Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • Aenderes,muhalefetin telmihlerine lynı zamanda cevap vererek dediki:tidar,bütün ihtimalleri bertaraf edecek tedbirleri düşünmekten geri kalmamıştır *ara,23 AtA.Türkı-11 Atlantik Paktına kabulü SJ&da O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • C.Bayar Ankaraya döndü Cumhurbaşkanı Atlantik Paktı Başkomutanından gelen bir mesaja cevap vereceği söyleniyor Ankara,23 Milliyet)Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar bugün saat 19 da uçakla şehrimize dönmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • H.Özyürük'ün dünkü demeci İç İşleri Bakanı Haul Özyörük dün sabah ekspresle Ankardan şehrimize gelmiştir.Ba kan kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza İstanbula hususî işleri için geldiğini,birkaç gün ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • iarpuççularda tüccar,ıhsolide gazeteci *rpııççularda bir manifetura mağazası açsak,veya Perşembepaı^arında atçılık etsek,yahut,bun-nıasak da Babıâli cad-*Jîelsek,sununla bununla sermaye bulup koy-yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • Dün sabah bir ameliyat geçiren İngiltere Kralı George Kra liçe ile bir merasimde.İngiltere Kralına dün ameliyat yapıldı 8 doktor ve operatörün yaptığı ameliyat sonunda Kralın karaciğerinin bir kısmı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • Bir cambaz Tahmes nehrim tel üstünde geçti Londra,23 A.A.Fransız profesyonel ip cambazlarından 6 çocuk babası 40 yaşında EUeano dün Thames nehrinin üstüne gerilen 300 metre uzurluğundaki ip üzerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • Dün uçakla 21 yaralı grin* daha geldi Dün gelen kafile iki subıy,dört astsubay ve 15 erden müteşekkildir Korede Birleşmiş Milletler ide-16 30 da askeri nakliye uçaklariy ali için kahramanoa çarpışarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • Dün şehrimize gelen Karilerimizden biri tayyare den indirtirken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • 20 Yi!Atatürk'ün politika arkadaşı olarak yanında bulunan ve 12 senedenberi susan T t Aziz Atatürk'le beraber geçirdiğim yıllara ait hâtıralarımı derledim,topladım,tamamladım.Birçok gazeteci dostlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • Devlet işletmelerinin barem kanunu değişiyor 0—Ehliyet,liyakat,ve tecrübe esas tutularak yeni bir terfi sistemi kuruluyor Ankara-23 Milliyet)İS-Devlet Teşekküllerinde çalışan letmeter Bakanlığımca yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • lt Asılsız iddia Atlantik Paktına dair Kud ret'hı havadisini Dışişleri Bakanlığı tekzip etti Akara,23 A;A.Dışişleri Bakanlığından bildirlnıiştir:23 Eylül 1951 tarihli Kudret gazetesinde «Türkiye Atla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • C.H.P.de ikilik arttı o-Bugün yapılacak toplantıda bazı ihraç,kararlan ve istifalar bekleniyor Anlkara,23 Milliyet)Yaım sabah saat 11 de CHP.Genel merkezinde lnönünün başkanlığında bir toplantı yapıl&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • Basketbolde Yugoslav takımı şampiyon oldu Dün gece takımımızı 52-38 rr ğlûp eden Yugoslerr takımı,turnuvanın şampiyonluğunu kazanmıştır.Yukarıdaki resimde Türk İran maçından bir p-n görülmektedir.Taf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • Adolf Menju bıyıklarını kesti Hollywood,23 A.A.Tanınmış film sanatkârlarından 61 yaşlarındaki Adolf Menju meşhur bıyıklarını artık kesmiş bulunmaktadır.Adolf Men ju,yeni bir filmde bıyıksız görünmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • Bugünkü sayımızda Bugün iç sayfalarımızda 4 yeni tefrikaya başladık:Bunlardan birincisi 3 übçüsayfamızdaki «Karanlıktaki Kadın» adlı milli romandır* 4 üncü sayfada günün resimlerini ve tarihten merakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • Gl.Egelinin yeni vazifesi Q-Korgeneralimiz Atlantik Paktı karargâhında Türkiye'yi temsil edecek Ankara,23 Milliyet)Atlaniik Paktına alınmamı?üzerine General Eisenhower'in uniumî karargâhında Türk ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1951
  • Bilgimden itibaren «MİLLİYET» de,ınemîehete hizmet amaelyfc,siyasî hayatımızın mühim vak'alarını anlatmağa başlayan,Atatürk'ün yakın arkadaş «anından Kılıç.Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.09.1951
  • KISA HABERLER if Uzun müddedenıberi tamir edilmekte olan Divanyolu 25 ekime kadar tamlmüanacaktır.Belediye.Ayasoiya meydanı,Rumeli ve Ebussuut caddeleı-ini asfalta lebdi] etmeğe karar vermiştir.İnşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • niik Paktının lehim bir noktası İsmail Hami DANIŞMENO Koredeki muhteşem şebitlerimizin kanları pahas.na nihayet iştirak etmiye muvaffak olduğumuz «Şimali Atlantik Paktı» ha kik&tte Atlas Okyanusu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • Ouraba semtiude yapılacak ucuz evler Bundan bir müddet evvel Bo lediye ile müteahhit arasında vukua gelen bir ihtilaf yüzün,den duran Gureba'daki 63 ucu2 evin inşaatı işine hâlâ yeni biı talip çıkmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • İKİ randevu evi bıiMİdı Beyoğlunda randevuculuk ya pan Behice ve Leylâ adındaki kadınların evleri zabıta tarafından basılmış ve uygunsuz vazi yeîte yakalanan yedi çiftle evjleri hakkında kanuni muamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • Hie.24 Bu i 24 FYLÜL 10 Ziîhi 95 1 Eylül 1270 pazartesi 1366 VAÎ,lÎT VASATI EZ7i.Nl Güneş 6,10 140 n ^âİG 13 00 6.00 ikindi 16.31 9.24 Akçim 1905 1 2.00 Yatsı 20 36 1.31 îm.^âk 5.10 11.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • ffiîl mil Kongre it Kaımgümrük Geraçlik kufüuü fevkalâde kongresi dün Aysu s-me-ması bahçesinde yapılmıştır.Sergi it Maya sanat gazetesinde senenin sergisi açılmıştır.Festival it Türkiye Talebe Turizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • Esrarkeş bir hamal yakalandı Sirkecide yük vagonlarında hammallık yapan Hasan Aydının vaziyetinden şüphelenen za bıta,Hasanın üzerinde yaptığı araştırmada külliyetli miktarda esrar ele geçirmiştir.Esr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • 1951 yılının 4 üncü çekilişi Şişlide bahçeli kaloriferli 5odalı EVj 30 Eylül akşamına kadar açacağınız iki yüz liralık bir Tasarruf hesıbı sîze 25 ekimde şans kapısını açabilir Türk Ti m iması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • İmar Müdürlüğünde biriken evrak İstanbul Belediyesi aldığı yerinde bir kararla müterakim ev rakını bir an evvel elden çıkar ması için imar1 Müdürlüğündeki mesai müddetini akşam saat 20 ye kadar uzatmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • Şehir Tiyatrolarının kış programı Şehir Tiyatrosu,kış programına hazırlık olmak üzere provalara başlamıştır.Bu sezonda Dram kısmı Othello,Komedi kısmı ise M.Fcridunun «Biı Gemim Var» adlı adapte eseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • Ofis 70 bin ton hububat satın aldı Toprak Mahsulleri Ofisi,Trakyadaki hububat alımına devam etmektedir.Ofis bu yıl geniş bir mubayaa işine girişmiş ve bugüne kadar yetmiş bin ton hububat satın almıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • için yatak Üç ay zarfında yurdun muhtelif yerlerinde 7 bin yatak tesis edilecek Sağhk Bakanlığı gittikçe daha tehlikeli bir hal alan verem salgınının önünü alabilmek i çin bu mevzuda müsbet neticeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • İngiliz filosu Bu sabrıh limanımıza gelecek oicın filo 29 Eylüle kadar misafirimiz olacak Bugün İngiliz donanmasına ait bir filo limanımıza gelerek dostluk ziyaretinde bulunacaktır.Ingilterenin Akdeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • Emniyet Müdürü Ankara'dan dündü Bir müddettenberi Ankarada bulunan Emniyet Müdürü Kemal Ay gün dün sabah şehrimize dönmüştür.Emniyet Müdürü,Ankarada polis ve jandarmanın tevhidi için hazırlanan kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • Karısını öldüren adam 14 yıla mahkûm oldu Bundan bir müddet evvel Ra mide Kuçukköyde 9 senelik ka rısı Habibeyi 38 yerinden bıçakuyarak öldüren Hasanın mu lıakemesi Birinci Ağırcezada ne ticelenmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • F jf Yaddım ve şahsî re&l'âTiı Bir zamanlar radyolar ve resmî ajanslarda her gün ayni haberin büyükten küçüye doğru derecelenmiş bir kırıntısına rastkenduk;«Füân Bekanın,filan valinin veya fişmekân mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • Mezar kazıcılar arasında çıkan kavga Karacaahmet mezarlığı1^ kazıcı olarak çalışan Mehmet Hazım,Hüseyin ve Mahmut admda dört kişi bir mezarın kazılması yüzünden kavgaya tutuşmuş ve birbirlerini kazma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • Balta3İmanında bir erkek cesedi bulundu Baltalimanında.Bekir Faş» yalısı önünde,dün sabah h« ceset görülerek balıkçılar tarafından denizden çıkarılmıştır.Yapılan araştırma neticesinde,cesedin yalı müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • Millî Turk Talebe Birliğinin beyannamesi Okulların açılması münascbe tiyle Millî Türk Talebe Birliği tarafından öğrencilere bir beyanname dağıtılarak yeni ders yılının başarılı geçmesi temennisinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • BORSA,Kambiyo ve esham Sterling Dollar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr".İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Escoudas AçıUs 7 85.50 280.30 0 80 64.03} 5 60" 54.12.57 73.68.40 0 44.80 0.Ö1.87Ö 9.W.90 1933 Erga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • A Um Katla jcı Külçe yer!i Cumhuriyet Be*at Gülden IncjUîz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • tıkanıklığı önlenecek o-Nakil vasıtalarının artışımı göz önünde tutan 6.ncı Şube Müdürlüğü yeni kararlar aldı Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü,son yıllarda nakil vasıtalarının artmasiyle bilhassa şehrin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • Domates iiatlan yükseliyor Son iki gün içinde domatea fiatlari 11 kuruş birden yükselmiştir.Umumiyetle 20 kuruşa satılan domatesler 35 kuruştur.Buna sebep olarak mevsimin geçmekte olduğu gösteriliyors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • Savarona yatı Bombay'a gidiyor Savarona yatı,Bombaya gitmek üzere hazırlıklarını ikmal etmiştir.Yat,önümüzdeki ay içinde Bombaya hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • HER GÜN MERAKLİ BİR RÖPORTAJ Çiflehavuzlarda cereyan eden korkunç aile faciası Ne acıdır kî bir genç kızı himaye içim çekilen bir tabanca,beş sene somra ayni kızın göğsüne çekeldi,onu cansız yere serd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.09.1951
  • j J)İE3 1 Beyazıt durak yarinden şikâyet Üniversite talebesinden Cemil Öksüz ve Hüseyin Torna yazıyorlar;«Beyoğlunda bir pansiyonda oturuyor ve her gün tramvayla gidip geliyoruz,Beyazıt du-ağının hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Siyasî İcmal iv Harriman ile Bradley'in seyahati Bir Nevyork telgrafı Amerika Reisicumhuru Truman'ın,Türkiye ile Yunanistan'ın Atlantik Faktı teşkilatındaki "yerlerini bir an evvel alabilmeleri için l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • BAŞLANGIÇ Daha kapıdan içeri girer girmez kızkardeşimin yüzünden,bakışlarından ne kadar heyecanlı olduğunu anladım-Beni kolumdan tutup çekerek Gel,gel,dedi.İçeride bir kadın var,muhakkak senin ta nıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Şf CRVSTALLINF lerramycın IIVOHOCHLOHIDE Piyasaya Arzed itmiştir BÜTÜN TÜRKİYEOE SATİŞ,ECZANELER VASITASİLEıe SERBEST OLARAK YAPILMAKTADIR CHAS.PFIZER CO.Inc.Türkiye Umumi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Görüşmeler İran Bakanlığı Tahr.an,23 A.A.United Press)İran ve Sovyet Rusya iki memleket arasındaki dostluğun arttığının emaresi olarak dün yeni bir ticarî mübadela anlaşması üzerinde görüşmele;re başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Y e ı i İhalesi yapılan iskele 125 metre uzunluğundu o I a c ü k Bursa,23 Milliyet)Evvel ce karar verilip projeleri hazırlanan Mudanya iskelesinin ihalesi Bayındırlık Bakanlığın ca yapılmıştır.Plâna g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Dur t yeni silâh bulundu Vaşington,23 Nafen)Atom enerjisiyle ilgili çalışmaların dev adımlarla ilerlemekte olduğu bildirilmektedir.Diğer taraftan bazı yeni silâhların da bulunduğu halktan gizienm emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • İtalya ile ticaretimiz Bari fuarında büyük bîr Türk günü tertip edildi J i.Bari,23 AA)Dün Fuar İdaresince tertjip edilen Türk gününe saat âppO da İstiklâl marşımızın çahnmasiyle başlan jnıştır.Dış Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Müsteşriklerden Jbir grup İzmir'de izmir,23 A.A.İstanbul daki toplantılarını bitirmiş olan Müsteşrikler kongresi delegelerinden 50 kişilik bir grup bu sabah,Adana vapuriyle şehrimize gelmiştir.İzmir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Kutuplarda sıcaklar 1-Sıcaklar yüz lander eriyen buz dağları güneye iniyor Londra,23 Nalen)Araştırma grupları tardından vcrii len raporlara göre,bu sene yalnız beş:huzdağı güneye inmiş^ 48 inci arz da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • POLONYA Polonya radyosu Ulaştırma Ba kamLğı müsteşarı Richard Strzeleck'in Cumhurbaşkanı tarafından Ulaştırma Bakanı tâyin ediJ diğini bildirmiştir.AMEKİRA 76 yaşında bulunan Nevyorkun eski belediye r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Kamyon kazaJarı Memlek timizde kara nak.S liyatı kazaları son zamanlar-da korkunç şekilde arttı.S S Normal taşıma kudretinin jj çok fevkinde yüklendikten sonra üzerine de on beş,yir.V mi yolcu alınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Eski nazı idarecileri naşı!vakit geçiriyor?Berlin,23(Nafeı)Spanetav hapishanesinde yaşamakta olan eski nazi idarecilerinin vakitlerini geçirmek için ufak kâğıt sepetler yapmakta oldukları bildirilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Frp semân Dlümie netscelenen vakaların seyisini azaitmafc için bütün doktor yenehanelerini karîser aranıa merkepleri halsin gstirnıek kâfidir.Aşağıdaki yazı,bıı prensibi etrofİEca izah etmektedir İşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Necibeııiu kadın terzisi olduğunu söylemiş miydim?Ih-m de Beyoğiunun meşhur terzile imden biridir.İçeri salona girdik.İ!k ettiğim şey,salonun loşluğu içinde köşede,büyük knltukta oturan ince,uzun bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • HAFE Ion I-fee:racffitiiii,Gave aşıiya-masklar,bu e-i.pttiae ü,U:yor;LV.se j;i.'S~ı,Safe 3;Mac k'.c1im'.j-Kİ8EB ilckris.r Li 13Ml;ı fjene do üoSt.*n f an ö-cfrc h vc îirrv^.l leu.vr\S\O.zi.Vv".racr r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Radyo ile idare edilen tankların tecrübesi Atina,23 A.A.Umumiyetle iyi haber alan kaynak lardan bildirildiğine göre Ati na civarında bir mevkide dün yapılan manevralar sırasında müttefik ve Yunan suba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1951
  • Küçük bir kıza tasallut etmek isteyen ihtiyar Bursa,23 Milliyet)Dün şehrimizde çirkin bir hâdise cereyan etmiştir.Vilâyetin arka tarafındaki umumî helalarda temizlikle meşgul olarak üç beş kuruş kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.09.1951
  • Dalya Kaimen,Sonya ve Angelos ismindeki bu dört yavru 8 çocuğunu kaybettiği halde yin^ de 5 çocuğa sahip olan Portöriko'liL bir ana babanın son döl olarak dünyaya getirdiği dördüzlerdir.Ana baba memnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1951
  • TARİHTEN YAPRAKLAR ir adam,bir adam Karamanoğlu Mehmet Bey;koynundan bir güvercin c Ben yemini bunun üzerina ettimdi.Çdebi Sultan Mehmet,Osmanlı İmparatorluğunu rahatsız eden,yarınki ilerlemelerine en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1951
  • Vultee Aircraft Corporation-ha-o yollan kumpanyasının iki memuru bir elektrik ELEKTRİK BEYİNLER U.mS* Bu âlet en güç otomatik bîr yazı Amerikada meydana getirilen «Elektrik beyinler» insanın aklını du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.09.1951
  • fitilli l|l,İstanbul 2 nci enternasyonal Kl^0^_«m_İL-i_nuvası dün gece n Dün geceki final maçmd Türkiyeyi 52-S şampiyonluğ Geçen cumartesi gecesi parlak bir törenle açılan II nci İstanbul Enternasyona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.09.1951
  • ŞAMOAN&BAŞl KARA f BO Hi y iti gjiregjeırj ve Aşk ivi^ce.al^i TEFRİKA No.1 Güzel Aleksandra da,akranları gibi şöhret ve kuvvete meftundu.Gaydalar çılgınca üfleniyor,bavullar gümbürdüyor ve va-Jit vaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.09.1951
  • fjftoj^j^Wi^v^-Amerikanın büyük sürat koşucusu ANDY STANFİELD WW&0XS&,1952 Olimpiyat ümitleri;1 Jesse Owens'in yolunda yürüyen;Andy Sfanfield Andy Stanfield'in,halihazirda,dünyanın en seri atleti oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.09.1951
  • Dün yapılan Fenerbahçe Be ykoz maçında,Beykoz takımın in neticesiz kalan bîr akını.Dün yapılan hususî maçlar ^mwt^3»^ ım»f ıı»ıj iktaş:61st anbulspor.C ımpaşa:1 Aynı günde Beykozlada karşılaşan Fenerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.09.1951
  • Beşiktaş İstahbulspor Şeref stadında yapıla M maça,takımlar şu kadrolarl,çıklılar:Beşiktaş:Mehmet Kâmi Faruk Eşref,Ali İhsan,Nüs ret Sami,Recep,Şevket,HİM B?yİQı Cihat-İstanbulspor:Süleyman I Saim,Ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.09.1951
  • Akdeniz Olimpîyadın* iştirak edecek B Millî Güreş takımımız hazırlanıyor Muhtemelen çarşamba günü yapılacak bir seçme sonunda,takımın kat'î kadro su belli olacak Ekim ayında İsksnderiyede yapılacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.09.1951
  • tt**vA it'iüMAKAfel:1 Ya/an:KEMAL SAİuANCIGİL "Yeniçeriler haykırıyor:Qsmani iştemszüz!Cccc\m\70 ecz diken Sulten bize qrjeJcmaz,gg^^vi-^şg^-j-ti.i*-i iyy-I Os?*an Vak'ssı Yeniçerilerin k-p-zciıki'-ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1951
  • I Akş.m s?at 6 J.a neşe içinde kaynsj-Aia ua~ Mayıs ak^auu^cu.Li-i-i ^uJuicide oiuz yagaıiuj aş^gı o^-ji.g-nç insan/ann akjaı.uz.ii r^naevuıaraıa kavuş.ı,9*-bi'in ki köşesinin i ~ıW*Uğl güze çaıpıyuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1951
  • arcsin^^ va 5 inci ikramiye çeki iş'sr:^dQ EV ck'öa 3 Bahçeli UJ Ver 5S3tv;intikal Veıg c'rf.Tfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1951
  • RADYO İSTANBUL 12,57 Açılış ve programla!13,00 llabeiler 13,15 Promenade konserlerinden müzik «Pb 13 45 Şarkılar 14,20 Tony Pastor ve îrving Miller o.ıkestralanndan dans müziği «Pl* 14,45 Programlar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1951
  • *Vi£ LtA Vapurlar Gelecek vapurlar 6.00 Antalya)Kaıadenizden,ı 0.30 T|rh.an.Bandırmadan 9.00 {Ordu)Karadcn^den.14.00 »Ankara)Batı Akdenizlin 20.30 Mâ:rakaz)Mııdaııyadaıı.'Gidecek vapurlar I 8.15 Band
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1951
  • Tesisin işler Geçid teminatı halde keşif be TL.Nev'i Kasaba adı deli TL.Sultanhisar 90.730,91 5.787,Dizelli şeb.Ortaklar 130.786,14 7.790 Keçiborlu 52.287,75 3.865,Şebeke ıslâhı Dizelli şeb-Ge nenköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1951
  • 1 Tavı.çqj otacında sulak,ye aû:dik.yerr.Habeş prensi;2 Dzi,Bar no.a Mutfak levazimaMntian;3 Orta,yer,Gök yüzü Tu-t ustur;4 Soru takısı,Doğrudan doğruya söy.'ennıeyip im-a il* anlatıca sü:Su.5 Şar-t e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1951
  • Süt clınacak Sfeertcrk Ccitercçr Büısycn ve İsparta Viinüi Hyüp MüesEC&ariî^j Dsi'Lcydar fabrlk/v&ım;kış ayları için ihtiyacı olan tal:fi.^n 2.4Ü0 kilo inek sülü pazarlık yolu ile Gatın alınacaktır.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1951
  • Mşhte!ciiu *ğ vasattı Ihbıbal iİföi;cEıncik üzbj6 saîdcıçaktif To taX RflCvisiBjâssrB ©Şişi Gen3Î IV?1J rr B H|Ügı?çj3 jfekirriğındmı 5000 ton T.akya sej t buğdayı izni irde:50C0-ton Anadou yumuşak bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1951
  • D.Denizyolları Genel Mlkü lüpnden 25 eylülde Akdeniz Expres posta sına kalkması icap eden i^adeş vapurunun Hayf a.iskelesine vanş gününün israil Bayramın^ tesadüf etmesi sebebile gemi Istanbuldan',27e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1951
  • rsagfiirTı-'TiBaa fceşhur Çatalca Panayırı Trakyadaki panayırların sonuncusu ol-an Çatalca Panayırı)mevkiinin uygunluğu Ve erbabı ticaretin yüzünü güldürücü alış ve:işlerin çokluğu ile bütün Trakya da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.09.1951
  • fEastarafi Birincide"!r Hâdiseler,eğer nasıl cere yan ettikleri tahrif edilmedeolduğu gibi yazılabilirse,sanı yorum ki işte o zaman haki!tarih meydana çıkar.Yoksa politika oyunu olarak veya heı j hang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Londıadakî büyük yangın Londra,23 A.A.Afn)Radar malzeme deposu ittiha?edilen Suffolk'de Triır.ley Heath'da İngiliz hava üssündeki büyük bina bu sabah yanmış tır.4 saat sonra bastırılan yan gın çok büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Avustralyada komünizm kanun dışı ediliyor Sidney,23 A.A.Avustralyada komünist partisinin ki nun dışı ilân edilmesini sağlıyacak.suretta Anayasada tadilât yapılıp yapılmaması mevzi,undaki dünkü referan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Filistin'in yeni teşebbüsü Tel-Aviv,23 A.A.Filistin hükümetine mensup bû sözcünün bildirdiğine göre,Fi îistin hükümeti,Mısır,Ürdün,Suriye ve Lübnan ile bir savunma paktı imzalamaya karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Devlet işletmeleri [Baştcrafı Birincide"] yeni bir barem tesbit edilmektedir.Devlet İşletmelerimde rasyonel bir nizam içinde verimli bir mesainin tahakkukuna imkân ve recek tedbir ve tertiplerin ittih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • AsilsBZ iddia [Baştarafı Birincide] sinin bir tefsiri yapılarak,Tür kiyenin,Atlantik Pakıma girmesiyle yalnız Trakya ve İstan bul gibi memleketimizle ulak bir parçasının güveninin sağlan mış olacağı,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • ingiltere Kralı fBaştaraiı Dirincidel todir.Resmî tebliğ ameliyatın Kralın karaciğerinde yapıldığını ve majestenin karaciğerinin bir kıs minin alındığını bildirdikten sor:ra Buckingham sarayımda icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • C.H.P.de ikilik TBaştarafı Birincide!Ara seçimlerinde HaJk Partisinin uğradığı büyük mağlûbiyet bu toplantıda mevzuubahis edile cek ve seçimlerin kaybedilmesi sebepleri üzerinde durulacaktır.Siyasî ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • 21 gizimiz.duba geliyor fBCwtsrafi Birincide!dar,General McRhe ask-erî ta git gemisiyle ge-'erj yaralılarımız orada nakliye uçaklarına bindirilmiş ve bu suretle cehrimize getirilmiştir,Yeşilköy hava a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • H0 Ozyüriığüs?d e oı e c i Bcstarafı Birincide] gün hakkında çıkan şayialar et rafında sorulan bir suale cevap veren Halil Özyorük demiştir ki:Bu dedikodular külliyen yalandır.Biz İstanbulini asayişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Bursa'da feci bBr kaza Bursa 23 Milliyet)Dün gece sabaha karşı Dikencik çiftliği civarında fecî bir kaza oL muştur.Orhanige köyünden Bnrsa'ya gelmekte olan şoför Tahsin'in idaresindeki 332 sayılı kamy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Gizli mânanın tahlili İlk bakışta gayet basit gibi görünen bu sözelrin altında giz lenen mâna kısa bir tahlille meydana çıkar:Filhakika,Halk Partisi Genel Başkanı yukarıda zikredilen ilk cümlesinde,At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • taununun beyanatı Bunlardan biri,Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönünün Hürriyet ve Vatan gazeteleri muhabirlerine 23 Eylülde verdiği beyanattır,Ge nel Başkan bu beyanatında,Tiİrkiyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Muhalefetin menfi gayretleri Herhangi diğer bir memlekette başrılmış olsaydı,millî bir siyasî zafer diye vasıflandır.ılacağıdna şüphe edüemiyecek olan bu başarı ne yazık ki bizde,bazı muhalefet çevrel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Hikmet Bayurun yazısı Bu mânada muhalefetin diğer bir numunesini de,Hikmet Bayurun 23 Eylül tarihli Kudret gazetesinde çıkan ve muazzam puntolarla "Türkiye Atları tik Paktına yarım bir üye olarak kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Küçük pofiîika oyunları Halk Partisi Genel Başkanı yukarıda zikredilen ikinci cümlesinde,bizim Atlantik Paktı camiasına katılmakla,elde edeceğimiz faydayı yalnız siyasî sahaya münhasır göstererek as k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • ^¦ni V,JBastarafi Birincidel müdafaada yalnız kendi imkân lariye iktifaya mecbur kalmayıp,başta Birleşik Amerika olmak üzere bütün Batı demokrasilerinin fiilî işbirliğinden fay da anmayı sağlamış bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • 6 ncı maddenin tâdili Türkiyenin Pakta iltihakiyle tâdili Lüzumu tahakkuk eden 6 cı madde bugün salahiyetli nîer çilerce dikkat nazarına alınmış bulunmaktadır.Bunu Dışişleri Bakanlığının ajanslarda çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Tenkidlerin asıl sebebi Görülüyor ki bütün bu tenkidlerin saiki,başarılan işlere her türlü nakısadan âri ve mükemmel bir gjekil veiilme.sini sağlamak maksadiyle değil,her şeye rağmen iktidarın her yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Aşağıda cins ve mıkdarı yapılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamel er Kc.da görülür.Taliplerin kanunî vesikalarile tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • 1st.Lv-AmirSîğmaen verilen Askerî Kıtaat ilânları 300 ton rafirrâ nebatî yağ ay çiçeği veya pamuk çekirdeği Vağı)kapalı zamla salın alınacaktır.Ay çiçeği yağı çıplak kilosu 180 kuruğ.'Olup geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Bursa ili Daimi komisyonundan:Yeni yapılan Bursa Memleket hastahanesinin mutbah ve soğuk hava mahzeni tesisatı 69558 liralık keşfi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Tsksim-R 3 etc iri L.L.f.l.LJiliull i.5/8/951 gnni kat ve tecrübe m-olmak üzere ihdas olan ]Lı.r?i:n Florya otobüs visleriniu mevsimi miş oin:ban yolarına müsaadesiz Samından 24/9/951 Pazartesi sabahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Bolu Veliliğinden Eksiltmeye konulan iş:Dörtdivan ovası Ulusu deresi ıslahı işi olup.talimin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 100.001)uradır.2 Eksiltme 12.10.951 tarihine rastlayan c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Iramla yeni seçı ir Bugün neşredilen bir kararname île seçimler 20 kastında yapılacak Tahran,23 AP)Bugün saraydan 'neşredilen bir kararnamede İran Parlâmentosu için yapılacak seçimlerin tarihinin 20 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Hini komünistlerinin şefi tevkif edildi Bombay,23 AP)Polis bugün Haydarabad eyaleti:deki komünist tedhişçilerinin başkanı Ravi Narayan Reddi Haydarabad şehrinde tevkii etmiştir.Bu eyalette son 6 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • Emir Naif Londraya gitti Kahire,23 A.A)Esiri Ürdün Kral Naibi Emir Naif,bu sabah uçakla Londra'ya,hareket etmiştir.Yanında zevcesi ve M yaşındaki oğla bulun maktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • onya L'w' 'J I ti M V_P I ^CoJ.Kızılların elinden kaçmak isteyen gemisi,Stoklıolnı sokaklarında diğer komünistlerden dayak yedi.Polisler gemiciyi;güçlükle kurtardı Stoklıolm,23 Nafen)Dün burada esine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.09.1951
  • ELE23 esııme General Ridgway görüşmelerin doğacak mesuliyeti kabul efmiyeceğini bildirdi Tokyo,23 A.A.Afp)General Ridgway'in komünist mesajına cevabı bu sabah mahallî saat 10 da müttefik irtibat subay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.09.1951
  • mm 1.Günde yalnız 20 krşluk gaz yağı yakar.2.Motorsuzdur,bozulmak tehlikesi yoktur,3.Sessiz çalışır.4.İçi gayet geniş,raflar müteharriktir,5.Elektriğe ihtiyacı yok tur.her yerde çalışırîm İ Türkiye U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.09.1951
  • ŞİŞLİ 1 Oto sahiplerinin emrindedir Şişli Perihan sokak Tel:SO&37 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.09.1951
  • Sarıyar Santralı Nakliye IşîBrl Eksiltme ilânı Etibank Genel Müdürlüğünden i Sarıyar hidroelektrik santral,için Banka)ca tedaik edilecek malzemenin muhtelif liman ve iskelelerle istasyonlardan santral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.09.1951
  • wm scıuum Qfotm ğm&m SATIM ALAN SİN GERİ KAZANABİLİRİ 1 Ağustos 1951 gününden 31 Aralık 1951 gününe k&a&t NUesse&e ve Acentelerimizden S C H A U B radyolarının muhtelif modeHerlnder-Pirolette Super ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.09.1951
  • DtnSYADA n AKİ PS İZ IHI İl T TİP MOTOSİKLET DAİMA RİRİ\Cİ 25 e,no JAWA 200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.09.1951
  • Ham Kauçuk Alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Kom.Başkanlığımdan 1 20.000 kilo ham kauçuğun satın;alınması kapah xarl usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Malzemenin tahminî bedeli 80 00ı» ve Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.09.1951
  • Bolu Müstakil V u Memurluğundan ı Eksiltmeye konulan iş Bb!ü merkezinde kâm Yıldırım Bayazıd camiine yaptırılacak minare işi olup «20243» lira keşif bedeli geçici teminatı ise «1518» lira *25* kuruştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.09.1951
  • ULAŞTI* m^m,im ft4%JM£ .Ja^mteslijaiwyetl fonk& m WC'-K 1 ki VOI#Ö Türkiye Münhasır İthalâtçısı DSESEl Mmâ.MEHMET KAVALA h Galata f âhir Mar» Telefon i 42673 40430 reigraf i uamft i Ist^nûuf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.09.1951
  • J bbkfrojen Grupu Satin Alınacaktır IIS®r bankasından 1 1_Gediz elektrik santralına tesis edilmek üzere 1 adet 133 150 beygirlik komple dizel elektrojen grupu satın alı:j nacak ve santrala monte ettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN J Bu nüshada yazı işlerini,ida_L re eden:Faruk DEMIRTAŞ N A A,N.K,Gazetecilik l Kolektif Ortaklığı Matbaası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.09.1951
  • m ww 1 m NCRM1€ w w* 17-25-33 BEYGİRLİK ALMAN MALI,TAM DÎZEL TRAKTÖRLERİ Yürkiyeye npîinhasıf iîİtiİ6îçi.i Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan