Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.09.1951
  • 20 yıl Atatürk'ün politika arkadaşı olarak yanında bulunan ve 12 seneden beri susan Gcrzianteo ku rtulus ^^sinin halk kahra maıu Kılıç Ali Memlekette bozgun havası yaratanlara karşı konuşmak artık vac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1951
  • Mektepler yeni ders yılına başladı zısı ikinci sayiamızdadjr)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1951
  • Demiryolları işçileri terfih ettiriliyor Hazırlanan yeni yönetmeliğe göre bu sene demiryolları işçilerine 3200000 Lr.fazla ücret ödenecek Ankara,23 Milliyet)U-1 tüzüğü üzerinde çalışmalarını laştırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1951
  • İngiltere Kraliyet Konseyi Doktorlar Kral hakkında üç gün için birşey söyleyemiyorlar Londra,24 Nafen)İngiliz Kralı Altıncı Georges iyi bir geoe geçirmiş,ve yayınlanan tebliğ,sıhhatinin mümkün olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1951
  • Açlıktan ölen milyoner kadın Detroit,24 AA.Amerikanın en zengin kadınlarından biri olan Mrs.Marian Peck Miles pazan günü sıkı bir surette takip et tiği zayıflama kürü neticesi ölmüştür.Üç ay evvel has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1951
  • Okuyucularımıza teşekkür «Milliyet» in dün giriştiği büyiik gezetecilik hamlesi bütün memlekette büyük bir alâka ile karşılanmıştır.İstanbulda dün şehre dağıtılan gazetemiz sabahın daha ilk saatlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1951
  • BUGÜNKÜ SAYIMIZDA 2 nci sayfamızda:Jsmail Hami Danışmendin makalesini,fıkralar,bir şehir röportajı.3 üncü «Karanlıktaki Kadm» adlı millî roman,meraklı iktibaslar,siyasî icmal,san'at hareketleri.4 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1951
  • İngiliz filosu Amirali ve ma iveti Vali ile bir arada Dün limanımıza gelen İngiliz filosu 8 gemiden müteşekkil filonun Amirali Sir John Edelsten amiral gemisinde bir basın toplantısı yaptı Liverpool,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1951
  • Güneş balçıkla sıvanmaz!îurkiyenin Atlantik Paktına;*bul edilmesi hakkında on iki *Met Dışişleri Bakanları tabından Ottavva'da verilen ka.muhalefet liderleri hariç î^ak üzere,bütün yurtta bü.^k memnun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1951
  • Kabine dün de toplandı Boyarın başkanlığındaki toplantıda Trumana verilecek cevabi mesaJ hazırlandı Ankara 24 Milliyet)Dün akşam şehrimize dönen Celâl Bayar bugün ak şam üzeri uzun süren bir Bakanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1951
  • ruman'dan C Rirkiye,pakt âzalı örecektir ruman bu mesajında Türkiye'ye arşı hayranlığını ve güvenini belirtti Ankara,24 A.A.Ame.Pka Büyük Elçisi Ekselans Ijeorge Wadsworth bugün Pumhur Başkanımız Celâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.09.1951
  • 1 MAKALE HASTA MİLLET ismail Hami DA NİŞ MEN D İnhitat devrinin sonlarında Avrupa diplomatlarının Osmanlı imparatorlusuna taktıkları «L'homme matede=Hasta adam» ismini herkes bilir.Birinci Cihan Harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • KISA I HABERLER ¦Jc Bundan bir müddet evvel Ba ti Almanya hükümetinin davet,dişi olarak Almanyaya gitmiş olan 30 kişilik kimya mühendisi öğlencilerinden,bir grup dün Antkara vapuru ile şehrimize dönşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • tç İsleri Bakanı bugün bir basın toplantısı yapacak Şehrimizde bulunan İçişleri Bakanı Halil Özyörük,dün sa bah Emniyet Müdürlüğüne gi derek Emniyet Müdürü Kemal Aygünü ziyaret etmiş ve iki sa at kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Cemiuel TÖREN •ic 950-51 ders yılında Harb Akademisini bitiren Kurmay Yardımcısı subaylarımızın diplomaları 29 Eylül Cumartesi günü törenle verilecektir,YILDÖNÜMÜ ic Hava Harb Okulu 1 Ekim 1951 Pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Kemal Aygün Cuma günü Ameri kaya gidiyor Birkaç gündehberi Ankarada bulunan Emniyet Müdürü Kemal Aygün dün sabah şehrimize dönmüştür,Kemal Aygün iki ay kal mak üzere cuma günü Amerikaya gidecek ve muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Hie.23 Ziihi 1370 EYIÖI 195 1 Salı 13 Eyîüî 1366 VAKİT VASATI EZ ANÎ Güneg öâfc İkindi Akşam Yatsı 6 49 13 06 16 28 19.02 20 32 5.16 11.46 6 02 9.25 12 00 1.31 10 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • «Bir küçük karanfil Mösyö?Basınızı kaldırıp bakıyorsunuz Sarı saçlı,mavi gözlü,fidan gibi bir genç kız!Barın loş tpği altında biraz daha dikkat edince,kıza gayri ihtiyarî soruyorsunuz:«Kaç yaşındasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Sayın Doktor ve Eczacılara ramycın HV DROCHLORIDR Piyasaya Arzed ilmi ştir BÜTÜN TÜRKİYEOE SATIŞ,ECZANELER VASITASİLE ve SERBEST OLARAK YAPILMAKTADIR CHAS.PFIZER CO.Inc.Türkiye Umumi MUmessili ORTAŞAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Amerikalı gazeteci HH ¦IWrt» ¦¦ll»IUlH|Q I,1#Hll Life mecmuasının müdürü memleketi miz hakkındaki gö rüşlerini bildirdi Amerikan Life mecmuası mü dürterinden Mr.Bell şehrimize gelmişi bulunmaktadır Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Piyasada bol miktarda yağ var Bu yıl nebatî yağ,piyasası ihtiyacı karşılıyacak miktarda ve sağlam bir durumda görülmektedir,Halen piyasada fi atlar şöyledir:Ayçiçeği rafint yağlar ile beraber 145 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Şehir 'Meclisi D.P.Grııpıı bugün toplanacak Demokrat Parti il merkezin den:Şehir Meclisi D,P,grupu bu gün saat 11 te toplanacaktır,Alâkahlara tebliğ olunur,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Balıkçılığımızın kalkınması için tetkikler Son günlerde müte'hassıslaı tarafından yapılan balıkçılık mevzuundaki tetkikler sona eı mistir.Bu çalışmalara iştirak eden Balıkçılık Enstitüsü mü dürü Prof,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • HALKIN SESİ Çamur deryasından elaman Kabataşta Tekel Çay i-i malathanesinden Necla Gü zellerin derdi;«Ben Tekelin Kabataşta sahildeki büyük depolarında bulunan Çay atölyesinde çalışıyorum.Her büyük y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • î%1 Vefi ders yılının başlaması münasebetiyle okullarda törenler yapıldı,Vali ve Eğitim Müdürü okulları ziyaret ettiler Orta okul,Jise ve san'at okul ı lan dün sabahtan itibaren ye-ni ders yıhna başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Dört esrarkeş yakayı ele verdi Üsküdar sakinlerinden ötîiö'rl Dilsizoğlu,arabacı İbnthim,Re fik,Aziz ve Şevket adtarindü;4 kişi esrar içerlerken yakalan' mışlardır,Sanıklar savcılığa tesl'm edii misti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Bir aile faciası Bir arları kıskançlık yüzünden karısını bıçakla delik deşik etti Silâhtarağa Elektrik Fabıika sı işçilerinden Etem Öztiirk eşi Muazzez ile kaynanası Makbuleyi ağır surette yaralamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Bisikletle Avrupa turuna çıkan bir Türk Bundan 24 gün önce Avrupa da bir bisiklet turuna çıkan Şiş li Gençlik kulübüne mensup 950 Türkiye bisiklet şampiyonu Varkes Sadıyan dün şehrimize dönmüştür,Vark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Kasımpaşa cinayeti 1 Evvelki gece Kasımpaşadaj kıskançlık yüzünden feci bi" S nayet işlenmiştir,Bu sureta Kulaksız Mektep sokağında ot«B ran iki çocuk babası ve Arn^ vut tab'alı Mersin Miçe adınd* bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • i t azizliği Ankara 24 Milliyet)sabah Istanbuldan gelmekte Of lan ekspres rüzgârın bir azrzüff ği yüzünden 4 saat tehire uğök mistir,Ekspres Tuzla istasya 4 nundan hareket ettiği sırada ü# ilerdeki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • BORSA Kambiyo ve esham Doûar Açılış 7.85 50 280.50 0 80 64.03 5.60 54.12.57 73.'68.40 0 44 80 0 01.876 9 73.90 Fr Frangı İsviçre Fır.Belçika Fr.Florin 1933 Ergani 1938 İkrarniyeli Millî Müdafaa I 1941
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Ankara vapuru He dün gelenler Ankara vapuru dün saat 14 de Batı Akdeniz seferinden 524 yolcu 178 ton ticaret eşyası ve 9 otomobille limanımıza gelmiş tir,Yolcular arasında milletve killerimizden Tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Avukat Ahmet Arif dün defnedildi Evvelki gün bir kalp krizi ne ticesinde hakkın rahmetine ka vuşan şehrimizin tanınmış aVL katlarından,Gazeteciler Cemi yeti ve Üsküdar Tramvay Ida resi Hukuk müşaviri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • Bu sene patates çok bol Bu yıl 4-5 senedir görülme miş derecede bol ve iyi kali tede patates mahsulü elde ediJ mistir,En iyi cins patatesin ki loşu toptan 12 18,perakendt âzami 25 kur1 ıstan satılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.09.1951
  • ıım n—a—rt—i—r RjKRA Köprüaltınsn sakinleri!Bu şehre trenle olsun,vapurla olsun gelenlerin büyük bir derdi vardır.Haydarpaşada trenden inenler ilk olarak hamalların hücumuna uğrar.Rıhtıma yanaşan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • İnsanlara hayvan kanı nakşediliyor Tokyo,24 ASP.Bir Japon doktoru,tasfiye edilmiş hayvan kanını insanlara ^nakletmeye mu vaffak olmuştur.Hiroşima üniversitesi mensuplarından Dr Kunio Kawaishi,Tokyoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • Göçmen işleri Konya'da göçmen evleri inşaatı devam ediyor Edirne 24 A.A.İlimizde göçmen işleri üzerindeki faali,yete hızla devam edilmektedir.Konya iline verilmiş olan göçmenlerin arazileri tapulanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • ingiltere'de yeni seçim İşçi hükümeti seçimlerin ye.Dilenmesine karar verdi.Mecliste iki rey farkla ekseriyeti temin edebilen bir partiye isfinal eden bir hükümeti?ani kararlar ittihazını zarurî kılab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • italyan Başbakanı Washington'a gitti o-De Gaspers askıda kalan meseleleri halletmeye çalışacak Vaşington 24 A.A,Afp)İtalya Başbakanı Alcide Ds Gasperi-pazar akşamı trenle Detroit'tan Vaşingtona hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER İRANDA Tahrandaki basın muhabiri eiL nin bildirdiğine göre,bir Iran' gizli askerî mahkemesi Sovyet Rusya lehine casusluk suçundan üç Rus vatandaşını ölüm cezasına ve diğer dördünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • if-Şoför Cengizm idaresindeki taksi,Kadıköyde Kumluk parkın da qynı:yan 7 yaşlarında.Seçkine adında bir çocuğa çarparak muhtelif yenlerinden ağrrca yara l'amı&tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • Müsteşrikler Bursa'da Tarihî kitaplar sergisi hayranlık uyandırdı Bursa,24 A.A.Müsteşrikler Kongresi üyelerinden mürekkep ilk kafile dün şehriraize gelmiş ve Yüksek ML mar Sedat Çetintaş tarafından ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • İngiliz Mısır münasebetleri düzeliyor İskenderiye,24 AP)Basbakan Nahas Paşa,yetkili siyasî ç evrelerden bildirildiğine göre,Mecliste,İngiliz Mısır münasebetlerinin iyiliğe yüztutmuş olduğunu söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • Adenauer'le görüşmeler dün başladı o-Yüksek Komiserler dün Adenauer'i kabul etliler Bonn 24.A.A.Başbakan Adenauer bu sabah saat 10,30 da Fransız Yüksek Komiseri Francis Poncet'nin hususî ika metgâinnd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • Taaddüdü zevcata dair Çok hürmet ettiğimiz,zekâr ve irfanının hayranı olduğumuz bir hanımefendiden aşağıdaki mektubu aldik.Şahsımıza iltifatlardan sonra diyorlar ki Medenî kanunun aile hukukuna ait ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • a Sanatkârlar ihtiyacı için Cibali deposunda yaptığımız pik satıhlarına bundan böyle Kurugeşmedeki depomuzdan devam edileceğini,evvelki ilânlarımıza ek olarak sayın müşterilerimize duyu.uruz,15147)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • Eyüp Sulh Hukuk Yargıçlığından 951 909 Eyüp Ramide Küçükköyde Sarı göl mevkiinde Şarki Seher arazisi,kısmen hazine yeri,gaıbj Hüseyin arazisi.Cenubu Ordu yolu,şimali Hazine arazisi ile çevrili 10 dönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • SANAT HAREKETLERİ Küçük hikâye üzerine Politikada olduğu gibi san'atta da cür'eti cesaretten ayıramıyor,cümlelerimizle gerçekler ara sında,sözü söz yapan muvazeneyi kuramıyor veya bunu hiçe sa-yiyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • GENÇLİK AŞİSİ MUCİDİ VORONOFF ÖLDÜ Âlim,keşfettiği aşıyı kendine hiç tatbik etmedi Dolaşan bazı rivayetlere göre,Birinci Cihan harbinin bazı meşhur simala-I nnı tedavi eden Voronoff,bu müdahaleleriJe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1951
  • ÇIKAN KISMIN HULÂSASI «Muharrir Halit,tanınmış bir kadın terzisi olan kız kardeşi Necibenin evine gelir.Kapıda kendisini heyecanla karşılayan Necibe,biçerde müthiş bir roman kahramanı var» diye onu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.09.1951
  • Liverpool,Surprise,Euryuluz,Cheguers,Chevron,Peacock,Loch Scovarg,Lo che Craggie ve Loche Moreîden müteşekkil İngiliz fi Ioûu dün Amiral Sir John Edelsten'in komutasında li nıaııımıza gelmiştir.Amiral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1951
  • Portakal son zamaalarda yine büyük bir rağbete mazhar oldu.Lezzeti,kokuşu ve rengi ile tarihin eski çağlarmdanberi Akdenizin en sevilmiş meyvakumdan olan povtakal,Amerikanın keşlinden ve hele Amerikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAICA Horoz ölür,gözü çöplükte kalır!Davutpaşa millet sevgisini kaybederek iktidardan düşmüştü.Celladın eline teslim edildi Genç Osmanın ölümünde büyük rol sahibi bulunan D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.09.1951
  • ımıf-ı"w^„,«%jHi «Mr/Boks dünyasını hayrete düşüren sual!maçı anlaşmalı mı idi 1 Robinson'un revanş karşılaşmasında çıkar dığı fevkalade döğüşü görenler,ilk maçın şike olduğu hususunda ısrar ediyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1951
  • Geçenlerde,şehrimizde ingilizlerle fi yapılan atletizm karşılaşmalarında yük-P eek koşu kabiliyetine hayran kaldığımız!zenci atletizm yıldızı E.Mc.Donald Bar-ley,hali hazırda,Andy Stanfield ile bir.İİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1951
  • KISA SPOR HABERLERİ Bu setteki transfer 1 1o Ekim arası olacak Profesyonellik talimatnamesinin kabulü ile bu sene transfer 1-10 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.Bu seneki transferin bir hayli canl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1951
  • jOrdulararasıjj J atletizm jj jşampiyonasıj O.Çosgiâl 5ooo metrede yeni Tür iye rekoru yaptJ Roma,24 A.A.Pazar anşamı neticelenen ordulararası atletizm şampiyonası,Franşanın şampiyon olmasiyle nihayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1951
  • î^;14 kasımda İsveç,21 kasım,dd Alınan milli takımını Z—l vendjği.l mız.Aman.milli takımını 2—1 yendiği tısene yapacağımız millî maçların programı Tertip edilen programa göre,1951-52 mevsi minde,Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1951
  • Pazar gecesi nihayetienan İstanbul basketbol notlar 7 güzide milletin katıldığı turnuva Futbol stadında basketbol Turnuvanın rakamlarla izahı Busnel'in sözleri Istanbul,büyük çapta bir enternasyonal t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1951
  • Araerikada tenis şampiyonası Berkley Kaliforniya)24 A.A.Afp)Birleşik Amerikalı Ted Schroeder vatandaşı Vic Sixas'i 6/4,6 4,6/2 yenerek ı Pasifik sahili 62 inci tenis jam piyonosı tek erkekler şampı-yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1951
  • boks şampiyonluğu Berlin,24.A.A,Afp)Alman boksörü Hiine Hoff,dün Berlinin Waldbrucker stadında İngiliz ağır sıklet boksörü Jack Gardner'i 15 raundda sayı hesabiyle mağlûp ederek Avrupa ağır sıklet bok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1951
  • ŞANkVAN&BAŞi i BO Hayatı Güreşleri ve Aşk Maceraları TEFRİKA NUMARASI:2 Meydana çıkan Koca Vasıl karşısında Kaplar Mavroyu görünce güreşmekten vazgeçiverdi ÇIKAN KISMIN HULASASI Halkının dörtte üçü Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.09.1951
  • BÜyÜK^ÜKlİMDM' İt vhRDÜA/CÖ* MURAD/N HAMTI KEMAL SAMANCIGİL TEFRİKA NUMARASJ 2 Beldiyelim.Bu hainlerin ocaklarım söndürmekten gayri çare yoktur!Bir vezir,musibet halkı ile yürüyüş esnasında.ÇIKAN KISM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1951
  • İSTANBUL 1257 AçlIiş ve programlar 13.00 Haberler L3.15 Öğle kon seri Pl)13.45 Şarkılar Pl)14.20 Konuşma 14.30 Türküler Pl)14.45 Programlar ve Dick Jurgens orkestrasından dams müziği Pl)15 00 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1951
  • Ankarada bütün okulNrda dün derslere başlandı Ankara,24 A,A,Bugün şehrimizde bütün okullarda derslere başlanmıştır,Türk Eğı tim Derneğinin Ankaradaki Yt nişehir lisesinin bu ders yılın dan itibaren fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1951
  • ÇIKAN KISMIN HULÂSASI «Ibk bir mayıs akşamıdır ve gen/caddeler muhtelif cihetlere r/den insanlarla doludur Şap kasını geıiye doğru itmiş,temiz elbiseli,esmer ve güzel çehreli bir genç,suratı asık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1951
  • Izmir Yolar 2 nciBölgs Müdürlüğünden 1 Izmir-Bergama yolunun Km.35 886—58 285 arasında san'at yapıları işi olup keşif bedeli 49972.39 liradır.2 Eksiltme 3.10.1951 Çarşamba günü saat 11 de Yollar 2 nci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1951
  • Askerî Veteriner Okuluna öğrenci alınacak 1 Türk vaiundaşı ve T,C,bağlısı olmak,2 Tam-dönemli liseyi P,iyi veya iyi derecede bitirmiş olmak| 3 Yaşı 13-21 olmak,4 Vücudunun göîişmesi ve sağlık durumu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1951
  • Tali hasılat satılacak Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii Müessesesinden 1 Aşağıda cins ve miktarları yazılı tâli hâsılat 15 Ekim 951 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 te Malatyada müessesemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1951
  • 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 4 6 7 8 9 iopfl 11 12 ¦y 9.SoUlaii sağa 1 Yalan ve uydurma şeyler.Kafi;2 Bir nevi kereste.Baba kızkardeşi;3 Yapma,İlki,Masset;4 Sıfat takısı.Bayağı i 5 Hayvan yuva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1951
  • Tohua luk hububat taşıttırılacak Malya Devlet Üretme çiftliği Müdürlüğünden YERKÖY 1 Çiftliğimizde mevcut 5000 ton tohumluk hububat şartnamesine göre 3/10/951 çarşamba ğÜriU saat 15 de çiftlik merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1951
  • Bayındırlık Bakanlığı Adana Su işleri 6.cı Şube Müdürlüğünden EKSİLTMEYE KONULAN İŞ 1 Seyhan yan dereleri işidir.2 Bu işin keşif tutarı fiot b.imleri esası üzerinden 310,123 lira 97 kuruş olup muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1951
  • Erdek Belediye Başkanlığından Hidvoclekt 'ik santrali idare edebilecek bir makiniste ihtiyaç vardır.Talip olanlar kanunî evrakı müsbiteleriyle bildikte beledi-müracaat etmeleri ilân olunur.15159)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1951
  • Faydalı Bilgiler Vapurlar Gelecekler 9.00 Dumlupınar)Ineboludan 17.30 Mersin)Imrozdan 20.05 Marakaz)Mudanyadan 0.30 Uludağ)İzmirden Gidecekler 9.00 Bursa)Ayvalığa 9.00 Marakaz)Mudanyaya 10.00 Giresun)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.09.1951
  • İstiklâl Mahkemesi Heyeti AHyesine;Salâhiyeti adliyenize mevdu meselenin mahiyeti hakkında daha Ankarada iken malûmat almıştım.Bu defa bizzat îzmire muvasalatımda mevcut ma lûmatımın Türkiye Büyük Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • İstanbul Defterdarlığından:Nev'i ve Miktarı Adresi Kıymeti Li.Kr.7070 M2.50 desimetre kare miktarında evvelce bir,şimdi iki fabrika binası.55200.Teminat Li.Kr.4140.İpoteK 1.inci derecede 250.000 2.ine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • Aşağıda cins ve miktarı yazıh mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al Ko.da yapılacaktır Şartnameler Ko da görülür.Tayiplerin kanunî ve.rüikalariyle tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • Aşağıda cins ve miktarı yaz Zül gün,saat ve mahallerdeki Taliplerin kanunî vesikalariyle old.klan komisyonlara vermele Cinsi ılı mevad ile inşaatm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındı As.Sa.Ai.Ko.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • İst Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilâhları Kilosu 12 kuruştan tutarı 138,000 lira ciup geçici temi 8150 liradır.İhalesi 10.10.1951 çarşamba günü saat 15.3ü da Ankara M.S.B.1 No.lı Sa.Al.Ko.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • Ingîlterede seçim mücadelesi Mücadele Churchiile AtHee arasında geçecek Londra,24 A,P,İngnie rede 25 ekim tarihinde yapJacak olan genel seçimlerin mücadelesinin,şiddetli hatip Chur ehil ile sakin Attl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • Trumandan Bayar'a mesaj «Baş tarafı 1 inci sahifede)maz kanaatimiz vardı.Türkiyenin,Pakt teşkilâtına azalırından büyük ölçüde fay da göreceğinden eminim.Muanedenin imzacısı sıfatiyle,Tüı kiye,diğer az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • İngiltere Kraliyet Konseyi «Baş tarafı 1 inci sahifede)Beş ekimde parlâmentonun feshi bu kraliyet konseyi tarafından ilân edilecektir.Eğer seçimleri müteakip kurulacak yeni parlâmentonun açılışı saras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • Açlıktan ölen milyoner kadın cBas tarafı 1 inci sahifede)geçirmişti 44 yaşında olan Mrs.Miles,Amerikan sosyetesinin en crüzel' kadınlarından biri olarak telâkki edilmekte îdi Zengin bir mimarla ev.li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • Güneş balçıkla sıvanmaz![Baştarafı Birincide!reddettiler» cevabını vermişti Bu söz hakikatin,kendisi idi.G'ünaltay kabinesi Atlantik Paktına girebilmek için yine hatırladığımıza göre Dış İşleri Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • Dün gelen İngiliz filosu «Baş tarafı 1 inci sahifede)rai Sir John Edelsten kuman dasmdaki İngiliz filosu dün sabah sat 8,30 da limanımıza gel mistir,Saat 10,30 da karaya çıkan Amiral,Vali ve Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • Yugoslavya,batı dünyasına döndü Dün bir beyanat veren Mareşal Ttto,bu hususu dün resmen açıkladı Belgrad,24 A.A.Mareşal Tito bugün bir beyanat vermiş ve ezcümle şunları söylemiştir;«Yugoslavya doğudan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • Almanya için mühim bir toplantı Üç Müttefik Komiseri dün gizli bir toplantı yaptılar Bonn,24 AP.3 Batılı müt tefik devletin Âlmanyadaki yük sek komiserleri bugün Federal Batı Almanya Cumhuriyeti Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • Demiryolları işçileri JBcstarafı Birincide] düâta göre,demiryolları umum müdürlüğü emrinde çalışan iş çilerin ücretlerine yeni zamlar yapılmaktadır,Bu zamlar aşağıda tafsilâtını verdiğimiz iki esas bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • Kabine dün I de toplandı «Baş tarafı 1 inci sahifede)Kurulunun toplantısında Atlantik Paktına alınmamızdan sonra hâsıl olan Dış ve iç durum yeniden etraflı bir şekilde gözden geçirilmiştir,Amerika Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.09.1951
  • 1 konu fBaştarah Birincide!Bu ruh haleti içinde iken' yine gördüm ve kanaat getirdim ki memlekette millet arasına nifak sokarak bir ikilik,bir parçalama hareketi ihdas 'etmeğe ve bir boz gun havası iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.09.1951
  • Qtwm Sm&msA-m alan SINGER'İ kazanabilkL 1 Ağustos 1951 gününden 31 Aralık 1951 gününe kadar Müessesi uc Acentelerimizden SCHAUB radyolarının muhtelif modellerinden Pirolette Super hariç)bir adet satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1951
  • TPtnSYAPA" RAKİPSİZ POUT TİP MOTOSİKLET DAİMA HİHt\ftj ıçmmmıçmmm M X?5 Sİte.25Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1951
  • I i 2.Motorsuzdur,bozulmak tehlikesi yoktur.3 Sessiz çalışır.4.İçi gayet geniş,raflar müteharriktir.5.Elektriğe ihtiyacı yok tur.her yerde çalışırmm m m 3 Türkiye Umum Mümessili ŞEREFETTİN ALEMDAR ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1951
  • ULAŞTI» e,miestifammfw,VOLVO Münhasır İthalatçısı MEHMET KAVALA 0 P 0 Galata Tahlr Han Telefon j 42673 4U43G TeıgraftLAMET istanDo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1951
  • Zonguldak Valiliğinden Bartın Safranbolu ve Ereğli özel idare hasta evleri için gerekli eksiltme evrakında nevi,miktarı yazılı 175 kalem i âç ve sıhhî malzeme 9626 lira 45 kuruş muhammen bedel üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1951
  • Kömür Taşsnması Istanbul üniversitesi Rektörlüğünden 1951 1952 kış mevsimi için kömür tevzi müessesesi depolarından alınacak kok,maden,linyit vesair kömürlerin depolarımıza taşıma ve istif işleri 28.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1951
  • Kömür yüklem® ve beşsifrına işi ympiml&cafc devlet Demiryolları linçi işletme kimaima Komisyonundan 1951 malî yıh onuna kadar Haydarpaşa lokomatif deposua gelecek olan tahminen 32000 ton maden kömürün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1951
  • 50 ton külçe kalay sEBiutcsk Teklif verme hun.ljyle 50 ton külçe kalay pazarlıkla satın ^naeaktır.Bu içe ait 1 rî liiierin 31,10^951 çarşamba günü saat 1 e kadar Ankarada id;merkezinde Malzeme Daires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1951
  • Türlcgeldi Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden Lüleburgaz 1 Çiftliğimiz Kıvırcık sürüsünden koç almış 250 baş koyun 9.10,951 salı günü saat 16 da açık arttırma suretiyle satılacaktır,2 Geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1951
  • Betonarme köprü yapımı Yollar 10 uncu Bölge Müdürlüğünden Trabzon 1 Eksiltmeye konulan iş:ErzuTum ilinde Elâziğ Erzurum yolundaki Ilıca)köprüsünün betonarme olarak yapımı olup keşif bedeli 76145,35)li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini ida_re eden:Faruk DEMİRTAŞ N.A.A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1951
  • H vU'Ji'/'A ^Wi Af tifo ta NCR1MAC "K 17-25-33 BEYGİRLİK ALMAN* M ALI TAM DÎZEL TRAKTÖRLERİ Türkiye münhasır ithalâtçısı Mehmet Kavala Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan