Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.05.1952
  • Menderes Izmite gidiyor Başbakan D.P.il kongresinde bir nutuk söyliyecek Ankara,23 Milliyet)Başbakan Adnan Menderes,î?n;it D.P.ko.iaresinde bulur mak üzerj yarın uçakla hareket edecektir.Kısbnkan önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1952
  • Talebesinden n'.şvet al m;klan sanık Öfcrı lıııen mahkemede avukatı ile u nuşu.vor.Köşede öğretmene ins.ta olan talebe Hicabı Coşkuner gurülmekiniiı.Rüşvet alan fizik hocası tevkif edildi Dün sorgusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1952
  • Avustralyalıların Koreye gönderdiği bayrak Kore Türk birliği komutanı Tümgeneral Nunrö Argüçc Avustralyalılar tarafından bir bayrak bediye edilmiştir.8 inci Ordu komutanı Van Fleet tarafından verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1952
  • Rusya dün!İrana birj aota verdi!Notada Amerikan askerî yardım'iiia kabul edilmemesi isteniyor Mcıfcova,23 AP)Rusya;İranı Amerikan askerî yardımını kabul etmemesi hususunda ikaz etmiş ve kendisine muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1952
  • Izmirde bir günde üç cin ayet izmir;23 Milliyet)Bugün İzmirde fecî iki cinayet işenmiş,biri kadın olmak üzere üç kişi öldürülmüştür.İlk cinayet Kahramanlar emtmde bir kumar meselesinden kav-Devnmı Su;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1952
  • had bir safhaya girdi İnönü Genel Başkanlıktan uzaklaştırılıyor mu?Genei Merkezde içirt inönüyü feda Ankara;23-Milliyet)Sa bık BaşbakarTŞermeitin Günal tay ve isab;k Tarım.Bakanı Ca-vit Oralın yöni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1952
  • Yunan Kralı 7 haziranda geliyor Atina 23 AP)Başbakan Yardımcısı Sofokles Venizelûs Kral ve Kraliçenin 6 Hrairanda memleketten ayrılarak Tüı kiyeyi ziyaret edeceklerini res men bildirmiştir.Kral ve Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1952
  • Hususiyetleri Hastalığı Son günleri Kılı»;Ali'nin.Atatürk'ün hususiyetle*ine,hastalığına,son günlerine ait olarak hazırladığı e yine MILLİYETde 3 haziranda başhyacak hâtıralar ise huyük kurtarıcının k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1952
  • Fransız elçileri içtimai Yakın ve Orta Sark elçileri şehrimizde toplanacak Fransa'n*n Yakmşurk ve Ortaşark Büyükelçi ve elcileri şehrimizde;1 Haziranda başlayıp bir hafta sürecek büyük bir toplantı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1952
  • ÇiÇEK bayramı o-i gün t.ürecek olaa bayrama bughn ballanıyor 1952 Bahar ve Çiçek Bayramı bugün saat 14 te başlıyacakür Devûmı Sâ:7 Sü;8 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1952
  • Konya D.P.il Kongresinde mühim bir nutuk söyleyen Başbakan muhalefetin isnat ve iftiralarını rakamların belâgatine dayanarak Tll—II—11—IMIII I Wl.III—I MI M« W.Memleketteki muazzam kalkınma hamlesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • MAKALE Osmanlı keyfinin dört unsuru İsmail Hami DANİŞMEND Eroin kaçakçılığında Istanbulun dünya birinciliğini kazandığından bahsediliyor:Tiryakiliğinde kaçıncı dereceye lâyık olduğumuzu ancak!Allah bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • Hic.24 MAYIS Htı 29 11 Şabar 1952 Mayıs İ37İ Cumartesi 1368 VAK ÎT VASATI EZAIfî Güneş 4:35 9.08 ö#e 12.11 443 tkindi 16 09 8.41 Aksan ı 1928 12 00 Yatsı 2122 1.55 îmsuk 2.25 6.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • ŞUBE ve AJANSLARIMIZDAN 38 incisi İZMİR'DE KEÇECİLERDE 22 MAYIS 1952 DE 39 uncusu ÖDEMİŞ'TE 23 MAYIS 1952 DE HİZMETE GİRDİ YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • A MERİH Albayrak île Celâl Akın evlendiler 23 Mayıs 1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • SERGİ ir Saime Belir'in hazırladığı resim sergisi,Muallimler Birliği salonunda bugün saat 15 te açılacaktır.TÖREM ir İstanbul Üniversitesi tarafından Çapada yeniden inşasına başlanacak olan.Psihiyatri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • FIKRA »Bunlar beratlı mı?l Bakıyorsunuz,bir kumarhane basılıyor,sıra sıra kumarbaz resmi gazeteleri kaplıyor.Bir müddet sonra hemen hemen aynı adamların resimleri gene^ gazete sütunlarında Basılan yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • Uç vagon devril d i Pendik banliyösünde vuku bulan kazada insanca zayiat yok Dün sabah saat 7,15 de Pen dikte bir banliyö treni yenlış manevra yapmış vo bu yüzden üç vagon devrilere* parçalanmıştır.İy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • TOPRAK MAHSULLERİ OTfcSİ HUBUBAT SATIYOR İngiltereden verilen malûmata göre;Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü yeniden MO bin ton hububac satışına karar vermiş bulunmaktadır.Bu defaki satışlar;Ltanbul,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • CEBİNDE ÇİPLAK KADIN KESMt OLAN ÖLÜ Fındıklı sahillerinde dün bir ¦erkek cesedi bulunmuş;ancak üzerinde çıplak bir kadın resminden başka bir şey çıkmamıştır.Ceset teşhis edilmek üzere morga sevkedilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • KADIKÖY VE ÜSKÜDARDA-Kî UCUZ EVLER Kadıköy ünde ve Üsküdarda yapılan ucuz evlerin müracaat tarihi Mayıs sonuna kadar uzatılmıştır.Bu tarihe kadar evrakını tamamlayamayanlar kur'aya giremiyeı-eklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • Ticarette namus olur mu?Olur.Bunların az olmıyan eski ve çok rükür yeni bazı faziletli misalleri var.Muhtelif mesleklere karışan insanlar içimle şüphesiz ki birkaçı müs tesna doğru olanlar ekseriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • HALKIN SESİ Okuyucular ımıza verilen cevaplar Haydarpaşa Numune Hastahanesi verem pavyonunda Ali Danacıoğlu;Mektubunuzu alâkadar daireye verdik.Nazarı dikkate alınacağından emin olabilirsiniz Her şeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • ADANA VAPURUNDAKİ İNFİLÂK TAHKİKATI Bir müddet evve] Adana vapuru makine dairesinde vukubulan infilâk hâdisesinin sebe* bini inceliyen heyet hazırladığı raporu dün Deniz;ilik Bankası Genel Müdürlüğüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • K4RBGN Dİ OKSİT SATIŞI Tekel Genel Müdürlüğü Bo monti bira fabrikacında bir yıl içinde toplanan 140 ton karbon di oksidi pazarMc suretiyle satışa çıkarmağa karar ver mistir.Gazoz imalâthanesi canipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • KISA HABER LER ir Arjantin okul gemisi bu saban limanımızdan ayrılarak seyahatine devam edecektirir Limanımızda bulunan iki Mısır muhribinin mürettebatı dün şehrimizin muhtelif yerlerini bilhassa büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • Sakala tecavüz Bir kaç genç Abra Kadabranın urla sakalını kestiler Abra Kadabra adıyla anılan ve sakalıyla meşhur olan illüzyonist Lûtfi De mir tok dün savcılığa müracaat ederek,Cezmı Çapa ve tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • POLİSTE Silivride tarla yüzünden kaı deşleri İbrahim Akbayrâk'ı öldürdüğü iddia edileni Hasan Akbayrak ile îsmet Akbayrak'ın duruşmalarına dün 1 İnci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmış.İsmet neticede ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • TARSUS VAPURU BATI AKDENİZ SEFERİNE ÇIKTI Tarsu3 vapuru dua saat 12 de 166 yolcu ile Batı Akdeniz seferine hareket etmiştir.Gemide Mayıs ayı sonunda Hollandada toplanacak olan Milletlerarası Sanayi Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • Göçmen evleri inşaatı tamamlanmak üzere Vilâyetimiz dahildeki göçmen evleri inşaatı süratle iler İtmektedir.Ramideki 2024 evden 1960 ı bitmek üzeredir.Göçmen mahalleleri için şimdiye kadar 7 kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • KARADENİZ VE MARMARA DA LODOS FIRTINASI Karadeniz ve Kuzey Doğu rüzgârları yeıü den sertleşmeğe başlamıştır Meteoroloji istasyonunun bildirdiğine göre öiıümUzdeki günlerde daha da sertleşecektir.Ayrıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • BAD1NLAR BİRLİĞİNİN BASIN TOPLANTISI Üç sene evvel merkezi şehrimizde olamak üzere kurulmuş bulunan «Türk Kacl'nlar Birliği» bir beyanname neşrederek basın toplantısı yapmağa karar vermiştir.Bu toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • OTOMOBİL LASTİKLERİN-DEN ALINAN GÜMRÜK RESMİ Gümrük tarifelerinin baz maddeleri üzerinde yapılan ta dilât kanunlaştıkça ilgili makamlara bildirilmektedir.Son olarak otomobil lâstikleri-den şimdiye kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • Casus diye yakalanan iki def ine meraklısı Mahkama dün bunların sarbast bırakılmasına karar vardl 2 Bulgar casusu yakalandığına dair dün bir sabah gazetesinde neşredilen haberin aslı meydana çıkmış,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • NOKSAN EKMEKLER Evvelki gece Beyoğlu Kaymakamlığı ve Bcl'.îJiy^ lüğunün bir ekldi tarafından Beyoğlu m:"Kİ.ani ola rak bütün fır?nlaı teftiş cel' 1 miştiı.Fırınlardaki ekmekler,kalite ve vezin bakımcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • TARİHÎ BİRİ CAMİ DAHA TAMİR EDİLDİ 480 sene evvel Fatihin Sarayağası Yakup r.ğa taraf'ndan inşa ve bir osur evvel de Âli Paşa tarafından tarair edilen ye Mercan yangınında yanmış olan Üniversite kapıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • ŞEHİR TİYATROSUNUN YENİ REJİSÖRÜ Bir müddet evvel İ tanbul Şehir Tiyatrosuna Rejisör olarak gelmesi teklif edilen Max Meinecke memleketimize gelmeği kabul etmiştir.Max Meinecke,önümüzdeki günlerde şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış lapa».SI erlin g Dolar Fr.Pranfi ttYİçre Fr.Belçika Kr_Florin Liret Drahmi Bıkoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 9.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 791 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Diplomalı yazarlar KÜÇÜK DERGÎ'de dün bahsettiklerimizden başka daha bir I çok yazı,şiir ve bir de hikâye var.Bugün 'bunlardan bazılarının üzerinde durmak istiyoruzönce bize şu «Dipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Bir uçak kazasında hemen bütün kemikleri kırılmış olan Gerry Fitzgerald altı sâne içinde 37 defa ameliyat olduktan gonra şimdi tamamen iyileşmiştir,İNGİLTERE Ana kraliçe v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1952
  • HAZRET!MUHAMMEDİN Şug«t fSAMI/i t/ATIZ TANSV HAYATI "Ifratfcn kaçınınız.İhtiraslarınızı tâdil ediniz.Sizden evvelkiler bu yüzden mahvolmuştur,TEFKİKA No:143 Bundan sonra şeytan bile bu mukaddes belden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1952
  • Ne işim öyle mi?Eğer bilmiyorsanız şimdi öğrenin.Ben hususî bir polis hafiyesiyim.Geçen gece Madam Curtnsi öldürmelerinin sebeplerif ni tahkik ile meşgulüm.Joenin bu işle alâkadar olduğu malûm Evine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1952
  • Londrada yeni bir soygunculuk Londra 23 AP)Çarşamba günü vukubulan 200.000 Irterlinglik posta vagonu soygunculuğundan sonra;haydutlar yeniden bir soygun yapmış lardır.Londra Manchesteı* yolcu treninde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1952
  • Balkan Antantı Yugoslavya ve Yunanistanda Balkan antantı için ilk adımlar atılıyor Atina 23 A.A.Yugoslav,yânın Atinâda elçisi Rodoc Yovanoviç dün Başbakan Plastirası ziyaretle kendisine Mareşal Titonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1952
  • Hanın seyahati Aga Han nekahat devrinde bulunduğu için Suriye'ye gitmekten vazgeçti Şam 23 Nâfen-Ağa Han Suriyede îsmailiyS tarikatı liderine gönderdTıği bir mektupta,bu memlekete yapacağı seyahati ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1952
  • Hac mevsim» başlıyor Suudî Arabistan hükümeti bu yıl ayak bastı parası alınmamasına karar verdi Cidde 23 T.H.A.Hac mevsimi dolâyısiyle Suudî Arabistan Hükümeti hacıların sıhhatleri ve rahatlarının tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1952
  • Ölen atlar için mezarlık Roma 23 T.II.A;Ame rialılar harp esnasında ölen at lar için husucî bir mezarlık yapmışlardır.Bu mezarlardan birinin taşın da şöyle denilmektedir «Bu at;haaytta iken 2 gene rai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1952
  • Siyasî İcmal Karjşi konferansı ve İsrail İsrail bir milyon nüfusiyle üç üz milyon MUslUmanın başına belâ kesildi.Bütün İslâm kongrelerinde,her İslâm toplantisında Filistin dâvası ortaya atılmakta,günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1952
  • Sovyetlerin aldıkları yeni zecri tedbirler Bulgarîstanda ajanlarının ailel Londra 23 Nafen)Sofyadân inanılır kaynaklardan gelOn raporlardan anlaşıldığına göıe Moskovanın Bulgarîstanda bulunan sivil aj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1952
  • I İS© 6ö« Otaz kuruşa buğday Toprak Mahsulleri Ofisi,tabiî hükümetten aldığı cnıir ve direktifle,evvelce 28,80 kuruş olan buğday alını Ii;ıl in otuz kurusa çıkardı.Köroğlu gibi esen rüzgârdan hile sez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.05.1952
  • 4 Cumhurbaşkanı Celâl Ba-¦yar,Maüye Ba^ant Hasan Tolatkaıı'ın hemşiresinin düğünümle hazır bulunmuştur.^Ankara Valisi Kemal Ay-^«ün kaymakamlarla bir toplantı ya tanıştır.O Atlantik Paktı G.jıiey Do-*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1952
  • Beyaz pirelenin tanınmış artistlerinden Joan Bennett muhteşem bîr yat sufın almış':r Joaıı Bennett sinîdi bir çok yakın dostlariylc birJ&te Flori.la sahillerinde yat sa'.sı yapmaktadır.Resimde güzel a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Milletine istiklâl getirmede örnek bir adam Danimarka Isveçi boyunduruğuna almış,dilediği şekilde kullanıyordu.Kralları II.Kıristiyan çok ağır işkenceleri İsveçlilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.05.1952
  • Çek Lokomotifi hazır anıyor «Çek Lokomotifi» diye adlandırdın £nıil Zatopek 1952 Helsinki Olimpiyatları için hazırlanmaktadır.Maraton yarışı için çalıştığı-söylenen Zatopck'hı maratona girip girmiyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.05.1952
  • Muzaffer millî forma ile MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARINDAN MUZAFFER TOKAÇ Ay_yıldızlı formayı giymek bir futbolcu için en büyük şereftir İşte bu şerefe nail olanlardan biri de Türk futbolunun nadir yetişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.05.1952
  • Yunanlı görüşü ile millî ve temsilî son maçlarımız Sultan Reşadın kuyumcu basısının oğlu olan Yunan Futbol Federasyonu ikinci Başkanı Kosta Kostantara ve umumî kâtip Rangavi dün Tarsus Vapuru ile Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.05.1952
  • Ve* ı forvct'niı* en tehlikeli oyunoıısu Isfendiyar bundan evvelki Kasımpaşa maçında İstanbul lig maçları bu hafta sona eriyor Bugün Vefa.Kasımpaşayla;Beykoz,ist.Sporla;Fenerbahçe de Emniyetle karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.05.1952
  • Olimpiyat seçmeleri İstanbul Bölgesi Güreş Ajanlığından:Bölgemize bağlı güreşçilerden olimpiyat kamp seçmelerine katılarak kampa girme hak kını kazanan adları aşağıda ya zıh güreşçiler 26 mayıs pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara yataklı)20 50 Erzurum,21.40 Güney Gelecekler:6 25 Erzurum 6 45 Doğu 8 30 An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • SADİ TEK TİYAT-ROSU,MAKSİMDE 10 mayıstan itibaren her gece 21.30 da.pazar 16 dâ Vahi öz Mürüvvet Sim.Renan Fosforluoğlu beraber.BİR DONANMA GECESt Komedi 3 perde Fiatlar:150 100 75 Tel;43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • Kızılcahamam yolunda otobüs devrildi Ankara,23 T.II.A)Kj zilcaharaam yola üzerindeki Kargasekmez virajında dün sa bah bir otobüs devrilmiş yolculardan 5 i ağır surette yaralanmıştır.Yakın bir köydeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • Sanayi Odasında meclis seçimi yapıldı Şehrimizde,müstâkil Sanayi Odası kurulması hazırlıkları ilerlemektedir Bununla ilgili olarak meslek heyetleri temsilcileri dün Sanayi Odasında 40 kişilik Oda Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • Meyva ve seiıze fiatları düşüyor Turfanda meyva ve sebze fiatları gün geçtikçe ucuzlamak,tadır On beş gün evvel adedi bir liıayîı satılan vasat boy salatalıklar,oh bes kuruşa kadâı inmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • Havalar birdenbire so&udu Son günlerde havalar âni derişiklikler göstermt-ktedir Ev velki gün güneşli olan hava dün birdenbire bozmuş ve sühunet derecesi düşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • Denizcilik Bankası şubeleri Ankara 23 T.H.A Denizcili'k Bankası memleketimizin muhteilif yerlerinde mevduat kabul edebilecek şubeler açmak lazere harekete geçmiş bulunmaktadırîstanbuldan sonra îzmir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • Ahnaıtyadan on otobüs daha geldi Elektrik ve Tramvay İdaresinin Almanyayâ sipariş ettiği otobüslerden on tanesi daha gelmiştir Otobüsler,yakında sefere çıkarılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • AYDA 10 12 t-ira taksitle Trikotin Divitin Gabardin Kumaşlardan Birinci sınıf ısmarlama Manto Tayyör 120 160 liradır Salâhaddin Karakaşlı Müessesesi Malumıtpaşa:Kapalıçarsı kapısı yanında No.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • Atatih'ltün altın büstü yapılacak istanbul Üniversitesi Talebe Birliği,Atatürk Derneği ile müştereken Anıt-kabirö veyahut da Büyük Millet M&clisininı mutena bir köşesine konmak üzere Atatüıkün altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 1 jj 3 4 5 I 6 7 8 1 8 9 10 11 12 l^ h—Soldan Saüa 1 Bobin minyatürü;Bir vilâyet 2 Miktarı tatminkâr değil;Kaydetme;Huzur içinde 3 Her kapının anahtarı;Bir sebze 4 Say iki kelime)Tersi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • BÜyÜKflÜ k PCRDÜNCÛ* MUfr TEFRİKA No:243 Yaan:MtfANCIOİL Sultan Murad:"Bugün içki yok,kim ağzına alırsa boynunu alırım,dedi Biri itti,diğeri yuvarlandı.Nihayet Siiâhtar Paşa ile Bekri Mustafa imdadına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesûri ^tfiefon 42157 Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yasan:L Crossve E.C.Carpanter Türkçesi Fikret Adil Telefon:40409 Pazartesi akşamları Dram ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • Cehennemi boylayacaklardı.Düşmanları heyecanla bugünü beklemeye başladılar.O günlerde Rusçukta büyük bir sünnet düğünü hazırlanmış,ve bu münasebetle güreşler tertip olunmuştu.Düğünü ve güreşleri mert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • Lokman Hekînn Dr HAFn CEMAL l philive Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoîu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • RA D YO İstanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar 13.45 Radyo salon orkestrası konseıi İdare eden:Semih Argeşo 14.15 Amatör fasıl heyetleri 14.45 İbrahim Solmaz ve arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • asue Adyo mi ermoza Aîlaha ısmarladık sevgilim)A'kşam.Güneş çekileli hayli zaman olmuş.Tatlı bir karanlık,etrafı sevimli rengine çoktan bulamış,Mehtap,sarı ışığı ile karanlıkları söküp,atmak;bu şirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • Iranda bir film stüdyosu yandı Tahran,23 AP Bugün burada çıkan bir yangnda;İranın en büyük film stüdyolarından biri yanmıştı ı\Zarar beş yüz bin dila:olarak tahmin edilmektedir.Bcşı duble edilen yaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.05.1952
  • MİLLİYET NlUhaaı 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç 1 Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir a yük 4.50 9.00 İLAN PİATLAB!2 ve S üncü sayfanın santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • izmirde üç cinayet Bas tarafı 1 incide)gaya tutuşan Ali ve Abdullah isimlerinde iki hamal kozlarını bıçakla pay etmişlerdir.İkinci cinayet ise Bayındır Meler semtinde işlenmiş;Meh met admda iki çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • Meclisin dünkü içtimai Ankara,23 Milliyet)Büyük Millet Nitelisi busun Muhlis Tü.nay'm başkanlığında top lanmışt-r.i üt ol ırak görüşülen hava su'.na verilecek taz minata Jair looun ta^cnsının birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • Yunan Kralı Bas tarafı 1 incide)niatana verilmiş olan eski İtalyan filosuna mensup Eugcnio di Savoie kruvazorile sey?hat edeceklerdir.Kruvazör;Yunan donanmasına iltihak ettikten sonra ismi «Hella-olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • Menderes İzmite j gidiyor;Baş tarafı 1 incide)üzerinde ynuşmalar yapa-i çaktır.BARBAKAN ANKARA'VA.I AVDET F.TTİ Ankara,3 A.A.Dün s-aat k,3 de Koryadan hareket eden Büyük Millet Meclisi Balkanı Refik K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • Başbakanın Konyadaki nutku Baş taralı 1 incide)gün buraya nereden ve nasıl geldiğiraui düşünsünler:Pekâlâ mebU3h i/dık Eğer ikbal düş künü olsaydık daha 40 yıl milletvekili kalır,hattâ onların zamanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • C.H.P içindeki kaynaşma Bas tarafı 1 incide)lunduklarını ifade etmiş ve ku racakları partinin programını bildirmiştir.Diğer taraftan C.H.P;orga m bir gazetiiım bildirdiği gibi C.P;genel idare kurulu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • Bîr kaçak eşya deposu basıldı Selimiye caddesinde.Mehmet Alp ve Mahmut Alp âdında iki kardeşe ait 64 numaralı kahve ile 52 numaralı evde dün ihbar üzerine yapılan aramada Millî Müdafaa damgalı 3 torba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • Amerikada bir sene zarfında 400 milyar sigara içildi New York 23 T.H.A.Neşredüen bir istatistiği görfi.1951 senesi içinde Birleşik Amerikada 400 milyar siA gariçilmiştir.Bu rakam 1917 de 53 milyar idi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • Sağlık ve Bayındırlık Bakanlarının izahatı Kalkınma seferberliğinde başarılan işler Konyada rakamlarla açıklandı Konya 23 A.A.Dün Demokrat Parti il kongresinde söz alan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • Alman barış andlaşması Acheson,anlatmayı imzalamak üzere dini Ponn'a vardı Bonn 23 AP)Amerika Dış işleri Bakanı Dean Acheson bugün saat 16.00 da GMT)buraya gelmiştir.Acheson Fransız v6 ingiliz Dış işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • Rusya İrana nota verdi Baş tarafı 1 incide)Şayet bir yabancı devlet İranı FU4 yaya kargı bir tehdit vasıtası olarak kullanırsa;1921 andlaşmasına göro,Rusya İranı işgal edebilir.Sovyet notası Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • Çiçek bayramı Baş taralı 1 incide)Müsabakalara iştirak edecek çiçek arabaları tam başlama saatinde Taksim Mete Caddesinde tek sıra halinde sıralanacaklar hakem heyeti süslenen arabaları teker teker in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • Rüşvet alan fizik hocası Bas tarafı 1 incide)nan Has;Duruiz vo Hicabı Coşkuner r-lndaki talebelerle birlikte,dün adliyeye şevkeüilmişlerdir.İddiaya jröıe,hocamla sami m:eti Hica'ıî,dersle,rinden Einıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.05.1952
  • Başbakan dün Amiral Carney'i kabul etti Nato'nun güney kesimt komutanı bir haftalık tetkiklerden sonra bugün Napoliye gidiyor Ankara' 2:3 T.H.A.Atlantik Pakt' Orduları Güney Kesimi Korr.u^nı Amiral Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.05.1952
  • istanbul Genel Meclisi sayın üyelerine:İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından:istanbul Genel Meclisi Haziran toplantılarının ilkini 2/6/952 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de aktedeceğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.05.1952
  • İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk Yargıçlığından:952/102 Ksantipi tarafından Yeniküy Eczacı sokağında 11 No.lu hanede oturan Petro Banovie aleyhine açılan boşanma dâvasında,dâvâlıya dâva arzukıa'ı ve duruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.05.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu istiklal Cad Parmakkapt Kügük iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.05.1952
  • İst.Belediyesi ilânları Yol yaptırılacak Keşif bedeli M teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş 19790 20 1484 26 istanbul K^mıpagada Deniz Hastahanesinden Hasköy asfaltına inen servis yolunun inşası.19228 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.05.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat Harılan 170 ton Linyit Kömürü açık eskilime ile satın alınacaktır.Şartnamesi Ko.da görülür,ihalesi 12/6/952 perşembe günü saat 16 da Hoğdere 87 No.lı As.Sa.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.05.1952
  • Ankara Yapı Enstitüsü Müdürlüğünden Zonguldaktan aşağıda yazılı okullara maden kömürü naklettirilecektir Nakledilecek okulun ad t Naklettirilecek maden kömürünün beher ton nakliyesinin Muhammen Muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK BâsılÖığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.05.1952
  • Amerikada Dışbakanlığı için yapılan mücadele Acheson'u işbaşından ayırmak için sistemli bir faaliyet göze çarpıyor Günlerden hatta haftalardan beri temsilciler ve ayan meclislerinden bazı inli atçı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.05.1952
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı.tiRiPi son derece faydalıdır!l\d* •İt»' GRiPiN Baş,di)adale,sinir ağrılarını teskin eder.Nezle ve grip başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Romatizma,siyatik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.05.1952
  • İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından Istanbulda bulunan Sayın Milletvekilleri ve Genel Meclis üyelerine:24/Mayıs/İ 95?cumar:esi gür.ü saat 1C da Gülhane parkmda yapılacak olan Bahar ve Çiçek Bayra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.05.1952
  • ZAYİ:ÎS Bankası Beyazıt Şubesinden 24/10/1950 tarihin» de aldığım 20782 numaralı hesap cüzdanımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.928 Emin Tınâ'z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8