Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.08.1952
  • 24 Ağustos 1952 Pazar Adres:Nuru Osmaniye Turbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 S A Y I 821 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş HUUiuet Bugün şehrimizde hava öğlede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Hic.24 Ağustos 1952 Pazar Ru 3 Zilh.137i 11 Ağus.1368 VAKİT VASATI EZANI Güaeş 5.19 10.23 öğle 12.16 5.20 İkindi 16.02 9.06 Akşam 18.55 12.00 Yatsı 20.35 1.38 imsak 3.28 8.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • POLİSTE if Salomon adında bir şoförün idaresindeki otobüs Beykozda Zafer A bora adında beş yaşıtla bir çocuğa çarpmış,ağır surette yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Hâdiseye elkonulmuştur.Erenköy Sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • KISA HABERLER ödemiş şilepi yarın sabah limanımızdan ayrılacak ve Alman yaya maden cevheri götürecektir" if Tekel Bakanlığı Galata ve Sirkecideki gümrük kimyahaneleıin tevsiine karar vermiş,hazırlıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • TARİH BAHİSLERİ n Çerkes-Hasan vak'ası İsmail Hami DANİŞMEND ı Sultan Azizin bundan evvel gözden geçirdiğim felâketlerine sebeb olanlar cezasız "kalmış değildir;ikisinin arasında beş sene geçmiş iki a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Frengi kurbanı o Bir ihtiyar tenasül uzuvlarını parçalayarak kendisini öldürdü Dün sabah Arnavutköyünde feci bir hâdise olmuştur.Bu semtte oturan 60 yaşlarında Andolo Mlando adında birinin yıllarca ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Fen Fakültesinde bir kitap sergisi açıldı Şehrimizde toplanmış olan 8 nci Milletlerarası Teorik ve Tatbikî Mekanik Kongresi dün de çalışmalarına devam etmiştir.Bu arada kongre münasebetiy le dün topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Patlayan terkos borusu tamir edildi Evvelki gece terkos şebekesinin ana borularından birinin patlamasiyle şehrimiz dün susuz kalmıştır.Bu yüzden birçok vatandaşlarımız müşkül duruma düşmüşler ve koval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Bebek semti yeni bir parka kavuştu Belediye Bahçeler Müdürlüğü,Bebekte Mısır Sefarethanesi ile Galatasaray KulUbU arasındaki sahil boyunu tanzim ederek burasını park haline getirmiş ve ayrıca halkın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • G E î Türkiye Kimya Cemiyeti yemekli bir mehtap gezisi tertip etmiştir.Gezi bayramın Uçüncü" günü yapılacaktır.KONGRE ¦fc Türkiye îşçi Sendikaları Konfederasyonunun Genel Kurul toplantısı 6 eylülde Iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • HALKIN SESİ Otobüs tarifeleri yokmuş Maçkada ismi mahfuz lig okuycumuz yazıyor:«1 E.T.T.İdaresi son zamanlarda Tünel Maçka otobüs seferlerini ihdas etti.Rumeli caddesinin tamiri vesilesiyle Nişantaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • istanbulini telefon derdi hallediliyor Muhtelif semtlerdeki telefon şebekeleri kısa zamanda tevsi edilecek Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurt bek,dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Bakan,ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Pâkistanda Milletlerarası bir gazete sergisi açılıyor Ekim ayı içinde Pakistanın Lahur şehrinde bir gazeteler ser gisi açılacaktır.Milletlerarası mahiyet taşıyan sergiye memleketimiz de davet olunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Şileplerimize yapılan iş teklifleri fazlalaşıyor Denizcilik Bankası şileplerine son günlerde yapılmakta olan iş teklifleri gittikçe artmaktadır.Bu sebeple banka,bazı resmî dairelerin emrinde çalışmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Seyrüsefer Müdürlüğünün yeni bir kararı Seyrüsefer Müdürlüğü,şehrimizdeki ana caddeleri ortaların dan sarı taşlarla ayırmak suretiyle gidiş ve geliş kanallarını tefrike karar vermiştir.Kararın tatbikı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Deniz fenerlerinin tamirine başlandı Deniziclik Bankası Kıyı Emniyeti İşletmesi taş mevsimi başlamadan sahillerimizin muhtelif mevkilerinde bulunan 15 adet deniz fenerini revizyona tabi tutmağa karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Zafer Bayramı Büyük tezahüratla kutlanacak olan bayramın programı hazırlandı Her sene olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos aZfer Bayramı şehrimizde büyük tezahüratla kutlanacaktır.Bunun için hazırlıklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra alifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Ebubekir,Ömer o geceyi ordug 14 Ya Ebubekir,Medineyi boş mu bırakacaksın,Usame'nin ha tırına gelen doğrusunu söyliye» yım ki benim aklıma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes YÜZDE 5 FAİZLİLER 1933 tk.Ergani)A.B.C.27.00 1938 İkramiyeU.23 80 M.M.Ik.t.205 1941 Demiry
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • fe=1928 yılında izmir müstahkem mevki kumandanlığına tayin olunduğumda ilk meşgul olmak zorunda kaldığım mevzulardan biri İzmir şehrinin bazı kısımlarile sahil müdafaa tertibatının bulunduğu civar kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Zahir F.Törümküneyin ruhuna mevlit Basın Yayın İstanbul temsilcisi merhum Zahir F-Törümküneyin ölümünün kırkıncı gününe müsadif 25 ağustos pazartesi günü ikindi namazından sonra Şişli camiinde mevlidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Bir cinayet dâvası dün karara bağlandı Bir müddet evvel Yenişehirde bir cinayet işlenmiş ve Mustafa adında bir şoför yanındaki Sultana adında bir kızı tecavüze yeltenen üç Rum gencinden Alekoyu bıçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Tekel Bakanı dün şehrimize geldi Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı dün sabahki ekspresle şehrimize gelmiştir.Bakan,öğleden evvel Tekel Genel Müdürlüğüne giderek tetkiklerde bulunmuştur.Müteakiben b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1952
  • Hamasi resim sergisi 30 Ağustosta açılıyor Birinci Ordu Temsil Bürosunun tertipledig'i Hamasi resim sergisinin hazırlıkları sona ermek üzeredir.Sergide,memleketimizin tanınmış ressamlarının vücude get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • *tus idarî teşkilâtına da değişiklik Rusya devlet idaresinde bazı değişiklikler yapılması için Aloskovada çok mühim kararlar ahnmak üzere olduğu bildirilmektedir.şimdi\o k:Mİar Stalinin yanında ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • 14 Biraz önce de söylediğim gibi,içki pamuk başlı ayyaşın zekâsını çok açıyor.Leonardo da bu sayede her latifeye mukabele imkânı kazanıyordu-Nitekim o da derhal kaşlarını çatarak:Lütfen bir kere daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • Şikâyet Sıcak» sıcak sıcak* Gözle rinı bir dal kıpırdamşı bekliyor;müjde.bekler gibi* Bir esmeğe başlasa-İçimdeki bezginlik belki de sıcaktan* Fakat öyle olmıyabilir de» Kim bilir bu birikintinin en g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • Radyo savaşı 15BC-radyosunun demir perde gerisine yaptığı neşriyatı bozmaya çalışan Rus İstasyonlarının tesiri yok edildi_Londra,23 Nafen)Demirperde gerisine neşriyat yapmakta olan ingiliz radyosunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • Eva Peremin adı dünyanın en büyük bulvarına yerildi Buenos Aires.23 Nafen)Ar.iantin hükümetinin,dünyanın en büyük bulvarlarından biri olan Avenida Nueva De Julio'nun adını değiştireceği ve buraya Evit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • Dört Petrol Şirketi mahkemeye verildi Amerikan Hükümeti ihtikâr yaptıkları iddiasiyle şirketlerden 67 milyon dolar tazminat istiyor Vaşington,23 AP)Petrol maktan suçludurlarfiatlarında ihtikâr ^yaptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • Mülteci bolluğu o-Doğudan Batı AI manyaya hicret için 66-500 mülteci fırsat bekliyor Berlin,23 Nafen)Batı Almanya ^makamları,müttefik işgal makamlanna müracaatla Berlin Sovyet kesiminden her gün batıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • Uçan da're muamması o İngiliz âlimleri böyle bir şeyin mevcudiyetini gülerek reddediyorlar Dublin,23 A.A.«News Record» gazetesinin bildirdiğine göre «Uçan daireler» tekrar ortada görülmeğe başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • Hacca dair Vaktiyle namzetlerin hac farizasını ifaya karar verdikleri hareketlerinden çok evvel haber alımr,hallerinden belli olurdu.Sakalları varsa biraz daha uzatır,olmıyanlar duasını ettirir koyuve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • Rommel filmi gösterilirken Kızıllar ayaklandılar Hamburg,23 A-A-Dün akşam buradald sinemalardan birinde Mareşal Romrael'in hayatına ait bir ingiliz filmi gösr terildiği sırada takriben 200 komünist pç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • jfmk HiilluT% "^jpKrqylj|igg3_1 N O 1 12 EY DOLGUN PARA îkramiyeti Tasarruf Sistemi Bu Çekiliş:25 Ağustos 3 EV Verasot İntikal V*rgO*ri tonkaca Öd.nic TÜRKİYE İŞ BANKASI BBBE ¦muadil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • Koliforniada şiddetli bir deprem Bakerefield Kalifornia)23 AA)Dün öğleden sonra ¦vukua gelen şiddetli bir deprem Bakersfield'i kuvvetli bir şekilde sarsmıştır-Birçok evler çökmüştür-Yaralananların say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1952
  • İKTİBAS Bizim,deniz irin dahi açık bulduğumuz kıyafet bazı Avrupa şehirlerinde sokak kıyafeti haline gelmiştir* Bir türlü önleyemediği için,çıplaklığa,bikini mayosu kılığından daha edebe uygun bulmakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.08.1952
  • Wikm VI Birçok Hollyvvood artisti köpeğe karşı alâka duymaktadır-Fakat bu alâka ve sevgi tneiliz artisti Marjorie Lordunki ya ııında daima sönük kalmaktadır-tam 17 tane köpeğe sahip olan Marjorie bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1952
  • Bir serkeşler heyeti Kanunî Sultan Süleymanı yenmişti Üç serkeşi vuran Padişah,göğsüne cfoğru çekilmiş okları görünce,dairesine kaçtı ve:Selâmı şahanemle birlikte bin altın veriniz de defoîsunlar,dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.08.1952
  • Japon atletizm karşılaşması yapıldı Muzaffer Selvi,100 ve 200 metrede pek iyi derecelerle birinci olarak şiddetle alkışlandı Dün Fenerbahçe Stadında Türk ve Japon atletleri karşılaştılar.Büyük bir kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.08.1952
  • Ordulararası atletizm yarışmaları Ordulararası atletizm müsahnk alarma bu sabah saat 10 da Fenerbahçe stadında bağlıyacaktır-Bu yarışmalar i in 5H üncü Ordu takımı esiii millî atletlerimizden Üsteğme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.08.1952
  • a.s.Kısa spor haberleri!Satranç olimpiyatı Helsinki,23 AA Onuncu satranç olimpıyaiî'iv.r;üçüncü turunda Yugoslavya Mucarıstana bir buçuit puvan tarkla faik durumdadır.Dünya amatör bisiklet şampiyonası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.08.1952
  • Dünkü Türkiye Japonya atletiz w maçı dolayısıyla ATLETİZM SEVGİSİ Birçok bakımlardan bazı hataları ihtiva eden;dünkü Türkiye Japonya atletizm yarışmaju;bundan evvçi yapılarç müsabakalara nazaran d.uıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.08.1952
  • konkurhipikleri muvaffakiyetle devam etmektedir-I gün saat 15-30 da konkurhipikler nihayete erecektir YuKm dün birinci gelen bir subayımız kupasıyia beraber Aşağıda dünkü müsabakalarda nazarı dikkati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.08.1952
  • 0 Dünkü tenis maçlarını takip edenlerden Wr fcnıp Beynelmilel tenis turnuası karşılaşmaları Milletlerarası maçlarda Yugoslavya tenisçileri Yunanistanı 3-0 yenerek finale kaldı Beynelmilel tenis turnua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.08.1952
  • BULMACA liazırlıyan:Selâhattin KORAY 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sa£a 1 Oskar Vayd'ın bir eseri 2 Hesaptaki dört ameliye eski terim)3 Fransızca duvar;Bankalardan temin edilir;Nida.4 ikisi de topra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1952
  • RÖPORTAJ Eski meyhaneler de artık ortalıktan siliniyorlar Meyhaneler gibi akşamcılık da kalmadı 110 senelik bir meyhane 16 litre şarap içen bîr alkolik Evden korku Barba,doldur bakalım bir karafakk be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1952
  • Tekel Genel Müdürlü ğ ü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 69000 kilo Dekstrin kola pazarlık suretile satm aLnaeaktır-2 Pazarıığı 15/9/952 pazartesi günü saat 11-30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1952
  • istanbul 12.57 Açılıg ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havalan 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar 14.30 Haftanın film yıldızı «Pl» 14.45 Türküler 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1952
  • VAZüN Hüseyin Paşa,saraydan gelen Padişahın elçisi Sümbül ağayı sevgi ile karşıladı 81 Ha!Şu Nasuh oğlu Hü-yin Paşa için mi?Onu do alideye havale ettik ya.Demek Valide ile görüşece-Her meselede.Tabii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1952
  • 81 Yok ağam dedi.Benim döşe heves ettiğim filan yokdece su heriflere biraz içefleştün.O kadar.Hele otur yem.Aliço tekrar ateşin basma çök iş,kemancı da gelip yanma ırmuştu.Bir an sustulartnse konuşmuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.08.1952
  • f/a Falcı Şişhanede Ya hudinin biri falcılık yaparmış.Emniyet teşkilâtı bunu haber almış,iki kadın polis,müşteri gibi gelmişler,falcı ile on yedi buçuk liraya pa iiınıi ederek oturmuşlar.Yahudi göktek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • flitlerin Meşhur Tercümanı ffiul $chmı tf an U%hrahrs Hitler Nurenberg şatosunda ecnebilere mükellef bir ziyafet vermişti 13 Fakat onları ikaz etmek bana düşmezdi-Esasen o kadar kuvvetli bir kanaate v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • Maden aramak üzere 6 ayda 8295 kişi Bakanlığa başvurdu Ankara,23 DH-A-Madenciliğimizde her gün bariz bir inkişâf müşahede edilmektedir» Bize verilen malûmata göre maden arama ruhsatiyesi almak üzere 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları İlân koyma yeri kiraya verilecek Köprüde Kadıköy ve Haydarpaşa Vapur iskelesinde şartnamesinde mevkileri gösterilen ilân asma yerleri yıllık 797 Lira muhammen bedel üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • KATİL ARANIYOR Yazan:J.Latimer gs eviren:F.Nevruzoglu Cenaze arabasının yanında auran tabancanın sesini işitmişlerdi Ben de cidden müteessirdim.Ra hip son duayı da,yağmur taneleri yüzüne gelmesin diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • Bayar ve Menderes geliyorlar [Bas tarafı 1 incide] malt iğin,şimdiye kadar Fuar tarihinde görülmemiş Şekilde kalabalık bir halk kütlesi Kültürparka koşmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • Iranda 20 Mareşal [Bas tarafı 1 İncide] Iıî görerek,bizzat deruhte etmişti.«MUSADDIK HATA İŞLEMEYECEKTİR» Stuttgart,23 A.A.Halen Almanyadaki seyahatine devam eden İran Milli Cephesi Başkanı ve petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • Kendisiui İngiltere Kraliçesi sanan bir meczup Palermo,23 A.A.40 yaşında bir kadın bugün Palermo Belediyesine müracaat ederek şu talepte bulunmuştur:«Ben,İngiltere Kraliçesiyim ve Sekizinci Hanri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • Ruslar üç Amerikalıyı tevkif etti [Baş tarafı 1 incide] tevkif edilmişlerdir.Haberde başka tafsilât yoktur.Komünist ajansına göre,Almanyadaki Sovyet Komutanı General Vasily Çuikov hâdiseyi Amerikan ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • Avrupa Güzellik Kraliçesi Günseli Başar dün geldi [Baş tarafı 1 incide] lan uçağı gözlerken meydanda bir anda «Kraliçenin ancak 20.30 da Yeşilköye varabileceği» haberi yüzlerde memnuniyetsizlik izleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • Dost Elen Kraliçesi Edirnede [Bas tarafı 1 incide] başkanı Trakya sınır komutanı ile başında bando bulunan bir jandarma taburu istikbal etmiştir-Türk ve Yunan milli marşlarının dinlenmesini müteakip K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • Günahkâr rahip [Bas tarafı 1 incide] deki mallarını zorla elinden almak iğin,kadım höcresine hapsetmiş ve işkence yapmışlardır.Sanıklar arasında,diğer bir suçtan halen iki yıllık bir mahkûmiyeti doldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • Sıcaklar azalıyor [Bas tarafı 1 incide recesi gölgede 32 ye kadar yük gelmiştirilgililerin verdiği malûmata göre,Karadenizdeki şiddetli fırtına devam etmektedir-Seyir halinde bulunan vapur,şilep,motor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • RÖPORTAJ Eski meyhaneler de artık ortalıktan siliniyorlar Baştaraft 6 acıda)lıkpazanna gelelim.Burada da peykeli,peykesiz,mühmel kılıkta birsürü meyhane vardır.Evvelden cesim fıçılar ile muhat duvar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • James Stevart tehdit edifdi Kartaca Missouti)23 AP)Sinama aktörü James Stevvart 'dan tehditle 1000 ciolaı pira Koparmaya çaiı^.naktan sanık Sidney Davis adlı 55 yaşındaki bir kamyon şofir'l bu gün tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • Barut fıçısı [Başmakaleden devam] den «ashabı kehf» grupları bu memleketleri ikiye ayırmış,hâkimiyeti ele almak için uğraşıp durmaktadırlar-Her iki ideal taraftarları arasına çeki!değiştirmiş» fikirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 700 Kg-Toz Sülyen,375 Kg-Ham Bezir pazarlıkla 27/8/1)51 çarşamba günü saat 15 de fcmit Dz Ik-Mrk-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Tutarı 2051-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • Mısır harp divanı karar veriyor [Baş tarafı 1 incide)bay A'bdülmünim Emin basına dün akşam verdiği beyanatta,barp divanının bütün kararlarını malûm adalet prensiplerine istinaden verdiğini söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.08.1952
  • Dünyanın en korkunç katilinin yazdığı mektup Stockholm,23 AP)Bütün güney îsveçte yapılan araştırmalara rağmen 9 kişiyi öldüren,25 yaşlarındaki polis Töre Hedin bulunamamıştır-Hedin dün sabahın erken s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.08.1952
  • Emniyet teşkilâtımızın da Tercih eırıaı Çifl Ptferansiuel/i LAND ^ROVERi Sizde kullanınızI *jtA Türkiye Umumî Mümessili MATAŞ TİCARET T.A.Ş.HARBİYE CUMHURİYET CAO.No.U37 Tel.84575 Tefgr.ROvCR İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1952
  • SATILIK Mamur Köşk Kadıköyünün en havadar yerinde konforlu^ her nevi meyva ve süs fidanlariyle dört dönüm bahçeli mamur köşk-Ayrıca yanındaki meşhur örnek ba£ı satılıktır-Telefon:60227-21233
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1952
  • 140 ton yulaf alınacak Sivas Uzunyayla aygır deposu Müdürlüğünden 1 Uzunyayla ay^ır deposu ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 140 ton yulaf »atın alınacaktır-2 Alınacak yulafın beher kilosunun muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1952
  • Bayram gazetesi Yeni kanunun verdiği haklar dairesinde ve eskiden olduğu gibi,istanbul'da «Gazeteciler Cemiyetim tarafından çıkarılacaktır.Bayram gazetesi Cumhuriyet.Hürriyeti Yeni Sabah.Vatan,Yeni İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1952
  • Yapı ilânı Çifteler Harası Müdürlüğünden:1 Eskişehir Çifteler Harasının bir taahhüt mevzuunda olmak üzere değışmOz birim fiatı esası üzerinden bir adet ko yun ağılı,bir adet müstahdem koğuşu teke ağıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Alj Naci KARACAN Bu nüshada Me'aul Müdür NECDET BAYTOK Bâsıldlfiı yer NURİ AKÇA Ye ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1952
  • 1952 CHEVROLE mmk w^ d s.a«w* C 1 İ*V •^OT.Oe Luxe 4 Kapılı Sedan r /Ekonomik Mükemmel SUspansyön Sağlam yapı Bol yedek parça Emniyet Konfor Servis Bütün bu meziyetleri bir arada yalnız CHEVROLErde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1952
  • FAZLA GÜNEŞTE DURMAKTAN MÜTEVELLİT ŞİDDETLİ-BAŞ AĞRILARINA KARŞİW&.Gripin Baş,diş,adale,sinir ağrı ve sızılarını süratle teskin eder.9 Bayanların muayyen Zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır.9 At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.08.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıta it ilânları Kapalı zarfla 365 ton Sığır eti 11 Eylül 952 pergenbe günü saat 11 de Topkapı Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 170 kuruş geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8