Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • Meclisin dünkü toplantısında Cemiyetler Kanununun tadili hakkındaki tasarı kabul edildi Emirerleri ile ilgili kanun tasarısının da karma bir komisyonda müzakere edilmesi Meclisin dünkü oturumunda tasv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • 4jtoMk*t yfaAMIWK Bugün şehrimizde hava,umumiyetle açık geçecek,hava sıcâlklığım muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • Kaotil Mühendis Bakırköy inayetinin faili Akıl Hastahanesine yatırıldı Bundan bir müddet önce,Bakırköy iplik fabrikasında bir cinayet işlenmiş ve Fethi Âder adında bir mühendis,arkadaşı mühendis İhsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • Kibrit Tekeli k a 1 k 11 o-Kamınım dünden itibaren yürürlüce girmesi münasebetiyle Tekel Bakanı beyanatta bulundu Ankara,5 A.A.Kibrit Tekelini kaldıran kanunun bugün meriyete girmesi münasebetiyle,kib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • r Ankarada yapılacak tatbikat o-Zıriıli birliklerin de katılacağı manevraları Celâl Bayar takip edecek Ankara,5 Milliyet)Yedi mayıs çarşamba günü Çankırı Piyade Atış Okulunun iştiraki ile bir manevra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • Koreden gelen yaralı gaziler Ankara.5 Milliyet)Kore savaşlarında yaralanan 78 gazimizi anavatana getirmekte olan Amerikan bandıralı Jutland gemisi 22 Mayısta îstanbulda olacaktır.Gemide bulunan gazile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • Beşiktaş millî takımı temsil edecek Beşiktaş Corinthinas maçından sonra.Siyah Beyazhlâıin o günkü başarılı vö güzel oyunlarını tebrik etmiş;Beşiktaşlıların bu kadar fevkalâde oyun çıkarabilecekleri ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • Türkiye İsviçre tenis maçları dün sona erdi Davis Kupası İçin İsviçre ile aramızda yapılan tenis karşılaşmaları dün sona ermiş ve takımımın 4-1 yenilmiştir.Resimde karşılaşmaları heyecanla takip eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • Büyükderede feci bir otomobil kazası Bir ağaca çarparak parçalanan otomobilin yolcularından ikisi öldü UçU yaralandı Evvelki gece saat 22 sıralarında Büyükderedeki kibrit fabrikası civarında fecî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • Akdeniz komutanlığı ihtilâfı Churchill bu mesele hakkında malûmat verecek durumda olmadığım bildirdi Londra,5 AP)Başbakan Churchill bugün Avam Kamarasında Akdeniz komutanlığı hakkında her hangibir dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • Garip bir kız kaçırma hâdisesi 12 yaşında bir çocuk 13 yaşındaki sevgilisini dağa kaçın'ı İzmir,T.H.A.Kayodibi köyünde Mehmet Güleş admda 12 yaşında bir çocuk,aynı köy de Fatma Kavak adında 13 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • 25 milyon dolarlık yenjkredi Karşılıklı güvenlik teşkilâtının bu yeni tahsisatı ticari açığın kapatılmasında kullanılacak Ankara,5 A.A.Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı Türkiye Özel Misyo.Başkan Vekili Mr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • ATİNA i ntıbalar ı KRAL ve KRALİÇEYİ NASIL TANIDIM er yüzündeki hükümdar çiftleri arasında «her ikisı de sempatik,milletlerince her ikisi de çok sevilen Qift hangisidir?diye bir müsabaka açılsa Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • r» Y-Üİİf yunanibtana yaptığı ziyaretten avdet eden Başbakan Adnan M«toderes.Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü şehrimizden uçakla An karaya hareket ettiklerini dün bildirmiştik.Ankara hava ala-Başbakanı C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • 1946 seçimlerine fesat karıştırıldıktan sonra ııı—J Hükümet kuvvetlerinin elde ve cebir tatbikına hazır bulunmasına rağmen milletin,fesat karıştırılan 1946 seçimleri neticelerine karşı ayaklanmak iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1952
  • Adana Vapuru büyük bir tehlike atlattı Bir infilâk neticesinde bordosu delinen vapur güçlükle kurtarıldı Bir tehlike allatan Adana vapuru Evvelki gece saat 24 sıralarında DolmabahQe önünde demirli bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • MAKALE «Ulus» un hezeyanları İsmail Hami DANİŞMEND Milliyet)in 26 nisan nüshasında çıkan Şükrü Pasa)başlıklı yazımdan dolayı Ankaradaki Ulus)gazetesinin 28 nisan tarihli nüshasında savurmak cür'etinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • Kumbaralı telefonlar yakında çoğaltılacak 3 tanbu] Telefon Eaşmüdütü Reşat Ünal,şehir telefon iş leri hakkında aşağıdaki izahatı ı mistir:Halkın sıkıntılı mevzula rmdan biri de rehber meselesidir.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • HİttİV KÖŞKÜ OTEL HALİNE GETİRİLECEK Sahaflar çarşısının ihalesi,talip olmadığından yapılama mistir,inşaatın haziran ayı na kadar tamamlanması lüzumunu s;özönünde tutan Belediye,bu inşaatı emaneten ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • BOĞAZDAKİ BETON BABA-LAK ÇOĞALTILACAK Otomobillerin denize uçmasını önlemek maksadiyle Boğazın muhtelif noktalarına konrnıi5?olan beton babaların ilk rnusbet neticesi geçen cumartrsi gecesi görülmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • Hic 6 11 MAYİS 23 Şaban 1952 Nisan 1371 Salı 1368 1 1 VAI ÎT VASATI EZANI 4.51 941 Öğle 12.10 5.00 16.04 8 54 Aksan ı 19 10 12 00 Yitm 20.55 1.46 5 54 444
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • KISA HABER LER İC Denizcilik Bankası Kooperatifi Heyeti 12 mayıs pazarte eA günü saat 16,30 da bir toplan ti yaparak iptal edilmiş olan İdare Heyeti seçimini yeniliyecektir.İC Bugün saat 15 da Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • POLİSTE İT Üsküdarda Halkevi arkasında Saadettine ait binanın lâ ğımında çalışan Ahmet,ve Cemal adında iki amele toprağın kayması neticesinde ağır suret te yaralanmışlar ve Numune Hastahana İne kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • işaret fenerleri Şehrimizin trafiği fazla ve karışık olan noktalarına modern işaret fenerleri konmasına karar verilmiştir.Bu fenerlerin şartnamesi Teknik Üniversite profesörleri ve Belediye Makine Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • TALEBE TRAMVAYLARI YENİDEN İŞLETİLECEK Okulların dağılma saatlerinde talebelere tahsis edilen öğrenci tramvayları,son günlerde aulaşılamıyan bir sebe_pten kaldırılmıştır.Vaki şikâyet üzerine Vali ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • TABANCA VE BIÇAK TAŞİYAN TALEBELER Beşiktaş Tramvay caddesinde,Tahsin'e ait kahvede evvelki gün arama ekiplerinin yaptığı muayenede 4 talebeden üçünün üzerinde birer bıçak diğerinde de bir tabanca bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • TÖREN Türkiye îş Bankası Eyüp Ajansının açılış töreni 8 Mayıs Perşembe günü saat 10.30 da yapılacaktır.KONFERANS •jc İktisatçılar Derneğinin tertiplediği münakaşalı konferanslar,dân 4 üncü sü bugün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanı» Sterlin tf Dolar Pr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Bekoudes 7.86.00 280.30 0.80 64.03 5.60 64.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 apan 7.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • Garip bir ihbar Komşusunun deli olduğunu iddia eden bir kadın Akıl lfastalıanesine gönderildi ÜVlküdarda eşine ender tesadüf edilen tuhaf bir hâdise cereyan etmiştir.Bu semtte Has semçeşme sokağında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • KIRIŞI TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ Kırım'ı tarihî,ananevi ve kül türel cepheleriyle tanıtmak,Kırım'a mütedair asarı muhtevi bir kütüphane tesis ederek Türkoloji sahasındaki faaliyet lere iştirak etmek gayesiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • GECELEYİN KARŞILAŞAN OTOMOBİLLER LAMBALA-RINI SÖNDt)RWİYECEKLER Hava karardıktan sonra ışık larını yakmavan ve karşılaşma hallerinde ışıklarını söndür meyen otomobillerin sık sık ölümle neticelenen ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • 1000 Altın Keşidesine katılmak için gün kaldı Hemen 100 irahk Bir Hesap açtırınız Veya Mevcut hesabınızı arttır iniz.¦¦MMİHMBfei BK?5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • HALKIN SESİ Susuzluktan şikâyet eden bir sokak Sultanohmette Cankurtaranda Şadırvan sokakda 20 numarada Ethem Aksu yazıyor;Bizim sokakta oturanlar ötedenberi bir Bizans lâhidinden yapılmış bir su hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • Eli bıçaklı kadın Genç bir kadın,kendisine lâf atan birini bıçakla yaralamak istedi Po'is ve Adliyeye garip bir tecavüz ve sarkıntılık' hâdisesi intikal etmiştir.Hadi enin laf silâtı şöyledir:İzzet Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • 500 ÜNCÜ FETİH YILI İÇİN HAZIRLIKLAR Istanbulun 500 üncü fetih yılma hazırlık olmak üzere Be lediye tarafından yaptırılan Fatih camii civarının beton parke inşaatı tamamlanmak üzeredir.Bu iş için Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • TİCARET ODASI BAŞKANI SEÇİLDİ istanbul Ticaret Odası idare heyeti dün saat 17 de Mıntaka Ticaret ve Sanayi Odasında toplanarak başkan ve başkan vekilleri seçimlerini yapmışlardır.Gizli oyla yapılan se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • BİR CİNAYETE KURBAN GİDEN ŞOFÖRÜN ANNESİ İNTİHAR ETTİ Bir kat;gün önce Mehmet Algın adında bir emniyet mensubu şoförün Bebekte,Kemal Akbtılut adında bir şoförü tabancayla öldürdüğünü,ibra him Heper is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • GÜMRÜK REJİMt VE MUAMELE VERGİSt Yeniden hazırlanmakta olan gümrük rejimi ve Muamele Vergisi Kanunu projesi hak kında Tüccar Derneğinin de mütalâasından istifade edil mek ınaksadiyle komisyonlar teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • «Şayet soğuk harp günün birinde kızışırsa,Türkiyeye güvenebiliriz:Yukarıdaki sözler,Kentucky üniversitesinin kütüphaneler direktörü Dr.Lawrence Thomp son'un sözleridir.Dr Thompson,Amerikan hükümeti ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1952
  • Deri sanayicileri dün bir toplantı yaptılar Sanayiciler Avrupa menşeli deri İthalinin durdurulmasını istiyorlar Türkiye Deri Sanayicileri Birliği Ticaret ve Ekonomi Ba kanlığına müracaat ederek,gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • A Belkis DAİ ile Mehmet Semih ZAİMOÖİU Nikahlandılar 5/5/952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • J.Curiye ihtar İiiı.adamları Curiden komünistleri desteklememesini istediler Paris,5 Nafen)Nobel mükâfatını kazanmış olan ilim adamlarından,Fransız komünist partisi üyelerinden Joliot Curie'nin çok mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • Bir Alman mühendisi kadmlar irin dudak mühimi icad etti Bonn,5 T.H.A.Hans George adında bir Alman mühendisi orijinal ve gayet hassas,kauçuktan mamul bir dudak mühürü yapmıştır.Bu has sas âlet sayesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • Lcunard de Vinci'nin komünist olduğunu dair garip bir iddia Koma,5 T.U.A.Cin komünistleri,Leonard de Vincinin hakikî bir komünist olduğunu anlatan gayet uzun bir telgraf çekerek Roma Edebiyat Cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • hazretİ mmmm îfâtottSAMİHmb mw Mekke,630 milâdî yılının ocak ayının on ikinci gününde a'ınmışfr TEFRİKA No:125 Bir gün arkandan fevç fevç insanların,bir zamanlar bir hırsı?gibi kaçtığın,bir zaman lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • Şiirin ilkeleri Bu Kitap,Köse dolduran bir programla çalışmağa başla mis bulunan Yenilik Yayınevl'uin ilk yayınıdır.San'atla az çok ilgisi olan kemen herkes Şiirin İlkelerine âşinâdır sanıyorum.Çünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • Çekirge felaketi Orta ve Yakın Doğuya büyük bir çekirge sürüsü geldiği bildiriliyor Londra,5 Nafen)Orta ve Yakmdoğunun senelerden beri görmediği büyük bir çekirge felâketi ile karşı karşıya bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • Londradaıı Türkiyeye 10 Hn civciv geliyor Ankara,5 T.H.A.Tarım Bakanlığı kümes hayvanlarının İslahı için almış olduğu kararların tatbikına başlamıştırilk olarak,îngiltereye sipariş edilmiş ola» iyi ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşük Devletler Senatosu Karşılıklı Gevenlik Programının 1953 bütçesi üzerindeki müzakerelerine bugün bağlıyacaktır.İNGİLTERE Chelseâ'da dört yasında Petör Davis admda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • KAYMAKAMLAR DÜN Bili TOPLANTI YAPTILAR Şehrimiz dahilindeki ilqele rin kaymakamları,dün öğleden sonra Vilâyette Vali Gökay'ın başkanlığında bir toplantı yapmışlardır.Bu toplantıda idarî işler görüşülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • Kapıda bıraktığı otomobiline bindi,gitti.O günden sonra bir daha görmedim.Altı ay oluyor,Gecenin birinde sözünü yerine getirmek için eve girmesi hatırınıza gelmedi mi?Böyle bir şey bana vız gelirdi.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • OMBt General Arnolda TUrk ordusu gtfre «Kahraman Türk Ordusunun yüksek şecaat ve naip teUniyi bilgisini her yerde iftiharla aikrettim.Hiç tereddütsüz söylüyorum ki Türk Ordusu başlı basına bir iftihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • I ilistinde tifo salgını Telaviv,5 T.H.A.Hükümet,Filistinde bağlayan tifo salgınını önlemek üzere 4 yaşından 60 yaşma kadar herkese tifo ağısı tatbik edilmesini ilgililere tamim etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • MEMLEKETİMİZDE SÜT TOZU İM4L EDİLECEK Bazı müteşebbis iş adamları dün Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne müracaat ederek,hariçten ithal edilenler evsafında yerli süt tozu yapmağa muvaffak olduklarım bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • Ruslar Doğu Almanyada tahşidat yapıyorlar Kemsley gazetesine göre Sovyetler Doğu Avrupaya Stalin tankları sevkedîyor Londra,5 Nafen)Kemsley gazeteleri muhabirinin bildirdiğine göre,Sovyetler Doğu Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • Yakınkonferansı Princeton Üniversitesinde mayıs ayı sonunda bir toplantı yapılacak Nevyork,5 Nafen)Nafen Ajansı muhabirinin bildirdiğine göre,Princeton Üniversitesinde 30 ve 31 mayısta çere yan edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • Siyasî İcmal Arap memleketleri ve Orta Şark müdafaası Al Misri gazetesi Arap memleketlerinin Oıta Şark müdâfaasına iştirak için mukabil bir teklif hazırladıklarını açıklamakta ve bunun metnini vermekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1952
  • Aktör Lukas Goidoux kalb krizinden öldü Paris,5 T.H.A.Tanınmış komünist sinema aktörlerinden Lukas Goidoux dün 56 yağında olduğu halde bir kalb kmi neticesinde ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.05.1952
  • Miss Amerika olarak seçilen Mailyn Buferd İtalyan sinemacıları tarafından İtalyaya davet edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1952
  • 1 Yunanistan seyahatinden memleketimize avdet eden Başbakan Adnan Menderes îstanbulda bir gün kaldıktan sonra uçakla Ankaraya gitmiş ve uçak meydanında başta Cumhurbaşkanı Celâl Baydr olmak üzere devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1952
  • HERCUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Yavuz Sultan Selim Sefirlerin idamını istemişti Yunus Paşa,Padişahın ayaklarına kapandı:"Sultanım!diye yalvardı.Bin mîişkUlâtia vaz geçirtti amma,Padişah,datıc beteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.05.1952
  • Bölge.Müdü-j rü terör mü ya p ly or İstanbul Bölge Müdür Vekili hakem komitesi üyelerinden üçüne birer mektup göndererek,ya Hakem Klübü İdare Heyetinden,yahut ta Bölge Hâkem Komitesinden ayrılmalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1952
  • Brezilyalılar Amerika şampiyonu olcu Brezilya milli takımı Amerika kıtası şampiyonluğunu kazanmıştır.Kesimde şaınuiyon takım memle ketlerine dönerlerken eörülmek tedlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1952
  • v ~fw Beşiktâşın geçen sene Türkiye şampiyonluğunu kazanan on biri İstanbul Şampiyonluğunu gara_ntiM|kten^nra Beşiktaş onbiri ve futbol metı Halk yığınlarının derin bir muhabbetle prestiş edercesine s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1952
  • Corinthians bugün 5 inci maçını yapıyor Millî takım namzetleriyie yapılacak bu maç,Yunanlılarla oynanacak maça hazırlık olacaktır Coriiitlıians takımı Ankarada iki maç.yaptıktan sonra bugün gelirimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1952
  • Hukuk Fakültesi takımı şampiyon Dün yapılan maçta Hukuk Fakültesi futbol takımı Tıbbı 1-0 mağlûp etti istanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından tertip edilen Fakültelerarası Futbol Maçlardın fin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1952
  • Davîs kupas'nda Isviçreye 4-1 yenildik Dün yapılan maçlardan sonra isviçreli tenisçiler takımımızı 4-1 yenerek ikinci tura atlamalardır.Dünkü karşılaşmaların ilkinde T Blondel,Behbut Cevanşir'i 6-3 6-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1952
  • Hollandanın" Uçan ev kadını Blankers Koen hazırlanıyor Bu meşhur kadın atlet 1952 Olimpiyattan için en kuvvetli favori gösteriliyor Amsterdam,4 A.A.«Uçan ev kadını» namını taşıyan Hollandalı Fanny Bla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.05.1952
  • t t mm flüKUMnAR TEFRİKA No:225 İstan:SAMANCIGİL Su!tan Murat,bütün Venediklilerin Yedikuleye hapsedilmelerini emretti Kösem gülümsedi;Meleki kalfanın vurdiği sözde durduğunu,duracağını anlamıştı Kaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1952
  • MİLLİYET Nüafaası 15 kuruttur Abone geraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Xr.Senelik 42.00 81 00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayük 4.90 9 00 İLAN FîATLAHİ 2 ve 3 üncü saylanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edî&r Adres;Beyoğlu İstiklal Cad Parmakken ı Küçük İs Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1952
  • istanbul radyosu 12 57 Açılış ve program 13.00J Haberler 13.15 Türküler PI.l 13 30 Piyanist Peter KreudOr'den^ Viyana Melodileri Pl.13.45 Şıarkjlar 14.15 öğle konseri] Pl.Mikloş koşa.Tem e\Varyasyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 34 40 Samsun 18.20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı 20.05 Ankara.Eks.ataiUi)20.50 Erzurum Gelecekler:6 25 Erzurum.6.45 Tarsus 8.30 Anado
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1952
  • kOcük nRnEH VE İNSANLAR Piyes 3 perdt 6 Tablo Yazan J.Steinbeck Sanneye koyan:Mubain Ertugrtu Çarşamba günlerinden başka burakgam saat 21-de,Cuma talobe)Pazar matinesi saat 17-d».Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ S E H:î 3 TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesâri Telefon 42157 o-Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Cıossve E.C.Carpanteı Türkçesi Fikret Adil Telefon;4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1952
  • Evet,simdi ben de onu söyliyecektim.Kündecinin kar gıemdi.bir buçuk saat kalmak ona kargı koymak her babayiğitin kârı değildir.Cidden iyi pehlivanmış.Belki ilerde oyununu bir az daha arttırır ve Künde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1952
  • «Day Af ter Day» filmi Doris Day'in şöhretini biraz oaha artırmıştır.Kongre binasında siyasî top lantılardan sonra M.G.M.stüdyosunun artistlerini ve film makinelerini görmek bazı kimselerin hayretini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • iliç AH anlatıyor Bas tarafı 1 incide)kimlere rey verdiğini çok iyi bilen halk.Halk Partisinin ve Halk Partisi ileri gelenlerinin kollarını tâ dirseklerine kadar sandıkların deainliklerine daldıracak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Kaafil Mühendis Baş tarafı 1 incide)Akıl Hastahanesine gönderilmiştir.Diğer taraftan kaatil mühen dişin malî durumunun bozuk olduğunu 'bilen fabrikadaki arkadaşları ve işçiler aralarında 1500 lira top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Garip bir kız kaçırma Baş tarafı 1 indide)ni ve evlenmek için kaçtıklarını söylemişlerdir.Hâdise muhitte büyük bir dedikoduya sebep olmuştur,ZORLA KAÇIRILAN EVLİ KADIN İzmir,5 T.H.A.Ödemişin Büzbay kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Akdeniz komutanlığı Baş tarafı 1 incide)lerini hatırlatmış ve Başbakan nm ayın fikirde olup olmadığını sormuştur.Churchill bu suale de şu cevabı vermiştir:«Bu mesele hakkında bilgi verecek durum da ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Kaptan Carlsene verilen para Le Havre.5 A.A.Limanda bulunan Flying Enterprise 2 gemisi süvarisi Oarlsen'i görmek üzere Paris'ten Le Havre'a hüviyeti meçhul bir kadın gelmiştir.Hüviyetini bildirmek ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Car ney dün Atinaya gitti Atina,5 AP)Amiral Ca-r*ney bugün İtalyada Udine şehrinde General Eisenhower ile" görüştükten sonra uçakla buraya gelmiştir.Amiaal Carney hava alanında Savunma Bakanı General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Kral ve Kraliçeyi Başmakaleden devam)ben tercümanlık edeyim.Demek nezaketini göstermez mi?Hay Allahım,işte bir bu eksikti!Fakat nazik ve muhteşem Kraliçe konuşabilmemiz için daha güzel bir şekli hal b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Gayrimenkul İstanbul 5 İcra Memurluğundan:951/7222 Bir borç için hacizli omp Beyoğlunda İnönü mahallesinin Çimen sokak eski 33,yeni ve taj 43 kapı ve kadastronun ada 614,parsel 32 sayılı ve tamamı 106
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Cemiyetler kanununun tâdili hakkındaki tasarı Baş tarafı 1 incide)mevzu üzerindeki letkikatm de vam ettiğini bildirerek sorunun gelecek birleşime tehirini istemiştir;bu talep kabul edilmiştir.Cemiyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 4500 ton nakliye ve tahmil tahliye işi kapalı zarfla eksi ilmeye konmuştur.Muhammen bedeli 14625 lira olup;gegici teminatı 1097 liradır.Eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Dursunbey Asliye Hukuk Yargıçlığıudan:Hazine tarafından davalılardan Kaman ilçesinin Savculu Büyükoba köyünden Hüseyin oğ'»u 926 doğumlu Nail Kara kilinç haklarında yapılan açık yargılamada:Davalı Nai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Kibrit tekeli kalktı Baş tarafı 1 incide)bugüng yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.Bu suretle hususî teşebbüs ve sermayenin çalışması için yeni bir saha açılmış bulunmaktadır.Hususî olarak aldığımız malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • ingiliz Mısır mücadelesi Kahire,5 T.H.A.İtartmî kaynaklardan açıklandığına gö re,Mr.Eden'in İngiliz Büyükelçisi vasıtasiyle Mısıra yaptığı teklif "er,bugün Hilâli Paşanın verdiği bir cevapla topyekûn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Vermut ve Kanyak'in Tekele bıraktığı kâr Ankara,5 T.H.A.Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından verilen malûmata göre,bir sene içinde memleketimizde 1S4 bin litre kanyak ve 106 bin litre vermut harcanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Beşiktaş millî fakımı femsil edecek Baş tarafı 1 incide)milli maça Beşitaş takımının çıkarırdık şeklinde bir yazı yazmış ve takdirlerimizi belirtmiştik.Haber aldığımıza göre.Futbol Federasyonunun dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Mc" hee Gaziantepte Gaziantep.5 AA.Amerikan Büyükelçisi McGee ile eşi Tanm Bakanlığı Müsteşarı ibrahim Sargut.Veterinen.Enver Erlat şehcdmize gelmişlerdir.Misafirler,Vali.Belediye Başkanı.D.P.Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Trumanın çelik krallariyle ihtilâfı Beyaz Sarayda patronlar arasında yapılan görüşme müddetsiz tehir edildi Vaşington,5 A.A.Demir;çelik işçileri meselesinin müddetsiz talik edilmesinden iki saat sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Adana vapuru Baş tarafı 1 incide)Denizcilik Bankası Genel Mü dür yardımcılarından Nasuhi özok gece gemiye giderek hâdisenin mahiyetini tetkik etmişse de infilâkın sebebi henüz tesbit edilememiştirilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • 25 milyon dolarlık kredi Baş taraf;1 incide)«Bu yeni tahsisat Türkiyelim Avrupa Tediye Birliğindeki ticaret açığının tesviyesinde kullanılacaktır.Türk hükümeti ticaretini ayarlamakta ve Avrupa Tediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1952
  • Atinada yapılan atletizm müsabakası Atinada Türk,italyan,Mısır ve Habeş atletlerinin iştirakiyle yapılan müsabakalarda şu neticeler alınmıştır:100 metre:1 Petrakis Yunan)10.9,2 Vendikas Yunan)11.2,3 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.05.1952
  • ilân Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş 1 Antalya Su işleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Yalvaç Gelendost çayı ıslahı ve Eğridir Yılanlı bataklığı kurutulması işi olup tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.05.1952
  • En zarif möble,en lîstlin teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak MELOPHO Radyolarında bulabilirsiniz,TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Satığ yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 Tep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.05.1952
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan 950/5519 1 Mayıs 1952 günlü Milliyet gazetesinde satılacağı ilân olunan koltuk ve yazıhanenin İstiklâl Caddesi 54/2 No.da ıratı lacağı tashihen ilân olunur.6986)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.05.1952
  • Değeri yüksek.fiatı,işlemesi ve bakımı Yeni Thames Diesel,her türlü arazi ve hava şartları altında en ağır yükleri menziline zamanında yetiştirmek için rakipsiz bir kamyondur.Kudretli ve iktisadî Dies
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.05.1952
  • est.Lv.Amirliğinden VeriJe ı Askeri Kıtaıi ilâ ilan Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Davutpaşa 3 Zh.Tuğ.Sa.Al.Ko.da satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.05.1952
  • Muayyen zamanlarddki sancılara karşı.kininli GRİPİN ba şan ile kullanılır.GRİPİN,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder,romatizma ve siya* tik tedavisinde faydalıdır.KİNİNLİ 4 saat ara ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.05.1952
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğünden:i işletmemizin Yusufeli bölgesi Lök ormanlarından is« tihsal ve Higapor rampasında istifte mevcut 550 adet karşılığı 327.977 metreküp çam tomruğu 1/5/1852 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Şehir dahili yolların tamirinde kullanılmak üzere alınacak 100)bin adet parke taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 15.000)liradır,3 Temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.05.1952
  • Seyhan P-T.T.Bölge Baş Müdürlüğünden:1 Adanda otomatik Telefon Santral binası motor odasın^ da vaptırıhcak Transformatör postası kapalı zarf usulü ile ek* siltmeye konulmuştur.2.Bu işin keşif bedeli 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.05.1952
  • Ankara ili Daimî Mülkiyeti özel idareye ait.Sakalar mahallesi kadastronun 205 ada 1 parselinde kayıtlı ahşap iki ev kapalı zarf usuliyîl satılacaktır.Muhammen bedeli 30.UOO lira,geçici teminat 2250 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.05.1952
  • Sahip ve.Başmuha.riri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecili'k KolSktif Ortaklığı "Matbaâ'si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.05.1952
  • ***aZ BİRİNİ KİRAYA rTU** VERİN,BİRİNDE DE SİZ OTURUN BU EVİ KAZANMAK İÇİN 15 MAYISA KADAR,6 AY VADELİ 500 LİRALIK BİR TASARRUF HESABI AÇTIRINIZ,e» rai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan