Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • ESKİŞEHİR P.P.İL KONGRESİ MESAİSİNE BAŞLADI Adnan Menderes kongrede muhalefete cevap verdi Partiler arası münasebetlerdeki gergini yapan Başbakan Menderes,Şemsettin iğin izahını Günaltayın nutuklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • Dedeağacın Etnikos klübii atlet,leriyle Beyoğluspor atletleri arasında ikinci gün karşılaşmalarına dün Mithatpaşa stadında muntazam bir şekilde devam •dildi Resimde sırıkla vüksek Otlıyan bir atlet gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • Onbir yıl bir odaya kapatılan deli Martinafranca,îtalya 15 AP Ailesi tarafından bundan 11 yıl önce bir odaya kilitlenen deli bir kadın odadan çıkarılmıştır Polis 51 yaşında bulunan Maria Iticci ismind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • îtalyaya gidecek olan Lefter gol peşinde Leftere italyada 60 bin lira teklif edildi Evvelki gün Roma'ya giden Lefter'in «Fiorentina» kulübünün bu teklifini kabul etmesi için Federasyondan izin alması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • Türkiyeye yaptığı seyahat geniş tefsirlere yol açan Azzam Paşalstanbula geldiği zaman Tapurdan inerken Azzam Paşanın seyahatinden elde edilen siyasî neticeler WV\N Arap Birfiği Genel Sekreteri,Arap me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • Almanya ve Avrupa ordusu Almanya yeni Avrupa ordusuna 250 bin kişilik bir kuvvetle iştirak ediyor Paris,15 T.H.A)D.M.T.İki milyon kişiden terekküp edecck yeni Avrupa ordusunda 250 bin Alman askeri bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • Ingilterede komünistler Cebir suretiyle hükümeti devirmekten vazgeçtiler Londra,15 AP)Bugün bildirildiğine göre İngiliz komünistleri 1917 de tatbik edilen cebir suretiyle değil de meclis devrimi suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • Dün öğleden sonra Tahtakalede Ziya Soyluya ait sabun fabrikasında yangın çıkmış ve fabrikanın çatı kısmı yandıktan sonra söndurulmuştur Resimde yangını söndürmeğe çalışan itfaiyelerin faıliyetler» qör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • Peyklerin tecavüz hazırlığı Bulgaristan,Romanya ve Macari stan,Yugoslav hududuna 1 milyon kişilik askerî kuvvet yığdılar Londra,15 AP)Yugoslavya ile hemhudud bulunan Sovyet peyklerinden 3 memleketin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • De Gasperi kabinesi istifa edecek Romu,15 AP)İtalyan Başbakanı De Gasperi bugün kabinesini teşkil eden bakanlar la yaptığı toplantı sonunda kabinesinin pazartesi günü istifa etmesini kararlaştırmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • A.Harriman bugün temaslara başlıyor 10.000 İranlı Harrîmanm ziyaretini protesto için büyük bir nümayiş yaptılar.Hükümet asker kujlan mak mecburiyetinde kaldı Tahran,15 AP Başkan' Trumanın hususî müşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • Biz nasıl görüyaılf!Tramvaya asılma kazaları yine aldı yürüdü Tramvaya asılmak yasağı nedense süratle tavsadı.Artık herkes istediği gibi,istediği kadar ve istediği yere asılıyor,bazan bir kaç kişi ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • Koredeki Birleşmiş Milletler komisyonundaki Türk delegesi Dr.Kâmil îdil.dün sabah Tokyova hareket etmiştir Resimde delege,miz tayyareye binerken görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1951
  • Korede ateşin kesilmesi için yapılan müzakereler yeniden mUsbet ¦»¦ola girmiştir Resimde kızıllara ateş açan bir Müttefik bataryası görülmektedir KAESONG MÜZAKERELERİ DUN YENİDEN BAŞLADI Komünistler,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Ha n azizim Slim,dedi.Eu oldukça tuhaf doğrusu,çün KÜ s'z ancak söylemek istediğiniz şeyleri söylersiniz,müşterileriniz hakkında da fazla konuş maktan hoşlanmadığınızı bilirim.Fakat bu sefer iş değişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Konstalantz orkestralından melodiler Pl)13.45 Şarkılar 14 20 Dans müziği Pl)14.45 Programlar ve türküier Pl)15,00 Kapanış 15,57 Açılış ve programlar ia,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Kara sinekle mücadeleye devam ediliyor Şehirde gittikçe çoğalan karasineklerle mücadeleye hız ve j-ilmiştir.Vali Muavini,Sağlık Müdürü ve diğer alâkalılar sinek üreten yerleri gezerek bunların ilaçlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Altıncı Şube Müdürü Amerikaya gidecek İstanbul Ecniyet G ncı Şube Müdürü Orhan Eyüpoğlu,seyrüsefer işleri üzerinde tetkikler yapmak üzere iki ay için İtalya ve Amerikaya gönderilecek-1ir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Ulaştırma Bakanlığının kara ve uçak postalarına yapmış oldu ğu yeni zam dünden itibaren yürürlüğe girmiştir.Bozuk ve hamur ekmek çıkardığı tes'bit edilen 33 fırıncı hakkında alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Amerikalı uzmanlar Denizyollarındaki vazifelerinden ayrılıyorlar îktisadî İşbirliği yardım faslından ücretleri ödenmek üzere 1950 senesi nisan ayında Denizyolları idaresinde vazifelendirilen ve mukave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Ara seçmi hazırlığı Seçim kampanyası 23 temmuzda boşlıyacak İstanbulda yapılacak ara seçimi için gereken hazırlıklara başlanmıştır.C.H.P.ve Millet Partisi seçimlere girmeye ka^ rar vermişlerdir.Demokr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Kok kömürü fiatları Son defa alınan bir kararla kok kömürü fiatları bir hayli yükseltildi.Herhangi bir maddenin pahalılaşması vatandaşları elbet de memnun etmez.Fakat kömür hakkındaki karar bir fiat a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • 951 yılı fındık rekoltesi 951 yılı fındık rekoltesinin çok bereketli olacağı tahmin edilmektedir.Bu sene 80 90 bin ton kabuklu fındık elde edilmesine muhakkak nazarı ile bakılmaktadır.Halen eski mahsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • GEZÎ if Galatasaray Spor kulübü nün tertip ettiği büyük mehtap ve deniz gezintisi 21 temmuz cu martesi akşamı büyük Bandırma)vapuru ile yapılacaktır Çok zengin bir programla tertip edilen bu gezinti c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Bugün şehrimize 47 Yunan subayı gelecek Yunan Harp Akademisine mensup 47 subay bugün iki uçr-kla Atmadan şehrimize geleceklerdir.Birkaç gün İstanbulda kalacak olan misafir subaylar Ankaıayı da ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Ga latada fecî bir kaza oldu Galataöa fecî bir kaza olmuş tur.Galata rıhtımına yanaşmış bulunan Etrüsk vapurunun ambcaına 2200 kilo ağırlığında bir traktör yüklenirken vinç zinciri kopmuş ve traktör v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Karpuz yüzünden çıkan kanlı kavga Dün Küprü üzerinde ortalığı heyecan^ düşüren kanlı bir hâdise olmuştur.Ramazan Çakır adında bn genç,Köprü üstünde sergi kurup karpuz satan Mehmet adında birinden kesm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Yüzme bi im iyen bir genç boğuldu Çengelköyünde denize giren Mehmet adında biri yüzme bilmediğinden boğulmuştur.Savcılık hâdiseye el koymuş ve tah kikatt başlanmıştır.Mehmedin cesedi henüz bulunamamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Belediyede tekaüt edilecek memulların listesi hazırlandı Bu vii Belediyede,yaş haddini doldurup emekliye ayrılacak olan âmir ve memurlarla listesi hazırlanmış bulunmaktadır.Yekûnu 16 yi bulan ve arala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Yağ iskelesinde bir yaralama hâdisesi Yağ iskelesinde hamallık yapan Mehmet ile Siirtli İsa,bir para taksimi meselesinden kavga etmişler;Mahmut adında birisi de araya girerek iki arkadaşı ayırmak iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Kachköyünde ölümle neticelenen bir otomobil kazası Şoför İsmail'in idaresindeki kamyon Kadıköy'ünde oturan Şıban Korucu adında birine çarpmıştır.Ağır surette yaralanan Şaban Haydarpaşa Numune H^£tahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Ms halle bekçileri devlet memuru sayılacak Emniyet bekçileri için hazırlanan yeni kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine verilmiştir.Yeni tasarıya göre bekçiler zabıtanın müdahalesini icabetti ren hall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Teknik Üniversite Milletlerarası Talebe Birliğine dahil oluyor İstanbul Teknik Üniversitesinin Milletlerarası Üniversiteler Birliğine dahil olması Bakanlar Kurulanca tasvip olunmuştur.Eu arada daha şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • ıranın Derueriigı Rufsuıru bitirenler diplomalarını aldı İstanbul Berberler Derneği ta rafından bir müddet evvel açılan kadın berberliği kursunun ikinci devre mezunlarına dün saat 15 de dernek merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Lise ve ortaokullarda filmle tedrisat yapılacak Son senelerde orta tedrisattan iyi randıman alınmadığını gö/önünde tutan Millî Eğitim Bakanlığı lise ve ortaokullarda talebelerin derslerden daha iyi ıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • o+ooo a ı»»t* on* «ı-^vj.»vov»»o H)»u—e a HALKAN Kadıköy pazarcıları Kadıköy pazarları esnafından 12 imzalı olarak aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz:«On senede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Pamuk fiatlarında kaydedilen düşüklük Pamuk hususunda dış piyasa birdenbire Geçen hafta içinde pamuk fiatları biı miktar daha düş muştur.Adanadan gelen haber lere nazaran alivre birinci akalaların piy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Plajlar sıkı bir kontroldün geçiriliyor Son günlerde il Sağlık Müdürlüğüne plâjlardaki soyunma kabinelerinin ve müşterilere ki raya verilen mayoların gayet kirli olduğu yolunda bazı ihbarlar yapılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Ciçcron filmi tamamlandı Çiçeron'a ait filmin,şehrimizdeki sahnelerinin çekilmesi bitmiştir.Öğrendiğimize göre,filmin uzunluğu 3800 metıe olup şehrimizde geçen sahneler 1 sa at kadar sürmektedir.Filmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Etibank Genel Müdürü dün şehrimize geldi Etibank Umum Müdürü şehrimize gelmiştir.Umum Müdür bir hafta kadar şehrimizde kalacak ve bu arada bazı tetkiklerde bulanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Kıskançlık kavgası Bir genç metresini bıçakla ağır surette yaraladı Son günlerde kıskançlık yüzünden vuku bulun yaralama ve cinayet hâdiseleri pek sikloşmiştır.Dün de aynı yüzden Snmatyada kanlı bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Ankara vapuru bugün geliyor Ankara vapuru bugün s*.at 14 te B;ıtı Akdeniz seferinden dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Şehir Tiyatrosunun idare heyeti seçimi ı Şehir Tiyatrosu genel talimat' namesinin 8 inci maddesi hükmü gereğince idare heyeti seçimi 18 temmuz çarşamba günü saat 15 de Şehir Dram Tiyatrosunda yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Kadın kaçırmaya kalkışan bir şoför Evvelki gece İbrahim Küçük er adındü bir şoför Beycğlunda,Premecı sokağında bulunan bir randevu evinden Güler adında bir kadını kiralamıştır.Güler'e yalnız olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1951
  • Dünya basınından Türkiye ve Orta Amerikan ve ingiliz siyasetinde meydana galen son karışıklıklar ve bunun sebepleri Amerikan ve İngiliz siyasî durumunun karışık bir vaziyette oluşu yalnız Uzak Şarka a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Kaesong müzakereleri dün başladı TBastaraf' 1 incide!lıas heyetine mensup taşıtlara her zaman açık bulundurulmalıdır.2 Kaesong'da beş mil genişliğinde tarafsız bir bölge tesis olunarak bunun merkezind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • I I yıl bîr odaya kapafılan deli PBastarafı 1 incide!mistir.Polis tarafından tevkif edilen kardeşi Vincenzo adlî makamla ra verdiği ifadede,ailesinin kız kardeşini bir hastahaneye göndermenin oldukça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Harici kısa haberler İNGtLTEREDE Denizde ilk tecrübelerinde bulunmak üzere yeni bir tip ingiliz harp gemisi bugün Portsmouth'tan hareket etmiştir Relentless ismindeki bu gemi tn giliz donanmasının den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Armatörler de zam istedi Ankara,15 T.H.A)Dış seferlerde navlun ücretlerini yüz de 25 zam yapılması üzerine armatörler de alâkalı Bakanlıklara müracaat ederek iç hatlarda ki vapurlarda da navlun ücretl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Azzam Paşanın seyhatînden elde edilen siyasî neticeler TRastarafı 1 incîıi«7 bancı gazetecilerine verdiği beyanat Türkiyeye yaptığı seyahatin «Orta Şarkta tarihin seyrini değiştirmiş» olduğuna inan ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Adnan Menderes kongrede muhalefete cevap verdi TBastarafı 1 încidf»!S.nvnş ve sinmiş zannediyorlar ve Demokrat Parti iç gailelerile bunalmış bir vaziyettedir,şimdi ona yüklenmemizin tam zamanıdır diyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Çekoslovakyada beyaz partizanlar faaliyette 5.000 kişilik teşkilata bir çete grubu komünistlere ağır zayi at verdiriyor Viyana,15 T.H.A)R.F.E)Çekoslovakyada teşekkül etmiş hükûmel aleyhtarı bir grup s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Varşovada suikast Teyit edilmeyen habere giire Mareşal Rokosovsky ağır surette yaralanmış Kopenhag,15 A.A.Berlingste Tidende gazetesinin geçenlerde Polonya'dan dönen bir diplomatın beyanatına atfen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Bir Hintli vali şehrimize geldi Hindistan valilerinden Asaf Ali dün şehrimize gelmiştir.Hintli vah bugün Londraya gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • İspanyada şiddetli fırtınalar Madrid,15 A.A.İspanyanın muhtelif bölgelerinde 100 milyon peçetadan fazla tahmin edilen mühim hasarlara sebep olan şiddetli fırtınalar hüküm sürmektedir.Fırtınalardan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Anasını boğarak öldürdü M Kemalpaşa,15 T.H.A.İlçemize bağlı Tepecik köyünde fecî bir cinayet işlenmiş,Sey fettin adında bir genç üvey anası Cemileyi boğarak öldür müştür.Yapılan tahkikat sonunda Ce mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Peyklerin tecavüz hazırlığı TBastarafı 1 incide!bitişik olan arazi 30 kilometre derinliğine kadar Yugoslav azınlıklarından temizlenmişlerdir.Sovyet Rusya bilhassa tank olmak üzere peyklere mühim mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • A.Harriman bugün temaslara başlıyor TBastaratı 1 incide!yında bulunan ve mümtaz misafirlerP tahsis edilen «kabul defterini» imzalamak üzere derhal Şahın sarayına götürülmüştür.Pazartesi günü Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Amerika,Macaristana bir nota verecek Budapeşte.15 A.A)Budapeştedeki diplomatik çevrelerde bildirildiğine göre.Amerikan hü kûmeti başpiskopos Grosz'un muhakemesinin neticelerine dair Macar hükümetine ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Şilede bir silâh kaçakçısı şebekesi yakalandı Şile,15 T.H.A)Şile ilçesi ne bağlı Ağva nahiyesi köylerin de,halktan mavzer tüfeği toplayarak bunları Doğu Anadoluya sevkeden bir şebeke yakalanmıştır.Yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • ispanya 30 bin ton pamuk döküntüsü alacak İzmir,15 T.H.A)ispanya,memleket piyasasından 30 bin ton pamuk döküntüsü satın almak üzere teşebbüse geçerek alâkalılarla temasa başlamıştır.İhraç edilecek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Su ürünleri kanun tasarısı mütalâa ediliyor Ankara.15 THA)Balıkçılık işlerini ve meselelerini tan zim etmek üzere Ekonomi ve TL caret Bakanlığı tarafından hazırlanan su ürünleri kanunu t-aşansı mütalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Yunanistan seçmleri Beliren temayüllere göre,yeni seçimlere gidilmesi ihtimali kuvvetleniyor Atma,15 A.A.General Plastiraü partisinde başkanın ve dostlarından 16 mebusun ayrılmaluriyle hasıl olan ikil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Pakistan Hindistan ihtilâfı Liyakat Ali,Han,Hindistanın Pakistan hududunda tahşidat yaptığını söyledi Karaşi,15 AP)Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Hon bugün gazetecilere verdiği bir demeçte «Hindistun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Amerika iki Macar diplomatı nııı geri alınmasını istedi Budapeşte 15 A.A.Birleşik Amerikanın Budapeşte Büyükelçiliği bugün kısa bir tebliğ yayınlayarak,Birleşik Amerikd hükümetinin,Macaristan Vaşingto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • YAPI ve KREDİ BANKASİ Gaziantep Şubesinden Bugün hizmetp girdi 16 Temmuz 1951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1951
  • Amerikaya hicret eden en yaşlı kadın Nevyork,15 T.H.A)Pauline Wilsdorf isminde 105 yaşında MünichÜ bir kadın Nevycrk'a gelmiştir.Pauline Wilsdorf,şimdiye kadar Birleşik Amerikaya hicret etmek müsaa de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • Devlet Orman işletmesi Bolu Müdürlüğünden 1 işletmemiz fabrika iütif yerinde mevcut 51753 adede denk 988.801 M3.normal köknar kerestesi 7 parti,40413 adede denk 214.8*5 M3.boy anormali köknar fi parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • Portugueza de Desportos takımının;şehrimizde Beşiktaşla yaptığı karşılaşmadan bir görünüş Son aylar zarfında dünya spor faaliyeti Yaz mevsimine girmiş bu Sunduğumuz şu günlerde bilhassa atletizm alanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • Beyoğluspor Etniko atletizm karşılaşması Ikİ gün devam eden müsabakalar sonunda Etnikos 88 80 galib geldi f'ı yoğluspor ile Etnikos külü nas B)12.69.u arasındaki atletizm müsabakalarının,ikinci gün ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • HU.16 TEMMUZ Ru.11 3 Şevva 1 9 1 1 Tem 1370 Pazartesi 1367 VAKİT VASATİ UAJff Güneş 5,35 8,52 Öğle 12,20 4,36 İkindi 17,20 8.36 Akşam 20,48 1.00 Yatsı 22,50 2,03 Imsâk 3.21 6.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • Sterlin 7.85.50 7,84,80 100 dolar 280.00 280,00 100 Fransız Fr 0.80,00 0.80.00 100 üret 0.44,128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64,03 64,03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • Feriköy,Unkapanı boksörlerini yendi Dün,Feriköy Gençlik Kulübü lokalinde yapılan Feriköy Unkapanı arasındaki boks karşılaşmalarında,şu neticeter alın mıştıı:51 kilo:Hasan F)Emin'e U)sayı ile 54 kilo:D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • jf Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra.14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • Çanakkale Belediye Başkanlığından 1 Cumhuriyet meydanında eski mezarlık yerinde yenider yaptırılacak garaj binasının birinci kısım inşaatı açık eksiltnv suretiyle ihaleye konulmuştur.2 ihalesi 26/7/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • Yoi yapımı Niğde Valiliğinden 1 43213.71 lira keşif bedelli Güişehir Hacıoektaş yolu 1114-054—114 052 kilometreleri arası toprak tesviyesi yapımı eksiltmesine istekli çıkmadığından aynı sertlar dahili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • Fatih 2.nci Mıntaka Tapu Sicil Muhafızlığından Fatihte eski Hacı Hüsrev yeni Arabacı Beyazıt mahallesinin eski Bazergân odaları çıkmazı sokakta eski 29 kapı No,Fi arsanın tapu kaydı üzerinde dersaadct
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • istanbul gümrük muhafaza Başmüdürlüğü satınalma komisyonundan 172 tane Gümrük muhafaza memuru kaputunun dikimi açık eksiltmeye konulmuğtur.Muhammen bedel 1806 lira muvakkat teminatı 135 lira 45 kuruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • Juventu s Austria'yi mağlûp etîî Rio de Janeiro 15 A.A.United Press)Juventus ta kimi oyuncuları dün akşam Rio kupası dömifinal karşılaşmasın da Avusturyayı şanslı bir oyun dan sonra mağlûb etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLABI Senelik 28 Uradır 6 Aylık lö 3 9 1 S İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmî ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • İst.Lv'.Amirliğinden verilen Askeri Ki to d t-ilânları Açık eksiltme ile Muhabere Okulunda 4 Nisen barakasının kurulma işi yaptırılacaktır,ihalesi 21/7/951 cumartesi günü saat 11 de Ankara M.S.B.4 No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1951
  • Çelik Hangarlar Montaji yie Beton Temel ve Döşemeleri İnşası Eksiitme İlânı Toprak Mahsulleri Ofis i Genel Müdürlüğünden 1 Ceylânpmar,Derbesiye ve Urfada kurulacak çelik hangarların montaj,temel ve dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4