhlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Lübnanda kabine buhranı devam ediyor Beyrut,30 T.H.A.Yeni Kabineyi teşkile memur edilen Raşid Karame bu vazifeden sarfınazar etmiştir.Lübnanın Amman Ortaelçisi Emir Halid Şahap tarafından Parlâmento d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Ekmekler beyazlâşıyor [Baş tarafı 1 incide] Bu karara göıe imal eritleı 70-81 randımanlı ekmeğin ta paçalı değiştirilmiştir.Bugüne kadar 65 yumuşak buğdaj 25 sert buğday ve 10 da çavdarlı olan eski un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Cumhurbaşkanının tetkikleri [Baş tarafı 1 incide] „gu halde bugün saat 12 de Ardanana gelmişlerdir.Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaretleri dolayısiyle bugün Ardahan müstesna günlerinden birini yaşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Arnavutlukta askerî atlak verdi bir isyan p Yanya,30 ANKA)Son günlerde Arnavutluktan gelen haberler,bu memlekette umumî bir isyan havasının esmekte olduğunu göstermektedir.Geçen cuma günü,Tepedelen' i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Son Dakika:Mısır Cumhuriyet rejimine doğru gidiyor Bazı memurlara tahkikat sonunda işten ol çektirileceği tahmin ediliyor.Subayfara Bakanlıklarda vazife veriliyor Londra,30 AP)Kahirebazı haberlere müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • tik Atom topunun tecrübesi Vaşington,30 AP)B.Amerika ordusu bugün dünyanın ilk atom topu hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştur.85 tonluk bu dev top «her gayeye elverişli silâh» olarak tarif edil mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Bu sene ki hububat istihsalimiz o-1951 yılma nazaran yüzde 108 nisbetinde fazladır Associated Press muhabiri David Fensler bildiriyor:Vashington 30 APJ Birleşik Amerika Tarım Bakanlığından verilen hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • 20 gün denizde kalan Balıkçılar kurtarıldı Lizbon,30 ANKA)Portekize ait Cuao Costa balıkçı gemisi bundan 5 ay avvel Atlantik Okyanusuna Morina balığı avına çıkmış ve 20 gün evvel Pot tekize dönerken s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • r^r o rı ç\rn W Dünya nıiıulcrlcrindo Türk gücünün timsali halimle zaferler yaratan,girdiği yüzlerce mü-•abakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Denizcilik Bankasında [Baş tarafı 1 incide] Bize verilen malûmata göre Mehmet Sertkaya 150 bin lirayı aşan bu parayı kimseye hissettirmeden çalabilmek iğin,önce kendi adına başlıklı bir mutemetlik kâğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Sarıyerdeki cinayet [Baş tarafı 1 incide] dmın imzasını taşıyan mektupta ezcümle şu satırlar bulunmaktadır:«Ben kuvvetli bir ispirtizmacı ve medyumum.Sarıyer cinayetinde öldürülen Sevimin ruhu ile kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Boşalan evlerin kirası [Baş tarafı 1 incide] Millî Korunma Kanununun kiralan tahdit eden maddesinin değiştirilmesine dair birçok tek liflerde bulunulmuştu.Bu tekliflerden bir tanesi de kira tahdidinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Türkiyeye dair Amerikan basınının hayranlığı Vaşington,30 AP)B.Amerika Kongresinin büyük kütüphane binasında açılan »Eski ve yeni Türkiye» sergisi Vaşington gazetelerinin hararetli takdirlerini kazanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Kerede mütareke ümidi gene suya düştü Gl.Van Fleet 8 ordu komutanlığından alınacağı söyleniyor.Cephede şiddetli çarpışmalar askerleri sayısının 7-12 b Tokyo,30 ANKA)Buraya gelen haberlere göre;Kore mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Başkan Truman [Baş tarafı incide] ile B-Amerika arasındaki sıkı dostluğun devam etmemesi için her hangi bir sebep göremediğini belirtmiş» bu görüşe büyük kıymet atfedildiği için Amerika,Rusyanın dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Sarışın cellât adayı Yeni Zelanda,30 ANKA)Yeni Zelanda hükümeti muhtaç bulunduğu bir cellât temini nıak sadiyle gazetelere vwdigi ilâna birçok cevaplar gelmiş,fakat bunlardan bir tanesi nazarı dikkati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Toprak altında kalarak öldü Kalecik,30 T.H.A.Kasabamızın Tümey köyünde fecî bir kaza olmuş ve 12 yaşlarında Adil isminde bir çocuk köy kenarında arkadaşları ile oynarken,son yağmurlar yüzünden yumuşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Amerikan kızıllarının şefi tevkif edildi Nevyork,SO AP)Amerikan Komünist Partisinin sabık şefi Earl Browder ile karısı bugün,Amerikan tabüyetine geçme muameleleri yapıldığı sırada hakikate aykırı beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Titonun batılılara tavsiyesi Belgrad,30 AP)Müstakil komünist Yugoslavyalım Başbakanı Mareşal Tito,Batılı devletlere.Rüs emperyalizmine sed çekmek için giriştikleri gayretlerde Kızıl Çini kazanmaya çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Anna Paukcr.Rusyada sanatoryoma yatırıldı Münih,30 T-HA.Hür Avrupa Radyosu)Emin bir kaynaktan alman malûmata göre,Romanyanın eski Dışişleri Bakanı Anna Pauker,Kırıırnn Yalta şehrinde bir sanatoryoma y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1952
  • Venizelosa suikast teşebbüsü Atina.30 Nafien)Yunanistan içişleri Bakanlığından bugün bildirildiğine göre.Başbakan Yardımcısı Venizelos'ubeş bakanı ve bazı gazetecileri öldürmeye matuf bir suikaad teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Bakanlığımız ihtiyacı için aşağıda yazılı 3 kalem çelik te)halat açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır-Bu işin tamamının muhammen bedeli 5480 lira geçici teminatı 411 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • ti Daimî Komisyonu Başkanlığından 1 Silifke ilçesinde 130208 yüz on bin iki yüz sekiz lira 89)kuruş keşif bedelli ilkokul binasının inşası işi 2490 sayılı kanun uyarınca 1 Ekim/1952 tarihinden itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • Maden tetkik ve arama enstitüsünden:Dış ve iç oto lâstiği satır;alınacaktır-1 Enstitü merkezinde teslim edilmek kaydile eb'ad vfc miktarları aşağıda yazılı oto iç ve dış lâstiği satın alınacaktık 2 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • fîık temiz bez sıkıntısı emiyorum Beni£bFr;şey' anlamıyor;zannediyorlar Halbuki.son zamanlara kadar anne* min beni kirli bezler içinde bırbktığının farkındayımbir kaç "gündür annem bezlerimi sık «ık d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • m İMİ Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudee Açılış Kapanış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • Radyo ista.Jüul 32.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.25 Radyo Salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havları «Pl» 415.00 Kapanış 18.00 Açılış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç avhk 12 00 Bir ayhk 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İfân şartlar:2 ve 3 üncü sayfa sant.4 TL.7 ve 8 inci sayfa a mt.2,50 TL.it-Hânlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ EMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her giin sabah saat 10.34-12.00 öğleden sonra 14.30-17 00 de hasta kabul eder.İstanbul Dıvanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü Müdürlüğünden:Cinsi Mikdar Muhammet İlk teminat İhalenin yapılacağı Kilo bedeli tarih gün saat L K.L K Sızdırılmış sadeyağ 4000 24800 00 1860 00 20/X/952 pazartesi 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • Urfa Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Urfa Verem Hastahanesinin esaslı onarımı olup keşif bedeli 29978 43 liraya geçici teminatı da 224838 liradır-2 Eksiltme 16/10/952 perşembe günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla 90000 adet 2 No-lı izalatör fincanı satın alınacaktır-ihalesi 31 ekim 1952 Cuma günü saat 16 da Ankara MSB-2 No-lı Sa-Al.Ko-da yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • UCÜK^® isterseniz What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian öaımeye Koyan:Muhsin Ertugrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma,Pazar matine Saat tam 17 de Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • 3ram kısmı Saat 21 de FIRTINA Yazan:Shakespeare Türkçesi Haldun Derin Telefon:42157 Komedi kısmı DONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Puget Türkçesi:Yılmaz tnal Telefon:40409 Pazar günleri 15.30 da matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan:idaremizin ihtiyacı için pazarlıkla satın alınacak olan müteferrik malzemenin cins ve miktarlarını gösterir listeler Haydarpaşa Gar Binası dahili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • YENİ KOLEJ Orta 1 ncü va Lise 2 nci sınıflara Şube açılacaktır Yatılı kadrosu dolduğundan yalnız gündüzlü öğrenciler namzet olarak acele kayıt olunmalıdırlar.Taksim Sıraselviler No-86 Telefon:41159
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaa»',
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1952
  • T.C.ZİRAAT BANKASI ÇİFTÇİ Tasarruf Hesapları İkramiyelerinin 25 Eylülde yapılan birinci ekili sinde kazananlar:Ekipmanlar ile birlikte 2 TRAKTÖR den biri,Akhisarda No.2320 hesap sahibi Ali'ye diğeri,Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8