Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.08.1951
  • Caddebostanında açılan muallimler kampı Her sene olduğu gibi bu sene de Caddebostanında bir Muallimler Kampı açılmıştır.Besimde su sporları yapan öğretmenlerden bir kısmı denizde istirahat ânında görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1951
  • Değiştirme birliğimize R.Koraltanın hitabı Ne mutlu şerefli ordunun bir uzvu olarak Koreye destanlar yazmaya giden siz kahramanlara,Aı/kara,5.A.Â.Koreye» 18 de Milli Savunma Bakanı agitrnekte olan değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1951
  • 1951 istanbul konkunpıklerl.dün Ayazağa Süvari Binicilik Okulu alanında yapılan müsabakalarla nihayete ermiştir Neticede üc Ur ü*erinden Y°P»lan müsabakalarda.Üsteğmen Şeref Soley Yüzbaşı Mennan Pasin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1951
  • GH.P.Genel Başkanının tamimi dolayısiyle deres dün e cevap verdi Vaktiyle mevcudiyetleri için teminat istiyenlerin şimdi iktidarı,yeni rejmi ve memleketi badireye sürüklemeyi göze alacak kadar cesaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1951
  • Kim kimi baskı almak istiyor Bazı sayın muharrirler.Demokrat Parti liderlerini artık tanıyamaz hale geldiklerini,muhalefette iken vatandaş hak ve hürriyetlerini o derece hararetle müdafaa eden insanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1951
  • Fecî bir tren kazası İ il»-i I ter ede iki tren carpişti.7 kişi öldü 50 yaralı var Ford,Sissex İngiltere.5 AP)Pazar tatili yapanlarla dolu olan iki tren burav^ yakını bir,yerde çarpışmışlardır.En az 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1951
  • iran Pârlementosunda Mtısaddık aleyhtarları Bir muhalif mebus "Devletleştirme kanunundan en ufak bir inhiraf Iran halkına karşı işlenmiş bir ihanettir dedi I Tahran,5 A.P.muhabiri Robert Hewett bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1951
  • C.Bayarın tetkikleri Cumhurbaşkanı dün Diyarbakırda mühim bir konuşma yaptı Diyarbakır,5 A.A,Cumhurbaşkanı Celâl Ba yar yanlarında Millî Eğitim Bakanı,milletvekilleri,profesörler heyeti ve kolordu kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1951
  • fuıey Kor» ¦o^konttrtam General kim 11 Sung Forede Kızıl Çin Başkomutanı Peng Teh-Huai Komünistler Ridgwa henüz cev Kızıllar,mütareke sahasının ehemmiyeti hakkında kat'ı teminât verirlerse görüşmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1951
  • Parti merkezine teşkilattan yağan mektuplarda bu husus ısrarla belirtilmektedir Arutara,5 Milliyet)Sor 10 gün içinde Ankara,dahilî politika bakımından en hararet li günleri yaşamıştır.Partilerin haksı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • GECE Vefadan Yetişenler Derneği mevsimin en güzel gecesini 18 Ağustos cumartesi günü saat 21 den sabaha kadar Büyükdere Be yazparkta hazırlamıştır.«Vefalılar Mehtap Gecesi* ismi verilen bu balonun pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Romanyada hayat Et ve ekmeğe hasret çeken bir memleket Halk biraz et ve ekmek alabilmek için sabahın erken saatlerinde mağazalar önünde kuyruk olmaya başlar.Et ve ekmeği elde edince bu sefer de yakaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Bir fevkalâdelik olmadığına gere her günkü gibi gününü feçirecek herhalde.Arabasına binip Brighton yahut Eastbourne'a gidecektir.Artık akşam ye meğin.kadar da ortalarda görünmez.Acaba nereye gider,ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • IKRAM1YEU AİLE CÜZDANI VW.6 EV ve En az 150 fafiWfye Hesaplarındaki para kadar para ikramiyesi Her talihliye eu çok 2500 lira)12 ayda 12 çekiliş 1951 yılının on iıirbıci ikramiyesi KASIM BAŞINDA En az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Ko:s* talanetz ve salon konser orkîst ralarından hafif müzik «Pl» 13,45 Şarkı ve türküler «Pl» 14,20' Dans ve caz müziği «Pl»;14,45 Programlar ve oyun h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Dünya basınından Avrupa ve Yakııı Doğuda yapılmakta olan müdafaa hazırlık,iarı karşısında Moskova ateş püskürmektedir.Son aylara kadar batı müdafaa sistemi.Almanya üzerinde bir kara müdafaa hattının h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri •fr Karagümrükte bir otelde yatıp kalkan Şaban;Bayraktar Emniyete müracaat ederek tramvayda giderken sabıkalı yankesicilerden Niyazi GüneşlL nin 100 lirasını çaldığını iddia etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • İlgililer yerli imalâtın hızlandırılmasını veya çimento ve demir ithaline izin verilmesini istiyorlar İnşaat mevsiminin en hararetli bir devresinde olmamıza rağmen piyasada da gerek çimento,gerek demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • HALKI V V-$*CS3r * Bayrampaşa türbesi Aksarayda oturan bir okuyucumuzdan aldığıma mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkadarların dikkat nazarını çekeriz:Semtimizde Haseki Caddesinde meşhur Bayram,paşa türbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Scad© yağ rekoltesi istihsal bölgelerinden bildirildiğine göre bu seneki yağ rekoltesi geçen senenin iki misli İstihsal bölgelerinden gelen haberlere nazaran bu yıl sadeyağ rekoltesi bereketlidir.Yağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Vagonsuzluktan çürüyen karpuzlar Trakyadan piyasamıza gelen haberlere nazaran bu yıl kavun ve karpuz mahsulü geçen senelere nispetle pek bol değildir.Eu sebeple mevsimin ilerlemiş olmasına rağmen fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Ham meden piyasası Ham maden piyasası tamamen canlı bir durumdadır.Yabancı memleketlerden gelen talepler artmaktadır.Buna mukabil istihsalin imkânsızlığı dolayıısiyle bunların mühim bir kısmına müspet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Vilâyetin bir tamimi Vali ve Belediye Başkanlığı,Kaymakamlıklara yeni bir tamim göndererek hoparlörlerin seslerinin kıstırılması için gazino sahiplerin son bir ihtarda bulunulmasını ve riayet etmeyenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Bir kadın cereyana kapılarak öldü Evvelki akşam Ortaköyde fecî b;r ölüm hâdisesi olmuştur,Kumhaıacı sokakta 18 nu roarada oturan 25 yaşında Sacide Çelikkol isminde bir kadın,tavuklara yem vermek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Buğday piyasası Trakya ve Marmara havzasından piyasaya bol miktarda buğday gelmeye başladı Geçer;hafta içinde serbest buğaay piyasasına Anadoludan 15 vagon Trabzon ve Marmara havzasından da.300 ton ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Taksim.Florya otobüs hattı E.T.T.İdaresinin Floryaya otobüs işletraeğe karar verdiği ni yazmıştık.Bahis mevzuu Taksim Florya hattı:dün işletmeye açılmıştır.Otobüsler cumartesi ve pazar 20 dakikada bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Kolera ve veba salgını Arap memleketlerinde hüküm süren kolera ve veba salgınlarının memleketimize sirayet etin e mesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.Bu arada veba hastalığının sirayetinde başlıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • C.H.P.nin gizli toniassx» Ara seçimleri için İstanbul adaylarından birini tesbit etmek üzere dün saat 11 de.C.HJP il yoklama kurulu Eminönü Ilalkevinde gizli bir toplantı yapmıştır.Söylendiğine-göre a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Tutuşan idrofil pamuklar İdrofil pamuk fabrikasına ait 4133 sayılı araba pamuk yüklü olduğu halde Tahtakaleden geçerken,pamuklar birden bire tutuşmuş ve araba alevler içinde kalmıştır.Ye!içen itfaiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Otomobil hırsızlığı Dün,Kadıköyde vazifeli 6 ncı Şbe memurları durumun dan şüpheledikleri Ankara 2639 plâka sayılı hususî otomobili çevirmişler ve şofö|rü Celâl Hoşafçının vesücalarınm sahte olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Bir sahtekârlık hâdisesi imar Müdürlüğünde ruhsat çı karma işi ile uğraşan Ziya Türk kan adında biri sahtekârlık suçu ile Adliyeye verilmiştir iya,Kadıköyde inşa edilecek olan iki katlı bir evin inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • Ki* hüznatiuM yangını FM^i ATnHvutftöyİMide Kasan Gheerc aiî harman yerinde yı^CT» hainde bulunan 7 ton kadar ekin âni olarak tutuşmuş ve sanmıştır.Yapılan tahkikat neticesini-de yangının Hasan Özerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1951
  • İfcfanbul Sergisi kapandı Üçüncü İstanbul Sergisi dün gece saat 24 de kapanmıştır.Lunapark ve Açık Hava Tiyat rosundaki buz revüsü faaliyet lerine daha bir müddet devam edeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Basbakaı,11 ağustosta Tokat'a gidivor Ankara 5 T H.A Başba kan Adnan Menderesle,Devlet Bakanı Lütfi KaraosmanoğJu D.P İl kongresinde bulunmak üze re 11 ağustosta Sivas üzerinden Tokat'a gideceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Garip bîr haber Ankaradan verilen bir ajans haberine göıe Türkiyede senede on milyon çift ayakkabı kullanılıyormuş,hat tâ köylülerin giydikleri çarıklcr da-bu yekûna dahilmiş.Acaba bu hesak;kim yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Âmasyada kurulacak yeni şeker fabrikası 31 bin çiftçinin iştirakiyle ku dün Anıasvada bir Tokat,5 A.A)Bölgede Amasya ile Kayabaşı arasında kurulacak ikinci şeker fabrikası dolayısiyle bugün Turhal'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Komünistler Rigdvaya cevap vermedi TBastarafı Birincidel atle nazartesj sabahı yaptığı yaymda Kaesong'daki silâhlı Çin kıtalarının mevcudiyetlerinin te sadüfî olup bir daha böyle bir leyin vukua gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Feci bir kaza TBaştarafı Birincide!duran trenin birçok vagonları birbirlerine geçmiştir.Ford,tarihî Arudeİ'den 2 mil mesafede bulunan bdr köydür.Yaralıları taşımak üzere Littlehampton.Worthing,Chiches
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • 560 turist Bursada Bursa,5 A.A)İstanbulda bulunan 560 Fransız turisti bugün vapurla Mudanyaya gelmiş Ve or.adan otobüslerle saat 12 de şehrimize gelerek tarihî âbideleri ve camileri ziyaret etmiş Ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Rusya peyklerini istismar ediyor Sofya,5 T.H.A.Bulgarıstanda toplanan bu senek)mahsul Varna.Burgaz,Rusçuk ve diğer limanlara sevkedilmişve bu limanlarda bekleyen Rus gemilerine yükletilerek Rusyaya gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Kim kimi baskı alt in a almak istiyor Başmakaleden devam)artık sirklerde mukavvadan yanlı ııg insanların Üzerine tüfekle niyan alman derme çatma bir pavyondan başka türlü gözükmiyecektir.Vazivet böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Fra rtsada kabine kurutamadı Paris.5 A.A Afp)Hükümet buhranı,cumartesi günüuzunluk rekorunu kırmıştır Filhakika,şimdiye kadar meydana gelen buhranların en uzunu 25 günü geçmemişti Maamafih par lâmento
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • C.Halk partisi TBastarafı Birincide!tır.Teşkilâttan Genel Merkeze geıei.mektuplar da göstermiştir ki.parti kademeleri tamamen seçimlere girmek taraftr dır.Buna muvazi olarak Demok rat Parti Genel İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • DP.gene)kurulunun dünkü içtimai Ankara,5 T.H.A.D.Pgenel idare kurulu bugün Başbakan Adnan Menderes'in başkanlığında 3 saat süren bir toplantı yapmıştır.Öğrendiğimiz* göre bu toplantıda ara seçimleri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • F ransada komünizm aleyhtarlığı Paris.5 AP)Paristeki 4 komünist tesisi dün akşam siyah bir otomobilden bir adamın attığı bombalarla hasara uğramıştır.Mühim hasara uğrayan ve yangın çıkan binalar arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • A to m de n korunma çareleri Londra 5 Nafen)Sunday Chronicle gazetesi bugünkü nüshasının ilk sayfasında küçük bir İngiliz âlim grupunun halen Cambridge laboratuarlarında atom silâhından vikaye edebile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Celâl Bayarın tetkikleri TBastarafı Birincide!bana refakat lûtfunda bulunan arkadaşlarıma şimdi olduğu gibi çok içten gelen samimî bir muhabbet gösterdiniz.Bu defa da bu candan tezahürat karşısında gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Mısırdaki gazeteler grev yaptı Kahir* 5 A A.Afp)Mısır bugün gazeteden mahrum kalmıştır.Filhakika gazeteciler Sendikası tarafından verilen em re itaat eden gazeteler,basın hürriyetini tahdit eden 3 tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Kütahyada bir çimento fabrikası kuruluyor Ankara,5 T.H.A)İşletmeler Bakanlığı,ilk maddesinin mebzulen bulunması ve zamanla ihtiyacın artması hasebiyle Kütahyada bir çimento fabrikasının kurulması etra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Çinin Kremiine Komünist partisi artık eskisi kadar Stalin'e itibar etmiyor.Şimdi lider olarak Mao Tse Tsuııg taiınıyor Hong Kong 5 Nalen)Cinde yin bir «Tito hâdisesi» ne şahit olunup olunmıyacağı sual
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Komünist kalpazanlar Kızı)bir şebeke bir milyar deeerinde s^hte sterlin ve doları dünva nivasasına' sürdü Londra,5 1 H A Kızıl bil şebekenin uzun müddetten beri batı memleketlerine geniş ölçüde sahte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKADA imtihanda kopya ettiklerinden dolayı asker!West Poin Akademisinden tardedilen 00 talebe dün akşam bir protesto mitingi yapmışlar ve kopya etmediklerini ileri sürmüşlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Giresun ili daimî komisyonundan 1 Memleket hastahanesinin 18455)lira 69 kuruş keşif be delil verem pavyonu ilâvesi inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur,2 i-Eksiltme 15.8.951 Çarşamba günü saat 15 de İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Değiştirme birliğimize Koraltanın hitabı FBastaran Birincidel rafından Harita Mahfelinde bir kokteyl verilmiştir,Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan,Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek,Çalışma Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Krem lin'in faaliyetleri j Kremlin emrinde 20 bin j sabotajcı,ihtilâlci ve casus j Orta Şark bölgesinde geniş bir faaliyet gösteriyorlar Şam,5 T.H A.Siyasî bir kaynaktan bildirildiğine göre Ortaşarkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Adnan Menderes dün Inönüye cevap verdi FBastarafı Birincidel Tasarı Anayasaya muhalif değildir Bu tasarının anayasaya muhalcfetinden bahsolunuyor.Tasarının anayasaya,hukuk esas larına ve siyasî ahlâkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • Sahip ve Batınuharriri;All Had KASACAK Bu nüshada yazı illerini idare eden;Faruk DEMIRTAŞ N.A A.N.K:Gazetecilik Kollektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1951
  • iran parlemantosunda Musaddık aleyhtarlığı TBastarafı Birincide!yolu takıp etmektedir» denil mektedir.Parlâmentoda bütün iddiaları reddeder;Başbakan petrolü dev letleştiren kanundan uzaklaş maya gitme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.08.1951
  • r' ı Kok kömürü tevziatı Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Devam etmekte olan 1951/52 kışı kok kömürü tevziatına ait beyanname ve idepo teshiri sıra numaraları aşağıda göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1951
  • İnanlı Sığır İslah istasyonu Müdürlüğünden MUHAMMEN Miktarı Fiatı Tutarı CÎNSÎ Kilo Gr.Kuruş santim Lira kuruş Yulaf 60.000.000 16 60 9960 00 Arpa 20.000.000 17 80 3560 00 1 Yemler kurumda anbar tesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1951
  • Yağlı güreş müsabakaları Baş pehlivan güreşlerine!e irfan Atan rakiplerini yenerek baş pehlivanlığı elinde tuttu Sergi komitesinin tertip etmiş Başpehlivan güreşlerinde İrolduğu yağlı güreşlere dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1951
  • Robinson ringlen ayrılacak Nevyork,5 Nafen)İngiliz bok?şampiyonu Randolph Turpin'e yenilmiş olan Amerikalı boksör Sugar Ray Robinson'uf:intikam maçını yaptıktan Fonra ringden çekileceği bil dirilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1951
  • Kocaeli Dafterd.ılığından Yapılacak is Keşif bedeli Geçici teminatı Lira Krş Lira Krş.II hükümet konağı müştemilâtından 16271 58 1220 37 özel id'are işgalindeki binanın onarımı 1 Yukarıda ismi keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından 17,8.1951 Cuma günü saat 15 de Bayındırlık Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonunda açık" eksiltme usulü ile üç ton saf külçe kursun ile 500 kilo katranlı keten salmastra satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1951
  • Manisa Defterdarlığından 1 36314 lira keşif bedelli Manisa Merkez Hükümet Konağı1 kalorifer onarımı ile binanın umumî rasba ve badana vesair onarımı kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle eksiltmeye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Koyun eti alınacak istanbul' Birleşik mahallî idaresine bağlı hastahane ve dairelere lüzumu olan 26.000 kilo koyun eti kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Tahmin bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Elâzığ garnizonunda yapılacak Benzin tankı ve tevzi yeri I inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 28610,99 I Lira olup geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Marmara mıntakası üzüm istihsali noktalarından Tekirdağ şarap fabrikasına nakledilecek mikdan azalır çoğalır şartnamesinde mahalli m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1951
  • Vagon aksamı alınacak D.Demiryolları Genel Müdürlüğünden Teklif verme suretiyle ve pazarlıkla cer kancası koşum takımı ve benzeri malzeme satın alınacaktır.Tekliflerin 19.9.951 Çarşamba günü sarst 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1951
  • İki gün devam eden müsabakalardan sonra WS/V/S/VN/V G.Saray Türkiye atletizm şampiyonluğunu kazandı Fenerliler,bilinmiyen bir sebeple dün müsabakalara girmediler.A.Akgün tek adımda Türkiye rekoru yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4