Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • Udunıcü Meclis içtimai Mason derneklerinin durumu hakkındaki soruyu İçişleri Bakanı cevaplandırdı Ankara,30 Milliyet)'Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Başkanvekillerinden Fikri Apaydu'/ın başkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • TIUJMÂN'SN DÜNKÜ MÜHİM MESAJI ele geçirmeye çalışıyorlar Kongreden 6 0.6 7 9.414.6 9 0 tahsisatı isteyen Başkan Truman Rus emellerine set çekilebi dolarlık müdafaa ancak bu sayede ini söyledi Vaşingto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • 1 M Perşembe günü yurda dönecek olan dünya şampiyonu güreş takımımızın kaptanı Yaşar Doğu şampiyon olduktan sonra T.H.A.Foto Servisi)MPİYON GÜREŞÇİLERİMİZ PERŞEMBE GUNU GELİYORLAR Dünya şampiyonu arsl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • Kore'den gönderilen şanlı Türk bayrağı merasimle Türk* gençliğine tevdi ediliyor oreden gönderilen Türk ayrağı gençlere verildi VfVSAAWVWN^N/VWW Bu münasebetle Millî Türk Talebe Birliğinde yapı" tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • Linyit i stihsali Bir müddettenberl istihsal edilen ve en iktisadî yakacak olarak piyasaya Kömür Tevzi Müessesesi tarafından geniş reklâm larla arzedilen Ağaçlı linyitleri halk tarafından rağbet görme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • Zafer gazetesi üç ya şında Ankara.30 T.H.A.Ankarada çıkmakta olan Zafer gazetesi neşir hayatının ikinci yılını bitirip bugün üçüncü yilınâ basmı$tn\Bu münasebetle Ankaradaki basın mensuplarına gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • Cemal Erkin Mac Ghee'yi ziyaret etti Vaşington,30 A.A.Hükümetle istişarelerde bulunmak üzere memleketine çağırılan Türkiye Büyük Elçisi Feridun Erkin,bugün Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığ;Yakınşaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • B aşbakan Muğlaya gidiyor M e nderes Muğla D.P.il kongresinde hazır bulunacak Aydın 30 T.H.A.Dün geceyi Denizlide geçiren Adnan Menderes,Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü,Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu ve bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • BUGÜN BAHAR BA Bugün 1 Mayıs Bahar bayramıdır.Bu münasebetle daireler ve okullar bir günlük bir tatil yapacaktır Son birkaç gündür havaların çok iyi gitmesi bayram a ayrı bir hüviyet vermiştir.Bugün İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • Çinliler insan zayiatına bakmadan hücumediyorlar General Van Fleet,Seul şehrinin müdafaası için askerlerini ieda edemiyeceğini bildirdi Tokyo,30 AP)Kore cepbesinden alman haberlerden ko münistlerin 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • Yaralılarımızı ziyaret eden D.P.il heyeti kahramanlarımızın hatırını sorarken Savunma Bakanı Köymen gazilerimizi ziyaret etti Hulusi Köymen,Türk İslâm Cemiyeti Başkanına,yara hlarımıza karşı gösterdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • Mac Arthure gönderilen mektup Generalin Tokyo'dan ayrılışına üzülen Japonlar,mektubu kanlariyle yazmışlar Denver,30 A.A.Birçok Japon Mac Arthur'ün geri çağırümasından o kadar müteessir olmuşlardır ki,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • İran ve petroller Amerika,İngiltere'yi daha mülayim hareket etmesi için ikaz etti Tahran,30 AP)Petrol kaynak ve işletmelerini devlet_Jeştirme lehindeki hareketin lideri Dr.Mohammed Mossadck bugün,kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1951
  • İNGİLTERE KRAL KUPASI MAÇLARI Cumartesi günü 100 000 seyirci önünde yapılan Kral kupası final macında Newcastle United rakibi Blackpool'u 2—0 mağlûp ederek kupayı kazanmıştır.Resimde,Newcastle United
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • CAMBAZ KÖYLUALt Hayatı vo Güreşleri Yazan;Bedirhon ÇINAR i,her iki pen arka arkaya yendi Üçüncü gün,yani güreşlerin Son günü Alinin karşısına saray pehlivanlarının ikisi birden çıkti.İşte Cambazköyünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Şüpheli bir ölüm Savdık Kumkap ı d â k i esrarlı hâdiseyi inceliyor Savcılık şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Kum kapıda İncirli sokağında otu ran bir ailenin 6 yaşlarındaki oğlu Barnak evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Dört kadın arasında çıkan kavga Nfışantaşında oturan Mafr mure adında bir kadın zabutaya müracaat ederek ayni binada kiracı olarak oturan Hatice,Şediye ve Feride adın da üç kadın tarafından döğül düğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Pendikte müteaddit ev soyan bir hırsız yakalandı Pendikte müteaddit ev soyan Salih Çiçek adında bir hu sız yakalanmıştır.Sanığın muh telii emanetçilere bıraktığı.eğ ya ve mücevherler müsadern edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Büyükderede feci bir otomobil kazası oldu Şoför Alinin idsU'esinde bu lunaa bir taksi Büyukderenin Bahçeköy mevkiinde Mehmet adında bir çocuğu çiğnemiş tir.Yarası ağır olan çocuk Baltalimanı Hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Karaborsa maç bileti satan 14 kişi yakalandı Emniyet memurları,Gaipti» saray ve Fener ile Brezilya futbolcularinin yapıkları maç için karaborsa bitet satışı y«pan 14 kişiyi yakalamışlardır,Yakalananla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Bey kozda müessif bir kaza oldu Beykozda öğretmenleri ilo birlikte kır gezisine çıkan ilk okul talebelerinden Rahmi,yolda tesadüf ettikleri Muşta fa adında bir avcının çiftesi ile oynarken silâh ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Ziraat Bankasından para çekmek isteyen bir sahtekâı Ahmet Çiftçi dında biri dür sabah Ziraat Bankasının Ka} raköy şubesine sahte bir.he sabi cari teften ile müracaa' etmiş ve kedisinin Sivasta 2(bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Kaıadenizdekı sis vauur seferlerini aksattı Alınan haberlere nazaran Karadenizdeki sisin devam ettiği anlaşılmaktadır Bu sebeple Ege vapuru Sinop limanından uzun müddet hareket edememiş ve dün limanım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • ir Basın Teknisyenleri Sendikasmtn yıllık kongresi 5 mayıs 951 cumartesi günü saat 14 de Eminönü Halkevinin küçük salonunda yapılacaktıric İstanbul Defterdarlığı memurları yardımlaşma' derneğinin yıll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • HÂLK8N Tramvaylardaki satıcılar Topkapı ve Etyemezde oturan iki okuyucumuzdan aldığımi2 mektuplarda aynı mevzua temas edilmektedir.İlgililerin nazarı dikkatini çekmek üzere bu mektuplardan çıkardığımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Kûdiseye el koyan Ekonomi.Bakanlığı müfettişleri yolsuzluk mevzuundaki iddiaları inceliyorlar Sümerbank Umum Müdürlü güne bağlı.Def tardar Fabrikasında bazı desen farkları dolayısiyla yolsuzluklar old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Kızılay Derneğinin Kore yaralılarına verdiği hediye Türkiye Kızılay Derneği,tem sil kurulu Deniz hastahanesirir d«ki**l&dineli yasalı,gazilerimizi ziyaret etmiş ve her yaralıya 25 lira ile birer mendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Hoare Beiisha dün Paris'e gitti Biv müddetten beri şehrimiz,de istirahat etmekte olan İngilterenin eski bakanlarından Hoaıe Beiisha dün uçakla Paris'e gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Yol kesenlerin duruşmasına dün Ağır Cezada başlandı Yol kesmek ve yaralamak suçları ile Adliyeye verilmiş olan Mehmet Hasan,Maksut ve Abdullah adındaki şahısla rın duruşmasına dün 2 inci Ağır Cezada t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • İstanbul Adalet Sarayının temeli yakında atılacak Snltanahmette temel kazısı yapılmakta olan Adalet Sarayı sahazmın toprak tesviyesinin ikji aya kadar sona ereceği anlaşılmaktadır.Bu tesviye sona erdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir Avusturyalı gazetecilerden Gertraud Lessing ve eşi fotoğpaf'çı Erich Lessing dün-şehrimizegelmişlerdir.«rfc Mahmutpaşada rŞerafettin adında birinin kahvesine gelen Yusuf,bir ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • İl Genel Meclisi Başhekimlerin ödenekleri kabul edildi İl Genel Meclisi dün saat 15 te alâettin Nasuhoğlünun bag kanlığında toplanmıştır.İlk,olarak E.T.T,İdaresine seçilecek iki murakıbın müzakeresine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • İstanbul Sergisi Komitesi ilk toplantısını yaptı I İstanbul'Sergisi komitesi'dün Vali ve Belediye Reisi Orö\Prof.Fahrettin Kerim Gökay'ın riyasetinde dün ilk toplantısın^ yapmıştır.Reis vekilliğine Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Savcılık bir tecavüz hâdisesini inceliyor Sa vcıbk' yeni bir tecavüz hâ disfisine el koymuş ve tahkikata başlanmiştır.İddiaya göre:Balatta,Karabaş mahallesinde oturan Tai be adında bir kız Kenan,Ha sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Harece fena kaliteli mal ihraç edenler tecziye ı edilecek Bolge'Ticaret Müdürlüğü'İhl raca*.Başkontrolörlüğü,ihracat çılara yaptığı bir tamimde'ihracatçıların standardizas'yona riayet etmiyerek dış me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Şehirden notlar Baycmcığım,dikiş iğnesi,çengelli iğne,çengefsiz iğne,$ay,kahve,meyvalı drops Efkaliptüs.Günün herhangi bir saatinde,Kadıköy veya Üsküdar vapuruna binecek olursanız en işlek hatlardan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • lükstekiTiıhsihgençleı ine yardım için kurulan yeni dernek Istanbul Yüksek'.tahsil genç ferine içtimai yardımda bulun lim&kijüzere VYüksek Tahsili İjjgtimaîYYaf darı i Demeği» âolmj ddal l»ir«1deffnle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Çankırıda adam öldüren iki katil şehrimizdeyakalandı X)hbe?gün kadar evvel Çan kırida^Mehmet adında I birini öldüren ve hâdiseyi müteakip kaçıp izlerini kaybettiren Mus tafa;'Karaca ve Tlasan Cebesoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • I Bîr kanser hastası kadın 'dün intihar etti.Sıltariahmdtte,Divanyolu caddesinde oturan ve kanser hastalığına müptelâ olan Ayr çe Sıdıka Bingöl adında' 70 ya çında bir kadın,hastalığın ver diği ızdıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 ÖJ Konseri Pl)13.45 Şarkılar 14,20 Konuşma 14,30 TürK ler Pl)14.45 Programlar dans müziği Pl)15,00 H pa'nış 17.57 Açılış"ve prd ramlar 18,00 Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • SOLDAN SAGA ıl-'Haylaz;2-Bir uzü 'Birisinin 'uğruna ı sarfedilen ş# 3-Sıcaklık;*4 Bir dal zirvesi,Dilenin bir yarısı;5 ¦Geri çevirme,Shakespeare' Ükrallarından;6 İki harf,I sebze;7 Enişli çıkışlı,K» s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Onu bu Namık Coşkun kâbusundan nasıl kurtar nrı.ılı?Ne yapacağımı,ne diyeceğimi bilmiyordum Halbuki «turn iyiliği için yapurayacağıra $py yoklu.Yalnız bilsem,hangi yola gideceğimi,nasıl bir vasıla ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.05.1951
  • Fatih oamünin içi restore edilecek Vakıflar Genel Müdürü Or han Çapçı dün Vali ve Beledi."ye BâşkahT K.Gökayı ziyaret ederek İstanbul vakıflarını alâkadar işler etrafında uzun müddet görüşmüştür,Bu gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.05.1951
  • rI WAYIS 1951 milliyet S»y!ıt S L-ı-J-a—ear Yeni kanun tasarısları Sağlık Bakanlığı yedi mühim kanun tasarısı hazırladı Ankara,30 T.H.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı muhtelif sağlık meseleleri hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • enerbahçe Galatasaray bayramı Bugün,iki ezelî rakip tekrar karşılaşıyorlar Bugün,İnönü stadı,iki ezelî rakip arasındaki dört enteresan futbol karşılaşmasına sahne olacaktır ün İnönü stadında tekrar ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • Türkiyeye £el*cek italya millî lakımı* çalışıyor Roma.30 T.fl.A.Akdeniz kupası karşılaşması için Türkiye genç milli takımı ile çarpışacak olan İtalyan genç millî takimi kadrosunu tesbit etmek üzere fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • Türkiye demir V3 çelik fabrikaları müessesesinden i 1 951 yılı hadde mamulleri imalâtı esnasında husule geleceği tahmin olunan aşağıda grup,miktar ve teminat bedelleri yazıls kırpıntıların toptan satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • Sarıyer İcra memurluğun dan:943/42 Esas 946/5.Satış Hazine,Gabriyel KOTO,Albert,Eleni,Eliza'nm şayian mutasarrıf oldukları istanbul;Boğaziçi;Büyükdere;Büyükdere caddesınde eski 28,yeni,yeni 41,41/1 nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 îlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • Hie.24 1 MAYIS Ru.18 Recep 19 9 1 Nisan 1370 Salı 1367 VAİ tîT VASATI EZANİ Güne;l 5.58 10,53 Öğle 13,11 6.07 Ikind l 17,03 9,59 Akşaı n 20,05 12.00 Yatsı 21,40 2.43 îmsâ t 4,06 9.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra.14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat i lanlar t Harbiyeden Topkapı Maitepesıne 18i)ton Linyit Kömürü pazarlıkla taşıttırılacaktır.Teminatı 12ü liradır,ihalesi 2/5/931 günü saat 11 de Topkapı Malt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • iznik Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/1 esas iznik Eşrefzade mahallesindon,Ha^m oğlu 1307 doğumlu,tüccardan Mehmet Tevfik Sinde] 4.7,950 tarihinde vefat etmesi üzerine varislerinden karısı Sıdıke Sinde)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • Haydarpaşa Numune hastahanesi Baştı babet'ntien Hastahane bahçesinde mevcut 200 ton kömür cürufu 11/5/951 cuma günü saat 13,30 da hastahanede teşekkül eden komisyon önünde pazarlıkla satılacağından ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • Beşiktaş Sulh Hukuk Yargıçlığından 950/60Î Mehmet Gayretli:Nişantaşı Hacı Emin sokağı 13 No.2 ne katta iken şimdiki konutu belirsiz.Hazine tarafından aleyhinize açılan 257 lira 78 kuruş alacah dâvasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • Şehir buyu Tesisatı Yaptırılacaktır İller Bankasından I 134,501.83 lira kesif bedelli Demirci kasabası içme suyu inşaatı yaptırılacaktır,Geçici teminatı 7,975,07 liradır,II Bu kesit tutarından Karabük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • Dizel'-elektioj:n grubu satın alınacaktır İller Banka ından:1.Kırklareli elektrik santralına tesis edilmek üzere 1 adet 110-130 beygirlik komple dizel.elektrojen grupu satın alınacak ve santrala monte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • ZAYİ Hukuk Fakültesinden aldığım şebekemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur 1-2 Sömestr 6189 Sacit özenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • operator n Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No;13 Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • XVKX 7,85.80 7.84.80 280.30 230.30 ¦ÖB& 1 Sterlin 100 dolar 100 Fransız Fr 0.80,00 0,80,00 100 üret 0,44,128 0.44.128 100 isviçre Fr.64,03 64,03 100 Florin 73,68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5,60 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1951
  • n ı;V ca Allahin size esirgemeden verdiği güzelliğini' 2in kıymetim bilin!Teninizin tazeliği ve gerginliği,güzelliğinizin esasım teşkil eder.Yüzünüzü,çamaşır ve bulaşık yıkanan beyaz sabunla değil,hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4