Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.01.1952
  • 1952 YİLİNİN EN BÜYÜK m ı« i TARİHÎ TEFRİKASI ^«ii uiı^m HAZRETİ MUHAMMED'İN HAYAT!Yazan:Samih Nafiz TANS.Tefrikadan Bazı Fasıl Başları 3—HaşimS &rin mahalle.1 Hazretti Mabammedin Melekede doğduğu gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1952
  • Churchill Amerikaya hareket etti İngiltere Başbakanı,«İlk ödevimiz kuvvet siyaseti)yoliyle sulhu kazanmaktır.dedi Southampton 31 AP)Baş bakan Winston Churchill bugün öğleden sonra geç vakit «Queen Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1952
  • General Tahsin Yazıcı Türk Tugayına aii harp hâtıralarını Amerika'nın Sesi Radyosunda yayınlanmak üzere plâğa doldurmaktadır.Resimde General Yazıcı neşriyata hazırlanırken görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1952
  • İç Vilâyet ve Belediyede nakiller Vali,yeni sane faaliyeti hakkında izahat verdi Şehrimiz mülkiye ve Belediye teşkilâtında geniş çapta değişiklikler yapılacağı ve bu arada yüksek kademelerdeki bir kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1952
  • 1952 yılı Türk Milletine kutlu olsu 1952 yılının başladığı dün gece yarısından birkaç dakika sonra Taksim Belediye Gazinosunda halkın nasıl eğlendiğini tesbit eden bir enstantene Foto s Milliyet Sami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1952
  • Almanların Türkiyede kuracağı fabrikalar Ekonomi Bakanı,Almanya seyahati sırasında elde ettiği neticeleri anlattı Ankara,31 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete kendisini ziyaret eden muha birimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1952
  • S.Ağnoğlunun mühim demeci Muhalefet iftira ve isnat metodlarını kullanıyor Onlar,iktidarı saltanat mânasına almışlar ve iktidarda iken de saltanat sürmüşlerdi Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1952
  • rnmm ismet Paşanın siyasî_Sonradan çok kibirlenen,hattâ Atatlirke kafa tutmaya kalkan ismet Paşa o zaman hakikaten Atatürk'ün karşısında sadık bir nefer rolün ey di.78 Muhalif paşalardan Refet Paşanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1952
  • Atlantik Paktında oynayacağımız rol Amiral Aziz UZusanın üştirakiyte paktın daimt grupu müzakerelere başladı Vaşington,31 USIS)Ku-tan teşkilâta dahil olunca' bu iki zey Atlantik Paktı Teşkilâtı Da_mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1952
  • Millî Piyango Kazanan numaraları bildiriyoruz Mülî Piyangonun 1952 yılbaşı çekilişi dün Ankarada saa t16 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz;092427 numara 1.M9.09» lira 093
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1952
  • 1952 arefesinde dünya!3112İ931 rf%.vrupalılar çıkan seneyi zfc sakallı meyus bir ihtiyar,yeni seneyi de masum yüzlü pürsıhhat bir çocuk telâkki etmektedirler.Hakikat böyle olsaydı 1952 senesinin,titov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • MAKALE Yıl ve Yıl-başı İsmail Hami DANIŞMEND Türk takvim tarihinin son devri pek tuhaf inkılâplarla geçmiştir:Bizde yıldan evvel yılbaşı garplı-taşmış,ilk önce kimse farkında olmamış ve olanlar da ehe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • DERNEK TEŞEKKÜLÜ if Safranbolu ilçesine bağlı merkez Akveren köyünü kalkınan mak gayesiyle merkezi İstanbulda olmak üzere bir dernek kurulmuştur.KONFERANS if Seyrüsefer kazaları hakkında projeksiyonlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Yeyîlköy Meteoroloji tstasyonunun verdiği hava tahmin raî^oruna göre bugün şehrimizde hava nisbeten kapalı geçecek,rüzgârlar değişik yönlerden orta kuvvette esecek,hava sıcak lığında düne nisbeten öne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Samsun vapurunun seyir tecrübesi yapıldı Samsun vapurunun seyir tecrübesi dün Cenova'da yapılmıştır.Gemi üç gün sonra li inanımıza gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Hie 1 OCAK Bu 3 19 R.Ah.1952 K.Et 1371 Sah 1367 VAl IÎT V AS ATÎ EZANİ Güneş 1 7.24 2.35 J Öğle 12.17 7.28 i İkindi 14 37 9.48 Aksan i 16.50 12.00 i Yatsı 18.28 1.39 imsak 5.39 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • B O Kambiyo Sterling Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Uelçika Kj Florin Liret Drahmi G?H n:ıf1fS ı.I yaö tkramıV i ili Müüafaa 41 Demiryolu 1941 Demiryolu 2 1949 tkramij f)4!Demiryolu salkınma nıkınma alk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • İZ kın* tiaha Emniyet tk.lügu evvelki hane basmış suçüstü yaka Baskınlarda da Valde can maralı kahve rada iki gruj kumarbaz pol geri;Kasımpakag iida 13-1;yapılma bur£ dikeri de vin çoban köpeklı de ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Karayolları nin t\Beş haftadî toplanıp çalı« eden Karayc dürlük'erl bal kine,idare işi şefleri çalışma raporlarını ve porları tetkik liyetini gözder.programı mu işleri yürütme zim etmek kmüdürleri 7/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Fecî bir k:Sultanahme şan duvarcı u met Zoru.dü ı çalışırken sofi şin idaresinde ı toprak yüklü meşine uğram ra da ölmüştü takibata geçilı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • •»Xfi'Ji t i\r\Vi 8Z O W İnsanlık tarut:sun' vaş küu^ur.e bugüa yeni b«r çm buna ç.ukıldı;1'JöZ.Acı vo tadı hi»',iüiâ iy'-e Cii-umızua bıraktığımız 3-f ganim son saatler-n-1'-B liimüz bütün lerinin fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Gümtükfeki m d I I a r İki ay içinde çeldlme kararı pi.ya-aiia ucuziuk yarattı n mi mf-Itbal edilen mal'fitm gümrüklerde iki aydan fazla kjİc.m'.yacağı hakkınd ı hükümet.n almış o duğu kavc:pıy.c.ca u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Borsa acentelerinden vergi alınmıyacak Bundan bir ay kadar evvel ticaret ve borsa ajanı namını iktisab eden ve serbest meslek erbabı addedilen borsa tellâllarının yaptığı işlerden ve ver dikleri fatur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Belediye faaliyetlerini gösterir bir albüm hazırlanıyor İstanbul Belediyesi,geçen 1951 yılına ait çalışmalarını tebarüz ettirecek büyük bir al,bum ve broşür hazırlamaya ka rar vermiştir.Belediye bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Döviz kaçakçılığı tahkikatı devanı ediyor tstaabul Defterdarı EsnJt Gürsu,döviz kaçakçılığı-halikında kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiş tir:Döviz kaçakçılığı tahkikatına Bakanlık mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Komşu kavgası Çengelköyde Hasanpaşa sem tinde İG sayılı evde oturan mobilyacı Mustafa Kaçmak,bitişik evde oturan balıkçı Hakkı Tekkan'la geçimsizlik yüzünden kavga etmişler,Hak ki baltayla,Mustafa yi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • B.KNAPP MttESSESATI HALEFt Boyama,apretaj ve temizleme fabrikası,dostlarının ve müşterilerinin yeni yılını kutlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Sağlık Bakanının tetkikleri Şehrimizde bulunan Sap111' ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ,dü;beraberinde Dr.Faik Yargıç olduğu halde Şişli Çocuk,Bey oğlu h*c Yardım ve Bakırköy Alal Hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • KISA HABER LER it Şehrimizde bulunan ingiliz şehircilik mütehassıslarından Six Patıick Abercronbie dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret ederek,şehir mevzularında bir müddet görüşmüştürit İl Sağlık Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • POLİSTE it Alîbey köyünde oturan Pethi Dost,Sütlücede Saklı-Zümre fabrikasından 29 kilo pirim parçalarını çalıp kaçarken yaka lanmıştırit Çengelköyde.Tarlabaşı 3 numaralı evde oturan öğretmeı Remzi De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Bir kunduracı,dükkânında ölü olarak bulundu Dün Nuruosmaniye cadde sinde şüpheli bir ölüm hâdisesi olmuştur.Nuruosmaniye caddesinde ayakkaöıcı Yakup Ünder dün sabah dükkânını açmamış,ken dişini merak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Ekmeklerin tartı ile satılması tetkik ediliyor Fınr ular Sendikası mümes siller' oundan bir müddet evvel ediyeye müracaat ederek bitmeğin kilo ile satılması için müsaade istemişlerdi.İddialara göre bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • İmanı Hatip Okulu yeni binaya taşınıyor Harap bir durumda bulunan Lângadakı eski İmam ve Hatip Kursu binasında tedrisata başlavan İmam Hatip Okulu nun Zeyrek Ortaokulu binasına nakledileceğini bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Vergi kaçıranlar Defterdarlıkta kurulan gizli istihbarat bürosu ialiyete geçti Vergi ziyaına sebebiyet veren mükellefleri tesoıt etıı.cK nıaksadiy-e Defte "anlıkta teşkii edilen «Gizli isutıbarat Büro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Masraf bize ait tabiî.Gemide bulunduğunuz müddetçe yemeklerinizi süvarinin masasında yiyeceksiniz.Sefer nizamnamesini dikkatle okuyun,itiraz edecek bir şeyiniz yoksa imzalarsınız.Nizamname on sekiz sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • İşçi Bulma Müdürlüğü işçi arıyor 1 marangoz,1 matbaa,1 dük kân çırağı,1 nikelâjcı usta,2 erkek,5 kadın kutu işçisi,1 plâstik ustası,3 kadın 3 erkek pamuk ambalajcısı,7 am bala.icı kadın,1 mücellit,2 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • D'Jn sadece mezecilerde,içki bayilerinde manifatura ve tunafiye mağazalarında alış veriş oldu Dün yıl sonu olmak dolayısiyle piyasa tanıutuen duı muştu,bilhassa toptancı,itha'ûtçı ve ihracatçı firmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • HALKIN SESİ Tavuk aşısından şikâyet ediliyor tznıiı de Odun pazarında 910 sokak 5 numarada Enstitü Pazarı sahibi Cengiz Kayıkteken yazıyor:«Ben tavuklara çok meraklıyım.Bu sene Playmut Minorik ve Ligo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • ANTALYA UMUMİ NAKLİYAT T.A.Ş.MERKEZİ TÜRKİYE IC ve DIŞINDAKİ ŞUBE ACENTE ve MUHABİRLERİ Daima emirlerine amade bulunduğu kıymetli müşterilerine yeni yılın uğur ve haşan müjdecisi olmasını diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1952
  • Pastırmadan zehirlendi Küçükayasofya caddesinde iki numaralı evde oturan İsmail Çimenler,evvelki aksam bir bakkaldan aldığı pastırmayı yemiş ve biraz sonra şid detli sancılar içinde kıvranmaya başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • Jnponya Avrupaya çe7!ediyor Londra.31 Nafen)Buraya ge'en raporlun ı göre,Japonya Avrupaya çelik ihraç etrmye başlamıştır.Bu Japon çeliğinin çok iyi kalitede clduğu da kaydedilmektedir.Bu çeliğin aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • Prenses Elizabethan Avustralya s ya*âti Londra,31 Nafen)Prenses Elizabeth ve Edinburgh Dü kü 1 Martta Avusı.alyada Fermentle'e vâsıl olacaklardır.21 Nisanda Canberra şehrinde.Prenses Elizabelh'in 2ü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • Yunanistan yarış atları sip-riş ediyor Londra.31 Nafen)Yunanistan Jokey kulübü ingiltere,Fransa,ve Irlandadan yarış atları sipariş etmiştir.Atların büyük kısmı Ingiltereden satın acınacaktır.Şimdiye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • 25 bin yıSandan mürekkep bîr kolleksiyon Rio de Janeiro.31 Nafen)Brezilyada Sau Paulo'da 1892 de tesis edilmiş olan Butanlan Enstitüsünde dünyanın en büyük koleksiyonunu teşkil eden 25,U00 yılan bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • 200 sterling kaymetinde bir kibrit kutusu Londra,31 Nafen)Londrada her türlü koleksiyon me raklılarmın teşhir etmiş oldukları sergide en çok beğenilen 200 sterling kıymetinde bir kib rit kutusu olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • Doğuda Rus yayılışı Sovyet kuvvetleri Mançuryadan Mu kdene doğru ilerliyorlar Hong-Kong,31 Nafen)Do kuz bin kişi ik bir Sovyet kuvvetinin Maneuıyada Mukdene geldiği ve buradan da Antunga hareket ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • J Nizam tanımayan apaşlar Mevsimi geldiği için sinema karaborsacıları yine faaliyete geçtiler.Bilet almak için arka arkaya dizilerek,sı^ bekliyen halkın arasına terbiyesizlik» şirretlik,edepsizıiK yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • Siyasî İcmal fcvıarsrtan ydruı.m sona erdi Marshall yardımına dün veda eden milletler şüphesiz ibretle yakın maziyi düşünmüşlerdir.Harp sonrası Avrupası gün geçtikçe komünizme doğru meylediyor,sanayii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • Rus bozucu istasyonları Pilotların bunların çok kuvvetli olduğunu söylüyorlar New-York.31 Nafen)Sovyetlerin bozucu ractyo istasyonlarını geliştirmekte o duklarına dair raporlar aınmakltadır.Hattâ bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • Mccartston karışıyor Elçilik binaları önünde yeni teuuirier alındı Viyana,31 Nafen)Budapeşte şehrinde ingiliz ve Amerikan elçilikleri etrafında komünistlerin yeni tedbirler aldık.arı öğrenilmiştir.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • i SANAT Yayı Kitap kaynaklarımız arasına bir yenisi daha katılmış bulunuyor:«Yeditepe yayınları».Yedi tepe dergisine bu teşebbüsünde başarılar dileriz.IIîu serinin ilk üç kitabı satışa çıkarıldı:İkisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • MİLLİ KOMAN TEFRİKA No.79 R*m ıi KAC1IP Saat dokuzu geçmiş olacak ki,Feyzullah Efendi Pendik-Len dönmüş,bir aralık:Efendi hazretlerinin bir emri var mı?Diye uğramıştı.Prens Abdülvehap hiç ses çıkarmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • iMlELEIkCiWeni Yılın ilk filmi.Sinemasında 1Yeni Y,l,n ilk Zofefi ŞTAN SONRA The Minniver's Story 3reer Garson Walter P dgeon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • 1951 senesi geçti,1952 cümlenizâ uğurlu olsun Yılbaşı gecesini istanbu nerelerde geçirir?du ne kairk bolluğu jöj*a Astraganlar,v\zo&iıar,Etastonar vs csa/u bîjcö,nice kaâbiar ve e^a^to-^r 1951 gitti,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • Yeni yılda tecrübe edilecek Bu yıl içinde hidrojen tüfeği ve mermisi keşfinin tamamlanacağı sanılıyor Ne w-York,31 Nafen)1952 senesinde yeni birçok silâhların tecrübeleri ikmal edıj miş o acak ve bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Eski Başkanlardan Herbert Hoover taı atından bildirildiğine göre,bu sene Amerikan memurları evvelce hiç görülmedik bir derecede suistimal yapmışlardır Mr.Hoover bilhassa v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.01.1952
  • Dün gece yarısından itibarca 1952 yılma girmiş bulunuyoruz,lîir âdet ha-Hne silmiş olan yeni yılı karşılama eğlenceleri dün gece de sabaha kadar de-aın ednistir.Işıklar içinde sabaha kadar pırıl pırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1952
  • EHLİSALİBİN KUDÜS ŞLEDIĞI VAHŞETLE o Birinci Haçlılar seferi Kudüsii fethetmekle,o topraklara hıristiyanların da müdahale ve ortaklığını temin eyie,rsişti Halife Hz.Ömer muzafferen Kudüse girdiği zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1952
  • e mi,beyaz perde mi?tşte ba içinden zor çıkılacak snal Lana Turner'e sorulmuştur.i vimli yıİdız gayet mahir bir şekilde cevabını vermiştir.«Sizin bir oğlan bir de kızını» «Sahne Fakat sevi olsa,acaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.01.1952
  • 1952 ve UMiT Suihi GARAN Şu dünyadan ümit kalksa,kimbilir hal imiz nice olurdu.Öyle ya,hepimiz 1952 ye ne ümitlerle giriyoruz.Bu yeni yıl,inşallam hepimize uğurlu ve kademli olur.1952 deki futbol maçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1952
  • Profesyonel lig bu Cumartesti başlıyor Yunn Aııkarada içtima edecek olan Futbol Federasyonu,istanbul profesyonel liginin bu cumartesi günü başlaması için kaı'i kararını verecek ve kej'fiyeti kulüplere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1952
  • Nuri Hoca Parise mi gidiyor Fransız Güreş Federasyonu Olimpiyatlara hazırlık olmak üzere îsvecle bir enternasyonal temas yapmayı kararlaştırmıştır.Bu cümleden olmak üzere Fransız güreş takımı 28 ve 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1952
  • Kayakçılar hazırlanıyor Kış sporları mevsimi başlamış bulunmaktadır.Kayakçılar Oslo'da yapılacak Kış Olimpiyat larına şimdiden hazirlanmiya başlamışla!dır.Yukardaki resimde Avusturyalı meşhur kayakçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1952
  • SomimGöreç G.Saraydan ayrıldı mı?öğrendiğimize göre,Galatasaray basketbol takımında antrenör Samim Göreçle oyun C"Hr aranda bir ihtilâf çıkmıştır.Takımın en esaslı elemanları Samim'in çalıştırmasını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1952
  • İ ftp P* Ü f S W S "Til 4 v lYofesyone!1 inci lige girmeye çalışan Beyoğluspor takımı en son kadrosuyla Diğer küme kulüpleri:4 Peyoğluspor!u'ar profesyonel b girmsk için büyük gayret rinci lige scıfed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1952
  • Joe Louâs'in Avrupa turnesi Eski dünya boks şampiyonu Joe Louis gösteri maçlarına bas lanvştır.Bu arada Joe Louis'in birkaç ay sonra Avrupa turne,sine çıkacağı ve seri halinde gösteri maçları yapacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1952
  • Amerikalılar dâima çok sayıda atletlerle Olimpiyatlara katılmışlardır.1952 Olimpiyat oyunları için de bu rekoru yine ellerinde bulunduracaklardır.Ameıika Birleşik Devletleri Amatör Atletizm Birliğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1952
  • Padişah o gün pek keyifli idi.Etek öpen pehlivanlara iltifatta bulundu:Nasılsın bakalım Ibo?Sağlığınıza duacıyım ef endi iniz.Hasta filân değilsin ya?Şükür Allaha efendimiz,hiç bir şeyim yok.Abdülaziz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.01.1952
  • turnuasmda itina ile hazırlanan ve naylon potalarla süslenen Spor ve Sergi Sarayında devam eden turnua büyük bir alâka uyandırmıştır Memleketimizde ilk defa kuiüpler tarafından tertip edilen basketbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.01.1952
  • MUAMMER KARACA Operet:Bu akşam saat 21 de MAKSlM'de Cumartesi,pazar 16 la n.atine ve çar-•mba 16 da tenzilâtı matine SORMAGÎR* Şarkılı tuluat oyun akşamı ite cumartesi m ne talebeye tenzilâtlıdır.Gişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1952
  • CÜK KARIŞIK İŞ îomedi 3 perde Çarşambadan başka,her akşam saat tam sAHMF 2115 de Cuma» L Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 9.00 Uludağ)Mudanyaya 9.00 Bursa)Ayvalığa 10.00 Ordu)Karadenize 9.00 Seyyar)Karabigaya 20.00 Dumlupınar)Iskenderuna Gelecekler 7.00 Seyyar)Karabigadan 9.00 Nejat)İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1952
  • 3Vü3üef!er arası efostluğu geliştirmek için KızıEhaç teşkilâtı çok büyük bir kuvvettîı Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Harry S.Truman mart ayım «Kızılhaç Ayı» ilân etmiştir.Takriben 2 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yeldsran Muayenehane;Beyoğlu,İstiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No.13/1 T;49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder V'J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1952
  • V 2 3 4 5 G y 8 9 tc tt 12 1 Mı J t 2 j|f* "i 3 1 1 ft 1 1 A 'tt T1 5 SB 1 'Tt I S 7 8 9 j 10 11 2 SOLDAN SAĞA 1 Sanayiin anası;Baştaki harfsiz bir boksörümüz.2 Buğday tozu;Aldan;Hüküm.3 Şarap sarhoş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12-57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle kon seri Pl.Çalan:Herbert von Karajan id.Berlin Devlet Ork ve Carl Schuricht id.Berlin Şehu Orkestrası 13.45 Şarkılar 14.15 Programl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1952
  • ACELE KARAR Hikmet Safa daireden çık-tıktan sonra ağ'.r ağır Mahrnutpaşa yokuşunu tırır.andıîıamvayarda Uımaz :ı pide-i sine dönmekten Du yokuşu ık:rru,ı daha ehv3a buluyordu.I Hem çarşıdan memnun yuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1952
  • kadar orada kumrular gibi o-1 uruyorlar.Etraflarından gelip geçenleri görecek gözleri yok.Saaece birbirlerine bakıyorlar.Sana çok acıyorum asker,karını kaybediyorsun.İmzasız)Btıcky Paige,çadırında otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1952
  • ISTANBUL BtJ.EDÎYESt "î ATROLABI Sa.'Jt 2] de Pram SOYGUN Yazan:Zevad Fehmi Baçkut I el ton 42lfi?kovtft 1 k-"mi D.MYATA CiDERKEN Yazan;D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan Telefon 4IMÜ9 Paxai q^niQt:1;3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.01.1952
  • TEFRİKA No.99 Kemal SAMANCIGİI,Bir hain yeniçeri derhal Hafız paşanın üzerine atıldı ve başını gövdesinden ayırdı Mutlaka.Yoksa bu iş kapanmaz,zorbalar avludan çıkmazlar.Padişahın meramı Hafız Paşayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.01.1952
  • Millî Piyango Bas tarafı birincide* 20.000 Hra ikramiye kazanan numaralar:109102 349129 643066 785968 840300 176877 422168 751297 254897 494714 765007 791074 795312 880632 911993 289533 588814 780872
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1952
  • Samet Ağaoğlumın mühim demeci TBaç tarafı binncldal 1 tira ve isnat metodunu alabil-diğine kullanarak her ne paha sına olursa olsun iktidarı yıp I ratmak hedefi peşine düşmüştür.Büyük Millet Mec isind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1952
  • Atlsntîk P a k 11 TEas tarafı birincide oynayacağı rol Iıakkında,tekrar müzake.^Iere gkişmiştir.Daimî Gruptan cumartesi günü bildirildiği veçhile,Türkiye ile Yunanistan.Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1952
  • Almanların i w ki yede t [Baş tardfı ±irindde1 yahatimîzde Frankfurt,Kolonya Bonn,Hamburg ve Kiel şehirleriyle cıvarlarındaki endüstri,merkezlerini ziyaret ettik.S.Almanya ile ticari münasebetlerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1952
  • 1952 yılı Türk Milletine kutlu of sun JBaş tarafı Dûn gece İstanbullular,zengininden fakirine,gencinden yaşlısına kadar hemen bütün İstanbullular,herbiri kendi imkânı nisbetinde eğlenerek yeni yılı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1952
  • Owrchill "Baş tarafı birincide] rnan'la yapacağı müzakerece dair beraberinde götürdüğü evrak üzerinde de çalışmıştır Churchill.Muhafazakâr parti liderlerinden müteşekkil Primrose League adlı bir grupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1952
  • 1952 YILININ İLK TALİHLİLERİ Hesaplanırdaki para ikram i yel I Ail* jcaaar para kazanan Cüzdanı sahipleri İSTANBUL:Ahmet Eskicumalı Galip Göksel Türkân örs il" Nü ve Sel Erder Sülevman Baz:ama Memduh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1952
  • istanbul sıhhî Icy arttırma ve ©ksıMme komisyonundan Trahom savaş kurullarının,Mardhı Devlet ve Diyanbnkir Numune Hastahanelerinin 2300 kiio idrofil pamuğu kapalı zaıf usuüyle eksiln»eye konulmuştur.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1952
  • Terim Bakanlığı Rize Bchçe Kültürleri İstasyonu Müdürlüğünden 1 Rize Bahçe kültürleri istasyonu Müdürlüğü taratmdan kapalı zarf usulü ile %21 azotlu-57 ton amonyum Sülfat kimyevî gübre&i alınacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1952
  • 1952 arefesinde dünya!Başmakaleden devam)olmadan düşmanın arzusuna ki/met ediyorlar.Bu hal'böyle devam ettikçe,hattâ bugünkü vaziyeti muhafaza etmenin,milletleri isyanlardan/ihtilâllerden,harplerden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1952
  • Bas tarafı birincide)Vekilliği gibi memleketin en yüksek makamlarına getirilmişti.Tenkit ve muhalefet edilecek kötülükler dahi mevzuubahs olca,bunları yerinde düzeltebilecek ve önleyebilecek bir mevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1952
  • Vilâyet ve belediye Baş tarafı birincide)bahis mevzuu değildir.Yalnız münhal bulunan üç kaymakam lığa yeni tâyinler yapılacaktır.Vali muavinlerinin de başka yerlere terfian-nakledilmeleri mümkündür.Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.01.1952
  • TÜRKİYE BURASI i GİZİNDİR YENİ YILDA TALİHİNİZ AÇIK OLSUN V052 de birinci ikramiye çekilişinde:Istanbul Tarabyasinda 2 Bahçeli EV ve çeşitli para ikramiyeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • Doktor Hatice Ekren tç Hastalıkları Mütehassısı Hergün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parm akkapı Küçük îşhan No.66'1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • Devlet Hava Yolları izmir Meydan Müdürlüğünden 1 izmir meydanı ihtiyacı için Türk tipi Normlarına uygun evsafta ithal malı portland çimentodan 700 ton kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • otomobil Almak veya satmak istiyenler için Şişli Perihan sokak No:70-1 ŞİŞLİ GARAJINA müracaatları Telefon:80037
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • Istanbul Posta Telgraf Bas Müdürlüğünden 1 Mukavele ve şartnamesine ekli idarî şartnamesine bağlı numunelerine göre Erenköy P.T.T.sanatoryumu için 31 kalem basıh kâğıt açık eksiltme ile tabettirilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • i—^t a] Lokman Hekim Di.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12;ogle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.istanbul Divanvolu No-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti TUrkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aybk 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • r oiş ı 4 saat ara ile günd 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • AÇIK DENİZ KENARINDA:Dünya ölçüsünde tanınmış İsveç muharrirlerinden Strindbergin eseri olup Behçet Necatigil tarafından dilimize çevrilmiştir.MiLî Eğtim Bakanlığınca yayınlanmakta olan Dünya edebiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • Tekel ÇarnalfıTuzlası Müdürluğünr'en:1 Tuzlamızda aynı hat üzerinden 20 80 metrelik nrçala* halinde yaptırılacak 180 met;elik Elevator hattı ve kanalı inşadı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • Osmanlı Bankası ilanı «Aile Sandığı» hesabının 26/12/1951 tarihinde icra edilenikranrye keşidesi neticeleri:lAdetT.L.1.000.İzmir 4 250.Bursa Ceyhan Istanbul Mersin 5 100.İstanbul.25 50.Aydın Ceyhan Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Üniversitemiz Merkez Taşkışla)binasının doğrama Lambri sert oğaç döşeme kaplaması ve duvar tapisöri işleri kapalı zarf ıısuliyle eksiltmeye konmuştur.2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • GÜVEN Türk Anonim Sigorta Sosyete»» Sa m müşterilerine yeni yıllarını,tebrik eda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden veıilen Asken Kıtaat ilânı Açık eksiltme ile 25 ton ıspanak satın alınacaktır.Tutan' 6250 lira olup geçici teminatı 469 liradır.İhalesi 8/1/1952 saü günü saat 14.30 da Anado'.ukava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • Teke I Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Izrrir Tütün Fabrikası kereste ve mamul stok anbarı inşaat kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltmesi 14.1.952 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • OiOfifl P PI t 1 Büyük ikramiyesi 100.000 lira olan çeşitli para ikramiyeleri.2-5 Apartıman Dairesi 3 Her ay bir keşide 4 Bütün müşterilerimizi ilgilendirecek maiyetteki plânımızın diğer maddelerini m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • ¦if VOLVO T3J GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör i r-TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:MEHMET KAVALA GALATA TAHİR HAN Tel:4Q43P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.01.1952
  • TÜRK PHILIPS LIMITED ŞİRKETİ Sayın dost ve müşterilerine 1952 YILINDA NEŞ'E ve SAĞLIK TEMENNİ EDER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan