Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.06.1952
  • Atatürkün milletimize bir emaneti ajestc Pol ile Majeste Frederikanın memleketimizi ziyaretleri iki memleket arasindaki dostluk münasebetlerinin bir kader birliği devrine girmesini temin yolunda karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1952
  • İstanbul dün tarihî bir gün yaşadı Yunan Kral ve Kraliçesi Celâl Bayarla birlikte şehrimizi şereflendirdiler Dün büfün İstanbul aziz misafirlerimizi ve Cumhurbaşkanımız Bayan içten gelen coşkun sevgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1952
  • Petrol ihtilâf i büyüyor\İngiltere handan Petrol alan iiaiya hükümetini protesto etti t Roma 13 AP)İngiliz-lerin ihtarlarına rağmen 15 bin ton ka'daı İran petrolü s bugün İran limanlarından jı yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1952
  • Kral Tallal,Kraliçeden ayrı olarak yaşıyacak Kral Ürdüne döndüğü takdirde hükümet tanafıncjan ^tedavi ettirilecek Kral Ta Ihıl tahta çıktığı gün saraya girerken Amman,13 A.A.Bugün burada güvenilir kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1952
  • Fikir işçileri Kanunu dün kabul edildi Dün müzakere edilen tasarı üzerinde hiç bir tâdil teklifi yapılmadan kanunlaştı Ankara 13 Milliyet)Büyük gına kadro ilâvesine ait kanun Millet Meclisi bugün Muhl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1952
  • Hububat fiatları ilân edildi Yeni fiatlar yarından itibaren yürürlüğe girecek Ankara 13 Milliyet)195!yılı hububat ahm ve satım fiat lanna ait koordinasyon heyet kararı Bakanlar Kurulunun ta» dikından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1952
  • Milyonluk yolsuzluk Şehir meclisi Ali Çekicin iddiasını riyasetten soruyor îl Genel Meclisi,dün saat 15.3C da toplanarak haziran devresi çalışmalarına devam etmiştir.Geçen celseye ait tutanak özeti-De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1952
  • Şiriasi Devrim dün vefat etti Ankara.13 Milliyet)Sabık Adalet Bakanlarından ve CHP milletvekillerinden Ş nasi Devrim bu gece saat 20 de bir kalb krizi neticesinde ölmüştür Merhuma Tanrıdan rahmet dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1952
  • ¦f/tki&'tHtfaHl» Bugün şehrî:vıl7.hava;sabahleyin az bulutlu,öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.vh j wtm\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1952
  • Mustafa Kemal Paşanın Mecliste lâiklik dersi Birinci Mecliste bir hoca efendi "lâiklik ne demektir?diye sorarken Atatürk elini masaya vurarak bağırmıştı:"Adam olmak demektir hocam;adam olmak!12 Atatür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • yr^^ MAKALE n Siy asa ismail Hami DANİŞMEND Fransızlar parlak potlara Perle İnci)derler:Bir iki gün evvel okuduğum siyasî bir makale bana işte bu tabiri hatırlattı.Makalenin muktedir muharriri Kızılde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Denizcilik Bankasında fazla çalışan memurlar Denizcilik Bankası işletmeleine ait bir kısım memurların jünde 17 saat çalışmış olmaları fe bir kısım memurların da 14 ıydır primlerini alamamaları söylent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Sakız Valisi Gökaya bir teşekkür mektubu gönderdi Geçenlerde şehrimizi ziyaret 9den Sakız Valisinin başkanlığında Sakız Belediye Reisi ve Meclis Başkanı ile Doktor,Avukat,Tüccar,Muharrir ve Mualimlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Hie 14 Haziran 1952 Cumartesi Bu.1 Haz.1368 VAKİT VASATI EZANI Güneş 428 8.46 öğle 12.14 4.32 İkindi 16.15 8.33 Akşam 19.42 12.00 Yata 21.45 2.03 İmsak 2.08 628
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • KISA HABERLER fc Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi i^ıilma Kurumu istanbul Şubesi muhtelif ihtisas şubelerine ait 00 işçiye ihtiyacı olduğunu bildirmiştir.Ayrıca bir de su mühendisi istemektedir.¦fa Bayram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • POL İSTE İç Fatma Yeşilyurt adında f ir kadın savcılığa müracaat ederek Rasim adında,Gureba Hastahanesinde ölen kocasının,Hüseyin isimli biri tarafından tehdit edildiğini ve ölümün bu yüzden olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Dün küstahlık eden iki kişi tevkif edildi Fatihte oturan Sezai Oğuz adında biri Fatih Parkında Devlet Başkanı ile dün şehrimize gelen Yunan Kral ve Kraliçesi aleyhinde bazı uygunsuz konuşmalarda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Resmî malûmata göre Amerikada bir milyondan fazla Beyaz Rus vardır-Fakat Rus soyundan gelme Amerikalıların,hele Rus kültürüne temessül ettikten sonra bir Rus olarak Amerikaya yerleşmiş olanların,sayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • HALKIN SESİ İlk okullar 9 sene olursa Bir «Talebe Babası» imzasile aldığımız mektupta deniyor ki:İlk okulların altı sene olacağı hakkında bazı haberler okudum.Geçen sene de liselere bir sınıf ilâve ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Beyoğlunda büyük bir kumarhane basıldı Suçüstü yakalanan 21 tanınmış kumarbaz dün adliyeye teslim edildi Evvelki gece saat 24 ten son-ı ra Beyoğlunda günlerdenberi tarassut altında bulundurulan bir ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Kayalıklara oturan Göztepe vapuru henüz kurtarılamadı Bütün çalışmalara rağmen Suadlye ile Caddebostan arasındaki kayalıklara oturduğunu bildirdiğimiz Göztepe vapuru hâlâ kurtarılamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Yarın Sedat Oksalın ikinci ölüm yıldönümü Yarın,öğretmen ve muharrir Sedat Oksal'm ikinci ölüm yıldönümüdür-Bu münasebetle yakınları ve dostları yarın merhumun Beylerbeyi Küplüce'deki kabrini ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Kendisine müteahhit süsü veren bir dolandırıcı yakalandı Kendisine müteahhit süsü veren Kâzım Özmen adında biri dün sabah Galatada demir ticareti yapan Avni Demir ve ortağı ismet Oğan'ın dükkânına gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Belediye İktisat Müdürlüğüne M.Ali Gökberk tâyin edildi Eski gazeteci arkadaşlarımızdan Orman Neşriyat Müdürü M.Ali Gökberk,münhal bulunan Belediye İktisat Müdürlüğüne tayin edilmiştir.İktisadî,içtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Anafarta Vapuru Tamirden henüz çıkan gemi dün çıktığı yeni seferde tekrar bozuldu Bir müddet evvel Karadenizden dönerken Amasra önlerinde karaya oturan ve İmroz tahlisiye gemisi tarafından kurtarılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • C.H.P.İlçe başkanları bir toplantı yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi İl idare kurulunun ilçe başkanları arasında tertip ettiği toplantı önümüzdeki salı günü yapılacaktır.JÜçe başkanlarına gönderilen dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Beyaz zehir kaçakçılığı O-ilgililer bununla muvazi olarak dolar kaçakçılığı mevzuunu da ele aldılar Emniyet Müdürlüğü beyaz zehir kaçakçılarına karşı açılan mücadeleye hız verilmiş ve ÜU kısımda çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Sabotaj bayramı için hazırlıklara başlandı Denizcilik Bankası 1 Temmuz 1952 Kabotaj Bayramı hazırlıklarına başlamıştır.Diğer senelerde de kutlandığı gibi bayrama donanma da iştirak edecek,muhtelif den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • m şicdiği bir hatânın Itıtr-U şılığı olarak,mahkûm edildiği kısa hapis mudile-j tini geçirmek için Sultanah-met Cezaevine gönderilen bir tanıdığımı ziyarete git-i m ıs ı im.S Yamnda kimlerin bulun-duğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangi İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış Kapanış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80;0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1952
  • BALO D.P.Beşiktaş İlçesi tarafından bayramın ikinci gecesi Lido Otelinde bir balo verilecektir.Şimdiden hazırlıklarına başlanan piyango ve sürprizlerle zenginleştirilen baloda bir de Venedik gecesi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • 12 Barbara,benim sessizliğime cevap,biraz sessiz kalmağa uğraş tıktan sonra,içinden taşan gevezeliğini tatmin etmek için,ye* ni bir hikâyeye,yeni bir macera ya başlıyor.Barbaranın yardımı ile,yavaş,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • Keçi ve manda etleri Gazetelerde bir haber okuduk.Belediye İktisat Müdür lüğü bazı kasapların keçi ve mamla etlerini koyun ve dana diye sattıklarını tesbit etmiş!Fakat mevzuat eksikliği yüzünden bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • Şaziye Moral Ankarada bir kaza geçirdi Ankara,13 T.H.A.Şehrimizde temsiller vermekte olan İstanbul Şehir Tiyatrosu shn'atkârlarında Şaziye Moral,kiumakta olduğu otelin merdivenlerinden yuvarlanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • Kriminoloji Kongresi Konferansta Îngilterede taç giyme merasiminde yapılması muhtemel hırsızlıklar görüşülecek Stokholm,13 Nafen)Dünyada cinayetler,vergi kaçakçılığı,dolandırıcılık meselelerini yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • VARİL IÇÎNDE CAN VERDİ İzmir,13 T.H.A.Bornovada oturan Sevgi Gülle adlı iki yaşında bi rkız çocuğu,annesi Hayriye ile misafirliğe gittiği bir evin bahçesinde oynarken içi su ile dolu bulunan bir varil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • Manşı geçmek için Ingiltereye giden Mısırlı yüzücüler Kahire.13 Nafen)Temmuz ayında Manş denizini yüzerek geçme müsabakalarına iştirak etmek maksadiyle 5 Mısırlı yüzücü 20 haziranda Mısırdan Ingiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • Brezilyada 48 saat devam eden deprem Buenos Aires.13 A-A)48 saat süren fasılalı zelzeleden sonra San Guan'm Andean eyaletinde binlerce aile,askerî makamlar tarafından temin edilen çadırlarda barın mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • Fındık rekoltesi îstihaal bölgelerinden gelen haberlere ve tecrübeli müstahsillerin ifadelerine göre bu yıl Karadeniz bölgesinde fındık rekoltesi geçen seneye nazaran oldukça noksan olacaktır.Bu yüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • Batı ve Doğu Almanya arasındaki ihtilâf Batılı devletler Ru nota hususunda müz Londra,13 Nafen)Almanya meselesi etrafında Sovyet Rusyaya verilecek cevabı hazırlamak için Londra,Paris ve Vaşington aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • Fransada emniyet tedbirleri_Komünistlerin son faaliyeti dolayısiyle emniyet teşkilâtında aziller ve tâyinler yapıldı Paris,13 AP)Paris Polis Müdürü Jean Baylot.20 polis memurunun vazifesine nihayet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • Kocasını öldüren kadın 4 sene hapis yatacak Bir müddet önce Mecidiyeköyünde bir cinayet işlenmiş ve Necla Koyuncu adında 17 yaşında bir kadın kocası vatman Osmam bıçakla öldürmüştü.Bu cinayet hâdisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • İtalyanlar bizden mühim miktarda pamuk alacaklar Pamuk mubayaa etmek üzere bir müddetten beri memleketimizde bulunan İtalyan ticaret heyeti dün Ankaraya gitmiştir.Bundan evvel de memleketimize gelerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • Son komünist propagandaları münasebetiyle Siyasî propagandalarında yalnız;yalana istinat etmek Moskovalım ötedenberi takip ettiği bir usuldür.Fakat son zamanlarda bunu cidden ileri götürmekte,kendi re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER YEMEN Suudî Arabistanda Riad şehrinde muazzam bir cami inşa edilmiştir.Bir sanat eseri olan bu camiye hoparlörler yerleştirilmiş,modern ışık ve hava tertibatı tesis edilmiştir.AME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • Koje kampı temizleniyor 80 bine yakın âsi komünist esirin mukavemet güçleri kırıldı Koje adası.13 vAP)Bugün gazetecilere beyanatta bulunan Tuğgeneral Haydon Boatner,Koje adası kamplarında şimdiye kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Yaran söziyle.y/Tarık BUĞRA Kötü yazarlar,haksız şöhret ler her devrin baş belâsı olmuş.Her san'at kârda bu baş belâlarına karşı şöyle veya böyle,fakat muhakkak tepki var.Buna sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • İKTİBAS Devlet goz bebeklerinde saklanan sır Churchiirin bak şiarı yumuşak,fakat mütelıakkimdir-Churchillin miitehakkim,Molotof'un yalancı,Gromiko'nun sakin,Byrnes'ün sessiz,Bevin'ın mücadeleci oldukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1952
  • İş ve fşci Bulma Kurumunun açacağı kurslar iş ve işçi Bulma Kurumu teşkilatındaki yeni değişiklik dolayısiyle,kurum memurlarını ye tiştirmek için kurslar açmağa karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.06.1952
  • Cumhurbaşkanı Celâl Ba-I yarla birlikte dün şehrimizi şereflendiren Elen hükümdarı Haydarpaşa garında Majeste Kral,askerî kıt'ayı avlanılıyor,f^ Celâl Bayarla kıymetli mi-safirlerinin rükübuna tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1952
  • Eşarp-bikini mayo giymekle şöhret kazanan Jeane Wiiliams adında bir revü artisti United Artist Film Stüdyosu tarafından angaje edilmiştir.Jeane Willtamsın vUcut ölçüsü ideal kadın tipine tamamen uymak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1952
  • Sancak-ı Şerif ve sancaklar nasıldı ve nasıl kullanıldı Liv-î Resulûlfâh,siyah renkli idi:Altın göndere çekilirdi.Osmanlılar,Samı aldıktan sonra bu sancağın maneviyatından istiane etmeyi ihmal eylemem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.06.1952
  • Bugiin Ankarada israilli atletlerinde iştirak edeceği ikinci olimpiyat denemesi olan nkara atletizm bayramı başlıyor Memleketimizin en güzide atletlerinin iştirak edeceği müsabakaların çok heyecanlı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.06.1952
  • SAYFA:4 MİLLÎYE* 14 HAZİRAN 1952 mm Padişah,elini cebine saldırdı bir kese altın çıkararak teker teker balıklara attı 12 Kara Mustafa Paşa ile Valide yine elbirliği yaptılar;Ibraaimi Gürcü kıziyle hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • Kral TalalI [Bas taraf11 incide!riyle büyük merasimle karşılanacaktır.Tallâl,ya kendi sarayında,yahut da hükümet tarafından başşehir dışında hazırlanacak olan bir köşkte oturacak vb tedavi altında bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • Milyonluk yolsuzluk [Baş tarafı 1 incide] nin okunmasını müteakip başkanlığa verilen takrirler dinlenmiştir.Şehrimizde yapılacak büyük imar hareketleriyle ilgili olarak bir imar komisyonu kurulmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • Hububat Hatları [Baş tarafı 1 incide!Bu karara göre yeni hububat alım fiatları geçen yılın primli "baş fiatlanna buğdayda kiloda 1,20 ve diğer hububatta 2 kuruş ilâvesiyle şu suretle tesbit olunmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • Türk Yunan komisyonunun çalışmaları Komisyon tam bir anlaşma ile mesaisini tamamladı Ankara,13 T.H.A.Türk-Yunan Muhtelit Komisyonu çalışmaları hakkında Türk Delegasyonu Başkam Büyükelçi Cemal Hüsnü Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • Muhafızları geldi beni kollarımdan tuttular,beraber salonları geçtik,dış kapının önün de son talimatı onlardan aldım-Bir daha buralarda görülüraem öldürülmemin mukadder olduğunu öğrendim-Otomobilime b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • Fikir işçileri kanunu [Baş tarafı 1 incidel rı ile NATO teşkilâtı nezdinde bir temsilcilik ihdası imkân dahiline girmiştir.Müeakıben fikir işçileri kanun tasarısının öncelik ve ivedi-1 likle müzakeres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • Ordumuza 25 tepkili tayyare veriliyor Tayyareleri hamil uçak gemisi memle ketimize gelmek üzere yola çıktı Brindizi 13 AP)Türkiye,Yunanistan ve Italyaya verilmek üzere 44 Amerikan yapısı F 84 tipinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] lerin veyahut bu sevgiye ehemmiyet vermiyenlerin başlarına gelen belâları yakın tarihimiz bize pekâlâ gösterdi-Atatüriç samimi bir itimad.içten ve candan gelen bir sevgiye dayanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • Petrol ihtilâfı büyüyor [Baş tarafı 1 incide] re ve Norveçe gönedrilmektedir.Bilindiği gibi Anglo îranian Petrol Kumpanyası,Iran petrollerini satın alacaklara karşı hukukî takibata girişeceğini ilân e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • istanbul dün tarihî bir gün yaşadı [Baş tarafı 1 incide] den inen Majeste Kral ve Kraliçe ile Cumhurbaşkanımız Bayar garda,istanbul milletvekilleri.*Bn-Gökay.İstanbul t niversitesi ve Teknik Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • Atatürkün milletimize bir emaneti l Başmakaleden devam] j ki Kral ve Kraliçe,kader birliğini sağlamağa geldikleri insanları ve artık Atlantik Paktının savunma haritası içine alınmış olan toprakları ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • tamirde pamuk «atışları İzmir 18 A.A.Pamuk satıhları borsada sakin bir seyir takip etmekte olmasına rağmen alakalılar,efratlarımız dünya fiatları seviyesini muhafaza ettiğinden pamuklarımız daima ihra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • Geçen sene Hac'da ölenlerin eşyası «atılacak Ankara,13 THA-Geçen sene memleketimizden hacca gidenlerden yolda ölenlerin eşyaları memleketimize gönderilmiş bulunmaktadır^ 800 kaleme yakın olan bu eşyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.06.1952
  • Iâchenstein Prensliğinin menfaatlerini İsviçre koruyacak Bonn,13 THA.Dpa)A)man devleti nezdindeki isviçre sefareti an'ane mucibince bundan böyle de Linhtenstein Prensliğinin menfaatlerini korumağı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.06.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye kontran iş 1 Samsun Su İşleri 8 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Erbaa ovası sulaması 1 inci kısım inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.06.1952
  • Kaliforniya Üniversitesindeki muazzam "atom ezicisi,atom araştırmalarına önayak olacak Kaliforniya Üniversitesinde inşa edilmekte olan muazzam «Atom-Ezîcisi»,Taksim meydanı genişliğindeki bir binayı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.06.1952
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI.ı .Jk NJ Baş,diş,adale,sinir ağrılarına karşı son derece faydalıdır.0 Romatizma ve lumbago ağrı» larını teskin eden.Süratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir.Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.06.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—Şehrin muhtelif yerlerinde yaptırılacak ÜÇ aded küçük tip umumî hela kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Muhammen bedeli 32-567)lira 70)kuruştur* 3 Teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.06.1952
  • istanbul İkinci İcra Memurlu ğundan:951/567 Bir borçtan dolayı mahcuz 6lup paraya çevrilmesine karar verilen mavi zemin üzerine İsparta seccadesi 2 İsparta seccadesi yine bir İsparta halikı,on top kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.06.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Mahmutpaşa hamamı kiraya verilecek Mahmutpaşada yeni 2G-26/1 No-lu ve hudutları şartnamesinde yazılı Mahmuupasa hamamı yıllık 1350 lira kira bedeli üzerinden 5020 sayılı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.06.1952
  • İNŞAAT İLÂNI T.C.Ziraat Bankası Çene!Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iğ:Aşağıda isimleri yazıl:şube ve ajans lojmanlı hizmet binaları yapılarıdır* Şube ve ajj ıns Balıkesir şube
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.06.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları 5 ton Sadeyağ kapalı zarfla 21/6/952 cumartesi günü saat 11.30 da İzmir Yurtiçi Kışla A».Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 550 kuruş olup geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.06.1952
  • İstanbul Sergisinden 21/6/952 açılması mukarrer istanbul Sergisinin Radyo Spikerliği Ferdi Tayfur ve Aziz Basmacı skeç grubuna verilmiştir-I Sergi radyosunda reklâm neşriyatı eğlenceli» neşeli,renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8