Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • Bugün şehrimizde hava çok açık geçecek,hava sıcaklığı biraz daha artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • Eden iyileşti Londra,14 A.A.Bir müd detten beri sarılıktan yatmakta olan Dışişleri Bakanı Anthony Eden'in birkaç güne kadar tekrar vazifesine başlıyacağı bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • İktidarın iki yıllık bilançosu Sağlık Bakanı Urlada irad ettiği bir nutukta başarıların bilançosunu çizdi Urla,14 Milliyet)Sağlık Bakanı Ekrem Hayrî Cstüırdağ bugün Cumhuriyet gıeydanında siyasî bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • Amerikada seçim savaşı arttı Demokrat Parti kongreside önümüzdeki hafta toplanıyor Demokrat Partinin Başkan adayları Eisenhower'l kötll insanlarla İşbirliği yapmakla itham ediyorlar msm Demokrat Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • Aydın mitinginde orfgyg afılan Partisinin iftiralarına Başbakanın susturucu cevabı ^m m Zimmetimde kaldığı isbat olunacak her mil için 1000 lira ödemeğe hazınm t WVWV\A V«U ^AA(WS(WVW* Cumhuriyet Halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • x:Cumhurbaşkanı Celal Bayaf dun Florya Kuskunda NATO Teşkilâtı Karargahında yaptığı görüşmelerden sonra yurdumuza dtfnen Genelkurmay Bafkam Orgeneral Nuri Yamufu kanal «tmiş ve öğle yemeğine alıkoymuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • Evvelki gün Cemal Nadir sokağında bir tecavüz vatfan olnras ve İki hamal bir gazetenin anbar memuruna ağır surette yaralamıştır* Resimde hâdise mahallinde tetldkatta bulunan ValL Emniyet ve Eminönü Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • Bir genç üvey babasını tabanca ile yaraladı Usküdarda bir aile faciası olmuş ve bir genç üvey babasını tabanca ile ölüm halinde yaralamıştır.Valideatik Tekkesinin odalarından birinde oturan Mustafa öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • Güreşçilerin profesyonelliği meselesi Tam Helsinki Olimpiyatlarına gidileceği günün arefesinde.yıllardanberi Millî Olimpiyat Komitesine Umumî Kâtiplik eden Burhan Felek,hakikî sebebi kolay anlaşılamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • Bir seyrüsefer memuru otomobil altında kaldı Dün Taksimde Niyazi öztürk adında bir seyrüsefer memuru vazife gördüğü esnada bir otomobilin sadmesine maruz kal jmş,ağır surette yaralanmıştır.Yaralı poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • Vefatı büyük teessür uyandıran Zaliir TörUnıküney BASININ ACI KAYBI Zahir Ferit Törümküney vefat etti Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü il temsilcisi Zahir Ferit Törümküney kısa süren bir hastalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • MiMetlera r ası para fonundan 10 milyon dolar aldık Vaşington,14 A.A.Bugün haber verildiğine göre,Türkiye,milletlerarası para fonundan Türk lirası mukabilinde 10 milyon dolar satın almıştır.Milletlera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • Hac için pasaport verilmiyor İçişleri Bakanlığının bir emri ile pasaport muameleleri durduruldu Dün saat 11 de İçişleri Bakanlığından Emniyet Müdürlüğüne gelen bir telefon emriyle Hac i-Çin pasaport v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • Bayar Istanbula gelerek Atatürk'e mülaki oldu Savaronanın gelişine çok memnun olan Atatürk,derhal Acar motörll ile yeni gelen yata geçtiler «41-Başvekil Celâl» Bayar.Haydarp&gadan motorla Dolınabahçey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • Helsinki Olimpiyat köyünde dün bayrağımız törenle direğe çekildi Basketbolde Mısır'a 64-45 mağlûp olduk 1—g^m| Millf güreş ve atletizm takımımız bu sabah hususf bir uçakla Heisinkiye hareket ediyor He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1952
  • ^1 'I ı Tarsus vapuru dün 249 yolcu ile geldi S*v Tarsus vapura dam 249 yolcu ile Batı Akdeniz seferinden limanımıza dönmüştür.Besimde yolcular aratunda bulunan Güvenlik Teşkilâtı Türkiye temsilcisi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • von'ınn ıorTOOOfiOf f*^-MAKALE istanbul Fethi Derneği İsmail Hami DANİŞMEND İstanbul fethinin beş yüzüncü yıl dönümümle »üç bir şey yapılamayacağın dan ikide bir acı acı şikâyet ediliyor,millî tarihim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • POLİSTE Kasımpaşada oturan Emin Emeksiz ve Fehmi Susuz adında iki kişi kügük bir mesele yükünden kavgaya tutuşmuş ve bir ara bıçağım çeken Fehmi Jîmini bıçakla 4 yerinden yaralamıştır.Sanık yakalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • KISA HABERLER ir Denizcilik Bankasına devredilen Yalova Kaplıcaları kısa bir müddet zarfında imar ve ihya edilerek tekrar halkın istifadesine açılmıştırir Kızılay İstiklal Şubesi tarafından tertip edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • Emekliye ayrılanlar O Yaş haddini dolduran 11 belediye memuru teaküde sevkediidi Bu yıl Belediyeden yaş haddi dolayısiyle 11 müdür,şef ve me raur emekliye ayrılmışlardır.Be lediye Zat îşleri Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • Kalamış vapurunda bir çocuk cesedi bulundu Evvelki gün saat 19,35 de K/dıköyden Köprüye hareket eden Kalamış vapurunda birinri mevkideki kanapelerin altında havluya sarılmış ve yeni doğmuş bil kız çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • Cemiyet TÖREN ir İŞ Bankasının Samatya ajansı dün saat 10.30 da törenle açılmıştır.TOPLANTI ¦fr Çelebi ti kokulu Talebe Derneği müteşebbis heyeti dün sabah bir toplantı yapmış ve çalışma mevzuları etr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • Hic,15 Temmuz 1952 Salı Hu.22 Şev.137i 2 Tem.1368 VAKİT "VASATİ EZANİ Güneş 4.41 9.01 Öğle 12.20 4.39 İkindi 16.19 8.39 Akşam 19.40 12.00 Yatsı 21.37 1.58 îmsak 2.28 6.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • istanbul Kalkınma Derneği kongre Dünkü toplantıda söz alan hatipler dernek faaliyetlerinin arttırılması için bazı temennilerde bulundular İstanbul Kalkınma Derneği Uk Genel Kurul toplantısı,dün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • General Evans bugün Ankaraya gidiyor Pazar günü şehrimize gelmiş olan NATO Teşkilâtı ve Plânlama Şubesi Başkanı ingiliz Tümgenerali G.S.Evans'ın başkanlığındaki Atlantik Paktı asekrî heyeti dün muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • Bazı firmalar gemilerimizi kiralamak istiyorlar Muhtelif ecnebi firmaları ve seyahat acentalan yaz aylarından istifade etmek üzere Denizcilik Bankasından gemi kiralamaK üzere teşebbüse g-çmişlerdir.TV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • Şeker bayramının Uç günlük hususî müsaadesinden faydalanarak çoluk çocuk şöyle bir çıkalım dedik,daha gidilecek son yeri tayin etmeden tzmite doğru bir uzandık.Yol asfalt olmadığından her şeyden önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • Türk Ticaret Bankası sermayesini artırıyor Türk Ticaret Bankası hissedarları banka sermayesinin 4400000 liradan 11000000 liraya çıkarılmasına karar vermiş ve bu arada statüde bazı değişiklikle!yapmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • S/WWM HALKIN SESİ Yıkılan bir gecekondu Nişantaşı deresi yakınında bir gecekondu inşa etmiş olan Eyüp Gönültaş,matbaamıza gelerek şu derdini anlattı:«Biz on kişilik bir aileyiz.Herkes gibi Nişantaşı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • Bir zorbanın marifeti o Halkı galeyana getiren Çarşanbah Mesut iinç edilmekten zor kurtuldu Fatihte ve Yenikapıda halkı galeyana getiren bir zorbalık ha disesi olmuştur.Fatihte,Çavuşbaşı sokağında otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • Ebussuut caddesi dün törenle açıldı nkar.v caddesi ile tramvay yolunu Gülhane parkı önünde birbirine bağlayan Ebusaud cad desinin inşaatı tamamlanmış va yol dün saat 17 de törenle açılmıştır.Törende V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • Hale yerli sebze gelmeye başladı Hâle,dün ilk defa olarak yerli sebze ve meyve gelmiş ve bu durum fiatların bir miktar düşmesine sebep olmuştur.Fiatların bir kaç güne kadar daha da düş mesi beklenmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • Ana okulları açacaklar için bir yönetmelik hazırlandı Millî Eğitim Bakanlığı,K14 Enstitülerinden ve Liselerden mezun olanlar arasında istekli bulunanlara 9 aylık bir kurstan sonra ana okulları açmak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1952
  • RÖPORTAJ er ceza acısını Serginin lunapark kısmındaki elektrikli otomobillere binip önüne gelene toslayan canı j anmış şoför bağırıyordu:«Bu Eyiipoğlu iğin.bu da başkomiser için!Hocanın biri,belki de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • Siyasî icmal Trablusgar ptan Selâm Libya Krallığı Millî Savunma Bakanı Ali Cerbi'nin 20 gün kadar kalmak üzere Türkiyeye gelmekte olduğu haber verilmektedir» Mumailey Melik İdris £1 Sunusinin Devi* Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Fildişi Kule,Tarık BUĞRA Fildişi Kule tâbirini kim bulmuş bilmiyorum,hattâ bu söz nereden gelir onu da bilmiyorum.Bu hususta bildiğim birşey var,o da Fildişi Kule'nin pek hoyratça t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • Lübnanda kumar yasak edildi Lübnanm gelir kaynaklarından biri olan kumarın menedilişi aksülâmeller uyandırdı Beyrut,14 Nafen)Lübnanda kumarın yasak edilmiş olması,siyasî hayatta da tepkiler husule get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER lan bu Sovyet mühendisinin,şim diye kadar hiçbir mülteci tarafından verilmeyen malûmatı açıkladığı söylenilmektedir.FRANSA Sosyalist Partisi tcra Komitesi eski üyesi,Ayan ve Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • İtiraf hapları o-Hong Kongda komünistler bir îngilize itiraf haplariyle ifade verdirerek hapse attılar Londra,14 Nafen)Hong Kong'dan gelen haberlere göre,45 sene Cinde yaşamış olan bir İngiliz,kızılla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • ÛORE Yol kazalarına dair Gazetelerde her gün bir kaç yol kazasının hazin tafsilâtını okuyoruz* Otobüsler,otomobiller» kamyonlar,uçuyor» çarpışıyor,içinde oturan,denklerin üstünde tüneyen vatandaşlar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • Eva Peron hâlâ hasta Buenos Aires 14 AP)Arjantin Cumhurbaşkanını eşi Eva Peron'un sıhhi durumunda,son 24 saat zarfmda bir değişiklik yer almadığı bugün resmen bildirilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • Brezilyada altta madeni bulundu Rio de Janeiro,14 Nafen)Brezilyanın en vahşi bölgelerinden biri olan Jari nehri kıyılarına dört bir taraftan serserilerin aknı etmekte oldukları bildirmek tedir.Bunlar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • Buğday çuvallarını 40 günlük çocuğun üzerine yığmış Ankara,14 ANKA)Anka raya bağlı Taşlıca köyünde Durhanım Altın adında bir kadın b j sabah 40 günlük çocuğunu evin yanındaki duvarın dibine yatırmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • Denizyolları Kooperatifindeki yolsuzluğun tahkikatı Bir müddet evvel meydana çıkarılan ve mes'ulleri mahkemeye verilen Denizyolları Kooperatifi yolsurfugu tahkikatı Bakan hk müfettişleri tarafından ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • Kral Tallâl'ın doktorları Ammana gitti Kahire,14 ANKA)Kral Tallâl'i tedavi etmek üzere Prof.Mohammed Kâmil Hayri ve Prof.Necip Barada bugün maiyetlerindeki tıbbî heyetle Ammana hareket etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • Komünist kalpazanlar o Kızıllar tarafından idare edilen bir kaçakçılık şebekesi ele geçirildi Londra,14 Nafen)Bir isviçre bankası,demirperde gerisinden idare edilen muazzam bir kaçakçılık şebesini ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • Rusyada üfürükçü ve büyücüler fazlalaşıyor Pravda gazetesi bunlara karşı daha zecrî tedbirler alınmasını ileri sürüyor Londra,14 Nafen)Sovyet Rusyada büyücüler ve üfürükçüler çoğalmaktadır.Pravda ga z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • İKTİBAS rı makin seviyesine ulaştıracaklar Tepkili uçakların icadından sonra bunlara pilot bulmak da mesele haline geldi.Şimdi insanları kendi icadı olan bu makineye uygun hale getirmek lâzım geliyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1952
  • 41 Onu bırak öyle dedi-Sim di kendine gelir» hayalimi bozma,neden gözlerini benden ayırdı?Adamı görmek üzere i" dün-Saba yavaş yavaş kendine geliyordu-Juan gözlerini bir dakika on dan ayırmadan:Bana g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.07.1952
  • 1 General Eisenhoıver Cumhuriyetçi Parti kongresi tarafından ittifakla Cumhurbaşkanı adaylığına seçildikten son m ¦eveesiyle birlikte Foto:A.P.o-f.Senatör Taft'ı mağlûp eden JL Eisenhoıver seçmenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ATEŞ OKLARI,2000 SENE EVVELİN FÜZELERİ IDI Ateş oku Fleche Ardent bir nevî füzeydi,ilk defa olarak Milâttan 275 yıl önce Romalılar kullanmışlardı Eski zamanlarda harp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1952
  • £1 r AAıVVVVS^^^MAM^ Virginia Mayonun yeni mayosu Slip,Bikini,kordelâ şeklinde mayo derken Hollyvood yıldızlarından Virginia Mayo,vücudun ıııimıkün olduğu kadar az bir kısmını örten bu yeni mayo modal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.07.1952
  • s J?Helsinki Olimpiyatlarında yüzümüzü ağartacak olan yeni ümitlerimiz Bu sabah hareket edecek güreşçilerimiz arasında yeni elemanlar bilhassa nazarı dikkati celbetmektedir-Bayram Şİl,Cemil Sanbacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1952
  • Dünyanın en kuvvetli adamı hasfa Dünyanın en kuvvetli adamı olarak kabul edilen meşhur Amerikan ağır sıklet haltercisi John Davis.Amerikan Olimpiyat ekibi İle Helsinki'de bulunmaktadır-Bir kaç gün mid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1952
  • Adalet kulübü genç futbolcu yetiştiriyor Adalet Gençlik KulübU bir taraftan profesyonel lig için kuvvetli bir takım hazırlarken diğer taraftan da genç amatör futbolcular yetiştirmeğe başlamış bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1952
  • Fransanın Helsinkideki ümitleri Fransızlar Heinrich,Mimons ve El Mabrouk'a çok güveniyorlar Fransızlar Olimpiyatlar İçin atletlerine güvenmektedirler.Bilhassa dekatloncu Ignace Heinrich'in Helsinkide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1952
  • Helsinki Olimpiyat stadının kuşbakışı görünüşü-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1952
  • Alman atletlerinin Olimpiyattaki şansı 1500 metre yarışlarında,Ingi İt renin Roger Bannister ve Bili Nankeville isimli atletleri Amerikanın yarışa sokacağı atletlerle başabaş bir yarış çıkaracak kıyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1952
  • İ Amerikalılar i j ve Helsinki i olimpiyatları Atletizm müsabakaları umumiyetle Olimpiyatların bellibaşlı kısımları telâkki edilmektedir.Bu sahada Amerika kadar hiçbir memleket daha iyi bir rekora sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1952
  • Hilâl gelecek sene için hazırlanıyor Eski bir maziye dayanan Hilâl Kulübünün önümüzdeki sezonda muvaffak olması muhtemeldir Şehrimizin en eski kulüplerin-futbolcuları ile oynamıştır:den biri de Hilâld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1952
  • Atletlerimiz de bu sabah saat 9 da kalkacak olan uçakla Helsinki'ye gitmektedirler^ Yukarda Nuri Turan solda)İle Akm Altıok soruluyor*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1952
  • Güreşçilerimiz ve atletlerimiz bu sabah saat 8 de hareket ediyorlar Güreşçilerimizle aflelforimiz bu e abalı kalkacak hususî bir açakla Helsinkiye hareket edeceklerdir-Yaşar Doğu,Nasuh Akar.Haiil Kaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1952
  • Olimpiyatlar tertiplemek muazzam külfete mal oluyor Olimpiyat Finlândiyaya 7 milyon liraya mal olacak 1952 Olimpiyatları şimdiye kadar yapılan spor festivallerinin en pahalısı olarak gösterihyor Bu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • Kastamonu Valiliğinden:Köy içme suları inşaatlarında kullanılmak üzere 3207880 lira keşif bedelli 3110 metretul 1/2.8772 metretul 1,528 metretul 11/4 parmak demir boru ile 242 metretul 2 parmak galvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • Dechentreîter Harman Makineleri satışımız devam etmektedir Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Galata,Rıhtım caddesi» 7 Telefon:41212
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • Eskişehir Valiliğinden 1 Eskişehir—Mayıslar yolunun 18+263—76+063 Kraleri arasının şose inşaatı ve toprak tesviyesi kapalı zarf usuiü ile eksiltmeye çıkarılmıştır» 2 Keşif bedeli 449913 88 liradır-Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • ZAYİ Son askerlik muayenemin bu-lundugu ve Suşehrinden aldığım nüfus hüviyetimi,Eminönü Vergi Dairesinden aldığım karnemi ve Eminönü Belediyesinden aldığım sıhhat cüzdanımı zayi ettim,yenisini alacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • Z A Y I MühUrümü zayi ettim,yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Nadide Kaptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • Okuyucularımıza ikinci hediyeli bulmacamız 27 Temmuz 1952 tarihinde neşredilecek ve doğru halledenlerden 15 kişiye muhtelif hediyeler verilecektir.Hediyelerimiz hakkında önunıtizdoki günlerde mütemmim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • Ibrahimin deliliği üzerinde idi,yan gözle papucu büyük hocaya bakıyordu 41 Kulunuz erkeklikten mahrumdur;dünya evine girmediğime göre,ne gibi mütalâada bulunabilirim?Nasılsa Padişahın deliliği tutmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • istanbul 12.67 Açılış ve prograıs 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve dans müziği «Pl 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • OaZîZ&ffî G2G0j£££G53D Hazırlayan Samih Nafiz TANSU 40 Kaşgarda güzel Türk kızları gördüm,Türklerin Asyanın en güzel milleti olduğuna inandım Hemen her gün şehrin büyük kapılarından muhtelif istikamet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • Bandırma Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden:1—Bir taahhüt mevzuunda olmak üaere hangar tâdili aygır ahırı ile iki adet ambar tâ dili hangar inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • 41 Hemen ondan beş on dakika sonra da Kara îbo yanın da müzevir ve zayıf karakterli bir kimse olan Hamdi adındaki bir adamla bahgeye çıkmıştı.Bir iki dakika sonra karşılaştılar.Aliço ile Kara îbo birb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • BULMACA Hazırlıyarı:Sadi BORAK 2 3 4 5 6 7 9 9 l011 12 1 H BmBB nl.1 2 3 4 5 6 7 8 9 fO 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Bir kumar oyunu;Söz.2 Bir pamuk cinsi;Haya.3 Tersi ok;Bakiye;Su.4 Sahip;Parçalanan.5 Soru ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1—Tunceli Kalan)ili iğin 1 adet 75*85 beygirlik dizel alternatör grubu satın alınacak ve mevcut santrala monte ettirilecektir-2—işin keşif bedeli 86-50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • Amerikada seçim savaşı arttı [Baş tarafı 1 incide] eüpürmek arzusundalar» demiştir-Harriman'ın seçim kampanyasını idare edenlerden Nevyork Senatörü Herbert Leh man,General Eisenhower'in «kendisi taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • Basının acı kaybı [Baş tarafı 1 incide] 1929 senesine kadar orada kalarak tahsilini bitirmiş,yurda dönüsünde Ziraat Bankasına girerek bu müessesede muhtelif vazifelerde bulunmuş ve daha son ra Basın Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • tfUTBOL ELEME MAÇLARI Olimpiyat futbol eleme maçla nna ise yarın başlanacak ve Yu goslavya Hindistan,Rusya Bulgaristan,Macaristan Romanya,Polonya Fransa,Danimarka Yunanistan arasında oynanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • İTİZAR Yazımızın çokluğundan «Katil Aranıyor» romanımızı koyamadık.Aziz okuyucularımızdan özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • Bir genç üvey babasını öldürdü [Baş tarafı 1 incide] Ağır surette yaralanan Mustafa özdemir Haydarpaşa Numune Hastahanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.Hâdiseyi müteakip yakalanan ve dün sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • törene Kara ve nava savası şiddetlendi Seoul,14 AP)Birleşmiş Milletler uçakları bugün harp' cephesinde kızılların ileri mev-silerine en şiddetli hava taarruzlarından birini yapmışlardır.Bil dirildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • Halk Partisinin iftiralarına Başbakanın susturucu cevabı [Bas tarafı 1 incide] bir pul dahi almadım.Aksine olarak kurum başkanı sıt'atiyle birtakım masrafları karşılamış bulunuyorum.Şahsan zimmetimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • Vakıflar idaresinin bir tavzihi Boğaziçi Lisesi Müdürünün bazı gazetelere,mektep binasına ait kira mukavelesinin idavemizce kanunsuz ve usulsüz olarak yenilenmediği ve bu halin mektebin kapatılmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • iktidarın iki yıllık bilançosu [Baş tarafı 1 incide] Bakan,yurdun her köşesinde hızlı ve devamlı bir tempo ile kayde'dilen ilerlemeleri izah ettikten sonra bu uğurda yapılan fedakârlıkları,alınan tedb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • LYAPI 1952 TEMMUZ AYIN T A L i H L i L E R i Hesaplarındaki para kadar para kazanan "Siîkramiyeli Aile Cüzdanı sahipleri En çok 1000 lira j İSTANBUL:Cüzdan No.Cüzdan No.İSKENDERUN:Şemail Haras 137281
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • Güreşçilerin Profesyonelliği meselesi [Başmakaleden devam] millî güreşçilerin sırtından «amma da doğru adammış ha!Baksana:Bunların profesyonelliğine yemin edemem,diyor!tarzında bir şöhret sağlama sino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • Orta Doğu savunma anlaşması Kahire,14 ANKA)Arap Birliğine gelen haberlere göre,üç Batılı devlet,Mısır'ın iştiraki olmadan kurulması düşünülen Ortadoğu Savunma Paktı hakkında Türkiye mes'ul makamlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • Basketbolda Mısıra yenildik [Baş tarafı 1 incide] takımlarını tesbit etmişlerdir-Amerikan takımında 1948 Olimpiyatlarında 87 kiloda dünya şampiyonluğunu kazanmış,olan Henry VVittenberger de bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] ileri için belki de yatın gelmesi bir başkalık olacak,kendileri yatla bir müddet oyalanacak ve belki yatta saraydan daha ziyade rahat edeceklerdi-Nihayet haziranın birinde jSavar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • ATLET VE GÜREŞÇİLERİMİZ BUGÜN GİDİYOR İkinci Olimpiyat kafilemiz bu sabah saat 8 de uçakla Helsmkiye hareket edecektir Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Umumî Kâtibi Hamza Osman Erkan'ın başkanlığındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1952
  • P" EN YENl ÇEŞlD m* ÎPEKLÎ YÜNLÜ MANTOLUKLARI TAYYÖKLÜKLERt ELBİSELİKLERİ En müsait şartlarla ayda 10 Lira TAKSİTLE SALÂHADDtN KARAKAŞL1 Müessesesinden alabilirsiniz Mahmudpaşa Kapalıçarsı ¦i kapısı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.07.1952
  • akla Petrönun?gelir!Zira,ALMAN MALİ PETROMAX lüks lâmbası,bütün dünyada ve bilhassa Memleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade evsafı ile,haklı bir Şöhret kazanmıştır.*woına?4 Hakikî PETROMAX YEDEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.07.1952
  • stanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yemlik maddeler hizalarında yanlı gün ve saatinde kapalı zarfla Elâzığ As-Sa-Al Ko-da satın alınacaktır-Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan