Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Cumhuriyetçi Parti kongresi dün açıldı Taft Eisenhovver rekabetinin partinin dış siyasetine tesir etmiyeceği bildirdi Chicago,7 A.P)Cumhuriyetçi partinin 25 inci millî kon gresi bugün Türkiye saatiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Amerikadan Koreye gönderilen bayram çörekleri Amerikan bahriyelileri *cker Bayramında,Kore'de çarpı san Türk birliğine iki kutu çörek göndermişlerdir.Çörekler bahriye asterieri tarafından A merikada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Bir kaptan iş başında vefat etti Dün Haydarpaşa vapuru saat 16.15 de Büyükadadah gelip Kınahadadan hareket ettikten sonra gemide bir telâş görülmüş,neticede kaptan Ömer Aksoy'un vazife başında kalb se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Gene Tierneyin mücevheratı çalındı Newquay İngiltere)7 AP)Amerikan sinema artisti Gene Tierney'e ait bir mücevher kutusunun bugün çalındığı haber verilmektedir.Amerikalı yıldız,bu şehre yakın bir stüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Delilerin ruhuna mevlût okutuldu Lefkoşe,7 ANKA)Lefkoşe tımarhanesindeki hastaların 'teşebbüsü ile,ölen delilerin ruhuna mevlit okütulmuştur.Mevlidi Türkîyeriin tanınmış hâfızlanndan Sarıkaya okumuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Celâl Bayar dün kadın hukukçuları kabul etli Kadın Dnlm&balıçe O'âl Bayar'la bir arada Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,dün saat 16 da Dolmabahçe Sarayında Milletlerarası Kadın Hu kukrn.'ar teşkilâtının 7 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Dünya güzeli artist oluyor Hollyvvood,7 A.A.Dünya Güzellik Kraliçeliğini kazanan Armi Kausela'nın «Universal» Film Şirketi ile mukavele imzalamak üzere olduğu bildirilmektedir.18 yaşındaki Fin güzeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • ZAFER de çıkan bir yazı münasebetiyle ^mokrat Partili milletvekillerinden sayın Bahadır Dülger.Zafer gazetesinin ikinci sayfasının son sütunu başında aîstiklâl mücadelesinin yazılmamış olan tarihi» ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Musaddık başbakanlığı kabul etmiyor Başbakanlığı kabul etmiyen Musaddık Tahran,7 A.A.Şah tarafından yeni Kabineyi kurmaya memur edilen doktor Musaddık,bu vazifeyi kabul etmemiştir.Maamafih bu kararını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • GÜREŞ SEÇMELERÎ YARIN YAPILIYOR Pazar günü yapılan ve neticelenemiyen güreş seçmelerine yarın Emirgân kampında devam edilecektir.Bu husustaki teferruatı spor sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Olimpiyatları takibe giden S.Garanm ilk mektubu Gazetemiz namına Helsinki Olimpiyatlarına giden Sulhi Ga ran ilk mektubunu Atinadan yol lamış bulunmaktadır.Olimpiyat lardan evvel Yunanistanın durumunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Güney müdafaa sjsj^mmejdair Amiral raporu Amiral,raporunda Türk ve Yunan kuvvetler i.iden sitayişle bahsetti Napoli,7 T.H.A.Atlantik Paktı Güney Kısmı Başkomutanı bugün,karargâhının çalışmaları hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Meğerse kötü bir şaka imiş Londra,7 AP)İngiliz «Scotland Yard» Emniyet Teşkilâtının bir sözcüsü,Avam Kamarasını bomba ile uçurmak hususunda vâki bir tehdidin kötü bir şakadan ibaret olduğu kanaatini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Ekmekle kızıl propaganda Bir müddet evvel kapatılan ve pılmakta olan tahkikat derinleş 15 üyesi tevkif edilen Sosyalist tirilmektedir.Partisi hakkında ilgililerce ya-[Devamı Sa.7,Sü.2 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Atatürk'de hastalığın arazı nasıl haşladı?Bir gece Floryada sofrayı erkenden dağıtmış,kendisini doktor Neş'et Ömer Beye uzun uzadıya muayene ettirmişti.Belli idi kî kendisinin muayene edilmek ihtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • 4/toMk *£ uiUwm Bugün şehrimizde ve civarında hava;sabahleyin az bulutlu,öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektiryjm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1952
  • Bayar'ın dün verdiği ımıza dair im beyanat Memleketimiz umumî bir kalkınma devresinin başında bulunmaktadır.Bunun ileriye götürülmesinde millî sermayeye dayanan teşebbüslerin ve faaliyetlerin büyük me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • Hic.I Şovj nam j VAKİT VÜSATİ EZANI Güneş 4.36 8.53 Öğle 12.19 4.35 ikindi 16 jIÖ s.Akşam ı 44 •2ı01 Akşam 19.43 12;00 ¦İııiKuk 2.19 •636 8 i Temmuz 25 1952 HuZ.Stflı 1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • Türk 'Armatörler Birliğinin Genel Kurul toplantısı 11 temmıuz cuma günü saat 0*1.30 da •Qalatadatai iBirlik Merkezinde yapılacaktır.S E R 'G t Yıldızdaki Teknik Okul talebeleri tarafından hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • Fatih camiinin etrafındaki tiırçaat "500 üncü fetih yılına hazırlık olmak üzere Fatih camiinin etrafında yapılan inşaat ileı'le ¦inektedir.'Camiin 'Haliç tarafın-'daki düzlük te döşendiği takdirde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • Gemi adamlarının iaşe bedelleri Şehir hatları işletmesi personelinin her ay almakta olduğu iaşe ücretleri bir takım formaliteler yüzünden ancak müteakip ayın sonunda ödenmekte idi.De nizcilik Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • Biyoloji Kongresi Bir hafta devam edecek olan kongre dünden itibaren çalışmalarına başladı Türk Biyoloji Derneği ikinci^ büyük kongresi dün Jeoloji!Enstitüsünde çalışmalarına!başlamıştır-Anadoludan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • Caddelere çadır kurulur mu Sultunalımettc bakkal Nezihi Tartılı diyor ki:«Şehir yolları tamir edilirken rastgele yerlere amele için mahrutî çadırlar kuruluyor,'onlar da şilte ve yorganlarını alarak ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • Tarih Bahisleri Milliyet bakımından Patrona ihtilâli İsmail Hami DANİŞMEND Osmanlı tarihindeki irtica hareketleri umumiyetle dönme ve devşirme unsurların eseridir:Türkün teeeddüd hamleleri umumiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • töyüpte meydan kavgası Evvelki gece saat 24 Biraların da Eyüpte kanlı bir hâdise olmuş ve kabadayılık iddiası yüzünden çıkan bir kavga sonunda üç kişi bıçakla yaralanmıştır.¦Bu semtte oturan Salâhatti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • Cumhurbaşkanına 'hakaret eflen brrjsi tevkif etlitöi Kasımpaşa iskelesinde Haliç kıraathanesi «ıhibi Cabir Ergüven admda biriyle arkadaşı Denizcilik Bankası Camialtı atölyeler ifen puantörü Hayri Güls
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • Rizede balta ile kocasını Öldüren kadro şehrimize getirildi Dun Savcılığa,kucağında 5-6 aylık çocuğu bulunan genç bir kadm jandarma muhafazasında getirilmiştir.Adı Fatma olan kadının,bir kaç ay önce R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • Efî f»atlan yükseliyor t-0-Fiat artışı devam ettiği takdirde belediye et sarfiyatını tahdit edecek Son günlerde et fiatlarının anî olarak yükselmesi üzerine Vali Gökay bu mevzuun süratle incelenmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • RÖPORTAJ in hastalarla dolup taşan bina Sağlık Müdürlüğünün kapalı 'kapısı önünde bekleşen hastalar ziller çalmaya başlayınca canlanır gibi oldular Anadoludan haBta akını,bilhassa baharda en hararetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • Kadın Hukukçular koıtgnesi devam ediyor Milletlerarası Kadın Hukukçular Konferansı dün saat 9 da Teknik Üniversite salonlarında toplanarak komiteler halinde ça lışmalarına devam etmiştir.Nihal Erttene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • Epey aamandanberi musiki â lemimizde bir «Oratoryo» tâbiri dolaşıyor.Adnan Saygım,Yunus Emre için bestelediği bir ilâhiler serisine bu ismi vermiş.Yunus Emre gibi yüksek bir mistisizm mümessili ve hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1952
  • kazanan numaralar Millî Piyangonun 7 'Temmuz 1952 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaralar aşağıda bildiriyoruz:472084 numara 200.000 lira,076924 numara 50.00 Olira,0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Siyösî kmal JeGüirKe partisinde ihtilâf Fransada parti buhranları birbirini takip etmektedir-Kc monistler,meşhur isyan hareketlerinin fiyasko ile netice lenmes=i üzerine birbirlerine girdiler-Dün gökl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • 34 Saba.muhayyilesini,bütün •gazetelerde mevzu olacak bu suareye kullanıyordu-Günlerce davet edilecek insanları seçti-Eşsiz bir orkestrayı angaje etti,giyeceği kıyafet için en meşhur terzilere koştu—B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Türk Dili'nin onuncu sayısı,şu yukarıdaki başlığı taşıyan bir yazı hastı.İmza Agâh Sırrı Levend'in.Bu yazı,ağırbaşlı dergi ile Agâh Sırrı Levend imzasını ilk defa görenler ve kurumcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • İki şilebimiz İsveçe tuz götürecek Denizcilik Bankasına ait ödemiş ve Kastamonu şilepleri İşvece tuz sevketmek üzere angaje edilmiştir.Buna ait sözleşme tasdik edildikten sonra her iki şilebimiz İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Aibay Kamaris'in tetkikleri Şehrimizde bulunmakta olan Yunan Trakya Jandarma Bölge Komutanı Albay Kamaris dün sabah saat 10 da I.Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Suat Kuyaş'ı makamında ziyaret etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Arama tarama Muhtelif semtlerde arara tarama yapan Emniyet memuı lan 5 kişide bıçak bulmuşlaî dır.Bıçak taşıyanlar hakkınd gereken kanunî muamele yapı rruştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Tekel ve Maliye Bakanları şehrimizde Tekel ve Gümrük Bakanı Sri ki Yırcalı ile Maliye Bakam Hs san polatkan dün sabaiı ek* presle Ankaradan şehrimize ge,mistir.Maliye Bakanı Hasan Polal kan dün Defter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Âlmanyada topyekûm seferberlik Doğu bölgesinde 12 yaşından itibaren bütün erkekler askerî talimlere tâbi tutulacaklar Berlin,7 Nafen)Doğu Almanya hükümetinin,yarım milyonluk bir ordu kurmak için ha zı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Devlet Tiyatrosu sanatkârları Bursaya gittiler Ankara,7 T.H.A.Devlet tiyatrosu sanatkarlarından müteşekkil bir grup temsiller vermek üzere Bursaya hareket etmiştir.Sanatkârlar Bursada bir hafta kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Birleşik Anıerikada «Patton 48» adındaki yeni modern tankın General Motors,Ford ve Chrysler tarafından seri halinde imaline girişilmiştir.Bu tankın mensup olduğu sınıfın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • TÜRKİYE İŞ BANKASİ Hizmete girecek Yeni Ajanslar 10 Temmuzda Heybeliada 14 Temmuzda Samatya 17 Temmuzda Şehremini 21 Temmuzda Şehzadebaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Sovyetler peyklerdeki ını değiştin Prag ve Bükreş elçileri arasında yapılan nakiller manidar bulunuyor Londra,7 Nafen)Son 24 saat zarfında,Sovyetlerin peyk memleketlerdeki elçileri arasında yaplan değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • İsyan eden mahkûmlar yi-Güney Michigan hapishanesinde isyan güçlükle bastırılabildi Jackson Michigan)6 AP)Güney Michigan hapishanesinde ki çetin mahkûmların bir ayaKlanmasma karşı polis silâh kullanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Azadı doğuruyor Aifkaradaki filin idrarı tahlil edildi ve yakında doğuracağı anlaşıldı Ankara,7 T.H.A.Türkiye dünyanın en büyük cüsseli hayvanı olan bir filin doğumuna önümüzdeki günlerde ilk defa sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • r^ jre^jı Softa ve yazı makinesi Çubukta ticanilikten sa-Tuk dört kişi mahkeme salonuna alındıkları zaman tekbir getirerek zabıt kâtibinin masasına,saldırmış» dcccalın icadı addettikleri yazı makinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Türkiye Tenis birincilikleri 1952 Türkiye tenis birincilikleri 14 temmuz pazartesi £ünü Ankarada Tenis Kulübü kortlarında bağlıyacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Anıt Kabrin aiaçlandınlmasına başlandı Ankara,7 T.H.A.Bayın dirlik Bakanlığı Atatürk Anıt-Kabrinîh heykel,roliyef gibi süs îemeğe ait işlerden sonra kabrin 'bulunduğu sahanın ağaçlandırılması içinde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Uzak Doğada tayfun Hong Kong,7 AP)Macao menşeli haberlere göre,büyük bir tayfunun yaklaştığını haber veren çok' şiddetli sağnaklar yüzünden Macao açıklarında 20 kadar balıkçı gemisi ve yelkenli/alabor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • İKTİBAS insan azmanı yaşıyor 300 ilö 560 kilo arasında bulunan bu dev insan arın gayritabiî tezahürleri doğdukları günden başlamaktadır Güliver'in cüceler ve devler ülkesi adlı eserlerini yeryüzünde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Ticaret ve Sanayi Odaların* yeni çalışma sistemi Ticaret ve Sanayi Odalarını birbirinden ayrılması netieesi» de meydana çıkan yeni çalışm sistemini ve aralarındaki mü nasebetleri tayin maksadiyle ltf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1952
  • Radyoda Çanakkale mevzuunda konuşma 10 Ağustosta eski muhariplerin Çanakkaleye yapacakları ziyaret ve Çanakkale şehitlerinin aziz hatıraları için bir âbide dik me teşebbüsü bütün memlekette geniş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.07.1952
  • Esrarengiz kadın ¦VW^-Bir kadının hiç örtünmeden dahi «kapalı» kalmağa ve sırlarını muhafaza etmeğe muktedir olabileceğini ileri süren meşhur bir İngiliz ressamı bu iddiasını aEsrarengiz Kadın» ismini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Zeynebin gerdanlığı olmasaydı Ebulâs satılacaktı Putperest Kureyşlilerle kayınpederi Hazreti Muh^mmedin kumanda ettiği islâm ordusuna saldıran EbuSâs esarete düşünce,esîr pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1952
  • 1 Garanti Bankası İstanbul şubesinin açılış töreni dün Bankanın Bahçekapıda inşaatı ikmal edilmiş olan binasında yapılmış ve Cumhurbaşkanı Celâl Bayar mühim bir nutukla kurdelâyj kesmiştir.Foto:Milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.07.1952
  • Milliyet okuyucuları için Olimpiyadı takibe g i efen hiGaran ilk mektubunu Yunanistandau gönderdi Yunanlılar 1952 Olimpiyatlarına nasıl hazırlandılar?iştirak edecekleri branşlar isviçredeki hakemler k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1952
  • Deniz sporlarında gelişme bekliyoruz Memleketimizde deniz sporlarının gelişmesi için mevcut spor kulüpleri arasında bir işbirliğine varılmak üzere önümüzdeki cuma günü Vilâyetle bir toplantı yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1952
  • Galatasaraylı ve millî takım futbolcusu Muzaffer Tokaç olimpiyat kampında Amatör millî futbol Lakımı kaptanı Muzaffer Tokaç,pa zar günü Ankaraya giderek olimpiyat ftıtbol kampına katılmıştır-Muzaffer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1952
  • Olimpiyatlara gidecek olan İngiliz ekibi Helsinki Olimpiyatlarına gidecek olan İngiliz spor he yeti tamamiyle uçaklarla seyahat edecektir.Atletler ve idareciler York tipi dört motorlu tayyarelerle Fin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1952
  • Zatopek olimplyat'ara iştirak edecek Çekoslovakya nm tanınmış koşucularından olan Zatopob 5000 ve 10000 metre ile mor* tonda olimpiyatlara iştirak e decektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1952
  • Amatör Fudboi takımımız Helsinkiye iki kafile halinde hareket edecek Helsinki Olimpiyatlarına iştirak edecek olan amatör futbol takımımız 19 Mayıs stadın daki kamp hazırlıklarını ikmal etâkten sonra 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1952
  • Sporculara uyku ilâç veren doktor Bonn,7 Nafen)Batı Almanya kürek takımı ile Helsinki olimpiyatlarına gitmeğe hazırlanan bir doktorun yola çıkmasına imkan verilmemiştir.Yapılan tahkikatta,bu doktorun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1952
  • Meşhur Coppi Sarı mayoyu hâlâ elinde bulunduruyor 1952 Fransa Turu bütün heyecaniyle devam ediyor Bisikletçiler 2500 metre yükseklikteki dağ ar üzerindeki yollarda yarışmaktadırlar Milyonlarca kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1952
  • Ankarada pazar günü ycpılan yağlı güreş müsabakaları 1952 Kırpınar başpehlivanı Tarzan Mehmet başta galip 12 pehlivanın katıldığı ve 6 Çift halinde yapılan küçük oıta güreşlerine de katılan deste biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1952
  • 1952 Helsinki olimpiyatlarına iştirak edecek olan Basketbol ekibinin kadrosu tesbit edildi Amerikalı antrenör VAN ZAND Millî Basketbol takımı için 12 oyuncu seçti M-Ali Yalım 14 hazirandau beri antren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1952
  • Güreş seçmelerine yarın devam edilecek Olimpiyata gidecek kadro müsabakalar* dan sonra ilân edilecek Helsinki Olimpiyatlarına iştirak edecek olan millî güreş takımımızın son seçmeleri yarın Emirgândak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.07.1952
  • 34 Aliço muhatabını dikkatle din Myordu.Halil Paşa konuşmasına devam etti:Şurasını da söyliyeyim ki Benin efendimizi kolay kolay ye ilebileceğine inanmıyorum.Zira «en ne kadar usta bir pehlivanaan efe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1952
  • SOLDAN SAĞA:1 Yiyecek içecek;Azası mevcut.2 Yürü Bileşik kelime)Eski harflerden birinin okunuşu.3 Hasta;Rezil.4 Tersi sıfat takısı;Ertesi günü ahzet iki kelime)5 Sabahları yenir;Sondaki harfsiz dinen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1952
  • WSZ£3& İfâ 4EG03ÎE&3& ıra—un—ıı ınııiMUnııııiM—m—Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 33 Arabistan sahillerinden elde edilen kıymetli inciler,Avrupalı bir kadını çıldırtır Bu pazarlarda baş döndürücü eşya var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Oyun havaları «Pl» 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar P1 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve dans müziği «Pl»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1952
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Satınalma Komisyona Başkanlığından:Ciııs:Miktarı Tahmin bedeli İlk teminatı azı çoğa İiatı tutarı litre litre Kr-S-Lira Kr-Lira Kr-Benzin 60000 90000 4610 4149000 Yağ 3000 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1952
  • jandarma Genel Komutanlığından:1 Kurtalan Jandarma Satınalma Komisyonunca Kurtalandan Vana karşılıklı 750)ton ayniyat taşımı kapalı zarf usulile yapılacaktır-2 Beher kilosunun 6«50 kuruş tahmin edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.Lilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adanw 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Yat)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 6.45 Toros 8.30 Anadolu ekspresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1952
  • ıı no—ti Sadrıazam Mustafa Paşa,dışından gülerek,içinden Osmanlı Devletinin haline acıyordu 34 Biraz sonra bir Pvum gelecek,heyeti görmek istediğini ¦öyliyecek dedi.Kafiri tutar,Bursanın dışına çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • United States vapu ru Atlantik rekorunu kırdı Londra,7 A.A.3 temmuz perşembe giinü saat 11 i 7 dakika geçe Nevyorktan hareket eden 53.350 tonluk büyük Amerikan transatlantik gemisi Uaited States,2938
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • Meğer kötü bir şaka imiş [Baş tarafı 1 iıu-idr] bakımdan haklı çıkmış zira hiç kimse bir bomba bulamamıştır.Polis,böyle bir bombanın mevcudiyetine inanmamaktadır.Em niyet sözcüsü buna benzer tehditler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • Meryem Ana ve Isa ile görüşen kız Roma,7 A.A.Rosa Mandato adında 12 yaşında küçük bir kız her gün Meryem Ana ile Hazreti îsa ile görüşmekte olduğunu iddia etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • Korede şehit ve yaralılar Milli Savunma Bakanlığı Tem sil Bürosundan bildirilmiştir:Kore Savaş Birliğimizin 20 Haziran 1952 gününden 5 Temmuz 1952 gününe kadar verdiği zayiat şehit ve yaralı olarak aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • "Zafer„de çıkan bir yazı münasebetiyle [Başmakaleden devanı] Bir kere şu noktayı bütün memleket efkârı önünde gayet açık ve gayet kesin olarak arzedeyim:«Lozan Konferansı ve İsmet Paşa» adlı eserimi,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • Celâl Bayar kadın hukukçuları kabul etti f Baş t ıı afi 1 incide] I Cumhurbaşkanı delegelere hi-V taben şunları söylemişlerdir:«îlim âleminde tanınmış kadın hukukçuların memleketimizde böyle bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • Zoe götür şunu.Ginger ağlıyordu.Pug oran ol madı.Benim yanıma bindi ve hm reket emri verdi.Şoför nereye gidileceğni sordu.Küçük köşke.Evde lâmba yandı.Joe mahpusunu içeri almıştı.Pugdan bir sigara ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • Bayar'ın bankacılığımıza dair beyanatı [Baş tarafı 1 incide] lacağı şüphesizdir-Memleketimizde 20-30 senelik devri gözden geçirdiğimiz zaman görüyoruz ki malî ve bankacılık sahasında muhtelif safhalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • Fransada fecî bir uçak kazası Lyons,7 AP)Bunda yapılan millî bir hava toplantısında iki motorlu bir uçağın tutuşup düşmesi neticesinde,Fransanın en ileri gelen kadın havacılarından Bayan Mayse Bastie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • [Bas tarafı 1 incide] Kafirlerine veda etti-Yalnız beni,Cevat Abbasi ve o gece sofrada misafir olan Neş'et Ömer Beyi alıkoydu-Kütüphane odasında.soyunarak kendilerini uzun uzadıya muayene ettirmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • Yeni Adlî Islahat o-Adalet Bakanı,tadil edilecek kanunlar hakkında izahat verdi Adalet Bakanı Rüknettin Nasuhioglu dün Adliyede bir basın toplantısı yapmıştır.Bakan,muhtelif mevzular hak kında şu beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • Ekmekle kızıl propaganda Baş tarafı 1 incide] Gerek parti binasında,gerek tebkif edilenlerin evlerinde ele geçen evrakı inceleyen Savcılık,parti mensuplarından ve faal üyelerden Mehmet Yazıcı Şener ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • Üçlü pakt j için yeni çalışmalar Ankara,7 Milliyet)Türkiye Yunanistan ve Yugoslavya arasında üçlü bir anlaşma yapılması için Dışişleri Bakanlığında istişari mahiyette temaslara başlanmıştır.Her üç dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.07.1952
  • Cumhuriyetçi parti [Baş tarafı 1 incide] muştur.Bilindiği gibi yedi eyaletten ikişer temsilci heyeti gelmiştir.Bu meselenin halli hususunda Taft ve Eisenhower taraftarları arasında bir uzlaşmaya varıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.07.1952
  • ^Cl ı it fitrem 1& 1 TİP ÂLEMİNE Es Son Model Cihazlarını Sunar •RÖNTGENLER:H-889 m A-DİYATERMt GALVANOFARADIfc ENFRARUJ ÜLTRAVİYOLF ELEKTROŞOK METABOLİZMA CİHAZI KUnU HAVA STERİLİZATÜBLERİ ETÜVLER NA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • ZAYİ «40523 sayılı amatör şoför ehliyetnamemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ulvi Soykök Zincirlikuyu Merkez Ban^ kası Evleri No.15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • r psnta 1 DIŞTAN TAKMA Deniz Motörlerimiz gelmiştir.Sahibinin Sesi VAHKAM GESAR VE ORTAKLARI Beyoğlu İstiklâl Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • Maksimde Vahi Öz ve arkadaşları operet topluluğu Her akşam 21.15 de Pazar 16 da Bobstiller 3 perde müzikal operet Gişe 11 de açılır.Tel:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL,Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 Öğleden sonra 14.30-17.00 de hâsta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NAa KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • Yabancı memleketlere öğrenci gönderilecek Millî Eğitim Bakanlığından:Hukuk ve jeoloji doktorası ile maden ve petrol mühendisliği öğrenimi için Avrupa ve Amerikaya müsabaka imtihanı ile öğrenci gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • İPPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmij raporla tespit edilen BALERB HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR OEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ BALERİN FABRİKASI:DOLAPOERE cad 164 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • Bez hortum alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan:1 Muhtelif eb'atia 5500 metre bez hortum kapalı zari* usulile satın alınacaktır-2 Muhammen bedeli 23400 lira olup muvakkat te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı 25/7/952 günü saat 17 de Bursa As nacaktır-Şartnamesi Koda görülürlarını ihale saatinden bir saat evveli meleri.Cinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • istanbul ve Zonguldak Teknik Okullarına girmek isteyen Enstitü Mezunlarına İstanbul Teknik Okulu Müdürlüğünden:Erkek San'at ve Yapı ve Kimya San'at Enstitüsü mezunlarından olup mühendis yetişmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoııdes Açılış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • Sümerbank Çimento Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:Müessesemiz tevsii inşaatından 240318.95 lira birinci keşifli betonarme baca,çamur silosu ve sair betonarme işleriyle 268148.45 lira birinci keşifli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1952
  • HASTALİĞİN MEVSİMİ ıriN başarı ile kullanılır.GRiPiNİ dey M' ha'1 lef bo zm a?ve bo bre' Y° rrn a'-Baş,diş,adale,sinir ağrılarım süratle teskin eder.Romatizma/lumbago,sancı ve sızılarına karşı şayanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan