Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.09.1951
  • İsnatlar yerinde cevaplandırılıyor aoğlunun Bozöyük nutku Bilecik beyannamesine yerinde cevap veren Başbakan Yardımcısı dünkü nutkunda dedi ki:Yaşadıkları uzun saltanat yıllarının tatlı hâtıraları içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1951
  • Sciıusnan Fransanın kararını açıkladı Fransa,Atlantik Paktına alınmamızı destekliyecek Dışişleri Bakanı Ottawada Türkiye ve Yunanistanın talepleri He Orta Doğu meselelerinin müzakere edileceğini söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1951
  • Sanfrancisco konferansı Delegeler Sanfran-^İscoda toplanmıya başladılar San Pransisco,31 Nafen)vapou barış andlaşmasının im-^laıunasına sahne olacak olan konferansa iştirak edecek Sovyet delegeleri bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1951
  • Korede Müttefik taarruzu başladı Kızıllar Avrupa milletleri arasında bir komünist gönüllü tümeni kurmağa çalıştıkları bildiriliyor 8 inci ordu karargâhı.Kore)31 AP.Müttefik kuvvetler bu gece doğu ceph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1951
  • Harriman Amerika yal r Poris,31 A.A)Başkan Truman'm hususî temsilcisi Averell Harriman Avrupa müdafaası plânları ile alâkalı üç tehlikeli mesele hakkında ra-[Devamı Sp 3;Sü.4 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1951
  • Dün Şale köşkünde Parlâmentol ar Birliği konferansında mühim bir konuşma yapan Refik IToralton kürsüde F«to:Sami Önemli)BE M.M.Başkanı Koraltanın bir nutku ile arlamenî Birliği Konferansı dün acildi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1951
  • Çalışma Bakanının muhalefete cevabı Politika hastalarına hat&rEatalamki artık otuz bir mart hâdisesinin ümitlerini ak el I arandan silsinler Muğla.31 A.A)Dün saat 17 de Hocagan kıraathanesinde vatanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1951
  • m A I_iMm1-im,ıiı ıi irt-İfr_m.nrn I USTA KU SİYASI GAZETE ve muharrirlerimi* tıkralan,înakulelerî,romanİmriyle intifa bağlıyacaktır En Zengin ntÜnderlcRtla ve mükemmel şeklide çıkmak İçin haxirtenari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1951
  • Türk İngiliz atletizm karşsiaşmaSarı Bugün Mithatpaşa stadyomunda bashyacak olan Türkiye ingiltere atletizm karşılaşmalarına iştirak edecek İngiliz atletleri dün uçakla şehrimize gelmişlerdir.YukanWi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1951
  • Tugayımızın feSgrafı Ankara.31 A.A)Millî Savunma Bakanlığı temsil bürosundan bildirildiğine göre,Kore'deki Türk silâhlı kuvvetleri komutanlığından Genelkur mav Başkanlığına şu telgraf gönderilmiştir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1951
  • Mısıı Dışişleri Bakam Mısır ve Sovyetler Mısırlılar Süveyş ihtilâfından Rusyadan medet umuyorlar îskenderiye,31 AP)Mısır Dışişleri Bakanı Muhain rhet Selâhaddirı Paşa,dün Süveyş kanalı üzerinde Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1951
  • Petrol ıhtılatı Müzakerelerin tekrar başlaması için iki tarafta davet bekliyor Londra 31 Nafen Tah randan gelen haberlere göre,bugün beyanatta bulunan Iran Başbakan Yardımcısı Fatemî,petrol müzakerel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Dünya basınından Türkiyenin Arap âlem ile münasebetler Türkler kendilerini İngilizlere bağlayan bağlara rağmen,Arap alemiyle olan münasebetlerinde kendilerinin çizdiği politikayı takip etmeye azmetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Karaköyde izdihamı önlemek için yeraltı geçidi yapılacak Karaköydeki izdihamın önlenmesi için bir müddet evvel seyrüsefer mütehassısları tarafından Belediyeye bir rapor verilerek Köprüdeki Kadıköy isk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • DP Cihangir ocağının yeni lokali bugün açılıyor Demokrat Parti Cihangir oca.^ınm veni lokali bugün saat 18.3ü da törenle açılacaktır.Milletvekillerinin,D.P.il baş kanının ve partililerin hazır bulunac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Zeytinyağı rekoltesi Memleketimizde yeni yıl zeytinyağı rekoltesi henüz belli olmamıştır.Fakat istihsal bölgalerinden gelen haberlere göre geçen yıldan kalma miktarı 2,5 milyon kiloyu bulan stok mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • ithal malları İthal malları Hatlarında bir yükselme kaydedilmiştir.Bu anıda kauçuk 260 dan 310,kalay 8C0 den 910,kahve 690 dan TW a fırlamıştır.Diğer cins ithal mallarında da yükseliş kay ledilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Bir Rum,Müslüman oldu Bakırköyde Hüsreviye sokak 26 numaralı evde oturan 42 ya şında Aleko oğlu Tanaş Çav daroglu isminde bir Rum vatandaş ihtida ederek Muzaffer Çavdaroğlu adını almıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Devlet tahvil Hatlarında derişiklik Banka faiz hadlerinin indiril nıo-ci neticesinde devlet tahvilleri i'iatının yükseldiğini bildirmiştik.Birkaç gün devam 'jden bu yükseliş,hükümetin yeniden tahvil ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Öğretme» okullarında din dersi İlkokullara konan din dersi dülayısiyle ilkokul öğretmenlerinin bu hususta gerekli bilgiye sahip olarak yetişmelerini temin maksadiyle önümüzdeki ders yılı başından itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Darülacezedeki çocuklar Şehir Meclisi Millî Eğitim Ko misyonu,Darülacezedeki ilko kul çağında bulunan ve daha küçük yaşta olan çocuklar hak kında bazı mühim kararlar ver mistir Bu komisyon üyeleri,küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • İki otobüs.arasında ezildi Dün şoför Yakup Kolçak'ın idaresindeki 3216 plâkalı Çarşamba otobüsü,Beyazıt'a gelirken Cevat öztoros'un idaresinde 303 plâkalı Sirkeci Rami otobüsü ile çarpışmıştır.Kaza ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Arkadaşını yaraladı Mezbahada canlı hayvan ahm satımı yapan Mehmet,arkadaş;Arnavut Izzettin'in içkili olmasına kızmış,çıkan kavgada İzzettin Mehmet'i bacağından yaralamıştır.Yaralı Belediye Hastahanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Bir kaza Mehdi Karabatak adındaki bir işçi çalışmakta olduğu Fet vn yokuşunda Avram Namraya ait matbaada boya yaparken ispirtonun parlamasıyla yüzünden yanmış,Senjorj has tahanesine kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • İncir ağacından düştü Kefeliköy caddesinde oturan Fatma Kolçakoğlu,bahçesindeki incir ağacından düşerek muhtelif yerlerinden yaralanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Bir yankesici yakalandı Makbule Özkan adında bir kadının tramvay içerisinde para çantasını çalan sabıkalılardan Yıldırım Kostak,memurlar tarafından suç üstünde yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Bir tâyin Ankara Millî Eğitim Bakanlığı şube müdürü Mustafa Aral Sarıyer ortaokulu müdür ve tarih-coğrafya,yurttaşlık bilgisi öğretmenliğine tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Galatasaray Lisesine yapılan tahkikat Galatasaray Lisesinde/yapılan tahkikatla ilgili olarak Bakanlık disiplin komisyonu kararı ile 5 müdür muavininin üzerlerinden muavinlik vazifesi alınmıştır.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Müsteşrikler Kongresi 15 eylülde şehrimizde toplanacak olan Müsteşrikler Kongresi hazırlıkları ilerlemektedir.Topkapı Sarayında hazırlanan hazine eksiyonu konferansa gelecek olan delegelere gösterilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Tekel Bakanı bîr basın toplantısı ya paça k Cehrimizde bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı Rıfkı Salim Burçak incelemelerini bitirmiştir.Bakan bugünlerde yapacağı basın toplantısında tetkiklerinin neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • T ürk Arap d sfrluğu İki memleket arasındaki dostlumu kuvvetlendirmek için bir toplantı yapılacak Türklerle Arap milletleri arasındaki mevcut dostluk bağlarını kuvvetlendirmek gayesiyle kurulmuş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • HALKİ Eir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz;Pek çok zaman saati öğrenmek veya saatlerimizi ayar etmek için 05 numara,ya telefon ediyoruz.Hemen he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Bir kavga sofunda metresini kızını ağar surette yar&Bıyan sanık geç vakit savcıS&ğa teslimi edil di Dün sabahın erken saallenn-kadaj metresile müna I saat beş buçukta ise aralarındaki münaşıdrletli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Her Ay Bir Çekiliş Bir ay ev ikramiyesi Bir ay para ikramiyesi EYLÜL AYININ TALİHLİLERİ Hesaplarındaki para kadar ikramiye kazananSar İSTANBUL t Nimet Akarsu Vecihittin Özcoşkun Suat Tokatlioğlu E.Gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Banliyö hatlarındaki Demiryollarının.îstanbuldaki banliyö hatlarında,bilhassa,Sirkeci Çekmece banliyösün de bilindiği gibi yolcuların devamlı şikâyetlerine yol açan hâdiseler olmakta,izdihamdan,kontro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Kî lorifsr tesisatı yaptırılacak Trabzon P.T.T.Başmüdürlüğünden 1 Trabzon P.T.T.ve otomatik santral binasının kalorifer tesisatı 23/8/951 tarihinden itibaren 15 £ün müddetle kapalı zarf.usuüle eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Nakledilen öğretmenler İstanbul'daki ilkokul ö&retmeu lefci arasında yeni nakil ve tâyinler yapıldı istanbul Millî Eğitim Müdürlüğü kadrosundaki ilkokul öğretmenleri arasında yeniden bazı değişiklikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Bu serce pirinç mahsulü bereketli İstihsal bölgelerinden gelen haberlere göre pirinç mahsulünün şimdilik bereketli bir manzara arzettiği anlaşılmaktadır.Cenup bölgelerinden bu yıl fevkalâde bir mahsul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Fındık piyasası durgun Fındık piyasasında bir durgunluk hüküm sürmektedir.Bir hafta evvel 220 den muamele gören mallar 210 a düşmüştür.Diğer taraftan italya ve ispanyada da bu yıl fındık mahsulü geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Taksimde bir kumarhane basıldı Emniyet İkinci Şube Müdür muavini Nusret Özdemir'in em rindeki ekipler evvelki gece geç vakit Taksimde büyük bir kumarhane basmışlardır ı Taksimde umumî hela civarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • Askerî bahisler TartgşmaBara korsu olan bugünkü mütareke gündeminde görülen maddeîere bakarak,©ide edilmesi muhtemel neticelere tum ve kat'î denilemez elverişli 'bulunan teklifler,şimdikinden çok daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1951
  • 1 I T i H ı e I 1'2,57 Açılış ve programlar 13,00 Ha'berier 13 15 Caz müziği Pl)33 15 Radyo salo» orkestrası konseri 14,00 kılar—14.45 Müzik Pl)15.0JJ Konuşma 15,10 Dans müziğ* 15.0 'Haftanın programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • TBastarafı Birincide!ineklen geri durmamış olan i başkanları bile bu yolda söz 1 söylemekten çekinmedi.Hal-I buki hiç olmazsa onun bu mev zuda konuşmaması lâzım gelirdi.27 senelik Cumburiyet ı tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • ^yiıı mu—o—mı iiwiniaiii—pano» 7 Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN 1 Bu nüshada yazı iğlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ N A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • anf ran sıskakonferansı rBâstarafi Birincide] miş olan Sovyetler Birliğini hedef tuttuğu barizdi.Londra,31 Nafen)Büyük Britanya il& Japonya arasında bir sene müddetle mutaber olmak üzere sterlin üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Müttefik taarruzu [Baştarafı Birincideli lan da münakaleye elvermiyecek bir hale getirilmiştir.Bu son-akın.geçen senenin ağustos ayından beri Rashin Çizerine yapılmış ilk hücumdur.Hava kuvvetleri üstü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • lBastarafı Birincide] niyet millet huzurunda karşı karşıya çalışmakta,ve hesaplaşmaktadır.14 Mayısta bütün dünyayı hayran bırakan bir olgunlukla büyük bir inkılâp yaptınız.Eski bir devri kapadınız Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • b\a [Baştaraf ı Birincidol du Müfettişi Korgeneral Şükrü Kanatlı,Merkez Komutanı Tuğgeneral' Reşit Erkmen.Pârlâmen tolararası Türkiye' Büyük t Meclisi grupu:eski üyeleri,şehrimizde bulunan yabancı dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • tufjaryrmffzin tefgrafi rBasf arafı Birincide] Votlori mensupları,şerefli ordularının Zafer Bayramının yıl dönümünü' yüksek şahsiyetiniz de kutlamakla bahtiyarlık duy faktadırlar.Kore'Türk silâhlı kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Miser,sovyetier 'Basrarafi Birincide] lemistir.Bir basın konferansında,Paşa,«Ilus müdahalesinin Orta Üa^uhîun hakikî istikrarına yardım edeeeğini ümitı.etmek isterim» demiştir.Rus delegesi Tsarapkin,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Petrol İhtilâfı [Baştarafı Birincide 1 îlr,Birleşmiş Milletlerde Lake Success.31 A.A-J-îrran delegesi Birleşmiş Milletler ekonomi konseyinde Iranın petrol,endüstrisi devletleştirildikten;sonra teknisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Çin &us m ünasebatı Londfca,31 A.A.Buradaki,iyi haber alan müşahitlere göre,komünist Cinle Rusya-arasındaki münasebetlerde bark bir soğukluk görülmektedir Bu soğukluğun Rusya'nın Çin'e vaadettiği ikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Çıldırtan Ekmeklerde mevcut bazı tufeyli!küfler yüzünden Fransa'da 200 kişi çıldırdı Pont-Saint-Esprit Fransa)31 AP)Bu küqük kasabada vukua gelmiş olan bir çok zehirlenme ve delirme vak'alannm sebebi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Ağrı tepesine bayrağimi-z.5d i k i 1 e c e k Doğa Bayazıt,31 A.A)Büyük Ağrı'nın zirvesinin kat'î syrette tesbiti ve zirveye bayrak dikilmesi için ikinci bir kafile teşkil edilmiş ve yine Ce* vat Gökme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Daily Herald gazetesi kaybolan iki diplomatın halen bulundukları yeri ingiliz Hariciyesine bildirmiş Londra,31 AP)Bundan bir müddet evvel ortadan kaybolan iki İngiliz diplomatının vak'ası,Londra'da çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Ammanda seçimler neticelendi Amman,31 A.A.Yapılan milletvekilleri seçimlerinin neticeleri dün Amman'da ilân edilmiştir.Yeni meclise girecek olan 40 kişiden 23 ü evvelki devrelerde mebusluk etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Ankara vapuru.Ankara vapuru bugün saat 12 de Batı Akdeniz seferine çıkacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Hindistan Pakistan mü'nasebatı Londra,31 AP)Pakistan Dışişleri Bakanı Sir Zafirullah Han,Hint kıt'aları Pakistan hudutlarında tahşid edilmiş oldukça,«herhangi bir akılsızca hareketin fecî neticeler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Harici kısa haberler İNGİLTERE ingiliz Hava kuvvetlerine ait Canberra tepkili bomba uçağı yeni Atlantiği aşma rekoru tesis etmek üzere bugün saat 12,23 de buradan hareket etmiştir.İRAN Basra körfezi c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Harriman [Baştarafı Birincide] por vermek üzere bugün Vaşington'a hareket etmiştir.Haziran ortalarında Vaşington'dan hareketinden beri Har riman Başkan Truman tarafından şu üç meselenin tetkiki ile va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1951
  • Eı.z!Îîarü igyızif Eski bir komünist diyor İd:«Okumak yok,konuşmak yo,yiyecek yok,ümit yok!Londra,31 A.A)Bir tövbekar,«komünizmi,iş bağanı da» görmek için Doğu Almanya'da beg sene kaldıktan sonra simd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.09.1951
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlü ünden C t N S t i Muhammen Geçici Miktarı Bedeli teminatı Adet Lira Kr Lira Kr.İhale seki)Distilâtör litrelik buhar ile saatte 50 Distiiâtör havagazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.09.1951
  • Kars ili Bayındırlık müdürlüğünden ii Kars Göle Ardahan yolunun 103 t-000 inci kilometresinde ve 40 metre açıklığındaki alışap Sarma köprüsü inşaatının kesil bedeli fiatı vahidi esası üzerinden 23333)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.09.1951
  • Sarayköy Mal Müdürlüğünden 1 Tarım Bakanlığı Sarayköy pamuk tohumu nüveleğinde 950 yılında yetiştirilmiş olan toplu çırçır makinelerinde çırçırlanmış olan 6846 kilo miktarında birinci akala 652)kilo m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.09.1951
  • İngiliz atletleri dün geldi Türkiye Büyük Britanya atletleri karşılaşıyorlar ilk gün müsabakalarında,atletlerimizden yeni Türkiye rekorları bekliyoruz Eugün ve yarın,Mithatpaşa Btadn.da millî takım at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.09.1951
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan:1951/1423 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir adet ayaklı terzi aynası,bir aynalı gardrop ve bir pirinç tepsili mangal'm birinci açık arttırması 7.9.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî' K»t ofrt ilân lan 180 kutu Kaul pazarlıkla satın alınacaktır.Pazarlığı 3.9.951 pazartesi günü saat 15 de A.Kavağı As.Sa.ALKo.da yapılacaktır,Tutarı 234 Lira olup ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.09.1951
  • Betonarme Köprüler Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 EksiJtmeye konulan iş;izmir Aydın Devlet yolunun Ortaklar Aydın arasında yeniden inşa edilecek yol üzerinde Neşeliye Kocaçay)Hayıtlık,Ilçayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.09.1951
  • M S.Dz.kuvveti ri K.I ğından 1 Dz.Harp Okulu ve KoUej,sitim laboratuarı için 20 ilâ 60 Kw.arasındaki takatlerde bir adet komple 220/380 volt 50 peryot mütenpvip cereyan turbo-ceneratör gurubuna ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.09.1951
  • istanbul Belediyesi ilânları Çöp İsketesi Yaptırılacak istanbul Unkapanmda Tekirdağ çöp iskelesinin 18.354,18 liralık keşfi çevresinde inşası işi 24 eylül 951 pazartesi günü saat 14.30 da istanbul Div
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.09.1951
  • Ankara Beleriya Başkanlığından 1 Ankara şehir mezarlığında yaptırılacak 390)adet beton lahit ile bir kısım toprak tesvi yesi vesair müteferrik işler ka* palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.09.1951
  • Yol Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden» 1 Eksiltmeye konulan iş:Turgutlu Salihli yolunun 0+000 41 047 kilometreleri arası tesviyesi,San'at yapıları,bakım evi inşaatı taban takviyesi ve temel tabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor