Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • Başbakan Menderesin^ Türk heyeti yarın Âtınaya gidiyor Heyetimizin bu ziyareti,Türk Yunan dostluğunun muhteşem bir tezahürü olarak vasıflandırılıyor Tereddüt etmeden denilebilir ki Yunanistan efkârıum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • Orgeneral Nuri Yamut Ankarada Paris ve Lonclradaki temaslarını bitirerek şehrimize)gelen Genelkurmay Başkanı Orgl.Nuri Yamut dtin Ankaraya gitmiştir.Kesimde Orgl.Yamut kendisini karşılayanlarla bir ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • Türk Ocakları birinci kurultayı toplandı Toplantıda tüzükte yapılacak tadilât uzun münakaşalara yol açtı Türk Ocaklar» brinci kuru?runda 3 Ocak binasının ocaklatayı Saraçhanedeki merkez,bi-ra iades iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • I eşe içinde bayramlarını fontla yan yavrularımız millî kıyafetle rile Foto:Milliyet S.önemli)Willi Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı neşeyle kutlandı Cumhurbaşkanı ve Meclîs Başkanı çocuk heyetlerini kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • Atlantik Orduları Hava Kuvvetleri Komutanı Saunders Atlantik ordusu hava komutanı muavini General Saunders Ankarada o-General,hava kuvvetimiz hakkında bilgi edinmek üzere geldiğini söyledi Ankara,23 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • 6 yaşında bir ressam sergi açtı Bursa 23 Milliyet-Çocuk Esirgeme Kurumu Setbaşındaki merkez binasında 6 yaşındaki ressam Yaşar özgünün tablolarından müteşekkil bir sergi açmıştır.Sergi:Vali,tümen komu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • Kardeş kafili Arazi ihtilâfı yüzünden bir köylü kardeşini öldürdü Bursa,23 Milliyet)Bugün şehrimizde arazi ihtilâfları yüzünden bir cinayet işlenmiştir.Devamı Sa:7 Su;5 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • »i Uni Frans film festivali Fesirvult Türkiyetfen Berrin Dikturk davet edildi Berrin DikUirk Uni France film şirketinin bu sene Kan'da tertip ettiğj 952 senesi Beynelmilel Film Festi valine 36 milleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • BASKETBOL'DA Fransaya yenildik Milano,23 AP)Milletlerarası basketbol turnuvasının bugün burada yapılan ilk karşılaşmasında Fransız takımı Türk takımını 55-44 mağlûp etmiştir.Birinci devrenin sonunda F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • Türk Yunan Yugoslav d ost lu ğ u Bel&raf hükümeti,hükümetimiz ve Yunanistanla daha sılu bir işbirliği istiyor Londra 23 AP)Yugoslavya bu gece eski düşmanı Yunanistan ve Türkiye ile daha sıkı münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • Muamele vergisinin ilgası C.Boyar İzmîr konuşması tıraşında bu mesel» hakkında izahattö bulundu Ankara,23 A.A.Öğrendiğimize göre,Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar,geçen gün izmir'de sanayicilerle yaptığı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • favto Wiftumu,im ^Zi Bugün şehrimizde hara;gü.ıeşli gececSk.hava sıcaklığını H muhafaza ed&cektir.İP^I r I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • Atatürk'ün muhiti,Atatürk'ün yakınları Karlı bir kış gecesi ismet Paşanın telâşı Muhalifler ve vahime1er Aile har Sinine kadar uzanan eller 192 ft İnönü'nün devlet reisi olarak memleketteki dedikodula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • Bayar,Menderes ve Köprülünün Amerika radyolarındaki demeçleri Televizyonla yayınlanan devlet adamlarımızın Atlantik paktına dâir demeçlerini 11.000.000 Amerikalı dinledi Washington 23 Nisan USlS)Tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • 9 Mısırlı gazeteci dün Istanbula geldi M-sır gazetelerini temsil eden 9 gazeteci dun sabah uçakla şctorimi/A* gelmiştir.Gazeteciler Ankara,t/mir ve Bursa'yı ziyaret etlikten sonra salı günü memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • Corinthians çok güzei bir oyunla Feneri 6 1 yendi Brezilyama Şöhretli talimi Corinthians dün ikinci karşılaşmasını dün Fenerbahçe ile j-pmış süratli ve deplasman»,bir oyandan sonra sarı lacivertlileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1952
  • Trumana Muhalefet artıyor iîaskan.Raaeteci Oallse karşı hareketinde suçlu gösteriliyor Vaşington,23 AP)Nevyork mebusu Cumhuriyetçi "W.S.Cole,Cumhurbaşkanı Trumanı OatiJı hâdisesinde kanuna aykırı hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • Eğede kırağı felâketi Çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının taksitle ödenmesi isteniyor Ankara 23 T.H.A.izmir Teknik Ziraat Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve son kırağı felâketine dair rapor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • KADIKÖY VAPURUNUN pervanesi kirili;i Dün sabah Kadıköyden 5-35 seferini yapacak olan Kadıköy vapurunun hareket esnasında pervanesinin bir kanadı kırılmış ve vapur iskelede kalmış tır.Yolcular 10 vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • TOPLANTI it Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti bugün saat 18.30 da Etıbba Odasında bir toplantı tertiplemiştir.Bu toplantıda Doçent Dr.Hayri Sözen «Kimyevî gıda ze„ hiılenmeleıi» mevzuunda bir konuşma yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • litĞDAY İHRACI Haber aldığımıza göre.Toprak Mahsulleri Ofisince harice yapıl,makta olan hububat ihracına devam edilmektedir Bu arada Brezilya hükümetine külliyetli miktarda buğday satışı yapılması içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • Pamuk ve yün piyasası Dünya yün ve pamuklu dokuma piyasalarında fiat gerile mesi devam etmektedir.Pamuklu stokların fazlalığı sebebiyle dış memleketlerde bazı fabrikalar pamuklu istihsallerini tahdit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • POLİSTE İ(Bebekte Belma ve Melâhat adında iki kadına sarkıntılık yapan Semih ve Hakkı admda iki kişi hakkında kanunî muamele yapılmıştır.•jlr Beyoğiunda randevuculuk yapan Melâhat ve Hidayet admdaki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • KISA HABERLER tAt Roma üniversitesi Ceza Hukuku Profesörü ve Kriminoloji Enstitüsü Müdürü M.Plipps Grisfrıgnui şehrimize gelmiştir.Prof e* ör önümüzdeki hafta içinde Hukuk Fakültesinde üç konferans ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • LttTFİ tiORNOVALI M.P.tL BAŞKANLIĞINA «EC İLDİ Millet Partisi yeni il idare kurulu dün saat 17 de toplanarak vazife taksimi yapmışlar dır.Seçim sonunda Lûtfi Bornovalı başkanlığa,emekli general Aziz î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • AMERİKAN SENATÖRLERİ ATİNA*'A GİTTİLER Evvelki gece şehrimize gelen Amerikan senatörlerinden Mr.Wanguver ve Mr.Stockman dün gelirimizdeki târihî yerlerde ve bu arada Topkapı Sarayı,Ayasofya Camii.Yere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • İNTİHARA KALKIŞAN GENÇ KIZ Çamlıcada oturan Emel Sağol adında 17 yaşlarında bir kız annesi ile yaptığı bir münakaşadan teessüre kapılarak intihara ka.«ar vermiş ve Arnavutköyüne giderek kendisini Akın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • Hie.24 ¦a.29 NİSAN 1 Recep 1952 Nisan 171 Perşembe 1348 VAKİT VASATİ EZANİ Güne öğle İkind Akşaı Yatsı lmsâl 1 5.09 1212 l 16.00 n 18.57 20.38 t 316 10.10 5.17 9.05 12.00 1.40 8.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • Afganistandan Libyayâ kadar yanycna uzanan Müslüman devletlerini içine alan Ortadogunun coğrafyası icabı bugün siyasi,askeri ve iktisadî ne derece büyük bir ehemmiyeti olduğu,tarif ve izah istemiyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • Millî piyangoda kazanan numaralar 500 OOO lira kazanan numara 40445 100 0G0 lira kazanan numara 451536 50.000 Ura kazanan numara 152700 20.000 lira kazanan No.lar 403057 462145 10.000 lira kazanan No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • n m* ı m «M.m h i m fc MAKALE gggL Türk dilinin beklediği kurtuluş günü ismail Hami DANIŞ MEN D Dil Kurumunun son be-yamıamesi münasebetiyle Martın 31 inci gününden bugüne kadar zavallı Türk dilinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • HALKIN SESİ Turist talebelere 1 dair «İhtiyar bir muallim» imzasiyle aldığımız mektupta deniliyor ki;«Istanbula son zamanlarda bir çok yabancı talebe grupları geldi.Şarklı ve garplı olanları var.Bu ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1952
  • Karaağaç mezbahası Bundan bir müddet evvel Toprak Mahsulleri Ofisi vasıta siyle hükümet tarafından Ame rikahlarla yapılan bir anlaşma ite memleketimizde modern et kombinaları inşa edilmesi kararlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • Siyasî İcmal Cenevre den yükselen feryat Merkezi Cenevre'de bulunan Millî Türkistan Birliğinin Müslüman memleketlere müracaat la Kusmadaki Müslümanların vaziyetlerini tetkik etmek üzere hususî bir kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • Yeni bir Rus iddiası Sovyetler,İkinci Dünya Harbine ait hakikatleri tahrif ediyorlar Moskova 23 AP)Sovyet donanmasının gazetesi «Kızıl Donanma».bugünkü bir makalesin de Dunkerk tahliyesinde İngilizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • Suriyede seylap Fırat ve Dicle nehirlerinin suları Mezapotamya ovasını kapladı Şam 23 Nafen-Fırat ve Dicle nehirlerinin kaplamakta ol duğu geniş sâhâ son yağan yağmurlar neticesinde sular altında kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • Atom bombası infilâkı televizyona alındı Nevada da infilâk sahasının yanında aıtı televizyon objektifi yer almıştı.Los Angeles 23 AP)Televizyon,atom bombasını 35 milyon Amerikalının evine getirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • K a t y n katl ami Facianın bütün mesuliyeti Rusya'ya yükletiliyor Frankfurt 23 AP)10 devletâ mensup 12 doktordan müteşekkil milletlerarası bir komisyon bugün Katyn ormanı faciasının tahkikine girişen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • Sunî kalb yapıldı Londra,23 Nafen)Birleşik Amerikada Houston Üniversitesinde yapılmış olan mekanik bir kalb ile bir köpeğin seksen dakika yaşatılmış olduğu bildirilmektedir.Mütehassıslar bu mekanik ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • 51 kedi çiğneyen şoför intihar etti Bonn,22 T.H.A.Doğu Almaııyada çok garip bir intihar hâdisesi cereyan etmiştir.İki sene içinde 50 kedi çiğneyen akıl hastası bir şoför 51 inci kediyi çiğneyince inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • İyice anlayamadım,daha doğrusu anlatmadı.Pennsylvaniadaki dairesine gittiğim zaman,eski bir âşinâsını kabul ediyormuş gibi davrandı.Evvelce hazırlamış olduğu viskisini içti,gayet sakin bir hali vardı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • ze Vinci do komiinistmiş Ruslar büyük bir keşifte bulunmuşlar.Meğer Leonard de Vinci komünist imiş de ga t i I milletleriu bu* dan haberleri yokmuş.Mos kova gazeteleri,o büyük tetkik kabiliyetleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Dünya Gönüllerimizin pek gani olduğuna bir delil de şu «dünya görüşü» deyimidir.Divâni bir mısra ama.hatırlamadan geçcmiyeceğim:Aferin ey şuh-i nevhad sende mi oldun edib?derlermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • SAYIN DOKTOR i Verem savaşında önemli ve modern vasıta olan PASA L ÖN PAS »ftoye*« BAYER Her eczanede bulunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • HAZRET!MUHAMMEDİN HAYATI-Merak etmeyiniz.Bedduamız yerine erişti.Hüsrev Perviz şimdi dünyamızda değildir TEFRİKA No:113 Kudüste Hazreti Isa namına yapılacak merasimden beni affederseniz bu işi seve se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • Pariste kadınlar zilli ayakkabı giyiyorlar Paris,23 T.H.A)Pariste yeni bir ayakkabı modası çıkmıştır.Parisli şık kadınlar ayaklarında zilli ayakkabı taşımağa başlamışlardır.Her yarım saatte bir zil ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • Macar ordusunda Sovyet uzmanları Viyana 23 Nafen)Macar ordusundaki Sovyet «uzmanlarının-son zamanlarda çok art mis olduğu bildirilmektedir.Budapeşteden gelen mülteciler,ordunun Ruslaştırılmasiyle ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • VUNANLI KIZ İZCİLERE BİR BAYRAK HEDİYE EDİLDİ Bir müddettenberi şehrimizde misafir bulunan 75 Yunanlı Kız izci dün sabah Kadıköy Stadındaki 23 Nisan ve yavrukurt gösterilerini seyretmişler ve müteakib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • ÇAMLICA KIZ LİSESİNDEN BİR KAFİLE EDİKNEYE GİTTİ 23 Nisan Bayramından istifade ederek,Çamlıca Kız Lisesinden 60 kişilik bir izci kafilesi dün başlarında okul müdiresi Nuriye Hekimoğlu olduğu halde hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • Ölüm Başbakanlık emir subayı Muzaffer Ersunun kayınpederi Nebahet Ersu.Ziraat Bankası memurlarından Salih Şensoy ve Nezahet Şensoyun babaları Adalar vaizi HAFIZ KASIM ŞENSOY 23.4.952 günü Hakkın rahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1952
  • YENİ DIŞ TİCARET REJİM)Kararnamesine göre liberasyon yoliyle ithâl edilecek mallara ait fl Satıcılariyle bağlantıları yapılmış olup henüz akreditifleri açılu m mıyan 2 Vesaiki Bankamıza gelecek veya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.04.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bir çengi sevgisi,bir sadrâzam sürdürmüştü Sadaret kaymakamı Osman Paşa,yalnız kılıbık olmanın cezasını çekmiş» Limnl adasına sürülmüştü Çengi deyip,geçmemeli.Tarihle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1952
  • Jane Peter Colombia film şirketi hesabina Edward Lasher ile birlik te «Endless Voyage Sonsuz Seyahat» adlı bir film çe ş'Jrmiştir.Film bir artistin hayatı nı anlatmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.04.1952
  • Bu kadar fark neden?'Oyuna isteksiz çıkan ve baş-ılayan Fenerliler a la m in üt1 'tatbik edilmek istenen mezo ısisteminin kurbanı oldular!SULHİ GARAN G-l Fenerbahçcyi mağlûp etmelerine rağmen dünkü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1952
  • İsrail Maccabi takımının yapacağı maçlar Ankara,22 T.H.A)Dün pe ile yapacaktır 22 kişilik bir kafile halinde Müteakiben Maccabi 26 nişehrimize gelen israil futbol san cumartesi Demirspor;27 şampiyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1952
  • Sağiç Luiziıtho yerde yatan Akftüıulen topu kurtarırken Foto:Milliyet Sami Önemli)Sarı ¦Laciverdi oynadılar Corinthians,Fenerbahçeyi açık farkla mağlup etti:6 Brezilyalı takım Fenerbahçenin durgun oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1952
  • istanbul Bölge Müdürü salâhiyetini kullansın BU NE LAUBALİLİK Geçen hafta futbol.hakemlerinin verdiği boykot kararı karşısında profesyonel küme maçlarına,hakem bulmak için bir çok hakemlere baskı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1952
  • Beynelmilel BaskatbDİ turnuasi ve tak?vu riiz Milano 23 AP)Burada salı günü başlamış olan Milletlerarası Basketbol Turnuâsına.Türkiye.Fransa,italya,İsviçre,Yunanistan ve Yugoslav takınılan katılmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.04.1952
  • BÜyÜK HU TEFRİKA No:213 SAMANCI GİL Su tan Murad çatık kaşlarını biraz daha daraltan asık yüzle mırıldanıyordu Dij c o tarafa yürürken,önünü Vaîde Kösem Sultanla Sadnazum Karamustafa Paşa kestiler.Hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1952
  • ULMACA 1 2 1 2 3 t 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1 5 6 1 7 J 8| 9 10 11 12 5 ıffJ Hazırlayan Sadi Borak SOLDAN SAGA 1 Hem cân kurtarır,hem Skann doyurur;Seyretme 2 Tesi cereyan geçirmez;Millet 3 Büyük köşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER TreiîSer Gidecekler:7.20 Adapazarı 1010 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20 05 Ankara ekspresi yataklı;20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1952
  • VALİNİN TETKİKLERİ Vali Gökay evvelki akşam beraberinde Bakırköy Kaymakamı olduğu halde Bakırköyüıı sahil kısımlarını,Baruthane ça yırını,Kazlıçeşme gecekondu mahallesinin bir kısmım gezmiş ve Alevlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1952
  • GARİP BÎR KAÇIRMA İDDİASI Ycniköyde oturan Paraşke adıııda bir kadın zabıtaya müracaat ederek Mihal adında birinin kızkardeşi Eîeni ile komşusu Atinayı kaçırdığını bildir mistir.Hâdiseye el konulmuş,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1952
  • BİR DEKE İÇİNDE BULU-NAN OTOMOBİL Gedikpaşada oturan avukat Talât Abacı bir kaç gün evvel zabıtaya müracaat etmiş vp hususî otomobilinin çalındığını bildirmişti.Sigortalı olan otomobil Üskü darda Heki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1952
  • Mitka Ve Kaptan merakla sordular:Kimmiş bu Hasan pehlivan?Ben de kendisini tanımıyorum,fakat adını çok işittim Yaman bir pehlivanmış.Hâlen saray başpehlivanları arasında.Aynı zamanda Padişah Efendimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1952
  • RA D YO istanbul radyosu 12 57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl 13 30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Öğle konseri Pl 14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve memleket hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1952
  • Ava Norving'in güzel bir pozu Çek kaçakçılığı dolayisiyle hapse mahkûm edi icıı Tallulab Banhead Fransanm tanınmış müzik hol artisti Maurice Cnevaner 16 nisan gecesi sinema dönüşü,yanında bulunan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1952
  • KÜÇÜK F A R E L E B VE İNSANLAR Piyes 3 perde 6 Tablo Yazan SAHNE J.Steinbeck Sahneye koyan:Muhsin ErtuŞn».Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-ds,Cuma tale,be)Pazar matinesi saat 17-de.Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Bas tarafı 1 incide)temasta bulunduğumuz ve seviştiğimiz eski zamanlarda hakikaten sıhhatine titizlik derecesinde itina eder,doktorlarının tavsiyelerini sadakatle din lerdi.Bir akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Türk Ocakları Bas tarafı 1 incide)porundan sonra dilekler faslına geçilmiş,dilekler aracındaki tü zük tadili teküfi,çok şıddetu münakaşalara yol açmış,bir ki sun dlegeler bu işin gelecek ku rultaya bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • İngiliz dışişleri bakanı Moskovaya gitti Londra.23 T.H.A.İngiliz Dışişleri Bakanı yardımcüa rından Me son,bugün Moskova ya müteveccihen hareket etmiş tir.Resmî çevreler her ne kadar bîr açıklama yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • EKMEK VE FRANCALA YAPAN FIRINLAR Bilindiği gibi Belediye zabıtası talimatnamesine göre,francala ve ekmek aynı zamanda bir fırında imal edilememektedir Şehir Meclisi kâvanin ve mülkiye komisyonu son za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • ALMANYAYA SATILAN TÜTÜNLER Bundan bir müddet önce Almanyaya satılması kararlaştırılan 14 milyon kilo tütünün.Almanyada sarf ve istihlâki içinhükümetimiz bâzı yeni tSdbirier almıştır.Bu arada îzmir piy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Fransız Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ada nail a Adana 23 Tübaj)Fransız Maliye Bakanlığı Müsteşarı Doniau.sefaret ticaret ataşesi Saıinllhs,basın ataşesi Doollut ile sefaret ataşesi Piot ile eşlerinin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Mozart'ın yeni bir eseri bulundu Zürih 23 A.A.Bir müddet evvel Zürihde bir piyano bestesi bulunmuştur.Mozart eserlerinin mütehassısı ve Mozârteumun müdürü Bernhârd Baumgartner bu parçanın Mozarta ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Gl.Saunders Bas t amfi birincide)dan karşılanmıştır.Selâm resmini ifa eden askerî birliği teftişten sonra Mareşal Saunders kendisiyle görüşen basın meri ııplarına şu beyanatta bulunmuştur:Sözlerime zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş 1 Erzincan II inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Girlevik Hidroelektrik santralı 3 üncü kısım inşaatı isi olup talinin edilen keşif bede.'i fiat bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • TİIFTAKALEDE BULUNAN YARALI ADAM Evrelki gece Tahtakalcde Şark çikolata fabrikasının öııünde yaralı ve baydın vazi yette olan bir adam bulunmuştur Üzerinden çıkan nüfus kâğıdına göre,aslen Afyonlu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Muamele vergisi Bas tarafı 1 incide)zuda demiştir ki;«Yergi demek,amme hizmet Jeri için hükümetin vatandaşın kazancına iştirak etmesi demek lir.Vatandaş kazanacaktır,hükümet de onun kazancından memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • î Hakimiyet ve Çocuk Bayramı Baş tarafı 1 incide)1 başlanmıştır.Bundan sonraı meydandaki direğe bayrak çekilmiş;bilâhare öğrenciler,günün önemini belirten konuşma 3ar yapmışlar ve manzumeler okumuşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Pennsylvania seçimini Eisenhower kazandı Taft'in elde ettiği 67 Eisenhower'e verilen Filadelfiya 23 AP)Bugün Pennsylvania eyaletinde yapılan seçim denemesini General Eisenhower ezici bir farkla kazanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Iranın Izmir konsolusu O-Tahran hükümeti mali sebeplerle konsoloslugan kapatılmasını karar huş tırılı İzmir 23 T.H.A.İran hükümeti,şehrimiz İran konsolosluğunu bazı malî mülâhazalarla kapatmaya karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Bayar Menderes ve Köprülünün demeçleri Baş tarafı 1 incide)NBC'nin Washington stüdyolarından yayınlanan bu program Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısı John Steelman tarafından izah ^şdilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • SALIP AZARININ YERİ DEĞİŞTİRİLECEK Şehir Meclisi Mülkiye Komisyonu Galata Mumhane caddesi ve civarındaki sokaklarda kurulmakta olan Salı pazarım başka yene nakletmeğe karar vermiştir.Buna sebep olaak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Türk heyeti yarın Atinaya gidiyor Bas tarafı 1 incide)bakan vekili Venizelos tarafından karşılanacaktır.Resmî temaslar 27 nisan günü başlıyacak ve o akşam bir k*abul resmi tertip edilecektir.Adnan Men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Adasada bir Ticaret Sarayı yapılacak Adana 23 Tübaj)tlimizde bir ticaret sarayının inşası için tioa*et odasınca hâ-rekete geçilmiştir.Bu iş için Abidinpaşa cad d esinde ticaret odasına ait arsa Vâkıfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Eski bir cinayetin faili yakalandı Tarsus 23 Tübaj)Bundan bir müddet evvel ilçemize 20 kilometre mesafede bulunan Keşbük m&vkiinde bir çiftlikte çalışan Halil Kaya ortadan kaybolmuştu.Çiftlik sahibi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Suriyeli in eski Başbakanı Dcvalibi tahliye edildi Şam,23 AP)Aralıkta cereyan eden askerî hükümet dar bö ini müteakip tevkif edilen eski Suriye Başbakanı Maruf Davalibî ile diğer dört politika cinm bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Film festivali Baş tarafı 1 incide)ciyle birlikte dün uçnkla Parise hareket etmiştir.Artist 3 May»ı cumartesi gü nü saat 19.15 de Paris Radyosunda kısa dalga 19.84 ve 25.32 metre üzerinden festival ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Yirmi yaşında bir kadın intihar etti Kayseri 23 T.H.A.Bünyan ilçesinin İğdccik köyünden yirmi yaşlarında Döne Dön mez adında bir kadın babası nın evinde kendini iple asmak suretiyle intihar etmiştir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Eisenhower e askerî nişan verilecek o—Atlantik Konseyi yeni başkomutanın Amerikalı olmasını istiyor Paris,23 A.A.Batanlar Kurulu General Eisenhower!askeri madalya ile taltife karar vermiştir.Bilindiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Cripps'in cesedi bugün yakılacak Zürich,22 AP)Vfifat etmiş olan Sir Stafford Cripps'in cesedi burada,oerşembe günü yakılacaktır.Sonradan kendisi ne Ingilterede bir cenaze mera tdml yapılacaktır.Lady C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Truman'a Muhalefet artıyor |Bas tarafı birincide] bus Cumhuriyetçi J.V.Beamcr de,Oatis'in tahliyesini t ağ lamak için şimdiye kadar hükümetin ne gibi t'aa-iyet ve icraatta bulunduğunu sormuş ve bunu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Kardeş^ katili Bas tarafı birincide)Yenilenirde Boğazköyden Hanıdi Körükle kardeşi Men met Körük,arazi yüzünden kavgaya tutuşmuşlar ve Hamdi,kardeşi Mehmedi tabanca ile vurup öldürmüştür.Kardeş katili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Komle Amerikan zayiatı Vaşington 23 AP)Kore harbinde Amerikan zayiatının,ölü.yaralı ve kayıp halen 107 bin 666 ya yükselmiş bulunduğu bugün Savunma Bakanlığından bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1952
  • Mahkûmlar birbirine girdiler Adana.23 Tübaj)Bugün şehrimizi heyecana veren bir hâdise olmuştur.Askerî Cezaevindeki bazı mahkûmların sopa ve bıçaklarla birbirlerine nü cumu karşısında inzibatlar baı ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.04.1952
  • ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR ^j NH4S,J u,İJnSıw!£FT rft 4043ft 4m 45 Beygir,35 Beygir,U Beygir,25 Beygir,15 Beygir SAYIN ÇİFTÇİLER!I Gelmiş ve gelecek rakipleri ırasında dıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • 6A2 YA6nLîJ$LER,24 Saatte Yalnız litre gaz sarîeder Jarri birsessizlik;ye sükunet içinde kafiyen bozürmadan,yıpranmadan,ilelebet işleyen ba-y| W:bSdan-toruria.kalacak;yegâne,buz dolabı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • istanbul Posta Telgraf Bölge Başmüdürlüğünden 1 Mukavelelerine bağlı fennî şartnamelerine göte 20 ton kurgun,12 ton sicim ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 28^4/952 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATHOLAHİ Sant 21 de Dram Kısmı SÜVEYŞ ÖTELERİNDE Y«zan W.Somerest Maugham T u i k ç e s i V.Turhan Telefon 42157 o-Komedi Kısmı KASIMPAŞA MAÇKA Yazan AndrĞ Birabfiau Türkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • Sahip T0 Başmuharriri All Mad KARACAM Bu »uehada Yem İslerini idare ouon Faruk yw MUBl AKÇA T* Ali Naci KARACAN OftrsUdl*:ZoUtrtli Ortakhfr Matbca*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • MİLLİYET NUflhası 15 tcurufctuı Abone goraiti TUrkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senolik 42.00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aybk 12.00 24.00 Bir nvılk 4 50 9 00 İLAN FiATLARÎ 2 ve S uncu Boylanın santimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • est.Lv.Amirliğinden Verilen Asken Kıtaat ilânları As&i'ida yazılı iki kalem Sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Diyarbakır As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamesi Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından Şehrin muhtelif yerlerinde çöken lâğımların tamirinde kullanılmak üzere fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince kapalı zarfla eksiltme suretiîe betonar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • GRIPİN bir çok fenalıkları önler!Boş,di},adale,sinir,lumbago ağrılarını süratle teskin eder Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı başarı ile kullanılır Süratle hazmolur ve.derhal tesirini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Eksiltmeye konulan Eş 1 Antalya Su işleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Kaş-Ovagelemiş bataklığı ıslâhı 1 inci kısım inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • Nezle ve Grip başlançjıcınci HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ÖNLER NEVROZİN,soğuk algınlığından mütevellit kırıklık,baş,diş,adale ağrılarını teskin eder.Mideyi bozmaz,kalbi yorma/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • Transformatör,Yüksek Tevettür yer altı Kablosu NGA izole tel alınacak Bursa Belediyesi Elektrik İşletmesinden Dört adet Transformatör 2400 metre yüksek tevettür yer altı kablosu 50000 metre 4.milime î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından:Güngör mahallesinde 362 sayılı sokakta yeniden âdi döşeme ve kanalizasyon yapılması işi fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şartlanması gereğince a ;ık eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • Istanb&T Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 8 ton Sadeyağı kapalı zarfla satın ahnacaktır.Tahmin bedel.36 0Û0 Lira olup geçici teminatı 2700 Liradır.Eksiltmesi 12 mayıs 952 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • ZAYİ 1st.Emniyeti 6 ncı Çubo Müdürlüğünden almış olduğum 8306 numaralı Amatör Otomobil ehliyeLmi kaybettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur,Hristodulos İkonomidis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • AYDA 10 12 Lira Taksitle Trikotin Divitin Gabardin Kumarlardan Birinci sınıf ısmarlama Manto "Tayyör 120 160 İkadır SELAHADDİN KARAKAÇLI Müessesesi Mâhmudpaşa Kanalıcarşı kapısı yanında No.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.04.1952
  • Telefon satın alınacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Âfycn ve malzeme işletmesinden s 1 Ofisiniz ihtiyacı için 2ü ve 25 lik iki adet telefon santralı ile 25 adet teiefoa apareyi satın alınacaktır.2 Bu iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan