Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.07.1951
  • Iskenderundaki hâdisenin içyüzü Menfur hâdise esnasında Atatürkün büst ve resimleri ile Türk bayrağını ateşe veren Alevilerin haricî direktiflerle hareket ettikleri tesbit edildi Aleviler,dün muhakeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1951
  • Halk Partisinin kuvveti ve zaafı emokrat Partili sekiz milletvekili tarafından Meclise verilen ve siyasî partilerce vukua gelmiş haksız iktisapların sahiplerine iadesini sağlamak istiyen kanun teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1951
  • 1^#v| ''•ÜsL:is Ateş kes görüşmelerine âştirâk eden delegeler müzakerelerin cereyan ettiği salona doğru ilerliyorlar Ateş keş görüşmeleri bir çıkmaza girdi Delegeler mütareke gündemin de hiç bir ilerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1951
  • Ali Sami Yen dün defnedildi Evvelki gün vefat eden Galatasaray Spor Kulübü ve Türki-ye İdman Cemiyetleri İttifakının kurucusu eski Afyon İnhisnrı Genel Müdürü ve Belediye Meclisi ve Daimî Encümen üyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1951
  • Hamdullah Suph inin tekzibi Ankara,30 T.H.A)Hamdullah Suphi Tanrıöver Halkevleri meselesinde Başbakanla ara larında bir anlaşmaya varıldığı yolundaki neşriyat üzerine aşağıdaki açıklamada bulunmuştur:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1951
  • Trumanin şahsi temsilcisi Harriman Londrada İngiltere Başbakaniyle görüşürken İngiliz iran görüşmeleri için müsbet adım atıldı Morrison,petrol ihtilafını halledecek olan müzakerelerin yakında bağlıyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1951
  • Dışişleri Bakanı Köprülü hareket» nden önce îngiltere elçisiyle Fuad Köprülü,dün Parise hareket etti Dışişleri Bakanı 2 ağustosta Strasbourgta toplanacak Avrupa Konseyinde hazır bulunacak Dışişleri Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1951
  • Hint Başbakanı Nehru Pakist a n Hint ihtilâfı Nehru.Pakistan Başbakanını Yeni Delhi'ye davet etti Yeni Delhi,30 AP)Hindistan Başbakanı Nehru bugün Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han'a gönderdiği bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1951
  • Arap alemi kaynaşıyor Kahire,30 AP)Birinci Dünya Harbinden beri ve İngiliz casusu Lawrencc'in Orta Şark'U-faaliyete geçmesinden beri petrolce zengin bu bölgelerin Aı'apiar arasında cereyan etmekte ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1951
  • Yabanc sermaye kanunu E c n e bi sermayenin teşviki için hazırlanan kanun dün Mecliste kabul sdildi Ankara,30 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Başkanvekiüerinden Kayseri Milletvekili Fikri Ap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?Durak yerleri ve dolmuşlar Belki çok zor bir iştir de biz farkında değiliz.Fakat bize öyle geliyor ki otobüs ve tramvay durak yerlerinde dolmuşların müşteri almalarına kolayca mâni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Çemberli taş tamir edil ecek Dün Belediyede,Vali ve Belediye Başkanı Prof Gökayuı Başkanlığında,Reis mu avinleri Bayındırlık,imar,Fen Müdür ve müşavirleri nin iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • fraktan bir öğretmen kafilesi geldi Bağdatlan 11 kişilik bir öğret nen kafilesi gelmiştir.ÖğretnenLer Ankara *ve İzmirde tetkiklerde bulunacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Otomobil bolluğu İstanbul Şoförler Cemiyetinin plâka tahdidine ait dilekçesi Başbakanlığa gönderildi İstanbul Şoförler Cemiye,tinin Vilâyete gönderdiği ttŞehrimizdeki motorlu vesa iti nakliye plâkalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Sel tahribatından zarar görenler 20 temmuzda vukua gelen fır tna ve yağmur neticesinde Bey oğlunda İngiliz elçilik binasının yıkılan bahçe duvarı bir vatandaşuı ölümüne ve diğer vatandaşımızın da malı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Yer değiştirmek isteyen öğretmenler İlk ve orta tedrisat öğretmenlerinden yerlerini değiştirmek isteyenlerin bu talepleri il MİIEl Eğitim Müdürlüğünce incelenmekte ve İleri sürdükleri mazeretlerin mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri t^ Ürdünün İçişleri Bakanı M-ehdi Çl Müslek dün Bursaya gitmistiriç Türkiyenin Moskova elçilik müsteşarı İrfan AJkça dün şehrimize getargbir.İr Amerikanın Hjarvand üniversitesi pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • 12.5.7 Açılış ve programlar 13.00 Haberle* 13.15 öğle kon seri Pl)13.45 Şarkılar 14.20 Konuşma 14,30.Türkü.Her P1)14,45 Programlar ve caz müziği Pl)15.00 K-apa- us 17.57 Açıltş ve programlar 18,00 Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Tıbbî bahisler Romatizma hastalığı tedavi edilebiliyor «Terramycin» fevkalâde küçük dozlar halinde verildiği takdirde romatizmalı hastaların tedavisi kabil oluyor The American Journal of the Medical S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Bir tayfa anbara düşerek yaralandı Kuruçeşme önlerinde buğday boşaltan Meserret şılepinde bir kaza olmuştur.Tayfalardan İbrahim,güvertede dolaşırken a» yağı kaymış ve anbara düşerek ağır surette yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Kadınlara sarkıntılık eden 4 kişi yakalandı Beyoğîiunda kadınlara sarkın ttuk j îtpan Cahit Orak.Filipas,Haçik Şahin ve Metin Saygın adında dört kişi emniyet memurları tarafından yakalanmış ve hakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Eroin satan bir kadın mahkûm oldu Eroin satmak suçryle adliyeye vcrüen Mükerrem adında bir teuton dün 5 inci Asliye Ceza Mahkemesince 1 sene hapse,2 sene;surgune «e-GOG lira para cezasına mahkûm edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Ara seçimlerine namzetliğini koyanlar çoğalıyor Şehrimizde münhal bulunan i.d milletvekilliği için il seçim kuruluna iki kişi daha müracaat etmştir.Bu suretle müstakil olarak adaylıklarını koyanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Kalamış vapuru kaptanı dün sorguya çekildi Sarayburnu önünde cereyan eden fecî deniz kazasının meşinle r i olan Kalamış vapurunun kaptanı İsmail ile Sakarya motörünün kaptam Mehmet dün sorguya çekilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Teknik Üniversite cinayetinin duruşmasına dün de devam edildi Teknik Üniversite Mekanik kürsüsü doçenti Feyyaz Gürsan'ı tabanca ile öldüren Mehjnet Taşkesen adındaki talebenin duruşmasına dün 1 inci A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Türkiye Öğretmen Dernek.let i Birliğinin dünkü toplantısı Türkiye Öğretmenler Dernekleri Millî Birüğj dün saat 15 de Sultanahmet İlkokulunda bir basın toplantısı tertip etmiş ve muhtelif meseleler üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Şehir hatlarında çalışan vapurların durumu Denizyolları idaresinin şehir hattı vapurlarmdaki arızalar tevali etmektedir.Hemen birer gün ara ile işleyen vaprulardan birinin stop ettiği görülmektedir.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • İspanyaya tütün satışı İspanya her sene bizden bir milyon dolarlık,tütün mübayaasında bulunacak Memleketimizle ispanya arasında imzalanan ticaret ve tediye anlaşması gereğince ispanya tütün monopolü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • HALKA Gelen cevaplar «Valide camii» ve «Beşiktaşlıların derdi» başlıklı yazılar Belediye NeşTiyat Müdürlüğünden aşağıdaki şekilde cevaplan,dınlmıgtır:«Beşiktaşlıların derdi» başlığı ile çıkan yazı inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Karmaşıkları zaman Ga'Laghan:Ne güzel gece,dedi.Soğuk,fakot romantik.Hareketli bir gece.Genç kadın:Benim için fazla hareketli,diye cevsp verdi.Haydi içeri girelim Mösyö Callaghan,sizinle konuşacakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Bwm KISASI.Türk petrolü Son gelen haberler Raman petrol havzası civarında yapılan yeni sondajların çok müsbet neticeler verdikleri büdirilmektedir İki kuyuda bin metre derinlikte saf petrol bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Bir emniyeti suistimal hâdisesi Savcılık bir emniyeti suiistimal ve dolandırıcılık iddiasını tahkike başlamıştır-Yunan tatbiyetinde olan Kostantin adında bir Rumun iddiasına îöre,kendisi bir müddet ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Asabi bir kadın iki kişiyi yaraladı Caddebostan piâj gazinosunda yemek yiyen Suat adında bir gençle karısı Beni-e hesap meselesi yüzünden garson Hasanlı ktıvgaya tutuşmuşlardır.Faz la as^bileşen kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • SEBGt Otuz beşinci Galatasaray resim sergisi için hazırlıklar başlamıştı*.Galatasaray lisesi salonlarında açılacak olan bu sergiye,memleketimizdeki tanmmış bütün sanatkârlar iştinâk edeceklerdir.BALO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • Bir er kamyon altında kalarak öldü Dün akşam üzeri Bakırköyde fecî bir kaza olmuş ve Mehmet adında bir er parçalanarak öımüştür.Er Mehmet,şoför Alinin idaresindeki yük kamyonunun üzerinde seyahat eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • *Tîfl'i Fiyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 31 temmuz çekilişi bugün saat 13.30 da Anrnda yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar Ankara radyosiyle bu gece saat 3 de yayınlanacaktır.Bugün saat 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1951
  • ingiltereye satılan üzümler meselesi Dün Ankara vapuru ile gelen Londra ticaret Ateşeligimiz müşaviri,meselenin iç yüzünü anlattı Ankara vapuru dün saat 14te Batı Akdeniz seferinden 518 yolcu ve 234 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Polonyada isyan_Hükümeti devirmek isteyen 4 general,4 albay ve bir çok subay tevkif edildi Londra 30 Nafen)Polonyada karışık bir durumun mevcut olduğu bu sabah Var gova radyosu tarafından itiraf edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Bir aile faciası izm I ide bir genç kaynanasını,kaynatasını öldürdü,karısını asır surette yaraladı İzmir,30 T.H.A)Bugün şehrimizde bir aile faciası olmuş,genç bir adam karısını agar surette yaralamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Marrison'un Ortadoğuya ait dünkü mühim demeci İngiltere Dışişleri Bakam Ortadoğu emniyetinin Amerika,İngiltere,Fransa ve Türkiye nin işbirliğiyle temin edile,ceğini söyledi.Londra,30 AP)Bugün Avam Kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Rusya ile harp ihtimali gün geçtikçe artıyor Amerikan Müdafaa Bakam G eorge Marshall bu hususu Kongre üyele rine açıkladı Vashington,30 A.A.Bugün açıklandığına göre Birleşik Amerika müdafaa Bakanı Geo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • "Türk Spor Birliei» Kanun tasarısı Ankara 30 T.H.A)Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yerine,spor işlerini tanzim edecek yeni Tüık Spor Birliği kanun tasarısının Meclisin mart devresinde çıkması muhtemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın kapa.li zarfla eksiltme» leri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Erzurum Dumlu As.Sa_Al,Ko.da yapılacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Pakistan Hint &*9S*i rBastarafı 1 incide)kuvvctienni geri çekmesini şart koştunuz.Kanaatimce bu davetiniz ciddi değildi,zira ileri sürüleu şartların tarafımızdan ka bulu imkânsızdır.«Bize kaldırılan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Ateş kes müzakereleri HBastarafı 1 incide!Kuzey Kore başkenti Pyong Yang'a harbin en şiddetli ve yıkıcı Lava akınlarından birini yapmışlardır.Ateş kesme muza kereleri iki taraf ordularının arasmda kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Halk Partisinin kuvveti ve zaafı Başmakaleden devam)I tidarı kaybeden partilerin ne birincisi,ne de sonuncusudur.Bugün için biraz fakirleşmesi,gösterdiği gayri tabiî served ve ihtişama nazaran,hattâ b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Arap Alemr kaynaşıyor rBastaraf* 1 incide!lan da canlandırabilir.Diğer Arap memleketlerinden gelen haberlere nazaran bu gaye ile kaynaşmalar olduğu bildiril mektedir,İngilizlerin en eski dostlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • İiahanın bu seneki fındık mahsulü Roma,30 T.H.A)Fındık müstahsili memleketlerin üçün cüsü sayılan İtalyada bu sene fındık mahsulü tahminlerin çok alt:ndudır.Yeni rekoltenin 29 bin ton civarında olacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • İngiliz Iran görüşmeilerî TBastaraft 1 incide!Mornson'un bugün öğleden «nnra Av.am Kamarasında pek yakındt.Tahran'a yeni bir İngiliz heyetinin yollanılacağım bildirilmesine intizar edilmektedir Bu sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Fuat Köprülü TBaslaraJi 1 incid*"1 ti meselesinin bu mevzu ile ilgisi olmadığını sözlerine ilâve etmiştir.Köprülü Atina'da Venizclos'la görüştü Arma,30 A.A.Stras bouıg'a gitmekte olan Türkiye Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • ispanyol üsleri_General Franko,üslere mukabil Amerikadan 500 milyon dolar istedi Vashington 30 A.A.Demokrat Ayan üyesi Varren Marguson dün yaptığı bir radyo konuşmasında Bir leşik Amerikanın ispanya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Ali Sami Yen 6ün defnediildi rBastarafı 1 incide?Merhumun Galatasaray külü bünün idare heyeti salonuna ko nulan sandukası başında sabah tan itibaren genç,yaşlı bütün Galatasaraylılar sıra ile ve ikişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Şehrin bozuk et derdi Bir kaç gün önceki gazetelerde mezbahada bir kısım bozuk ve kokmuş,etlerin piyasaya sürüldüğü ve bu vaziyeti tesbit için Belediye müfettişlerinin mezbahada teftişlerde bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • kanunu TBastarafı 1 incide*)Ekonomi Bakanı Prof.Muhlis Ete,tasarının ivedilikle görüşülmesini teklif etmiş ve bu teklif kabul olunmuştur.Bugünkü konuşmalar neticesinde tasarının,üçüncü ve yedinci madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • İskenderundaki hâdisenin iç yüzü IBuetarafı 1 incide!Bu meyanda yüksek rütbeli bir «ubayımızın düğmeleri koparıL •niş,yine yüksek rütbeli bir su bayımızın sükûnet tavsiyesi kar şısında nümayişçi Alevî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Harici k&sa haberler YUGOSLAVYADA Yugoslav komünist partisi or.Ram Borba gazetesinin bildirdiğine göre.komünist partisi mor kez komitesi adaylarından Bulgar generali Slavcho Tıenski Ti tocu faaliyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • ÂBrneınyada bir müzik festivali Bayreuth Bav vera)30 A.A.Harptenberi vvagner musiki festivalinin ilk defa yapılmadı üzerine binlerce Alman müzik merak lısı,dün gece festival binası nın etrafını sarmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Atlantik deniz komutanları Vashington 30 A A.Umumiyetle iyi haber alan!kaynakların bildirdiklerine göre Birleşik Amerika ile İn giltere arasında Kuzey Atlan tik Paktı çerçevesi dahilin de Atlantik den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1951
  • Hamdullah Supbînîn tekzibi TBastarafı I incide 1 asla böyle bir müzakere ve anlaşmanın mevzuubahis olmadığını kaydetmek isterim Aynı gazetede bir de Türkocaklarının Atatürk tarafından bir rakı sofrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.07.1951
  • istanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü Satmalma Komisyonundan 172 tane Gümrük muhafaza memuru kaputunun dikimi açık eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedel 1806 lira muvakkat teminatı 135 lira 45 kuruştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Düzce Müdürlüğünden 1 işletmemiz Balıklı bölgesinin Mudurnu Karacasu istif yerinde mevcut 468 adet karşılığı 368.669 metreküp göknar tomruğu iki parti halinde açık arttırmaya ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1951
  • 6 ncı enternasyonal tenis turnuvası Bu seneki turnuvaya katıllacak tenisçi sayısmin,şimdiden 30'a yükselmesi,herşeyden evvel,ancak organizasyonun mükemmeliyetime izah edilebilir Istanbul altıncı enter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1951
  • Giresun ili daimi komisyonundan 1—Memleket hastahanesinin 18455)lira 69 kırruş keşif bedelli verem pavyonu ilâvesi mşaaü açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 15.8.951 Çarşamba günü saat 15 de îl Dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 S 9 1 I İLAN FİATLARI Basbk 20 Ura 2 nci sayfa aantüni 4 Ura 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.İcra il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1951
  • HM OPERATÖR W I Dr.Cavit Göncer £5 BÎRİNd SINIF Umumi baş,karın,tenasül I uzuvları,kol.bacak damar m İve kemik hastalıkları fl Mütehassısı |j Beyazit Okçularbası No:13 K Tel:Muayene;23676 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,Pgleden sonra,14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyoLJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1951
  • Van P.T.T.Bölge müdürlüğünden 1 Yaz kış haftada iki seferli olan ve aşağıda muhammen bedel,muvakkat teminat,idarî kefalet taşıyacağı yük miktaihale gün ve saati ve kaç saatte katedebileceği yazılı bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1951
  • İst,Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Kapalı zarfla Ankara Dikmen deposunda tecrit,onarım ve elektrik işleri yaptırılacaktır.İhalesi 10.8.951 Cuma günü saat 11 de Ankara M,S,B,4 N"o,Iı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1951
  • Son ay,zarfında Avrupada elde edilen en iyi dereceler Son aylar zarfında,Alman atletizminde ciddi bir terakki görülmektedir.Müslüman atlet El Mabrouk da,800 ve 1500 deki derecesiyle son ayların en iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4