Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • SERBEST FIRKANIN İÇYÜZÜ Atatürk'ün arkadaşı NURİ CONKER Bir gün sofrada Nuri Bey konuşmaya başlamış,hükümeti ve idare sistemini şiddetli bir lisanla tenkid etmişti.Bu tenkidi,acı tebessUmlerfiyle dinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • •T £H Bugün şehrimizde hara;umumiyetle çok bulutlu Te zanün zaman sağanak seklinde yağmurlu geçecek,hava sıcak,lığında önemli bir değişiklik ol m ıy a çaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • Isveçte yapılan hırsızlık hâdisesinin ntes'ulü kim?Federasyon ve adlî makamlar tahkikata başlads.Gençlik suçlunun bir an evvel tecziyesini istiyor Millî vicdanı İnciten suçun faili hangisi Isveçte;Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • Celâl Dora Piyade Okulu komutan yardım cısı oldu Ankara,8 A.A.Kara Kuvvetleri Piyade Dairesinde görevli bulunan Albay Celâl Dora.Çankırı'daki Piyade Oku lu Komutan Yardımcılığı vekâ letine atanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • Şehir Meclisi gizli bir celse aktetti Dedikoduları önlemek için riyaset divanı dahil bütün komisyonlar istifa edecek Genel Meclisi dün saat 15 te Hayri Yâmân'm başkanlığında toplanmıştı»,Geçen celseye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • Pamuk siyasetimiz Susanlar doğdukları anda pamuktan yapılmış bezlere kundaklanıyorlar,bütün ömürlerince pamuklu mensucat giyiyor,öldükleri zaman da yine pamuklu bezlere sarılıyorlar.Beşikten mezara ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • Amerika Ayanı da tasvip kararı verdi Türkiyenin Atlantik iştiraki artık katileşmiştir Amerika muhalife ayanı,Pakta kabulümüzü iki karşı yetmiş üç oyla tasvip etti Washington 8 A.A.Ayan Meclisi dün Tii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • ı intihar mı cinayet mi?Evinde kanlar ivinti»* ölü bulunun kadının bir cinayete kurban gittiği sanılıyor Savcılık ve Emniyet Müdüıiü ğü memurları cinayet ihtimali pek kuvvetli olan bir ölüm hâdisesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • izmir ve havalisi su altında 124 saaftan beri yağan yağmurlar İzmir,Mani* s a,Balıkesir ve Ak hisarda tahribat yaptı İzmir,8 A.A.Dün gece başlayan ve hâlâ devam eden şiddetli yağmur ların tesiriyle şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • Kraliçe Elizabeth dün törenle tahta çıktı im_Kralın cenaze töreninde 5 Kral hazır bulunacak.Hükümetimiz de bir heyet gönderecek mm-i i Kral Altıncı George'un oluma dolayısiylc yedi şubat günü saat tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • iki gangster mukallidi üç gün evvel Tünelde bir is adamını bıçak tehdidiyle soyan Od gangster mukallidi dün Yakalanmıştır.Buna ait yan 2 no sahifemizdedir Resimde yakalanan gangster mukallitleri görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • Liyakat madalyesi alan şoför Şehrimiz şoförlerinin tek tip elbise giymesi için yapılan hazırlıklar sona ermiş?ve dün bir çok şoförİeı tek tip elbise giymişlerdir.Bu arada yukarda resmi görülen şoför d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • Saf süt meselesi Meclis,nüfusu yüz bini aşkın şehirlerde pastörize süt satılması esasını kabul etti Ankara,8(Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Muhlis Tümay'ın uaşkan lığında toplanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • Yunanistanda memurların yaptığı grev Maliye Bakanlığına mensup dört yüksek memur tevkif edildi Atina 8 AP)Yunan polisi bugün Maliye Bakanlığının ileri gelen 4 memurunu Atinada tevkif etmiştir.Giritte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1952
  • Bir uçak kar fırtınasına tutuldu Tokyo.8 A.A.Bir Ame rikan uçarkalcsi kar fırtınasına tutularak Tokyo civarında düşmüştür.Uçaktaki bombalar infilâk etmiş,14 ev harap olmuş,4 Japon ölmüş ve 13 kişilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • a0mt mmm^*0* MAKALE Üç bin îstibdad kanunu Ismail Hami DANIŞMENL Bizim millî servetlerimizin en mühimlerinden biri de kanunlarımızın mu azzam yekununda gösteri* lebi lir:Böyle bir yekûn de mek,ha/ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • Muamele vergisi kademeli olarak tahsil edilecek Piyasamıza gelen haberlere n'tzarân,muamele vergisine vet ilecek yeni veçhe,bu yıl içinde kanunlaşacaktır.Bu hususta bütçeye bazı ilâveler yapıldığı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • ÜNİVERSİTE SİTESİ İNŞA-ATI.A YAKİNDA BAŞLANIYOR Üniversite Sitesinin proje ve keşifleri hazırlanmıştır.Site sahasında bulunan Şehzadeba-şmdaki arsa 150 bin liraya satın alınmıştır.Bu suretle topiu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • M\EKSİTEDE ŞUBAT DEVRESİ iA\TFLARI DEVAM EDİYOR Üniversitede şubat devresi ka yıtlan devam etmektedir.Şimdiye kadar,diş hekimliğine İ40,Eczacı Okuluna 102,Tıp Fakültesine 67,kimya mühendisliğine 4,Ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • Hie.9 Bu.13 ŞUBAT 27 C.E?1952 K.Sa.1371 1 Cumarteti 1367 VA1 tlT VASATİ EZANİ Giines 7.03 130 Ogle 12.28 6.54 îkindi 15.16 9 41 i Aksan ı 17.35 12.00 1 VartBi 19.06 133 j îmsak 5.23 11.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • Kambayo ve Esham Dolar Açılış 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 lapan.7.91 280 30 Fr.Frangı tsviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.0.80 64.03 5.60 54.1250 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • Evlenmek vadivSe bir kızı iğfal etmiş Bakırköy Osmaniye İncirli yolunda oturan Mehmet Körtünlü kızı Gülnan,Kartaltepede otu ran Mehmet Ergül âdında bir şahsın evlenmek vaadiyle kandırarak iğfal ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • SERGİ ¦A-Hint Güzel Sanatlar Sergisi dün Taksimdeki Fransız Konsoloshanesi salonunda açılmıştır.14 gubata kadar devam edecektir.BALO Güzel Sanatlar Akademisi yıllık" kostümlü balosu 29 şubatta Kervans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • FIKRA Böyle mi döneceklerdi Biz Berlin,Londra Olimpiyatlarından,Prag,Stokholm.Kahire seçmelerinden dönen ve memlekete zafer bulketleri getiren güreşçiler gördük.Yeşilköy hava meydanını veya Galata rıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • Pamuk piyasası Ekonomi Bakanının beyanatı piyasada ferahlık yarattı Ticaret Bakanı Muhlis Etenin pamuk mahsulümüz hakıknda vermiş olduğu beyanat pamuk müstahsili arasında büyük bir memnunluk tevlit et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • eminönü halkevinin İdaresi Eminönü Halkevi binasının lokal olarak kullanılmak üzere Üniversite öğrencilerine tahsis edildiği bilinmektedir.Yalnız binaların idaresinin Üniversite Talebe Biıliklerine ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • ZİRAAT ALETİ SATIŞLA-RINDA KOLAYLIK Geçen yıl mahsullerimizin bol olması ve fiatların müslah sili memnun etmesi yüzünde a •muhtelif memeketlerin ziraat makineleri,traktör ve artezyen leri göndermesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • ATATÜRK HEYKELİNİN PROJE MÜSABAKASI Millî Türk Talebe Birliğinin,Üniversite bahçesine diktirece ği Atatürk heykelinin proje mü sabakası mart ayı başında açılacaktır.Kurulan heykel kam is yonu hazırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • LİSE TALEBELERİNİ BAŞTAN ÇIKARIYORMUŞ Aslen Lüleburgazlı olan Halil Demirhan adında bifi,gayri ahlâkî resimleri 25 kuruş mukabilinde lise talebelerine sey refetirirken yakalanmış ve Adliyeye verilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • KAYSERİ çubemiz PEK Yakında Muhterem müşterilerimizin Hizmetine girecektir Yeni Postaneme Cad.45*47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • ANKARA VAPURUNDA ÇİKAN YANGIN Devlet Denizyollarının,Hai'ç te tamir edilmekte olan Ankara vapurunun eşya deposunda evvelki gece bir yangın çıkmış tır.Dört ilâ beş bin liralık bir za rara sebebiyet ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • Ml—WV Kore.Türk tarihi.Viyana seferleri,Çaldıran savaşları,Niğbolu,Çanakkale gibi bin bir hamaset ve kahramanlık menkibeleri gibi altın sahifelerle doludur.Millî savaş mucizesini yaratan kahramanlar,ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • HALKIN SESİ Bilardo ücretle* rînrfen şikâyet Fatih Halıcılar caddes;38 numarada Fuat Kayacan:«Bilardo,gençliği mesaiden uuKuy&a,»o n y hanelerden çeken nezih bir oyun ve bir nevi spordur.Her işde oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • POLİSTE if Kasımpaşada Elmadağında 118 numarada oturan Melkon Po lamioğlu Sirkeci rıhtımındaki vincin arkasından geçmekte iken vinçle sandık arasında kalarak muhtelif yerlerinden hafif surette yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • KISA HABER LER if Teknik yardım fonundan laydalanarak memleketimizin muhtelif ziraat bölgeleri mahallinde tetkikat,ve ziraî kalkınma plân projeleri üzerinde çalış malar yapmak üzere.Amerikan Tarım Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • BİR ZORBA YAKALANDI" Eskişehirden İstanbula gelen Ahmet adında bir berber çırağı Coşkun Kardeşleri ölümle tehdit etmek suçu ile yakalanmış ve Savcılığa teslim edilmiştir.İddiaya göre;sanatkârları bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • Tehditle bir tüccarı soyan 2 kişi yakalan Gangster mukallitlerinin bundan bir müddet önce bic bakkalıda soydukları anlaşıldı Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube mâmurları sıkı bir takip sonunda iki gangster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • TENİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜNÜN TETKİKLERİ Bir müddetten beri şehrimizde bulunan M.E.B.Teknik Öğ retim Crenel Müdürü Danyal Akbal,dün beraberinde Millî Eğitim Müdürü olduğu nalde Üsküdar Mithatpaşa Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • Ceza evinde bir hâdise Zekiye Kara gölge,mevkuf bir kızı boğmak istedi Bir müddet evvel Sanyerd* £6cî bir cinayet işlenmiş ve Hatice adında 9 yaşlarında bir kız çapız boğulmak ve başı taşla ezilmek su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • Bill İ NOİLİZ FİRMASI ŞEH.KİMİZDE RADYO FABRİKA.SI KURMAK İSTİYOR Aldığımız malûmata nazaran bir İngiliz firmas-ı küçük yapta halk tipi radyo imali için teşebbüslere geçmiş bulunmaktadır.Firma,fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • DENİZYOLLARI KOOPERA.TİFİNDEKİ YOLSÜZLUZ TAHKİKATI Denizyolları İstihlâk Kooperatifi yolsuzluğu hakkındaki tahkikat bütün ketumiyeti ile devam etmektedir.Bakanlık Teftiş Heyeti Başkanı Arif De mirel,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • tSÇt ARANIYOR tş ve İşçi Bulma Müdürlüğü 120 lâstik işçisi kadına.25 bobinci kadma,2 bobinci ustası kadına,2 terzi kadma,15 ev hizmetçisi kadına,5 kaldırımcı erkeğe,ayrıca çıkrıkçı,ipek bü kümcü,masur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • GEMİ ZABİTLERİ İÇİN ALINAN.KARAR Denizyolları İdaresi,bundan bir müddet evvel zabıtan kadro sunda gösterilen gemi telsizcilerini,kâtipleri,elektrikçileri ve sıhhat memurlarını yeni bir kararla müstahd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.02.1952
  • SAKARYA MOTÖRÜ FACİA.SINA SEBEP OLANLARIN DURUŞMASI Beş ay önce,Sarayburnu açıklarında,Kalamış vapuru ile Sakarya motorunun çarpışması neticesinde motorda bulunan 33 Musevi göçmen denize dökülmüş ve 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.02.1952
  • ingiltere Kraliçeleri İngiltere kraliçeleri memleketlerine büyük hizmetler ifa etmek imkânını bokauş talihli hükümdarlardır.Birinci Elizabeth Anglikan kilisesini teşkilâtlandırmış,ilim ve fen adamları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1952
  • ÛÖRl Memur maaşları Bir Ankara haberi memur maaşlarına yüzde 20 25 arasında bir zam yanılacağını bildirmektedir.Hükümet vaziyeti tetkik ediyor,vergilere herhangi bir zam yanmadan bunun temini imkânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1952
  • Ti MUHAMMEDiN SAM1H KATIZ TAMU HAYATI Muhammed,karıları içinde en çok Ayşeden hoşlanıyor,geceleri onun yanında kalıyordu TEFRİKA No.38 Hasreti Muhammed,o zaman Ömer e şöyle demişti Ey Hattabın oğlu,Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1952
  • KISA HARıCl H4B RLEE wı ı ı mu A M E Kİ K A Birleşik Amerikan Başkan Yardımcısı Alben Barkley dün bir ameliyat geçirmiştir.Doktorlar ehemmiyetsiz olan bu ameliyatın muvaffakiyetle neticelendiğini bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1952
  • 20.000 LİRA MÜKÂFATLI 6-600 BULMACASI ÇÖZÜLDÜ Doğru Cevap verenler ARASINDA Noter huzurunda çekilecek kuranın neticelerini 11 Şubat Pazartesi günü gazetelerin son sahifelerinde bulacaksınız BULMACANIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1952
  • Sinemaya girip oturduktan bir müddet sonra salonu terkeden her müşterinin oturduğu,yahut civarındaki koltuklardan birine jiklet yapştınp yapıştırmadığını kon trol için mütemadiyen ışık yakıp söndürmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Siyah-Beyaz,Küçük Sahne,Vedat Nedim Torun,Siyah Beyaz isimli üç perdelik bir piyesini oynamağa başladı.Bu eserden önce,gene Tor'ün hazırladığı «Bir Ortaoyunu Denemesi)gösteriliyor.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1952
  • Fransada malî buhran Fransa ancak öç günlük ticarete kifayet edebilecek dövize sahipmiş_Paris,8 AP)Başbakan Edgar Faure.dün Fransanın iflâsa yüz tutmuş olduğunu be lirtmiş ve «tashih tedbirleri» ahıım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1952
  • Korkunç katliâm Vaşington 8 USE5)Dünya Savaşı başlarında binlerce Polonyalı subayın katli,Polon yalı sabık bir subay tarafından memleketinin önderliğini yoketmek iqin evvelden hazırlanmış bir gayret o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1952
  • Âvrupada şiddetli kış Berne.8 Nafen)Merkezî Avrupayı gayet şiddetli bir soğuğun kapladığı bildirilmektedir.Bilhassa İsviçrede şiddetli bir kış hüküm sürmektedir.Ga xeteler beş seneden beri böyle bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1952
  • Sovyet peyklerindeki Amerikan temsilcileri »vadan başka diğer a cağ ı bildiriliyor mış,elçilik mensuplarının şehir dahilinde hile serbestçe dolaşmaları imkânları kaldırıl mışür.Bunlar memleket içiada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.02.1952
  • Büyük Britanya İmparatora Kral Altına George'un ölümü İngilterede olduğu gibi dünyânın her yerinde büyük bir teessür uyandırmıştırjM 6 şubat sabahı Londra halkı Kıtil Altıncı George un' ölüm haberini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Yengesiyle evlenen Kral |Onu her defasında evlendiği kızlar aldatmış ve başkalariyie] yaşamıştı.En sonuncusu da onu iki yastık arasında boğmuştu İngiltere tarihi çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1952
  • M •I İ 38 v New Yorktaki Alhambrü Tiyatrosu dansözlerinden Val de Vin «Kuşların Kraliçesi» revüsünde hangi ayakkabıyı giyeceğini düşünürken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.02.1952
  • Helâllaşma ve peşrev faslından so;ra pehlivanlar derhal kapıştılar.Güreşleri büyük bir dikkatle takip etmekte olan KavA&oğlu îbrahimle Ka ra İbo bir taraftan da konuşmaya başlamışlardı.îbo Şöyle diyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1952
  • lı" mm* mm m M—[Amerikanın şöhretli tenisçisi Amerikanın şöhretli' kadın tenisçileri arasında Mrs.Mttrgaret Osbome Du Pont ismi kıymetli bir yC-r işgal eder.İ949 senesinde Amerikanm 1 numaralı kadın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1952
  • Atlefi/ın hakemi Yasumi Skindris vefat etti Memleketimizin en eski ve en değerli atletizm hakemle rinden Yasumi Skindris'in evvelki gün vefat ettiğini teessürle haoer almış bulunmak tayız.Yasumi Skind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1952
  • Yarınki maçın hakemi Silvano Ermano ugün geliyor 26 kasım 1949 da Dolmabcrhçe Stadında oynanan Emniyet 1 VefaO maçını idare eden İtalyan hakemi Silvano Et mans Sildân ikinci)Elinde çiçek bulunan ha'en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1952
  • Vefan» gecen sene Kasımpasâyı 3 2 yendiği maçta Yeşil Beyazlıların attıHan galibiyet golü Profesyonel lig maçlarının dördüncü haftası müsabakalarina bugün başlanacak ve ilk gün Vefa ile Emniyet,Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1952
  • İtalya ve Yunanistandaki maçlar yapılmıyacak mı MiHî futbol takımımızın 24 şubatta italyan genç millî takımiyle Napoli'de.29 şubatta da Yunan genç milli takımiyle Atinada yapacağı «Doğu Akdeniz kupası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1952
  • Yobancı hakem celbi dolayısiyle 4 Sulhi GARAN Futbol bilgilerine inandığını bazı kimseler,yaban cı hakem celbinin,Türk i'utbol hakemlerinin şeref ve haysiyetlerini kıracak bir hareket olduğunu ileri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1952
  • Bîr italyan takımı cezalndırıldı Lognanof îtalya)8 AP)italyan Futbol Federasyonu Legnano takımını cezalandırması ve aralık ayma kadar oynamaktan menetmiş olması bugün Legnano da umjımî bir grev protös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1952
  • Atletizm koşusu Büyükadada yapılacak Atletizm Federasyon koşusu yârın iki küme üzerinden Büyük adada yapılacaktır.Birinci küme 8000 metre,ikinci küme ise 5000 metredir.Yanşa yarın sabah saat 11 de baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1952
  • Ordu kayak yarışmaları ^Millî Savunma Bakanlığı Tem sil Bürosundan bildirilmiştir:Ordu kayak yarışmaları 6 şubat İ952 günü Kızılcana mam Çamkoru mevkiinde saat 14 de yapıian bir merasimi mü teakıp baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 3 4 5 H iBfl I Güül 6 1 7 8 91 10 11 m 12 H isi SOLDAN SAĞA 1 Terazi;Ele geçiremem 2_Ufacık parçalara bölme;Ka atil 3 Dem gelme;Civa ne yapar?4 Meşhur İtalyan amirali;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • İstanbul İkinci İcra Memurlu «undan 951/323' Mahcuz olup paraya çevril meşine karar verilen 20 kilo k« sele,Çemberlitaş Nuruosmani' ye Şeref Ef.sokak No.63 te 12/2/1952 salı günü saat 12 den 13 e kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • İstanbul İflâs Memurluğundan 950/49 Müflis Salih Taştanm alacak lıian tahkiki düyun işi bitinle rek sıra cedveli iflâs idare memuruğunca.tanzim ve daireye bırakıldı.Müflis konkurdato teklif et,inekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • Kiralık veya satılık bîr bina aranıyor Askerî Fabrikalar Tekaüf ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden îstnnbulda 50 yotaklı bir tesis kurulmak üzere büyük bil iina kira ile tutulacak veya tatın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • bok man Hek'nn Dr.UAFVZ CEMAL Dabilive Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanvo'u NTn* 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açjhş ve program 18.00 Haberler 13.15 Dan* mü zifti Pl.13.45 Radyo salon oskestrası konseri İdare eden;Semih Argeso)1.Mozart «Avfl Marie» 2.July,«Maziye bakış» 3.O.Strauss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • «Cebinden piponun ucu gözüküyor mu?«Evet,gözüküyor.O esnada kapının dışında bir t^kım gürültüler oldu.Ward telâşlı:«Martin,bu kadarcık tarifle,bu işi becerebilecek misin?diye yavaşça sordu:«Becermeliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • e BiiyüK^üKUMaÂH* r TEFKİKA No.138 Yuaa:SAMANCIGtt Sultan Muradın gözü pekti.Kuvvetine ve silâh kullanma maharetine çok güvenirdi Diğer ümera ve reisler eşraf ve ayan ile yollarda diğer hazırlıkları g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • Yola gide Dışarısı soğuk olmalı.Vagonun penceresinden ovaya bakıyor ve yemyeşil bir ova görüyorum.Dışarıda olsak,toprak kokusu burunlarımıza dolacak.Gün lerce yağan yağmurdan soma güneş ilk defa açıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de V j0 M AKSİM'de ğ\*A Cumartesi,pazar 16 ğ% Ş \la n.atine ve çar-M 1 ttnah» 16 da terui-jP lâf "ı matine Jr sormagîb" 3«rk:ıîı tuluat oyun Perşembe akşamı iie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • küçük Sjyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan yu karı SAHNt Komedi 1 Perde Yazan Vedat Nedim Tör Sahneye koyan:Muhsin Ertağral Çarşambadan başOca her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 îzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05.Ankara Ökspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Türkçesi;Reşiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Penbe Evin Kaderi Yazan:Turgut özakman Telefon:4040
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • anlatıyor Bas tarafı birincide!t,L,a Nuri Bey kıta kumandanlıklarında bulunmuş,Anafartalarda Miralay Mustafa Kemal Beyin kumandasında muharebe etmiş,fedakârlık göstermiş,yaralanmış,ecnebi memleketlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • İstanbul Asliye 9 oncu Hukuk Yargıçlığından 949/1461 Kasımpaşa Kulaksız Arda Caddesi 51 numarada Mukaddes Şentürk tarafından Bav t in Feslit köyünde 157 numarada Ahmet Öz aleyhine açılan bo ğanma dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • Plâstik ızoleî!Kapoten tipi)kablo alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan 1 Muhtelif eb'ftta cem'an 8000 metre plâstik izoleli kapoten tipi)kablo «çık eksiltme ile eatm alışaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan 952/20.1 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Beyoğlu Tarlabaşı Demek sokak 4/f No.da iki dolap,bir konsol,bir dolap ve müteaddit roman ve kitapların ve sai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • Türkiye Atlantik Paktı IBaş tarafı birineida] laması da bunu temin etmekte,dir.Amerikan resmî şahsiyetleri diğer üyö memleketlerin de bu husustaki protokolü zamanında tasdik ederek Türkiye ve Yunanist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • Lizbon konferansı 20 şubata talik edildi Londra 8 Nafen)Ingilterenin müteveffa Kralıma cenaze töreninde birçok Dışişleri Bakanlan da bulunacaklarından Kuzey Atlantik Paktı Bakan Muavinleri konseyi Liz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • Kraliçe E takta [Saç tarafı birincidei ği emniyet ve itminan için en derin bir teselli kaynağı olmuştur.Babam,daha büyük aileyi teş kil eden tebaalannm olduğu gribi ailemizin de muhterem ve aziz-başı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • Korede atam i kullanıl ması i Amerikalı bir temsilci Kongre,den bu hususta bir.kaçar sureti istedi Vaşingtjon,8 A.A.Luiziana eyaleti Demokrat temsil ailesinden Eveetxm.Brooks dün 1 Amerikan-Kongresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • Izmir ve havalisi su altında I Bae tarafı birincide\İtfaiye,zabıta ve polis memurları ile Tümene mensup l askerler derhal imdada koşmuşlar,Vali Muavini,Belediye ttagicanı.ve Bayındırlık Müdürü* su bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • BAL1KE.SİKDE Balıkesir,8' A.A.24 saat ten beri şehrimiz ve civarına sürekli yağmur yağmaktadır.Dün gece şehrin Kasaplar mahallesindeki bir kısım evlerin bodrum katlarına sular dolmuş 1 ve buralarda ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • AKHİS ARDA Akhfear,a A.A.On günden beri yağan yağmur suları,bugün sabahleyin seller halinde Akhisarı istilâ etmiştir.Manisa ve Balıkesir yolları tama men kapanmıştır.İzmir ve Manisadan hareket eden ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • NANİSADA Manisa,8 A.A.îtimizde bir haftayı mütecaviz-bir za*mandan beri devamlı surette yağan yağmurlar neticesinde dere ve çaylar yataklarından taşmış,Manisa ovasının büyük bir kısmını sular kaplamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • BOYA.CIGUXER C.H.P.¥E GİRECEKMİŞ Ankara,8 Milliyet)Zon guldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıjrflter D.P.haysiyet divanının aldığı bir kararla partiden ihraç edilmişti.Abdurrahman Boyaragffierin Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • Türk-Yunan işbirliği Venizelos,iki memleket arar sımla pasaport ve vize formalitesinin kaldırılacağım söylüyor Atina,8 A.A.Dün akşam Atina radyosunda yayınla nan bir radyo mülakatında Baş bakan Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • Roma elçimiz yurda dönüyor Roma,8 AP)Türkiyenin vazifesinden ayrılmakta olan Roma Büyükelçisi Hüseyin Rp gıp Baydur bugün İtalya Cum hurbaşkanı Einaudi tarafındaı kabul edilmiş ve Başkana veda etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • Pamuk siyasetimiz Başmakaleden devam)mahsul üzerinde spekülâsyona mâni olacak her türlü tedbiri yalnız devletten bek İçmek hatâ olduğuna işaret,etinek zorundayız.Zira böyle biı şey mümkün değildir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • Şehir Meclisi "Baş tarafı birincide 1 birinin sâ'miin locasındaki sıraların altına gizlenerek konuşmaları dinlediği anlaşılmış ve muhabir salondan dışarı çıkarılmıştır.Uç buçuk saat süren gizli cel se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • intihar mı cinayet mi I Bas tarafı birincidel karşı büyük bir telâşla mahallî karakola gelmiş ve şöyle demiş tir:Oğlumu vurdular.öldürdüler.Yetişin.Teskin edilen kadın bilâhareşu ifadeyi vermiştir:Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • yardım talep etti Fransız Dış Bakanlığında Tunus meselesiyle ilgili görüşmelere başlandı Yeni Delhi,8 AP Halen mevkuf bulunan Tunuslu milliyetçi lider Habib Burgiba,Hindistan Başbakanı Pandit Nehru'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • Sol süt meselesi fBo3 tarafı birincide ci bir komisyon kurulması "icasında bulunmuştur:Bu teklif kabul edilerek tasarının iJlaş tırma,Maliye ve Bütçe KonıU yonlarmdan ayrılacak beşer üyeden müteşekkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1952
  • isveçteki TBaş tarafı birincide] rüştüğümüz Güreş Federasyonu Başkanı Sadullah Çiftçioğlu şunları söylemiştir:Hâdise ile yakından alâkadarız.Kafile başkanı Maz har Akifoğlundan bir rapor ia tedik.Tahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.02.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Tem zlik müdürlüğüne ait beş aded kamyona yaptırılacak karoseri işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,2 Muhammen bedeli 36600)liradır.3 Teminatı 1245)liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • ¦ı ım*m ltm ^¦iB.I ılı n i.Sahip re Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA Te Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • i GARAJI Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında I OTO SERVİS VE i TAMİR ATELYESI Her Model Benzin,Dizel Otomobili ı^—Kamyon,Traktör,Komple Tamirat,Ekspertiz Keşif ve Müşave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve militan yazılı maflzemeler hizalarında yazılı şekilde gün ve saatlerde Adapazarı As.Sa.Al.Ko,da eksiltmeleri yapılacaktır,Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • Teklif isteme ilânı Sümerbank alım ve satım müessesesinden Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi İçin 20 ton külçe kurşun alınacaktjr.Evsafı:99,9 safiyette olacak kalay,bizmut,antlmuan,arsenik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • İ.JK I Kalorifer Tesisatı yaptırılacak Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden;1 Enstitümüzün Ankarada AkköprüdSki Genel Muhasebe binasiyle natamam Kimya Lâboratuvarı binasının kalorifer tesisatı işleri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Hava kuvvetleri plân ve proje âletleri pazarlıkla satın alınacaktır.İhalesi 14.2.952 perşembe günü saat 10 da Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko.da yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • BANKAMIZDA,TASARRUF HESABI AÇARAK KEŞİDELERİMİZE İŞTİRAK EDİNİZ!s &ûiKûsı fi.a APARTMAN DAİRESİ KE$İD£.TARİHİ 29.ŞUBAT-1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • Bakır Alıcılara Müjde Memleketimizde şimdiye kadar imali mümkün olmayan 50 den 5 milim kalınlığına kadar bire iki eb'admda ve termo eifon bakırlarısın her çeşidi parlak olarak yapılmaktadır.İstekliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • İstanbul Asliye 12 nci Hukuk Yargıçlığından 951/11Ö1 Fatih Iskenderpaşa Kurşuncu çıkmazı numara 11 de oturan Ayşe Meliha Denk tarafından Aksaray Hattat Fehmi wkah No.12 de oturmakta iken halen yeri bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • 150)'iralık bir tasarruf hesabı sizi hemYUVAh-iRÂDh-1 deALT ve SAHİBİ YAPABİLİR 4)APARTMAN 800)ALTIN ikramiyelerinden faydalanmak İçin şimdicen bir hesap açtırınız İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • PPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmi raporla tespit edilen BALERİN HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ ^BAlEftİN FABftİKASlı POIAPOERE CMd 164 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Payri Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • Istanbul Dördüncü İcra Memurluğundan 951/5485 Şüyuun izalesi suretiyle satıl masına mahkemece karar verilen ve bilirkişi taraftndan ta marnına 6293)lira kıymet konulmuş olan Beyoğlu Tophane)Tomtom man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • Donanma gemilerinin 15 Şubat 952 den 15 Mart 952 tarihine kadar yapacaklar!su üstü atışlarına ait ilân DONANMA Komutanlığından 1 Donanına çeşnilerinin su üstü top atışları 15 Şubat 952 ile 15 Mart 952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.02.1952
  • MOTOSİKLET SANAYİİNİN ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ X E» MÜTEKAMİL TEKNİK ZARİF YAPI ^MSARI VORMİTAN YOLCULUK •TAHTTA EKONOMİ 3 WJUK1Z FIAT W JAHANE MOİOSIKUILEHI» BAŞLICA VASIFLARIDIt MM WMHiH tTHUATtWI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan