Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • iŞhakanın mühim tamimi iskân işi derhal yapılacak Bu hususu temin için bütün valilerin sür'atle faaliyete geçmesi istendi Ankara 30 Milliyet)Bulgaristandan gelen ve gelecek olan göçmenlerin iskân işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • î^ks^mm ingiliz Iran petrol ihtilâfını müzakere edecek olan Güvenlik Konseyi ¦B A ingiliz Ira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Iran Başbakanı Güvenlik Konseyinde hükümetinin noktai nazarını bizzat müdafaa edecek New-York.30 AA)Afp.Petrol ihtilâfını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine tevdi için İngilterenin ve İran'ın verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Ordu Takımı,dün Fener'i 2-1 yendi Cumartesi günkü maçda Beşiktaş'ı 2 0 yenen Ordu Karması,dün Fenerbahçe ile saptığı karşılaş.125" k-İ ka2anmıSt"'.Yukarıdaki resimde.Ordu Karması forvetlerinin Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Ingiîterede Seçim faaliyeti işçilerin programı Sulh,herkese iş,ucuzluk,ve adil bir cemiyet esaslarını ihtiva ediyor.Scarborough,İngiltere)30 A.A.Bugün Paıti kongre sinin arefesinde,neşrettiği se" çim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Korede sonbahar taarruz» başladı Müttefikler üç gün süren kanlı savaşlardan sonra Kızıllardan 3 mühim mevkii aldılar Tokyo,30 A.A.AFP)Sekizinci Ordu Komutanı General James Van Fleet,Sekizinci Ordunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Bundan bir müddet evvel muhtelif kimselerin ceplerini jiletle keserek paralarını çalan Nuri Üstün dağ,izmir polisi tarafından yakalanmıgtır.Parlak Nuri diye anılan bu yaman yankesicinin bir apartman v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Yunan Kabinesi Kral,kabineyi Plastirasm kur,masını istedi Atina,SO AA.Afp)Ma reşal Papagos,partilerle her tür lü koalisyonu reddettiğinden Yu ııan Kralı,Kabineyi teşkile General PJastiras'ı tâyin eyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • D.P.G e n e i İdare Kurulu Ankara,30 Milliyet)D.P.Genel İdare Kurulu bu akşam geç vakte kadar Genel Baş V;an Adnan Menderesin riyasetinde çalışmıştır.Memleketin iç meseleleri ile parti teşkilâtlına ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Ankarada siyasi faaliyet Dün de Başbakanlıkta mühim müzakereler cereyan etti Ankara,30 Milliyet)Bugün pazar olmasına rağmen şehrimizde yine mühim siyasî temaslar yapılmıştır.Bu cümleden olarak saat 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Sayın Kılıç Ali'nin Atatürk'le çıkmış eski bir resmi:Ata türk'Ün kendisiyle konuştuğu eski başyaveri Cevat Abbas,diğer subaylar ise yav erleridirfmm 20 yıl Atatürk'ün politika arkadaşı olarak yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • BUGÜNKÜ SAYIMIZDA 2 r.ci sayfamızda:İsmail Hami Danismendin makalesi,fıkıalarbir ğehir röportajı 3 üncü 'jfe «Karanlıktaki Kadın» adlı millî roman,meraklı iktibaslar,siyasî İcmal,san'at harereketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Ankara güzellik kraliçesi seçildi Ankara güzelinin seçimi evvelki gece Ankaropalas salonlarında yapılmıştır Resimde eleme sonunda finale kalan 5 güzel görülmektedir.Ankara güzellik kraliçeliğini bu be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Adanada bir cinayet Adana,30 Milliyet)w.gün Adanada yeni bir cinayet olmuş,pamuk alım satımı yapan simsar Hasan Çimler hiç yüzünden arkadaşı simsar İsmet İşleteni öldürmüştür.Cina yet pamuk alımı sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Prenses Elizabeth Muhteşem seyahat Prens.es Elizabeth için 10 vagonlu bir katar tahsis edildi,Montreal,30 A.A.Reu ter)Prenses Elizabeth ve Edimbourg Dükünün Kanada da bilinde yapacakları seyahatler iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Avcılar bayramı dün kutlandı Her sene mutad olan Avcılar Bayramı dün kutlanmış ve bu vesileyle şehrimiz avcıları ve av meraklıları dün müstesna bir gün geçirmişlerdir Resimde bu güne iştirak edenlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1951
  • Çorum D.P.il kongresi ı »i-ir ¦m,nm i,ninrw Başbakan Yardımcısı D.P.iktidarının faaliyetlerini hulâsa etti I iM' ı ı—»iX'»Mıı ı J ı.nıı i mm Çorum,30 A.A.Demok mokrat Parti il kongresi bu* gün ilimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.10.1951
  • MAKALE Nehru'ya göre demokrasinin tarifi İsmail Hami DANIŞ M EN D i Hindistan Haberler Bü rosu nun iki gün evvel gönderdiği bir mülakat tercümesinde yeni Asya'nın en mühim siyasî şahsiyetlerinden ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • SERGİ ir Genç ressamlarımızdan bir kısmı Büyükadadu Splendit lokalinde yalnız Ada manzaralarından mürekkep tir resim sergisi açmışlardır KONFERANS if Modern Hindistaı.rı kurucusu Mahatrna Gandhi hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Şehir IVSecEâsi bugün top9anıyor Şehir Meclisi ikinci dönem otun.munu bugün saat 15 de yapacaktır.Oturumu,Vali ve Belediye ReirfI Dr.Fahrettin Kerim Gö kay kis£* bir konuşma ile açacak ve müteakiben,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Arama tarama yapıldı Dün gece şehrin muhtelif semtlerinde arama tarama yapan emniyet memulları 11 kigide bı çak ve 1 kişide de tabanca bularak müsadere etmişlerdir,Aynca fuhuş maksadiyle dolaşan 35 uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Belediyenin inşa ettirdiği ucuz evler Belediyenin Üsküdar ve Kadıîröyünde yaptırmakta olduğu 120 ucuz evin inşa işine hız Verilmiştir.Bu evler Ekim ayı sonuna kadar ikmal edilecek ve 29 Eknn Cumhuriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • V Kıc 1 EKİM Bu.29 18 ZllÜ)19 5 1 Eylül 1370 Pazartesi 136 VAKİT VASATİ EZANI CJünes 6.54 11.59 Öğle İd 04 6.09 ikindi 16.23 9.27 Aksan ı 18.54 12 00 Yatsı 20.24 10.22 Irnsâk 5.17 10 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • İki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler.Bu eskiden,çok eskiden imiş.Şimdi herkes Napolyon gibi konuşu,yor Para,para yine para.Allah değilsin ama onun kadar iş yaparsın diye ak akçenin kudreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • BORSA Kambiyo ve esham Sterling Doiar Fr.frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.Is ve c Kr.Florin Liret Drahmi EscOUdtJS Açilî5 7.85.5Ü 280.30 0.80 64.03 5.60 64.12.57 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 1933 Erg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • GeBir Vergisi takstfiniu ödeme müddeti Gelir Vergisi ikinci taksiti,nin ödenmesi müddeti bugün akşam sona erecektir.Ba taksitten sonr-ı,yeni mü eyyid eleri havi bir kanun tatbik edilecektir.Bu sebeple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Sarıkamışm Kurtuluş bayramı Sarıkamış,30 Milliyet)Sarıkamış dün,kurtuluşunun 30 uncu yıldönümünü büyük,te zahüratıa kutlamıştır Ordumuzun şehre girişini temsilen askerî bir kıta top sesleri ara,smda ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Afyon satışı sonu erdi İsparta,30 A.A.Afyon "alım satımı dün resmen sona ermiştir.Şiddetli doludan dolayi mahsul birkaç dei'a hasara uğramış olmasına rağmen bu yıl TO ton afyon istihsal edilmiştir.Afy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • İktisadî Tahlil Enstitüsü bugün açılıyor Ankara,30 Milliyet)Hü kûmetiraizle Birleşmiş Milletleı Gıda ve Tarıuı teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler ve Milletler arası İmar ve Kalkınma Bankası tarafından m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • I&t fiatları yükseliyor Et fiatları bir miktar yükselmiş ve kasaplar ete kiloda 10 ilâ.20 kuruş zara yapmışlardır.Son günlerde bol ı.ıiktarda pala,mut çıkmaya başlamıştır Bunun et fiatları üzerinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Mitİetlerarası Fuarlar Kongresine iştirak ediyoruz 3 Ekimde Brükselde toplanacak olan Beynelmilel Fuarlar Kongresine memleketimiz de dave tedilmiş bulunmakta,dır.Ticaret ve Ekonomi BakaıJjğı Türkiyeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Bir lifÇ yüzünden mkan kanlı hâdise Rahmİ Esengil adında bir geııq,sarhoş bir halde Refik Saydam caddesinden geçerken,yoida karşılaştığı Abdurrahman isminde birine sebepsiz yere çatmış ve kavgaya başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • İlkokullar bu sabah tedrisata başlıyor Şehrimiz ilkokulları bugün açılarak 1951 52 yeni ders yi.İma bağlıyacaklardır.Bu münasebetle,okullarda törenler yapdacak ve ilk dersler şehrin tanımmş şahsiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Pamuk piyasası Hatlardaki yükseliş pamuklu dokuma imaScilerini mütereddit bir turuma düşürdü Dünya pamuk piyasasındaki yükseliş memleketimize de tesir etmiş ve pamuk fiatları birden yükselmeye başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • FIKRA Fuhuşla mücadele Umumiyetle karargahla,rıru Beyoğldr.un göbe ğinde kurulmuş olan randevuculann;isimlerini gazete sütunlarında okuya;okuya artık ezberler hale geldik.Nitekim hemen her gün bir ran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • n,wirfii mi^wwivi» HALKIN SESİ H.YoBlare Umum R/EüdürE m înden bîr rica istanbul gazete bayilerinden bir grup dün matbaamıza gelerek istanbul Adana iskenderun arasında is* leyen uçakların ancak üç yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Bakırköyde çirkin bir zorbalık hâdisesi Kocası SBe beraber evine giden bîr kadını kaçırmak isteyen sererin beyinden su alınacak Bakırköyünde çirkin bir zorbalık hâdisesi olmuştur.Tafsilâtı ve mahiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Narenciye mahsulü bol Birkaç gündenberi İstanbu.3a istihsal bölgelerinden bol raiktaroa limon gelmekte ve bımlor çok ucuz denilecek bir fiatla satılmaktadır.Gelen haberlere göre bu yıl narenciye mahsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Kir sabıkalı tabanca ile babasına ateş etti Feridun adında bir sabıkalı,Sıraservilerde oturan babası Alinin evine giderek zorla eşya almak istemiştir.Babası bu na Mâni olunca,sabıkalı taban casını çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Bir konserve fabrikasında yangın çıktı Bal atta Köprübaşında,Mürselpaşa caddesinde Ardaşa ait «Çiftlik.konserve fabrikasın,da evvelki gece çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle etra fa sirayet etmeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Yaşh bir adam,mezarlıkta intihar etti Taksimde Cumhuriyet caddesinde oturan 64 yaşındaki Osman Apaze,Feriköy mezarlığına gitmiş ve burada taban casım çckrek beynine sıkmış,tır.Osmanın hasta olduğu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Fındıklarımızın dış piyasada iyi bir îiat bulacağı sanılıyor Fıudjk piyasası son günlerde hayli hararetlimi3 bir durum arzetmektedir.Dış memleketlerden de fındıklarımız için yeni talepler alınmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • İthal malları fiatiarında yükselme var ithal malları fiatiarında son haftalar içinde yeniden bir yük selme görülmeğe başlanmıştır.Bu arada kauçuk 265 ten 305,kalay 840 tan 920 ye,kahve de 6f0 dan 705
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Müdürleri Amerikay* bugün gidecek İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Aygün ile Ankara ve İz mir Emniyet Müdürleri meslekî tetkiklerde bulunmak üzere Amerikaya gideceklerdi.Fakat uçak Karaşide rötar yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Bu sene pirinç mahsulü çok bereketli İstihsal bölgelerinden gelen haberlere göre bu yıl pirinç mahmulü çok bereketlidir.Bu durum müstahsilin yüzünü gül dürmüştür.Hulen piyasadaki pirinç stok lan erimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • K IS A HABERLER if Life ve Time mecmualarının muharriri Mr Bell dün memleketine dönmüştür,it Istanbul Avcılar ve Atıcılar Kulübünün tertiplediği eğlence dün Soğuksuda samimî bir hava içinde kutlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.10.1951
  • Müessif bîr kaza Afların ürkmesinden korkup arabadan atlayan bir talebe feci şekilde öldü illi il^i^^W^NN Evvelki gün Erenköyde muhiti teessür içinde bırakan müessif bir kaza olmuştur.Bu semtte oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • iyasi ijEmql Rusya silâhsızlanmayı k^bul ederse Nevv.York Teims gazetesi bir başmakalesinde,Kuşlar teşriki mesai ettikleri günün ferdasında cihanşümul bir silâhsızîaııma başlayabilir,deinektedir.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • İçki saçları dökmüyor îiuş Londra,3C tNafen)îngüiz tıp naecmuasuıdft çıkan bir yazıya güre,saçları dökülen kimse ler çok içki içen kimseler değildir Şimdiye kadar ileri sürülen bir'iddiayı göre,fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • Haydi gidelim,şu siyah mantoyu giyeyim.Merak etme dinlemekten usandığın günler de gelecek.Biraz sonra otomobilde,yanımda siyah mantosuna sarıl,mış hanımhanımcık oturuyordu.Araba hareket edeceği zaman.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • 1951 Yılında Hediye Edilscs'ı O evden Deşincisi İstanbul.da,Göztepede,Tanzimat caddesinde 2O.O0O lira değerinde 5 odalı ve bahçeli En W Noter ve murakıplar huzurunda çekilen kur'ada Beyoğau Şubemiz EV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • W.O a ti s Moskovada Çekosiovûkyada tevkif ediîen muhabir Moskovcya gjtürülmüş Londra,30 Nafen)Sunday Times gazetesinin muhabirine güre,b^r American haber ajansının muhabiri oiup temmuz ayında komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • Oliver Franks'ın temasları Vaşington,30 A.A.tngilterenin Birleşik Amerika Büyükelçisi Sir Oliver Franks cumartesi günü bir saatten fazla bir zaman Birleşmiş Milletler meseleleri Dışişleri Eakan Yar dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • Demir perd mukavemet hareketi Koffiinform,hazı devletlerin İçişleri mühim bir toplantı yaptılar Londra,30 NaferO Kominiorma dahil memleketlerde artmakta olan muhalefeti bastırmak maksudiyle yeni tedbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • Dörtler konferansı Paris,30 Nafen)Bazı çev relerde Rusyamn yakında bir dorüer konferansının toplanması için teklif de bulunacağı yolunda şayialar dolâşinaS tdır.Moskovarrri böyle bir teklifde bulunara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • Müttefiklerin hava gücü Londra,30 Nâfen)İngiltere Hava BaKam Henderson i yaptığı bir açuciamada,ınütte-i'ik hava kuvvetlerdim Sovyet nava birliklerinin b^.mi kırabilecek kudret ve i'.vette oldukl~r:nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER İNGİLTERE Hava kuvvetlerinin manevraia ıı dün akşam başlamıştır,RAF'e bağlı bütün tepkili birlikierin de katıldıkları br.manevraların ittrdefi,İngiliz adalarının gece ve gündüz ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • iktisadî ve ticarî hayatımızda gelişmeler Son alman haberlere gö-re bu sene hububat ihraca,timiz 500.000 tonu bulacak ve kıymeti de asgarî yüz milyon liraya baliğ olacaktır Bu ihracat yapılırken vakti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • soz «Kelâmül mülûk mülûkül kelâm.dermiş Arablar;Türkçesi de hükümdarların sözü sözlerin hükümdarıdır;demekmiş.Siniri,mise dokunur;Nice vecizeleri,miz;ne cici nüktelerimiz sigara dıunanlerına karışarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1951
  • Iran ihtilâfının iç yüzünü anlamak için Başbakanı tanımak lâzımdır Bir" Avrupa yolu cehennemden geçer "Musaddık„ bir soyadı değil,Şah tarafından verilmiş bir asalet payesidir Birkaç ay evvel Anglo-îra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.10.1951
  • Gençliği ve zerafeti muhafaza etmek zannedildiği kadar kolay bir iş değil.Bazan insan böyle nefes nefese kalır da yiny vücut hareketlerine devam etmiye mecbur olur,Atalarımız boşuna dememişler Her nim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A KÂRA MUSTAFA PASA Halk,Türklerden korkuyor,sadrâzamın hepsini kılıçtan geçireceğini zannediyordu.Avrupanın her tarafında galeyan başgöstermiş,Vîyanayı kurtarmak sevda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1951
  • vim m Telefon ediyor.Acaba kime,dersiniz?Belki size,belki bana,belki de ve galiba sizden ve benden başka bir kimseye.Fakat kime ederse etsin,sesini duymak kime nasip olursa olsun,itiraf etmeliyiz ki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.10.1951
  • Ordu Karmasının 2 1 galibiyetiyle sona eren dünkü maçta,sollç Fahrettin Fenerbahçe müdafaasını geçmiye çalışırken Dünkü maçta,Ordu Karması Fenerbahçe'yi 2-1 mağlûp etti locıooo ooj fi n rr*r t»t spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1951
  • AdaBei'in Szmirdekl maçları İzmir,30 Milliyet)Altın,ordu kulübünün davetlisi olarak iki maç yapmak üzere şeh rimize gelmiş olan-istanbul ikinci ligi kulüplerinden Adalet Futbol takımı,Demirspora karsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1951
  • AMOAN&BAŞI Hayatı GUreşleri ve Aşk Maceraları TEFRİKA NUMARASI Bedirhan ÇINAR Genç pehlivan kaşlarını çatarak Mavronun kolunu yakalayıp hızla kendine doğru çekti rürklerin genç pehlivanı alkış.Sadıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1951
  • |İM8MJrailWIIIIIII—Transfer bugün başlıyor On gün devam edecek olan transfer faali yeti 10 ekim çarşamba günü sona eriyor Profesyonelliğin kabulü d olay isiyle,uzun bir müddet tehire uğrayan 1951.52 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1951
  • I Olimpiyat oyunian L W»ı i^iwji »mu Şimdiye kadar,Olimpiyatlara katılacaklarını bildiren devletlerin atlet sayısı 2214 ii buldu.Kış Olimpiyatları 14-25 şubat;yaz Olimpiyatları da 19 temmuz-3 ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1951
  • Akdeniz Olimpiyatlarına katılacak sporcularımız Kafile,3 ekimde,Bölge Müdürü Saat J Salâhattin Cihanoğlu'nun başkanlığın j da,İskenderiyeye hareket ediyor Iskenderiyede yapılacak olan Birinci Akdeniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • TEFRİKA NUMARASI:3 KEMAL SAMANCIGÎL Ağanın dediğince dağıtalım.Meyhanelere,melekler girmez,haşhaş tekkeleri bizi bekler Bir Levent lipi ile bir Peyk tipi Ne istersin?Şeyhülislâm Efendiyi isteriz.Yoktu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • 9 10 11 1?Hazırla/cn:Sadi Borak Soldan Sağa 1 Bir Edebi nevi,ilgi.2 Chateaubriand'ın bir eserinin birinci ismi;yollama.3 Fena;kurtuluş;sıfat takısı 4 Yadet paraya işletme ameliyesi.5 Su,rumca bir;şikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • Peki,peki.Lelki de ilk önce onu seçtüviz,sonradan vazgeçip şimdi taktığın za karar niz.olur ya.N i j eti var?Bu akta,şu anda bir fajpda var mı?Karım ölmüş,pe.yim,ne renk kraaktımsa taktım,size ne?insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak iller Bankasından:Kasaba Adı Tesisin işler halde keşif Geçici bedeli T.L,teminatı Ulubey 114.975,51 6.999,Dizelli şebeke Sivrihisar 84.333,98 5.467,Seııirkent 53.000,3.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gelecekler 6.00 Antalya)Karabigadan 6.30 Tırhan)Bandırmadan 9.00 Giresun)Karadenizden 20.30 Bandırma)Mudanyadan 21,30 Uludağ-Bandırmadan Gidecekler 8.15 Ulud&ğ)Bandırmaya 9.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İller Bankasından:Kasaba Adı Tesisin işle* Geçici Nev'i halde keşif Teminatı bedeli T.L.Sultanhisar 90.730,91 5.787 Dizelli şeb.Ortaklar 130.786,14 7.790 Keçiborlu 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • Kömür yükleme ve boşaltma işi yaptırılacak Devlet Demiryolları 1 inci işletme satın al ma Komisyonundan 1951 malî yılı sonuna kadar Haydarpaşa Lokomotif deposuna gelecek olan tahminen 32000 ton maden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • Eskişehir Su işleri 9uncu Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 Eskişehir su işleri 9 uncu şube müdürlüğü bölgesi içinde bulunan işletme binaları 1,inci kısım inşaatı olup,tahmin edilen keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • Istanbul belediyesi SEHtR TÎ\ATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI OTHELLO Ya.W.Shakespeare Türkç.Orhan Burian Telefon:42157 KOMEDİ KISMI BİR GEMÎM VAR Charles Mere Türkçesi:M Feridun Telefon 40409 Pazar gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • KÜÇÜK 1"-Ekim YARIŞ SAHNE KOMEDİ Çarşambadan başka her aksam saat tam 21 de Cuma Pazar matine saat tam 17 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • ingiliz Mısar ihtilâf ı Kahire,30 Nafen)Buradaki Amerikan Büyükelçisi Jefferson Caffery'nin ingiliz Mısır ihtilâfında rol oynadığı zanne dilmektedir.Amerikan Büyükelçişi Mısır idarecileri ile temasla,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • Y&ıgosSav polisi yumuşak oîacak Belgrad,30 Nafen)Yugoslavyada polis kuvvetlerine daha yumuşak metodlrr kullanmaları için emirler verildiği bildirilmek,ledir.Belgradda polislere silâh yerine sopalar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılıg ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Daniel Francois Auber ve Franz Von Sup pe'den hafif uvertürler Pl)13.45 Şarkılar 14.20 Cugat ve Victor Silvester orkestralarından dans mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.10.1951
  • Muhteşem seyahat Baştarafı 1 incide)men Prensesin ve Dükün şahısla rina tahsis edilmiştir.Bu vagon,da iki yatak odası,bir giyinme odası ve bir de banyo bulunmak tadır.Prensesin yatak ve giyinme odalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al,Ko.da yapılacaktır.Şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Ve JHağlda cins vı vL^a,hallerdeki As ta Kuru ot £dun nakli Patates Lahana Havuç Pancar Kuru soğan Patates Lahana &avug evveline kadar ait oldukları komisyonla.İhale gün scat ve mahalli 12.10.951 15.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Korede sonbahar taarruzu Bastczafı 1 incide)yetkili olmadığını uılaırmışur.General Van iiett,beyanatına şöyle devam etmiştir 25 Mayısta başladığımız ilkbahar karşı taarruzumuzun devamı olan bu kampany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Amerikada büyük bir suiistimal Nevyork.30 A.A,Birleşik Amerika Federal Emniyet Eürosu Fbi)dün üç şahsı,senede 100.000.000 dolar kıymetinde altın kaçakçılığı yapan milletler,arası bir şebekeye mensup b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Başbakanın tamimi Baştarcfı 1 incide)dirir bir duruma getirilmeleri bugün için önemli memleket işlermden birini teşkil etmekte,dir.Bu itibarla göçmenleri issansız bir şekilde tahakkuku,mı temin için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Paris halka tehlikede Paris,39 A.A.Paris doktorları halka iyice sarınıp sar malanarak sokağa çıkmalarını tavsiye etmektedir Memlekette herhangi bir soğuk dalgası esmemekle bera;er,son iki hafta içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Çorum Kongresi Baştarcıfı 1 incide)cluğımu,halbuki muhalefetin hâlâ hu yolda tenkitlere devam eylediğini,izah ettikten sonra delegelerin ileri sürdük leri dileklere birer birer cevap vermiştir.Samed A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • B B i.ü onya xoyiuien dağıtılan toprak Dün yapılan merasimle 273 aileye 28632 dönüm arazi tevzi edileli Konya,30 A.A.Ovakava ğı,Gocu ve Ismil köylerinde top ıaksız köylüye dağıtılan arazinin tapuları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • ingiltere Kralının hastalığı Dünkü tebliğde «Kralın i~ yileşmesi devam etmektedir» denilmekte Londra,30 A.P.İngiliz sarayına mensup doktorların bugün bildirdiklerine göre bir hafta evvel kendisine cid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • L3S r egdiey i n S Tokyo 30 a.P.Gener-al Bradley bugün burada verdiği demeçte,Kore ateğ kes konuş,malarının yeniden başlayabilecegınden umidvar olduğunu bildirmekle beraber Kaesong' un böyle bir kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Adanada bir cinayet Baştarafı 1 incide)gayet ehemmiyetsiz bir meseleden ileri gelmiştir.İki simsar önce birbirlerine ağır küfürler savurmuşlar,sonra da tokat ve yumruklarla işi daha ileri götürmüşlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • ingiEiz iran ihtilâfı Baştarafı 1 incide)İran Başbakan Yardımcısı Hüseyin Fatımi Başbakan Musa dcLk'ın Güvenlik Konseyinin müzakerelerine iştirak edip etmemek hususunda bir karara bu teşkilâtın pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları m+run 110 ton sığır eti açık eksiltme ile 3.10.951 çarşamba günü saat 15 te Kartal Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 109 kuruş £5 santi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Dizel Elektrojen Grubu Satın Alınacaktır İSler Bankasından 1 Gediz elektrik santralına tesis edilmek üzere 1 adet 135 150 beygirlik komple dizel elektrojen grubu satın alına-cak ve santrala monte etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Pirit nakli Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden İzmit Kürenin Aşı köyünden 1100 ilâ 1600 ton Piritin inebolu sahiline indirilmesi,deniz vasıtalarına yüklenmesi ve İzmite nakil işleri ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • KILICA Bagtaıafı 1 incide)Onun içindir ki gerek yazıyı gönderdiğim,gerek kendisine yazdığım istifa ve izah mektupları ve bunlara cevaben Parti Genel Sekreteri Nafi Atuf Kansu vasıtasiyle bana ver diği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Amerikan İspanyol işbirliği Bir Amerikan Askerî Ko-j misyonu İspanyada tetki-I katta bulunuyor_I Madrid,30 A.A.Afp.Birleşik Amerika büyükelçisi Stanton Griffis'-in Madrid'e donmed,22 ağustosta İspanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Bug tarafı 1 incide)işçi beyannamesinde,İngiliz iş çi partisi ilk gayesinin dünya sulhunu korumak olduğunu ilân etmektedir.Beyannamede yöyle denilmektedir:«Üçüncü dünya harbinin ka çmılmaz,sakmılmaz o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Bir düğmeye bir EngJiz lirası Londra,30 Nafen)İskoçyalı bir milletvekili isteyen her kimse ile acayip bir bahse tutuşmuştur.Bu milletvekili verdiği bir ilânda İşçi Partisinin seçimleri kaybedeceğini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.10.1951
  • Polonyaya karşı yeni tedbirler Nevyork,30 A.A.Ameri,kan Moore Cormak Deniz Nakli,yat Şirketi Başkanı Robert Lee.Avrupaya yaptığı bir seyahatten dönüşünde basma beyanatta bulunarak 31-12 tarihinden iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • betonarme köprü yapımı Yollar 10 uncu Bölge Müdürlüğünden Trabzon 1 Eksiltmeye konudan iş:Erzurum ilinde Elâziğ Erzurum yolundaki Ilıca)kötüsünün betonarme olarak ya'pnnı *lup keşif bedeli 76145,35)li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Muhtelif 15 sokakta yaptırılacak olan adî kaldırım inşaası 18.9,951 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Yapılacak işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • İhraç olunmak üzere beşbin ton Mısır satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Derince'de silomuzda mevcut beş bin ton yüzde 10 eksik veya fazla teslim ve tesellüm edilmek kaydile)mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • DÜNYADA RAKİPSİZ DÖRT TİP MOTOSİKLET DAİMA «İRİM I 125 W «w 250 ıtl»« jaw» 350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • BRASA FULD İsrail Facias iri in B ûjr i k K alı r a m a m 1 Ekim Pazartesiden itibaren,19 yaşındaki bu genç kızın fevkalâde macerasını Yeni Günlük Akşam Gazetenizde okuyacaksınız İSTANBUL EKSPRES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacak İller Bankasından:Şehir ve kasaba adi îşin keşif bedeli Geçici teminat Kars 110.559,28 4.778 Ardahan 68.793,89 4.690 1 Yukarda isimleri yazılı şehir ve kasabaların hidro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • OPERATÖR T r.CAVİT GÖNCER BÎRÎNCt SINIF Umumî baş,karın,tenasül,uzuvlar:kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbag!No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • SBPS İm 'ıv'-•VV:J:İ:i'j #S? ip:M:Ö:M-v v:ğ i •i/PS ft âa£d&,daş wieslih&vweJi,7Unki voxvo DIESEL VOLVO Münhasır İthalâtçısı MEHMET Qdiata Tdhir Mart Telefon:42873 40430 Telgraf UAMET Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • Askerî Veteriner Okuluna öğrenci alınacak 1 Türk vatandaşı e T,C,bağlısı olmak,2 Tam dönemli liseyi P,iyi veya iyi derecede bitirmiş olmak,3 Yaşı 18-21 olmak,4 Vücudunun gelişmesi ve sağlık durumu ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • Yapa ilânı Konya Harası Müdürlüğünden:1 Konya ilinde Konya Harasının bir taahhüt mevzuunda olmak üzere değişmez birim fiat esası üzerinden bir müstahdem binası ve silo inşası kapalı zarf usuhyle eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • Jm Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün saoah saat 10,30-12;öğieden sonra,14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • HSdR3 KyML aBHBw Jan 3mv 4kS EH *i&m& jitntiii If Mi!*4 2*5 nm 91 Mi f»f s TBS OR M AG 17-25-33 K ALMAN MALI TAM D İZ EL TRAKTÖRLERİ i Tİ 1 i r^m 1 d Ut II Türkiye münhasır ithalâtçısı Mehmet Kavata G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N.A A.N K Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • Muş Valiliğinden 1 Yaptırılacak iğ:Malazgirt Bulanık yolu üzerindeki 3 metre 'açıklığında bulunan 11884 lira 17 kuruş keşif bedelle menfez inşaatı:2 Şartname sözleşme plânı ve diğer evrak tatil günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • İhraç olunmak üzere 20 bin ton Anadolu beyaz arpası satılacaktır Toprak MahsuSieri Ofisi Genel BVSIîdürlüğynden Beşer bin tonluk partiler halinde on bin İskenderundan.on bin İzmiden,Anadolu beyaz arpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.10.1951
  • Yapı işleri Hânı Tokat Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 10.9.951 tarihinde eksiltmesi yapılan Tokat Kapalı Spor salonu 1 inci kısım inşaatı taliplerinin teklifleri haddi lâyık görülmediğinden me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8