Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.12.1951
  • 1 k W s i Cumartesi Adresi Nuruosmaniye TUrbedar Sokak No;18 t S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET istanbul YIL:2 SAYI:559 Posta Kutusu t TELEFON:FİYATI 4 9 2 2 9 6 14 15 E u i u M ÜS T AK I t S f Y A-S î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.12.1951
  • I 1 ARALIK İftŞj MAKALE Haksız dâvalar içinde haklı bir dâva İsmail Hami DANİŞMEND «iler gönülde bir arslan yatar» diye bîr söz vardır:Bu ata sözü devletlerle milletlere de tatbik edilebilir.Etrafımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.12.1951
  • 1 AH ALIK 1951 MİLLİYET VI Suriyede hükümet darbesi Suriyede yeni bir hükümet darbesi yapıldı ve ordu idareyi yeniden ele aldı.Üç sene zarfında Mareşal Zaim,Hinnavi,birinci Çiçekli ve ikinci Çiçekli i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.12.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Katırcıoğlu,sıkışınca teslim olmaya karar vermişti Katırcıoğlu Mehmet,Osmanlı İmparatorluğunun kadınlar elinde oyuncak ol duğu Deli İbrahim zamanında sarayın haksızlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1951
  • İspanyol kadıplarının kullandıkları siyah tül «ferace ^Jer son zamanlarda-Avrupa ye A mcrikada bir hayli taammüm etmiştir.Gözlere ayrı bir hususiyet verdimi ve gizlenmek istenen «Jehre kusurlarını ört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1951
  • SAĞDA Cezaevleri Umum Müdürü Baha Soysal,CezaişJeri Birinci Şube Müdürü Itoşat Tezal ve Inıralı Cezaevi Müdürü Hazım Çelik ten müteşekkil bir hukukçu heyeti cezaevleri mevzuunda tetkiklerde HOunmak Üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.12.1951
  • Sulhi fin ran,Atina Kahire maçından evvel Geldim Sulhi GARAN Athutda biri millî,biri temsilî iki maç idare ettikten sonra,yurduma dönmüş bulunuyorum.Bir hafta süren bu seyahat zarfında gerek Yunan ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1951
  • Bu sene yapacağımız millî niöç ar 1952 53 Futbol sezonu içinde Millî Takımımız 6 karşılaşma yapacaktır.İleri futbol oynayan milletlerle karşjlaşma yapmayı prensip edinen Futbol Federasyonu îsveç ve Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1951
  • GEORGE BROWNE Amerkian atletizm,dünyasında islinden çok bahsedilen tek adım atlıyan George-Brown admda 19 yaşındaki bu Los Angelealli atletin 1951 deki tek adım atlama derecesi 7.93 metredir.Bilindiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1951
  • YUNAN FEDERASYONU UUMÎ KÂTİBİ Rangavi'nin beyanatı o-En büyük gayem,Türk-Yunan spor temalarının inkişafına hizmet etmektir* herşeyi yapacağım.Ümit ederim ki bundan sonra temaslarımız daha çok sıklaşac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1951
  • Türkiye Amerika milli ı Millî Takımımız ta Amerikan Amerika Türkiye arasında millî bir futbol maçı yapılacağı hakkında bir müddettenberi şayialar dolaşmakta idi.Amerika Hariciye Nazın Yardımcılarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1951
  • Izmirden 3 futbolcu profesyonel oldu îzmirin Göztepe kulübünden fiç futbolcunun profesyonelliği kabul edilmiştir.Bunlar.Mustafa Kokulu.Burhanettin Aydıner.tsmet Ulaş'tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1951
  • Ralit'in Adalette oynaması katileşti Linyitsporlu Halit Ünal'ın Adalet kulübünde amatör olarak oynaması takarrür etmiştir.Halit üç av sonra Adalet takımındaki yerini alacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1951
  • Futbo' Federasyonu teknik bir iilm çevrecek öğrendiğimize göre.Futbol Federasyonunun son toplantısında.teknik mahiyetde bir film çevrilmesine karar verilmiştir.Futbolu öğretici mahiyetde olacak bu fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1951
  • Djurgarden ilk maçını bugün G.Sarayla öpüyor Malmöyü 6 2 yenen takım karşısında G.Sarayın alacağı netice merakla bekleniyor Bugün Galatasarayla karşılaşacak olan Djurgarden,acaba ne netice alabilecek?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1951
  • ğp ı h ii i mms fireman sofa»»" teni Olimpiyat köyü ff1^* Antremon sahası Reitbahn r MM r.jfc is"Wi«',V-V Schwimtmtodion Şehire 1.5 Kay Finlandiyalılar Olimpiyatlara ait hazırlıklarına hız vermişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1951
  • Atina Kahire m a ç s Geçtiğimiz çarşamba günü Atinada Panatinaikos stadında kalabalık bir seyirci kütlesi önünde oynanan Atina JKahi* re muhtelitleri maçı 2-2 beraberlikle neticelenmiştir.Spor muharri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1951
  • Türkiye Futbol Kt pası Türkiye Futbol Kupasına ait talimatname Federasyonca kabul edilmiş ve bütün bölgelere bildirilmiş bulunmaktadır.Bü yük bir futbol hareketi olan bu kupa maçlarını organize etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1951
  • Ne ise.işte o burada.Kendine çok güveniyormuş.Başka.Karagöz hastalanmış,o yok.Evet bunu biliyorum.Soma senin adamın burada.Tabiî başa çıkacak gene.Kimmiş benim adamım.Kim olacak canım.Kel Menus.Niye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.12.1951
  • FAYDALI Vapurlur Gidecekler 9.00 Uludağ)Mudanyaya 22.00 Tırhan)Bandırmaya 19.00 Se ar)Karabigaya 11.00 Etrüks)Izmire Gelecekler 19.35 Uludağ)Mudanyadan 15.00 İstanbul)Doğu Akdenizden Tre nler Gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1951
  • Çeki elinde tutarak kadına doğru uzatmış.Kadın kendine doğru geldiği vakit halının ilerinde tam istediği noktaya gelmiş bulunmuş.Ptamtte Douglas çeki eline olarak tetkik ettiği müddet sarfında yerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lira Kr.Lira Kr.Senelik 42.00 81 00 Ahi aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 2-1.00 Bir aylık 4.50 9.00 DİKKAT Gazetemize gönderilen evrak ve yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1951
  • KÜÇÜK KARIŞIK İŞ Le Complexe de Philomene)I Tomedi 3 perde SAHNE Çaışambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma,pazar matine saat tam 17 de 30 Kasım cuma gününden itibaren matineler 15 de Telefon:402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans ve caz müziği «Pl» 13.45 Radyo salon orkestrası konseri 14.15 Şarkılar 14-45 Karışık hafif sololar «Pl» 15.10 Saz eserleri 15.30 Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1951
  • TEFRİKA No:68 KEMAL SAMANCIGİL Bostan Paşa 6a Hüseyin Paşadan sonra yola çıktı.Erzurum istikametinde ilerlemeye başladı O ruhta olan beş on tanesi de «Vurun bre!diye bağırdılar.Cebeciler ço ksevdikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1951
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için bir vagon hamulesinden a^ağ.olmamak üzere müessesemiz sahasındaki Ülkü istasyonunda vagon teslimi tonu 95.T.L.dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1951
  • SOLDAN SAĞA 1 Molyer'in bir eseri;Güzeli;2 Cephede toplanma ve dayanak mahalli;Allah;Köpeğin karakteristik vasfı öyledir.3 At süslemesi;Vazife bul 4 Mebusluğa götüren yollar,dan biri;Kendine bend etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1951
  • ISTANBUL BELEDİYESİ "î\ATROLABI Saat 21 de DRAM KISMİ SOYGUN Yazan:Cevad Fehmi Başkut reltfon-42157 KÜMEDÎ KISMİ AHRETTEN SELÂM Yazan;Alberto Calantuonl Türkgesi:Ertuğrul Kayihan reletun 40409 Pazcı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1951
  • Ne olmuş Servili medresesini bilir misiniz?Şimdi orası fakir talebeler yurdudur;eskiden de fakir tabeler barınağı idi.Eskiden?Eskiden ne demektir,Allah aşkınıza?Ve eskiyi bırakmak mümkün müdür?Eğer bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Razı semtlerde manual kömürü bulunamıyor Kışın erken başlamasını bir fırsat bilen kömürcü ve oduncular,yeniden karaborsa yarat-•mıya çalışmaktadırlar.Bu yüzden şehrin birçok semtlerinde kömür ve odun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Şoförlere madalya Baş taralı birincide Diğer taraftan,evvelsi gürarabas nda unutulan ve içind 300 üfa ile kıymetli evrak bulu nan bir çantayı 6 ncı Şube Mü dürlüğiine teslim eden 9246 si cii sayılı A"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Büyük mirası kaybedince Baş tarafı birincide)ölüm hâdisesi olmuştur.Vak'a şöyle cereyan etmiştir Beyoğlu.İstiklal Caddes Saint Antoine Kilisesi apartman nın 2 ncl dairesinde oturan Le ondras Efrantyod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Kızıllara verilecek cezalar 3 Amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan veya demokrasi prensiplerine aykırı olarak uev letin tek bir fert veya zümre tarafından idare edilmesini hedef tutan cemiyetleri kurmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Suriyde b t,ya temayül tn$ tarafı birincide* zü geçen teklif muvacehesindeki anlaşmazlıklar neticesi düşmüş bulunmaktadırki-üttıu telsirteri Kahire,30 AP)Dün Suriyede vuku bulan kansız hükümet darbesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • İngilterelim en yaşlı pilotu Londra,30 Nafen)Samuel Harris adında bir şahıs îngı'iterenin en yaşlı pilotu olduğunu söylemektedir.1935 senesinde pilot broveseni alan Harris şimdi 78 yaşındadır.Bir firm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • İtrtlyada sellerin yaptığı mühim zararlar Koma.30 Nafen)İtalya nın sel felâketinde uğradığı zarar 4SL milyar lireti bulmuştur.Yalnız Rovigo şehrinde 556 öküz ve inek,600 at.8000 domue.700 traktör sula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Kadim şair Homer'in Ölüm yıldönümü Atina,30 Nafsm Eski Yu nan edebiyatı mutehassuanna göre,bugün yani 30 kasım,Odyssee ve lliada müellifinin Homer*in ölüm yıldönümüdür.Dünyanın muhtelif yenlerinde esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • 267 yıl önceki bir nebat İnkilterede yetiştiriliyor Londra,30 Nafen)Bundan 237 sene evvel NÜ nehri civarında bulunan bir nebatın tohumu,Londra Botanik bahçe sinde evvelâ sülfürik aside,son ra da suya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Refik Kora!an Niğde de Niğde,30 A.A.Bugün saat 14,30 da buraya gelen Tür kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan,halk tarafından coşkun tezahüratla karşılanmıştır.Belediye binası önünde bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Orta Doğu komünist ajanları Tahrikçi ajanlar Beyruttun İkahireye gidiyorlar Ankara,30 A.A.öğren,diğlmize göre,Orta Doğuda komünist faaliyetinin artrnosiyle ilgili olarak bu faaliyet merkezinin Beyrut'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Mukaddes emanet la$ tarafı birincide' gönderdikleri 'bu kutsi emanetin yanında fa İbare mevcuttur:M.T.T.B.Başkanlığına İstanbul Büyük Atatürk'ümüzün Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğin,bu emanete ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • dün gece sona erdi Baş tarafı birincide)dığı direktifleri tatbik ederek Partinin murakabe organı olarak vazife görecektir.Bundan sonra adayların tesbitine ait olan tüzüğün 24 üncü maddesinin tadiline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Kore savoşı Baş tarafı birincide» 8 inci Orriü genel karargâhı,30 AJU Birleşmiş Milletler tepkili uçaklan bugün 10 komünist uçagmı düşürmek,bi rini tahrip ve 4 ünü hasara uğ ratmak suretiyle Kore harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Senede 20 bin lira kazanan bir kopek Hollywood,30 Nafen)Senede 20.000 İngiliz lirası kazanan ve renkli filmlerde sık sık rol aian 12 yaşında bir film yıldızının şimdi de hayatı hakkında geniş bilgiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Rusya,Çin topraklarını vatanlarının parçası addediyor Vasiiigton,30 A.A.öğrenildiğine göre Komünist Çin propaganda yayınlarında son zamanlarda sık sık söyle bir slogan kullanılmaktadır:«Sovyet halkı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Batı Almanya,üçüncü dünya savaşını önleyen bir mania mıdır?Bonn,30 A.A.Reuter)Battı Almanya Barbakanı Adenauer bugün Reuter muhabirine verdiği beyanatda,Batı müdafa asına iştirak etmesiyle.'Rusya,nın.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Sovyet şeflerinin beyanatı I Son beyanatlar Batılıların 1 dikkat nazarını çekiyor I Moskova.30 AP)Bu hafta zarfında Sovyet idarecilerinden bazıları taıafınuan verilen beyanat buradaki Batılı müşahitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Seyrüsefer Bos tarafı birincide)rı ve buna muvazi olarak tahmil,tahiiye işlerinin geceleri yapılması.«2)Ana trafik yollarındaki benzincilerin,benzin alacak oiomobi'leri kendi binaları içine alabilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • MAAŞ CÜZDANI ZAYİİ Kadıköy Emvalinden Mülkiye 2791 numara ile almakta olduğum maaş cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü olmadığı ilân olu» nur.Yozgat İcra Memurluğundan emekli Esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Yozca t şilebi İskenderuna jrîtti Yozgat şilepi yüklediği 2500 varili İskenderuna götürmektedir Bu variller yurdun muhtelif bölgelerine sevkedilerek a^ karyakıt tevziinde kullanılacak tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Kılıç Ali anlatıyor Bas tarafı birincide)bulunanlara tahsis edilen yerleri bizzat gözden geçirmek Gazinin ötedenberi âdeti idi ve bu yerlerde maiyetindekilerin rahat edip edemiyecekîerine,hattâ denebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Silâhsızlanmaya dair if talik ediliyor S yası komisyonda y[ne Batılılara sert Paris.30 'AP Birleşik Amerika.Büyük Brita'nya,Fran,sa ve Sovyetler Birliği arasında silâhsızlanma meselelerine dair gizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Yugoslav S.Rusya gergin'iği Siyasî komisyonda her iki taraf ta karşılıklı olarak ithamlarda bulunuyorlar Paris,30 A.A.Sovyet Rusya ve Halk Cumhuriyeti memleketlerinin Yugos lavyaya karşı düşmanca faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Siamda da hükümet darbesi oldu Altı ay evvel azledilen Mşl.Fibul iktidara geçti Hongkok,30 A.A.Reuter)Siam'da ikinci askerî hükümet darbesi sırasında,bundan altı ay evvel iktidardan indirilen Mareşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1951
  • Neşriyat:İŞÇÎ HAKKI Gazetesinin 19 uncu sayısı işçileri alâkadar eden birçok yazılarla ve bilhassa Süreyya Paşa VeFem Sanatoryomu inşaatının gecikmesi yüzünden husule gelen zararları ihtiva eden yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.12.1951
  • ÎŞLi GARAJI Oto Servis ve Tamir Atelyesi Tecrübeli ^afcina Mühendis ve ustalar idaresinde GARAJ Her sistatı ve mole binzta ve Diz*)oto Kamyon ve Traktör tanir bakın sjrviel Şişli Cami Karşısı Perihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • Dr W YADA RAMJPSİZ D«RT TİP MOTOSİKLKT »AİJfrM Rİltl.VCI 350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • ALMANSCH&UİBRADYOLARI HEDİYESİ SCÎlMjmi SATIH MAN 5İMG3ESİ KAÎAMJUmiK 1 Ağustos 1951 gününden 31 Aralık 1951 gününe kadar Müessese ve Acentelerimizden SCHAU8 Radyolarının muhtelif modellerinden Pirole
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:N.A.A.N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaa».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • Demirköy Molmüdürlüğüden 18580 lira muhammen bedelli Demirköy Hükümet konağı onarımı işi 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde ve 17.12.951 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlüğümüzde müteşekkil komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • İstanbul Jandarma satın alma komisyonu Başkanlığından 9000 lira bedel keşifli Bakırköy Jandarma Birlik binasının ikmal inşaatı 17 aralık 951 pazartesi günü saat 10.30 da Taksim Ayaspaşadak;kurulumuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • istanbul Tekel Başmüdürlüğünden Tekel maddeleri satıcılarının,aşağıda cins ve nevüeri yazılı içki,ispirto ve tütün mamullerinden 1 Aralık 1951 sabahı ellerinde bulunan miktarları 50 kuruş pullu bir be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • aracın Hususiyet ve evsafı itibarile tamamen ayrı bir mevki sahibi Fransız arabası «Önden çekişir» CITROEN arabalarından bir parti gelmiş *e bir parti yakında beklenmektedir.Çok elverişli yeni şartç l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • Lokman tleK.Or.HAFİ?CEMAL Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her gün sabah saat 10 30 12:öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder.Istanbul Divanvo'u No* 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • izmir Belediye Başkanlığından Mezbaha açık hayvan pazarı buldurmalarının ikmal inşaatının yaptırılması işi fen işleri müdürlüğündeki şartlaşması ve keşfi gereğince kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • Twsanh Belediye Baskanliğından 1 Belediyemize 150 lira ücretli yapı fen okulu mezunu bir fen memuru alınacaktır.TVlip olanların okul diplomasile memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • Germencik Belediye başkanlığından Aydın Germencik Belediyesinin Eiektrik santralı ihtiyacı için motorun aşağıdaki,şart içinde eksiltmeye koymuştur.1 Eksiltme günü 5.12 951 tarihinden itibaren 31.12.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • «v f*1*** İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânlar» Aşağıda cins ve miktarı ya/ıh mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapıiacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • Sımerbank Kayseri ve Adana Pamuklu Sanayii Müessesesi Adana Bez Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamızda mevcut bulunan tâli hasılat muhtelif yedek parça ve muhtelif malzeme 3.XII.1951 tarihine rastlayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.12.1951
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanlidından Burdur ilinin Tefenni ilçesine bağlı Gulman ve Sazak köyleri sınırları içinde:Kuzeyi:Kanördeği tepesindeki beton sütundan Türkmen tepedeki beton sütuna doğru hat,Doğus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan