Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • Sovyet notasına cevap Üçler cevabî notanın anı hatları n/c rinde anlaşma ya vardılar Paris,28 A.A.Bugün burada toplanan üç Dışişlevi Bakanı,Sovyet Rusyanm,Almanyanın birleştirilmesi hakkındaki notasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • Bu sayımızda Günün Meseleleri yazısını Süheyl UNVER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • C.II.P.Genel Başkam dünkü basın toplantısında İnönü dün bir basın toplantısı yaptı C.H.P.Baştanı:"1946 da mebus seçildiniz mi r.Sualini "Evet,diye cevaplandırdı CHP-genel başkanı îsmet inönü,istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • Muallimler Birliğinin yıllık kongresi Türkiye Muallimler Birliği yıllık kongresi dün saat 16 da Çemberlitasdaki Birlik lokalinde toplanmıştır-Kesimde Birlik üyeleri toplantı halinde görülmektedir» Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • 5 milyonluk döviz kaçakçılığı tahkikatı Hâdiseye yeniden bazı firmaların ve şahısların isimleri karıştığı bildiriliyor 5 milyon liralık yeni bir döviz kaçakçılığının tahkikatı Sav cılığa intikal etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • H.Byroade Ankarada temaslarına başladı Dün Aııkarada temaslarına başh yan Amerika Dışişleri Bakan muavini ha va alalmnda [Yazısı 7 net sayfada]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • 159 uncu madde tâdil edilmiyor Ankara,28 Milliyet)Bakanların sıfat ve memuriyetleri dolayısiyle neşren ve diğer şekillerde hakarete mâruz kaldıkları takdirde suçluların ne tarz-[Devamı Sa.7,Su.8 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • Muhalefetin istismar etmek istediği bir karar münasebetiyle Meclis Başkan vekili Celâl Yardımcı geniş izahat verdi ı BP—i F.A.Barutçuya söz verilmemesinin tamamen tüzük hükümlerinin bir icabı olduğu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • Ha s t atı ğ ı Son g unlar i Her büyük »dam gibi Atatürk'ün de hususi hayata hakkında halk arasında türlü söylentiler dolaşmaktadır.Bunların içyüzünü ve Atatürk'ün her türlü hususiyetlerini hakikaten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • Başkan Trııman Trumanın Kremline hücumu Başkan Sovyetleri yalancılıkla itham etti Vaşington,28 AP)Başkan Truman bugün Ruslar^uı mikrop ve zehirli gaz harbi hakkındaki ithamlarım ele alarak Moskova ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • Amerikan,Rus ve Çin kuvvetlerinin tahdidi Batılı devlet er bu memleket ordularının 1,5 milyona indirilmesini teklif edecekler New-York,28 AP)Batı-ri hususunda b.T IckLf yapıralı 3 büyük Rusya.Araç-ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • İngiltere İsviçreyi 3-0 yendi Zürich 28 AP)İngiltere İsviçre milli futbol maçım İngiltere 3 0 kazanmıştır.İSVİÇRE TAKIMI BUGÜN GELİYOR İsviçre millî takımı bugün u-[Devamı Sa.7,Sü.8 de}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1952
  • İran Başbakanı Musaddık dün tayyarenin kapısından hava meydanındaki halkı selâmlıyor.Foto:Milliyet Sami Önemli)Iran Başbakanı Musaddık uçakla şehrimizden geçti İran heyetinin sözcüsü Laheyde müdafaa e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • *ı m i MAKALE Bizans'ın son gecesi İsmail Hami DANİŞMEND 29 Mayıs İstanbul'un eski Milâd takvimine göre fetih tarihidir:Bu eski takvimin 1582 de ıslâhından hasıl olan yeni Milâd takvimine,göre İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • Pide satışlarından şikâyet Ramazan dolayısiyle imâl ve' satışına müsaade edilen pideler halkın türlü şikayetlerine yol açmış bulunmaktadır.Lezzetli olmaktan ziyade sem boiik bir mahiyet taşıyan pidele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • Hic,29 MAYIS 1952 Perşembe Ru.5 Rama 137i 16 Mayıs 1368 1 VAKİT VASATI EZANİ Güneğ Ögh İkindi Aksar Yatsı imsak 4.32 12.11 36.10 ı 19.33 21.29 2.19 9.00 4.39 8.38 12.00 1.58 6.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • Tokad'lı İbni Kemal «Şemşeddin Ahmet bin Süleyman İbni Kemal Paşa,Fatih devri talebesinden,İkinci Bayezid devri âlim ve müderrisİerindendir ve nihayet Yavuz Sultan Selim'in meşhur şeyhülis* •lâmı olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • KISA HABERLER Atlantik Paktı ordulanmn ihtiyaçlarına ait siparişlerde bulunmak üzere 12 kişilik bir heyet şeh.mize gelmiş ve bu hususta temaslara başlamıştır.¦4c Papanın vekili Monsenyör Paolo Bertoli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • POLİSTE Hakkı adında bir gencin idare ettiği matosiklet Kadıköy'de devrilmiştir.Kaza sonunda yaralanan Hakkı ve arkasında oturmakta olan İbrahim adındaki arkadaşı hastahaneye kaldırılmıştır.¦fc Ortakö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • Pa m uk rekoltesi Şimdiye kadar harice 260 bin balya pamuk satıldı Bu sene pamuk rekoltemiz 560 bin balya olarak idrak edilmiştir.Bunun 260 bin balyası şimdiye kadar muhtelif Avrupa mem leketlerine ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • Muallimler Birliğinin kongr?»î Türkiye Muallimler Birliği yıllık kongresi dün saat 16 da birlik lokalinde yapılmıştır-Atatürk ve Kore şehitleri v çin yapılan ihtiram duruşunu müteakip kongre başkanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • Sultanahmette yapılan hafriyat îngilterenin St-Andreus Ü niversitesi tarafından,Sultanahmette yapılmakta olan hafriyata bir müddet evvel ba7.ı sebepler yüzünden ara verilmiş ti-Edinburg Üniversitesi p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • Konservatuarın bu yaz verece konserler İstanbul Konservatuarı şehir armonisi bu yaz şehrin muhtelif meydan ve parklarında konserler verecektir-Bunun için yeni programlar hazırlanmıştır-Ayrıca halka aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • TOPLANTI Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti bugün saat 18.30 da Etıbba Odası konferans salonunda bir toplantı yaparak aylık çalışmalarına devam edecektir.Toplantıda ele alınan mevzular şunlar» dır:1 V.zührev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış upan Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frlaveç Kr Florin Üret Drahmi Eakoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • Müstakil sanayi odası yarın kuruluyor Oda önUmlizdeki yeni i s m iy I e f s Şehrimizde kurulacak olan Müstakil Sanayi Odası hazırlıkları yarın yapılacak seçimleri müteakip sona erecektir.Hazirandan it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • Çi mento kaçıranlar İki tacir hakkında kaçakçılıktan tahkikata başlandı Savcılık ve Emniyet makamları bir çimento karaborsacılığı hâdisesine el koymuşlardır.Kadıköyde Başçavuş sokağında 41 sayılı dükk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • FIKRA Sihirli değnek İ'şte size iki küçük vak'a:Bizim komşular.Belediye hizmetlerinden kendilerine lâzım olanların doğru dürüst işlemesi için bir usul bulmuşlar,bize de tavsiye ettiler;tatbikına başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • Ticaret Odası mecmuası Senelerden beri muntazam bir şekilde intişar etmekte olan Ticaret Odası mecmuası.1952 yılı başından beri çıkarılmamaktadır-Bu durum,dünya ve memleketimiz borsalarından lâyıkı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • 19 Mayıs gösterileri pazar Küniı yapılacak Havanın muhalefeti yüzünden iki defa tehir edilen 19 Mayıs gösterilerinin önümüz deki pazar sabahı yapılacağı bilinmektedir-Fakat okullar bu tarihten bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • Kandilli Kız Lisesi talebeleri ııin hazırladığı müsamere Kandilli Kız Lisesi öğrencileri 1 haziran pazar günü saal 15 te eski Eminönü Halkevi salonunda bir müsamere vereceklerdir-Öğrencilerin aylarca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1952
  • HALKIN SESİ Bîr veremlinin istimdadı İsparta verem hastanesinde,Ali Kaymak bize gönderdiği meklupta:Senelerdenberi hasta olduğunu,kimsesi bulunmadığını,çoluk çocuğunun aç ve sefil kaldıklarım bildiriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • Vatikanm yeni Ankara sefir* Vatikan.28 AP)Papalığın Türkiyeye tayin ettiği yo ni temsilcisi Mngr-Paolo Bertoli perşembe günü uçakla îstanbula müteveccihen Komadan ayrılacaktır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • Zeytin rekoltesi İzmir,28 AA)Alâkalı dairelere gelen raporlardan anlaşıldığına göre.bu seneki zeytin rekoltesi tane ve yağ olarak elli bin tonu aşacaktır Bilindiği e^ibi geçen seneki.rekolte 39-915-60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • Uludağ'da deprem oldu Bursa,28 T^H-AO Dün gece Türkiye saati ile 23-5915 geçe bir yer sarsıntısı olduğu rasathaneden bildirilmiştir-Yer sarsıntısının merkez üssü rasathaneden 120 kilometre uzakta olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • Toplatılan gazeteler MIHI.Fransada koyu sol temayüllü gazeteler piyasadan toplatıldı aris,28 Nafen)Fransız polisi bu sabah komünist gazetesi La Humanite ve aşırı sol organı olan Liberation gazetelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • Tekelin dağıttığı tütün fideleri Düzce,28 Milliyet)Zürraın senelerce para ile satın almak zorunda bulunduğu tütün fideleri,bu defa Tekel idaresinin mütehassıs elemanları tarafından Kışla ve Üskübü mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • Kalyada seçimleri Faşistler kazanıyor Mussoiininin umdelerini benimseyen parti 26 eyalette seçimleri kazandı Roma,28 AP)İtalyan seçimleri** Komünizmi tehdit eden îtalyanın ikinci siyasî kuvveti olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • âatı Aflnanya Ândlaşımsı imzalandı Amerika İngiltere ve Fransa hş:ş!tTİ bakanları pazartesi günü Bonn'da parlâmento binasına giderek Başbakan Adenauer ile buluşmuş,Batı Almanyaya yeni bir idarî şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER A M K R İ K A Savunma Bakanlığından bildirildiğine göre,Fransız hava kuvvetleri kurmay başkanı yardımcısı General Eugene Basset 1 haziranda New York'a gelecektir.İNGİLTERE İngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • Türkiye Sş Bankası KAZLIÇEŞME AJANSI BUGÜN AÇILDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • t ZABITA *&MA*rt m TEFRİKA No:47 Çeviren:F.NEVRUZOGLU Başka bir şey duymadın;z,görmediniz mi?Eve giren olmamıştı-Çi" kanı da görmedik-Yabancı bi* risi gelseydi mutlak görürdük-Kapıların da açık obuası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Komedi kısmının bir yılı Şehir Komedi Tiyatrosu,Dram kısmının Othello'suna karşılık geçen mevsimi «Bir Gemim Var» isimli komedinin adaptesi ile açmıştı.Bu sahnenin bir yıllık görünüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • DP-Üsküdar ilçe idare kurulunun hazırladığı toplantı Demokrat Parti Üsküdar il çe idare kurulu,Önümüzdeki pazar günü Üsküdar Suna sineması salonunda bir siyasi toplantı terttü etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • Sahur ve sonrası Kısa yaz geceleri büyükler umumiyetle sahura kadar oturur,çocuklar,genler,eğer evde toplantı yoksa uyurlardı.Kısın uzun gecelerinde ise teraviden biraz sonra yatanlar çok olurdu.On ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • SAUttltfATIZ TAN$V UHAMMEDiN Hazreti Ebubekir,son derece mülayim fakat çok ihtiyatlı,basiretli bir kimse idi TEFRİKA No:148 Anlaşılıyordu ki Hazreti Muhammedin ölümü islâm âlemini ister istemez bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • Muazzam bir hazine 170 sene deniz altında kall'ktan sonra veri tesbit edildi Pretoria,28 Nafen)Bundan tam 170 sene evvel 1782 senesinde Güney Afrikada Durban sahillerinde batmış olan ingiliz hazine se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1952
  • Koje âdâsı isyanları Ayan Meclisi Ridgvvay'ın açıklamasını tatminkâr bulmadı Vaşington,28 AP)Burada beliren tepkilerden Koje Adası hâdiseleri hakkında birkaç gün evvel General Ridgvvay'ın yapmış olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hükümdar Dikranın gururu ve acı mağlûbiyeti Ermeni hükümdarı Dikrana:Romalı Kumandan Lucullus,Dikran!demişti,insanın en büyük düşmanı,gurur arkasın daki gaflettir.Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1952
  • t •1 Eyüp İstihkâm Okulu tale beleri tlün muvaffakiyetli bir tatbikat yapmışlardır-O Nişantaşı Kız Enstitüsü öğrencileri tarafından dün verilen ingilizce temsil büyült bir basan kazanmıştır-Nato nezdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1952
  • üf ttalyanm Cotena bölgesinde yapılan güzellik müsabakasını Faııre Aive kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.05.1952
  • Olimpiyat favorilerinden atfet McDonald Bailey liritanyalı atletlerin en meşhurlarından biri olan E* Mo Donald Bailey 1952 Helsinki Olimpiyatlarına sıkı bir şekilde hazırlanmaktadır-100 ve 220 yardalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.05.1952
  • Büyükadadaki kupa maçı Bu pazar günü Büyükadada ada gençleri ile tekaütleri arasında bir futbol maçı yapılacaktır-Galip gelen takıma kupa verileceği söylenen bu maç Büyükadada büyük bir alâka uyandırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.05.1952
  • Manchcstor United Amerikada 0*1 salip Chicago,28 AP)ingiltere lig şampiyonu Manchester United futbol takımı Amerika da oynadığı yedinci maçında Chicago All-Stars» takımını 6-1 yenmiştir-Böylelikle Man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.05.1952
  • WRİGHT İLE OCWİRK Pazar günü İngiltere millî takımı bu sene Avrupa kıtasındaki ikinci maçını Viyanada Avusturya ile oynamış ve.3*2 kazanmıştır-İtalya ile bir hatta evvel 1-1 berabere kalan ingilizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.05.1952
  • Lille takımından Walter yukarda)Baratte aşağıda)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.05.1952
  • Bu pazar günü İsviçre ile bir milli futbol maçı yopıyoruz,Avrııpamn bu ideal memleketini temsil edeeek on bir futbolcu karşısında Ay-Yıldızh takımımızın iyi bir netice alması Türk futbolu için çok fay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.05.1952
  • Çamlıcalılar bu sene voleybolden sonra atletizmde de İstanbul şampiyonluğunu kazanmaya muvaffak oldular Bütün istidatlar gibi spor istidadı da muhit ve eğitim ile gelişir.Gelişen ferdi istidatlardan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.05.1952
  • ingiltere Avusturya millî futbol maçı Maçın neticesi futbol mütehassıslarının tahminleri hilâfına neticelendi Londra,28 AP)İngiltere millî futbol takımı italya ile oynadığı rnnçta 1-1 berabere kaldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.05.1952
  • Basketbol mUtt takım antrenörü bu akşam ge'iyor Basketbol millî takımımızın antrenörlüğünü deruhte eden İtalyanların zenci antrenörü Vaz Zandt bu akşam saat 24 te uçakla şehrimize gelecektir-37 yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.05.1952
  • Şehrimizde i k defa seyredeceğimiz Fransa üçüncüsü LilleTâkimı bu sabah şehrimize geliyor Şehrimizde 4 maç oynayacak olan Lille ille karşılaşmasını cumartesi günü yapacak Lille'nin tanınmış dört futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.05.1952
  • Toptan ilhamlar Millî takım kadrosu Bu pazar millî on birimiz,vatanın kalbi olan Ankarada İsviçre milli takımiyle karşılaşacaktır-Vatan ve bayrak muhabbetini bir iman gibi gönüllerinde taşıyan futbolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.05.1952
  • isviçre millî bugün şehr EEBB isviçre Türkiye millî maçına italyan hakemi idare edecek Haziran ayının ilk günü Aıv kat'î olarak tesbit edilmemekkarada Türk millî takımiylo 1c beraber takımımızın ayyıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • Belediye murakıplarının faaliyeti Son günlerde meyva ve sebze ile bazı yiyecek maddelerinde ihtikâr yapıldığı hakkındaki şikâyetler üzerine Belediye murakıpları tarafından sıkı kontrollar yapılmağa ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • 'ii ŞOFOR^ KURSy-w OTO ILIlfbl' 0SMAHB£y.SAHANyOWf5 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • SADİ TEK ^Bgy TİYATROSU ^S my Maksimde ^R\J Çamurda Bir Zambak yf Vodvil 3 perde Hl.gece saat 21.30 da,pazar 16 da.Temsil perşembe değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL.Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • ZAYİ Fatih Guraba Hasanağa mahallesi yezir Çeşmesi sokağında 1/1 kapı ve 886 ada,15 parselde Bayan Adile Fosfordan satın aldığım 1/3 hisseli ve 22-4-1952 tarih ve 377 kütük sahife No.lu senedimi hayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara eksp.yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Güney ekspresi 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür ERCÜMENT KARACAN Basıldığı yer NURt AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • larak şöyle beş altı metreden bir dalış yaptı-Bir yılan gibi süzülmüş ve bir anda hasmının topuklarını buluvermişti-Hasmının topuklarına yapıştığını hirseden Kara îbo bir yıldırım hızı ile döndü ve ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • Müdür alınacak Buldan Dokumacılar Kooperatifinden:Kooperatifimize ayda beş yüa lira ücretle bir müdür alınacaktır.Taliplerin ehliyetli ve yüksek tahsilli olması şarttır.Ticaret Okulundan mezun veya bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • Dün Büyükada ve Haliçte iki ceset bulundu Dün sabah Büyükada sahillerinde bir kadın ve Haliç'te de bir erkek cesedi bulunmuştur-Morga nakledilen cesetlerin hü viyetleri henüz tesbit edilememiştir-Bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • Bir doktor iki kapıcıyı iyice dövmüş Guraba Hastahanesi ikinci cerrahî kliniğinde müessif bir hâdise olmuştur-İddiaya göre,bu kısımda çalışan Dr-Süleyman,şahsı bir mesele yüzünden Reşat Koşar ve Kâzım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • Azılı soyguncu dün tekrar kaçtı İzmit ve Adapazarı havalisinde bir çok soygunculuk yapan Şahap adında bir hapishane firarisinin evvelki gün Kadıköyde yakalandığını yazmıştık-Suç mahalline sevkedilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • '»üll1 BÎMÎK HUKÜMtt^ TEFRİKA No:248 Yum:»A.ttANCIGİL Vaide Sultan hiç de Eyüpteki gibi değildi.Korkunç bakışla Duçeyi tesiri altına aldı Gönlü ferahlamış olarak köşesine çöktü-Çok geçmeden de Duçe Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • FTTÜTHEreri 1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 1 1_2 3 4 5 6 7 a 9 M 10 11 I 12 Hazırlayan Sadi Borak Soldan sağa?I Para mahfaazsı lebalep tiki kelime)2_Canı tez;Aynen oske.3_Kara namiyle maruf rahmetli bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • RA D YO İstanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler 1*1.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Öğle konseri Pl.s 14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • ÎSTANIİUL LEVAZIM AMİR-LİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLANLARI Kapalı zarfıa 26 on taze oğan satın alınacaktır.Kilosu 15 kuruş olup geçici teminatı 292,5 liradır.Eksiltmesi 12 G 1952 perşembe günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1952
  • Son numara!Kasabada bulunan «Gezginler» trupunun o akşam bir veda prog ramı tertip edip,ertesi gün şafakla beraber çadırlarını toplıya rak,dünyanın kimbilir hangi yerine seyahate çıkacakları haberi,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • ingiltere isviçre maçı [Baş tarafı 1 incide] çakla şehrimize gelecek ve bu geceyi Yeşilköyde geçirdikten sonra yarın sabah Ankaraya hareket edecektir.Yine bugün dört maç yapmak üzere Fransa üçüncüsü L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • Sağlık şûrası toplanıyor İkinci yıllık toplantı yarın törenle açılacak Ankara,28 T.H.A.Sağlık Şûrasının yıllık ikinci toplantısı yann saat 11 de Sağlık Bakanlığında açılacaktır.Şûraya iştirak edecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • Trumanın hücumu [Baş tarafı 1 incide] bir vakit Cenevre anlaşması prensiplerinden ayrılmadık,iddialarının yalan olduğunu kendileri de biliyorlar.Ve bile bile bunu tekrar ediyorlar.Kremlin bir taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • H.Byreode Ankarada Ankara,28 T.H.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakan Yardımcılarından ve Ortaşark mütehassıslarından Henry Byioade Türk vj Amerikan resini şahsiyetleriyle temaslarda bulunmak üzere bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • Aforoz edilen papazın yeni hezeyanları Siyaseti kiliseye tercih eden papaz,Türk halkının arzularına karşı da dil uzatıyor Kahire,28 A-A)Girit Ortodoks Başpiskoposu Markarios bugün Lübnan,Suriye,Yunani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • Churchill Ka binesinde tadilât Başbakan dün de Kabineye iki yeni tâyin yaptı Londra 28 AP)Başbakan Churchill bugün Muhafazakâr Partisinin bazı Bakanları arasında küçük değişiklikler yapacağını bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • 159 uncu madde [Baş tarafı 1 incide] da tecziye edileceklerini göster mek üzere İzzet Akçol,Müft Erkuyumcu ve arkadaşları tarafından hazırlanan kanun tek lifi atltlet komisyonunun bugür kü toplantısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • Rıdgvvay dün Pariste temaslarına başladı Yarın Eisenhower kısa bir törenle komutanlığını Ridgway'e devredecek Paris 28 A.A.General Ridgway bu sabah saat 10 da muvakkat ikametgâhından Kuzey Atlantik Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • Ba.vındsrlık Bakanlığına^ hakaret idvliasiyle Bir müteahhit tevkif edildi Mecidiyeköyünde,Ardış sokağında 7 sayılı evde oturan Rifat Cesaretli adında bir müteahhit dün Nöbetçi Mahkeme tarafından tevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • Meclis Başkan Celâl Yardımcı geniş izahat verdi [Baş tarafı 1 incide] tecıiğini biLÜrcrek ilk sözü ona vermiştir-Kürsüye ^'olcn Bahadır Dülger,geçeı;rtesi günkü birleşimde bu sele üzerinde go çen görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • Sovyet notası na cevap [Baş tarafı 1 incide] Sovyetlerin Batı Berlin'e yönelttikleri yeni tehdide karşı her hangi bir hususî tedbir alınmasının gerekmediğini kararlaştırmışlardır,FRANSAYA YAPILACAK YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • Amerikan,Rus tahdini [Baş tarafı 1 İncide] dan tasvip edildiği takdirde teklif edikcektir-Batılı müttefikler tasarıyı bugün Birleşmiş Milletler Si lâhsızlannur Kornişonuna t ev di etmişlerdir-Tasarı,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • 5 milyonluk döviz [Baş tarafı 1 incide] rakılması ve karaborsaya intikal etmesi şeklinde olduğu tahmin edilmektedir.Alâkalılar bu hususta ketum davranmakta,her hangi bir isim vermekten çekinmektedirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • İnönü dün bir basın toplantısı yaptı [Baş tarafı 1 incide] oğlu.Reşad Scmseddin Sirer.Atıf Topaloğlu.Cahit Zami.ıgil.Falih Rıfk.Atay ve dikelleri bulunuyoıdu-Şemseddıı Günaltay,Cavic1 Oral,Serveı Somu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1952
  • iran başbaicaını Musaddık [Baş tarafı 1 incide] Fakat bi zbu divanın kutsiyetine hürmet ettiğimizden petrol dâvamızı onlarla konuşacağız.Bize hak vereceklerinden eminiz.Neticeyi alalım,sonrasını dü şü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.05.1952
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara Karşı.KULLANINIZ!Gripin 6a;diş,adale,sinir,ağrılarına karşı ba* şan ile kullanılır.Grip ve nezle başlangıcındo bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolur,ve derhal tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.05.1952
  • TÜRKİYE TURİZM KURUMU SEHiR GEZiLERi I VII nci Gezi 31 Mayıs Cumartesi Başöğretmen Arif Feyzi Ülkü tarafından izahat Program:Kariye Camii Mozayikler ve freskler)Mihrimah Sultan Camii Edirnekapı Tekfur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.05.1952
  • İLljYE T Abone şeraiti Türkiye Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLÂN FtATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa:2 T.L.Dİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.05.1952
  • Ankara Yapı Enstitüsü Müdürlüğünden Zonguldaktan aşağıda yazılı okullara maden kömürü naklettirilecektir Nakledilecek okulun adı Naklettirilecek maden kömürünün beher ton nakliyesinin Muhammen Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verJen Askerî Kıtaat iâânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem yiyecek maddesi açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Davutpaşa As.Sa,Al.Ko.da satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.05.1952
  • Birleşmiş Milletlerin New-York'dafei muazzam binası Birleşmiş Milletler Barışı Sağlayan Müessir Y.~4 Yazan 1 Üçüncü dünya savaşı tehdidi,bütün insanları endişelendirmektedir-Hükümetler,yaşadığımız gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8