Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • i MemieketîiTiîıde kanser artıyor Ankara 20 T,H,A,Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı jııemleketimizde mevcut bütün hastananelerde tedavi görmüş ve görmekte olan kanserli hastaların miktarını tesbit ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • Kemalizm yolunda azimle yurüıriek üzere and iren Türk sendiğinin evvelce "bu maksatla vafrti&ı mitinglerden biri Gençıik,dün gece nümayiş yaptı AtatülfveJnkiİIpİarına ihanet edenler telin edildi Kon y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • Kore'de 38 inci arz dairesine doğru hızla ilerleyen kahraman Mehmetçiklerimiz veııi hır ileri luueket için faaliyet halinde Korede Müttefikler 38.arz dairesine 17 mil yaklaştılar Kore cephesi,20 A.A.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • Siyasî bakımdan müşkül bir durumda bulunan İran Sato* geçenlerde vaki evlenme merasimi esnasında İranda karışıklık gittikçe büyüyor Tahran,20 AP.İranı ay için sıkıyönetim ilan et-ı hükümeti bugün Tahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • Turizm davamızı baltalayan Araboğlu hadisesinin iç yüzü Suçlu olduğu ortağı tarafından bile kabul edilen Dîmitrinîn bu memlekette kazandığı servetiyle birlikte yakında Yunanistana göç edeceği söyleniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • Atlantik ordusu komuta heyeti nihai şeklini aldı Heyet,7 Amenkan,6 İngiliz,5 Fransız,I İtalyan,I Norveçli ve I Danimarkalı subaydan teşekkül ediyor Mareşal Moutçomer.r Gnl.A.Jütü Paris 20 A.P.General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • Amerika.ya harekeif eden Fransız Cumhurbaşkanı Auriol Fransa Cumhurbaşkanı Amer ikaya hareket etti Vincent Auriol'e Dışişleri Bakanj Schuman n,2 büyük elçi ve 29 kişilik maiyeti refakat etme ktedir Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • ittifakına doğru Amerikanın Suriye elçisi ile Suriye Cumhurbaşkanının mühim beyanatı Adana,2Ü MİLLİYET)Adanada çıkan Yeni Adana gazetesi bugünkü sayısında Sanıdan aldığı lıususi bir babel i yayınlamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • Türk köylüsüne iftira ediliyor azetelere verilen bir ajans haberine göre 950 yılında,bazı particiler mutad hilâfına nadasa fazla toprak bıraktıklarından,mahsul bu sene vüzc\yirmi noksan olacakmış.Meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • Radyo İle idare edilen bombalar Amerikan hava kuvvetleri.Kore harbinde Tarzon denilen ve radyo ile idare edilen yeni bir bomba kullanmaktadır.Resimde 8 metre boyunda ve ton ağırlığındaki bu bombalar,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • Amiral W.F.Bonne Ankara'da Ankara 20 T.H.A.K ıleşik Amerikanın Doğu Atlantik v.Akdeniz liloları komutan k;ı i Tümamiral W.F.Bonne bu sabah saâU9.45 te Ameri,kan bahriyesine mensup özel bir C.j4 uça&iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • Atlantik Times gazetesine sore,Türkiye ve Yunanisianm »akta kabul edilmemesi inanıl mıyacak bir hatadır.Amerikanın Sesi radyosu,20 A.A.Basın Yayın)Nevyörk Tiır.es gazetesi "Kuzey Atlantik Paktı için y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • Dörtler içtimai Kus delegesi Batılıları tatmin edecek teklifle bulunmadıg!için yine anlaşma olamadı Paris 20 A.P.4 Devlet Dış Bakanları konferansı için biv gündem hazırlamağa çajişan bakan vekillerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1951
  • O Vk Büyük| dostluk i I ff Bayan Truman göçmen-S l«ı menfaatine verilen fi cavda bizzat servis yaptı Vaşington 20 »TH.Aj Türkiye büyük' elçiliğinde bun darı bir müddel evvel Bayan Erkin'in Türk göçmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Karı koca mangal kömürün,den zehirlendiler Bakırköyünde oturan Muşta fa ile karısı Fatma,odalarında yaktıkları mangal kömürün den zehirlenmiş ve Akıl hastahanesine kaldırılarak tedavi altına alınmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • em Turizmle alâkadar olanlara ithaf!Amerikan Export Lines kumpanyasının İndependance Transatlantiği ile kumpanyanın yolcu dairesi müdür muavini Cradock da şehrimize gelmiş.Mumaileyh bir refikimize ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Yargıca küf retti Sabıkalı bir hırsız yargılanırken mahkeme başkanı,na hakaret etti Müteaddit hırsızlıklardan sabıkalı bulunan Ali adında biri,dün 1 inci Asliye Ceza mahkemesinde yeni bir suçun dan do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Bir çocuk otomobil altında kalarak yaralandı Şoför Hüscyinin idaresinde,ki taksi dün Karaköyden geçerken 12 yaşlarında Necmi aclmda bir çocuğa çarpmıştır.Ağır surette yaralanan yavru hastalıaneye kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Kıskançlık yüzünden karısını bıçakladı Fatihte,ÇukurbosUmda oturan Şükrü Başar adında biri evvelki gece karısı Süreyya ile kıskançlık yüzünden kavga,ya tutuşmuş ve bıçağını çekerek karısını muhtelif y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Kaza kursunu ile yaralanan kadın öldü Rumelihisarında oturan Sey fi Seyhan adındaki gedikli baş çavuş tabancasını temizlerken kazaen karısı Handan'ı boy nundan vurmuştu.Şişli Çocuk hastahanesine kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Tarihî bir cesıue tamir edilecek Unkapanı köprüsünün Azap kapı tarafındaki köşesinde bulunan tarihî çeşmenin tamiri kararlaşmıgtir.Çeşme Abideleri Koruma Kurumu tarafından Belediyenin ve halkın yar di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Bil" doktorun otomobilini çaldılar Taksimde oturan Dr.Feyyaz Emniyete müracaat ederek,kapısının önüne bıraktığı Sitroen marka hususî otomobilinin çalındığını bildirmiştir.Ha diseye el konulmuş,otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 21 mart çekilişi bugün saat 13.30 da Anksrada yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar Ankara radyosiyle bu gece 23 de yayınlanacaktır.Bugün saat 13.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Uygunsuz bir kadını kaçırmağa teşebbüs ettiler Halil,Cihat ve Kenan adında üç genç,evvelki gece Beyoğiuna çıkmış ve Sabri adında bir gönül tellâlı vasıtasiyle temin ettikleri Fidan adındaki bir kadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Komünizm propagandası yapanların duruşması Komünizm propagandası yapmak suçiyle adliyeye verilmiş olan Veysel Akkaş ve Emin Torunoglu adında iki şahsın duruşmasına dün 1 inci Ağır Ceza mahkemesinde ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Amasrada Tarlaağzı kömür ocakları işletilecek Amasra MİLLİYET)Amasra bucağındaki Tarlaağ zi kömür ocaklarının işletileceğine dair haberler tahakkuk etmiştir.Etibankla Sümerbank arasında bu hususta bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Elâzığda kurulacak iplik,dokuma şirketi Elâzığ MİLLİYET)Şeh rimizde kurulacak iplik ve dokuma fabrikası anonim şir keti irin belediye idare heyeti yeni bir toplantı yapmıştır.Fabrikanın projelerini ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • İspârtdda Belediye reisine tabanca çeken jandarma gediklisi İsparta MİLLİYET)Dün Sütçüler ilçesinde biı jandarma gediklisi şimdiye kadar eşi görülmemiş bir hâdiseye sebep olmuştur:Sütçüler ilçesine ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • i JML W' Î-KONGRE Türk Kültür Çalınmaları Derneğinin yıllık kongresi 24 mart cumartesi günü saat 15 te Dernek merkezi olan Rüs tempaşa Medreselerdeki lokal de yapılacaktırir Birleşmiş Milletler Sıhhî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Bir sene içinde 2203 bina inşa edildi Belediye Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğünce yapılan bir istatistiğe-göre 1950 yılı zari'ında İstanbulda 2203 bina inşa olunmuştur.Bunların 1015 i ev,1018 i apart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Denizyolları idaresi «Tarsus» vapurunu nerede kullanacağını bilmiyor Devlet Denizyolları idaresi,«Tarsus» vapurunu hangi hatta çalıştıracağını kesin olarak kararlaştıramamıştır.Bu münasebetle teşkil o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Dün Beyoglunun bazı senitlerinde sular kesildi Teıkostan İstanbula tefriş edilen yeni hattın ana hatta bağlanması münasebetiyle buj;ün Beyoğlu cihetinin bazı yellerinde sular kesilmiştir.Bu bağlantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Bir kadın yedi£i dayaktan çocukunu düşürdü Üsküdarda oturan ve küçük bir mesele yüzünden komşusu Kadriye ile kavga eden Arife adında bir kadın,polise müracaat ederek,dövüldüğünü ve bu yüzden bir aylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Kaidesine kızdı başkasına ait dukanın camlarını kırdı Eminönünde seyyar satıcılık yapan Salâhattin adında biri kardeşi Abdullahla kavga etmiş ve hırsını o civarda Ahmet ve İsak adında iki tacire ait m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Muamele vergisinin küçük semaiye teşmili isteniyor Muamele vergisi etrafında tetkiklerde bulunmak üzere Büyük Millet Meclisi tarafından vazifelendirilmiş olan İstanbul Milletvekili Hamdi Ba sar bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Bir iplik fabrikası faaliyetini tatil ediyor Fabrikanın elinde kâfi miktarda pamuk olduğunu iddia eden isçiler,islerine son verilmesini kanunsuz addederek sendikaları hukuk müşavirliği kanalivle fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • HALKIN SESİ Otomotik telefonlar Okuyucularımızın birin,den almış olduğumuz bir mektupta deniliyor ki;Postahanelerde halka tahsis edilmiş telefon höcreleri vardır.Bu hücrelerden telefonla konuşabil,mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • İltica eden aşçı Bir Macar vapurunun ascısı dün sabah memleketimize iltica etmiştir Bir kaç gün evvel limanımıza gelmiş olan Macar bandıralı «Budapeşte» vapurunun aşçısı Kambaroviç,dün sabah ilgili ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • İş ve İsçi Bulma Kurumunun beyannamesi İş ve İşçi Bulma Kurumu İstanbul şubesi müdürlüğü dün bir beyanname yayınlam:ştır.Bu beyannamede kurumun vazifelerinden bir kısmının halk tarafından bilin mediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1951
  • Ankara yolunda Aşçısı meşhur Gerede ve çeltik tarlaları Boîudan ayrıldıktan sonra Reşadiye ilçesine vardık.Köy bozması bir ilçe olan Reşadiye hakikaten merhamete şayan bir kasabamızdır.Ben mi öyle gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Çifteler belediye seçimine büyük önem veriliyor Eskişehir 2tt «T.HA Eshişehire bağlı Çiftelerde ya kında yapılacak olan belediye seçimine partiler büvük önem veimektedirler.1946 seçimlerin den evvel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Eskişehir cer.atölyesi işçilerinin protestosu Eskişehir 20 iT.H,A.Dev let Demiryolları Eskişehir Cer atelyesi işçileri,her yıl verilmekte olan ikramiyelerin bu yıl yalnız müdür,şube âmiri ve fcjosLa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Metresi taralından terk edilince intihar etti Fenerde oturan İhsan adında 40 yaşlarında biri asabî bir buhrana kapılarak bir şişe kez zap içmiş ve kaldırıldığı Cerrahpaşa hastahanesinde ölmüş tüı.Bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • İhtiyar kontrolör Atamana doğru eğildi ve yavaş bir ses U:Kaç!dedi,Nasıl kaçarın-Hem nel'eye kaçayım?Bütün yo!İ3j muhafaza ediliyor.B:r kuş b:le buradan uçamaz.Öyle ise «Hnsanpaşa di:saklan.Nasıl olsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • plâk" t sanayii Plâk ve radyo birbirlerini ancak tamamlıyorlar Bir şubat 904 gramofon plâğı tarihinde çok önemli bir yer işgal etmiştir.O gün,tarihin en büyük tenoru olan Enrico Caruso,Amerikada ilk p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • K.Gülek askerlik yapmış Türk Havadis Ajansı dünkü yayımında C.H.P.Genel Sekreteri JCasim Gülek'in de bazı C.H.P.ricali gibi henüz askerliğini yapmamış olduğu nu ve hakkmda takibata girişildiğini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • B.Mîlletler önümüzdeki yıl Pariste toplanacak Nevyork,20 AA.Birleşmis.Milletler Genel Kurulu bugün öğleden sonra toplanarak 1951 oturumunun nerede yapılacağını kararlaştıracaktır.Fransız delegesi Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Çok garip bir grev Birmanya parlâmentosunda muhalif mebuslar salondan ayrılmıyorlar y Rangoon,Birmanya 20 A.A.United Press)17 «rkekle 1 kadından müteşekkil muhalefet gmpu,pazarte fi günü parlâmentoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Ii-mH Sahi arazisini dagıtıyor Vaşington 20 'A.A.Babasından katan araziyi köylülere dağıtmaya karar vermiş olan İran Şahı b-u kararın tat bikına geçmiş,ve çiftliklerini,onian işleten köylülere dağıtma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Ordu takımımız Yunanistana gidiyor Oıdu futbol takımımız,Yunanıstan Ordu îakımîyle iki maç yapmak üzere,bu hafta Yunanistana gidecektir.Orada iki karşılaşma yapacak cilan Ordu takımımız,ük m çınr cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Japonya ile yapılacak sulh ve İngiliz görüşü İngiltere.Japonya ile yapıl kâr bir göl Londra,20 A.A.Birlesik Amerika Dışişleri Bakan lığı.cumhuriyetçi yardımcısı Foster DuHes'in muavin:John Allison.Jap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Pakistana 60 milyon dolarlık kredi açılacak Vaşington 20 A.A.Milletlerarası banka,Pakistanda tarımın,demiryollarının,elektrik istihsalinin,münakalâtın ve diğer yeni sanayiin gelişme sine yardım için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Yahudilerin istediği tazminat Londra 20 A.A.ı İngiltere Deviet Bakanı Kenneth Younger,pazartesi günü Avam kamarasında verdiği beyanatta ikinci Dünya Harbinde Naziler tarafından öldürülen Yahudi,ler iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • İngiltere havacılığı zarar ediyor Londra 20 A.P.Dün,sivil havacılık parlâmento sekreteri Frank Beswick tarafından bildirildiğine göre,îngilterenin devletleştirilmiş olan ha va yolları bir sene içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Pazar günü Vaşingtonda açılan Avrupa şaheserleri ser gisiode.13 ile 19 uncu asır arasmda yaşıyan Avrupa sanatkârlarının heykel,ufak bronz ve Tablo gibi eserleri teşhir o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • İKiHiget ABONE FİATLABI Senelik" 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 Yabancı memleketler iğin iki mislidir.İLAN FÎATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Sun'î kon plâzması Halen^ Lister Enstitüsü,uzmanlarca «Dextrom ad» veri.»en ve bazı bakterilerin seker üzerindeki tesirinden hası)oima bir madde ile enteresan tecrübelere girişmiştir. Dextron» kan ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • S ıı r i y e d e buhran devanı ediyor Şam.20 AP.Suriyede on brr gündenberi devam etmekte olan kabine buhranı,dün,Halit Azmi Beyin de hu kûmeti teşkil edemiyeceğini bildirinnesiyle daha ciddî bir hal a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Mısır kararında İsrar ediyor Kahire 20 A.AJ Mısır Dış işleri Bakanı Salâhaddin Bey.Ayan Meclisinde muhalefetin İngiliz Mısır andlaşmasını güzden geciriimesine ait etraf Iı malûmat elde etmek için sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • iyeni harp gayreti!Sovyetler:Doğu Almanyada Kızılordu îcîn harp malzemesi imal ediyorlar!Berlin.20 A.A.Amerikan resmî makamları dün akşam Sovyetleri Doğu Almanyada Rus ordusu için geniş mikyasta harp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1951
  • Kore için sulh ümidi Tavassut komisyonu temaslar için genel kuruldan talimat isteyecek Lake Success.20 A.A.United Press)Diplomatik kaynakların dün bildirdiklerine göre-üç kişiden müteşek kil tavassut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • Muhtelif ebac'da 459 dış282 iç oto lâstiği satın alınacakıtr Etibank istanbul Şubesinden:Bu husustaki şartname 3î.3-951 tarihine kadar her gün Satmalına Servisimizden ternin edilebilir.4232)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 425(32)1 Zor?kamçılı adam 25 kısım1.AR 44394)1 Miras.ATLAS 40335)1 Son kur suniNCt 84595)1 Sihirbaz doktor ELHAMRA 42236)1 Cesur yüzbaşı 2 Gençlik aşkı.LALE 43595)1 Fato Ya istiklâl y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • Ortadoğunun müdafaası ve yine Ak deniz meselesi Pariste çıkan Aurore» sra-2etesi ve İsvicrede intişar etmekte olan «Journal de Geneve» gazetesi Orta Doğu ve Akdenizin müdafaası hakkında iki mühim vazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12.öyleden sonra.14.30-17 de hasla kabu1 eder.İstanbul DivanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • 1 sterlin 7.86.00 7.84.80 100 dolar 280.30 280.30 i00 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.88.40 73 88.40 100 Belçika Fr.5.80 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • Eisenhowerin tal modern savaş makinelerini kullanmayı öğrenmesi bir gün içinde yapılabilecek işlerden değildir.Hâlâ Alman askerî kudretinin dirilmesi korkusu içindo yaşamakta olan Fran,sa ve diğer Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • Demir Perd Kızıl Çin sahilinde bulunan Hong Kong,hür dünya ile köle diyarının Uzak Doğudaki eşiğini teşkil etmektedir Çeviren:Deniz Safi Dümer Çok geniş bir sahaya uzanan demirperdede mühim olarak yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan:Reşat Nuri Günteldn Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türkeesi:R,Kemal Arduman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • YİYORUM Sevim BERKAND Yeşil liil perdelerden odaya dolan bahar fitnesinin neşeli ı.şıklariyle uyanan Ayşenin yü zünde bugün her zamanki tatlı gülümseyiş yerine acı bir keder bulutu mevcuttu.Biraz geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13,15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14,20 Dans müziği ve türkçe 'tangolar Pl 14,45 Programlar ve şarkılar Pl)15.00 Kapanış.17.57 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • Hie.21 MART 1 t 1 1 Çarşamba Ru.13 C.Ahı 1370 8 Mart 1366 VAKİT VASATt ZZANl Güneş 6.15 12,04 öftle 12.24 6.12 İkindi 15.42 9.30 Akşam 18.13 12.00 Yatsı 19.44 1.30 İmsak 4.30 10.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • Dsvlet Orm^n İşletmesi Deminöyiü ürlüğündrn:1 İşletmemizin Karamanbayın,Çakmaktepe ve Magievit bölgelerine bağlı oımanlarcia kesilmiş ve kütüğü dibinde mevcut kayın ağaçlarından 10500)on bin be;yüz ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1951
  • İstanbul Sular idaresinden idare ihtiyacı olan 10,000 15000 ton maden könvirimün Karaburuna gelen deniz taşıtlarından boşaltılması ve Terkos'a taşınması işi eksiltmeye konmuştur.Şartnamesi bedeli muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • nümayiş yaptı PBastarafı 1 incide!dundaki gençler,aynı yurtta kalan ve «Milliyetçiler Talebe Federasyonu Türk Gençlik teş kilâtı» üyesinden bulunan Hukuk Fakültesi öğrencisi Kubilây îmreden Konya miti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Çamaşır yıkattırılacak Istanbul Belediyesi Haliç Sütlücesinde Karaağaç kurum,lan fen memurlariyle işçi ve kesicilere ait her defada 440 parça tahmin olunan iş elbisesi ve sairenin haftada iki defa yık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Yugoslavya diğer devletler arasında Titoist hareketlere muarız Nevyork.20 A.P.Birleş miş Milletlerdrki Yugoslav de legesi Ales Bebler,3ün meni leketinin,kominfornı devletle ri içinde Titoist hareketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Almanya'da inşa edilen bir römorkörümüz Rendburg Almanya)20 A.P.İkinci Dünya Harbinden sonra bir Alman tezgâhın da inşa edilen ilk gemi bugün merasimle denize indirilmiştir.Gemi Türkiye Devlet Denizyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Korede TBastarafı 1 incide!düşman grupu müttefik birliklerini havan ve fosfor bombalariyle ateşe tutmuştur.Fakat bu birlikler bir tepeyi ele geçirmeğe muvaffak olmuşlar dır.Kuzeye doğru ilerlemekte de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Göçmenlere yardım miktarı 9 milyon liraya,yaklaştı Ankara 20 T,H,A.G8ffmenler birliğine yurdun muhtelif köşelerinden gelen ha herlerde nakdî yardım iğinin birdenbire hızlandığı anlaşıl' maktadır.Secim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Kuruçeşme depolarından istifade edilemediği anlaşıldı Ankara 20 T.H.A.Devlet Denizyolları tarafından Istanbuida Kuruçeşmede bir İngiliz firmasına inşa ettirilen tahmil ve tahliye tesislerinden istifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • 80 hk ihtiyar yan arak l öldü Bursa,20 Telefonla)Bu sabah,saat 5 raddelerinde Mu adiye mahallesinde bir kulübe yanmış,bu sırada içeride uyumakta olan kimsesi^,malûl,30 yaşlarında bir ihtiyar alevler i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Atlantik paktı ve Türkiye TBastarafı X incide!jekleştirilmesi yolunda yatılması zaruri olan birçok dip ionıatik müzakerelerden başka bir takım parlâmento kararla,rınm da alınması icap edecektir.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Fransa Cumhurbaşkanı Amerikaya hareJcet etti ÎBastaraft 1 Fransız Cumhurbaşkanı Kadıda ve Birleşik Amerikayı ziyarçt edecektir.Başkan,bir çok grevlerle Paris'in karıştığı bir zamanda ayrılmaktadır.Şay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • 137 defa kemiği kırılmış Huntington West Virginia)20 A.P.46 yaşında olan William Jackson isminde lr adam dün.otobüsten düşmüş ve kalçasını kırmıştır.Bu kaza,Jacksonun 137 inci kırığını teşkil etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Sovyet tahşidatı Yugoslâvyaya iltica eden Bulgarlar bu hususta mühim ifşaatta bulundular Niş,20 A.A.Reuter)Bulgar hudut kasabası Vidin-Bulgar hudut kasabası Vidinden buraya iltica etmiş olan genç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Atlantik TBastarafı 1 incide!Hava kolu başkomutan muavini Hava mareşali Sir Hugh Saunders B,Britanya)Genelkurmay başkanı Korgeneral Alfred Gruenther Amerika)Kara.kuvvetleri komutanı Merkezî bölge Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Türkiye Sus f Bastaıafı 1 incide] lerdir.Elçi şu cevabı vermiştir:Müdafaa meselesi nftfus sayısiyle ölçülemez.Suriyenin Türkiye ile uzun bir hududu vardır.Bu sebeple Suriye,Türkiyeye iyi bir arka olab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Büyük dostluk ÎBastarafı 1 incide*] Diğer taraftan elçiliklerden 580,Amerikan zenginlerinden şimdilik kaydiyte 1610,Türk topluluğundan 2256.cem'an 6907 dolarlık teberru kayde dilmiştir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Yeni atom tecrübe leri yapılıyor Vaşington 20 AP)Birle şik Amerika atom enerjisi komisyonu,Pasifik Okyanusunda halen yeni «atom infilâkla,rı yapmakta olduğunu bugün açıklamıştır.Bu konuda yayınlanan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • ediliyor Başmakaleden devam"!kendiliğinden anlaşılır.Avnı zamanda verilen ma lûnıatta bazı mühim hata lar da görülmektedir.Memlekette her sene 12 milyon hektara yakın arazide ekim yapıldığı bildirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Elâzıgda müthiş bir cinayet Elâzığ;20 Hususî muhabiri,miz bildiriyor)Şehrimiz Murat lokantasında,evvelce araları ailevî bir meseleden dolayı açık bulunan topçu baş gediklisi Hasbi Kara ile veteı iner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Iranda kargaşalık gittikçe büyüyor TBaştarafı 1 incide!Bakanı Zanganelfe dün yapılan suikasdı takip etmektedir.Devlet radyosunda üân edilen,kararna.mede muzir.ve kanu.nsuz '^l&HanlâTih';ba^kçîiffrî e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Dörtler içtimai r Bastara fi 1 inci del silâhlı kuvvetlerinin azaltılmasından bahsetmektedir.Hal buki Batılılar bir 4 devlet Dış bakanları konferansında bü tün dünya devletlerine şâmii bir silâhları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • İstanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinden:950/485 Kenan Eler ve Namık Katırcıoğlu kollektif şirketi namına vekili tarafından İstanbul Rami Topçular Cad.Lâstik Fabrikasında müsdahdem Mustafa Koksal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Beyoğlu Besinci Sulh Hukuk Yargıçlığından.950/85 T.Beyoğlu Taksim Elmadağ caddesi 43 numaralı evin bir ı Odasında oturmakta iken ölerek terekesine yargıçlığımızca el konmuş olan ERANtK ADRONt'den alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Yüncü I ük mütehassısı Ankara'da Ankara 20 A.A.Millet,lerarası yüncülük bürosu üyelerinden Mr.Waterman bugün şehrimize gelmiştir.Ankara Palasta gazetecileri kabul eden Mr.Waterman,Tür kiye sanayiinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1951
  • Turizm davamızı balfalıyan Arapoğlu American Export Lines seyahat kumpanyasının İstanbul acentası olan Dimitri Arapoğlunun,kumpanyanın memleke timiz hakkında sorduğu bir suale tamamen menfî bir cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.03.1951
  • hakikî sahibini buldu Ray Kobinson,bir üst sıklete terfi etmedikçe,bu kilonun şampiyonluğunu ele geçirebilmek,di ger orta sıklet boksörleri için mümkün olmıyacaktır Rav Robinsoıt'a yenilerek dû va ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1951
  • Bu gece yapılacak boks karşılaşması Jack Hairebedian Renato Tontinî arasında yapılacak olan bu geceki maçın neticesi merakla bekleniyor Bu gece Spor ve Sergi Sarayında enteresan bir boks karşılaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1951
  • Kulak,Boğaz,Burun I mütehassısı alınacak i Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları i Müessesesinden1.1 Karabük ğ A Müessesemiz soğuk işleri' servisine bir Kulak,Boğaz.*t V Burun hastalıkları uzmanı alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1951
  • İnebolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden.Muhammen bedel 7o7,5 teminat bulun.Adet.M3 Dm3 Cinsi Lira Kr.Lira Ki.duğu yer 12 OOO 844 Çam kalas 83 78 5 30 Evrenye böl-gesi Şahne is-'tit yeri 958 105 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1951
  • Baş ağrıları.GftİPİN,faa*,dif,netU romatizma,c'sle ve sinir ağrılarını şeçi K Irtn* 4 sou!a»q ile günde 3 ka$e alınabilirs?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1951
  • ZAYİ Teknik Okulundan 657 No.lu şebekemi zayi ritim Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur,Tek.Mak.1.2029 Fuat Aktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1951
  • Sahibi:A.N.K A R A C A N Bu nüshada ya/ı idlerini fiilen •idare ede»:Vahit Ramız Hiç Dizildiği yer-N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1951
  • âl—İş bıçakta değil.Sabundadır] x 1 V.fe Hiçbir traş sabunu,hattâ Amer/kan/n en mukem mel ve en pahalı x traş sabunu dahi ^V/PURO Traş Sa-bunu kadar bol ve sön m iyen köpüğe sahip değ i/dır TRAŞ SABUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1951
  • Devlet Orman işletmesi inegöl Müdürlüğünden t işletmemizin Hayriye bölgesi Oylat ormar.iarmm 4.1 numaralı bölmesmdeu istihsal,imal edilip 'inegöl istii verine nakil edilecek 200)metreküp kaym kerestes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1951
  • Esaslı onarım eksiltme ilânı Sümerbank Defterdar.Bünyan ve İsparta Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Defterdar fabrikasında yapılacak bir kısım esaslı ona,rım işleri kapalı zarf usuıiyle eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1951
  • Amerika Akdeniz arasında İS günde bir muntazam pos* S Kllut B a k k e Vapuru 24:Marfta limanımızda beklenmekte ve 27 Mart'ta PtRE NAPOLt NEW YOHK BOSTON BAITÎMOR ve FÎLADELFtYA'YA hareket edecektir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 işletmemizin Pamukova bölgesinin Katırözü ormanmm 9 11 No.lu bölmesinde mevcut 500 metreküp ka'yiri tomruğun Pamukova istasyon istif yerine nakli ive i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor