Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • hvto&utunm Bugün şehrimizde hava uımjmiyctle bulutlu geçecek,hava sıcaklığı artacak,rüzgârlar muhtelif yönlerden esecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Karadenizde zeybek oyunu ile geçiştirilen fırtına Atatürk kabına sığmaz dinamik bir insandı.Katiyen bir programa tabi olmaz,hiç umulmadık anlarda hareketini değiştirirdi,izmir suikastinden da bu saydd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Gf.Yamut Napoliye gidiyor Genelkurmay Başkanına I] yüksek rütbeli subaylar da refakat edecek Ankara,29 Milliyet)Başbakan Adnan Menderesin Londraya,General Ridgway'ın mera leketimize-yapacakları ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Dünya güzellik kraliçeliğini Finlandiya güzeli kazandı Havay güzeli ikinci,Yunan güzeli üçüncü oldu Dünya Güzellik Kraliçeliğini kazanan Fin güzeli Sn sırada soıaan İkinci,üçüncülüğü kazaman Yunan güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • D.P.nin Kasımpaşadaki siyasî toplantısı Demokrat Parti Kasımpaşa Bucacagınm tertiplemiş olduğu büyUk siyasi toplantı dün saat 11 de kalabalık bir partili huzurunda Ünal Sinemasında yapılmıştır.Toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Köylü Partisi Istanbulda faaliyete geçti Türkiye Köylü Partisi İstanbul il merkezinin açılış töreni dün saat 15 de Türkiye Yayınevindeki merkez binasında yapılmıştır-Bu münasebetle yapılan törende Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • C.H.P.nin güvercinli toplantısı Emirgân halkı dün eğlenceli bir gün yaşadı C.H.P.Emirgân Ocdğının bir hafta sonra yapılacak muhtar seçimi münasebetiyle tertiplediği güvercinli siyasî toplantı dün saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya arasında üçlü pakt teşebbüsü 1-Adnan Menderes,Mareşal Tifo ve Yunan Başbakanı arasında yapılacak toplantıda üçlü bir pakt imzalanacağı bildiriliyor Aralarında yapılacak 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Ridgvay geliyor Ankara,29 Milliyet)Atlantik Orduları Başkomutanı General Ridgway,temmuz ayının sonlarına doğru memleketimize gelecektir.Tanışma ve nezaket maksadiyle yapılacak bu ziyarette bazı askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Mısır Başbakanı Hilâli Paşa istifa etti Kabineyi Sırrı Paşa kuracak Londra.29 AP)BBC Radyosu Mısır Başbakanı Hilâli Paşanın istifa ettitiğini ve bugün Kral Faruk'un bu istifayı kabul etmiş olduğunu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Bir mareşal meydan okuyor!vrupa orduları kara kuvvetleri komutanlığına getirilmiş olan Fransız Mareşali Juin,denizaşırı Fransa Kulübünde verilen bir ziyafette irat ettiği nutukta:«Birledik Amerika,Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Etem Menderes içişleri Bakanlığına getiriliyor Kabinede yapılacak diğer değişikliklerin Başbakanın Londra seyahatinden sonraya kalacağı anlaşıhyor Ankara,29 Milliyet)Bugün salahiyetli bir kaynaktan öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Iran siyasi bir buhran arefesinde Musaddık,siyaseti parJâmentoca tasvib edilmezse politikayı bırakacak Tahran,29 AP)Bugünkü toplantıda yapılmakta olan seçimlerde Meclis Başkanlığına hükümete muhalif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Ordu terfi listesi o-Bu yıl generaller arasında geniş ölçüde terfiler yapılacak Ankara 29 ANKA)Her sene 30 ağustosta ordumuz mensupları arasında yapılan terfi listelerinin hazırlıklarına baglan-[Devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Yeni bir "O z a I p„ faciası mı Ankara,29 Milliyet)Eski iktidar zamanında Mardin ve Siirt vilâyetlerinde Özalpta olduğu gibi işkence yapıldığı iddia edilmiş ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından açıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • A.Eden hasta o-İngiliz Dışişleri Bakanı ani olarak sarılığa tutuldu Londra.29 A-A-Bugün öğrenildiğine göre* sarılık has tâlığına tutulan Dışişleri Bakanı Eden bir ay kadar odasından çıkamayacaktır-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1952
  • Bayarın dünkü gezintileri cumhurbaşkanı Cclâl Bayar dün Emirgânda bir gezinti yapmış ve halkın sevgi tezahürleri ile karşılan m-5 tır Öğle ve akşam yemeklerini Emirgânda yiyen Cumhurbaşkanı Floryaya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • MAKALE m ikinci Mahmudil 1 II II un olumu İsmail Hami DANİŞMEND Bu gece,teceddüt tarihimizin e nbüyük şahsiyyetlerinden olan İkinci Mahmudıın öldüğü geceye tesadüf etmektedir.1839 senesi 30 Haziran 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • 30 7 Haziran şev.1952 127 i Pazartesi VAKİT VASATI EZANI Güneş 4.32 8.47 Öğle 12.17 4.33 İkindi 16.18 8.33 Akşam 19.45 12.00 Yatsı 21.48 2.03 İmsak 2.11 6.26 Hu.1/Haz.1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • KISA HABER LER İT Tekelin iktisadî devlet teşekkülü haline gelmesi için hazırlanan kanun tasarısı tamamlanmak üzeredir.Bu tasarının yakında Meclise sevkedilecegi sanılmaktadır.İT Son günlerde dış.piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Hangi içkiyi seversiniz?Viski.Cin.Votka?Bütün meşrubat emrinize amadedir-Hem.istediğiniz kadar içebilirsiniz.Şuraya buyurunuz-Deyip,alkol müptelâsını;mükemmel bir bar haline konmuş olan tedavi odasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı tsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 260.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • KONGRE it Mevlânekapı Gençlik Kulübünün yıllık kongresi dün saat 10 da Kulüp lokalinde yapılmıştır.fc Temmuz ayı içinde Londrada toplanacak olan Milletlerarası Diş Tababeti Kongresine memleketimizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Şehir Tiyatrosunun yeni rejisörü bugün ge iyor İstanbul Şehir Tiyatrosu baş rejisörlüğü için angaje edilmiş bulunan Viyanalc Rejisör Max Meinecke'den dün tiyatroya ûir telgraf gelmiş ve Napoliden hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Bir fabrikatör vergi kaçakçılığı suçn ile mahkemeye verildi Bir müddet evvel,Galatada Voyvoda caddesinde Bakalit fabrikası sahibi Andon Kasapoğlu adında zengin bir fabrikatör,Ma lıyeye olan gelir verg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Mahmut Morali için bir jübile hazırlanıyor Şehir Tiyatrosu Entendanı san'atkâr Mahmut Moralinin 35 inci san'at yıldönümü münasebetiyle Başbakan Adnan Menderesin himayesinde bir jübile hazırlanmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • POLİSTE Gedikpaşada oturan Vartaki adında yaşlı bir kadın pencere camını silerken kazaen sokağa düşmüş ve ağır surette yaralanmıştır.Yaralı hastahaneye kaldırılmıştır.İç Dr.Celâlettin Tarık'ın idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Gümrük ve Tekel Bakanı şehrimize geldi Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı dün Balıkesirden şehrimize gelmiştir.Bir hafta kadar îstanbulda kalacağı bildirilen Bakan incelemeler yapacak ve Tekel tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • İş ve İşçi Bulma Kurumunun yerinde bir teşebbüsü îş ve İşçi Bulma Kurumu,bu yıl şehrimizde gençlerin kabiliyet ve istidatlarını ölçerek ve kendilerine istikbalde seçecekleri meslek için tavsiyelerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Kadın hukukçuların yapacağı toplantı mkukçular konferan-Köşkünde yapılacak MiHatlerarası kadın I sı 5* temmuzda Şaie îki senede bir yapılan Millet lerarası Kadın Hukucular Konferansının bu yıl memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • HALKIN SESİ İzmir Belediyesinden ricalar İzmirde 1138 sokak 24 numarada oturan Asaf Hotallıoğlu ve yedi komşusu yazıyorlar.Sokağımızda altı aydanberi çöp sandığı yoktur.Bütün müracaatlarımıza rağmen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Yeni ışıklı ku le ler Seyrüseferin İslahı mevzuunda bazı yeni kararlar alındı Altıncı Şube Müdürlüğü şeh rin seyrüseferini ıslâh etmek üzere bazı yeni teşebbüslere geçmiş bulunmaktadır-İlk olarak traf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Şişli Çocuk Hastahanesinde inşa edilecek pavyonlar Şişli Çocuk hastahanesinde inşasına karar verilen cerrahî ve nisaî pavyonunun temeli dün saat 11 de törenle atılmıştır.Törende Sağlık Bakanı,Sağlık M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Öğretmen kampları yarın faaliyete geçiyor öğretmenler için muhtelif yellerde açılmasına karar verilen kamplar yarın sabahtan itibaren faaliyete geçecektir.Muallimler Birliği tarafından Göztepede,Öğret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • İstanbul sergisinde fakir çocuklar için parasız eğlence İstanbul Sergisinin açılış münasebetiyle şehrimize gelen ve bir müddettenberi gösteriler yapan Medrano Sirki perşembe günü saat 11 de Darülaceze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Trabzon yağlan Son günlerde şehrimize Trabzon ve civarından bol miktarda sadeyağ gelmektedir.Bunun neticesi olarak fiatlarda 25 ilâ 50 kuruş kadar bir ucuzluk kaydedilmiştir.Halen piyasada Trabzon yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Dış ticaret re i i m i Çarşamba günü ticaret Odasında mühim bir toplantı yapılacak Halen yürürlükte bulunan dış ticaret recimi kaıfırnamesinin tatbikatında karşılaşılan güçlükleri tesbit etmek üzere a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Bugün limanımıza bir turist kafilesi geliyor IJugün limanımıza İngiliz bandıralı Arcadcs gemisi ile bin kişilik bir turist grupu gelecektir.Misafirler şehrin tarihi yerlerini ve tabiî güzellikleri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • FIKRA Dersiz mevsimi başlarken Havaların dün nispeten sıcak olması sebebiyle istanbul halkının büyük bir kısım sayfiyelere ve plajlara koşmak mecburiyetini hissetti.Halbuki daha iki gün önce »obaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Erenköyde üniversiteliler sanatoryomu yapılıyor Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr-Ekrem Hayri Üstündağ,beraberinde Sağlık Müdürü olduğu halde şehrimizdeki incelemelerine devam etmekte,yapılan ve yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Millî Savunma Bakanlığının memnunluk uyandıran kadirşinaslığı Milli Savunma Bakanlığı son yıllarda muhtelif sebeplerle eraekliye ayrılan subaylara vazife esnasındaki muvaffakiyetlerinden bahseden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • VEFAT Konya îl Genel Meclisi üyesi,ejjftekli yargıç Nazım Buğra Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Ailesi efradına ve dostlarına baş sağlığı dileriz.28/6/952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1952
  • Unesconun Genel Kurul toplantısı şehrimizde yapılacak Yılda ilci defa toplanan Unesco Türkiye Millî Komitesi Genel Kurulu bu yılın ilk toplantısını Temmuz ayı içinde şehrimizde yapacaktır.Yönetim Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • Tekstil ve Örme sanayii işçilerinin toplantısı İstanbul Tekstil ve örme sanayii işçileri sendikası Eyüp şubesi yönetim kurulundan son günlerde muhtelif sebepler dolayısiyle yedi kişi istifa etmiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • 26 Nen var Franz bu gece neden böylesin?Erkek inliyerek,Sabanın omusunda duran kolunu indirdi:Dokunma,acıtıyorsun.Kadın titrek ellerle ceketini sıyırdı.Erkeğin omuz ve kolu kan içinde idk Bütün şüphel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Musikimiz Bir dergi Türk musikisini «irticaın kalesi» olarak ilân etti-Okuyanların elbette gözünden kaçmamıştır-Biz burada okumıyanlar hesabına tekrar edelim:Bu yazı baştan fcona kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • Siyasî icmal ıgiliz Mısır ihtilâfının halline doğru Amerika hükümetinin tavassutu üzerine İngiliz Mısır ihtilâfının halli için müzakerelere yeniden başlanacağı bildirilmektedir.Londrada bulunan Dışişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • 11 milyon esir Sovyetler ve peyklerindeki esirlerin sayısı açıklandı_Nev-York,29 Nafen)Birleşmiş Milletler teşkilâtının hususi komitelerinden birine verilen raporda,Rusyanın ve peyklerinin esir kampla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • Rizenin bir köyünde tarihi küpler bulundu Rize,29 T-H-A-Pazar ilçesinin Avramit köyünde köylüler çift sürdükleri sırada,büyük bir küpe tesadüf etmişler,o sahada yaptıkları haf riyac neticesinde aynı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • 29 AĞUSTOS keşidesinde BİR EV bedeli)BİR Otomobil bedeli)Buz Dolabı ve Çeşitli Para İkramiyeleri vardır.Hemen 100 LİRALIK BİR HESAP AÇTIRINIZ AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER A M E R I K A Havai adasındaki Kilauea yanardağı,12 saat zarfında ikinci defa olmak üzere indifa etmiştir.Yanardağın kraterinden mu-'azzam lâv dalgaları ve kesif bir duman çıkmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • Havuzlarımızda inşa edilecek motor ve gemiler Denizcilik Bankası idare meclisi idareye ait havuz ve fabrikalarda gemi inşasına karar ver mistir.Bu hususta gereken hazırlıklara,başlanmıştır.İlk olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • "Emniyet kordonu,Sovyetler Doğu ve Batı Almanya hududunda beş kilometre genişliğinde kordon tesis ettiler Berlin,29 Nafen)Sovyetler,Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında beş kilometre genişliğinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • İtalyan homünistleri de yola geliyorlar Londra 29 Nafen)News Chronicle gazetesinin Roma muhabirinin bildirdiğine göre,İtalyan Komünist Partisi» Fransız Komünist Partisi gibi siyasetini değiştirme yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • Komünistler kilise sşyanına el koyacak Roma,29 Nafen)Buraya gelen haberlere göre.Çek komünistleri bütün kiliselere birer tamim göndererek,ellerinde ne kadar altın,gümüş ve platin varsa bunları derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • Gümrük ve Tekel Bakanlığının yeni bir tamimi Gümrük ve Tekel Bakanlığı gümrük teşkilâtına yabancılara karşı yapılacak muamele hakkında bir tamim göndererek sarih bir mbar veya kuvvetli birj şüphe olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • Avrupa ye Amerikaya gönderilecek talebeler Millî Eğitim Bakanlığı bu yıl Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü hesabına Avrupa ve Amerikaya on talebe göndermeğe karar vermiştir.Bu on talebeden yedisi maden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • Ingilterede yakalanan Rus casus şebekesi Casus teşkilâtının atom çalışmaları hakkında malûmat topladığı anlaşıldı Londra,29 Nafen)İngiliz I Normal olarak Rus elçiligingizli istihbarat teşkilâtı,îngil-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • I İKTİBAS Ali Han 17 yaşında bir daktiloya gönül verdi Ritadan ayrıldıktan sonra dedikodulu aşk maceralarına devam eden Ali Hanın İtalyan dilberiyle evleneceği sanılıyor Masal devirlerinde şehzadeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • İ2& ĞÖRB Namus düşmanları Beş altı yaşındaki çocukları zorla kirleten,tenha yerlerde rastgeldikleri kadın kıra bıçak ve tabanca ile teh dit ederek tecavüzde bulunan,geceleri sokaklarda dişi avcılığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1952
  • 30 Yıllık memurlar 13 temmuzda yaş haddine uğrayan memurlar tekaüde sevk edilecek Ankara 29 ANKA)Yaş haddini dolduracak memurların emekliye ayrılmaları Memurin Kanununa göre 13 temmuzdadır.Bütün Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.06.1952
  • Cumhurbaşkanı Celâl Baya r dün Emirgâna gitmiş ve öğle yemeğini Emirgâtı korusunda yemiştir.2 Şehrimiz sosyetesine mensup bir ailenin kızı bu kedi yü/ündcn nişanlısından olmuştur.Bu sosyetik aile kızk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1952
  • Tarihteki ağalar tegallübü Yusuf Paşa kaldırıvermişti Meydan ağaları namını alan Yeniçeri ve sipahi zorbaları,Padişahın bizzat eşkiya tenkiline gitmesini istiyorlar,âdeta kudretini tazvik ediyorlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1952
  • Artist ajanı John Rave tarafından meşhur edilen Shelley Blssinger nâh Chicagolu genç kn şimdi Mejro Mayer Film Şirketi hesabına «Queen and I'ivate Korsan ve Kralic.adlı bir film çevirmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.06.1952
  • Dün akşama kadar süren kongre sonunda Fenerbahçenin yeni idare heyeti seçildi Fenerbahçe kulübünün senelik kongresi dün saat 10 da Kadıköydeki kulüp lokalinde yapılmıştır.261 azanın iştirak ötmesi lâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1952
  • TRANSFER haberleri ADALET İzmir Karagücünden kaleci Erdoğan'la ilgilenmektedir-Bu genç kaleci amatör millî takımına çağrılmıştı-Erdoğan'ın önümüzdeki sezonda Adalet takımı kalesini koruyacağı söylenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1952
  • Fransa turu bisiklet yarışı başladı Roubaix 29 AP)Her sene yapılan ve memlekette büyük bir heyecanla takip edilen Fransa Bisitlet Turu yarışları bugün başlamıştır.Bu seneki müsabakalara 113 bisikletçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1952
  • Şükrü Vefa kulübünü emi veriyor?Eski Yeşil Beyazlı kaleci tazminat veya kulüpten ilgisinin kesilmesini istiyor Vefanın kalecisi Şükrü Er-f soy birkaç aydanberi vatani vazifesini yapmak üzere Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1952
  • Çift erkeklerde yakında Belgıatla gidecek olan ve tatilini geçirmek üzere şehrimizde bulunan faynıetli harici)ecimiz ve tenisçimiz Şefik Fenmen Çal ene kupası tenis maçları dün sona erdi Birinci olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1952
  • Yunan Millî Takımının hazırlıkları Olimpiyat oyunlarına hazırlanmakta olan Yunan millî futbol takımı Avusturya şampiyonu Rapid ile üç antrenman maçı yapacak ve Yunan futbol takımının kadrosu bu maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1952
  • Helsinki'ye gidecek Yugoslav sporcuları Geçen olimpiyat oyunlarında Yugoslav millî futbol takımı finale kadar yükselmiş ve ikinci olmuştu.Yugoslavlar bu defa takımlarının aynı başarıyı göstereceklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1952
  • Milliyet Helsinki Olimpiyatlarında Mukavemet koşularında Şimalli atletler üstünlük gösteriyorlar 10000 Metre:Dünya rekoru:V.Heino Finlandiya)29.35.4 1944)Olimpiyat rekoru:J.Kosocinski Polonya)30.11.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1952
  • Riode Janeiro muhteliti Sao-Paulo ile 1-1 berabere Brezilyanın altı büyük şehrinin iştirak ettiği kupa maçları geniş bir alâka topladı Brezilyanın 6 büyük şehri arasında yapılan kupa maçlarının finali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1952
  • 1952 yılı Türkiye boks birincilikleri Ankara,29 ANKA)îki günden beri devam eden 1952 yılı Türkiye boks birincilikleri bugün yapılan karşılaşmalar dan sonra sona ermiştir-Derece alan boksörler şunlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1952
  • Dün yapılan Gül atletizm yarış m Dün Fenerbahçe Stadında İÜ ve IV katagorilerde yapılan atletizm müsabakalariyle Gül Kupası atletizm müsabakaları sona ermiştir-Teknik neticeler şunlardır;1500 metre II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.06.1952
  • 26 Böğrüme saplanan sancıyı,nefes alamıyordum be.ayak ta nasıl durduğumu sen gel de bir bana sor-Ne zaman be.Kaim kafalığın üstünde yine be emmi.ne zaman olacak ''yani.güreş Birasında-Demek onun için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1952
  • Okuyucularımıza Her ayın son pazarında bulmacalarımız hediyeli olacaktır.Rağbet gördüğü hem hediye kalitesi yükseltilecek,hem de sık sık tekrarlanacaktır.Dünkü bulmacamızı doğ-I nı halledenler arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1952
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 H 4 5 1 6 H 7 8 ¦i 9!10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Roman minyatürü;İlgi 2 Lâhza;Bembeyazdır;Devletin bir No.lısı 3 Şehir Mektupları müellifinin ikinci adı;Tersi bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1952
  • QXOOS?V& fâm=&2£fö& Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 25 Çingenelerin Kervaniyle Çintina bir kelebek gibi uçup uzaklara gitmişti Ben her ne kadar aldırış etmek istemedimse de Çintina'mn yalvarışlarına taha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Konstalanetz orkestrasından karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği PI.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu-ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi vat aklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gelecekler 6.25 Erzurum 8.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif' Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1952
  • mmu m hotanlari Valide Sultan Padişaha güzel bir dilber daha hazırlatmak için faaliyete geçti 26 Bre ben yapamaz mıyım?Hem bu iş o kadar mühim iş midir!Görüyorsun ki masal dinliyorum,beni niçin rahats
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1952
  • Van ili Daimi Komisyon Başkanlığından:inşaat mahalli Kesil tutarı Geçici teminat Eksiltme Lira Kr.Lira Kr-Tarihi Gün Saati Başkale Elbis 22824-89 1711-87 10/7/952 perşembe 10 Çatak Narh 22481-22 16860
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • Ordu terfi listesi [Baş tarafı 1 incide] mıştır.Orduda «Haziran Şûrası» diye adlandırılan yüksek ordu mensupları toplantıları baslamıştır.Terfie lâyık görülen subayların ilk listesi gözden geçirilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • Köylü Partisi [Baş tarafı 1 incide] iirterek.il müteşebbis heyetini takdim etmiştir-Heyet söyle teşekkül etmiştir:Başkan avukat Ali Nevruz Tuirsavul,Muhtar Yazı,Cemslettin Bükey,Cemal Bardakçı.Esat Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • Zannedersem bu akşam lokantanızı tahri için gelecek.Nereden biliyorsunuz?Kat'î olarak 'söylemiyorum-Tony'de konuşuyorlardı.Öyle bir şey kulağıma çalındı.Beyaz elbiseli zat lavaboya girdi-helalara doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • A.Eden hasta [Baş tarafı 1 incide] Gecen cuma günü üçlü konferans sırasında Eden ilk defa olarak rahatsızlığını hissetmiştir-Cumartesi günü ateşi devam ettiğinden çağrılan mütehassıs doktor George Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • Finlandiya güzeli kraliçeliği kazandı [Baş tarafı 1 incide] letc mensup Güzellik Kraliçeleri iştirak etmişlerdir-10 kişiden müteşekkil olan jüri heyeti Dünya Güzellik Kraliçesini tesbit için 4 saat ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • Bir mareşal meydan okuyor [Başmakaleden devam] almış bir asker tarafından yapılmamış,meselâ de Gaule gibi kenara atıbmş bir zatın şahsi düşüncesi olarak ileri sürülmüş olsaydı o kadar üzerinde durulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • Kral Tallal feragat etmeyecek Ürdün Meclisi Kralın oğlu lehine tahttan feragat etmesini müzakere etti Amman 29 ANKA)Bugün öğleden önce uçakla Mafrag hava alanına ulaşan Ürdün Başbakanı Tevfik Abülhüda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • Sovyetlere verilecek cevabî nota o Dean Acheson dün Bcrlinde bir basın toplantısı yaptı Berlin,29 AP)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson bugün burada,Batılı müttefiklerin Moskovaya verecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • Korede kara ve hava savaşlara şiddetlendi Kuzey Koreliler Chorvon kesiminde bir taarruz teşebbüsünde bulundular Tokyo,29 Nafen)Korede havada olduğu kadar karada da çarpışmaların şiddetlenmekte olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • Subayların topyekun nakilleri doğru değil Ankara 29 Milliyet)Bu-ı gün çıkan gazetelerin bir kısmı Ankara,İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde oturan subayların topyekun diğer vilâyetlere tâyin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • Amerikan Büyük Elçisi Ankarada Ankara,29 ANKA)Bir aydan beri mezunen îtalvada bulunan ve bu arada Atlantik Orduları yeni Başkomutanı General Ridgway ile de görüşen Amerikanın Ankara Büyükelçisi McGhee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • İran siyasî bir buhran aref esinde [Baş tarafı 1 incide] tamamen çekileceğini bildirmiştir.Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Baher Kâzımî'nin İran'ın Parir Büyükelçiliğine tayin edildiği haberi teyit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • Mısır Başbakanı [Baş tarafı 1 incide] ıı Paşayı tâyin etmiş oldu ğunu bildirmiştir-Hüseyin Sırrı Paşa da istifa eden eski Başbakan Hilâli Paşa gibi bağırj&ızdır-80 yaşında olan Sırrı Paşa şimdiye kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • [Bas tarafı 1 incide] f.Dediler mi bizim usulümüzdü,derhal dört beş günlük ihtiyaca kâfi gelecek dolu bir bavulla vapura girerdik.Çünkü Boğaz gezintisinin sonu ne olacak?Nereye gidilecek?Bunu,kimse bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • 10 Milyar Dolarlık tahsisat o-Temsilciler meclisi yardım,askerî üs ve atom çalışmaları için 10 milyon dolar ayrılmasını kabul etti Washington 29 A.A.Temsilciler Meclisi dünkü toplantısında yabancı mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya arasında pakt [Baş tarafı 1 incide] Başbakanı Adnan Menderes başlıca rolü ifa etmektedir.GÖRÜŞMELER BAŞLADI Londra 29 ANKA)Observer gazetesi siyasî yazan,bugün yazdığı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1952
  • C.H.P.nin güvercinli toplantısı [Baş tarafı 1 incide] na akm eden hayli kalabalık bir halk kütlesi için eşi görülmemiş bir eğlence teşkil eden bu toplantıda ilk olarak parti Sarıyer ilçe başkanı Oğuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • Ut.Lv.Amirliğinden verJen Askerî kıijat ilan arı Kapalı zaıfla 90 ten galvanizli demir tel satın alınacaktır-İhalesi 21-7 952 pazartesi günü saat 15 de Ankara MSB-2 No h Sa-Al Koda yapılacaktır» Kilos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • Röntgen filmi satın alınacakt Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1 Devlet hastahanelerinin 1952 yılı ihtiyacı için muhteli!eb'atta 1500 düzüne röntgen filmi kapalı zarf usulü ile satın alına,çaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • Muayyen zamanlardaki ftf'sli^ilkcİrı&İ r-kininli GRİPİN başan ile kullanılır.GRİPİN,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder,romatizma ve siyatik tedavisinde faydalıdır.KİNİNLİ 0*5.4 saat ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • DOKTOR HATİCE EKREN iç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat.10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hâsta kabul eder.İstanbul Divanyohı No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • as ABONE ŞERAÎTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN Fİ ATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.Lj 7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • MİTHAT PAŞA İKRAMİYESİ 2 5 0 0 0 10 0 0 0 1 O ADET 10 0 0 lOADET 500 Liralık Para ikramiyeleri ve Ayrıca bütün ekipmanlariyle BİR TRAKTÖR Bu çekilişe katılmak için sizde 2 TEMMUZ 1952 AKŞAMINA KADAR 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • ıTürkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi İstanbul Bürosundan:Büromuzun Bahçekapjdaki Ticaret hanında «Taşhan» bulunan servislerinin 30/6,952 tarihine rasthyan pazartesi sabahından itibaren Yeni Posta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • flW il Kıılo javaş avaş inşa ediliyor Dünyanın en garip olayları Fincan kule inşaatı Aslen bir Alman olan Rudi Horn adında bir Alman,Londrada Bertram sirkinde aklın almıyacağı hareketler yapmaktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • Bolu İli Daimî Komisyonundan 1 Abant gölü kenarında bulunan ve özel idareye devrolunan orman evi ile 2 adet bina otel.lokanta ve gazino olarak kullanılmak şartile tesisleriyle birlikte yıllık 3000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Kefken adar la bir barınak inşası birim fiat ve teklif alması esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur-1—Tahmin edilen keşif beieli 1-800000 lira geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • Sivas İli Daimî Komisyonu Başkanlığından:Aşağıda yazılı iki köprünün inşaatı açık eksiltmeye konulmuşturihaleleri 17/Temmuz/1952 perşembe günü saat 15 de komisyonumuzda ayrı ayrı yapılacaktır-İhaleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • Türkiye Turizmi Kurumu Gezileri!BOĞAZİÇİ!gezisi 5 T.L.5 Temmuz Cumartesi Kiiçüksıı Kasrı Anadoluhisarı Amcazade Hüseyin paşa yalısı Kanlıca kahvesi Karaköyden saat 15-30 da motörle hareket e~dilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • İzmit Belediye Başkanlığından:1 izmit şehrinin merkezinde ve en mutena yerinde voi senelerden beri otel ve gazino olarak işletilmekte bulunan ah* şap otel ve gazino binası yerinde önü deniz ve rıhtım,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.06.1952
  • Millî Eğitim Bakanlığından:1—Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü hesabına,1952 1953 ders yılında 1416 sayılı kanun uyarınca.Avrupa ve Amerika'ya 10 öğrenci gönderilecektir-2—Jeoloji doktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8