Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • D.P.Meclis Grupu dün içtima etti Dünkü toplantıda Meclis Başkanlığına Koraltan,Başkan Vekilliklerine S.Yırcalı,F.Apaydın ve M.Tümay aday seçildiler AnlrnM I Mllllirut't fi,Ankara,31 Milliyet)Uy aylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • Ereğli Kömür İşletmelerimle İstihsali arttırma ga çalışan Türk igçisl İşletmeler Bakanı ile mühim bir mülakat İktisadi devletteş hususi ellere devredil Hazırlanan kanun Bakanlar Kuruluna verildi;teşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • Fi m un far diyarında neler gördüm Mısırdan dönen F.Demirtaşın büyük röportajı Akdeniz Olimpiyatlarını günü gününe takip için Mısır'a gönderdiğimiz muhabirimiz Faruk Demirtaş ve Foto Ahmet Tuna Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • 929 doğumlu jandarmalar terhis ediliyor Ankara,31 Milliyet)929 doğumlu jandarma sınıfına dahil erlerin terhis muamelelerine yarından itibaren başlanacaktır.Bu gibi erlerin terhisi şimdilik süresiz izi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • D.P.Istanbul teşkilâtında ihtilâf yok Devlet Bakanı tamamen hususi işleri için şehrimiz a geldi İstanbul.31 A.iO Bugünkü bazı gazetelerde İstanbul Demokrat Parti teşkilâtında ih« tilâf olduğu ve Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • SAKARYA MUHAREBESİ:"Gazi Mustafa KemaH,Mustafa Kemal Baş Kumandan olduktan sonra 22 gün 22 gece devam eden Sakarya Meydan muharebesini nasıl kazandı ve Gazi unvanım nasıl aid ?18-Eski Meclisin küçük r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • Evvelki gece sulara gö mülen Soğan iskelesindeki Hilâl hanının boş kalan yeri sulara gömülen han o_Soğan iskelesindeki 3 katlı Hilâl hanı evvelki gece sulara gömihdü.Bunun etraf ndaki dükkân ve yazıha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • ŞEHRİMİZE GELEN AMERİKAN HEYETİ Dün Roma'dan şehrimize Kanada'nın Prag Ataşemiliteri Michael G.Doyle,Amerikanın Prag Ataşemiliteri E luart B.Whitman,Meksika'nın Prag Elçisi Freilerico A.Marsihal.Venez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • C.H.P.Nieces Carupuda toplandı Ankara.31 Milliyet)C.H.P.Meclis Grupu bugün toplanarak Grup Başkan Vekilliği seçimini yapmıştır.Grup Başkam bilindiği gibi İnönü'dür.Başkan Vekilliklerine yine eskisi gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • Yedek subay okulu 25 kasımda açılıyor Ankara,31 Milliyet)35 inci devre Yedek Subay Okulu tedrisatına Kasım ayı içinde bağlıyacaktır.Milli Savunma Bakanlığından ilgililere gönderilen tamime göre bu dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • Eden Açıkalın mülakatı Londra,31 A.A.Özel muhabirimiz bildiriyor)Yeniden Hariciye Nezaretine tâyinini mü teakjp Freign Office'de vazifeye başlıyan Mr,Eden,Türkiye Büyükelçisini davetlet kendisiyle dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • Bomba ile alman intikam Milano,31 A.A.Bir ay evvel patronu tarafından isinden çıkarılmasından dolayı buna kizan bir odacı Milano'daki bu idare müdürünün odasına girerek bir bomba atmıştır.İnfilâk neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • ingiliz Iran ihtilâfı Musaddfk Washington daki ikametini uzatacak Vaşmgton,31 A.A.Dün Vasin gxon'da petrol ihtilâfına son vermek için yeni teşebbüsler apıimıştır.Devlet Bakanlığı,Büyük Britanya ve Ira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • ¦vs ı Mısırda buhran Mısır,borçları için moratoryom ilân etti Kahire,31 A.A.Afp)Bugün verilen bir kararla Süveyş Kanal bölgesi hakkındaki bütün Mısır borçla,rı için moratoryom ilân edilmiştir.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1951
  • 1 KASIM 19 5 1 Adres:Nuruosmcnaye TL'rbedar Sokak No:18 1 S T A N B U L Telgraf;MİLLİYET İstanbul YIL:2 SAYI:529 Posta Kutusu t 4 9 2 TELEFON;29614 FİYATI 10 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.11.1951
  • MAKALE Zavallı tarih!İsmail Kami DANİŞMEND Tarih'iki nev'e ayrılır:tlmİ şekilde yazılmış tetkik mahsullerinden başka «Vulgarisation» denilen ve halk için sadeleştirilerek hikâye tarzında yazılan eserl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • POLİSTE Sirkecide Gar büfesinde çalışan Durmuş Erbaş ve Nediz Timur adında iki garson bir alacak meselesinden kavgaya tutuşmuşlardır.Durmuş eline geçirdiği tabakla Nediz'i başından ağır surette yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Bir kamyon banliyö trenine çarptı Dün sabah Tuzla'dan Gebze'ye gitmekte olan banliyö treni,Tuzla istasyonundan geçtiği sırada,demiryolunu dikine kateden şoseden geçmek isteyen bir kamyonete çarpmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • İZMİR Şubemiz BUGÜN HİZMETE GiROl ve 1000 ALTIN FEVKALÂDE İKRAMİYESİ İÇİN Tevdiat kabulüne başladı.BM fi!INK Yeni.Pöstahane Cad.45 4?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • KAYIT ir İleri Musikisi Konservatuarında H.Sadettin Arel tarafından füg dersleri verilmeye başlanmıştır.Armoni ile kontrpuanı bilenlerden İsteklilerin kayıtlarına devam edilmektedir.ÇAY ir Yeni Koleji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Suavi Tedü bir otomobil kazası «ecirdi Şehir Tiyatrosu sanatkârlarından Suavi Tedü'ye Sirkeci Hamidiye caddesinde şoför Esat ÇaJışkan'ın idaresindeki 8248 plâkalı taksi çarpmış ve artiuü muhtelif yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Hie.P 1 KASİM 1951 îifşsmbe Bu.1 Safer 1371 19 T.eTT 1367 VAX İT VASATİ EZANI Güneş ikindi Aksam Yatsı Imsâk 6.28 1.20 11.58 6.50 14.47 9.39 1 17.07 1200 18.39 1.32 450 11.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Almanyanin öğretmenlerimi» için teklifi But!Aimanya Birliği Alman ve Türk öğretmenlerini karşılıklı olarak Türkiye ve Alman,ya'da ikamet edebilmeleri hueuai.ııaa çok müsait şartlar tek lif etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • O gün,mahkûmların en büyük bayramı idi.Af kanunundan istifade edenler,görülmemiş bir sevinç içinde hapishaneleri boşaltıyordu.Sultanahmet Cezaevinin kapısından çıkanları seyrediyordum.Ellerini,kolları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • SORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar.Fr Frang» İsviçre Fr,Belgika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış apan 7-85.8U 280.5U 0 80 64.03 5.ÜU 04.12.50 73.68 40 0.44.8ü J 01 87ü 9.73.90 1933 ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Sayın Doktor ve Eczacılara T* CRYSTALLINE lerramycın HYDROCHLORIDE Piyasaya Arzedllmlştir BÜTÜN TÜRKİYEOE SATIŞ,ECZANELER VASITASİLE ve SERBEST OLARAK YAPILMAKTADIR CHAS.PFIZER CO.Inc.Türkiye Umumi MU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • KISA HABERLER if Petrol Ofisi Genel Müdür Vekili Ahı.ıet Karaosman Beyruta gitmiştir.Genel Müdür Vekili Beyrutta,Hayfa yolu ile yapılan petrol ithalâtı mevzuunda ilgililerle temaslar yapacaktır,if Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Gazinoların tarif el® r i Lüks yerlerdeki garsonlar üniforma giyecekler Belediye Meclisince teşkil edilen carife komisyonu,gelirimizdeki içkili ve içkisiz gazino ların tarifelerini yeniden tet w kik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Belediye hastakan eleri tevsi ediliyor Istanbul Şehir Meclisinin yar dimiyle Belediye hastahaneleri günden güne tevsi edilmekte,dir.Bu meyanda Cerrahpaşa Ilastahanesi 1000 yataklı büyük bir hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Karadenizde fırtına devam ediyor Karadenizde fırtına bütün şiddetiyle devam etmektedir.Trabzon vapuru,bu sebeple se ferini yirmi dört saat rötarla yapmaktadır.Diğer taraftan Tan vapuru da fırtınadan F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Dün iki evde yangın çıktı Dün sabah Küçükpazarda SaatQi yokuşunda Hanife'ye,Değirmen sokağında da Zehraya ait iki evde yangın çıkmışsa da Fatih itfaiyesinin zamanında yaptığı müdahale ile derhal söndü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Büyük bir ehemmiyet atfedilen kongre için yapıdan hazırlıklar sona erdi Usun müddetten,beri hazır-dilerine gönderilecektirîıkları yapılmakta olan büyük iktlscit kongresi yakında şehrimizde toplanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Yurt dışı esrar kaçakçılığı yapan tayfalar Bundan bir müddet evvel Kadeş vapuru iskenderiye'ye sefer yaparken,çirkin bir hâdise olmuş ve gemi limana geldiği sırada,karaya esrar atarken yakalanan güver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • HALKIN SES Bir okuyucumuz radyo idaresini ikaz ediyor Horbiyede Cumhuriyet caddesi 341 numarada oturan N.Oskan diyor ki:Dün istanbul radyosu spikeri «özel ses alma vasıtalarımızla dan şarkılar dinliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Bîr eroinci öldürüldü Savcılık ve Emniyet hâdiseyi tahkikata başladılar Evvelki gün Feriköyde kanlı bir ııâdise olmuş ve bir polis,nnkecaviz bir eroinciyi tabanca 1e vurarak öldürmüştür.Hadisenin tafs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Yuşb bir kadısı otomobil altında kaldı Şoför Sarofan Mmakyan L daresindeki taksi,Azapkapı dan geçerken,önüne çıkan 64 yaşında Sıdıka Akanıyan adında bir kadın çarparak ağır surette yaralanmasına sebeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Atlj arabalar seyrüseferden kaldırılacak Belediye,gün geçtikçe artan motorlu nakliye vasıtalarının seyrüseferini aksatan atlı arabaların kaldırılması meselesini dikkatle incelemektedir.Arabacılar Cemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Savcılık şüpheli bir ölümhâdisesini inceliyor Savchk dün şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Beyoğlunda Ali Paşada Değirmenci sokağında oturan Setrak admda biri evvelki gece sarhoş bir halde evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Bakırköy Hastahanesinde verem pavyonu açılıyor Son zamanlarda hükümetin,Şehir Meclisinin ve Belediye Başkanlığının Istanbul sıhhat müesseselerine verdikleri önem şehir e yeni hastahaneler kazandırmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • D.P.ŞeHif Muıhr Ocağı kongresi Demokrat Parti Taksim Şehitmuhtar Ocağı Başkan.ığından:Ocağımızın yıllık kongresi,17/11/1951 cumartesi günü saat 20 de Taksim Ayatriyada Kilisesi yemek salonunda yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Muallimler Birliğinde yapılacak toplantı MiıIî Eğitim Bakanlığı Teşkilât Kanununa ait projenin bir sureü Muallimler Birliğine gelmiştir.Yarın Çenberlitaştaki birlik şubesinde büyük bitopluntı yapılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Can semtlerin su ihtiyacı temin ediliyor Vali ve Belediye Reisi dün öyleden sonra Sular idaresine giderek geç vakte kadar şehrin su işleriyle meşgul olmuştur.Vali,bilhassa karşı taraf* ta ikinci Elmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • Yegüköy Meteroloji Istasryonu nun verdiği hava tahmin raporuna göre,bugün şehrimizde hava;umumiyetle bulutlu geçe,cek,rüzgârlar kuzeyden orta kuv vette esecek,sıcaklık derecesinde hissedilir bir değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.11.1951
  • o FIKRA Son sîîîe "kjtıl ve vatansız şair Nâzım Hikmet şfmdi de mel'un faaliyetini Bulgaristan'da teksif etmiş.Türkiyeye göç etmok istiyen ırkdaşlarımızın ana yurda gelmelerine mâni olmak için fesat p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • JV.mrcfa Gönüllü taburları Mısır işleri günün meselesi olmakta devam ediyor.Bir ajans telgrafı Müslüman Kardeşlere yakınlık göstermek ve onların manevî yardımını temine çalışmakla maruf İçişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • Harbe karşı atom silâhı Atom bombasının taktik silâh olarak istimal edilebileceği anlaşıldı Boston,31 A.A.AFP)Nevyork Times gazetesi muhar rirlerinden W.Laurence'a göre,Birleşik Amerikanın atom silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • İnkişaf eşiğinde Londra,31 A.A.AFP)Ankarada iki ay kalmış olan Londra Belediye Meclisinden Sir Howard Roberts,dün yaptığı basın toplantısında,yakında Türkiye ile İngiltere arasındaki ticarî mübadelele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • Peron,altı ay mezun Buenos Aires 31 A.A.Reuter)Arjantin Ayan Meclisinden 6 aylık izin alan Cumhurbaşkanı Peron,Başkanlığı bugün burada yapılacak olan resmî bir törenle Vekili Amiral Alberto Teissaire'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • Bursada fecî bir kaza Bursa,31 Milliyet)Bugün şehrimizde öğleye doğru fecî bir kamyon kazası olmuştur.Çekirge istikâmetinden geîmekte olan Necati Kutlucan'ın idaresindeki askerî bir kamyon Altıparmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • IKRAMÎYELİ AİLE CÜZDAN!HER AY BİR'ÇEKİLİŞ w*j*?2ö T T Bir ay para ikramiyesi BU AY M TALİHLİLERİ Hesaplarındaki para kadar ikramiye kazananiar İSTANBUL Hüseyin Hulki Güleç Lanıbo Yoluşi Tarık Minkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER İSRAİL Tel-Aviv radyosundan öğre,nildiğine göre,israil Başbakanı David Ben Gurion,Almanya ile alâkalı tazminat meseleleri hak kında gelec:pazar günü Israil' Parlâmentosunda bir be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • j H m m £fe B S 4fe S jf^ 4& Cfc P4 IA 43^ j^fc rf3k B^ IvUSjfu 116 Çûl piŞuud^ Tiîo Yugoslavyanm su:hj muhafaza için Peyk devletlerle boy ölçüşecek durumda olduğunu söyledi Belgrad,31 A.A.United Pres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • Dünyanın en soğuk bölgesinde yaşayan sıcakkanlı insanlar Eskimoya arkadaş muamelesi yapaidığt takdirde ondan her türlü yardımı görmek mümkündür Fransız Fennî Araştırmalar Merkezi tarafından tetkiklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • Kapalı eksiltme ilânı İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Halkalı Ziraat Okulu için satın alınacak yeraltı kablosu kapah zarf usulîyle ekşitmeye çıkarılmıştır.Kegif bedeli 30000)liradır.Eksiltme 20.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • SANAT HAREKETLERİ Okuyucu Okuyucu hanım,sahnede ava» 1 avaz bağmyormuş:«Bir kuş olsam.Diye.Tahammülü tükenen biı dinleyici ayağa kalkıp aynı perdeden:Şübert'in ruhu bir kedi olursizi yerdi.Diye bağırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • Bî sancak al sar,cak glhl Türkün malıdır E.Rostand'm Chantecher piyesini görnîiyenler çoktur,çünGeü oynanmıyor ve temsil zorluğu yüzünden repertuardan kaldırılmıştır.Fakat Fransız edebiyatiyle az çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1951
  • TEFRİKA No:18 Sen de beni anlamadmsa,ikimize de yazık;sana da,bana da.llrisi üe,bundan öteye sözü taratmaktan korktu.Ayrılığın yaklagtığı günlerde birbirleri,ni incitmekten çekmiyorlardı.Onu bıraktıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.11.1951
  • kg*4* 1T «Erkekler Sarışınları Tercih Ederler» isimli meşhur eser tek rar filme almmaktadır.Bu fHnvde baş rolü oynıyacak sevimli ar tist Judy May,sarışınları tercih eden erkeklere sahiden hak verdirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Haydarâbad Nizamı Osman'ın hikâyesi Madem uyu/ordu,iki gümüş parayı bir bîrine sürtsaydin,sesinden derhal gözlerini açardı» Haydarâbad Nizami çok Nizami zengin bir ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.11.1951
  • Bu i^in içinde bir bıtyeniği var anıma ne?üye sorup duruyordu.Bir gün Aüçonun fcaiasmda sanki bir şimşek çaktı ve meseleyi anlar gibi oldu.Bir s^bah kahveye giderken,Kara İbonun kalmakta olduğu evin 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.11.1951
  • Fransa "B w Bogün iyi bir netice a t'A-^SPIŞ?Genç millî takımımız,Ankara'da Mısırı 3-1 yendiği kadrosiyle.i •••is»-*av=ıt:^W Bugün,nıiîli takımımızın sol açık mevkiinde yer alacak oî&n Vefalı İsmet KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.11.1951
  • t i ft.î t İ A BimiK]HUKUMD VVRDÜA/CÜ* MURADM*HAmTI TEFRİKA No:39 KEMAL SAMANCIM İL Oğul bu iş o kadar kolaymı?Mmıe gidip e kâfirlere karşı koyacaksın?Tez arabam hazn u.ısin,jaraya kadar gideyim.Ahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurİur G* 5*wl:er 20 00 Bursa)Ayvalıktan 5 Ü0 Kadeş)Halfadan x)Tan)Karadenizden x)Tehi'lıdir. jir«!'vHiier 9.ÛÜ Bandırma)Mudanyaya 2.00 İzmir)Karadenize Tren ler i;i'TcUSrr 6.25 Erz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1951
  • Sümerbank Kayseri ve Adana Pamuklu Sanayii müesses-si Müdürlüğünden Kayseri Fabrikamızda mevcut aşağıda cins ve miktarları yazılı muhtelif döküntü ve malzeme 21/11/951 çarşamba günü saat 10 da açık ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1951
  • 1 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Gösterme;Eski pehlivanlarımızdan müminin müteba rız vasfı.2 Nida;Ateş yakılan yerin dörtte üçü;Bir kazamız:3 Koyma;Bebeğin bir azasının mahfazası.4 Debelenme;Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1951
  • radyo!s-1 İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Öğle konseri «P!1345 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Programlar ve oyun havaları «Pl» 15.00 Kapanış 17.57 Açılış ve prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1951
  • Eyüp İcra Memurluğundan 951/1040 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 25 ser lira kıymetinde dört adet masa,Kapalıçarsı Kürkçüler 23 No.l'ı dükkân önünde 9/11/951 cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1951
  • Kalorifer Tesisatı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Diyarbakır Yollar 9.Bölge Müdürlüğü binası kalorifer tesisatı olup keşif bedeli 43.639.05)kırk üç bin £İtı yüz ctuz ciokuz li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1951
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎH rlTATROLABI Saat 21 de DRAM KISMI CAKOMiNO KENDİNE GEL Yazan:Luigi Pirandello Türkçesi:Nâzım Dersan Telefon;42157 KOMEDİ KISMI AHRETTEN SELÂM Yazan;Alberto Calantuoni Türkçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1951
  • KÜÇÜK Fil Yarış [jOjjl Komedi SAHNE Çarşambadan bagka her ak-gam s£at tam 21 de Cuma.Pazar maline 1 saat tam 17 de II-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1951
  • Vah yavrucak,bağına neler'geldi?dedi ve şefkatle yanına oturdu.Şimdi çok iyiyim,beni Bz evvel görmeliydiniz,neyse {imdi kahve içtim de biraz ken dime gt/ir-im.Burgess,sormayın,davulcu o gece kadını gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.11.1951
  • anlatıyor «Bagtarafı 1 incide)di.Çünkü muhaliflerin kendi-Bine yaptıkları başkumandanlık tekliflerinde samimî olmadıkları anlaşılıyordu:Onların maksadı Mustafa Kemali içinden çıkılması hemen hemen İmk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mahkemesinden:951/378 Sahibi ve kaptanı bulunduğu Şile limanına bağlı 46 rüsum tonluk Al'sancak motörü ile nak üye müteahhidi Mehmet Uzunoğlu namü hesabına istanbul top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • Samsun Defterdarlığından Samsunun Kale mahallesinde 40 ada 1 parsel sayılı 610 metre karelik arsanın satışı metre karesi 100 liradan 6İÜÜÖ lira muhtimmen bedelle 1.11.1951 don itibaren 20 gün müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • Yol tamamlama yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:i Eksiltmeye konulan iş Ankara Yerköy yolunun ÇerikU Yeniyapan arası 51+300 76+300 kilometreleri arası tamamlama yapımı olup kesil' bedeli 230.000)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • Istanbul Asliye 9 uncu Hukuk Yargıçlığından:951/578 Perihan Talip tarafından Nişantaşı Emlâk caddesi Papas,yan apartmanı No.10 da iken hâlen ikâmetgâhı meçhul kocası Cafer Talip aleyhine açılan boşanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • ZAYİ Çamlıca Kız Lisesinden aldığım pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Suna Suyolcu 4B.597
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • Mısırda buhran başladı Baştarafı 1 incide)İngiliz tümeni Orta Doğu'ya sevkedilecek ve iki uçak gemisi kuvvetleri anî bir hâl karşısında nakil için hazırlıklı olacaktır.Bir lngiliz tugayı Kraliyet Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • NOT:Bu yazıların İstanbul ve taşradaki bütün gazeteler ve matbualar için iktibas ve bütün hakları «Milliyet» adına mahfuzdur.Bu ihtara rağmen «Hâtıralar» ı iktibas edecek olan matbualar hakkmda kanunî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • Harrimanm yeni görevi Vaşington,31 AP)Cumhurbaşkanı Truman bugün müttefik ve dost devletlere 7.323.903.000 dolar tutarında askeri ve iktisadî yardım yapılmasını sağlayan müşterek güvenlik kanun tasarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • Üç azılı haydut Saygon,31 A.A.3 hay(dut,dün gece şehrin tam göbeğinde Fransız tâbiiyetinde Vietnamlı bir kadını bogazlıyarak 7.000.000 frank değerinde mücevher ve elbiselerini çalıp kaçmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • Sulara gömülen han Baştarafı 1 incide)Müdürlüğü mühendisleriyle vak'a mahalline gelen Eminönü Kaymakam muavini Faruk vaziyeti tehlikeli gördüğünden Osmanlı Bankası Yemiş şubesine bitişik yedi sekiz dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • Satılacak arsa İstanbul Belediyesinden Aksarayda Mimar Kemal mahallesinin Lâleli caddesinde kadastronun 766 ncı f.dasmda 57 parsel numaralı 10,75 metre kare sahalı Belediye malı arsa 161,25 lira mukad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Cali tamiri İstanbul Belediyesi Mezbahada Et satış salonu çatısi üzerine oluklu galvanice sag kapaması işi 15783,43 liralık keşfi çevresinde yaptırılmak üzere 6 Kasım 1951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • D.P.Meclis guru p u Baştaıcfı I incide)muştur.Cuma günü yeniden toplanacak olan Grupta,Gı up Başkan Vekillerinin,seçimi yapılacak ve muhtemelen Başbakan Adnan Menderes Meclisin tatil bulunduğu aylar z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • General Namık Argüç'tiıt basın toplantısı Ankara,31 Milliyet)Kore'de Birleşmiş Milletler emrinde savaşan Tugayımız Komutanı Tümgeneral Tahsin Yazıcının memleketimize dönmesi kararlaştırılmıştır.Yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • işletmeler Bakanı ile mühim bir Baştaraft 1 incide)caklardır.Meselâ Kayseri Bez Fabrikasını ele alalım.Ticaret Kanununun tasrih^ettiği Anonim şiı ket hükümleri dairesinde sermayesi tesbit edilerek evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • ingiİiz-iran ihtilâfı Bastarafı 1 incide)Amerikan temsilcisi Iran Başbakanı Musaddık'ı ziyaret ederek kendisiyle istişarede bulunmuştur.Bu görüşmeler hak kında resmî bir açıklama yapıl mamıştır,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • r V,^%r%P1FSxj t 11 a n la ri Aşağ:da cins ve miktarı yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri 6.11.1951 salı günü hizalarında yazılı saatlerde Ankara M.S.B.1 No.li Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Elma bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • İstanbul Posta Telgraf bölge Başmüdürlüğünden 1 İdaremize ait 189,101,548,551,735,158,237,160,84 plâka ve 313004 motor sayılı on adet kamyon ve kamyonetler 48.kalem yedek parçasiyle birlikte mukaveles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • Sular idaresinden:Kâğıthane ile Feriköy arasında döşenmiş olan 1000 m/mlik boru,ana şebekeye bağlanacağından 4 Kasım 1951 günü,yalnı» Beyoğlu yakasına yüzde otuz nisbetinde eksik su verilecektir.Keyfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.11.1951
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için bir vagon hamulesinden a^ağı olmamak üzere müessesemiz sahasındaki Ülkü istasyonuna,t vagon teslimi tonu 95.T.L.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.11.1951
  • Bizzat sahip bulundukları eşsiz Siemens radyosuna karşı duyduktan hayranlığın ifadesi olmak üzere.PERİHAN ZEHRA eki *SJ *i S&ta/t *UaCi &Q.&4L 1 Kasım perşembe sabahından 31 Aralık pazartesi akşamına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.11.1951
  • Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden 0 ar up Çegidl Geçici Tasarlanan Çoğu güvenme Hİhtarı fiatı tutan parası Eksiltme Çoğu Azt Lira K.S.Lira K.Lira.lv.saati 10 1 Ekmek Beheri 0,900 K.Gr.23000 18000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.11.1951
  • 5 Ü*H *om u®^m&% to 17-25-33 BEYGIRLU^ ALMAN MALI TAM 0Î2 EL TRAKTÖRLERİ mu Türkiye münhasır ithalâtçısı Mehmet Kavafa Galata Istanbui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.11.1951
  • Hidro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 Konya İli hudutları dahilinde bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkhnde kurulacak hidro elektrik tesisatı için fenni şartnamesinde yazılı evsafa uyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.11.1951
  • Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Yeşilköy İstasyon caddesi 28 No.da iken hâlen nerede olduğu* bilinemiyen Mehmet Tevfik Baydar'a:Şüheda vekili avukat Ahuya Moshos tarafından Celalettin Seniye ile aleyhinize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.11.1951
  • OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumî baş,karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçular bağı No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.11.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;ALi Naci KARACAN—Bu nüshada Yazı islerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ—N.A.^A.N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası—Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.11.1951
  • Bina tamiri İstanbul Belediyesinden İstanbul Haliç Sütlücesjndeki mezbaha pay yen binalarının 29.894,47 liralık keşfi çevresinde lüzumlu tamiratının yaptırılması işi 19 Kasım 1951 pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8