Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • "RİVAROL,GAZETESİNİN MÜHİM MAKALESİ Türkiye Atlantik Paktına alınmazsa bitaraf kalacak u Türkiyeyi tarafssz kalmaya zorlamakRusyanın lehine olarak,Avrupanın bolşevikleşmesine yolaçacaktır 3j^«^(Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • Kaçakçılık ve mücadele tedbirlerimiz Kaçakçılık vakalarını gazetelerde okuyanlar arasında bu işe hâlâ nihayet verilememesine hayret eden.Jer vardır.Onlara göre arkadaş,lan mütemadiyen yakalandıklaxı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • Fenerbahçe Muhlburg 3-3 berabere kaldı Uç maç için şehrimize gelen Alman MUhlburg takımı,ilk maçmı dUn İnönü stadında Fenet bahçe ile yapmıştır.Zevkli geçen maç.3—3 berabere neticelenmiştir.Yukandaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • Bakîrköyünde feci bir kamyon kazası Kaza neticesinde askerî biı şoför öldü ve bir atlı araba sürücüsü de ağır surette yaralandı Yazısı 3 üncüde)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • j Korede büyük muvaffakiyet kazanan jet uçakları bir uçak gemisini müdafaa «derke*.Kore'de Müttefiklerin taarruzu tamamlandı Birleşmiş Mnjletler kuvveteri bütün cephe boyunca kızılları 38 inci arz dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • ErenköyUnde bir gecekonduda oturan Nazlı adında bir kadın,ik ay evvel üçüz doğurmuştur,Bu lakir aileye gereken yardımın ya pılması için Sağlık Müd Dr,Faik Yargıcı dün üçüzlerin evlerin* kadar gitmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • Bradley Parise gidiyor o General,Eisenhowerle ve ft Fransız,İngiliz askerî k selleri ile görüşecek New-York,2 AP)Birleşik Amerika Müşterek Kurmay [Devamı Sa.3.Sü.4 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • Müthiş bir uçak kazası Nevyorîc,2 AP.Bugün long Island üzerinde filo halinde uçan 3 Amerikan askeri uça-Sı arasında bir çarpışma olmuş ve uçaklardan ütisi alevler içirik de düşmüştür.Bu iki av uçağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • Göçmenlere yapılan zulüm Bulgarlar bir kadının kulağını koparıp küpelerini aldılar Edime,2 T.H.A.Bulgar hudut istasyonu Sivilingrad'da şimdiye kadar eşine raştlanmıyan çok müessif bir hâdise olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • Adanadaki istifa hâdisesi Ankara 2 T.H.A.Bir kaç gündenberi Adanadaki istifa hû disesine ismi karıştırılan Demokrat Parti Genel İdare Kuru lu üyelerinden Dr.Celâl Ramazanoğlu kendisiyle görüşen bir mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • iki kimya fabrikası açıld] Kartal Maltepesinde husus!bir şirketin teşebblisiyle meydana getirilen iki kimya fabrikası,dün törenle açılmıştır.Törende,Sağlık Müd,Dr,Faik Yargıcı,gazeteciler ve davetlile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • General Papagosun istifası Amerikada endişe uyandırdı Acele ojarak Yunanistan a dönen Amerikanın Atina Büyük Elçisi,Yunan Kralı ve Generali Papagosia görüşerek istifayı geri aldırmaya çajiışacaic Atin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • İsmet inönü Malatyada Muhalefet lideri secim bölgesindeki kazalarda da temaslar yapıyor Malatya,2 A.A.Bir kaç gûndenberi şehrimizde bulunan C.H.P.Genel Balkanı ye Malatya Milletvekili İsmet İnönü bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • S.Mocan hâdisesi Kızma tabanca çektiği iddia edilen Milletvekili hakkındaki dosya Adalet Bakanlığına gönderildi Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın damadı Dündar B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • Tınmanın müdahalesi tesirini gösterdi Iran Parlâmentosunda Ingîlltere ile müzakerelerin başlaması lehinde bir temayül bedirdi Tahran,2 AP)Başbakan Musaddık bugün Amerika Cum hurbaşkanı Truman'ın mesaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • 36 NUMARALI RESMÎ TEBLİĞ En son yaralı listesi Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir;1 Kore birliğimizin 18 Nisan 1951 ile 1 Haziran 1951 günleri arasında çok üstün düşman kuvvetlerine karşı yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz!Eski harflerle yeni yazı Arap harfleriyle âyet ve beyitler yazarak satmak bir meslek halini aldı.Eski kıymetli levhalar kopya ediliyor,âdi kimyevi boyalarla harfler dolduruluyor,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • KONGRE ic İstanbul Ekmek ve Simit işçiierl sendikasının olağanüstü genel kurul toplantısı yarın saat 14 de Eminönü Halkevinde yapılacaktır.TİrVefa klübünün yıllık kongre si yarın saat 10 da klüp lokal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • Yakın bir komşumuz Irak'ın iktisadî ve içtimai vaziyeti rlrak Hükümeti» feyezan kontrolü,baraj,sulama me toprağı kıymetlendirme işleriyle ilgili bir kalkınma programı hazırladı SiKâdîm Babü'in ihtişam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • Fevkalâde dans ettiğini de itiraf etmek lâzım galiba riir gişe şampanya bittikten ve ar ka arkaya üç defa dansa kalk tıktan oorıra barıştık.Eski halimizi bulduk ve ge vezeliğe başladık.Konuşması da ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Habeıler 13,15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 Napoli şarkıları Pl)14 00 Saz eserleri Pl)14,20 Dans ve caz müziği Pl)14,45 Şarkılar,okuyan:Sami Toker Çalanlar;Sadi I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • Mübarek Ramazanı şerif 6 haziran 1951 tarihine müsadif çarşamba günü mübarek Ra mazanı şerifin iptidası olduğu İstanbul Müftülüğünden bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • Börekçiler Derneği kongresi Bundan 6 ay kadar önce faa-Jiyete geçmiş bulunan İstanbul Börekçiler Derneği dün saat 15 de Galata Necatibey caddesi 318 numaradaki dernek merkezinde ük yıllık kongresini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • Bu haftan askerî durumu Müttefik taarruzuna,düşman ordularının inhilâlini tevlit edecek bir karakter verilememesi Birleşmiş Milletleri har bin tasfiyesi yollarına götürememiştirkıyetlerin elde edilebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • At yarışlarından yüzde 10 vergi alınacak Veiiefendi koşu sahasının İslahı ile Belediyenin at yarışlarından aldığı yüzde 35 verginin Ankaradaki gibi yüzde 10 a indirilmesi için Belediyeye müracaat edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • Ankarada inşaat fiatları artacak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının kâğıt fiatlarının yükselmesi dolayısiyle,kâğıt ambalajlı çimentoların tonuna 4 li"a zam ettiğini bildirmiştik.Bakanlık bu arada Sivas f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • Tütün ekimi kısılabilecek Kibrit ve u kollu içkiler yakında serbest oluyor Ankarada Tekel ve Ekonomi Bakanlarının iştiraki ile yapılan tütüncüler toplantısında hazır bulunan Tekel Genel Müdürü Hadi Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri if Lise ve orta okullarda sene sonu imtihanları devam etmektedir.Millî Eğitim Müdürü Muhittin Akdik dün İstanbul kız lisesi ve Kabataş lisesine giderek İmtihanlarda hazır bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • Zorla tecavüz,etmek istemişler 7781 sayı plâkalı otomobilin sahibi Şefik Aybar ve şoförü Mustafa Akarslan,iddiaya göre Kasııııpaşada oturan 14 yaşların da Neriman adında genç bir kızı otomobile zorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • 15 hazirandan sonra şehre günde 140 bin ton su verilecek Terkosu şehre bağlayan ikinci su galerisiyle yeni kurulan elektrik tesislerinin tecrübesi ve noksanlarının tamamlanması devam etmektedir.15 haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • H IB Sümerbank fiat arda indirme yapmadığı için hususi fabrika mamulleri daha rağbet görüyor Aldığımız malûmata nazaran pamuklu mensucat imâl eden fabrikaların elinde külliyet li miktarda stok birikmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • HALKİ rıer Bazı şoförlerin müşterilerine çak fena muamele yapıp,hakarette bulunduklarından şikâyet edilmekte ve bu kabil hadiselerin her gün biraz daha sıklaştığı müşahede olunmaktadır,Evvelki gün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • Sanayi sayımı sona eriyor Şehirdeki iş yerleri 50-55 bini geçmiyor Şehrimizde sanayi ve işyerleri sayımına ehemmiyetle devam olunmaktadır.14 mayısta başlayan sayımın bir ay sürerek 13 haziranda sona e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1951
  • 300 bin lira bir çiftçiye isabet etti Millî Piyangonun 19 Mayıs çekilişinde ikramiye kazanıp,bugüne kadar paralarını alan talihliler şunlardır:300.000 lira:Kadirlinin Kiremitli köyünde çiftçi Abdullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Petainin durumu Sabık devlet reisinin sıhhî durumu hakkında endişeler belirmekte Joinville 2 A.A.Afp.İki gündenberi Petain in sin hî durumu hakkında yeni hiç bir sağlık bülteni neşredilme mistir.Bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Bakırköyünde fecî bir kamyon kazası Dün Bakırköyünde Bahçeli,evlerde bir kişinin ölümiyle neticelenen fecî bir kaza olmuştur.Saat 12.15 sıralarında Küçük,çekmeceden İstanbula gelen as.İteri bir kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Adalet Bakanı îzmire gidiyor İzmir,2 T.H,A)Adalet Bakanlığı ile temaslarda buluu mak üzere Ankaraya yaptığı se yahatten dönen Cumhuriyet Sav cısı,izmir Cezaevinin şehrin dışı na çıkarılması için Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Jandarma alayına yeni gelen eratın and içme töreni Dün sabah saat 9.30 da Balrnuı.ıcu çiftliği meydanında İstanbul jandarma er alayına yeni gelen efradın and içme töreni yapılmıştır.Evvelâ alay,Vali v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • S.Mocan hâdisesi FBastarafı 1 incide!lenmiştir.Ancak bir milletvekili sanık hakkında takibat açılabilmesi için Adalet Bakanlığından izin alınması icap edece ğinden Savcılık vaziyeti Bakanlığa bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • 165 koyun yandı Baftırkcyde Alibey çiftliğinde çoban Ali'nin yaktığı ateşten kuru otla-m tutuşmasiy'e çıkan vangm sonunda ağılda btıly.nan 365 koyunun T65 i yanarak ö*L müş diğerleri yaralı olarak kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Zabıta vak'asında rekor İzmir,2 T.H.A)Son 24 saat zarfında şehrimizde 41 zabıta vak'ası olmuştur.Bu rakam uzun zamandanberi görül,menus derecededir ve bir rekor teşkil etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Meyhanede yaralama Üsküdarda oturan İsmail YıL ınaz ile arkadaşı Orhan Kadıköyünde bir lokantada içki içerken,aynı yerde içki içen Adem,İsmail ve Hulki ile ehemmiyetsiz bir mesele yüzünden kavgaya tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Kore'de müttelik taarruzu TBastarafı 1 incide!turneni düşmana ağır zayiat ver dirmişlerdir.Düşman kuvvetleri nin terlettikleri toplar ve silâhlarla dolu olan savaş meydanı komünistlerin bozgun halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • İVft?Aİ 0ffl7PfpÇİS1İ ify&Uİ,guLGludıiH EllUIlilll IHII&lll&aS'Uvp fBastarafr 1 incidel müdafaa hattmdan bir adım ge ri çekilmemiştir».Makale sahibi,Türkiyenin iç durumunu,çok parti sisteminin Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • General Papagos'un îstifas Amerika'da endişe uyandırd TBastarafı 1 incide!lerinin Papagos'a karşı hudutsuz itimad beslediklerini söylemiş ve demiştir ki:«Papagos askerî yardımdan azamî istifadeyi sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Trumanm müdahalesi rBastarafı 1 incide!Şahsiyete göre,âysn meclisi Truman'-ın mesajına karşı kuvvetli bir muhalefet göstermemiş fakat henüz müsait bir tepki de belirtmemiştir.Diğer taraftan Millî Ceph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • İKRAMİYELİ AİLE CÜZDANI sahiplerinden en az 150 talihliye Hesaplarındaki para kadar Para ikramiyesi Her talihliye en çok 2500 lira)Bu,para ikramiyelerinde Bankamızın bir yeniliğidir.Birikmiş paranızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • İSTANBUL SERGİSİ Sergi komiserliğinden 1951 istanbul sergisinde yer kiralamak için sıra numarası almış bulunan zevat ve müessesat ile henüz kaydedilmemiş olanların plânlar üzerinde yerlerini görüp alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Bradpey Paris'e geliyor I Bastarah 1 incide!Başkanları Şefi General 'Ornat Bradley dün,General Eisenhower ve Fransa ile İngilterenin askerî liderleriyle müzakerelerde bulunmak için uçakla Avrupaya müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Bülgaristanda kızıllara karşı mukavemet arttı Bulgaristanm bazı şehirlerindeki devlet müesseselerine Amerikan ve Ingi liz bayrakları çekMi Belgrad 2 T.H.A.Bugün sabaha karşı Bülgaristanda mev ziî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Âdapazarında bir şeker fabrikası kurulacak On milyon lira sermayeli bir şi rket tarafından inşa ettirilecek «lan fabrikadan senede on bin ton şeker istihsal edilecek Ankara.2 T.H.A.işletmeler Bakanı H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Heııdtstanda diktatörlük temayülleri Yeni Delhi 2 A.A.Par lemento anayasada yapılmak üzere Nehru tarafından ileri sürülen tadil teklifini kabul et tîğinden.Hint hükümeti hâlen basını murakabe etmek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Koreye gitmek isteyen mahkûmlar Ankara,2 T.H.A.Ankara Cezaevindeki mahkûmlardatı bazıları Adalet Bakanlığına mü raca?tla Birleşmiş Milletler jdeali uğruna Korede çarpış mak istemişlerdir,Bakanlık bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Koreden 170 kahramanuniz geliyor Kore kahramanlarımızı getirmekte olan Amerikan gemisi ile yaralı,hasta ve tebdilhavalı subay,gedikli,er olarak 170 kahraman şehrimize gelecektir.Belediye kahramanlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Köylülere dağıtılan yeni arazi Sivas,2 A.A.1950 yılında dağıtılan topraklara ait hazırlanan tapu senetlerinin tevzii dolay isiyle 11 köyde merasim yapılmıştır.1997 parça tapu senedi Vali Taki Gürkök t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Hükümet budün Amerikan tebaalarının Çekoslovakyaya seyahat etmelerini yasak etmiştir.Bu yasağın William Oatis hadisesiyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır.APmuhabiri Oatis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Büyük bir istatistik Nevyork,2 A.A.Gallüp' enstitüsü tarafından yapılan bir istatistikten anlaşıldığı veçhile,Amerikan halkının yüzde altmış beşi,İspanya,bir Sovyet Amerikan harbi vukuunda Birleşik Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Güzel bir sergi Kadıköy İkinci Kız Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları «ergi dün törenle açılmıştır.Törende İstanbul Millî Eğitim müdür vekili,Kadıköy Kay makamı,orta okullar müdürleri,öğretmenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • İngiliz Mısır müşterek hava manevraları Londra,2 T.H.A)Îngili7 Hava kuvvetleriyle Mısır hava kuvvetleri harpten sonra Ortaşarkta yapılan en büyük manev raları teşkil eden müşterek manevralar yapacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Atlantik manevrası Pakta bağlı milletlerin donanmalarına mensup 48 gemi iştirak ediyor Londra 2 T.H.A.L.P.S.Atlantik Pakt» teşkilâtı tarafın dan hazırlanan büyük mancv ralara Büyük Britnya,Fransa Dani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • ECoçakçıhk ve mücodei® tedbirlerimiz Başmakaleden devam)visler umumî direktif bakımından bir elden idare edilseler dahi yine matlûp netice alınamaz ve muvaffak olamazlar,işi tevhid etmek,istihbaratı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • 'i €n son yaralı listesi TBastarafı 1 incide!1727.Ismail Tatvas 1730.Ha-san Ayrılmaz 1729,Lâtif Karabay 2402.Bahaeddin Yazlık 5058.Nuri Çam 3088.Mehmet Güleryüz 5597.Tu-ran Karpuz 4493.ibrahim Biç ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1951
  • Ramazan girerken;İstanbul Müftülüğü dün neşrettiği bir tamimle haziranın altıncı Çarşamba günü Ramazanın ilk günü olduğunu ilân etti.Bu tamim telâkkilerimizdeki büyük değişiklikleri gösteren güzel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.06.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Ask e r r K rfda t ila h I an Dekovil ve akaryakıt depolarında kullanılmak üzere 25 kalem muhtelif malzeme pazarlıkla satın alınacaktır,ihalesi 15/6/951 günü saat 15 de Afy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1951
  • Yüzünüz Çamaşır Değildir!Bol Köpüklü-Nefis Kokulu Tuvalet Sabcmları Safhiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1951
  • MÜHLBURG BUGÜN BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIYOR DUN FENERBAHÇE MÜHLBURG İLE 3 3 BERABERE KALDI Baştan sona kadar çok zevkli cereyan eden karşılaşmada Fener Bahçe Takımı,mevsimin en güzel oyunlarından birisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1951
  • Hie.3 Ru.28 HAZİRAN 21 Şaban 19 5 1 Mayıs 1370 Pazar 1367 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5,39 9,18 Öğle 13.10 4.49 İkindi 17,07 8 46 Akşam 20,22 12,00 Yatsı 22,14 1,52 İmsak 3.37 7.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1951
  • Sterlin 7.85.50 7,84.20 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr 0,80,00 0,80,00 100 liret 0,44,128 0.44,128 100 İsviçre Fr 64,03 64,03 100 Florin 73,68,40 73.68,40 100 Belçika Fr 5,60 5,00 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1951
  • Kaıalı zarf usulile eksiltme ilânı Doğu bölgesi yapı işleri müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konan iş «Van ili Gürpınar ilçesi Cezaevi inşaatıdır.2 Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan işin birinci keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1951
  • YENİ SES OPERETİ ALLAH KORUSUN Operet 3 perde Yazan;V.örfi Bengü Matine:15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1951
  • Atletizm tarihimiz için muvaffakiyetli bir sene Cahit önel'in üst üste krrdiğı iki Türkiye rekoru 1951 atletizm mevsiminin bizler için başarılı geçeceğine bir işaret sayılabilir Şu son iki hafta içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4