Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • ¦tjtovik rtHı\m%u Bugün şehrimizde hava.sabahleyin çok bulutla Te muhtemelen yağışlı geçecek,hava sıcaklığı biraz azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • 14 Mâyısın manası Bugün 14 Mayıstır.14 Mayıs demek Türk milletinin bütün tarihinde ilk defa olarak doğrudan doğruya millî hâkimiyetine gerçekten sahip olmağa başladığı gün demektir.Onun içindir ki 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • SINIR TOPRAĞI İSTANBULA GETİRİLDİ 19 Mayıs Genglik Bayramında Cumhurbaşkanına teslim edile ceh olan smır toprağı dün Edirneli bisikletçiler tarafından şehrimize uetirilmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • General Eisenhower Eisenhower yardıma taraftar o-«Amerikan yardımında büyük kısıntılar yapılırsa Avrupada mühim güçlüklerle karşılaşmamız muhakkaktır.Washington,13 A.A.General Eisenhower,âva" meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • Meclîsin yarınki gündemi o-Günaltaym son beyanatına dair Başbakanlığın ne düşündüğü soruluyor Ankara,13 A.A.Büyük Millet Meclisi yarin saat 15 te yapacağı birleşimdeki gündemin,de mevcut 4 sözlü soru.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • Esrarengiz bir cinayet Kuyuda ölü bulunan tüccarı iki kardeşi mi öldürdü Bir kaç ay evvel Erenköyde bir hâdise olmuş ve Kozyatagı mevkiinde oturan Kerim îmer adında 40 yaşlarında bir koyun taciri,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • Balıkesir D.P.kongresi bugün toplanıyor Başbakan Adnan Menderes yarın kongrede mühim bir nutuk söyliyecek Balıkesir,13 Hususi surette gönderdiğimiz Faruk Demirtitş bildiriyor)Demokrat Partinin sarsılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • Demok^aH^^ Menderes ve Köprülü Türk Yunan görüşmelerine dair izahat verdiler Başbakan:İki memleketin kader birliği yapması kadar tabiî birşey olamaz» dedi Ankara.13 Milliyet)D.P.Meclis Grupu bugün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • 14 Mayısın yıldönümü Millî iradenin tecelli ettiği günün yıldönümü bugün törenle kutlanacak Bugün Türk milleti için millî iradenin tecellî ettiği günün yıldönümüdür.Bu münasebetle bir çok il ve ilçele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • Montgomery Ankaradaki temaslarına devam ediyor Dün Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Mareşal Harp Okulunu ve motorize birlikleri ziyaret etti Mareşal Montgomery dün Ankarada motorize birliklerim i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • Yunan millî futbol takımı dün geldi Cuma günü oynanacak maçı takip için 600 Yunanlı da vapurla geliyor Yunan millî futbol takımı Yesilköyde Yazısı 7 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • Nahas Paşa yine sahnede o-«Mısır İngiliz ihtilâfı ancak silâhla halledilebilir» Kahire,13 T.H.A.26 ocak hâdiselerini müteakip;iktidardan ayrılan Nahas Paşa bugün;yeniden siya.S mah fiberde görünmüş v2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1952
  • r ATATÜRK'ÜN son gunıerı Üçüncü K itap Kılıç Ali Hatıralarının 3 ha ziranda tefrikasına başlıyaca ğımız üçüncü ve son kitabı,Atatürk'ün hususiyetlerine,hastalısına,son günlerine tahsis edilmiştir.Gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • 19 Şaban 1371 14 MAYIS 1952 Çarşamba Ru 1 Mayıs 1348 VAKİT VASATI EZANI Güneş 4 44 9.26 Öğle 12.10 4.52 İkindi 16.06 8.48 Aksam 19.19 12.00 Yatsı 21.08 1 50 İmsak 2.40 7.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • I MAKALE Milli vicdanın sesi ismail Hami DANİŞMEND Yalnız Halk Partisinin de* ğil,o parti devrinde en mühim erkânı Hıyânet-i vataniyye)cürmiyle ra&hkûm edilmiş olan İttihat ve Terakki)komitesinin de g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • POLİSTE ic İki gün evvel cezaevinden çıkan İbrahim Bozkurt adında bir sabılcalı Tophanede bazı dük kân sahiplerinden haraç isterken yakalanmış ve adliyeye verilmiş,tir.BSyoğlunda Anadolu sokağında 4 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • KISA HABERLER •fc-îş Bankası Beyoğlu şubesi Müdürü Mithat Özdeş.İş Bankası Umum Müdürlüğü Neşriyat Müdürlüğüne tayin edilmiştir.Şehrimizde ilk,orta ve lise öğrencileri tarafından Mayıs ayı nihayetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • YUMURTA PİYASASINDA GÖRÜLEN CANLILIK Şehrimiz yumurta piyasası canlılığını muhafaza ¦etmektedir.Piyal 'ada ortalama günlük 500 sandık yumurta muamele görmektedir.Geçen ay Anadolu malları 80 95 lira ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • ÇELTİK EKİMİ İKİ MİSLİ ARTTI İstihsal bölgelerinden alınan haberlere göre bu yıl çeltik ekimi geçen yıllara nisbetit bir misli fazladır.Buna ^ebec olarak evvelce çeltik ekiminin yasak edildiği bazı ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • YÜKSEK TAHSİL GENÇLİ-6NIN YURT DIŞI GEZİLERİ Türkiye Millî Talebe Federaıs yonu Turizm Komitesi tarafın dan yurt dışı seyahatler teıtip lenmiştir.Bu seyahatlerden bi ri;İngiltere;Fransa;Almanya;Avustu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapama Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskourien Açılı;7.90.00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 upaa 7.90.00 280.30 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • BALO Demokrat Parti Beyazıt Bucağı bu akşam Taksim Belediye Gazinosunda «Zafer Balosu» adıyla bir balo etrtiplemişlerdir.KONSER ir Muhittin Sadak,yârın akşam saat 21 de Casa d'Italia konser salonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • OTELLER HAKKINDAKİ SINIFLANDIRMA KARARI İstanbul Otelciler Cemiyeti İdare Heyeti Vilâyete müracaatla 1944 i:enesinde oteller için alınan sınıflandırma karannin otelciliğin inkişafına mâni olduğunu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • 0.Arsal hakkında takibata geçildi o-Demokrat İşçi Partisi Başkanı sahte istida tanzimine iştirakten sanık bulunuyor Demokrat İşçi Partisi,Baş bakan Yardımcısı Samed Ağaoğlunun son beyanatını protesto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • MOTOR SAHİPLERİ DOLMUŞ SEFERLERİ YAPMAK İSTİYORLAR Tenezzüh motorları ve cîeni:vasıtaları sahipleri Vilâyete müracaat ederek yaz progıamiçin muhtelif sayfiye mahalleri ne ve bu arada Haydarpaşa Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • Garp bîr hadis e 16 yaşında bir genç kendisinden 8 yaş büyük olan sevgilisini kaçırdı Beykozda garip bir kız kaçırma hâdisesi olmuş ve Savcı lık hadi eye el koymuştur.Beykoz semtinde dedikodulara yoi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • Bugün sizlere ismini ve yerini vermiyecöğim bir münevverimizden bahsedeceğim,öyle bir münevver ki yüksek tahsili yok.Lâ kin okumağa âşık ve ciddî eserlerin peşinde.Yazanları bırakmaz.Meselâ onâ desele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • Çiçek bayramı GüUıane parkında kutlanacak olan bayram üç gün devam edecek Bahar ve Çiçek Bayramı bu yıl 24;25;ve 26 mayıs günleri Gülhane Parkında kutlanacaktır.Bayrama 24 mayıs günü Tak simden başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • GENÇ BİR KIZ İNTİHAR ETTİ Ramide;Mazharbey sokağı* da 41 sayılı evde oturan vt evlenmek üzere bulunan 17 yas larinda Memnune Alçiçek adııda genç bir kız henüz mahiye ti anlaşılamayan bir sebep yi' zün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • TÜCCAR DERNEfJÎNtN AYLIK TOPLANTISI Tüccar Derneğinin aylık top lantısı bugün saat 17 de Galatada Liman Lokantasında ya pılacakTır.Toplantıda;önümüzdeki se ne mer'iyete girecek olan Güni rük Kanunu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • YALOVA KAPLICALARI ISLAH EDtLEGEK Denizcilik Bankan Genel Mü dür Yardımcısı Ulvi Yenal Ya lova Kaplıcalarını mahallinde tetkik etmek üzere yarın Yalo vaya gidecektir.Kaplıca sularını soğutmaya mahius
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • ŞEHİR HATLARI VAPUR-LAKINA HENÜZ BİR ZAM YAPILMIYOR Denizcilik Banka.i;Dfcnizyol i'an İşletmesinin Şehir Hatları vapurlarına zam yapacağı hak kında şüyu bulan haberler yet kili makamlar tarafından yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • TÜBERKÜLOZ KONGRESİ GELECEK YIL ŞEHRİMİZ-DE TOPLANACAK İki yıldan beri şehrimizde fa aliyette bulunduktan sonra memleketimizden ay ıiacak oîan Dünya Sağlık Teşkilâtı Ve rem Savaşı Tekâmül Merkezi sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • Annanın kardeşleri dün tahliye edildi Kurtuluşta işlenen esrarengiz cinayetin dâvası meraklı bir safhaya girdi Dört ay evvel Kurtuluşta bir cinayet işlenmiş ve Kurtuluş Caddesinde kendisine ait 50 say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • HALKIN SESİ Şoför yanında îkl yolcu hikâyesi Maçkada Türk kahvesi ar kasında oturan Hüseyin Cs mâl MC-rcanlı yazıyor;Şimdiye kadar gazetelerde hiç olmazsa yüz defa gözüme ilişti.Dolmuşların ön sıraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1952
  • ÇADIRCILARDA KANLI BİR ARBEDE OLDU Evvelki gece aat 22 sıralarında Beyazıtta Çadircılaı ınev kiinde kanlı bir arbede olmuştur.Bu semtte eskicilik ve koltukçuluk yapan Hüsamettin;C?râl İlgaz;Şeref;Men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • UNESCO BÜROSU ŞEFİNİN KONUŞMASI îstanbul Unesco Bürosu Şefi Prof.Ratip Berker bugün saat 16 da İstanbui' Vereni Savaş ve Gösteri Merkezinde bir konuşma yapacaktır.Profesörün bu konuşmasını müteakip tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • Bardağını elleri arasına aldı,hafifçe salladı.Işıkların içki üzerinde yaptıkları akislere bakarak konuşmağa başladı.Başkalarına hâkim olmak istiyen insanlardandır Tamamiyle emrinde olmanızı,karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • Beyaz bayrak çeken bir heyet kaleden çıkarak Peygamberle konuşmak istedi TEFRİKA NO:133 Beyaz bayrak çeken bir heyet kaleden çıkarak,Peygamberle konuşmak arzusunu izhar etmişti.Heyeti Hazreti Muhammed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ On beş günlük.Şimdiye kadar ayda bir çıkan Yeditepe isimli fikir ve sanat gazetesi,1 Mayıs 952 tarihli son sayısından itibaren on beş günde bir çıkacağını bil diriyor.Gazete bu karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • Askerî fabrikalar Millî Savunma Bakanlığı bu fabrikaların randımanını artırmak için teşebbüse geçti Ankara,13 T.H.A.Genelkurmay Başkanlığı ordunun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için memleketin muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • Televizyon yayınlarına konan kayıt Vaşington.13 A.A.Tem sü'ciler Meclisi mizah mecmua lariyie kitaplarında ve aynı zamanda televizyon ve radyo programları muhteviyatında bir tahkikat yapılarak Ameri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • Siyasî İcmal Müslüman halklar teşkilâtı Kctraşi'den bildirildiğine göre Müslüman devletlerin delegeleri bir gece toplantısı yaparak «Müs iüman Halklar Teşkilâtı» kurul,masına karar vermişlerdir.Bu yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • Amerikalı üç asker mahkeme edildi Nuremberg 13 AP)Birkaç yıl evvel Alman harp suçlusu nâzilerinin mahkeme edildiği Nuremberg'deki muazzam salonlarda bugün iki Almam öldürmekten suçlu üç Amerikan asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • Buckingham sarayında garip bir hâdise Londa,13 AP)Bu sabah Euckingham sarayından polise telefon edilerek meçhul bir şahsın sarayın,duvarına tırmandığının bildirilmesi üzere Kraliçenin ikâmetgâhına der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • Eğede kuraklık îzmir,13 A.A.Bu *ene havaların oldukça kurak gitmesi Ege bölgesi tütün ekicü'e rini bir hayli endişeye sevk et mistir.Yağmurlar yağmaması dola yisiyle ekim ö nasında büyük müşkülâtla ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • Sovyet peyklerinde kıtlık baş gösterdi Polonya ve diğer memleketlerde bir çokmaddeler vesikaya tâbi tutulacak Berlin.13 Nafen)Bir müddettenberi Polonyadan.gelem raporlar bu memlekette gıda durumunun g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • Çekirge afeti Kuzey Afrika ve Orta Doğuyu büyük bir çekirge tehlikesi tehdit ediyor Roma 13 AP)Afrikanın Doğusu ile Asya arsında ziraî böl geler şimdiye kadar ender görül,müş bir çekirge istilâsı tehd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • Bir delinin marifeti Buhran geçiren bir genç,otobüste iki kadın ve bir polisi öldürdü Cleveland Ohio)12 AP)Burada dün g?ce kalabalık bir otobüs içinde bir buhran geçiren bir genç;bir poüs ve ikisi kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerikada petrol grevi yüzünden,Avrupada muhtelif hava kumpanyaları servislerini azaltmışlardır.Şimdilik İngiliz hava yollarının Istânbula sefer,lerinde değişikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • Bir pilotumuz şehit düştü Ankara,13 T.H.A.Mil lî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:13.5.1952 günü Erzincan hava alanından kaikıp talim uçuşu yapmakta olan iki F.47 uçağımızın havada ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1952
  • 6öût Mazi masalları Bir ecnebi dostumuzun ziyaretine gitmiştik.Kendisine eski Türk ailesi hakkında bazı malûmat verdiklerini,bunlara tamamiyle inanamadığını.'bir defa da bize sormağı düşündüğünü ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.05.1952
  • ıa ıtffltVıi ı mu ırt».M Yüz güzelliği,vücut tenasüp ve e ndamı bakımından bir çok film artistlerini gölgede bırakan Kaliforniyalı Mary VVarburton'un Holl ywood'a gelmesi sinema muhitin de ve bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1952
  • nVI*mM'aNlMMMA«k HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Mithat Paşa Avrupaya nasıl sürülmüştü II.Abdülhamit yanındakilere,tabancasını göstererek:Tasavvuruma mani çıkaracak olurlarsa,Mithat Paşayı saraya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1952
  • r fiffibşj?1 Atlantik Paktı Kuvvetlen Başkomutan Muavini Maresal Monlgomeıy dün Ankaradaki osekrî biıliklerin eğitim ve tec hizatı hc'kkında bilgi edinmek ü zere birliklerimizi ziyaret etmiş komutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.05.1952
  • Bugün saat 1^,30 da Türkiye Greko Romen güreş kamp seçmelerine başlanıyor Üç gün devam edecek müsabakalara en tanınmış güreşçiler iştirak edecek Türkiye serbest güreş kamp Seçmenleri nihayete erdikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1952
  • «t,ğ 0 i #L İ/mirin kuvvetli takımlarııulan Göztepe ile Altay bir maçtan evvel bir arada İzmir kulüplerinden röportaj ALTINORDU Izmirin en çok sevilen kulüplerinden biri olan Altınordu 1923 te kurulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1952
  • Ulvi Yenal Federasyon başkanlığından istif j etti Öğrendiğimize göre.uzun zamandanberi istifa edeceği söyle nen Futbol Federasyonu Başkanı Uivi Yenal dün resmen istifa etmistir.Yenal'ın istifa sebebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1952
  • r/v.1 tîç şöhret bir arada soldan sağa)M.Chevalier,Kay Robinson ve Carpentîer Şöhret ve servet kazanan boksörlerin Bazı tanınmış boksörler büyük servetler kazandıkları halde muhafaza edemediler Boks.b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1952
  • Yunan futbol federasyonu erkânından Barkuüs bugün ge-I i y o r Yunan Futbol Federasyonu er kânından Barkuris,Futbolcu Pulis ve 600 seyirci bugün yapurla şShrimize geleceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1952
  • Kısa spor haberleri Yunanlıların son 'atletizm dereceleri1 Yunanistanda Cuma günü yapılan yarışmalarda şu neticeler alınmıştır;Sınık;Efslolhikdis 4.17.200 metre:Detrobis 22.1.400 mânialı;Kosmas 54.800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1952
  • Olimpiyat favorilerinden zenci ©t-et Arthur Wint 1952 Helsinki Olimpiyatlarının favorilerinden biri de Arthur Wint'tir.Biıyiik Britanya millî atleti/m ekibine dahil olan bu meşhur atl^t çalışmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1952
  • Fransaıım sırıkla atlama rekortmeni Silloıı 4 mdtre 32 santimetre ile Fransa rekorunu yenilemiştir.Yukarıdaki resimde Sillon'u atlarken görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1952
  • Silâhla kuvvetler basketbol şampiyonasını Harpokulu kazandı Uç günden beri devam eden Türk Silâhlı Kuvvetler basket bol birinciliği Ankara Siyasal Bilgiler Oku'u salonundu sona erdi.Kara;Hava;Deniz Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1952
  • Brezilyada neşredilen karikatür Memleketimizde yaptıkları 8 maçta,futbol değerleri bakımından bizi sukutu hayale uğratan Corinthians'lıların Fenerbahçe karşılaşması dolayısiyle Brezilyada neşrettikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1952
  • Yunan Beynelmilel hakemi Cicis dün geldi Yunan beynelmilel hakemi Kosta Cicis dün hususî otomobiliyle Atinadan kara yoluyla şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı 20.05 Anakrâ Eks.Yataklı;20.50 Erzurum.Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anadolu Eks.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • KÜÇÜK FARELER İNSANLAR Piyös 3 perde 6 Tablo Yaran J.Steinbeck VE Sanneye koyan:Muhsin Ertuörtu' Çarşamba günlerinden başka akgam serat 21-de,Cumû tdl«be)Pazar matinesi saat 17-dö.Telefon:40276 SAHN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • İstanbul 4.îcra Memurlusundan 1951/6019 Zekâi Uygunere:Sultanahmette Zührevî hasr talıklar binası bahçesindeki odasında ikamet etmekte iken halihazır adresi meçhul:İstanbul Asliye 10 uncu Hukuk Yargıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • Gaibe ihtar Firar suçundan sanık olup gaip bulunan 929 doğumlu Seyhan kazası Seyhan nahiyesi Abdi oğlu köyünden Mustafa oğlu Hanefi Aksinirin bulunduğu yer As.Şubesi,Türk Konsolosluğu veya Türk Sefare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • Ebeveynin dikkatine i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Son zaır.anlarda muhtelif mahallerdeki havai hatlarımız civarında çocuklar uçurtma uçurturken uçurtmaları havai hat tellerine dokunması ve sarılması neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • Ankara Belediye başkanlığından 1 Belediye şubeleri yıllık ihtiyacı için alınacak olan 18.250)kilo koyun,11500 kilo kemikli ve 2000)kilo kemiksiz sığır etler;kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • Mîllî Saraylar Müdürlüğünden 1 Millî saraylardan Florya deniz köşkü binası ile etrafındaki eski ve taraşların zeminini teşkil eden betonarme tabakanın denize bakan yüzlerine tecrit maddeleri sürülmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • Hidro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-clektrik tesisi için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin alterna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • BİMİK «İİKUMdAH TIİFKİKA NO:233 fttsaa;SAMANCİUİL "Valideyi saraydan uzaklaştırdık artık bize tuzak kuracak kimse kalmadı Nasıl savsaklayabilirsiniz?İradenin infazını benden istedi.Kendisi bugünlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1—Tazyik eden;Füruht eden 2—Yapış ve çek;İkiharf;Geniş.3—Tersi gizlj olması lâzım gelen;Ait;Çivi 4—İki harf;Zerdeye konulur;Mabut.6—Yarbay.7—Cüz'i.8—Nida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • TUZLA İÇMELERİ»* 115 Mayıs Perşembe sabahından itibaren hususî tren-leri isliyerek Otel,Lokanta ve tam legkilâtiyle ziyaretçilere açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • TEFRİKA NO:84 Yörük Ali de bir anda çırpındı ve Kündecî Hasanın narasına mukabele etti Geç vakte şuradan buradan bilhassa ertesi sabah yapılacak güreşten bahsedildi.Artık vakit bir hayli gecikmişti Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • pEn yeni çeşft% İpekli Yünlü MANTOLUKLARI TAYYÖRLÜKLERİ ELBİSELİKLERİ en nıüsaid şartlarla ayda 10 lira taksitle Salahaddin Karakaşlı Müessesesinden alabilirdi-niz.Mahmutpaşa Kapalıçarşı kapısı yanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • İSTANBUL BELEDlYESÎ ŞEHλ TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesazi Telefon 42157 o-Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan;L Cıossve E C.Çarpa ut er Türkçesi Fikret Adil Telefon;4Ö4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • İst31101li Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri İdare eden;Semih Argeso 13.45 şar kılar Pl.14.15 Dans müziği Pl.14.30 Türküler ve oyun havaları Pl.15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1952
  • Zonguldak Valiliğinden 1 Yaptırılacak iş,Bartın sağlık merkezi binası kalorifer ve etüv cihazı tesisatı ile bir kısım imalâtı havi üçüncü kısım inşaatı olup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Üçüncü kitap Baş tarazı 1 incide)hâdiseler üzerinde toplamıştır.I Sayın Kılıç Ali,bir çok anecdoteları,yani olmuş vak'alan gözden geçirmek ve bu kısmı •tarihe eksiksiz intikal etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Demokrat Parti Meclis Grupunda Baş tarafı 1 incide)•larak yapılması düşünülen iş birliğine ait meseleler üzerinde cereyan ettiğini bildirmiştir Köprülü şimdiye kadar yapılan müzakerelerd« tam bir muta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Montgömery An karadaki temasları Bas 1 ara fi 1 incide)Atlantik Paktı içindeki durumları ve Orta-Doğu komutanlık meselelerinin mevzuubahs edil iniş olması muhtemeldir.Mareşal Montgömery öğle den sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Meclisin gündemi Bas tarafı 1 incide)Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın arazisi kaymakta olan Pütürge ilçesine bağlı Şimil köyünün maruz bulunduğu tehlikeye karşı ne gibi tedbirler alındığına dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • İşçilere mesken temini için kredi Ankara,13 Milliyet)işçilerden mesken yaptıracak olanlara %50 nisbetinde kredi verilmesi hakkındaki kanun ta sarısı Çalışma Bakanlığınca ki fayetsiz görülerek tadil ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Mamul Uyuşturucu Madde İdhal olunacak Toprak Mahsulleri Ofisi Gene!Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif uyuşturucu madde satın alınacaktır.70 kilo Cocacine Chlohydrate 7 Morphine Chlo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınclma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesi mucibince bir adet TransformotöJ açık eksiltme suretile satın alınacaktır.2 Eksiltmesi 30.6.952 pazartesi günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Giresun ili Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş:Alucra ilçe merkezinde Hükümet Konağı inşaatıdır.Keşif bedeli elektrik ve sıhhî tesisatı ile birlikte 190961.88 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Balıkesir D.Pkongresi Baş tarafı 1 incide)uçakla Balıkesirâ gelmişler ve hava alanında Parti il başkanı Sırrı Yırcalı tarafından karşılanmışlardır.Yarın Balıkesire gelmesi beklenen Adnan Menderes.NATO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • 20 ev] soyan 2 hırsız yakalandı Beyoglunda ve Zeytinburnun daki Gecekondularda,yirmiye yakın ev soyan,Ekrem Yaver ve Mehmet Ata admda iki hırsız dün yakalanmış ve tevkif olunarak cezaevine gönderilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Akdeniz ormancılık kongresi ı Dün 34 delegenin iştirakiyle toplantılara başlandı Birleşmiş Milletler F.A.O.Teşkilâtı Orman ve Orman Mahsulleri Akdeniz İşleri Tali Komi «yonu dün sabah saat 9.30 da İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Tunusta suikastler artıyor P.T.T.merkezi bomba ile I tahrip edildi I Tunus,13 A.A.Sükûnete doğru bir seyir takip etmekte olan durum;şimdi kaynaşma değilse de uikastlerin artmasına doğru inkişaf halind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Batılılar Rus notasını dün cevaplandırdılar Berlin bölgesinde ihdas ediyorlar Sovyetler Batı I yeni güçlükler Londra,13 Nâfen)Alman yaya dair Sovyetler tarafından geçenlerde Batılılara verilmiş olan n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • 14 Mayısın yıldönümü Baş tarafı 1 incide)Ayrıca Ankara radyosu 14 Mayıs günü için özel bir neşriyat programı hazırlamış bulunmaktadır.Bazı milletvekilleri Ankarada bir «Halk Balosu» tertip et mis ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Esrarengiz bir cinayet Baş tarafı 1 incide)Evvelâ bu vak'amn bir kaza olduğuna hükmedilerek Kerim îmer'in cesedi gömülmüş,bilâhare Kerim'in bir cinayete kur ban gittiği yolunda Savcılığa bir ihbar yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Yunan millî futbol takımı dün geldi Cuma günü karşılaşacağımız Yunan millî takımı dün saat 19.25 ie uçakla şehrimize gel-mistir.Kalabalık bir meraklı kütlesinin karşıladığı Yunan kafilesinde 18 futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • 14 Mayısın mânası Başmakaleden devnmi dik başlarına gitmesi,adlî teminat altında reylerini kullanması,gizli oy ve açık tasnif usulü ile seçimlere fesat karıştırılmasına imkân bırakmamasıdir ki Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Eisenhvvor yardıma taraftar Baş tarafı 1 incide)dım programının yeni her hangi bir kısıntıya tâbi tutulmasının Avrupada çok derin tepkiler yaratacağını belirtmekte ve bunun Amerikanın dostlarını SUkut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Gençliğin Eieniere mesajı o-Türk gençleri,Kıbrıs için Yanan gençliğinin mitingini bir lıatû olarak vasıflandırıyor Birkaç gün evvel Atinada Kibrisin Yunanistana ilhakı için yapılan ve Türk gençliği ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Nahas Paşa Baş tarafı 1 incide)gazetesine bir beyanat vererekîngiliz Mısır ihtilâfı mevzu unda demiştir ki:«Mısır yeniden yapıian Mısır İngiliz müzakerelerinin eskisi gibi neticesiz kalmaya mahkûm old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1952
  • Malatya Devlet Hastanesi Baş Tabibliğinden Fiat ı Tutarı Geçici teminatı Cinsi Azı Çoru Kilo Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr Koyun eü 8500 10000 1 80 18000 00 1350 00 1952 malî yılında hastahanemiz için kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.05.1952
  • Değeri yüksek.fiatı,işlemesi ve bakımı limiti motorlu x Yeni Thames Diesel,her türlü arazi ve hava şartları altında en ağır yükleri menziline zamanında yetiştirmek için rakipsiz bir kamyondur.Kudretli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.05.1952
  • Yiyecek satın alınacaktır Tophane Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden Tahmini Fiatı Tutarı Muvakkat teminat İhale günü saat İhale şekli Cinsi Ekmek Miktarı 16000 Ad.Lr.Kr 30 Lr.Kr.4800 00 360 00 1 22.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.05.1952
  • 19 HAZİRAN 1952 ÇEKİLİŞİ hem YUVA hem i RAT Çifte Havuzlarda İki Daireli APARTMAN'ın Tamamı Bu keşideye katılmak için en geç 20 Mayıs akşamına kadar.15 0)Liralık bir hesap açılmış olmalıdır.Beher 150)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.05.1952
  • Çuval satışı Tekel Likör ve Kanyak Fabrikası Müdürlüğünden:Fabrikamızda mevcut takriben İÖÜO adet müstamel sağlamı kaim şeker çuvalı 22 mayıs 952 perşembe günü saat 15 de Mecidiyeköyündeki fabrika/müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.05.1952
  • Bornova As.Sa.Al.Bşkdan:Kapalı zarfla yapılan ihalesine talip çıkmayan 3,5 ton sadeyağı pazarlıkla 9/5/1952 cu ma günü yapılan ilk eksiltmesinde ihalesi yapıldığı digeı* isteklilere ilân olunur.7538—1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden ver len Askerî Kıtaat ilânlara Cinsi Mıkdarı Kilo Sığır ati 1850 Sıığr eU 1850 iki parti sığır eti pazarlıkla hizalarında yazılı gün ve saat*' leıde Davu'paşa As.Sa.Al.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.05.1952
  • r ALMAN MENŞELİ ÇiMENT i I e İthal malı BETONARME ve BİLÛMUM PROFİL DEMİRLERİNİN Ucuz ve müsait şartlarla satışına devam edilmektedir KOÇ TİCARET T.A.Ş.Fermeneciler No.90 Tel:44760-62 t ıı nnrır ı ı.g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.05.1952
  • Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı izmit Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden Sıra No.İlçesi Bölgesi Mevkii 1 izmit Asmaca Üçtepeler 2 izmit Asmaca Kayalıdağ 3 izmit Suadiye Pazarçayın 4 Gölcük Gölc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.05.1952
  • UFAK YARALARIMI* İHMAL ETMEYİNİZ f YARA YANIK.ÇIBAN »e ÇATLAKLARA KARŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.05.1952
  • izmit Belediye Başkanlığından:1 Umum keşif bedeli 22242ü lira İG kuruştan ibaret olan aşağıda isin^eri yazılı şehir dahili yollar inşası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Geçici teminat 1-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı islerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.05.1952
  • ZAYÎ Liman Dairetindan aldığım 947 909 sayılı lima nsüzdanı mı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur,Hüseyin Asım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.05.1952
  • Gayri satış ilâna İstanbul 5 incî icra memurluğundan 952/1657 İsmet Sönmez;Makbule;ihsan;Nuran;Turan To'unay ve Mehmet Remzi Kiiçtürk arala unda iştirak halinde tasarruf olunup taksimi kabil olmadığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan