Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • Iran Parlâmentosu önünde dün nümayişler yapıldı m SB-Meclise sığınan milletvekilleri ile gazetecileri halk ölümle tehdit etti Tahrandaki petrol tevzi şirketi işçilerinin başlamaları karşısında hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • İşçilerin 'I HI J.M fazla mesai dâvası [JV^Jİ emleketimizde iş haya.II II ti gibi iş dâvası da yeni inkişafa başlamış ol duğu için henüz âyarlanamamış,arasıra haklı ve tabiî istekler bile takdim ve iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • Yakında Amerikaya hareket edecek olan Churchill Paris seyahati sırasında General Eisenhower ile görüşürken ChurchiH'in Truman ile görüşeceği meseleler Başbakanın Amerikan kongresine hitaben bir nutuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • Fenerbahçe dün Rapidi 1-0 yendi Cumartesi günü Galatasaray'ı 6 1 yenen Avusturya ikincisi Rapid,dün Fenerbahçe ile karşılaşmıştır.Çok güzel bir oyun çıkaran Fener takımı,Rapid'î 1 O mağlûp etnüşlir,Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • Ordu Takımı Atinada 2-0 yenildi Atina 23 Hususî)Türk Yunan ordu futbol takımları revanş maçı dün Atinada oynandı.Yunanlılar bu müsabakayı 2-0 kazandılar."Ifunan Ordu Futbol Takımı gollerini,birinci de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • Esrar satıcısı Baba Reşat Dün basılan esrar tekkesi Emniyet Müdürlüğü,kumarhane ve esrar tekkelerine karşı şiddetli bir mücadeleye Kirişti Emniyet Müdürlüğü:şehrimizin muhtelif semtlerinde son günlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • Yurtta karakış Tunceli,Bingöl aran,kara ve demir yolları kapandı.Bazı yerlerde kar bir metreyi boldu Elâzığ Milliyet)Birkaç gün denberi bütün yurtta devam eden karakış şehrimizde de şiddetini arttırmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • Mısır'ın yeni Ankara elçisi Kahire,23 AP)Mısır Kra lı Faruk'un,aynı zamanda Sûdan Kralı olduğunu tanımak müşkülü ile karşılaşacak olan memleketin şimdi de Türkiye olacağı bildiriliyor.[Devamı Sa:7 Sû:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • YAZAN:SÂMİH NAFİZ TANSU HA2HETÎ MUHAMMEDİN HAYATI şimdiye kadar bu mevzu Özerinde yazılmış eserlerin Üstünde bir kıymet taşımaktadır.Muharrir;uzun yıllar Şark ve Garp kaynaklarını mütalâa etmiş,kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • Noel tatillerini geçirmek üzere şehrimize gelen Amerikalı kadın subaylar.Basm Foto)omadan şehrimize geien kadın subaylar Amerikan Ordusuna mensup kadın subay* lar Noel tatilini şehrimizde geçirecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • Cumhuriyet ilâm karşısında Rauf Bey ve Paşalar Cumhuriyetin ilânı karşısında Rauf Beyle Ali Fuat ve Kâzım Karabekir Paşaların takındıkları vaziyet,söyledikleri sözleri 11 Azılı bir muhalefet doğuyor!ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • Libya istiklâle kavuştu Bir milyon Libyalı d&n geceyi heyecan içinde geçirdiler Bingazi;23 A.A.Yarın Libya istiklâle kavuşaca ğından bu gece bir milyon Libyalı Arap,yeni bir hür devletin kuruluşunu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • Muhtar olan eski İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer Sökmensüer Bcshçelievİere oldu Bahçelievlerde yapılan muhtar seçimlerinin bir kısmını eski C.H.P.li Bakan ve mebuslar kazandı Ankara,23 Milliyet)Şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1951
  • Bir hava faciası Tahran civarında dağa çarparak parçalanan uçağın bütün yolcuları öldü.Amerikan Teknik Tardım j ı Baskımı da ölenler arasıni\da bulnünyor İl Tahran 23 AP)Birleşik Amerika teknik yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • MAKALE Türk Iii k ve m üs I ümanlık.İsmail Hami DANIŞMENO Eski milletler kaplumbağa gibi kendi kabuklan içinde yaşamışlardır:Bunun en meşhur sebebi,sim diki muvasala ve mühabe re vasıtalarının eskiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • KONFERANS Verem Savaş Propaganda aftası dolayısiyle 27 aralık per •mbe günü saat 14 te Beyazıt *m Fakültesi büyük amfisinde ünya Sağlık Teşkilâtı Verem trşaviri Dr Elhienne Berthet rafından öğrenciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • A va flfilköy Meteoroloji I.stasyoı hava tahmin raporuna göre igöîi cehrimizde hava:Az butlu ve muhtemelen hafif yaşlı gerçek,rüzgâılar kuzey-•ğudan orta kuvvette esecek va sıcaklığında ehemmiyetli ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • 24 ^71 Pazartesi VAKÎT VASATÎ E VAKİT VASATİ EZANİ îüneş kindi vkçam 'aim msafc 7 22 12 14 14.33 16-45 18.24 5.37 E.Et 1367 2.37 7.29 9.48 12.00 1.39 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Aft&jif?8eke$ yollun düseltitiyor Ege havzasını Türkiyenin gü «ey bölgelerine bağlayacak olan mühim İzmit Aydın Denizli Fethiye Mıığl'a yolu 1953 senesinde taır.ianalnmıg olacaktır.Bu bölgenin dahili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • *w FİKRA Verem çiftlikleri Acı hem de çok acı bir gerçekle karşı karşıyayız:24 saatlik hayatımızın her 13 dakikasında bir vatandaşımız veremin pençesinde can veriyor.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Garsonların yüzde on S arı Yılbaşından itibaren yüzde onların verilmesine başlanacak Tekstil ve örme Sanayii İşçileri Sendikasının Bakırköy Şubesinde dün bir toplantı yapılmıştır.Bu toplantıda Ba'kıık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Millet Partisi Genel Başkanının beyanatı Millet Partisi Genel Bagka-m Mustafa Kentli,dün İzmirden şehrimize gelmiştir.Mustafa Kentli,Parti îi Merkezinde kendisi ile konuşan gazete çilere muhtelif mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • SsuteuUâr kontrol ©âSSyor •Sağlık Müdürlüğü taraftır-4a« kış münasebetiyle daima •ca^abalık olan sinemaların sın îhî koritroHerî yapılmaktadır.©ti ay içinde ^yoğiu semtin- 4lefki 'bütün sinemaların sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Ödemiş şilebi kömür getiriyor Denizyolları İdaresinin Ödemiş vapuru kömür almak üzere Zonguldağa hareke* etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Alemdar Bucağının kongresi yapıldı Demokrat Parti Alemdar Bucağı 1951 1952 yılı kongresi dün saat 14,50 da Özen Kıraathanesinde yapılmı^ır.Geç vak te kadar devam eden kongrede Bucak Başkanı Burhan Uns
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Kahire Büyükelçimiz vazifesine donuyor Bir ay evvel Mısırdaki durum hakkında izahat alınmak üzere memleketimize davet edilen Kahire Büyükelçisi Fuat Hulusi Tokay Ankaradâki temaslarını bitirmiştir.Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • KISA HABERLER it Piyasaya gelen haberlere göre narenciye ihracı serbest bırakılarak numaralı ihraç listesine alınacaktır.Bol olan narenciye mahsulüne dıs piyasalardan birçok talepler vardır it Kara Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • POLİSTE •jfc-Mahmufpaşa Tarakçılar Kocabey han kapısında bakkal Yani,aynı handa oturan Bekir tarafından,aralarında geçen biı kavga sonunda yaralanmıştır.Tİr Kumbaracı y^kuşuitfla otma;ı Avram 'Karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • ^Göçınen evleri inşaatı Akhisar,23 A.A.Akhisar'in üç ayri semtinde yapılmakta olan göçmen evleri inşaatı hizla ilerlemektedir.Ki*?'"»meydanı mevkiinde,•karhas inşaat olarak yapılan 2D e'.'in G tanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Maliye Bakanı şc&rîmfre ffMdi Darı sabahki ekspresle MeIİ* ğre Bakam Hasan Polatkan Şehrimize gelmiştir.Bakan,şehrimizde Bakanlığım ilgilendiren konularda incelemelerdi' bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • 9i-tev nivaaası sa çlaıtı Piyasamızda çubuk ve küiç»;kalay fiafan sağlam bir durum arzetmektedir.Çubuk kalay 925,külçe kalay 900 Jcurufa satıldığı halde menşe memleket»,lerde fiat'ar daha yüksektir Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • K-şmdan yaralamış E.'vı:î'.j peçe Gediknasa Mut rip Kokakta oturan Dikrari,Feriköy gecekondularında oturan Serop ile bir alacak yüzünden ara'annda çıkan münakaşa so.»unda Dikran,Serop'u başmd.ın sert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Altın ffatları beşibiryerde ££e#at altını 10 «ünde 36 Ura birden düştü ıırfwm" i" ¦ı ıwını Geçen hafta piyasada Türk altınları fiatlarında mühim düşüklük kaydedilmiştir.Bu halin Anadolu taleplerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Taksi sn Herinin muayenesi başhyor Taksi saatlerinin muayenesi aybaşında başlıyacaktır.Muaye neler bir ay devam edecektir.Tahvil iiatları yükseliyor Geçen bir hafta zarfında Kambiyo ve Nukud Borsasmdt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Fron&frrrtfonı £e?erı turistler br»"fi?i To' A 1v'« gidecek Ekspres Orient Acentasmın tertip ettiği seyahatle Frank,furttan şehî imize gelen 75 kişi.İrk turist kafilesi dün Ayasofya Müzesi ile diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • K?ş1* yaralamış Davutpaşada oturan Rauî aj dında biri evveükî 50» kendini bilmlyecek derecedte sarhoş bir vaziyette sokakta ddteşrrkei)karsısına çıkan Yaş» Salih admda "biriyle kavgaya tatoşmnş tur.Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Tsiilm ve yağls tamamivle-Re-£xporft suretiyle ihraç edildiği ve böylece dövizlerimizin heba oSuuğu belirtiliyor Piyasada dolaşan söylentilej re göre,1952 yılma girerken hükümetimiz,dış ticaretimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • HALKIN SESİ Oyuncak fiyatlarından şikâyet Altmhakkaldiî Aram Demir diyor ki:«Noel geliyor.Küçük yeğenlerim var.Onlara birkaç oyuncak almak için dün Beyoğlunda bir mağazaya girdim ve donakaldım.Kız çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Kmrenî ruhanî heyetinin «fcpçiîMîie itâra* «diliyor Ermeniler arasında geçen »9 ne seçilen Ruhanîlerden müte.^eMcfl heyeti» ratiîhapl arının kanıanî o-lup olmadığı hakkında wain afcaşa Var cereyan et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • BO R S A Kambiyo vs Esham Açılış apa SierLng 7.89,7£4 "olar v,280.50 İ8Ü tf*r Frangı Ü8U 0 isviçre ft,64 o:64 Beldik» Pr.5.60 5 isveç*&ı 1 54.12 50 1?KJorin 78 08 40 W W ITöt ww».0 44.80 0 44 5 01 876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1951
  • Memleket dertlerinden biri de «Hademe saltanatı» dır.Defletin en yüksek makamlarından tutunuz da,en aşağı kademelerinde vazife gören müdürlere kadar,kapılarında hizmet gören odacıların saltanatı,dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER ALMANYA Alman hava kuvvetlerinin son genejturmay başkam olan ve geçenlerde tabiiye edilmiş bulu nan General Kari Koller burada ölmüştür BELÇİKA Liselerde tarih hocalarının «dünyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • Amer kat!a grev'er ¦»Hi.b^i«»i Truman,çelik sanayii işçilerinden grevden vaz geçmelerini istedi Vaşington,23 A.A.Başkan Truman dün Çelik Sanayii işçileri Birliğinden,yılbaşında yapmayı düşündükleri gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • Londraya turist akmı Londra 23 Nafen)Dokuz ay zarfında îngiltereyi ziyaret •eden Fransızların adedi 10.000 e yaklaşmıştır Bu adet geçen senenin dokuz ayında 1300 den biraz faylaydı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • Japon filosu Japon Donanmasının yeniden kurulmasına karar verildi Tokyo,23 Nafen)Japon'ların Amerika'da Pear)Haorbor'a yaptıkları baskının onuncu seneî devriyesinde yeri T'uıun Donanmasının kurulması,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • İngilizlerin kullan dığı deniz taşıtları Londra 23 Nafen)İngiltere ordusuna bağlı mühendisler en •büyük rapta tankların kanallarda ku'lamlan mavnalarla tahmil ve tahliye tecrübelerini yapmaktadırlar.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • Kora SiiiAi ve Hindicini muharebeleri Bazı Fransız gazeteleri telâş ediyorlar.Onlara Köre Korede sulh veya mütareke olması kızılların Hindiçiniye derhal iki yüz bin asker göndermelerini intaç edebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • Tıpda cerrahî tekniği dev adırJariyle ilerliyor Jkr'ak ameliyatlarda doktorların acele etmesi zamanı çok tan geçmiştir Few mütemadi bir şekilde inkişaflar kaydediyor.Buna muvazi olarak ameliyat usullc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • IV A K A L E Türklük ve müsliimanlf TBaş tarafı Jkincidel larea İHİâm âleminin başında bulunmuş bir milletle müslüınanlığa merkez ol muş bir memlekette görülen bu garip ifratlar müslüman milletlerin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • Tehlikeler şehrî İstanbul Evine Yâ Hafız levhasını astıktan sonra «Sigortaya ne lüzum var.Biz onu Cenabı Hakka emanet ettik/diyen insanların aramızda hâlâ mevcut oldu lib run biliyoruz.Vâkıâ Hazreti P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • Asman ordusunun kurmay subayları Batı ASmanyanm yeni ordusunda Hitlerin 55 kurmay subayı da vazife alıyor Berlin,23 Nafen)Bura-j da açıklandığına göre.Ma re I şal Rommel'in Afrika Ordusu Kurmay Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • İcra il de yağmurlar Şiddetli yağmurlar yüzünden on bir bin kişi açıkta kaldı I.M«HHtfnMl5ı.li Wiml u Tel Aviv,23 A.A.Ya rı resıüî tahminlere göre,aon 10 gün zarfında yağan şiddetli yağmurlar neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • iki bin lira değerindeki pul Londra 23 Nafen)Geçen hafta Londra postahanesi merkez binasında,Dublin damgasını ve 1859 senesi tarihini taşıyan Kraliçe Victoria'nın kırmızı renkte pulunu havi bir mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • Londrada büyük bir otel inşa ediliyor Londra,23 Nafen)1945 senesinde Londrada bir Amerikalının delâleti ile 14 katlı ve 650 banyolu ve odalı bir oteliiı inşa edilmiş olacağı bildirilmektedir Bu otelle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • Bir yıl içinde İngiliz tabiyetine geçenler Londra 23 Nafen)Geçen sene 7000 yabana İngiliz tabiiye tîne gelmiştir.Bunların ekseriyetini Lehliler teşkil etmektedir.Bunlarn sayısı 3000 dir.ingiliz tâbiiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • 40 yolcu taşıyacak helikopterler Londra,23 Nafen)Londra Havayolları 35 ilâ 40 yolcu taşıyabilecek dev helikopterler inşa ettirmek kararını aJmıştır.Kısa mesafelerde kullanılabilecek olan bu he likopte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • Amerikanın asker!kuvvetlerine 400.000 kişi katılıyor Nevyork,23 Nafen)Bir leşik Amerika askerî kuvvetle rine önümüzdeki sene bir milyon kişinin katılacağı ve buna mukabil 600.000 kişinin de terhis edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • Ermenistanda temizlik Nevyork,23 Nafen)Bu ra3'a gelen raporlara göre,Sovyet Ermenistanındaki Komünist Partisi içinde tasfiye hareketi yapılmıştır.Bu raporlar,bu bölgedeki Ermenile rih umumiyetle •komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • O günlerde işlerine çok üzülüyorınuş,içkiyi de biraz çokça kaçırmış,kendinde değilmiş,no yapmışsa hep ondan olmuş.O gündenberi utancından,duy duğu acıdan bir deliye dönmüş.Hele onu görmeden hiç duramı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1951
  • Deniz Harp Okulu Komutanlığından 1 1952 1953 ders yılı Dz.Harb Okulunun 1.inci unu namzet olmak üzere bir cefaya mahsus olarak şimdiden,ih Harb Okulu birinci sjnıf namı altında öğrenci alınacaktır.2 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.12.1951
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Romalılar" Sabin,kızlarım nasıl yağma etmişlerdi?Roma halkı aralarında tertip ettikleri oyunların numaralarını seyretmeğe gelen Sabin Kavmi kızlarını harp ganimeti gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1951
  • 1 Ankarada bulunan tütün müstahsil ve tüccarları,dün Ekonomi ve Ticaret Vfüsteşarı Faruk Sünter'in başkanlığında tütün piyasasının açılma zamanının kararlaştırılması için bir toplantı yapmışlardır.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1951
  • i:bir Amerikan güzeli Mis W illy Deeds,Las Palmas'da yapılan mevzun kol ve bacak müsa« bakasında birinciliği kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.12.1951
  • Basketbol maçları Dün Teknik Üniversite spor salonunda İstanbul basketbol lig maçlarına devam edilmiştir II.kümeden Darrüşşefaka Cihangir'i hâkim bir oyundan sonra 65 37 mağlûp etmiştir.I.küme maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1951
  • Fransız atletleri Almanyada Fransız atletlerinden Sil'on,Bally ve El Mabrouk 2 Şubatta Almanyamn Frankfurt şehrinde Alman atletleri ile müsabakalar yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1951
  • Kavgalı maçlar serisi Her hafta tekrarlanan seyircilerarası kavgalar,inzibat tedbirlerinin kifayetsizliği sonunda vahim I hâdiseler doğuracaktır I Dün Şeref Stadında oynanan maçlar esnafında,tri bünle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1951
  • I 111 11.1 H Maçın tenkidi Fenerbahçeliler hak ettikleri galibiyeti söke,söke elde ettiler Su'.hi GARAN Fenerbahçe bir daha böy le bir futbol gösterebilir mi,bu kadar güzel maç oy nar mı?Orasını bilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1951
  • FenerbAhçenin genç kalecisi Salâhaddin,kalesini yukarıda görüldüğü gibi,canla,başla müdafaa etmiştir Diğer küme maçları B.Spor,A.Hisarı 3-0 Eyüp Unkapanını 6-1 Davutpaşa Süleymaniyeyi 1-0 yendiler ŞER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1951
  • O?^1 Dünkü mac Sari Lacivertli takımın bariz üstünlüğü altında geçmiştir.Yukarıdaki resimde F.Bahçenin şöhretli Rapidle yap tığı karşılaşmadan bir enstanteııeyi görüyorsunuz Fenerbahçe şaheser bir oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1951
  • BEKLENİLMEYEN BİR DAVET Hana inmiş ve Şemsi ile Kara Ibo henüz odalarına çekilmişlerdi ki yanlarına gelen hanın adamlarından biri.aşağıda kahvede oturan bir.komiserin Iboyu görmek istediğini bildirdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1951
  • Yunanlı Boksörlerle yapılan maçlar Cumartesi günü Tunanlı boksörlerle yapılan müsabakaların r vanşı çarşamba akşamı Spor ve Sergi Sarayında yapılacakt Pazar günkü karşılaşmada Vural'ın teknik nakavtla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.12.1951
  • «istanbul Ekspres» gazetesinin tertiplediği müvezziîer koşu dünkü maçın haftaym arasında yapıldı.Kalabalık bir müvczzi iştirak ettiği yarış,heyecanla takip edilmiştir.Ellerinde gazel lerle kaşan müvez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.12.1951
  • cek mi?Büyük bir ihtimalle Hindistanm böyle bir tuzağa düşmesine sebep görülmüyor Dünya öğrenmek istiyor?Acaba Nehru.Çan Kay ŞCk'in yolunda mı yürüyecek?Beş ilâ on sene sonra Hindistan komünist mi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER)Vapurlar Gidecekler 9.00 Marakaz)Mudanyaya 8.15 Uludağ)Bandırmaya 22.00 Tırhan)Bandırmaya Gelecekler Rötarlı)Ordu)Karadenizden 20.00 Marakaz)Mudanyadan 6.30 Tırhan)Bandırmadan 21.30 U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de y.M A K S 1 M de Cumartesi,pazar 16 fit i n.atine ve çarmba 16 da tenzilâtı matine SORMA Gla' Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı ile cumartesi matine talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1951
  • Müşahede altında Zengin olmak ümidiyle gençliğinde Amerika'ya kaçıp orada 10 sene kadar kalarak türlü yeı leıde çalışan ve meramım anlatacak derecede İngilizce öğrene bilen Samı efendi bu mcyanda çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1951
  • ı-a KÜÇÜK KARIŞIK İŞ1 tcmedi 3 perde Çarşambadan başka her alu sam saat tam SAHNE 21.15 de Cuma,Pazar matine J saat tam 17 dei 30 Kas:m Cuma gününden I itibaren matineler 14.30 da.İ Telefon:40276 1 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1951
  • RA DYO İSTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Columbia Konser ve Percy Faith orkestralarından karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Programlar ve dans müziği Pl)14 40 Türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1951
  • Tefrika No:91 "Padişah benim,îrac'e benim!devlet,PadLch üstünde Padişa Devlet içinde h istemiyorum,Bağırmakla,gürültü ile hakikatler örtülemez,dedi,eğer sizlerde hakikaten bir kabahat yoksa,askerin dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1951
  • Istanbul b£;edîyes!t-ATROLABI »WHIB(H«fl Sar:f de Dit M KTMM1 SGVGUN Yaran:Cevad Fehmi Baykut İti I on 421.1?KOMEDİ ft*M1 D.MYATA CiC[R(EM Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazın» Dersan Telefon 4(1^09 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1951
  • B 9 10 11 12 SOLDAN SAGA 1 Vakaları vukuundan ev vel hisseden iki kelime)2 Bir edat;yamsassı;elbise eski terim)3 Hesapta birler hane nesi;sıfat takısı;Duyurma vasi tası 4 Mirk;Bir soru 5 Ekstra ekstra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1951
  • Florence yerinden kalkarak odanın öbür ucuna gitti ve kocas.uın yanına gelmesini bekledi.O kadar sakin ve müte- essimöi ki Strickland korku Je ürperdi.Yanına yaklaşacak:«Bana neden bunu yapın Florence
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Kılıç Ali anlatıyor rBaş taralı birincide] Fuat Paşa ve Rauf Beyin İstanbulda toplanmaları,bazı gazetelerde görüeln cumhuriyet aleyhtarı neşriyatın tam bu zamana tesadüf etmesi,Ankarada manidar addedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Macaristana iniş yapan havacılar Budapeşte 23 A.A.Alp)Macaristana mecburi iniş yapmış olan dört Amerikan havacısından her biri 360.000 florin cezaya nuhkûm edilmiştir.Havacılar pek yakında serbest bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Korku nç bir yangın San Diego Kalifornia)23 A.A)Dün gece Tijuana da yapılan çocuk müsamcresi sırasın da vukubulan yangın es"m-unda ölen ve «unlananların evvelce biidirildiğiüdeii fazla,ölü ler sayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Prof.Raymon un beyanatı Şehrimizde bulunan Unesco)Teknik Yardım Misyonu Baskı nı profesör Raymond Fu-ou dün saat 19 da bir basın toplantısı yapmıştır Türkiyede Unesco'nun ve Tür kiye hükümetinin göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Dünkü güreş karşılaşmaları Dün Fatih Güreş Kulübü lokalinde tecrübesizler arası Greko Romen güreş karşılaş maları yapılmıştır.Alman netieeler şunlardır:52 kilo.1 İsmet Tosun Anadolu)2 Adnan Meriç Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • İ»ffi!tercde traktör imaline hız veriliyor Londra.23 Nafen)Ingiltered« traktör imalâtının sürat le ftrttıtı bildirilmektedir.Yal nu bir firma istihsal rakamlarını arttırmış ve bir senede 73 bin traktö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • şehrimize gelen kadın subay!ar rBaş tarafı birincide 1 Turist olarak şehrimizi ziyaret eden Amerikalı kadın subaylar,tst&nfculda bir hafta kadar kaldıkta* sonra vazifeleri b?ına döneceklerdir.Alâkalıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Sökmensüer muhtar oldu [Baş tarafı birincide] bir zamandır bu seçimler için propagandalar yapmakta idi.Sabık bakan,milletvekili ve valiler de muhtarbk için gösterilen adaylar arasında yer almıştı.Bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden:Faxuk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:N.A.A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Yurtta kara kış Boş taralı birincide* Birkaç gün evvel yağan karın,kapattığı yollar da açılmamış* tır Maden ve Kezinde bekliyen postalardaki yolculara yiyecelç temini hayli güçleşmişür.Madende bir ekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Churchil Baş tarafı birincideV smda hangi meselelere temas edileceği hususunda henüz kati bir açıklama yapılmış değildir.Fakat beynelmilel bütün ihtilaflı mevzulara temas edileceğine muhakkak nazarı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Basılan esrar telekesi Baş tarafı birincidel hane ve esrar tekkelerine karşı şiddetli bir mücadele açmış bulunmaktadır Emnivet Müdürü Kemal Aygünün bbzat başında bulunduğu arama ve tarama ekipleri gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • sırın yen kara Elçisi Has tarafı birincide 1 Mısır hükümeti,pazar günü Türkiye hükümetine müraccfat ederek,Mısır Dışişleri Bakan lığı Arap Şubesi Müdürü Ahmet Hakkı Beyin Ankaraya Scfir olarak tanınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Eir hava faciası I Baş tarafı birincide] iebat Mısıru idi.İran Hükümeti.Mr Bennel'in ölümünden dolayı Birleşik Amerika Hükümetine teessürlerini bildirmiştir.Kaza nasıl oldu?Tahran 23 AP)Tahralıdaki uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • iron Parlâmentosu önünde nümayiş'er fBaş tarafı birincide1 Hükümet grevcilerin taleplerini tetkik edecektir Musaddıkın dünkü nutku Tahran 23 A.A.ftalktan yapılacak istikrazın bugün başlaması münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Fransız Ordu takımı ItaSyan Ordu karmasını 1-0 y 331 di Nice şehrinde yapılan Fransa ve İtalya Oruu Karmaları maçını Fransızlar 1 0 kazan muşlardır.Fransız takımı,galibiyet golünü 43 üncü dakikada pen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Ad&aauer'in oel mesajı Berlin,23 A.A.«Welt am Zonteg» gazetesine Noel münasebetiyle göndermiş oldu gu mesajda Başbakan Adenauer şunları söylemiştir:«Sehuman Plânının tatbikini bir Avrupa Savunma Camia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Harp suçlusu bîr general serbest bırakıldı Atina,23 AP)Yunanistan Kralı Pol.harp suçlusu olarak yargılanmış olan Alman Generali Aleksandır Andrea'nın cezasını müebbed hapisten dört seneye indirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Libya isfsülâle kavuştu Yeni Krallığın lıudunan Londra,23 A.A.Pazartesi günü İtalya'nın eski Kuzey Afrika müstemlen.isinde,xngiltere'nin harp zamanı müıteiik)Emir Seyıd Muhammed İdrie £1 Sunusi,Libya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • işçilerin fazla mesai dâvası Başmakaleden devam)yorgunluğu neticesi normal saatlerdekı randımanı veremedikleri malûmdur.İşçinin sıhhati bakımından da bu her zaman şayanı tavsiye değildir.Tekel;çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Churchill'in işleyeceği en büyük hatâ Singapor 23 AP)Singapor da münteşir gazetelerin en büyüğü olan «Straits Times* Mafsal Montgomery'nin Malayaya umumi vadi tâyin edilmesi meselesini yorumlıyarak,bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1951
  • Mütarekenin NoeSde bredeki filolarını Tokyo,23 A.A.Mütareke müzakerelerine iştirak eden Müttefik delegeler bu sabah Panmunjon'a giderlerken komünistlerin hasta ve yaralı esirlerin derhal serbest oırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Aboae şeraiti Türkiye Hariç U Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 8100 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 0.00 tLAlf FtATLARl 2«e3 üncü şayianın santimi 4 T.L.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gttn sabah saat 1630-12:öğled^n sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul Dlvanvolu No* 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • 1 Zührevi ve cild mütehassısı Dr.Kayri Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • â s ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane:Beyoğlu,istiklâl Cad.Hacıbekır köşesi Alyon Sok.No.13/1 T:49960 Her gün saat İS ten sonra hastalarını kabul eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • Satılık veya kiralık antrepo sahası aranıyor Sümerbank Alım Satım Müessesesi Müdürlüğünden:"Bahçekapı Sümertıan,Boğazın Rumeli cihetinde Kuruçeşmeye «Kuruçeşme kthil» Anadolu tarafında da Beylerbeyine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacak iller Bankasından;1 Mardin şehri elektrik şebekesi işi şartnamesinde gösterilen esaslara uygun olarak yaptırılacaktır,2 îşin keşif bedeli 269.508.87 liradır.3 Geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • Ist.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 100 ton Rafina nebatî yağ ayçiçeği veya pamuk çekirdeği)satın alınacaktır.Ayçiçeği yağı çıplak kilosu 160 kuruş,teminatı 18,500 lira ve pamukyağı kilosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • İSVEÇ MAMULATI VOLVO T3I GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör 1 TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:MEHMET KAVALA GALATA TAHİR HAN Tel.40430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • LI Malrne Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Perihan sokak:70-1 Telefon:80037
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • LÜKS LAMBASI akla a^PKgfclllllMWIIIIII 11IBIIHI 111 rmmmaW geliri Tiro,ALMAN MALI PETROMAX lüks lâmbası,büîüa dünyada* ve bilhassa Memleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade evsafi ile,haklı bir şöh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Kapalı zarfla 700 metreküp 10 clesimetreküp çam kerestesi satın alınacaktır,llhalesi 9 Ocak 952 çarşamba günü saat 11 de Ankara M.S.B.2 No.lı Sa.Al.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • ÖPER A70R Dr CAVİT GÖNÇEH Umumî baş.karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okcularbaşı No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • İstanbul Sular İdaresinden:İdare ihtiyacı için alınacak 6 adet su tulumbalarının teklif verme müddeti 8-1-1952 salı gününe kadar uzatılmıştır.Şartnamesi bedeli mukabilinde İdare Veznesinden alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • VE ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ ARALIK erı sonuna kadar açtırılacak 150 Lira bakiyeli TASARRUF HESAPLAR11952 nin birinci ikramiye çekilişine katılırlarn#
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.12.1951
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN:Tesisin işler halde keşif bedeli Kasaba adı T.L.Geçici teminatı Nev'î Gercüş 70.847,02 4.792,36 Dizel ve şebeke Derik 81.157,37 5.307,87 Afşin 126.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan