Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava açık geçecek,sıcaklık devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Mütekait dul,yetim maaşları 25 Ağustos günü tediye olunacak Ankara,21 A.A.Maliye Bakanlığından Dildirilmiştir:J0 ağustosun Zafer Bayramı na ve eylül ayının ilk gününün de Kurban Bayramına tesadüf etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Bunaltıcı sıcaklar dünde devam etti Hararet gölgede 33 dereceye yükseldi yedi kişi sıcaktan bayıldı Dünkü sıcaklarda bir elektrik direkinin gölgesin!ganimet bilerek otobfis bekliyenlerden bir grup-Fot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Ordu terfi listesi 28 ağustos günü ilân edilecek Ankara.21' Anka)Zafer ve Kurban bayramlarının bir araya gelmesi dolayısiyle terfi edecek general,subay ve diğer ordu mensuplarına ait kararname 28 ağus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Kırıkkalede feci bir taksi kazası o-Kamyonla çarpışan bir otomobil üç kişinin ölmesine sebep oldu Kırıkkale.21 T.H.A.Bugün Kınkkaleye 1.5 kilometre mesafede ve Ankara yolu ürerinde müthiş bir seyrüsef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Değiştirme birliğimiz Pusanda Pusan.21 THA.Kore Türk değiştirme birliği bugün Pusan'a vasıl olmuştur-Bu münasebetle.Pusan Türk ve diğer Birleşmiş Milletler bayraklariyle süslenmişti-Değiştirme birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Prenses Margareth 22 yaşına bastı Balmoral şatosu tskoçya)22 AP)Prenses Margareth bugün 22 nci yıldönümünü kutlıyacaktır-Bu münasebetle Kraliçe ailesi ve dostları küçük bir toplantı yapacaklardır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Wyman Izmirde vazifeye başlıyor Nato Güney Doğu Avrupa Komutanlığına tayin olunan general Koredeki birliğimizden sitayişle bahsetti Vaşinşton.21 AA)Güney Doğu Avrupadaki Atlantik Kuvvetleri Komutanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Türk Yunan Yugoslav iş birliğine dair Titonun Türk basınına verdiği demeç geniş akisler uyandırdı Ankaradan bildirildiğine göre bir Yugoslav askerî heyeti eylül sonunda Ankarayı ziyaret edecek Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Orta Doğu Bloku için Kahiredeki temaslar Amerika,Türkiye,İngiltere ve elçileri dün Ali Mahir Paşa Kahire,21 T.H.A.Bugün Türkiye.Birleşik Amerika,İngiltere ve Fransa Büyükelçileri Başbakan Ali Mahir il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Roî^s'd» ve Napoli'de kendisine yapılan bütün cazip teklifleri reddeden Avrupa güzellik kraliçesi GUnseli Başar zarif mayosiyle-Günseîi Başar bütün teklifleri reddediyor Müsabakayı takip eden subaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Röportaj:biri de üstlertndekioîa politika berdar değildir-Ümit Deaiz'in sayfamızda bulacaksınız-Çarşaf giyme işi de son günlerde politikaya karıştırıldı-Halbuki işte burada 4 nesle mensup 4 kız ve kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • Teorik,Mekanik kongresi açıldı Milletlerarası VIII inci Teorik ve Tatbikî Mekanik Kongresi dün saat 10 da Fen Fakültesi konferans salonunda 1000 e yakın delege ve davetlinin huzuriyle açılmıştır-Bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1952
  • 800 haCI namzedi Hac seferine tahsis edilen Giresun gemisi dün 800 harı oamzedini alarak hareket etmiştir-Resimde hacılardan bir kaçı vapurun güvertesinde uo dilmektedir-Foto:İ-F-A-Bu sene 130 bin kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Sultan Aziz'in han İsmail Hami DANİŞMEND Hükümet hem hal'inihem Topkapu sarayına nakli kararını kendisine tebliğ ettirince Dolmabahçe halkının hıçkırıkları içindc rıhtıma inen Sultan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • KISA HABERLER Evvelce Belediye Temizlik leri Müdürlüğünün telefon numarası 20888 iken bu defa bu numara İmar Müdürlüğüne devredilmiştir.Halen Temizlik islerinin numarası 49996 dır.Müracaat sahiplerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • POLİSTE ¦fr Arif Göçmez admdaki şoförün kullandığı 11809 plakalı taksi,Taksimde Cumhuriyet Caddesinde,fazla sürat yüzünden bir ağaoa çarpmış,içimibulunan yolculardan iihami Atabey,Kâmil Akarcan ve Ari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • mmam Hie.22 R" 1 Ağustos 9 ziik.1952 Agus.137i Cuma 1368 VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.16 10.18 Öğle 12.17 6.18 ikindi 16.03 9.05 Akşam 18.58 12.00 Yatsı 20.39 1.39 imsak 3.25 8.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Boğaziçi dünya yüzünde güzeller ve sonra da güzellikler diyarıdır-Orada pek sık ufak kımıldanmalarımızla daima de* gişen muhteşem dekorlar görürsünüz-Boğaziçi sırf bu dekorlarile güzel değil zarafetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Cemiuet kon e r fc it Komktfpı Nişanca Gençlik Kulübünün yıllık Genel Kurul toplantısı 23 ağustos cumartesi günü saat 21 de kulüp lokalinde yapılacaktır.İt Türkiye Tekel işçi Sendikaları Federasyonu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Tavuk kolerası o Çıkan salgın şehirde mühim miktarda tavuğun ölümüne sebebiyet verdi Son günlerde Vilâyet Veteriner Müdürlüğline müracaat eden vatandaşlar beslemekte oldukları tavuklara bir hastalığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Gnraba hastahanesinin hademeleri bir ziyaretçiyi dövdüler Kasımpaşada oturan Hayrettin özaran adında biri,Gureba Hastahanesinin radyoloji kısmın da yatan bir hastanın ziyarete gitmiş,fakat içeri girme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Sebze ve meyvaların perakende satışı Belediye İktisat Müdürlüğü Hâldeki toptan fiatlarının muayyen kâr hadleri dahilinde perakendeye intikali için kontrollara devam etmektedir.Bu kâr hadleri dahilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • İstanbul esnaf hastahanesinin tevsii için çalışılıyor istanbul esnafının büyük ^bir ihtiyacım karşılayan Esnaf Haa tahanesine son beş yıl İçinde 282.698 hasta müracaat etmiş ve bunlardan 14025 i yatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Hesap yüzünden bir garsona bıçakla yaraladılar ismail Tuna ve Orhan Güneri adında iki kişi,Küçükçekmecede Koçoya ait meyhanede içtikten sonra kendilerinden fazla para istediğini iddia ettikleri îsmail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Kurban Bayraım münasebetiyle hayvan fiatları yükseldi Son günlerde şehrimize bol miktarda kasaplık hayvan gelmekte ve buna sebep olarak da Kurban Bayramının yaklaşmış olması gösterilmektedir.Birkaç gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • 800 Hacı namzedi dün Ciddeye hareket etti Hac seferine tahsis edilen Giresun vapuru dün 800 yolcu ile Ciddeye hareket etmiştir.Hacıların ihtiyacını karşılamak üzere gemiye 12 bin şişe su,5000 şişe gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • HALKIN SESİ Yol kazaları hak* kında bir tavsiye Ankarada Cebecide Istas* yon arkasında oturan Fahir Kantaroğlu yazıyor:«Bizde olduğu gibi Avrupa ve Amerikada da yoî kazalarının beşeriyet için bir baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Çanakkale A b id esi Mehmetçikler,dikilecek âbide için para yardımında bulunuyorlar Çanakkale Abidesi için muhtelif ordu birliklerindeki erler geniş ölçüde yardımlar yapmak tadılar.Bu arada Geliboluda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Eminönü Kaymakamlığınca yapılan teftiş ve kontroller Eminönü Kaymakamlığınca ilçe dahilindeki esnafın kontrolüne sıkı surette devam edilmektedir.Kaymakamlar tarafından teşkil olunan hususî ekipler son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Savcılık şüpheli bir ölüm hâdisesine el koydu Kasımpaşada Aynalıçeşme Caddesinde 25 sayılı Arsenyan apartmanının sahibi 60 yaşında Ariyet Arsenyan odasında ölü olarak bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Maarif Şûrası ders yılı başında toplanacak Bakanlık toplantının gündemini tetkik edilmek üzere alâkalılara gönderdi Altıncı Maarif Şûrası 1952 1953 ders yılı başında toplanacaktır.Verilen malûmata gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Trafik hakkında yeni alınan kararlar Memleketimizde de Trafik Mahkemeleri kurulması için yeni bir adım atılmış bulunmaktadır.Emniyet Genel Müdürlüğü,Karayolları Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1952
  • Hazreti Muhammet ten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ebubekirle Ömer,küçük mescidin olduğu meydana geldiler 12 Evet ya Ömer,defnettiler,bunu yapanların başında Ebutalibin oğlu Ali,be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ ERHABA,Tarık BUĞRA Tatil günlerimi sayfalan yıpranmış üç beş* eski dostla ge-©irmek isterdim.Anlarla sohbet dinlendirici oluyor.Fakat nasibimde başkası da varını.Suat Taşer.önce «Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • 6ÖR£ Galiba gençler hamı Dün öğle vakti eve dönüyorduk.Hararet gölgede 36 dereeyi.bulmuş,sokakta dolaşmak mecburiyetinde kalan olgun erkekler mütemadiyen terliyor,ellerinden düşnıiyen ıslak mendilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER A M ERİ K A Virginiada «Union Carbon and Carbon Corporation» kömürden birçok kimyevî maddeler temin etmeye muvaffak olmuştur.Bu maddeler hem bol miktarda piyasaya sürülecek,hem de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • şoför Ser O-Dön belediye ile ihtilâfı ı ilerisürerek grev teşebbüsünde bulundular Trabzon,21 THA-7-Dü:sabah Trabzon şoförleri bele diye ile aralarındaki ihtilâfı ileri sürerek,sefer yapmaktaı sarfınaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • lağva karar verdi Komünist yapacağı büyük Londra,21 Nafen)Moskova radyosuna göre.beş ekimde toplanacak olan Bolşevik kongresine sunulacak tekliflerden biri» politbüro'nun lâğvedilmesini istemektedir-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • Ro mm elin hazinesi o-Bir İngiliz gemisi» Alman mareşalinin gizlediği muazzam defineyi arıyor Londra» 21 T-H-A)Henri Hall'in idaresi altında bulunan İngiliz bandıralı bir gemi.re?fâkatinde İngiliz don
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • Muamele vergisinin tâd iH_Maliye Bakanlığı,kanunu günün ihtilaçlarına röre yeni baştan tedvin edecek Ankara,21 THA)ihtiva ettiği bazı hükümler dolayısiyle endüstrimizin inkişafına engel olduğu muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • Fındık mahsulü tamamen toplandı Ordu,21 A.A.Yeni fındık mahsulünün toplanması ilin her tarafında nihayete ermiştir-Havalar kurak gittiğinden fındıklar kısa bir zamanda kurutulmuştur.Bugünden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • Dün gece Ankara üzerinden bir Meteor geçti Ankara,21 Anka)Dün gece saat 20,30 da şehrimiz semalarında seyir halinde parlak bir cisim görülmüş ve çok geç;meden kaybolmuştur-Meteoroloji Genel Müdürlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • Tecrübe balonları,uçan daire zannedildi Ankara» 21 Anka)Seyreden uçakların buz tabakalar nna rastlayıp kazaya uğramamaları için Meteoroloji Genel Müdürlüğü istsyonundan ba lonlar uçurulmasma başlanılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • Yangın vergisi ihdas edilecek Ankara,21 ANKA)Yeni yangın koruma ve söndürme kanun tasarısı son şeklini almıştır.Tasarı ile şehir,kasaba,köy,mahalle ve mıntakalar itibariyle bütün yurtta hususî yan gın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • ı u.ıus savası Fransa Dışişleri Bakanlığı,hazırladığı ıslahat projesini Tunus Beyine kabul ettirmek için mumaileyhi tazyıka devam etmektedir.Yüksek Komiser de Hautec7ocque'un bütün gayretleri,yüksek p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • 12 Avuçlarımın arasında duran ve çekmek için acele etmediği yumuşak» küçücük ellerini bir parça sıkabildim-İçimdeki arzunun sarsıntılarına rağmen yapabildiğim ancak bu oldu-Konuşmaya takat bulamıyacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • İKTİBAS Son kargaşalıklar yüzünden şahane âşıklar artık hu türlü kur eğlencelerine veda etmek zorunda kalmışlardır» Mehmet Rıza Pehlevî ile eski Mısır Kralı Faruk'un kaderleri arasında ötaden beri dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1952
  • Veremli bir şahıs,yatak iasmda tabanca ile öldürüldü Rize,21 TH-Aı)Çağlayan köyünde oturan îlyas Azder isimli bir şahıs,eski bir aşk meselesi yüzünden aynı köyden Sefer Ermin'in yatak odasına merdiven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Genç Osmamn ölümü,tarihin en acı sayfalarından biridir 1-55350—Yatağında uyurken yakaladılar.Yalın ayak,başı açık orta camie götürdüler.Orada boğdurmak istddiierseda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1952
  • Tanınmış İngiliz artisti İrennn Gable.Arthur Rank film şirketiyle geçenlerde yapmış olduğu mukaveleyi feshe karar vermiştir-İrenne kararından vazgeçmediği takdirele mukavele şartları dolayısıyle şirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.08.1952
  • İstanbul profesyonel ligindeki gayri müstakar durum Federasyonu eski kararında ısrar ediyor Büyük kulüplerin diğerleri üzerinde nüfuz kullandığını ve umumun inen faallerini haleldar ettiğini iteri sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.08.1952
  • Nordahl memleketine dönecek mi ¦m m Bundan 3-4 sene evvel ltalyayı transfer edilirken büyük bir dedikodu meydana getiren İsveçli meşhur Gunııar Nordhai.n tekrar memleketine dönme ihtimali vardır-Nordh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.08.1952
  • istanbul enternasyonal tenis turnuvası bugün başlıyor Turnuvaya iştirak eden tenisçilerin hemen hepsi maçlardan emin bulunuyorlar VII nci Enternasyonal Tenis Turnuası bugün Taksimdeki kortlarda bağlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.08.1952
  • Vefa kulübü Saim Turgut için bir ihtifal yapıyor Fefa kulübü başkanlığından:Kulübümüzün D numaralı ku rucusu muallim Saim Ağabeyin)vefatının üçüncü senei devriyesi münasebetiyle 24 ağustos 952 pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.08.1952
  • »ıiş kaftanı,Macar ekibinin âdeta kontakt düğmesiydi-Macarların seyyal şekilde hem hücumda hem de müda faada tatbik edebildikleri W-M in sehhar futbolcusu Bozsik;karşısındaki insayt'i marke ettikten b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.08.1952
  • mwwı Sultanzadenin tabiyesi muvaffak olmuştu içindeki sevincine payan yoktu 79 Paça cevap vermeden fırladı;«ag ehni kaşlarının üstüne tutarak ufuklara baktı.Zaten gittikçe yaklaşan nekkare ve İavul se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1952
  • Hazırlıyan:Sadi BOM f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 i ¦I 2 3 4 5 j 6 7 8 9 10İ 11 12 Soldan Sağa 1 Ayak altı;Tersi puse teati eden.2 Şefe yakışır surette;Temerrüt.3 Meçhulü bilmeklik;Şart edatı.4 Orta kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1952
  • RÖPORTAJ I l'A1 mM Ha/N 9 ES k3ü B* ud sın ıi u Çarşaf giymesine rağmen bu yaşlı kadının ne politika» ne de irtica ile bir alâkası vardır-O.sadece rahat olduğu ve eskilden beri alıştığı için çarşaf gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1952
  • ¦staııbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15-Karadeniz Türküleri «Pl» 13.30 Salon Konser Orkestrasından karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şar kılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu tren 10.10 Konya Adana 13:50 İskenderun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi Yat.20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 8.30 Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1952
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden:MÜESSESEMİZİN SANTRİFÜJ Boru Fabrikası temel inşaatı işi bir müteahhide verilecektir-Taliplerin kapalı teklif mektuplarını en geç 5 Eylül 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALİ NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1952
  • 79 Fakat bu kısma temas etmeden cince biraz da Aliçonun delikanlılık devirlerinden bahsedelim.Muhtelif vesilelerle kaydettiğimiz veçhile Aliço gayet 1* natçı,cesur,mücadeleci ve aynı zamanda çok çabuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Ortadoğu bloku [Baş tarafı 1 incide] Ingilterenin,Türkiye ve Fransa tarafından desteklenen Amerikan tekliflerini kabul edeceği ve Süveyşi tahliye edeceği tahmin olunmaktadır.Bu takdirde,Mısır'ın tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Pakistana giden Tekel heyeti bugün geliyor Tekel Genel Müdürlüğü tarafından Pakistanda açılacak tütün ve sigara fabrikası üzerinde tetkikler yapmak üzere Pakistana giden Genel Müdür Yar dimcısı Supki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Günseli Başar [Baş tarafı 1 incide] pıldığını ve Günselinin bütün İtalyan halkının kalplerini fethettiğini bildirmişler;gürültü patırddı çıkaran Fransız güzeli Nicole Druin ile Alman güzeli Vera Marks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Wyman İzmirde vazifeye başlıyor ı j tarafı 1 incide] lemistir-Verdiği basm konferansında General Wyman pek yakında vazifesine bağlamak üzere iz mire hareket edeceğini söylemiştir-General ayrıca şunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Kimse böyle şeylerden hoşlanmaz,benim gibi,kendisini öl dürmek istiyenler olduğunu bi-r lenler ise.bundan nefret ederler.Herifin kim olduğunu ve ne yapmak istediğini öğrenmeğe •jnecburdums Otele döndü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Korede hava savaşları tekrar şiddetlendi Dün 38 Amerikan uçan kalesi Kuzey Korede cephane depolarını bombaladı Seoul 21 AP)38 Amerikan üstün uçanfcaleai dün gece ve bu sabah erken saatlerde kuzey Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Teorik,Mekanik kongresi açıldı [Baş tarafı 1 incide] adma 8 inci Milletlerarası Teorik ve Tatbikî Mekanik Kongresini açmakla bahtiyarım-Dünyanın bugünkü karışık durumunda ihtiyarı zahmet ederek kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Kırıkkalede bir taksi kazası [Baş tarafı 1 incide] Her iki arabanın şoförleri de bu çarpışma neticesinde ölmüşlerdirölenler Mehmet GÜzaydm,Bekir özsaygılı ve yolculardan Mustafa Süer'dir.Yaralılar has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Japon kanunlarını ihlâl eden yabancı askerler Tokyo 21 AP;Japon hukukçuları bugün General Mark Clark'a müracaatla,Japonyadaki Amerikan ve Birleşmiş Milletler kuvvetlerine mensup askerlerin mütemadiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • istanbul konkurhipikleri heyecanla devam ediyor Dün yapılan Manej müsabakasını üstteğmen Kılıç Omay kazandı Ayazağa Süvari Okulunda dün de konkurhipiklere at terbiyesi manej)müsabakaları ile devam edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Tedavi İmkânsız zehirlenin» vak'alarmda kullanılmak iizereyeni bir panzehir keşfedildi Londra,21 T.H.A.Beynelmilel Tıp Dergisinin son sayısında bildirildiğine göre,bugüne kadar tedavi imkânı bulunmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Sağlık Bakam Samsunda Samsun,21 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Dr.Ekrem Hayri Üstundağ ilo Bonya Milletvekili Murat Ali Ülken,Giresun ve Samsun Milletvekilleri beraberinde Sosyal Yar dım Genel Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • tbni Sundun lüks uçağı hazırlandı Roma,21 AP)Suudi Arabistan Kralı Ibni Suud için sipariş edilen DG-4 tipindeki lüks uçak bugün Roma'ya varmıştır.Krala teslim edilmek üzere Suudî Arabistana gitmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • İsrail.Mısıra sulh teklifinde bulundu Kahire.21 Anka)Bugün inanılır kaynaklardan bildirildiğine göre.İsrail.Mısır hükümetine sulh teklifi için resmen bir müracaatta bulunmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Amerikada şiddetli bir fırtına Sedalia,Missourie)21 A.A.Şiddetli bir fırtına bu sabah Sedalia şehrini kasıp kavur muştur.Bir kişi ölmüş,20 kişi yaralanmıştır.Zarar ve ziyanın 5 milyon doları bulduğu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Pakistana bir ticaret müşaviri gönderdik Ankara,21 Anka)Pakistan ile hükümetimiz arasında ticarî mübadelenin geniş mikyasta arttırılmasını temin maksadiyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Pakistana dışjt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Panamerikan Hava Yollan yeni Süper 6 Clippe rleri faaliyete geçiyor Ankara,21 ANKA)Pan Amerikan Dünya Hava Yollan İdaresi işletme sahalannda 28 ağustostan itibaren yeni Süper 6 Clipperleri faaliyete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Alman Sosyalist lideri dün öldü Bonn,21 AP)Batı AImanyanın kuvvetli Sosyalist Partisinin lideri Dr.Kurt Schumaher'in 57 yaşında olduğu halde öldüğü bildirilmektedir.Sosyalist Partisi merkezinden veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Doktorların muayene ücretle rinde ahenk tesis ediliyor Ankara.21 Anka)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,doktorların hasta muayene ücretlerinin indirilmesi imkânı üzerinde durmaktadır-Vizite ücretlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Değiştirme birliğimiz Pusanda [Bas tarafı 1 incide] Birleşmiş Milletler ordusunu temsiîen yüksele rütbeli subaylar.Güney Kore hükümeti erkânı ve Birleşmiş Milletlere mensup devletlerin sivrisi temsilc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Bu sene 130 bin kişi hacca gidiyor Baş tarafı 1 incide] hacı namzedi akım olmaktadır.KASANI DE HACCA.Tahran,21 T.H.A.Iran Parlâmento Başkanı AyctuUah Kâşanî,Mekkeye gidecek.2 bin kişilik iranlı hacı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Gümrük talimatnamesinde yapılan değişiklik Ankara,THA)Gümrük ve Tekel-Bakanlığı tarafından Gümrük talimatnamesinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Bunaltıcı sıcaklar dünde devam etti Bir kaç günden beri devam eden sıcaklar dün bunaltıcı bir hal almıştır.Bu yüzden binlerce kişi Morya» Adalar» Suadiye ve Boğazdaki plajlara akın etmişlerdir-Hava sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Türk-Yunan Yugos" lav iş birliğine dair [Baş tarafı 1 incide] şı koymaya tahsis edilebilecektir-TKAKYANIN MÜDAFAASI iyi haber alan kaynaklar Yunanistanın komünizme karşı kendini azimle m\j»afaa kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • İngiltere İrana nota veriyor Razmara'mu katilinin serbest bırakılmasını ayan kabul etmiyor_Londra,21 A.A.îyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre,îran hükümetine derhal sunulacak olan cevabın me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • ^pp| Hitlerin MeŞhur Tercümanı Hükümet,gazetelere karışmaz ve istediklerini yazmalanna mâni olmaz 11 Halkın sevinç ve neş'esi hysterique bir şekil almıyor,kalbiden gelen tabiî bir his olduğu görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1952
  • Ltibnanda diktatörlük temayülü Başbakan Sami Sulh memleketi kararnamelerle idare etmek istiyor Beyrut,21 AP)Muhalefetin Lübnanda» irtişa ve yolsuzluklara karşı geniş ölçüde icraata geçilmesini İsrarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.08.1952
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı.CRiPi son derece faydalıdır!3ZE O* ^c ıe «s.ö« GRiPiN Ba ,diş,adale,tini ağrılarını teskin eder.Nezle ve grip başlangıcında bir çok fenalıkları falar.Romatizma,siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış fterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 2S0.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divan yolu No 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.08.1952
  • Açık Eksiltme ilânı istanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden:1 Sultanabmette Adalet sarayının inşaat sahasında hat» riyat yerindeki Sent öf emi Martiryonunda bulunan frekslerin Jfcorunmasınu ait onar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.08.1952
  • Yeni Neşriyat At sporlarının yegâne mecmuası olan KAMÇI'nın 147 nci sayısı dolgun münderecatla çıktı-At sporlariyle alâkası olan okuyucularımıza tavsiye ederiz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.08.1952
  • milliyet ABONE 8ERAİTÎ Lr.Kr.Senelik 42 00 I Altı aylık 22 50 I Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki mislidir.İLAN Fİ ATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant 2,50 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.08.1952
  • İNGİLİZ MAMULATI HAKİKÎ SAHİBİNİN SESİ İĞNELERİNİ HER YERDE ARAYINIZ PİKAPLARINIZI YORMAZ PLAKLARINIZI AŞINDIRMAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.08.1952
  • Karabük Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:1 15/8/952 cuma günü saat 10 da ihalesi yapılacağı ilân olunan işletmemizin Büyükdüz bölgesi Baklabostan mevkiinde orman araştırma müdürlüğüne ait bir adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.08.1952
  • Galata aray Lisesi Müdürlüğünden öğrencilerin kayıt yenilenmesine 4 Eylül 3952 gününden itibaren başlanacaktır-Kaydını vaktinde yeniletmiyen öğrencilerin yerine yenileri alınacaktır-Sayın velilerin va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.08.1952
  • Yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1—Eksiltmeye «konulan iş:MARAŞ PINARBAŞI yolunun takriben 4 700 75 900 Maraş-Göksun)ve 109 000ı(221 t 371 Pınarbaşı Göksün)kilometreleri arasında yaptırılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.08.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır Hler Bankasından Tesisin işler halde keşif Geçici teminatı Kasaba adı bedeji TL-TL.Nev'i Merzifon 254-725—13-939.Lokomobil grubu ve' montajı-Şereflikoçhisar 192-922,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.08.1952
  • LÜKS LAMBASI akla PeIFo gelir!Zira,ALMAN MALI PETROMAX m By lüks lâmbası,bütün dünyada ve bilhassa Memleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade Zjli evsafı ile,haklı bir IH ^Irama/^H 1 şöhret kazanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.08.1952
  • Ut.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Açık eksiltme ile Koda mevcut keşif ve şartnamesine göre 8 adet baraka kurulması işi yapılacaktır-İhalesi 11/9/952 perşembe günü saat İl de Ankara MSB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan