Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • İÖz nasıl görüyoruz?Beyin ve vücut Geçen gün harp senelerinde çok büyük islere girişerek 1500 liradan ibaret sermayesini kırk milyon liraya çıkartmak imkânını bulduğu rivayet edilen bir zatla tanıştık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • CHP.kongresinde konuşan e ski.bakanlardan Cemil Sait Barîas ve Kemal Satır Dünde Faik Ahmel Barutçu,Kemal Satır,Cemi'l Sit Barîas ve Şükrü Kaya söz alarak hükümeti tenkid ettiler Kongre bugünde devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • Sovyetlerin Birleşmiş Milletler delegesi Malik Rus delegesinin Kore için sulh teklifi Malik,dün yaptığı bir konuşmada tarafların 38 inci arz dairesinin kuzey ve güneyine çekilmeleri şartiyle bir mütar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • Korede yine şiddetli savaşlar başladı Merkez cephesinde mühim bir tepe kanlı süngü hücum-hır iyi c 5 defa el değiştirdi Tokyo,23 AP.Müttefikler bugün Merkezî Korede,değişik safhalar arzeden çok şidde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • Bulgaristanda mukavemet arttı Belgrat.23 T.H.A Son.ge len haberlere göre Bulgaristanda bulunan ecnebilere bir müddettenberi çıkış vizesi verilmemek,tedir Sofya Hükümeti yalnız siyasî akidelerinden emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • Romanya radyosunun bir hezeyanı Türkiye.Amerikanın emrinde büyük bir hapishane imiş!İstanbul,23 T.H.A.Bükreş radyosu dün ve bugün,uzım dalga üzerinden yaptığı bütün neşriyatında,Rumen sanat enstitüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • italya ile ticaret anlaşması Yeni andla^ma yakında imza edilecek Rcrna,23 AP)Türkiye ile İtalya,süresi 30 haziranda sona erecek şimdiki ticaret an'dlaşma sının yerine geçecek yeni bir andlaşma akdi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • Dörtler içtimai Acheson Avrııpadaki gerginliğin izalesi için dörtlerin yakın bir zamanda toplanmasını istedi Vaşington,23 A.A.Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson dört büyük devletin gecikmeden «Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • Çatalağzı santralı Santral inşaatı üc aya kadar tamamlanacak Ankara,23 T.H.A)Bir seneden beri Marshall yardım programından faydalanarak inşa edilen Zonguldak Çatalağzı elektrik santralının tesisleri*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • Bugün Zonguldakta bir konuşma yapması muhtemel olan Başbakan Ad nan Menderes D.P.Zonguldak il kongresi dün açıldı Kongreyi takip eden Başbakanın bugün bir konuşma yapması muhtemel Zonguldak,23 A.A.Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • Hürriyete kavuşan mahkûmların istikbali Adalet Bakanlığının,ceza müddetlerini ikmal eden mahkûmların iş sahibi olabilmelerini temin için bir kanun projesi hazırlamakta olduğunu bir Ankara telgrafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • Iran hükümeti daha zecri tedbirler almak kararında Baltalama hareketinde bulunacaklar ölümle cezalandırılacak Adalet Divanı 30 Haziranda toplanıyor İngiliz teknisyenlerine 36 saatlik mühlet verild» Ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1951
  • G.Saray Dımdee'yi2-1 yendi Üç maç için şehrimize gelen İskoç Dundee takımı,dün Galatasarayla geçen haftaki maçın revanşmı yapmıştır.Zevkli cereyan eden karşılaşmayı,Galatasaraylılar güzel bir oyunla 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Küçük kestçadan melodiler 13,45 Frank Snatıa ve Fran Warren',den şarkılar Pl)14.00 Saz eserleri,oyun havalan,Laika Kara bey ve arkadaşları 14,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Talebe gezileri başlıyor 20 temmuzda 30 kişilik bir talebe kafilemiz Ankara vapuru ile hareket ederek Pire,Napoliye uğradıktan sonra Marsilya yoliyle İspanyaya gidip,oranın lalebe teşekküllerinin dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • A meri kaya ihraç edilen saçlar Karabük Demir ve Çelik Fab rikalaıının saç ihraç etmesi piyasada büyük bir memnuniyetsizlik ıcviıd etmiş bulunmaktadır.Bilhassa piyasada saç sıkıntısının had bir gekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Bir rioüamiıuıcılık.hâdisesi Cihal Barıştay,Orhan Yılmaz ¦ve Fcruk isimli üç gftbis kendilerine YfSUay müfettişi süsü vererek Etiiı nekapıd;bir yağ fc.brikasmcuuı 100 lira dolandır mışlardır.Suçlular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Bir insani,amelesi 19 metre y ükvsuklikıitm iüiİBtiı Niş;t;iıto^ında üRttfet'e ait »ia saatin çuhşun Ali j'farcan,sırtında teneke olduğu halde üst kata çıkarken,aynı yerde çahşan ı kudası Dursun Okum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Yeni bîr isçi mahkemesi kurulacak Adalel Bakanlığı şehrimizde?ki işçi kesafetini nazarı dikkate alarak bir işçi mahkemesi kurmuştu Bu,defa)'Bakanlıkça ya-pılan• tetkiklerde- ğçi mahkeme einininUyaca k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Müsteşrikler kongresi hazırlıkları Şehrimizde toplanacak olan Müstcşukler ^kong resine bütün dünyadan gelecek olan delegelerden bn kısmının birinci sınıf otellere,bir kısmının Galatasaray.Kabataş.Çapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • I3iı-adam metresinin annesini bıçakla yaraladı Dolapdorcde gecekondularda oturan Tahir Gönül,kendisinden ayrı bulunan metresinin an nesi Hayııye've yolda rastlamış,aralarında geçen münakaşa esnasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Ali Koclu'nun duruşmasına dün devanı edildi JBerabeı yaşadığı 11^/ian Sezenel adındaki kadını balkon,dan atıp öldürmek suçiyle adliyeye verilmiş olan tacir Ali Koclu'nun duruşmasına dün 1 inci Ağır Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Sevdiği kızı jiletle yaralıyan gene iiapse mahkûm edildi •Nedime adında bir kızın yüzünü jiletle yaralıyan Zeki Sar silmaz adında biri dün 2 nci Agır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda 9 ay 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Bir ihtilas suçlusu ağır cezaya verildi Sultanahmet Sanat Okulu Müdür muavini Celâl Akın hak kırtda bin yüz lira ihtilas yapmaktan kanunî muameleye geçilmişti.Bu husustaki tahkikat sona esnyş ve dosya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Karnide bir yaralama hâdisesi oldu.Ramide oturan Ahmet ve Salim Özıürk ile aynı semt sakinlerinden Ali Cebeci ve,Hasan Cebeci aralarında çıkan kavgada,AH bıçakla' Ahmedi kasığından,Hasan da Salimi baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Sir sigara yüzünden beş kişi birbirine girdi Zeytinburnunda oturan Nebî,Hüsmen ve1 Hüseyin isimli üç arkadaşla yanlarına gelen Mehmet ve Seli'n adlı iki tfen*cin sigara istemeleri yüzünden kavga çıkmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • tffc esrarengiz Memleketten firar etmiş olduğu artıi:kati olarak anla» şılmış olan kızıl şairin vatandaşlıktan iskatı istenecek Romanyaya kaçtığı artık ta:hakkuk etmiş bulunan şaiv Nâi zım Hikmet'in y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Bir hastabakıcıya tecavüz etmeğe kalkışanların duruşması Cerrahpaşa Hastahanesinde hastabakıcı olarak çalışan Nimet adında bir kız bir müddet evvel evine giderken Hidayet,İbrahim,Osman,Fevzi ve Hazım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Dülmusiann kaldırılması için hiç bir teklif yapılmadı E.T.T.Umum Müdürlüğünün,Belediyeden dolmuşların men edilmesi,Taksim Sarıyer ara smda çalışan hususî otobüslerin kaldırılmasını istediğine dair ı;ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Ekonomi Bakanlığının yeni bir kararı Alınan haberlere nazaran Ticare* ve Ekonomi Bakanlığı ihraç rejimindeki C listesinde bazı değişiklikler yapmaya karar vermiş bulunmaktadır.Bu listede bulunan fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Sebilürreşat aleyhine acılan dâva Sebilürreşat dergisi sahibi Eş ref Edip ve bu dergi ile alâkası bulunan avukat Hâmit hakkında yeni bir âmme dâvası açılmıştır.Dini âlet ederek propaganda yapmakla suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • EĞLENCE GÜNÜ ir Sen Jozef lisesinden yetişen ler derneğinin «Petit*Pain1» günü bugün saat 14 te Moda Cem sorsak No 1 deki Dernek lokalinde kutlanacaktırgezi it İstanbul.Ankara ve îzmirdeki yüksek tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Strcptouıicyu sıkıntısı başladı Şehrimizde ve rnemleketih di *er yerlerinde Streptomycin sıkıntısı artmıştır.Sağlık Müdür lüğünün nezareti altında yapılan satış,mal yokluğu dolayısiyle âdeta durmuş gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • ftiocan'ın kızı ve dSamcdı Tekirdağ Milletvekili tarafından kızı ve damadı aleyhine açılan dâva beraatta bitti Tekirdağ Milletvekili Şevket Mücan'ın ihbar ve iddiası üzerine kızı Ayşe Baştımar ve dama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • ÎEÎ GÜNLÜK HÜLASA Fırtınalı ve yağmurlu bir gün Corinne AJardyse eve geldi.Kız karaeşi Violâya:Adam;paranın aynı şekilde ödenmeğini böylüyor ve teh dit ediyor dedi O şuada 17 yaşındaki Miss Patricia A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • T ©r k© s t o yeni tesisSer On ahi milyona mai olan yeni tesisler dün açıldı.Su dâvası artık halloldu 1 mayıs 1948 tarihinde eski Vali Lûtfi Kırdar tarafından temeli rttıian yeni su isale hattı ve ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Sanat hareketle»!f»V/Türk filimcı ileri bir adım atı İlk defa olarak Amerika hat içinde renkli,cqr.ı retim tarzında 1,5 «cat sürecek bir filim yapıldı ı—ex—ejijej—ejej—o—exexo—ot)Q Memleketimiz filmc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • S liH^QOftOC t.L.KI YonSış karar Asım Çetiukaya ismindeki bir okuyucumuzdan almış olduğumuz bir mektubu agağıda aynen neşrediyoruz.Alâkadarların naran dikkatini çekeriz:«1913 senesinde Muallim Mektebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • İstanbul radyosunda yaz programı İstanbul Radyosunun iyi bir yaz programı hazırladığı söylenmektedir.Uzun tetkikler,müzakerele;yapılmış ve iyi netiçeler alınmış,hepimizin istediği de buydu.Yalnız anlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Abdurrahman Münifin ölüm yıldönümü Eski D.P.il başkanı avukat Abdurrahman Münif Berkan'ın ölüm yılfliönümu dün saai-18.30 dd Ferikoy3eki kabri başında te sit edilmiştir.Merasime,Demokrat Parti ileri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Bir hafta içinde gelen ithal malları Geçen hafta içinde limanımıza 118 vapur gelerek aşağıda miktarı yazılı ithal mallarını getirmiştir:'218 ton makine yağı,10 ton k*auçHk,231 ton kereste,2577 ton çim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Ootomobiİ fiatları yükselmeye başladı Dış piyasalardan gelen haber,lore nazaran otomobil i'iatları yeniden yükselmeye başlamıştır.Alman firmaları evvelce yap tıkları yüzde 10 zamma ilâve oh rek yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Tahtakalede oturan Ahmet,f Kürt M'ehroet semtin kahvesinde kavga etmişlerdir Mehmet hasmini bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştır Suçlu aranmaktadır.¦fa Denizyolları İdaresinin Gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Röntgen filmleri için ayrılan para Ankara,23 AA Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Amerikadan ithal edilecek olan ve memleketimizin başlıca ihtiyaç maddelerinden bulunan röntgen filmle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Amerikada muazzam vergi zammı VashhxRton 23 AP.Mümessiller Meclisi dün 160 muhalife karşı 233 rey iler Amerikan tarihinin en muazzam vorgi zammını kabul etmiştir.Tasarı şimdi,tetkik için Ayan Meclisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • itat Paşanın izamı Izmirde aziz hürriyet şehidimizin sundukası başında tören yapıidi ve nöbet tutuldu İzmir 23 A.A.Aziz hürriyet şehidi Mithat Paşa nın bakiyei i zımni hâmil sandukayı taşımakta olan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • ikinci Dünya Harbinin Surlar.Stockholm 23 Ap.Isveçli bir iş adamı aleyhinde açılmış olan casusluk davasınm rüyeti sırasında dün Çok mahrem ve hayret verici bir plân ortaya çıkmıştır.Filhakika,buna gö/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Toscanini'nin karısı öldü Milano,23 AP)İtalyan radyosy bugün orkestra şefi maestro Arturo Toscanini'nin karısı Carla Toscanini'nin öldü Ğünu bi'riirmiştir.Bayan Toscaniı.i uzun.zamandan beri Milano'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • r 24 Ru* Rama HAZİRAN İl 19 19 5:Haz.1370 Pazar 1367 VAKİT VASATİ BIAMİ Güneş 5.27 8,43 Öğle 13,13 4.32 İkindi 17,16 8.32 Akgam 20.44 12,00 Yatsı 22.48 2,04 imsak 3,09 6.25 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Romanya radyosunun bir hezeyanı rBastarafı 1 incide?mistir:«Nâzım Hikmet aramızda bulunuyor.Geçen sene Bursa hapishanesinden kaçmaya,muvaffak olduğu gibi şimdi de Ameri kan enıperyalistlerinin emrinHe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Harici kısa haberler İTALYADA ingilterenin Ak deniz filosu komutanı John E_delsteu,Liverpool kruvazörü ile Taranto'dan Mal taya hareket etmiştir İnGİLTEREDE Hâlen Lonürada Sadlers Wolles tiyatrosun da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • J-i m.ııı ii Dörtlerin içtimai TBastarafı 1 incide!toplantıların hakikatte bir Dışbakanları konferansı oldu funu söylemiş ve demiştir ki:«iki taraf şimdi diğer cihetin tâvizlerde bulunmak bahsinde ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Denizyollarının iki müfettişini soydular İzmir,23 T.H.A)Şehrimizde teftişlerde bulunan iki Devlet Denizyolları müfettişi so yulmuşiur.Vebhi Kızıltaş vo Adnan Pakel isimli müfettişler Karşıyakadaki Pın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Süveyş kanalı Mısır,bir harp vukuunda ortaya çıkacak vaziyetten endişe ediyoı Kahire 23 A.A.Afp)Süveyş Kanalı üslerinin İngi liz kuvvetleri tarafından kul lanılmaları ihtimaline karşı basının izhar et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Amiral] Carney Amerikalı Amiralin Akde-nîi kesimi komutanlığına 2 tâyini ortaya yeni bir J mesele çıkarmış Vashingotn 23 A.A.j Afp)Vashington post gazetesinin başyazı.2 sında 'Amerikalı Amiral j Carne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Rus Delegesinin sulh teklifi f" Has tarafı 1 incide!küme tinin' devletleştirilmiş pet.l rol kumpanyasında İngiliz me.I murlarınm vazifelerine devam et I melerini istediğini,şimdiki aylık i avans ve te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • D.P.Zçngıldalc İl Kongresi dün açıldı TBastarafı 1 incide!1 ardır.Bundan sonra il başkanı Hakkı Hilâlci,kısa bir hitabe ile kongreyi açmış,müteakiben yoklanın yapılmış ve il kongresi 139 delege ile ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Kaybolan tayyare Constellation yolcu uçağının Liberyada düştüğü tespit edildi Monrovia Liberya)23 Ap)Cuma günündenberi ortadan kaybolan Panameri.Jpın Constellation yolcu uça ffi bugün,Morovia,dan takr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Prenses Mahmui.tevlcif edildi Annarbor Michigan)23 Ap)İran Şahmın 21 ya şındaki kızkardeşi Prenses Mahmut Pehlevi bugün aşırı sür'atla otomobil sürdüğü ve ehliyetsiz araba kullandığı için tevkif edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Bazı yatılı okullarda geniş teftişler yapılacak Ankara,23 T.H.A)s Milli Eğitini Bakanlığı çevrelerinde belirtildiğine göre,bazı yatılı okullarda idarî bakımdan geniş teftişler yapılacaktır.Bu arada De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • İnönü bir otomobilini beş binjliraya satiı Ankara,23 T.H.A.Eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vck'tiyle annesi için aldırttığı *ekiz kişilik kupa bir otomobi-Jj.5 bin liraya sattırmıştır.İsmet.İnönü'nün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Bir komünist tahrikçisi mahkûm oldu Ankara,23 T.H.A)Komünist tahrikçiliği yapmaktan Ömer Etçı aleyhinde açılan dâva ağır'eeza mahkemesinde neticelenmiştir.Suçu sabit görülen sanık 6 ay hapse mahkûm ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • 'Feeî tren kır/ası Buenos Ayres,23 AP)Bugün Buenos Ayres'in bir banliyösünde-iki tren arasında vukua gekn çarpışmada 5 kişi öldüş ve 00 kişi yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • l/mirde sahte bir jandarma subayı yakalandı İzmir,23 T.H.A)Bugün şehrimizde sahte bir jandarma iubayı yakalanmıştır.Aslen Bursalı olan Ferruh Temel isimli bir genç bir iş için geldiği İzmirde Yüksel i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Sağhk Bakanın bir tekzibi Ankara.23 AA.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı doktor Ekrem Hayri Üstündağ ajansımıza aşağıdaki tavzihi gönder,mistir:«23.6.1951 gününde Ankarada çıkan Ulus.Hürses ve Kudret gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • YENİ SES OI'ERETt L L i.H KORUSUN Operet 3,perde Yazaa:V.örfî Bengü Matine:15.30 da Tel:4936»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Emniyet Genel Müdürünün îzmirde verdiği beyanat îzmir 23 THA Emniyet Genel Müdürü Servet Sürenkökbugün uçakla Ankaradan şehrimi ze gelmiştir Umum Müdür doğruca otomobille Turgutluya giderek geçen paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Halk Partisi Istanbü!il resinin ikinci gü TBastarafı t incide"?Müteakiben,yarın mem-eketimi-e getirilecek olan hürriyet kahramanı Mithat Paşanın cenaze merasiminde kongreyi tem sil etmek üzere bir hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1951
  • Çatalağzı santral» TBastarafı I incide?elektrik santralına nakledilecek tir.Tesisler ikmal edilince Çatalağzı elektrik şebekesile istanbul elektrik şebekesi müştereken çalışacaktır.Etibank Çatalağzı ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.06.1951
  • Bugün,üç kulüp muhtelitiyle karşılaşacak •olan Dundee takımının kalecisi,Galatasaray maçında bir gole mâni ohıyor.Futbol mevsimini nihayet e erdirecek olan bugünkü maçda,üç kulüb muhtelitinin Dundee k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.06.1951
  • 'ı m MHıı—mı ı Sterlin 7.85,50 7,84,80 100 dolar 280.30 28*0.30 100 Fransız Fr 0.80,00 0,80.00 100 liret 0.44.128 0.44,128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68,40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.06.1951
  • Adalet kulübünün durumu Fenerli oyunculardan sonra,bazı Beşiktaşlı futbolcuların da Adalete geçtiği' söyleniyor Adalet klübünün.üç büyük klübe karsı açtığı savaş,en enteresan safhasına girmiş bulunuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.06.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLABJ Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 0 1 3 İLAN FİATLAR1 Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmî ilânlr-rın santimi 2 liradır Mahkeme,tapu.ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.06.1951
  • İngilterede Üniversiteler arası karşılaşmalar Londra 23 A.A-Reuter)Bugün White Ciuy Stadyomunda 20.000 seyirci huzu runda Oxford,Camridge ve harward,Yale Jnivorsiteleri atletizm takımları karşılaş,mış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.06.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,ögleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.06.1951
  • İsfctv.Amirliğinden verilen 35 ton sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır.Tutarı 36,750 lira olup geçici teminatı' 2757 liradır,ihalesi 26/6/951 günü saat 15 te Bornova As.Sa.Ai.Ko.da y^p'lacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.06.1951
  • Maliye Bakanlığından:1 Temmuz 1951 tarihinden itibaren kıymetini tamamen kaybedecek olan nikel 10 kuruşluklar hakkında lifin;Bir tarafında karşılıklı meğe dallan ve ortasında 10 rakaml ve bu rakamın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.06.1951
  • 1st.4 üncü icra Memurluğundan:95IV131 Hcizli ve 1550 lira muhammen:kıymetli bir adet çelik kasa 4 adet üstleri kiri s ta 1 camlı yazıhane ile iki adet hesap makinesinin açık arttırma suretiyle paraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.06.1951
  • İstanbul 3 "üncü İcra Memurluğundan:951/2943 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir adet Austin markalı taksi otomobili.26/6/951 salı günü saat 16 dan 17 ye kadar Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 24.06.1951
  • G.Saray,geçen haftaki mağlûbiyetin rövanşını aldı Dünkü maçta Galatasaray Dundee'yi 2-1 m Bütün maç boyunca canlı oyun çıkaran Sarı-Kırmızılar gollerini Celâl ve Muzaffer vasıfos yie attılar kornere ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor