Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • Carny'hi gazetecilere izahat:Maltada Ortadoğu konferansı açıldı Valetta,12 A.P.İngiliz ve Amerikan yüksek askerî şahsiyetleri bugün Orta Doğu bölgesinin emniyeti ve Akdeniz müdafaasiyle ilgili meselel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • Gl.Eisenhower'in mühim demeci 3.cüdünya harbi çıkarsa Amerika atom kullanacak General,Rusların yeni bir harbi göze alacaklarını zannefmemekle beraber müttefiklerin 1952 sonuna kadar herhangi bîr tecav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • jâ^'l'aı isteki dörtler toplantısından.Solda:ingiliz delegesi Ernest Davies,Amerikan dele gesi Philip Jessup ve Fransız delegesi Alexandre Parodi bir arada Dörtlerin 7 inci toplantısı müzakere edildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • Tütün j 1 I piyasası Kocaeli ve Bursa tütün piyasaları dün açıldı îzmit,12 T.H.A.Kocaeli tütün piyasası bugün saalj 10.30 da merasimle açılmıştır.Müstahsilin sabırsızlıkla beklediği piyasada ilk satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • Gedikli erbaşlar Gediklilerin subay kadrosuna geçebilmeleri hflfkıkndaki kanun tasarısı Başbakanlığa sunuldu Ankara 12j(Ş;H,AJ Gedildi çavuşlarfa" uzman çavuşların subay* kadrosuna geçe.bilmeleri;hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • "iı ı ıı ıı ı ııt İz mirde Atatürk in ki lâ bı anıldı İzmir,12 A.A.İzmir Muallimler Birliği ile İzmir Yüksek Tahsil Gençliği Derneği tarafından müşterek olarak tertip edilen Atatürk ve inkılâplarını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • Gazetemize beyanatta bu lunan Adnan Menderes Başbakan ile içişleri bakanının beyanatı Menderes.Parti ve Hükümet başkanı olarak bana aksetmiş böyle bir hâdise varit deqild r diy o r Bu meselenin ehemmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • Pakistan'da tevkif at devam ediyor Karası l2 A,P,Pakistan hükümeti bu gece,Pakistan Hava Gücü Personel Dairesi direktörü hava komodoiru M.K.Cancua'nm evinde tirıevkuf tutulduğunu bildirmiş-Mr-fiu suba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • BASIN BALOSU 17 mart cumartesi Taksim Belediye Gazinosu Davetiyeleri Gazeteciler Cemiyetinden aldırınız.Tel:21222,25403
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • Konya D.P.kongrelerinde irticai mahiyette takrirler verildiğine dair haberler D.P.nin manevi şahsiyetini hedef tutan bir komplodan bahsediliyor D,P.Konya Milletvekilleri ve Konya D.P.teşkilatı kongrel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • Yeni iran Kabinesini Hüseyin Ala kuracak Tahran.12 A.A.United!nasmda sıhhî durumuna rağ_Press)Yeni tran Başbakanı I nı6h bu vazifeyi İranın ve dün Hüseyin Alâ,bir mülakat es.I Devamı So:5 SU:2 d«1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • Güney Koreli askerler sevinç içerisinde ileri hatlara doğru hareket ederlerken Kızıl Çin Birlikleri Seul'u Boşaltıyor Tokyo,12 AA.Uni.j rikan tümeni geçen çarşamba I mişti.r ted Press)Komünist Çinli g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1951
  • Erzurumun kurtuluş yıldönümü 33 üncü kurtuluş töreninde Millî Eğitim Bakanı ile yeni Tekel Bakanı da bulundu Erzurum,12 A.A.Bugün,Erzurum'un kurtuluşunun 33 üncü yıldönümü,binlerce Erzurumlunun coşkun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Cemiyet KONGRE Üsküdar Kızkulesi Gençler Birliğinin kongresi 21,3,951 car samba günü saat 20 de kulüp lokalinde yapılacaktır.TOPLANTI İstanbul balık avcıları istihsal,kredi işleme ve satış ko operatif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Eroin satışı rekabetinden doğan kanlı kavga Tahtakalede oturan ve bu semtte eroin satıcılığı yapan Kemal Buyruk ve Sait Türümer adında iki sabıkalı ile Ziya adında başka bir eroinci,eroin satışı rekab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Kumar oynamak isteyen sabıkalılar kahveciyi öldürdüler Evvelki gece Beyoğlunda,Taılabaşı Utarit sokağında kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte kahvecilik yapan Ahmet Güder'in kahvesine gelen Nurettin,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Adliyede eroin satarken yakalandı Muharrem adında bir eroin satıcısı dün adliyede,tuvalette Tayyip adında birine bir paket eroin satarken emniyet memurları tarafından suç üstünde yakalanmıştır.Derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • H*.T»»iM*WHIim I &w*n&4*i HALKIN SESİ!Seyyar çalgıcılar Bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aşağıda neşrediyoruz.alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz:Gerenlerde uzaktan gelecek bir akrabamı karşılama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Beş kişi bir kızı kaçırmak istedi Cerrahpaşa hastalumesi asistanlarından Necati'yi tehditle soyduktan sonra yanındaki kızı kaçırmak isteyen mütecavizler yakalandılar Cerrahpaşa hastahanesi bevliye asi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Mardin şilebi sahibini da Mardin şilepi tayfalarından 14 ü,geminin sahiıbi Haşim Mardin aleyhine biner liradan 14 bin liralık bir tazminat dâvası açmış ve duruşmasına dün 1 nci asliye ceza mahkemesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Pendikte bir içkili gazinoda çıkan hâdise Pendikte bir içkili gazinoda oturmakta olan Ahmet,Mehmet,Mustafa,Erol,İsmail,Ha sini ve Tosun adında 7 sabıkalı bir hesap yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır.Neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Doğan vapuru İtalyanlara satıldı Devlet Denizyollarında köhneye ayrılan gemilerin satışı devam etmektedir.Gülcenıal vapurunu satın ahp İtalya'ya götüren İtalyan firması bu defa Doğan vapurunu da satm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Kar ailenizde fırtına devam ediyor Karadanizde fırtına devanı,etmektedir.Bu yüzden Etrüsk vapuru bir gün gecikme yapmış,Çorum vapuru Tireboludan yük alamamıştır.Bir çok küçük denjz vasıtası da limanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • İskenderun vapuru tadil edildi Cenova'da Ansaldo tezgâhlarında tamir edilen İskenderun yolcu gemisi bazı tadilâtın ikmalinden sonra havuzdan çıkmıştır.Gemi önümüzdeki gönlerde yolcu ve yük alarak lima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • So r ı y e r karakolu Saııyeıde inşa edilen karakol binası dün Vali taralından törenle açıldı Sanyerde inşa edilen yeni ka rakol binası dün saat 17 de tö renle açılmıştır.Türende hazır bulunan Vali ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Sarhoş bir kebapçının ölümü şüpheli görüldü BeyazıUa Marmara sinema,sı karsısında bir kebapçı dükkânının sahibi olan Kâzım Çankaya,evvelki gece yanında metresi Saadet adındaki kadınla ve kendini bilın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Komünizm propagandası yapan iki amelenin duruşmasına başlandı Levent çiftliğinde bir inşaatta çalışan işçiler arasında komünizm propagandası yapar ken yakalanan Şaban Tekçe ile Kemal Uygunoğlu adındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Batı Avrupa yük postaları Devlet Denizyolları idaresi,Batı Avrupa yük postaları için yeni bir program hazırlamaktadır.İthal ve ihraç mallarımızın naklinde ehemmiyetli bir rol oynayan bu seferleri yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Çoruh şilebi yardım malzemesi getiriyor Amerika'ya giden voruh ğilepi dönüş seferinde memleketimize ait yardım malzemesi getirecektir.Yozgat şücpi de Hayfa'ya 9150 ton buğday,İstanbul'a 25 ton karışık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Bir yıl içinde 665 on fig ihraç edildi iğ piyasası geçen aylara nazaran canlılığını kaybetmiştir.Bu durgunluk fiatlara da tesir etmiş ve kiloda 3 kuruşluk bir düşüklük olmuştur.Geçen ay içinde 29-30 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Askeri bahisler askeri durumu Koredeki durum,aşağı yukarı mevziî bir mahiyet taşımaktadır.Kuvvetler arasında iklimin meydana getirdiği tali didaüa hir muvazene teessüs etmig ve harekât,çok yavaş bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • KIS A HABERLER it Dün şehrimize,Edirneden 130 göçmen daha gelmiştir.Ay nca,şehrimizden,taşraya 152 göçmen sevkedilmiştirit Kumkapıda oturan Şeref ila Sedat adında iki genç Zey nep adında bir kadına sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Kim uğraşacak bey?Havalar güzel gidiyor,ne sıcak ne de soğuk.Kir gezmelerinin mevsimi.Yorulmadan,bunalmadan yürüyebiliyorsunuz.Her tarafı,henüz koyulaşmıyan,parlaklığını kaybetmiyen,zümrüt gibi bir ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Çorluda Murat Lda bir cinayet imlendi Çorlu MİLLİYET)Mu rati* bucağında bir cinayet iş inmiştir.Aşçı Nazif Gökalphenüz mahiyeti anlaşılamiyan bir meseleden dolayı Muşta fa Aksan adında biriyle kavga v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Zonguldak!Göçmenler Yararına satışa çıkarılan çiçekler Zonguldak MİLLİYET;Şehrimiz Yardimsevenler Der neği tarafından Petek Kulüptc tertip dilen baloda bayanların kendi elleriyle yaptıkları Çiçekler g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Siirtte Kırşehir hâdisesi telin edildi Siirt MÎLLtYûT)Con günlerde Knşehirde büyük Atatürk'ün heykeline uzatılan menfur el ve yapılan çirkin tecavüz Siirt geaçlnğmi derin bir teessüre garketraişt.r Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Göçmenlere yardım için toplanan para İğdır MİLLİYET)İlçefloiz halkının bugüne kadar göçmen kardeşlerimize yaptığı nı.kdi yardım yekûnu 18.213 lira 89 kuruşu bulmuş tur.Yardıma deva m#HUm»lı tedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Orduda Kır koşuîarı O;du MİLLİYET)Şen rim zde Ordu Trabzon Sam sun arasında yapılan ekme kır k ışusu neticesinde Ordu î .Trabzon 17,Samsun 21 puı vanla derece almışlardır.Ordudan Samı Telci 34,08 4-10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Keşandd Göçmenlere yapılan yardım Keşan MİLLİYET;Göç men ve mültecilere Türkiye yardım birliğine,Keşan kaza linin Çamlıca bucağına bağlı köyler balk* 1140 lira 86 kuruş.Ene/bucağına bağlı köyler halkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • SimavcU Simava kar vagdı^ Simav MİLLİYET)Bir nuiddettenberi iyi giden havalar birdenbire bozmuş ve Simav ile çevrelerine kar yağ mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Yakalanan maskeli kasa hırsızları İzmir MİLLİYET)Şehrimiz zabıtasını aylardanberi meşgul eden maskeli kasa hır sızlan,dün gece alman sıkı tedbirler neticesinde sucüstün de yakalanmışlardır.İbrahim Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Kocaeli tütün piyasası açıldı izmit MİLLİYET)Kocaeli tütün piyasai Vali tarafından açılmıştır.Törende ka labalık müstahsillerle beraber tütün tüccar da bulunmuştur.İlk mubayaalar 270 285 ve 255 kuruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Reşadiyede Öğretmen ve öğrencilerin göçmenlere yardımı Reşadiye MİLLİYET)İlçemizin BaşçiftUk köyü ilk okul öğretmen ve öğrencileri tarafından göçmenlere yardım maksadiyle 12 lira 50 kuruş toplanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • yasağı Klakson çalma yasağı dünden itibaren İstanbulini her tarafında tatbik ediliyor Klakson çalma yasağının lstanbul cihetinde de tatbikma başlanmıştır.Emniyet ve seyrüsefer memurları ile askeri inz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1951
  • Bir sabıkalı calduu eşyaları satarken yakalandı Muhtelif semtlerde 6 ev soyan İhsan Burguç adında bir,sabıkalı çaldığı eşyaları satarken 2 nci.Şube memurları ta-r rafından yakalanmış ve dün Savcılığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Alman kızılları Batı Almanya polisi dün yüzlerce Almanla çarpıştı Essen Aİmanya)12 A.P.Balı Almanya,polisi dün akşam,bir sokak mücadelesinde,yüzlerce komünistle çar pişmiştir.500 kadar tahmin edilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • İngiltere Mıcırla anJa^tı Londra.12 A.A.a*p)İngüız resmi mahfilleri,bugün El Ehram gazetesinde ya ymlanan ve sterling muvazcnesi hususunda İngiltere ile Mısırın bir anlaşmaya vardığım bildiren haberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Sağır ve Amalar için yeni bir cihaz icat edildi Londra,12 A.A.Ops)Liverpool'lü M.Cooper sağjır olan 'âmâlarla konuşmayı temin etmek için bir makine icat etmiştir.Bu makine bu neviden ilk makinedir.Mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Tokat Talebe Yurdu binası ve Yesihrmak gecesi Tokat Okutma Yardım Derneği^ JTaksim Belediye Ga-^rtöstında tertip ettiği «Tokat Yeşilırmak gecesi» büyük bir alâka uyandırmıştır.Yüzlerce Tokatlı ile bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Helen kızararak cevap verdi:Hiç bir şey işitmedim.Hem ne demek istediğinizi de anlayamadım.O kaide bir daha soralım.Hayır!Hayır!Lüzumu yok.Bütün gün bir rüya hayatı yaşadılar,Nihayet akşam oldu ve onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Yiyecek maddeleri makineleri Birleşik Amerikada yiyecek maddelerini hazırlamak ve bunları kaplara yerleştirmek hususunda yüzlerce otomatik makinelerden istifade edilmektedir.Muhtelif büyüklükte olan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • i| ff^ Stalin,1947 de basılan «Leninizm» adlı kitabında sarahaten bu cümleyi kullanmış ve tehlikeyi önlemek için ilk şart da kapitalist kuşanmasını ortadan kaldırmaktır.Diye ilâve etmiştir.İste buna d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • partileri birleşiyor CJaspeıi hükümetinin muhtemelen nisan ayında bir buhran geçireceği bildiriliyor Roma 12 A.P.İtalyan Barbakanı Alcide de Gasperinin altıncı hükümeti,nisan aymda.Sosyalist İşçi Part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Ruslar BaHcatılarda da banşı tehdit ediyorlar İugilterenin eski Muhafaza S«vy etlerin Yuaroslavyayı alısltgım Londra 12 A,A)Afp)îngilterenin eski Muhafazakâr Dışişleri Bakanı Anthony Eden Yugoslavya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Ameri kad a gemi inşaatı Key West,12 A.P.Başkan Truman dün,harbin sona ermesindenberi Amerikamn en geniş deniz inşaatına müteallik kanunu imzalamıştır,Kanun 2,250,000,000 dolar lık bir tahsisatın sarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Yeni tip tepkili uçakları J-ondra,12 A,A.rps)în|[^z Şraüyet h^ava kuvvetlerine verilen ve fotoğraf âle tiyle mücehhez b»lunan ilk ¦tepkili uçak,Oxfordshire'da Benson şehrinde İngiliz havacilık Bakam H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Harici kısa îfafoîer AMERtKADA Milletlerarası Kalkınma Tet.j kik Komisyonu,Amerikanın 500 milyon dolarlrk yeni bir.yardım programı hazırlanması.m teklif etmiştir.Bu meblâğ hür devletlerin askerî kudre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Bu yıl peynir bol olacak İstanbul bölgelerinden gelen haberlere göre havalar müsait gitiğinderi'peynir istihsaline başlanmıgtır.Gelen haberlere göre bu yıl peynir istihsali geçen yıllara nazaran çok f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Mısır,Türkiyedeıı travers alacak İskenderiye firmalarından bazıları memleketimizdeki kerestecilerden bir kısmına müracaat ederek Mısır tipi travers almak istediklerini bilk tilrmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • I ffl madde durumu İstihsalât geniş ölçüce artmadıkça Almanya,İtalya ve Japonyanııı dünya ekonomisinde yer alamıyacağı bildiriliyor Vagington,12 A,A.United Press)Milletler arası kalkınma büfosu raporu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Deniz suyunun içilmesi Londra/12''tA:A;HLps)Deniz suyunu inbikten geçirerek içme suyu haline ifrağ etmek ve bu suretle deniz yolculukları esnasında yolcu gemilerine kâfi gelecek içme suyu temin etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • bombalanması Tokyo,tf-A.A.i#?İ Poguda bir tetkik seytıhatryapmakta olan Amerikan lejyonu komutanı Aerle Coche,bugün burada Japon ve yabund muhabirlerin iştikak ettiği bir basın konferansında Çin topra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • vs F:ıİ'"vs meselesi Bağımsız Times'e göre Fas'taki buhran yatısmak üzeredir Londra J2 A.Aj Lps)Bağımsız "Times-gazetesi başmakalelerinden j birini Faştaki duruma hasretmekte ye sun lan yazmaktadır:Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Antakya seçimleri Antakya,12 MİLLİYET)14 mayıs seçimlerinde vukubulan yolsuzlukları tahkike memur edilen Büyük Mille Meclisi heyeti gerimize ge» lerek faaliyete geçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1951
  • Saire meselesi k Mayerice,12 A.A.afp)Alman sosyal demokrat partisi başkanı Dr.Kurt Schumacher Mayence'de yapı lan bir toplantıda şöyle de» mşitir:Sarre Almaridır ve Alman,kalacaktır.Sosyal demokrat,pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • SANLIK Alfan ERDURBN Artık çok az yolları kalmıştı,Ne dört vaattir bata çıka katet tikleri o karlı tepelerden geçeçekler,ne de o beyaz ovalardaki ıssızlığı tekrar duyacaklardı.Hoş.başlarının üstünde u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haıberler r-r 13,15 Öğle konseri Pl)13.45 Şarkılar.Geçit prograttm 14,20 Konuşma 14,30 Zehra Bilir'den karışık türküler Pl)14,45 Programlar ve dans müziği Pl)15.00 Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • 1 Sterlin 7.88.00 7.90,00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 isviçre Fr,64.03 64.03 100 Florin 73.fl8.40 73 68.40 100 Belçika Fr.3.60 5.60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan;Reşat Nuri Güntekin Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türkçesi:R.Kemal Arduman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • BHB OPERATÖR BB Dr.Cavit Gbncer BİRİNCİ SINIF Umumi baş,kaı'ın,tenasül uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbaşı No:13 Tei:Muayene;23676 Mil İl I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • Sovyet iktisadiyatının ge üşmesinde en büyük sınulaj/ıcı âmil ulaştırmadır.Bilhassa demirle kömür en başta gelmek üzere,Rus tabiî kaynakları birbirinden çok uzak yerlerde bulunmaktadır.Rusyada başlıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • izmir Bel diyasi Eshot İdaresi Unum Müuürlüğürdsn idaremiz.elekank şebekesinde kullanılmak üzere bir kamvonet satın alınacaktır.isteklilerin en geç 25/Mart/951 tarihine kadar idaremizteklif göndermele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR i 12562)1 Su dan fedaileri 2 Onrranlar h* kimi.AR 44394)1 Stromboli ATLAS 40835)1 Kanunsuz hakim.İNCÎ 84595' l Stromboli ELHAMRA 42238)1 Hayatımızın en güzel yıllan.LALE 43595)1 Fato Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • yalizmi yayan bir Baş tarafı 3 üncüde)demiştir:«Kızılordu tarafından işgal edilirsek bu kabil münakaşalara müsaade edil miyecektir.Sovyet imparatorluğunun sınırlarında bulunan her millet askerî baskın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • Askeri Bahisler Baş tarafı 2 incide)en zayii anda yâni hareket halinde yakalanması mümkün oL cak ve düşmanın zayıf görür,sonra üzerine çektiğin düşmanı bütün kuvvetlerinle bir nokta dan vur)tabiyesi,u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • İstanbul İkinci İflâs Memurluğundan:950/4İ.Mahkemece iflâsına karaverilen İstanbul Postaham civan Alelemciyan Han 3 No da ticaretle meşgul Yako Beyeş oğullan Limited şirketi nin bir mevcudu olmadığı;d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurlusundan:950/6501 Hacizli olup satılmasına k rar verilen vıtrinli büfe,koltuk,kanepe,halı,radyo pika».Nişantaşı Vah konağı Cad.Kuyumcu İrfan Sok.No.1zemin katta 17-3.951 cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • Hlilliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FÎATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hufız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • 5 C.Ahi 1370 i_VAZİT VASATI IZANİ Güneş 6.15 12.04 ogle 12.24 6.12 ikindi 15 42 9.30 Akşam 18.13 12.00 Yatsı 19.44 1.30 İmsak 4.30 10.27 13 a:MART 28 19 5 1 Şuba» Sah 1366 V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1951
  • islâm Ansiklopedisi 48 «ncî cüz İslâm Ansiklopedisinin 48.inci cüzünün telif ve tab'1,işleri bitmiştir.Bu fasikülde tercüme makalelerden başka IBN îyfAN-ZUR Ahmet Ateş)ÎBN SÎNA Hilmi Ziya Ülken)ÎBN ŞE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Yapı ve yollar kanunu Ankara,12 T.H.A.Bayındırlık Bakanlığa memleketin bünyesine ve bugünkü Şavtlcunna uygun bir "Yapı ve Yollaı Kanunu-etrafında hazırlıklar yapmağa bulamıştır.Bakanlık,çatışmalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • General E i sen lıover riîaslarafı 1 incıdel mamiyle imha edeceğine emin olursak Atom bombası kulianı_Saçaktır.demiş ve Rus liderlerinin b'rr üçüncü Dünya harbine girişecek kadar şuursuz olmadıklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Başbakanın beyanatı rBastarafı 1 incide!5 S •I,ÇlŞİeri Bak^t Ha!Ştfg 0l'Uk te W^ söyle.h.ususta henüz An-VoktS îSetmı* bir malûmat *et* geçtik yK21ÜZ?rİn0harû ^hkikatlJ.mufettişimi2 Kalla meşguldtr,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Almanyada tütünlerimiz lehinde propaganda Almanlar ötedenberî alıktık arı Türk tütününü arıyorlar Fınnkfurt 12 T.H.A.Bir muddettenberi Batı Almanyanın.büyük istihlâk merkezlerinde ve iktisadi ticari ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • 4 lerin toplantısı PBastarafi 1 incide] pumasını teKlii ettiğini sövlemistir.Bu değişiklik Alman' yaya dair madde ile ilgilidir.Rusya,mezkûr maddede 4 devlet D»ş Bakanlarının Almanya ile yapılacak sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Yeni iran TBastarafı 1 incide!yanın nazik bir vaziyette bulunmasından dolaya kabul ettiğini söylemiştir.Hüseyin Âlânın tâyinini par lâmento 27 muhalif ve 10 müstenkife karşı 69 oyla tasvip et miğ.tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Kızıl Çin Birlikleri T Baslar aîı 1 ineidel mensup birlikler Chanpyong civarına varmışlardır.Uzak Doğu hava kuvvetlerine men sup savaş ve bomba uçakları,dün 775 ten fazla çıkış yap-m*şl ardır.Komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • D.P.nin manevi şahsiyeti» hedef TBastarafı 1 incide!sahası bulması insana pek çok elem vermektedir.Çünkü Konytr# Mevlâna Celâleddini Rumî gibi.Müslümanlıkta dinî vecdin en yüksek derecelerine er mis.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • S o n a y i kongresine hazırlık Ankara,12 T.H.A.Ekonoıni ve Ticaret Bakanlığı tarafından nisan ayı içinde yapılması kararlaştırılan Sanayi kongresinin gündemi,Ticaret ve Sanayi Odalariyle Bölge Sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Askerî Deniz Yollaması suistimali Ankara,12 T.H.A.Mey dana çıkarıldığı gündenberi neticesi merakla beklenen İstanbul Deniz Komutanlığı yol lamasındaki suiistimalin tahkikatı bitmiştir.İddianamesi Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Baroekmada patlak veren karışıklık Barselona 12 AP.General Franko bu gece Madride İspanyol kabinesini olağanüstü bir toplantıya çağırmıştır.Hükümet bugün Barselonada patlak veren karışıklıkları müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Göçmenlere verilecek Devlet arazîsi fesbît ediliyor Ankara,12 A.H.A.Tarım Bakanlığı çiftçi göçmenlere dağıtılmak üzere illeri,mizdeki devlet arazisini tesbit etmeğe başlamıştır.Bu arada toprak dağıtım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Su ürünleri kongresi dün açıldı Ankara,12 T.H.A.Bfcpnomi ve Ticaret Bakanlığının daveti üzerine yurdumu,zun deniz ve göllere sahildar bölgeler balıkçıları,müstasil,imalâtçı ve işleyicilerinin iştiraki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Frankfurt Beynelmilel fuarında Türk pavyonu rağbet görüyor Frankfurt,12 T.H.A.Frankfurt Beynelmilel fuarı dün açılmıştır.16 Mart cuma gününe kadar devam edecek olan fuara 26 devlet iştirak etmiştir.Fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Erzurumun kurtuluşu TBastarafı 1 incide!gelmesiyle İstiklâl marşı çalınmıştır.Söz alan hatipleı mutlu günün önemini belirt misler,kurtuluş menjikiuine dair hatırlârrjsaan bahsetmişlerdir.Müteakiben şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Mersin limanının önemi günden güne artıyor Mersin MİLLİYET)Gcçert bir ay içinde Mersin limanından 590.627 liralık 3057 ion ithalât,21.242.732 lira değerinde 9102 ton ihracat yapılmıştır.İthalât bir ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1951
  • Korede yaralanan bir gedimize Başbakanın veıdiği hediye Balıkesir MİLLİYET)Kore savaşlarında yaralanarak yurda dönen Savaştepcli gedikli başçavuş Muzaifer Selçuk'a Başbakan Adnan Menderes tarafından g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.03.1951
  • Kininli I 4 saat ara ile giîıide 3 adet alınabil/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Devlet orman işletmesi Giresun müdürlüğünden:1 işletmemizin Kayadibi bölgesi Aksu sahil deposunda mevcut 3046 adede denk 413,137 M3 ladin kalasları 7/3/951 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Seyhan Valiliğinden 1 II Daimî Komisyonunun 12/2/951 gün ve 12o sayılı kararı ile kapalı zarf usuliyle ve eksiltme suretiyle 5/3/951 pazartesi günü saat 15 tc ihalesi mukarrer olan 88986 lira 76 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Biga Belediye Başkanlığından 1 3 adet Payyart,R.C.A.Filıps,Markoni,General Elek.Simens,Gelezo veya Chaub marka onar vatluk hoparlör ile hoparlör borusu,22 adet izalatör.22 adet izalatör cıvatası,10 ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • h.aıien Kömürü boşaltma ve yükleme işi D.Demiryolları Adana işletme Komisyonundan 1 Mukavele akdi tarihinden itibaren malî 951 senesi sonuna kadar işletmemiz depolarına gelecek maden kömürünün vagonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Sahihi:A.N.K A RACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahit Ramiz Hiç_Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer] Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Beşiktaş Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/439 Şaban:Kuruçeşmede Kuruçeşme çıkmazı sokağında 5 sa yıda iken şimdiki konutu belirsiz.Dursun Vural tarafından aleyhinize açılan haczin kaldırılması dâvasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Tashih Istanbul Defterdarlığından 27/ğubat/951 tarihli Milliyet gazetesinde çıkan «satılık emlâk" başlıklı ilânda satışları 14/3/951 tarihinde yapılacak olan 5110-547 ve 5110-781 dosya sayılı gayrı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • İstanbul Sular İdaresinden:Fatih Şubemiz,Fatihde tramvay durağı civarında Nalbant Demir sokağında 23 No.lu binaya nakledilmiştir.Keyfiyet bu jnıntakadaki sayın abonelerimize ilân olunlır.4059;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Çorlu Belediye Başkanlığından Satışa çıkarılıp isteklisi çıkmayan işler durumdaki aşağı* da yazılı makine ve teferruatı tekrir açık arttırma suretile say tılacaktır.i' Beygir Muhammen Geçici Cinsi tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Adana bölge pamuk üretme çiftliği müdürlüğünden:Adana'da Hacıali köyünde Üretme Çiftliği sahası içindff yaptırılacak binaların inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye koj nulmuştur.Yaptırılacak binalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Satılık Emlak)Istabul Defterdarlığından;Dosya No:Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 1954 146.55 940 70,50 120 44 9.3,30 490 36.75 710 53.25 310 23.25 1000 75.855 ı 64.01 eooo 11000 150*-825.1700 127.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Kastamonu Tekel Başmüdürlüğünden:1 25 maddelik şartnamesi mucibi A inebolu transit anbun ile Kastamonu,Küre,Devrekani,Taşköprü,Daday,Araç,Tosya,Kargı ve Azdavay idareleri B Kastamonu merkez anbarı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Manisa Defterdarlığı Turgutlu Malmüdürlüğünden:Plâka numarası Markası Ç i ns i 2 Fort Faal vazıyette idrolik kasalı 5 tonluk Kamyon 0 Kanada Faal 5 tonluk Arazöz 0 Fort Faal 2 tonluk Arazöz römorku 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • I Kulak,Boğaz,Burun mütehassısı alınacak Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden:Karabük Müessesemiz sağlık işleri servisine bir Kulak,Boğaz,Burun hastalıkları uzmanı alınacaktır,625.liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • TÜRKİYE İMAR BANKASİ Sermayesi 1.500.000 T.L.Kuruluşu 1928 Yenıposfahane arkasında Aşirefendi caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına 0 Faiz verir ve vadeli mevduat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • SAKIN ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAYINIZ!Yüz kırışıklıkları KREM s-Zfe^W* Sayesinde düzelir.Sabah akşam KREM y%tâj$g& kullanınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından:1 Mevcut şartnamesi mucibince muhtelif ebadda cemali 209109 adet bobin sigara kâğıdı pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlığı 24/4/951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.03.1951
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından:1 Mevcut şartnamesi mucibince 20.000 kilo Gom dinamit No.1 325.000 kilo Gom dinamit No.2 pazarlıkla satın alı nacaktır,2 Pazarlığı 13/4/951 cuma günü saat 10 da Kaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan