Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • r 80 Havacımız Amerikaya gidiyor inkara,9 'T.H.A.Tepkili uçakların ordumuzda da yer elmasına karar verilmesi üzerine.Millî Savunma Bakanlığı tepkili uçaklar üzerinde e-ğitim germek üz^ro 80 havacımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • TitoSovyetlerî itham ediyor Bir beyaz kitap neşred en Dışişleri Bakanlığı,Rusyayı,Tito rejimini devirmek için peykleri silâhlandırmakla suçlandırdı Yugoslav Başbakanı Mareşal Tito İOCİd.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • Dörtler konferansını temin etmek üzere gündem hazırlama rika,İngiltere,Fransa ve Rusya Dışişleri Bakan Muavinler lantıva baslarken Dörtlerin dünkü îçrîmaı Gündemin 3 maddesi tesbit edilebildi Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • {Tarihli üniversite sanca Kore'de Gençliğin bu asîl hare 3 keti şükranla karşılandı İstanbul 9 A.A.Ko_rede Türk kahramanlısını vv bir defa daha cihana ishal eden kahraman Türk ki-gayına İstanbul üniv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • Şebekeye mensup olan Genelkurmay Başkanı,bir tuğgeneral ve bîr gazete sahîbî tevkîf edildi Lahor,9 AA-Reuter)Pakistan Barbakanı Liyakat Ali Harı bugün memlekette karışıklık çsjkarmak ve Pakistan müdaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • KABİNEYİ MENDERES KURDU Fevzi Lütfî Karaosmanoğlu' Zühtü Velibeşe ve Nihat Eğriboz yeni Kabinede yer alamadı,tarım'a Nedim Ökmen,Tekel'•.Rıfkı Salim Burçak,işletmelere Hakkı Gedik getirildi Altı eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • Akdenizin savunması Amerika Akdenizin müdâfaasına büyük önem veriyor Londra,9 A.P.Amerika Atlantik Paktı deniz kuvvetlerinin Akdenizde,bir Amerikan amiralinin komutasında ayrı bir ısına sahip olması h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • Sıhhî sebeplerden dolayı istifa eden Bevin'in yerine Morrison getiriliyor Londra,9 A.A.Basın Yayın)Başbakan Attlee,dün akşam Kral George tarafından kabul edilmiştir.Başbakan.Kral'a,Dışişleri Bakanı Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • Fostaki hadise Dünya Müslümanlar kongresinin icra komitesi,Birleşmiş Milletlerin müdahalesini istedi Karası,9 A.P.Dünya Müslümanları kongresinin icra konütesi dün,Fransanm Fasdaki hattı hareketini tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • «Şimal Yıldızı» ismiyle anılan kahraman tugayımıza mensup bir birlik geri hatlarda iştiraî^ hat ediyor.KOMÜNİST ÇİN ORDUSU TAM RİCAT HALİNDE 9 uncu kolordu birlikleri arızalı arazide 7 kilometrelik bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • ÎNffî Yukarıda B.B.C.'de konser vermek üzere İngiltereye *iden Perihan Altındağ;Sözeri'nin Londrada cekihnis bir,resmi görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • I no n ii gezisinin yeni ismi Şehir Meclisi,meydana »Cumhuriyet celisi» ismini verdi îl Genel Meclisi dün saat 15 te toplanarak müzakerelerine devanı etmiştir.Konservatuar talimatnamesi hakkındaki tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1951
  • Fransadaki buhran hal yoluna girdi Queuille merkez partileri ile mutabık kaldı Paris,9 A.A.Reuter)Henry Queuille,takip edeceği seçim reformu politikası için diğer merkez partileriyle mu-'tabık' kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • KONGKF ir Topkapı bakirlere Yardım yurdunun kongresi bugün saat.15 'e yurt merkezinde yapılaeakütır.BALO ir Her tene mevtimin en cazip balosu olarak şöhret kazanan Basın halosıu hu sene de 17 mart cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • ŞİİR GECESİ İstanbul Üniversitesi Talebe Birlimi-ile Edebiyat Fa kültesi Talebe Cemiyeti 20 mart 951 sail BÜnö saat 20,30 San 24 e kadar Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında Akile Avtun ve Necmi Rıza Ahısk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Yeni Ermeni Patriği bugün geliyor Yeni Ermeni Patriği Haçaduryanın bu sabah şehrimize gelmesi beklenmektedir.Patriğin gelişi münasebetiyle Kumkapı Ermeni Patrikhane Sİ geniş biı* şekilde tamir ve tâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Sarhoştan* tatbik e«ttl*n Hâç Emperyal Kcmikel müdüıy lerindeıı Mr.War dün Vali ve;Belediye Reisini ziyaret etmiş' ve bir müddet görüşmüştür.Mümessil Avrupanm birçok yeıicnThde sarhoşlara tatbik;edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Tabancasını kurcalarken yaralandı Dür.gece Eiiyükdcıv vapur iskelesinde yi m acı odasında oturan Hasan Kendir tabancasını kurcalarken tabanca atef almış çıkan kurşun Hasanı sağ eündcn ve dizinden,odad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Aktarmalı vnhiıyaı Batı Avrupa ve Akdeniz li inanlarından gelip memleketi,mizin muhtelif limanlarına sevkedüecek olan ithal malla nnm nakliyatı İzmir ve Istan bul limanlarından D.Denizyolları gemileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Hırsızlık yaparı hizraetri Şişlide Abidoi Hürriyet cad desinde oturan Necdet Eras* lan polise müracaat cjî.rck,odasında bulunan çantasından 1.000 lirasının hizmetçi Zefir Feunel tarafından,çalın eliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Samsun tütünlerinin yarısı satıldı Bundan 15 gün evvel açılan Samsun tütün piyasasında bu güne kadar 1 milyon 700 bin kilo tütün satılmıştır.Bu mal l&rin 650 bin kilosu Maden bölgesinde,600 bini Canik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Kaynana k a a t i 1 i Kaynanasını öldüren Kasim Akbuhtt'ım duruşmasına ti ün devam edildi Bundan bir müddet evvel Karagümrükte kaynanasını bı çaklıyarak öldüren maliye memurlarından Kasim Akbulul'un d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Hırsızlık yaparken yakalandı Eski sabıkalılardan İhsan dün saat 17.30 sıralarında Sul tanahnaet HüâHahmer caddesi Pınar apartmanının 5 inci katmda hırsızlık yapmakta iken SUÇÜstÜ yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Lokum kutusu içinde hapishaneye eroin sokarken yakalandı Kasimpaşada Sakızağacı caddesinde oturan Hayriye Kron.dün Sultanahmet Ceza evinde ziyarete gittiği bir ahbabına lokum kutusu içinde eroin veı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Hasköy sırtlarında bir teğmeni yaralOan iki şoför yakalandı Fatihte İtfaiye caddesinde oturan Kadri ve Remzi Kaya adlarında iki şoför evvelki gc ce Emine Öztürk adında bir kadını zarla arabalarına ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • KISA HABERLER •fa Havuzlarda revizyona tahi tutulan Ankara vapuru tamamen beyaza boyanmıştır.Ankara vapuru yakında Batı Ak deniz seferlerine başlayacaktır,Denizyolları idaresi Amerikan yardımından ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Sey rü sefer işaretleri İkinci ışıklı işaretler Saraçhane basındaki dört yol ağzına konuyor Şehir seyrüseferinin ışıklarla idaresine karar veıilmiş ve Bağ eılık kulübü önündeki dört yol ağzında bu kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Kadınlar helasını gözetliyen bir ahlâksız tevkif edildi Samatyada oturan Herman Şahin isminde 13 yaşındaki bir genç,evelki gece Sirkeci garmda kadınlara ait helanın üzerine çıkarak kadınların edep yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Bir hafta içinde 100 ton balık tutuldu Son günlerde bol miktarda bahk yakalanmaktadır.Bir hafta içerisinde Balıkhaneye 100 ton babk gelmiştir.Bunun büyük bir miktarını uskumru teşkil etmektedir.Dün pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Şehit-Meclisi bütçeyi 15 marta yetiştirmeğe gayret ediyor Şehir Meclisi bütçe komisyonu Belediye bütçesini önümüzdeki salı günü meclise getirecektir.Bütçenin 15 mar ta kadar kabulü için Meclis sah gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Gecekondularda kanlı bir bir hâdise Zeytinburnundaki gecekondularda oluıan Ömer ile Cemal çimento fabrikası önünde,eski bir meseleyi münaka şa ederlerken,Ömer bıçakla Ct-müi bacağından yaralamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • i Tramvayla cop kamyonu arasında eri M i Dün sabun swat 8.30 suların da vatman Tayyar idaresindeki Ortaköy Aksaray tramva yina asılı olarak gitmekte olan Yusuf Yaman,ıin Karaköydeki dükkân» Önünde dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • HALKIN SESİ 5 i Karanlık geçit «Yeşilıdirekte Caferaga sokağında oturan bir okuyu-5 cumandan aldığımız mektut bu aynen neşrediyoruz.AI6kalılann nazarı dikkatini çekeriz."•Bizim sokağa çıkmak irin Nuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Takma evlerin gümrüksüz ithali Takma evlerin gümrüksüz ithal edilmesini muvafık gören Ticaret Odası meslek heyeti kapı ve pencere gibi kısımların bu muafiyetten istisna edilmesini uygım gördü Bandan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Fransız havacılık okulu öğretmen ve öğrencileri Fransız Milli Sivil Havacılık Okulu Müdürü M.Manuel'in başkanlığında,öğretmen e öğ imcilerden müteşekkil 60 kişi lik bir kafile dün sabah saat 10.50 4fc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Bir şoför,kömürden zehirlendi Zindankapı Yağ iskelesinde bulunan 23 plâkalı kamyonun şoförü Yusuf Ulukoy dün sabah,şoför mahalline iyice yan madan aldığı kömürden zehir lenmiştir.Koma halinde Cerrahpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • İbret ianeye daîr r izmir'de,bizi hayli üzen,bir iane hâdisesi oldu.Memleketimizin tanınmış ve zengin tüccarlarından bir zata müracaat etmiş,göçmenler için yar dimim istemişler.O da ikiyüz lira vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Askerî bahisler Piyadeye otomatik silâh vermek iâz Vaşingtonun iyi malûmat alan mahfillerine göre;Kore harekâtı Amerikan piyade tümenlerinin erlerine da ha fazla taşınması kolay ufak ve hafif otomatik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Mekteplerin tatili İkinci kanaat notlarının ve* rllmesi dolayısiyle ilk,orta ve nıcsıek okulları ile liselerin 19 marl pazartesi sabahından 26 mart pazartesi sabahına ka dar dinlenme tatili yapacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Adanada Uidro Eleivtrik santralı inşaatı Adana,MİLLİYET)To ros dağlarının Kadmcık mevkiinde yapılması kararlaştırır lan Hidi'o Elektrik tantraÜnin inhası için hissedarlar tarafından 12 milyon lira taa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Tütün müstahsilleri kongresi yapıldı Bur a I Tülün müstahsilleri kongresi Dağcılık Kulübü salonunda ya pümıştır.İdare heyeti raporundan sonra dilekler faslına geçilmiştir.Bu arada bilhassa Bursa ili t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Ceyhanda Ceyhan ve Kozanın içme suyu Ceyan MİLLİYET)Ccy h-Mi v(Kozan ilçelerinin iç.1 su derdi kati olarak halledilmiş bulunmaktadır.Ceybana getirilecek *u yolunun inşaatına başlandığı gibi Kozan ilçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1951
  • Uzunköprüde Çiftçiye pulluk ve atlı araba dağıtıldı Uzunöprü MİLLİYET)Bütün ilçede gejen yıllardan fazla bir ziraî faaliyet hüküm sürmektedir.Tarım kredi kooperatifi şubat ayı içinde çiftçilere 120 pu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Behzat Butak hastahaneye kaldırıldı Değerli sanatkâr Behzat Butak safra" kesesinden rahatsız bulunduğu için Guraba hastahnesine-kaldırılmıştır.Değerli sanatkâr on beş gün kadar hastahanede tedavi edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • İran konsolosu Valiye veda etti Eski İran konsolosu ekselans Meftah dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret ederek veda eylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Stalin'in dünyayı fethetme plânı Kızıl başkanlar harp ve Harbdr Stalin le işbirliği yapmış olan Amerikalılar onun bil decece alim olabileceğini tahinin etmiyorlardı.Yumuşak bir manzara arzeden bir vüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • İki gene idam edildi Ossining Nevyork)9 A.P)"Yalnız kalpleri imzalı mektuplar yazmak suretiyle safdil insanları tuzağa düşürüp öldürdükleri sabit olmuş bulunan Martha Beck ve Raymond Fernandez,dün ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Kauçuk amelesi greve başladı Kuala Lumpur,9 A.P.1 200 kauçuk ^mHpsi dün,komünist tedhişçilerin verdikleri dehşetle,işlerinden ayrılarak grev yapmaya başlamışlardır.Komünistler,günde yedi dolar almadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Ruslar soğuk harbi kaybediyor L.Gödra,8 A.A.U.Press)Harbiye Bakanı Strachey,dün Avam Kamarasında yaptığı konuşmada Sovyetlerin Avrupada soğuk harbi kaybetmek üzere olduklarını belirterek iiçüncü dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Adana gençliği Atatürk düşmanlarını tel'in mitingi yapıyor Adana,9 Telefonla)Kırşehirde Atatürk heykeline yapılaıı iğrenç tecavüzün,gençlik üzerinde uyandırdığı infial devam etmektedir.Bilhassa;tecavü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Malayalı prenses 19 yaşındaki prensesin bir çırakla evlenmesine kızan babası kızını bütün haklarından mahrum etti Londra,9 AP.Malayalı 19 yaşında ve çok güiel bir prenses,Londrah bir mü re t tip çırağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Ut M İran'da solcular azıttı «Barış Partizanları» Aıııerikan Elçiliği önünde 2.3 saat süren jrösteviler yaptılar Tahran,1)AP.Sol cu «Barış partizanları,ndan müteşekkil bir kalabalık bu sabah iki buçuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • İstanbul Buleâiyeei ŞEHİR TlYATHOLJWH saat 20,30 da j»bam uam i S K i S A t Kİ YfUHm:R-e^ot Nuri Gün t ek rn Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Yürö yo kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türktesi;R,Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • itaktroi tâlim ve teı feh*eaı Ametikan şehirlerinde camia,grupları tarafından yeni ve faydalı bir tâlim ve terbiye kolaylığı tpniinxuliii.Bu tikîita ve fer »iye orta okul ü.Ğreneileıin.inektedir.Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Bu iş için sizden iyisini bulatnıyacağıma emindim.Fakat uzun bir seyahatten geldiğinizi,çok yorulduğunuzu düşünerek bir müddet istirahat edebilmeniz için arkadaşınız,tercih etmiştim.O mıntakada buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Harici kısa haberler YUNANİSTANDA Genelkurmay Başkanı General Kozmas,Genelkurmay 2 inci Başkam General Gallogero» pulos,ordu genel müfettişi Ge neral Vandiris Atina havalisi askerî valisi General Papa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Atom casuslarının mahkemedeki ifşaatı Sanıklardan birisi.Kusy anıtı barış için sarfettiği gayretlerden bahsetti Nevyork.9 AP.Elektrik mühendisi Julius Rosenberg,eşi Ethel vc Radar mütehassısı Morton S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Tr*blu»ta yeni idare Trablus,9 A.P.Başbakan Mahmut Muntazır Bey'in teşkil etmiş olduğu geçici hükümet,dün idareyi İngilizler,den devralmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Pas de Galais boğazınin mü daf a ası Londra,9 A.A.Harbi,ye Bakanı Strachey dün akşam Avam Kamarasında «pas de Calais» boğazmm stratejik değerinden bahsederken şöyle demiştir:ftngiüz askerî uzmanları b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Virgil Chapman iki otomobil arasında öldü Vaşington,9 A.P.Ayan meclisine bu devre seçilmiş olan Demokrat Parti mensubu Virgil Chapman,dün otomobili i İp.bir kamyon arasında vuku bulmuş olan çarpışma'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • 2 Amerikan tümeni yola çıktı Nevyork,9 A.A.Daily News gazetesi Vaşingtcm mu habirinin bildirdiğine göre Birleşik Amerika pe-k yakında Avrupaya,tutarı iki tümene yakın Amerika süâhlj birlikleri gönderm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • A iıım n yan in t ita ret primleri Hamburg,9 A.A.Batı Almanya gemicilik cemiyeti,bugün Batı Almanya ticaret filosunun mart ayı başında 683.583 t€ n tutarında 559 gemiden ibaret olduğunu bildirmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • İıısriltereniıı 1951 yılı ordu bütçesi Londra,9 A.A.Afp)Harbiye Bakanı dün Avam Kamarasına ordu bütçe tasarısını vermiştir.1951-1952 malî yılı için istenen tahsisat 420 milyon İngiliz lirasıdır.Geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Mac Ghee Bagdad'da Bagdad,9 A.A.Afp)Dış şleri Bakanı Ortadoğu İşleri Yardımcısı Mac Ghee bugün Bağdad'da beklenmektedir.Karuşi'den gelerek olan Mac Ghee Bağdad'da 48 saat kala-•ak ve iyi haber alan çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • In^ihercde Türkiye hakkında konferanslar Londra,9 Nafen)fngiL terede Türk basın ataşesi Ne- i:Sönmez tarafından verilmekte olsrn ve Türkiye'ye rnüteallik bulunan seri konferans Iara devam edilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Mustafapif* Ssfasyönundfd Bulgar mezalimi son haddini buldu Bulgarlar göçmenlerin beraberlerinde getirmek istedikleri pek ciiz'î maddî varlıklarını da ellerinden almak için uğraşıyor Edirne 9 A.A.Edir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1951
  • Trieste meselesi r~-1 İtalyan Başbakanı Sfoi'za nın bu meseleyi Londra müzakerelerinde uöriiseı egi tahmin ediliyor Roma,9 AA.İtalyan Başbakanı de Gasperi İngiliz hükümetiyle temas etmek üz« re Londra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.03.1951
  • Baş tarafı [3 de)linin insafsızlığına ve "merhametsizliğine karşı azimle hareket etmektedir.Stalin kendisini ancak kendi tebaasından olan.kirirj melere gösterir.Yabancılardan,bir düzineden az gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1951
  • ALKAZAR 42562)1 Su dan fedaileri 2—Ormanlar ha kimi.AR 44394)1 Stromboli ATLAS 40835)1 Günah.kâr kardeşler.İNCİ 04595* 1 Stromboli ELHAMRA 42238)1 Hayatımızın en güzel yılları.LALE 43595)1 Fato Ya ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Tommy Dorsey Orkestrası Pl)13.30 Radyo orkestrası konseri 1 14.00 Şarkılar Okuyanlar;İr fan Doğrusöz ve Göçmez Kardeşler.Çalanlar;Sadi Işılay,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1951
  • I KAY E in' if t akşamları N us ret Vedat SAYGEL Allahaısmarladık Tayfun!Nereye,nereye gidiyorsun İnci?Gözlerini sonsuzluklarda geıdi.ip,son.yaratan bir sesle:Uzaklara.dedi.Gelinin gelmesini bekleyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1951
  • Ru.25 Şubat 1366 VAKİT VASATI EZANI Güneş 6.20 12.12 •Öğle 12.27 6.15 İkindi 15.40 9.32* Aksam 18.10 12,00 Yatsı 19.40 1.30 İmsak u ±m ÜM 2 MART CAhı 19 5 1 1370 Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1951
  • Sahibi:Â.N.K AKAÇ AN Bu nusJıada yazı' Iflerihi fiilen idare çden:Vahit Râmiz Hiç r—Dizildiği.yer;N,A.ve Â.N.K/ı âazetecilik Kolİekttt girketi' Matbaası—Basıldığı yer J]büzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1951
  • Senelik 28 liradır 6,Aylık ft 3 9 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santimi 2 Doğuraj,Nikâh,Evlenme»,öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1951
  • 1 f S 4 5 t-7 9 I t s üi s İ-T 1 t r 1 Ti-¦M V W1 W L'D A İT'"' 8 A G K 1 Dalavere Argo)Kâf yerine kullandığımız bir kelime 2 Oturma yeri,Tersi)1şîm.3 Konuşulan dü.Sohda ki harisiz soru.f4.İstikbal,An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1951
  • i Akdenizin savunmas etrafında müzakereler ı Pariste çıkan Le Monde gazetesi tarafından Akdenizin müdafaası hakkında dikkate değer bir makale intişar etmiştir.Bu mühim yazıyı okuyucularımıza naklediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1951
  • Rusya ne derece kuvvetlidir No:2 Bunun sebebi,Rus öğretiminin düşük olması ve Rus lamı modern makineler de dahil,her türlü makinelerin işletilmesinde daha az görgü sahibi bulunmalarıdır.Rus insan gücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1951
  • Kocaeli C.Savcılığından:Muh.bedeli Muh.teminat Cinsi Beher bedel} adet lira kr$ lira krş.TeMip ekmek.750 Gr.63875 10897.71 1267.32 1.Yukarıda cinsi,adedi)muhammen bedeli,muvakkat teminatı yazılı Kocae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1951
  • Eksiltme tehiri hakkında Refik Sayc'am Hıfzıssıhha Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz iğin 1951 mali yılı içinde satın alınacak yüzbin adet-civcivli yumurtanın açık eksiltme suretiyle satın alı naca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Kıbrıslı kadınların teşebbüsü Lefkoşe,fl A.A.Dün akşam bütün KıbYısta milletlerarası kadınlar gününü tesid eden sol lemayüllü kadınlar teşkilâtı «Sulh ve Yunahistanla birleşme-için bazı kararlar almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Almanya meselesi Taris 9 AP)Toplantıda hı/ır bulunan resmi wihsiyotle re göre.Amerikan delegesi Dr.Jessup,Andrei Gromyko'ya Al manyanın silahlandırılması ve ya silâhtan tecridine dair müzakereler snl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Propagandaya son verilmesi istendi Paris.9 A.A.Reuter)Dışişleri Bakan Yardımcıları konferansında İngiltere ve Fransa dün propagandaya sun verilip faaliyetlerin kon-H ransın asıl maksadı üzeripde teksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Fastak hâdise TBaslarafi 1 încîdel mnda Fas milliyetçi hareketi hftsusunda,Fransa'ya karşı güdülen siyaseti protesto eden bir/teklifi kabul etmiştir.Teklif 11 komünist oyuna karşı 27 oyla kabul edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • TitoSovyetleri itham ediyor Belgrad 9 AP)Yugoslav,ya bjigün Rasyayı kendisine karşı askeri tazyik icra etmek le» resmen suçlandırmıştır,Mos kovanın.Mareşal Tito rejimini devirmek için Sovyet peyki mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Fransadaki buhran TBaslarafı 1 incide!Pleven kabinesindeki aynı şah siyetler olacak ve aynı Bakan,lıkları deruhte edeceklerdir.Robert Schuman da Dışişleri Bakanlığı vazifesine devam edecektlf.Anlaşıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Borsa 1 Sterlin 7.39.00 7.90.00 100 dolar 280.50 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80 00 İL/ü liret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr,64,03 64,03 100 Florin 73.68.40 73 68.40 100 Bolglka Fr.5.60 S.60 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Bevin istifa etti TBastarafı 1 incide!kan Clement Attlee'nin Dışişleri Bakanı Ernest Bevin'in sıhhi sebepler dolayısiyle ileri Sürdüğü istifa teklifini kabul ettiği resmî mahfillerden bugün öğrenilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • AÇİK ARTTIRMA Satış günü:21,2/951 Saat 13.30 da Satış K.No:Miktarı Kilo Gram Kıymeti Lira.Kr.Tcm.in.tt!Lira Kr Eşyanın cinsî Aobarı 459 625 626 764 06 913 1221 1248 1212 2833 1128 1156 1252 1159 295 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Âkdenİzin savunması r Bas tarafı 1 incide 1 mutanının,Eisenhower ile aynı seviyede olması Ve fakat beraber çalışması icabettiği kanaatindedirler.Amerikanın Doğu Atlantik ve Akdeniz filoları komutanı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Istanbul Merbank memurları mahdut mesuliyeti!yaps kooperatifi idat e kuru u Başkanlığından 19.Mart,1951 pazartesi günü saat 16.30 da Merkez Bankası İstanbul Şubesi binasındaki hususî dairesinde fevkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • İstanbul Belediyesinden:1951 yılı Bina vergisi Mart MayıSj Ağustos ve Ekim aylarında olmak üzere 4 taksitte ödenecektir.Sayın halka ilân olunur.3861)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • inönü Gezisinin yeni ismi TBastaraiı 1 incide!edildikten sonra tutanakların müzakeresine geçilmiştir.Üsküdar Kadıköy Halk Tramvayları Anonim Şirketinin E.T.T.idaresine ilhakı hakkındaki intibak komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Kabineyi Menderes kurdu fBastarafı 1 iıuidel reyi Cumhurbaşkanına sunmuş tur:Yüksek Cumhurbaşkanlığına;Yüksek teveccüh ve güveni.nizin eseri olarak tekrar Başbakanlığa tâyin buyurulmaklığım üzerine an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Başbakan namzedinin Meclisteki beyanatı Paris,9 AP.9 günden beri devam etmekte olan siyasî buhranı halletmeğe ve bir kabine kurmağa çalışan radikal sosyalist partisi lide ri Henri Queuille bugün Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Avusturya sulhu meselesi Paris,9 A.A.Reuter)Avusturya Dışişleri Bakanı Kari.Gruber dün Sovyet Dış işleri Bakanı Gromyko,Fran sız Dışişleri Bakanı Schuman ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ernes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Aran Birliği bugün toplanıyor Kahire,9 Nafen)Arap "Birliği yarın sabah toplanacak Fas'daki durumu inccleyeçektir.Toplantının genel sekreteri Azzam paşanın reisliğin de yapılacağı da bildirilmekr tediı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Dörtlerin düııki toplantısı r Başlanıl i 1 incide"] Toplantı 20.30 da I Türkiye saati)sona ermiştir.GÜIldeme giren maddeler Birleşik Amerika delegesinin belirttiğine göre şimdiye ka dar gündem mevzula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • İşçilere yapılan yardımlar Ankara,9 T.H.A.Türkiye İşçi Sigortalan Kurumu,1950 yılının ocak ayında,ekim ayma kadar 30.509 işçiye 3 milyon'719 bin Üra doğum yardımı yapmıştır.Yine bu ay zarfmda 23.708 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • z»m geldiği belirtilmekte ve meclise bazı temennilerde bu Umulmaktadır.Bu temenniler arasında,tiyatronun duhuliye ücretlerinin şahıslara ait müesseseler le ayarlanması Konservatuarla birlikte müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Komünist Çin ordusu tam ricat halinde rüastarafı 1 incide!lede tahminen 2000 kadar Çin li askeri öldürmüş veya yarala 1 mıştır.Bu hamle neticesinde 25 inci tümenin Han neluinin kuzey yakasındaki köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1951
  • Menemen'de feci fir cinayet İzmir,9 T.H.A.Mene.mende feci bir cinayet işlenmiş,bir köy delikanlısı öz kar deşi ııi öl d ü rm iişt ii r.Menemen'in Ali aya bucağın da olman Hasan Yaran gece kahveden çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.03.1951
  • v!wm i^-11 m-m m Bugün G.sarayla karşılaşacak olan.son haftanın muvaffak takınu 1.spor(un,Vefa ile yap tığı maçtan bir görUnut» Lig maçlarının İO uncu Koftan O 00 KİCOC;Bıı«rüıı yapılacak olan her ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1951
  • Böl KÖPÜKLUv NEFİS KOKULU MÜ ISII SABUNLARI 100 ü£ loo s*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra,14,30-17;de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1951
  • Gönen Eelediye Başkanlığın:an Yeni yaptırılan Belediye Kaplıcaları 1.Mayfs.951 tarihinden itibaren beş yıl müddetle 75.000 lira muhammen bedelle 22/Mart/951 perşembe günü saat 15 de açık arttırma ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1951
  • Tekel Gene!Müdürlüyü ilâmları Saünalma Komis yomv Başkanlığından:I* 1 'Mevcut şartnamesi' mucibince 50000 kilo arap zamkı pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 5/4/951 Perşembe günü saat 10 da Kabat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1951
  • ingiliz West Ham takımı ile yapılacak son karşılaşma İlk iki sıklet hariç,kuvvetli bir takım manzarası giliz takımı karşısinda iyi |bir netice arzeden muhtelitin,inalması bekleniyor Galatasaray ve Ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1951
  • ^r SÜ y AORtLAflNA KARŞİ no Kininli GRiPiN 4 SAAT ARA İLE GÜNOE 3 ADET AlJLNABİlIfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1951
  • D.Denizyolları ve Limanları isleri Kili I E#pOrP*ve IrffiiorfBâhtcası" kfedisTyifc idaremiz için satın alın,ması'düşünülen tışagıda müfredatı^'yası^ ve şartlan gösterilmiş bıilurian muhtelif cins malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1951
  • Üsküdar Sulh Hukuk Yargıçlığından:947/58 Üsküdar pazar bağı mahallesi Mantar sokak 26 No.lu hanede DuluVan'&İtt Canari îlelriöl'a'öît mehkuİ eşyanın varisi-zuhur etmemiş olduğundan 20.3.951 Sail günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1951
  • Güreşçilere tebliğ Beden Terbiyesi İst,Bölge Müdürlüğünden:23.24;25 mart tarihlerinde İstâribuİda yapılacak Türkiye Ferdî Güreş Birinciliklerine katılmak üzere seçmeler 10 mart İ95İ culmartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1951
  • Maden Kömürü boşaltma ve yükleme işi D.Demiryolları Adana işletme Komisyonundan oj—Mukavele akdi tarihinden itibaren malî 951 senesi sonuna kadar işletmemiz depolarına gelecek maden kömürünün vagonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1951
  • Türk Motor Anonim Şirketi Yönetim Kurulundan:Şirketimiz Ortakları Genel Kurulu senelik alelade oturumu aşağıda yazılı gündemdeki işleri "görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mart 1951 Salı günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6