Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.02.1952
  • 1 i Bugün şehrimizde hara,ha-1 iü bulutlu,deniz üsttt puslu,1 geçecek,hara sıcaklığı biraz 1 ûrtâcaktır.Yağmur beklenme-1 muktedir iKSsİl lıfP*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1952
  • Bütçe müzakereleri gece yarısına kadar devam etti Muhalefefin radyo ve resmî ilânlar hakkındaki tenkillerine Samet Ağaoğlu cevap verdi Ankara.23 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Fikri Apaydının baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1952
  • Dün Greko-Romende Almanları 6-2 yendik 57 de Kemal Demirsüren 62 de Hasan Bozbey ve ağırda Murat Hersekli rakiplerini tuşla yendiler Dün gece yapılan güreşlerde rakibini tosla yenen Kemal Demirstier T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1952
  • SPOR MUHABiRiMiZ SULHi GARAN iTALYADAN BiLDiRiYOR Bugün yapılacak Türkiye İtalya maçının tahmini İtalyan takımında şöhretli oyuncular yer almış bulunuyor.Rakiplerimizin ahenkli oyununu bozabilirsek ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1952
  • Dinamo Vefayı 3-1 yendi Şehrimizde bulunan Yugoslav Dinamo takımı dün Dolmubahçö Stadında Vefa ilâ karşılaştı Rahat bir oyun çıkaran Dinamolular birinci devreyi 1 0 galip bitirmişlerdir.İkinci devrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1952
  • SERBEST FIRKAMI* İÇYÜZO Atatürk ismet Paşanın halini görmüyor değildi Atatürk,İsmet Paşanın kafasında ne varsa tamamen açığa vurması için kendisine hareketlerinde serbesti veriyordu.İsmet Paşa bu serb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1952
  • m I Garip bir Bulgar notası Türkiyenin Atlantik Paktına girmesi Bulgaristan için tehlike!teşkil etmekte imiş!Berim,23 AP)Komünist Bulgari,tan bugün Türkiyenm Kuzey Atlantik Pakta tt*küâtına girişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1952
  • isenhower'in Ankarada pacağı mühim temaslar Mart ayı başında memleketimizi ziyaret edecek olan Atlantik Orduları Başkomutanının yapacağı görüşmeler üç noktada toplanıyor Mart ayı başında memleketimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1952
  • Menemende 22 yaşında genç bir kadının 55 Uk kocasını çifte üo öldürdüğünü bildirmiştik Besimde koatil zanlısı Zehra özuygur görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1952
  • Adanada büyük bir yangın Yürcgiı-dokuma fabrikasının pamuk depoları yandı Adana 23 Milliyet)Bugün Şehrimizde büyük bir yangın oL,muştur.Bir müddet önce faaliyete geçen Yüregir dokuma fabrikasının pamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1952
  • Pamuk fiatları Bizdeki Hatların,dünya pamuk fiutlariyle ahenkli bir bov%e«fle tutulması içiu ham kararlar alındı Ankara 23 A.A.Pamuk fiatlarının dünya pamuk Hatla,iriyle ahenkli bir seviyede tutulması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1952
  • Atlantik Paktında Komutanlık dâvaları elen haberlere bakılırsa Atlantik Paktına dahil memleketlerin sağ kana dmı teşkil eden Türkiye ve Yunan is Lanın Pakta girmeleri bir komutanlık dâvasının Ve bu ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • Hie.24 Ru 28 ŞUBAT 11 C.E» 1952 Şubat 13/1 i Pazar 1367 VİKİT VASATt EZANÎ Güne!6.44 12.51 Oğîe 12 27 6 35 îkmd 15.29 9.36 Ak;c:a 17 53 12 00 Yatsı 19 23 131 îmsa] t 5.05 11.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • UMANIMIZA GELEN İTHAL MALLARI Sun inr hafta zarfındn lima* nımıza 17 vapurla aşağıda mik tarlan bulunan ithal malları gelmiştir 92 ton kereste,124 ton sigara kâğıdı,350 ton boş i1 768 ton boru,40 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • Şişli verem dispanseri dün törenle açıldı I tanbul Veremle Savaş Der neğinin ş birimizde yaptırdığı dispanserlerin lö ncısı olan Şişli Dispanseri dün saat on biı de açılmıştır.Bu münasebet le yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • n~ı-n~rii—i-nmri w mm-wirn MAKALE U-L SB.İlk bütçe meselesi j Ismail Hami DANtŞMEND Teni bütçeler bana daima ilk bütçe meselesindeki yanlış telâkkiyi hatırlatır.Son devir müelliflerinin meşhur Tarhunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • KISA HABERLER Söylendiğine göre.Denizyolları İdaresinin Denizcilik Ban kası olarak çalışmaya başlaması bazı kadro değişikliklerine sebep olacaktır.Bu meyanda müddetleri dolmuş memurların eıriekiL ye s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • POLİSTE if Beyoğlunda Ağahâmammda Müjgân isminde bir kadına ait randevu evinde dün yapılan ara mada 2 kadın.4 erkek suçüstü yakalanmışlardır^ if Evvelki gece yapılan umumî arama taramalarda 70 kişide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • ftW mu Meraklılar yavaş yavaş toplanıyordu.İkişer üçer kişilik gruplar kâh sinirli ve kavgacı kâh neş'eli hallerle münakaşa ediyorlar ve birbiri ardın ca sigara tazeliyorlardı.Yaz aylarında unutula ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • Kambiyo ve Esham A .ıhg p.n Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 7 91.00 28U30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • •jc Trabzon Lisesinden Yetişenler Derneği.Trabzon un Icurtuluşunun 34 üncü yıldönümü dolayisiyle bu gece saat 20.30 da Eminönü Halkevinde bir kutla,ma töreni ve folklor gecesi tertiplemiştir KONGRE ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • Ziraat Bankası tahvil çtkarsyor Aldığımız malûmata nazaran' Ziraat Banka» a yakında 30 milyon liralık tahvilât çıkaracaktır.Bu tahvilât her türlü vergiden muaf olabileceği gibi;aiğer muamelelerde do k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • Bir kaafil 12 seneye mahkûm olrfu Bundan bir müddet evvel be ıraber yaşadığı Sevaski Saray isminde hir kadını kıskançlık yüzünden tabanca kurşıtnu lie öldüren Sabri Üntürk;dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • AMERİKALI SERMAYEDAR LAR BUGÜN GELİYORLAR Amerikanın tanınmış serma yedarlanndan 24 kişilik bir hc yet bugün özel bir uçakla şehrimize geleceklerdir.Mcmleke timizde üç p;ün kalacak olan he yet bazı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • UÇAKLARIMIZIN EMNİYE-Tİ SAĞLANIYOR Askerî ve sivil uçaklarımızın uçuşlarını emniyet altına almak maksadiyle Meteoroloji îş leri Genel Müdürlüğü ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı işbirli ği yaparak çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • FKANSANIN LİSANSLA YAPACAĞI İTHALATIN LİSTESİ GELDİ Fransanın bundan 15 gün ev vel ithalâtını lisansa tâbi tuttuğunu bildirmiştik.Gerek alı nan kararı,gerek bu tedbirlerin,dışında bırakılan maddeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • Bağlan ılı s atışlar IJIIII»mTMHI^*W Ill ılllMM l^T Sümcrbank 3 milyon liraya kadar pamuklu mensucat »atışı yapacak Sümerbank Alım Satım Müessesesi pamuklu nıensueat üzerine bağlantılı satıhlara baş l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • Basın balosu Gazeteciler Cemiyefci tarafından tertip edilen mtıtad «Baaın Balosu» nun bu yıl da 8 mart cumartesi günü verileceğini yazmıştık.İngiltere Kralının vefatı dola yısiylo memleketimizde de 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • FIKRA Hayır Cemiyetlerine bîr hatırlatma Zaman zaman gazetelerde gözümüze ilişiyor;«Filân vatandaşa,falan hayır cemiyetine karşı gösterdiği yardımların bir şükran hâtırası olarak kendisine bir altın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • Çekmecede bir kaza Bir kamyonla taksinin çarpışması sonunda 6 kişi yaralandı II lW » IwriMTllll-l'l I Dün sabah Büyükçekmecede Devebağırtan Yokuşunda fofbr Avni İstekli idaresindeki lö45 plâkalı taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • MART İÇİNDE 45 KİŞİLİK BİR AMERİKAN GRÜPÜ GELİYOR Amerikanın muhtelif bölgelerindeki bazı radyo ve gazete leri temsil eden 40-45 kişilik bir Amerikan basın grupu Avrupa,Yakın ve Ortadoğu roe™,leketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • YUNUS ÇİMENTO FABRİ-KA Si İŞÇİLERİNİN KONGRESİ Kartal Yunus)Çimento Fab rikası İşçileri Sendikasının yıllık kongresi oıuokça gürültülü bir hava içinde yapılmıştır.Kongre Başkanına Ali Rıza Ersen seçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • MOTÖKLt)VASITALARDA ÎÎAYİİAK VE RENKLİ LAMI*A YASAK EDİLDİ Belediye hususî,taksi,otobüs ve diğer motorlu vasıtaların çamurluklarında ön ve arka camlarında bayrak,renkli lâmba,kafes,bez bebek ve ben ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • İHRAÇ EDİLEN MALLAR Evvelki gün limanımızdan muhtelif memleketlere bir milyon 300 bin lirfttafc m«t Om* edilmiştir.Ma 11 ann mfihhn bis kısmını tütün,kuru meyva^ bakliyat,yağlı tohum ve deıi etmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • sebeplerini açıklıyor Kavagazina yapılan zan Beyoğlu cihetinde tatbik edilmiyecek istanbul ElektrHc,Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Mü düılüğü tarafından tramvay ve otobüs ücretlerine yapılan beşer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1952
  • HALKIN SESİ KızkuSesi masalı Meraklı bir genç cız imzasiyle aldığımız bir mektupta deniliyor ki:«Bizim Kızkuk.'üi dediğimiz adacığa frenkler de Tour de Seandre ismini veriyoilnr Sözde Bizans imparator
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.02.1952
  • TUIIUS Pariste bulunan Tunus hükümeti bakanlarının sözcüsü,Fransız gazetelerine verdiği beyanatta demiştir ki:Tunusta Bon Burnu civarında yapılan tenkil harekâtı esnasında 4 emzikli çocuk ökiürüimüş,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1952
  • SONKU Fİ1M CAHİDE SONKU TAKDİM EDER ÖZALP OYNIYANLAR Muzaffer Tema Mesiha Yelda Talftt Artemel Mefharet Birtan İbrahim Delideniz Esen Görkmen Reji:C.Y.Kostanoff SÜMER Sinemasında 26 Şubat SALI İNCİ Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1952
  • rokyoya bir askerî heyet gidiyor Kore Savlış Birliğimizin Tokyodaki irtibat heyeti başkanlığına tâyin edilen Tumgöneral Rüştü Erdelhun,Ankaradan şehri,mize gelmiştir.General Çarşamba günü uçakla Tokyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1952
  • HAZRETİ MUHAMMEDİN TAM ÜÂYATI""^^ Hazretî Muhammed,Medinede Yahudilerin çok korktukları bir insan olmuştu TEFRİKA NO:53 Hazreti Muhammed,kendi okumadığı için,bunun acısını bi'iyor,ve Müslümanların küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1952
  • Sovyet hava k u v ve ti Amerikan havacıları,Amerikan şehirlerinin Sovyet ueuş sahasına girmiş olduğunu söylüyor Washington 23 AP)Sovyet hava "kuvvetlerine dair Washington'a gelen ilk esaslı haberlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1952
  • Bir kadın Landro'nun muhakemesi oluyor Pariste,on bir kişiyi öldüren dul bir kadın duruşması sırasında ithamları sükûnet ve soğukkanlılıkla dinledi Poitiers Fransa)23 AP)On bir kişiyi öldürmekten sanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Reklâm Roklâm'a dair iki yazı okumuştum;yazarların ikisi de aşağı yukarı dünyaca tanınmış denemecilerdendi ve biri İngilizdi aynı zamanda romancı öteki Amerikalı.Birinin İngiliz,ötek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1952
  • Çıkan kısımların hulâsası «Aylardanberi Londra polisi ¦tarafından yakalanamıyan Akrep lâkabiyle mârui haydut bir c/kşam Mister Montgomery Bird,m Yuva denilen kabaresine gelir Mr.Bird'in kokain kaçakçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1952
  • I ze GÖRI Katolik olmak isteyen genç Atlahın birliğini kabul edesi bütün dinlere hürmet ederiz.Kendi dinimize,insanlara en doğru yolu gösterdiğine emin olarak,tam bir itikatla bağlı bir müslün.aıiiz.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.02.1952
  • Esther Williams yüzücülükten sinema artistliğine geçmiş olmakla beraber kendisine ilk şöhret imkânlarını hazırlamış olan denizden Ğlini ayağını çekmiş değildir.Filmlerde türlü deniz rövüleri tertip et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1952
  • Kore savaş birliğimizin geri kademelerinde günlük evrak ve komanya dağılırken ci var köy ve kasabaların çocuk lan toplanır,artan veya ken dilerine verilen yiyecekleri sabırsızlıkla beklerler.Besimde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Cesur Anibal Romayı nasıl perişan etmişti?Anîbal Alplerdeki buzları kıramamıştı,fakat kayaları oyarak açtığı yollardan sahraya inmeye muvaffak olmuştu Romalılar Sicil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.02.1952
  • Yugoslav Dinamo Takımı dün Vefayı 3-1 yendi Yugoslav Dinamo takımı dün Mithatpaşa stadında Vefa ile karşılaştı Mavi-beyaz formaları ile sahaya çıkan Dinamoluları takiben Vefalılar gözüktüler.Bayrak te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1952
  • İtalyadan notlar Napoli 22 Napolicte çok garibimize giden ilânlar gördük.Bunlar üzerinde Türkiye İtalya ibaresi;maç günü.saati ve giriş,ücretleri yazıyor.İtalyanların bu maça çıkacak takımlarına niçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1952
  • Spor muharririmiz Sulhi Garan İlalyadan bildiriyor aç gumımı kliyorlar r İtalyanlar karşılaşmaya büyük ehemmiyet veriyorlar-Onların takımı da hazar Türk Takımının maneviyatı mükemmel Bütün gazeteler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1952
  • Alman Millî takım güreşçileri Taksim anidesin» çeio»n »w?urlarken.Bu gece Spor ve Sergi Sarayında II» 1 IIP ^MUl^l» Türk Alman milli serbest güreş teması yapılıyor Türk Alman millî serbest güreş karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.02.1952
  • 4lİ%jtyc Ayak mı,ayakkabı mı Tank BUĞRA Yere sağlam basmak tâbiri güzel bir tabiidir;fakat ona bu güzelliği veren içindeki mecazdır.Yoksa,bu mecaz bir yana atıldıktan sonra,insanın yere,kırk üç veya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1952
  • Istanbul belkdîyesI TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI Mi R AS Yazan:Ruth ve Augustos Goctz Türkçesi;Re$iha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yaz&n Celâl Musahipoglu Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1952
  • TEFRİKA NO:153 "Malaryada Nuh kalfa)adlı bi zorba ise derhal kellesini ba Varna:SAMANCIGtL i varmış,eğer na getirin Canbulatoğlu!Emrim emirdir.Bana tekrarlatma,gidince de işini bitirmeği unutma.Anladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1952
  • Çıkan kısımların hulâsası Bir kaya parçasının gölgeli-j.p.e sığınan kalpaklı nöbetçi iier'ien bir atlının geldiğini ve altında güzel ve kır renkli bir kısrak olduğunu görünce durumu reisleri Petri'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1952
  • 1 23456789 10 11 12 SOLDAN SAGA 1 Yamyassı hale gelen.2 Mutemet;Bir harfin okunuşu.3 Kuşat et;Bağışlama;Nefi edatı.4 İskambilde bir kâğıt;Benzer;Bir edat;Bir har fin okunuşu.5 ikiye böl;Bir renk;Bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1952
  • Bu akşam saat 21 de fW\MAKSlM'de J L% Cumartesi,pazar 16 •4a n.atine ve çarşamba 16 da tenzilâtlı matine.HOŞMEDET PeiijL-ınoe akgamx iie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hcirgün 11 de açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve program.13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler.idare eden:Orhan Borar 13.40 Saz eserleri ve oyun havalan 14.00 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 izmir Konya Âdâna 13J50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • r Bas tarafı birincidel Sava ve hâdisalerle,Atatür-4ün mübarek cesedine bir teneke gaz döküp onu yalnız yakmadiları kaldı.Bunlar,düş manı Anadolunun bağrından söküp atan ve vatanın min-¦ettarlığına ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • Hugün yapılacak Türkiye italya maçının tahmini •"Bat,tarafı birü.cide] Bakalım bunu yapmağa muedilen meşhur futbolcular çağı.I vâffak olabilecek miyiz?rılmıs,vĞ genç' millî takım böy-I;Sııllıi GARAN l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • Amatör lig maçları Dün yapılan amatör lig maçlarında şu neticelSr alınmıştır;ŞEREF STADI Demirspor 2 Süleymâniye 0 Anadolu 2 Eyüp 0 VEFA STADI îlk maç Karagümrük Galata arasında idi.Hakem gelmedi,ği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • Imw»w«i'i umu mil.m Gor ip bir Bulgar notası I Baş tarafı birincide] yarduniyle Doğu Trakyada müstahkem mevkiler ve stratejik şoseler inşa edilmekte olduğu.Türkiyede yetiştirilen casusların Bul garist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • Enerji nakil hattı ve transformatör istasyonları inşa,tesis ve montajı Etibonk Genel Müdürlüğünden 1 Bankamız Garp Linyitleri İmletmesine ait Tunçbiiek Elektrik santralı civarında,kurulacak bir adet y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • Muhasebeci ve memur aimacaktır Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasından 1 Odamız için tir muhasebeci ile bir piyasa kontrol ve istatistik memuru e i mac aktır.2 Her iki metnuuyet için asgarî orta okul ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • 1st.Lv.milliğinden verilen Askeri Kıtaat ifânı Aşağıda miktarı jvzıiı 5 parti sığır eti kapalı sarfla eksiltm.el»*ıi 10/3/1952 günü hiîilarında yazılı yaatdıeırde Ya.*sıvİTan 2.Î Turn.Sa.Al.Ko.o.a yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • İstanbul Halk Sancfığs T.A.Ş.Yönetim kurulundan r Istanbul Halk Sandığı T.A.Ş.hissedarları Genel Kurul toplantıs;17 Mart 1»52 pazartesi günü saat 14 de Şirketimizi» Yeni Pojtahane sırasında 7/tf Ho.h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • Vindsordükü Parise gitti Dük basit bir seyyah gibi Londradan ayrıldı Londra,23 AP)Windsor dükü dün Parise giden akşam trenine binmiş ve kendisini yalnız on,on iki kişi teşyi etmiştir.Kardeşi Kral Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • Doğu Alman donan ması Komünistler Doğa Almanyada bir donanma vücude getiriyorlar Berlin 23 Nâfen)Doğu Al manyada Sovyetlerin edeniz polisi» adı altında kurdukları te-şekküiü genişletmekte oldukla-rina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • Dinamo son maçını bugün muhtelitle yapıyor Yugoslav Dinamo takımı son maçını bugün Mithatpaşa' stadındâ üç kulüp muhtelitine karşı yapacaktır.Saat 15.30 dâ hakem Cihat Ergunun idaresinde başlıyacak ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • İstanbul amatör muh telitine çağrılanlar Amatör Mill!Takımın teşkili ma'ksadiyle Ankarada yapılacak olan İstanbul.Ankara,Izmir amatör muhtelitleri karşılaşmaları için Istanbuiu temsil edecek takım içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • Eisenhower'in Ankarada J Bas tarafı birincide' I 1 Avrupadaki Müttefik II a wetter Genel:Karargâhına j iltihak ectecefc Türk ve.Yunan| kuvvatijerüün miktarı.2 Ankara ve Atina,hükû metleri tarafından K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • müzakereleri TBaş taralı birincide!Başbakanlık ve milletlerarası iktisadi İşbirliği teşkilâtı bütçe taşanlarının da kabulünden t on ra Basın—Yayın ve Turizm Müdürlüğünün bütçesine geçilmiş tir.Bu bütç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • Pbmulc tartları ı f Bas tarafı biriacidel günkü resmi gazetede Bakanlar Kurulunun aşağıdaki karan neşredilmiştir:Pamuk mahsulümüz aleyhinde zaman,zaman görülen spekülatif hareketleri önliyerek dünya p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1952
  • Almanları 6-2 yendik Türk ve Alman miIH güreş takımları dün gece Spor ve Sergi Sarayında kalabalık bir seyirci önünde greko-romen stilinde karşılaşmışlardır.Teknik netice,ler şöyledir;52 kilo:Ahmet Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • Istanbul sular idaresinden Mare ılıtiyucı olan 1500 nı3 kalın Sultan çiftliği kumu satn alınacaktır.Şartnaıresi bedeli mukabilinde idare veznesinde alınabilir,istekliler yatıracakları 1000 liralık te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yan İşlerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve AU Naci KARACAN Gazetecilik Kol ek til Ortaklığı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • MOTOSİKLET SANAYİİNİN v^ ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ X EN MÜTEKAMİL TEKNİK ZARİF YAPI İNSANI YORMIYAK YOLCULUK •YAKITTA EKONOMt İ RAKİPSİZ FIAT BU ŞAHANE MOTOSİKLEHEMN BASLİCA VASIFLARIDIR TÜRKİYE MUHHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • mm Baş rolü oynıyan Muzaffer Tema Sonku Filmin yeni bir eseri Günahını Ödeyen Adam Birçok ibret sahneleriyle dolu olan bu film de 6 kalburüstü artistimizi seyredeceğiz FİLMİN PRODÜKTÖRÜ;Sonku Film OYN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • 200.000 adet çimento cini imâl ettirilecektir I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 15.000,lira olan yukarıda yazıls iş 28/2/1952 perşembe günü laat 10 da pazarlığa vazedilecektir.2 Muvakkat temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu ziraat aletleri ve makineleri Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden ADAPAZARI Adapazarı fabrikamızda istihdam edilmek üzere iki adet teknik kontrolör ile bir boyahane,bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • Hidroelektrik inşaat» yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Konya ili hudutları dahilinde bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkiinde kurulacak hidroelektrik tesislerine ait su va yapı işleri,kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • YEPYENİ SANTRIfOJLO MAYFAIR ÇAMAŞIR MAKİNASI Yıkama «a sıkma tamamda otomatiktira e dakikada 5 kilo kuru çamaşır yıkar a Kolaylık,a Çabukluk,a Temizlik,Konfor tamin adar.10 A TAKSİTLE 7*-TUrkiyo Omum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • Kars» Bil iföfevSl %i.ur* KU lia Bayanların muayyen lamanlardahi aancılarına karşı da son daraca faydalıdır.4 »aaı ara ile qünde 3 ade» alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • 4 INGÎLÎZ MAMİJLATI l Pastörize Süt Tesisleri Günde 500 1500 litre Pastörize1 süt yapabilecek tesisleri,şişe yıkama,doldurma v« kapama makinelerini komple bir halde ve çok kısa bir samanda teslim ed5b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden:1 Bir adet dik silindirli 110—130 beygir kuvvetinde 600—750 devirli iki veya dört zamanlı dizel motörü satın alınacaktır.2 Elinde bu evsafta motörü olup d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • Bolu Belediye Başkanlığından 1 Belediyemiz elektnik işletmesine ait 25 kilovat cereyaı,İstihsal eden Voîf marka bir aded buhar makinesi,jeneratör tablo ve yedek aksa.mıyje satışa çıkarılmıştır.2 Muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1952
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Üsküdar tcra Memurluğundan 950/315 Hazineye ipotek borcundan dolayı paraya çevrilmesi mukarrer ve bilirkişi tarafından 200 lira kıymet kanan Beykozun Anadolufeneri köyünde Sıva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8