Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • ¦ffiMk'DufaMm Bugün şehrimizde hava genel olarak açık geçecek hava sıcak,lığında önemli bir değişiklik olmıyacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • DARÜŞŞAFAKA LİSESİ yönetim kurulu başkanı Kâzım Taşkent dün bir basın toplantısı yaparak idare heyetinin bir yıllık faaliyetini izah etmiştir.Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent gazetecilerle bir arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • "Sus,3 yıldır Haliçte bekletiliyor 0-Tamir için karar verilememesi yüzünden gemi muattal bir vaziyette Denizcilik Bankası Fen Heyeti;bankaya ait bütün gemilerin tekne ve makinelerini mu ayenesinden ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • Plastîras'ın sıhhî durumu düzeliyor Atina;12 AP)Başbakan Plastirasm öldüğü hakkında Çıkan rivayeter bugün re.men tekzip edilmiştir.Başbakan Yardımcısı Sofoktes Venizeloe:«Plastiras hayattadır ve sıhha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • 19 Mayıs şenlikleri provası 19 MAYIŞ ŞENLİKLERİ için hazırlıklar devam etmektedir.Besimde dün son provalarını yapan askeri liseliler görülmektedir,Foto:Milliyet Sami Önemli)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • Doğu Almanya harp kundakçılığı yapıyor Komünist Almanya Başbakan yardımcıs1 dün tehditlerle dolu bir beyanat verdi Beılin,12 AP)Sovyet işgali altındaki Doğu Almanyanm Başbakan yardımcısı Ulbricht bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • Tekelde yeni işçi baremi il cKel Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta olan yeni işçi bareminin ikmal edildiğini gazeteler yazdılar.Ücretlerin makul esaslara istinad ettirilmesi,keyfî hareketlere,hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • Birinci Ordunun Trakyada yapacağı büyük manevralar Yunan donanmasının da vazife alacağı manevralarda Amiral Carneyin müşahit sıfatiyle hazır bulunacağı tahmin ediliyor hava kuvvetlerini dcstekliyecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • Serbest güreş seçmeleri dün sona erdi Milli serbest güreş takımını seçme Müsabakalarının son tur karşılaşmlılanna dün gece saat 21 den itibaren Spor ve Sergi sarayında devam edilmiştir.Alman teknik ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • Maç parasını geri ıstiyenler Ankara,12 T.H.A.Millî takım namzetleri Ve Corinthians arasındaki maçın yarıda kalması üzerine eski bir futbolcunun Beden Terbiyesi Gene* Müdürlüğü aleyhine açtığı duhuliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • Demokrat işçi Partisi başkanı Miting için ısrar ediyor Demokrat îşçi Partisinin hükümetin,iç politikasını tenkid etmek ve partinin propagandasını yapmak gayesiyle bir siyasî toplantı tertip ettiği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • 14 Mayısın yıldönümü Yarın bütün yurtta törenle kutlanacak Demokrat Partinin iktidara gelişinin ikinci yıldönümü yarsın şehrimizin muhtelif yerlerindeki parti teşekküllerinde tö enle kutlanacaktır.D.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • r.Hususiyetleri Hastalığı Son günleri üçüncü Kitap Kılıç Ali Hatıralarının 3 haziranda tefrikasına başhyacağımız üçüncü ve son kitabı,Atatürkün hususiyetlerine,hastalısına,son günlerine tahsis edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • H.G.Wells1n «Yeni dünya harpleri» adlı eseri Orson VVelles tarafından bir televizyon programında yayınlamıştır.Resimde is tıkbaldeki harplerde kullanılacak «ölüm şualarının» binaları nasıl tahrip edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1952
  • MareşalMontgomery temaslarına başladı Genel kurmay Başkanlığında cereyan eden müzakereler sırasında ordumuzun Akdeniz savunmasında oynıyacağı rol ile eğitim Dün resmî ziyaretlerine başlayan Mareşal Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • mm0i mm me f MAKALE Askeri vesikalara göre Balkan Harbindeki bozgunculnk vak'aları İsmail Hami DANİŞMEND Bundan ervvelki yazılarıında İttihat ve Terakki)nin Balkan Harbinde kurdumu bozgunculuk teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • i Hic 13 Ru 18 MAYIS 30 aban 1952 Nisan I 1371 Sûh 1348 VAK tT VASATI EZANI 1 Güneş 445 9.28 Öğle 12.10 4.53 İkindi 1€.M 8 49 Ak »anı ı 19.17 12.00 Yatsı 21.06 1.49 îmsak 242 7.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • Bundan bir müddet evvel bir yabancı gazetede bir haber okudum;«1946 da,Sovyet Rusya ile iş ândlaşmüsı yapan yüz kadar Borlinlı Alman)mühendis aileleriyle beraber Berline döndüler.Bunlar doğu garında Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanı» Bterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr Florin Liret Drahmi Kskoudes AviİJS 7.90 00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0:01.876 9.73.90 cip on 7.90.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • BASIN TOPLANTISI •Jc Gençliğin vrupa Kampanyası Türkiye Millî eGnlçik Komitesi Koordinasyos heyeti,bu akşam saat 20.30 da Pârk-Otelde bir basın toplantısı yapacaktır.BALO Demokrat Parti Beyazıt Bucağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • NİŞANTAŞINDA BİR KAP KAÇ HADİSESİ Evvelki gece saat 22 sıralaj'mda Nişantaşmda bir kapkaç hâ&'sesi olmuştur.Bu semtte oturan Hayganus adında 65 yaşlarında bir kadın Ihlamur caddesinden geçerken yanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • KISA HABER LER Tfc Milli Eğitim Danışma Kuru lu,dün öğleden sonra istanbul Erkek Lisesinde bir toplantı yapmıştır.Toplantıda.Bakanlıklardan valiliklere tamin edilen tefiîş genelegsi okunarak müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • P Ot İS T E KadıkÖyünde oturan İbrahim Gök adında biri kıskançlık yüzünden çıkan bir kavga sonun da metresi Safiyeyi bıçakla yara lamıştır.Sanık yaklanmıştır.Necmiye Sanyaprâk adında bir kadına sarkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • Dün Tahtaka er arkadaşını vurdu Hastahaneye kaldırılan Cemil Erşahin ismindeki yaralının durumu ağır Dün saat 15 sıralarında Tantal kalede kanlı bir hâdise olmuş ve kan dâvası gütme yüzünden bir aşçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • HALKIN SESİ İki senede yol masrafını alamı yan vatandaş Kığıda Güney mahallesinde Mustafa Şimşek yazıyor:«950 il Genel Beclis seçimlerinde sandık başkanı olarak ilce seçim kurulu taraflından ilçenin o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • Adana vapuru Bak.vnhk durumu tetkik için şehrimize bir müfettiş gönderdi Başbakan Adann Menderes ve" beraberlerindeki heyeti Yunanistaııdan getirdikten sonra o göçe,makine dairesinde Eva Preyter cihaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • MOTORLU VASITALARIN FENNİ MUAYENELERİ Motorlu vasıtaların 1952 yılı fennî muayenelerinin yapılmasına yakında başlanacaktır.6 ncı Şube Müdürlüğü fennî mua yenelerin maksada uygun bir şekilde yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • SPORCULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA Samatyada,Yedikııle Küçük Pera futbol takımiyle Samatya Gençler Birliği takımı arasında pazar günü yapılan bir maç sırasında küçük bir münakaşa yüzünden oyuncular kavg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • ERZURUM VAPURU HAVUZA ALINDI İki #ün evvel Göksu önlerinde kumluğa oturan Erzurum vapuru Istinye fabrikalarında tamire çekilmiştir.Vapurun karaya oturma hâdisesini ilgililer dümen anide vukubulan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • BANLİYÖ HATTI YAZ TARİFESİ Devlet Demiryolları banliyö hattâ yaz programının 18 mayısta başlıyacağı bildirilmektedir.Ye.ıi programa göre bu hatlara bazı katarlar ilâve edilecek ve bilhassa katarlara y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • BÎR LOKANTADA ÇIKAN KANO KAVGA Evvelki gece Aksarayda bir lokantada kanlı bir hâdise olmuştur.Nihat Bıyıkoğlu,Neşet Ermül,Yılmaz Tüzün,Emin ğaiıin,Salâhattin Bomba ve Turan adında altı arkadaş.Genç Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • HEYI ŞİKELER SELtMtYE KIŞLASINI GEZDİLER Türk Hemşireleri dün saat 16 da Selimiye 'kışlasını ziyareti ederek tetkiklerde bulunmuş-1 ardır.j Bu ziyaretten son derece mü!tohassis olduklarını belirteni h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • Müh m bîr yolsuzluk Bir tacir ortağının yarım milyon lirasını zimmetine geçirmiş Savcılık ve Emniyet Müdürlüğü 2 ncj Şube meumıları yarım milyon liralık bir yolsuzluk hâdisesine el koymuş ve tahkikata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1952
  • Pamuk piyasasının durumu Pamuk piyasasında büyük bir istikrarsızlık hüküm sürmekte ve bütün dünya piyasalarında fiâtlar geçen seneye nazaran büyük bir düşüklük,ârzetmektedir.Halen piyasada külliyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • Hazreti Muhammed,bütün kuvvetleriyle güzel Taif şahrine doğru süratle ilerliyordu TEFRİKA No:132 Muhammed öldü,ordusu dağıldı,Malikin askerleri Mek ke üzerine yürüyor Kadınlar,çocuklar,muzaffer putper
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Beş Sanat veya San'at dergisi;Mayısta çıkan Nisan ID.72 tarihli 25 inci sayısı ile ikinci yıltnı bitirip üçüncü yaşına basmış bulunuyor:Ömrü uzun olsun.Fakat Beş Sanat veya San'at' d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER ALMANYA Bu mevsimde Amerikadan Almany&yâ gelecek olan turist inik tan ile yeni bir rekor daha kırılacaktır.Amerikan haberler bürosunun haber verdiğine göre bu sene 20 bin^ Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • Müslüman Birliği Karaşkle toplanan Müslümanlar bir teşkilât kurmağa karar verdiler Karaşi,11 AP)Müslüman devletlerin delegeıeri bu gece bir Müslüman Halklar Teşkilâtı kurmaya resmen karar vermişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • Hayat pahallılığı ve Türkiye Ankara 12 T.H.A.AlâkalıL'mn vördiği malûmata nazaran Kore harbinden bu yana dünya fiyatlarında yüzde 30—40 nisbeünde bir artış müşahade olunmûktadır.Bu artıştan ân az Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • Otomobil fabrikasına dair İstanbulda ecnebi sermayesiyle bir otomobil fâjbrikası kurulmak istenildiğini gazetelerde okuduk.Türkiyede karayolları trafiği mütemadiyen artmaktadır.Şehir sokaklarında en u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • Mareşal Montgomary Mareşal Mpntgomery,İkinci Dünya Harbinin büyük bir kumandanı olduğu kadar da çok tanmmış ve sevilmiş bir şahsiyet idi.Düşmanlık harp meydanında kalmalıdır,prensipi bu büyük askerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • "Sovyet Rusya yen i bir harbe hazır değildir» Temsilciler Meclisi Dış işleri Komisyonu bu hususta I Washington.12 A.A.Yabancı memleketlere yârdım meşe leşi hususunda,sivil ve askûrî 43 şahsiyetin ifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • HIFZİSSIHHA MÜESSESE-SİNDEKİ YOLSUZLUK TAHKİKATI Bundan bir müddet evvel Be lediye Başkanlığına bir ihbarda bulunulmuş ve Hıfzıssıhha Müessesesinde suiistimaller ya pıldığı iddia edilmişti.Belediye Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • Epey vakit geçmiş.Beş on dakika Nevadaya uğramak meşhur suare çilesinden evvel biraz eğlenmek istiyorum.Bu gün hakikaten çok yoruldtim,dedim.Scoffol ayağa kalktı.Miss VTilde'in berayı vazife baştan çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • Avrupa ordusu İngiltere Savunma Bakanı Pariste askerî temaslarda bulunuyor Paris,12 Nafen)Bu sabah uçakla Ipomaradan buraya gelen İngiltere Savunma Bakanı Aleksander;Fransız aske rp idarecileri ü'e gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • T r teste i h t i lâf ı De Gasperi,Tito'yu yanlış hareketle itham ediyor Palermo,12 A.A.Dün burada yaptığı seçim konuşma smda İtalya Başbakanı Alcide de Gasperi,Trieste meselesine temasla şunları söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • ANADOLU YAKASINDA YENİ YAPILAN YOLLAR Haydarpaşa köprüsiyle Karacaahmet arasındaki yolun ye ni baltan ve tamamen parke olarak yapılmasına başlanmış tır.Bu caddenin belediyeye ait arnavut kaldırımı kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • VALt DÜN SİLİVRİDE TETKİKLERDE BULUNDU Vaîi.Gokay dün beraberinde Bakırköy ve Çatalca Kaymakamları,Emniyet 6 ncı Şube Müdürü ve basın mensupları olduğu halde Silivri ilçesine git mistir.Kaymakam,Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1952
  • Köpeklerini yiyen avcı Edmonton Alberta)12 AP)Bir aydanberi kayıp olan;eski bir avcı.altı köpeğinden dördünü yemek suretiyle hayâtta kalmaya muvaffak olmuştur.60 yaşında olan Jack Knox.Fort Reliânce'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.05.1952
  • 1 Cumhurbaşkanı Celâl Kayar Ankara Palasta hemşireler şerefine tbir ziyafet vermiştir Re simde Celâl Bayar.Sağlık Bakanı Ekrem Hayri Üstündâğ ve hemşirelerle bir arada görülmektedir 2 Memleketimizi zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1952
  • Patamount film stüdyosu rejisörleri yeni yıldızlar namzetleri avına çıkmışlar Ye Amerikadan bcşlca bütün Avrupa memleketlerini dolaşmağa başlamışlardır.Bu arama neticesinde Fransa'nın Bordğaux şehrind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Islâmiyette köpek menin faziletleri vardır Resulü Ekrem bir hadis-i şerifinde:Birinizin kabından bir kelp su içtiği vakit okabı yedi defa yıkayınız,buyuruyor Çoban kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.05.1952
  • Newca'stel unitetilij STAN İLBURrt İngiltere Kral Kupasnı kazanan Siyah Beyazlı Newcastel United takımının en kıymetli oyuncusu hiç şüphe yok ki,nıiUî santrfor Milburn'dur,Uır kaç kere İngiltere miUî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.05.1952
  • Sulhi GARAN Bir takım hâdiseler cereyan ettikten ve türlü dedikodular yapıldıktan sonra,bir mecburiyet olma dıkça bu mevzua pek dönmek istemiyordum.Fakat bir hakikat ortaya yıktığı için;teknik tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.05.1952
  • Ankara Tenis Kulübü 20 geng tenisçi yetiştirecek Ankara,12 T.H.A.Ankara Tenis Kulübü 15 yaşın dan ufak istidatlı 15 erkek» 5 kız olmak üzere 20 tenisçiyi kulüplerinde malzemesini ve rip çalıştırarak:y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.05.1952
  • Ankara bölgesinin fr ir hatası dolayısiyle Ankarada maçı bırakıp istanbula gelen hakem Dün Cemal Saltık hakem dâvasına temas ederek.Ankara böl gesinden şikâyet etmekte ve bir hakemin profesyonel küme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.05.1952
  • Kırk pınar güreşleri Müsabakalara 16 mayısta başlanıyor Tarihî Kırkpinar güreşleri Edırnenin Sarayiçi mevkiinde cuma günü başl'ıyacaktır.Tertip »Komitesi bu münasebetle gönderdiği davetiyelere eski bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.05.1952
  • Yunan Millî Takımı bugün şehrimizde MM Cuma günü karşılaşacağımız Yunan takımı cok kuvvetli bir kadro ile geliycr.Kafilede futbolcu gazeteci,idareci,turist olarak 35 kişi bulunuyor Millî takımımızın n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.05.1952
  • Yunan ve Yugoslav atletleri* Atinada karşılaştılar Meşhur Yunan atEetigillis 400 metrede 49 2-10 ile yeni bîr rekor yaptı Yunan atletleri Olimpiyatla ra humman bir şekilde hazırlanmaktadırlar.Son haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.05.1952
  • izmir tenisçilerinden Beliğ Beler arkadaşımızla konuşurken izmirli tenisçiler nasıl çalışıyor?Kültürpark Kulübü İzmir tenis faaliyetinin merkezidir İzmir tenisinin inkişafında başlca âmil olan Kültüıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.05.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya* Adana 14.40 Samsun 1820 Anadoiu Eks.18 30 Adapazarı 20.05 Ankara* Eks.Yataklı)20.50 Erzurum.Gelecekler:6.25 Erzurum-6.45 Toros 8 30 Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1952
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan:1 Yeni mahallede yaptırılacak 143.659,29 lira keşif bedelli ilkokul binası inşaatı ve tesisat işi keşfi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1952
  • Panayır ilânı Karacabey Belediyesinden:1 Damızlık ve kasaplık hayvanları ile şöhret bulan Karacabey ilçesi «ilk b^har» hayvan ve eşya panayırı 26 mayıs 1952 pazartesi günü Kocagöz mevkiinde açılacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1952
  • 1 23456789 10 11 12 r 1 ı.2 3 4 5 6 7 8 9 ıo I 11 a 12 ¦T Soldan Sağa 1—Resmin bir nevi;Çalgıcıtoın kucağındaki.2—Esas mesele iki kelime)Yazı şekli.3—Tersi soru eki;Atıştır.4—Bir sebze;Evsiz toprak.5—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1952
  • TEFRİKA No:232 SAMANCİGİL Padişah,Valide Sultan ile Meleki kalfayı sürgün ermeye karar verdi Tam o civara sokuldukları vakit kendilerini Sünbül-ağa karşıladı;kurşunların söküldüğünü;pencere ve kapılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1952
  • Allah Allah.Peki simdi güreş olmıyacak mı?Kal gibi olacak.Hem de Yörük kündeciye meydan oku» muş.Yalandır.Ne yalanı be,kulağı,ile işiten söyledi.Kündeci de ona,sana bir daha güreşmeye tövbe ettireceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1952
  • RA D¥0| İstanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13 30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Öğle kon sesi Pl.14.45 Şarkılar Pl.15:00 Kapanış 18.00 Açılış ve şarkılar 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1952
  • ÎSTANBEE BELEDİYESf ŞEHtB' TtYATHO L AHİ Saat 21 de Dram Kısmı S E R SERÎ Yazan Mahmut Yesûri telefon 42157 EomSâi Kısmi HAYDUTLAR ARASINDA Yazan;L Crossve E.C.Çarpan ter Türkçesi:Fikret Adil Telefon;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1952
  • Artist aşkı Dolma kalem sanki Selmanın elinden uçuyordu.Seni,zatıâlinizi artık bırakıp gidiyorum.Beni hiç bir zaman anlamadın,anlamağa bile çalışmadın.Senin için bu dünyada kemanından şöhretinden rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.05.1952
  • KÜÇÜK FARELER ÎNSANtAI)Piyös 3 perdfr 6 Tablo Yazan sâhnF j-st^beck Sanneye koyan:Muhsin Ertugrtt.Çarşamba1 günlerinden başka hur akşam soat 21-de,Cuma tal«be)Pâssar matinesi saat 17-dft.Telefon-40270
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Tamirat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Bölge Müdürlüğündan Beşiktaş Afyon,Malzeme işletmesi manipülasiyon kısmında yangından hasar görmüş dan kıs.'iıiların onarımı 14686,20 lira keşif ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Sirkeci Otobüs Güzergâhı i.E.T.T.Umum Müdiirlüğüncien Yol inşaatı dolayısile Srrkeci Ebussuut caddesinden geçen otobüslerimi;14 mayıs 952 çarşamba sabahından itibaren Sirkeci Salkımsögüt Tramvay yolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • G'imüştıanede don büyük zarar yaptı Gümüşhane;12 A.A.10-11 mayıs gecesi havanın ani den soğuyarak don yapması ncticesinde taz meyyal;rı tamamen;elma;armut cinsi ise yüz de 80 nisbetinde donmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Dem ok rat işçi partisi Baş tarafı 1 incide)sim gezisinde bir siyasî toplantı yapacağını bildirmiştir.Bu hususta kendisi ile görüştüğümüz Parti Başkanı Orhan Arsal,şunları söylemiştir:Siyasî açık hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Tunus Başbakanının evine bomba atıldı Dün Tunus başkentinde nümayişler yapıldı ve silâhlı çarpışmalar vuku buldu Neticede;13 polis ve er yara lanmış;nümayişçilerden 2 kişi ölmüş ve 31 kişi ağ»r surett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Abdülhamidin bir gelini öldü Nevyoık 12.AP)Türk Prensi Mehmet Burhaneddinin dul eşi satoık Newark New Jersey)lı Elsie Jackson;dün akşam;Park Avcnue'deki evin de 73 yaşında olduğu halde ve uzun bir has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Meclisin dünkü içtimai Ankara,12 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün,saat 15 de Fikri Apaydının başkanlığında toplanmıştır.İlk olarak Anayasa Komisyonunda açık bulunan bir üyelik iç'.n seçim yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Maç parasını,geri isti yenler Baş tarafı 1 incide)daha ayrı ayrı dilekçelerle,Bfc den Terbiyesi Genel Müdürlüğü aleyhine dâva ikame etmişlerdir.Davacılar;toplanan palaların beynelmilel kaideler gereği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Ankarada bir beyaz zehir deposu basıldı Ankara,12:Milliyet Tanınmış bir ailenin Necttibey Caddesindeki evi.bugün zabıta tarafından basılmış ve cvd" külliyetli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Kıbrıs için bir miting yapılacak Kibrisin Yunanistana ilhakı için Atinada yeni bir mitingin yapılması gençlik arasında infial uyandırmışlar,Miilî Türk Talebe Birliği;cevabî bir mitingin yapılmasını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Üçün c ü k ita p Baş tarafı 1 incide)hâdiseler üzerinde toplamıştır.Sayın Kılıç Ali,bir çok anecdoteları,yani olmuş vak'aları gözden geçirmek ve bu kısmı tarihe eksiksiz intikal et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Ridgway Tokyodan ayrıldı Tokyo,12 A.A.Uçağının Tokyodan haıeketinden birkaç dakika evvel;demeçte bulunan General Ridgvvay şun lan söylemiştir:Hür dünya dâvasının nihayet kazanılacağına dair sarsılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Sümerbank mallarında yapılan fiat indirmesi Çalışma Bakanı ve i kili pamuklu üzerinde Ankara,12 A.A)Sümerbank pamuklu mamullerinde yapılan fiat indirmesi hakkında Çalışma Bakanı ve İşletmeler Bakan Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • An koroda yakalanan azılı hırsız Arikara.12 T.H.A.Emniyet 2 nci Şube memurları dün ge ce sabaha karşı,aylardanberi şehrin muhtelif semtlerinde vukuagelen mühim hırsızlık vak'alarının faili azılı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Tekelde j işçi Başmakaleden devam)I ödemesi lâzım geldiği çoktan I kabul edilmiş bir prensiptir.Bundan,bir işçiye verilecek gündeliğin yaptığı işle mütenasip olması lâzım geldiği mânası anlaşılmalıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Kürtaj dâvasına devam edildi 1 Şubat 952 günü Süadiyede kürtaj neticesihed bir ölüm' hâdisesi olmuş-Fuat özgen adında bir doktor hâdisenin,faili olarak tevkif edilmişti.2 inci ağıraezai mahkemesinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Sir Cecil Campbell'in niçin intihar etmiş olduğu henüz katî olarak anlaşılamadı biriydi.İngiliz Büyükelçiliği eski Şark İşleri Müşaviri olan Kahire,12 A.A.Ingilterenin Kahire Büyükelçiliği İstişare He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Serbest güreş seçmeleri dün sona erdi Baş tarafı 1 incide)73 kilo.Mehmet Ali Islioğlu izmir)Necati Morgül Kocaeli)yi 10 d.13 san.de tuşla.Bekir Büke Ankara)Müfit Hekimhan istanbul)a ittifakla galip ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • "Sus* 3 yıldır Holiçfe Boş tarafı 1 incide)llçte şamandıraya bağlı oiarak tamir beklemekte olau Sus vapuru hakkında henüz bir ka rara varılamamıştır.Sus gemisi sûr'at tenkis donanımında çıkan bi'-araz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Mont go mery temaslarına başladı I Baş tarafı 1 incide)Manıtgomery.Başbakanlıkta bir saat kadar kaldıktan sonra Genelkurmay Başkanlığına gitmistir Öğleden sonra.Genelkurmay Başkanlığında askeri müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Fechteler Amerikada basın toplentısı yaptı Amiral uydurma rapor meselesinin bir komünist manevrası olabileceğini söyledi Vaşington,12 A.A.Bugün tertiplenen basın toplantısında konuşan Amiral Fechteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1952
  • Bcrş tarafı t incide)gün Batı Berlinliler bunun ken dilerine neye malolacağını göreceklerdir» demiştir.Bu tehdidin ne ifade ettiğini açıkla mıyan Ulbricht gazetecilerden birinin «Berlin yine abluka al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.05.1952
  • En zarif möble,en UstUn teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak MELOPHON Radyolarında bulabilirsiniz.TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Satı& yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 Tepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • Gebze Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu Müdürlüğünden:Miktarı Muh.Ficrtı Geçici Tem.Eksiltmenin Cins!Kilo Lira Kr.Sm.Lira Kr.Şekli Saati Koyun eti 4500 2 20 1170 00 Kapalı zarf 11.30 Dama eti 3000 1 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Yenişehir mmtakasmda inşa edilecek stabilize yol.makadam şose ve yağmur suyu mecrası işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 392.499)lira 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • Teklif isteme ilânı 1 Tagan deniz motörü için fennî evsaf ve şartnamesine S'ört-komple iki adet dizel motora 3atm alınacaktır.Bu makinelerin uıonte edilmesi satıcıya aittir.Fenni şartnamesi motor kapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı felerini idare eden.Faruk DEMIBTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik KolfrktJi Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • Fiatlar:SADİ TEK TİYAT-ROSU.MAKSİMDE 10 mayıstan itibaren her gecö 21.3Q da pazar 16 da AH ŞU KAYNANAM Komedi 3 perde 150 100 75 Tel:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • Eyüp Sulh icra memurluğundan 952/637 Abdülkadir;Ahmet;Bahattin;Hatice;Süleyman Ramis;Seher;Tevfik;Marya;İlya Yu van ve İsmailin şayian mutasarrıf oldukları Fener Haraççı Karamehmet mahallesi yeni Abdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • Giyim eşyası alınacak Ankara Yollar 4.Bölge Müdürlüğünden 1 Bölgemiz işçileri için Batın alınacak,aşağıda cins ve mıkdarı gösterilen,giyim eşyası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Cinsi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • Kapalı eksiltme ilânı ist.Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Erenköy Kız Lis\si 2 nci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle ekşili meye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 493387)lira 97)kuruştur.Eksiltme 23.5.952 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • Kapalı zarf usulü ile ilân istanbul Emniyet Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Emniyet mensuplarının giyeceklerine konulmak üzere imal ettirilecek 10 kalemden ibaret işaret ve kokartlar ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahili Etlik,Keçiören,Mamak semtlerinde yaptırılacak stablize yol makadan şose mecra inşaatı işi kapalı zarf ueuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • izmir Bayındırlık Bakanlığı Su işleri 3 cü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 Bayındırlık Bakanlığı Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğü bölgesi dahilinde bulunan Menemen Güzelhisar deresi ıslahı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • Ankara Jandarma satmalına Komisyonundan Bir metresine 125 kuru:fiat tahmin edilen şartnamesiyle evsaf vo numunesine uygun 135 bin metre haki renk astarlık bez 20 mayıs 952 salı saat 15 de Ankara J.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • Adalar sulh mahkemesi başkâtipliğin da ti i «52/53 Tahsin;Mehmet;Emine Feriha Yiğit ve Fatma Seniye Özkalai/m müştereken mutasarrıf oldukları Büyükada Cami mahallesi Nevruz Mevkii sokak ada 85;parsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeleri Elazığ As.Sa.Al.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan